Funkcija „Ideje“ u programu Excel

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Funkcija „Ideje“ u programu Excel podstiče vas da razumete podatke putem vizuelnih rezimea, trendova i obrazaca visokog nivoa. Jednostavno kliknite na ćeliju u opsegu podataka, a zatim na kartici Početak kliknite na dugme Ideje. Funkcija „Ideje“ u programu Excel analizira podatke i daje ih u vidu interesantnih vizuelnih prikaza u oknu zadatka.

Animirana slika funkcije „Ideje“ u programu Excel na delu

Napomena: Ova funkcija je napravljena dostupne korisnicima na osnovu postepeno. Prvo će biti dostupan u engleski, francuski, španski, nemački, pojednostavljeni kineski i japanski pretplatnike Office 365 na Windows i Mac računara. Ako ste pretplatnik na Office 365, Uverite se da imate najnoviju verziju sistema Office. Da biste videli ideja ranije, Pridruži se na Office Program ljudi.

Sa kakvim podacima radi funkcija „Ideje“?

Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše kada su podaci oblikovani kao Excel tabela sa jednim redom zaglavlja na vrhu.  

Evo primera:

Probna Excel tabela

Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa jasnim, tabelarnim podacima.

Evo nekih saveta o tome kako da na najbolji način iskoristite funkciju „Ideje“:

 1. Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa podacima koji su oblikovani kao Excel tabela. Da biste napravili Excel tabelu, kliknite bilo gde u podacima, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+T.

 2. Proverite da li kolone imaju dobra zaglavlja. Zaglavlja bi trebalo da budu jedan red jedinstvenih oznaka za svaku kolonu koje nisu prazne. Izbegavajte duple redove zaglavlja, objedinjene ćelije itd.

 3. Ako imate složene ili ugnežđene podatke, možete da koristite Power Query da biste konvertovali tabele sa unakrsnim karticama ili više redova zaglavlja.

Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa jasnim, tabelarnim podacima.

Evo nekih saveta o tome kako da na najbolji način iskoristite funkciju „Ideje“:

 1. Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa podacima koji su oblikovani kao Excel tabela. Da biste napravili Excel tabelu, kliknite bilo gde u podacima, a zatim pritisnite kombinaciju tastera KOMANDA +T.

 2. Proverite da li kolone imaju dobra zaglavlja. Zaglavlja bi trebalo da budu jedan red jedinstvenih oznaka za svaku kolonu koje nisu prazne. Izbegavajte duple redove zaglavlja, objedinjene ćelije itd.

Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa jasnim, tabelarnim podacima.

Evo nekih saveta o tome kako da na najbolji način iskoristite funkciju „Ideje“:

 1. Funkcija „Ideje“ najbolje funkcioniše sa podacima koji su oblikovani kao Excel tabela. Da biste napravili Excel tabelu, izaberite ćelije koje sadrže podatke i izaberite stavke Početak > Tabela > Oblikuj kao tabelu.

 2. Proverite da li kolone imaju dobra zaglavlja. Zaglavlja bi trebalo da budu jedan red jedinstvenih oznaka za svaku kolonu koje nisu prazne. Izbegavajte duple redove zaglavlja, objedinjene ćelije itd.

Funkcija „Ideje“ ne funkcioniše? Problem je verovatno na našoj strani, a ne vašoj.

Evo nekih razloga zbog kojih funkcija „Ideje“ možda ne funkcioniše sa vašim podacima:

 • Funkcija „Ideje“ trenutno ne podržava analizu skupova podataka većih od 16 MB (približno 250 hiljada ćelija). Trenutno ne postoji način za privremeno rešavanje ovog problema. U međuvremenu, možete da filtrirate podatke, a zatim da ih kopirate na drugo mesto da biste pokrenuli funkciju „Ideje“ na njima.

 • Datumi niske kao što je „1.1.2017.“ analiziraju se kao tekstualne niske. Da biste privremeno rešili taj problem, napravite novu kolonu koja koristi funkcije DATE ili DATEVALUE i oblikujte je kao datum.

 • Funkcija „Ideje“ ne može da analizira podatke kada je Excel u režimu kompatibilnosti (tj. kada je datoteka u .xls formatu). U međuvremenu, sačuvajte datoteku u .xlsx, .xlsm ili .xslb formatu.

 • Funkcija „Ideje“ teže shvata prazna ili duplirana zaglavlja kolone. Da biste privremeno rešili taj problem, dodajte jedinstvena imena za svaku kolonu.

 • Objedinjene ćelije takođe mogu da joj predstavljaju problem. Ako pokušavate da centrirate podatke, kao zaglavlje izveštaja, onda privremeno rešite taj problem tako što ćete ukloniti sve objedinjene ćelije, a zatim oblikovati ćelije pomoću opcije Centriraj preko selekcije. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1, a zatim izaberite stavke Poravnavanje > Horizontalno > Centriraj preko selekcije.

Neprestano poboljšavamo funkciju „Ideje“

Čak i ako nema nijednog od gorenavedenih uslova, možda nećemo pronaći preporuku. To je zbog toga što tražimo određeni skup klasa uvida, a dešava se da usluga ne pronađe ništa. Neprestano radimo na tome da razvijemo tipove analize koje usluga podržava.

Evo liste stvari koje su trenutno dostupne:

 • Rang: Rangira i ističe stavku koja je značajno veća od ostalih stavki.

Linijski grafikon koji prikazuje platni spisak sa primetno većim troškovima

 • Trend: Ističe kada postoji stabilan obrazac u grupi vremena podataka.

Linijski grafikon koji prikazuje kako se troškovi povećavaju tokom vremena

 • Odstupanje: Ističe odstupanja u grupi vremena.

XY grafikon koji prikazuje odstupanja

 • Većina: Pronalazi slučajeve u kojima većina ukupne vrednosti može da se pripiše jednom faktoru.

Prstenasti grafikon koji prikazuje osobe koje prave najveći deo troškova

Ako ne dobijete nekakve rezultate, pošaljite nam povratne informacije tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Povratne informacije.

Možda ste zabrinuti za bezbednost podataka zbog toga što funkcija „Ideje“ analizira podatke pomoću usluga veštačke inteligencije. Da biste pronašli više detalja, možete da pročitate Microsoft izjavu u privatnosti.

Funkcija „Ideje“ koristi materijal nezavisnih proizvođača. Ako želite da pročitate detalje, kliknite na vezu ispod.

Ova datoteka je zasnovana na materijalu projekata navedenih u nastavku (intelektualna svojina nezavisnog proizvođača) ili ga obuhvata. Originalno obaveštenje o autorskim pravima i licenca pod kojom je Microsoft primio takvu intelektualnu svojinu nezavisnog proizvođača navedeni su u nastavku. Takve licence i obaveštenja pružaju se samo u informativne svrhe. Microsoft licencira intelektualnu svojinu nezavisnog proizvođača pod uslovima licenciranja za Microsoft proizvod. Microsoft zadržava sva ostala prava koja nisu izričito dodeljena u okviru ovog ugovora, bilo podrazumevano, zabranom poricanja prethodne izjave ili na neki drugi način.

--------

@microsoft/load-themed-styles v1.7.13 MIT licenca (https://github.com/Microsoft/web-build-tools#readme)

Copyright (c) korporacija Microsoft. Sva prava zadržana.

MIT licenca

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

@uifabric/icons v5.3.0 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI Fabric React

Copyright (c) korporacija Microsoft

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA *KAKAV JESTE*, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

Napomena: Korišćenje fontova i ikona na koje se upućuje u radnom okviru Office UI Fabric podleže uslovima navedenim na stranici http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/merge-styles v5.8.0 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI Fabric React

Copyright (c) korporacija Microsoft

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA *KAKAV JESTE*, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

Napomena: Korišćenje fontova i ikona na koje se upućuje u radnom okviru Office UI Fabric podleže uslovima navedenim na stranici http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/styling v5.14.0 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI Fabric React

Copyright (c) korporacija Microsoft

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA *KAKAV JESTE*, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

Napomena: Korišćenje fontova i ikona na koje se upućuje u radnom okviru Office UI Fabric podleže uslovima navedenim na stranici http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/utilities v5.5.0 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI Fabric React

Copyright (c) korporacija Microsoft

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA *KAKAV JESTE*, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

Napomena: Korišćenje fontova i ikona na koje se upućuje u radnom okviru Office UI Fabric podleže uslovima navedenim na stranici http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

add-px-to-style v1.0.0 MIT licenca (https://github.com/mikkoh/add-px-to-style)

MIT licenca (MIT)
Copyright (c) 2015. Miko Hapoja

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

asap v2.0.6 MIT v2.0.6 MIT licenca (https://github.com/kriskowal/asap#readme)

Copyright (c) 2009–2014. saradnici. Sva prava zadržana.

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

babel-polyfill v6.23.0 MIT licenca (https://babeljs.io/)

MIT licenca

Copyright (c) 2014–2017. Sebastijan Makenzi <sebmck@gmail.com>

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

core-js v2.5.1 MIT licenca (https://github.com/zloirock/core-js#readme)

Copyright (c) 2014–2017. Denis Puškarev

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

create-react-class v15.6.0 BSD-3-Clause (https://facebook.github.io/react/)

BSD licenca

Za softver React

Copyright (c) 2013–danas, Facebook, Inc.
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i korišćenje u izvornim i binarnim oblicima, sa izmenom ili bez nje, dozvoljeni su ako se ispune sledeći uslovi:

* Ponovne distribucije izvornog koda moraju da zadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

* Ponovne distribucije u binarnom obliku moraju da sadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju uz distribuciju.

* Ime kompanije Facebook ni imena njenih saradnika ne mogu da se koriste za odobravanje ili promovisanje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne određene pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER „KAKAV JESTE“ PRUŽAJU NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI I ODRIČU SE SVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. NOSILAC AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NABAVKU ZAMENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) IZAZVANE NA BILO KOJI NAČIN I NA OSNOVU BILO KOJE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO PO UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU I DRUGO) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČE IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Dodatna potvrda o pravima na patente – 2. verzija

„Softver“ predstavlja React softver koji distribuira Facebook, Inc.

Facebook, Inc. („Facebook“) ovime svakom primaocu Softvera („vama“) bez naknade dodeljuje trajnu, ne-ekskluzivnu, neopozivu (podleže dolenavedenoj odredbi o raskidu) licencu širom sveta u okviru svih neophodnih zahteva, da pravite, da vam se napravi, da koristite, prodajete, nudite na prodaju, uvozite i na drugi način prenosite Softver. Radi otklanjanja sumnje, licenca se ne dodeljuje u okviru prava na bilo koje zahteve za patente kompanije Facebook koje krše (i) izmene Softvera od strane vas ili treće strane ili (ii) Softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugom tehnologijom.

Ovako dodeljena licenca obustavlja se automatski i bez obaveštenja ako vi (ili neka od vaših podružnica, poslovnih filijala ili agenata) započnete direktno ili indirektno ili steknete direktan finansijski interes za bilo koju potvrdu patenta: (i) protiv kompanije Facebook ili neke od njenih podružnica ili poslovnih filijala, (ii) protiv bilo koje strane ako takva potvrda patenta proističe u potpunosti ili delom iz bilo kog softvera, tehnologije, proizvoda ili usluge kompanije Facebook ili neke od njenih podružnica ili poslovnih filijala ili (iii) protiv bilo koje strane povezane sa Softverom. Bez obzira na gorepomenuto, ako Facebook ili neka od njegovih podružnica ili poslovnih filijala podnese tužbu za navodnu povredu patenta protiv vas u prvom redu, a vi odgovorite podnošenjem protivtužbe za povredu patenta u toj tužbi protiv te strane koja nije povezana sa Softverom, ovako dodeljena licenca ne obustavlja se u odeljku (i) ovog pasusa usled takve protiv tužbe.

„Neophodni zahtev“ je zahtev za patent koji poseduje Facebook koji je nužno povređen samostalnim Softverom.

„Potvrda patenta“ je bilo koja tužba ili druga parnica koja navodi direktnu, indirektnu ili delimičnu povredu ili povod za povredu bilo kog patenta, uključujući unakrsnu tužbu ili protivtužbu.

--------

dom-css v2.1.0 MIT licenca (https://github.com/mattdesl/dom-css)

MIT licenca (MIT)
Copyright (c) 2014. Met Dezlorels

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

fbjs v0.8.16 MIT licenca (https://github.com/facebook/fbjs#readme)

MIT licenca

Copyright (c) 2013–danas, Facebook, Inc.

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteka sa kodom iz biblioteke redux

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015–danas, Den Abramov

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteka sa kodom „zasnovanim na primeni es5-shim“

MIT licenca (MIT)

Copyright (C) 2009–2016. Kristofer Majkl Koval i saradnici

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteka sa kodom „zasnovanim na“ biblioteci escape-html

* Copyright (c) 2012–2013. Ti Džej Holovejčak
* Copyright (c) 2015. Andreas Lube
* Copyright (c) 2015. Tjenčeng „Timoti“ Gu
*
* Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi
* kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije (
* „Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući
* bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje,
* distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da
* dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa
* sledećim uslovima:
*
* Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće
* gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.
*
* SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE
* IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE
* O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE.
* AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE
* TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA,
* DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM
* ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteka sa kodom „zasnovanim na funkciji isNative() iz biblioteke Lodash“

Copyright (c) JS Foundation i drugi saradnici <https://js.foundation/>

Zasnovano na biblioteci Underscore.js, autorska prava – Džeremi Aškenas,
DocumentCloud i Investigative Reporters & Editors <http://underscorejs.org/>

Ovaj softver se sastoji iz dobrovoljnih priloga mnogih pojedinaca. Preciznu istoriju doprinosa potražite u istoriji revizija dostupnoj na stranici https://github.com/lodash/lodash

Sledeća licenca se odnosi na sve delove ovog softvera osim ako je u nastavku drugačije dokumentovano:

====

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

====

Autorska i srodna prava za uzorak koda odriču se putem CC0. Uzorak koda definisan je kao sav izvorni kôd prikazan u okviru teksta dokumentacije.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Datoteke koje se nalaze u modulima_čvora i direktorijumima dobavljača jesu biblioteke koje se održavaju spolja koje ovaj softver koristi i koje imaju sopstvene licence. Preporučujemo da ih pročitate jer njihovi uslovi mogu da se razlikuju od gorenavedenih uslova.

--------

Datoteka sa kodom čiji su delovi „pozajmljeni iz biblioteke“ Modernizr

Copyright (c) 2015. autori biblioteke Modernizr

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

Datoteke sa kodom „zasnovanim na biblioteci“ IEEE754

Copyright (c) 2008. Fair Oaks Labs, Inc.
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i korišćenje u izvornim i binarnim oblicima, sa izmenom ili bez nje, dozvoljeni su ako se ispune sledeći uslovi:

* Ponovne distribucije izvornog koda moraju da zadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

* Ponovne distribucije u binarnom obliku moraju da sadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju uz distribuciju.

* Ime preduzeća Fair Oaks Labs, Inc. ni imena njegovih saradnika ne mogu da se koriste za odobravanje ili promovisanje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne određene pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER „KAKAV JESTE“ PRUŽAJU NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI I ODRIČU SE SVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. NOSILAC AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NABAVKU ZAMENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) IZAZVANE NA BILO KOJI NAČIN I NA OSNOVU BILO KOJE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO PO UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU I DRUGO) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČE IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

--------

hoist-non-react-statics v2.3.1 BSD-3-Clause licenca (https://github.com/mridgway/hoist-non-react-statics#readme)

Ugovor o licenciranju softvera (BSD licenca)
========================================

Copyright (c) 2015. Yahoo! Inc. Sva prava zadržana.
----------------------------------------------------

Ponovna distribucija i korišćenje ovog softvera u izvornim i binarnim oblicima, sa izmenom ili bez nje, dozvoljeni su ako se ispune sledeći uslovi:

* Ponovne distribucije izvornog koda moraju da zadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
* Ponovne distribucije u binarnom obliku moraju da sadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju uz distribuciju.
* Ime preduzeća Yahoo! Inc. ni imena saradnika preduzeća YUI ne mogu da se koriste za odobravanje ili promovisanje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne određene pismene dozvole preduzeća Yahoo! Inc.

OVAJ SOFTVER „KAKAV JESTE“ PRUŽAJU NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI I ODRIČU SE SVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. NOSILAC AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NABAVKU ZAMENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) IZAZVANE NA BILO KOJI NAČIN I NA OSNOVU BILO KOJE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO PO UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU I DRUGO) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČE IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

--------

invariant v2.2.2 BSD-3-Clause licenca (https://github.com/zertosh/invariant#readme)

Invariant v2.2.2

Copyright (c) 2016. Andres Suarez
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i korišćenje u izvornim i binarnim oblicima, sa izmenom ili bez nje, dozvoljeni su ako se ispune sledeći uslovi:

* Ponovne distribucije izvornog koda moraju da zadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

* Ponovne distribucije u binarnom obliku moraju da sadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju uz distribuciju.

* Ime preduzeća invariant ni imena njegovih saradnika ne mogu da se koriste za odobravanje ili promovisanje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne određene pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER „KAKAV JESTE“ PRUŽAJU NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI I ODRIČU SE SVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. NOSILAC AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NABAVKU ZAMENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) IZAZVANE NA BILO KOJI NAČIN I NA OSNOVU BILO KOJE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO PO UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU I DRUGO) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČE IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Softver React

BSD licenca

Copyright (c) 2013–2015. Facebook, Inc.
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i korišćenje u izvornim i binarnim oblicima, sa izmenom ili bez nje, dozvoljeni su ako se ispune sledeći uslovi:

* Ponovne distribucije izvornog koda moraju da zadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

* Ponovne distribucije u binarnom obliku moraju da sadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju uz distribuciju.

* Ime kompanije Facebook ni imena njenih saradnika ne mogu da se koriste za odobravanje ili promovisanje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne određene pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER „KAKAV JESTE“ PRUŽAJU NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI I ODRIČU SE SVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. NOSILAC AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NABAVKU ZAMENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) IZAZVANE NA BILO KOJI NAČIN I NA OSNOVU BILO KOJE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO PO UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU I DRUGO) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČE IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Dodatna potvrda o pravima na patente – 2. verzija

„Softver“ znači fbjs softver koji distribuira Facebook, Inc.

Facebook, Inc. („Facebook“) ovime svakom primaocu Softvera („vama“) bez naknade dodeljuje trajnu, ne-ekskluzivnu, neopozivu (podleže dolenavedenoj odredbi o raskidu) licencu širom sveta u okviru svih neophodnih zahteva, da pravite, da vam se napravi, da koristite, prodajete, nudite na prodaju, uvozite i na drugi način prenosite Softver. Radi otklanjanja sumnje, licenca se ne dodeljuje u okviru prava na bilo koje zahteve za patente kompanije Facebook koje krše (i) izmene Softvera od strane vas ili treće strane ili (ii) Softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugom tehnologijom.

Ovako dodeljena licenca obustavlja se automatski i bez obaveštenja ako vi (ili neka od vaših podružnica, poslovnih filijala ili agenata) započnete direktno ili indirektno ili steknete direktan finansijski interes za bilo koju potvrdu patenta: (i) protiv kompanije Facebook ili neke od njenih podružnica ili poslovnih filijala, (ii) protiv bilo koje strane ako takva potvrda patenta proističe u potpunosti ili delom iz bilo kog softvera, tehnologije, proizvoda ili usluge kompanije Facebook ili neke od njenih podružnica ili poslovnih filijala ili (iii) protiv bilo koje strane povezane sa Softverom. Bez obzira na gorepomenuto, ako Facebook ili neka od njegovih podružnica ili poslovnih filijala podnese tužbu za navodnu povredu patenta protiv vas u prvom redu, a vi odgovorite podnošenjem protivtužbe za povredu patenta u toj tužbi protiv te strane koja nije povezana sa Softverom, ovako dodeljena licenca ne obustavlja se u odeljku (i) ovog pasusa usled takve protiv tužbe.

„Neophodni zahtev“ je zahtev za patent koji poseduje Facebook koji je nužno povređen samostalnim Softverom.

„Potvrda patenta“ je bilo koja tužba ili druga parnica koja navodi direktnu, indirektnu ili delimičnu povredu ili povod za povredu bilo kog patenta, uključujući unakrsnu tužbu ili protivtužbu.

Dodatna potvrda o pravima na patente – 2. verzija

„Softver“ predstavlja React softver koji distribuira Facebook, Inc.

Facebook, Inc. („Facebook“) ovime svakom primaocu Softvera („vama“) bez naknade dodeljuje trajnu, ne-ekskluzivnu, neopozivu (podleže dolenavedenoj odredbi o raskidu) licencu širom sveta u okviru svih neophodnih zahteva, da pravite, da vam se napravi, da koristite, prodajete, nudite na prodaju, uvozite i na drugi način prenosite Softver. Radi otklanjanja sumnje, licenca se ne dodeljuje u okviru prava na bilo koje zahteve za patente kompanije Facebook koje krše (i) izmene Softvera od strane vas ili treće strane ili (ii) Softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugom tehnologijom.

Ovako dodeljena licenca obustavlja se automatski i bez obaveštenja ako vi (ili neka od vaših podružnica, poslovnih filijala ili agenata) započnete direktno ili indirektno ili steknete direktan finansijski interes za bilo koju potvrdu patenta: (i) protiv kompanije Facebook ili neke od njenih podružnica ili poslovnih filijala, (ii) protiv bilo koje strane ako takva potvrda patenta proističe u potpunosti ili delom iz bilo kog softvera, tehnologije, proizvoda ili usluge kompanije Facebook ili neke od njenih podružnica ili poslovnih filijala ili (iii) protiv bilo koje strane povezane sa Softverom. Bez obzira na gorepomenuto, ako Facebook ili neka od njegovih podružnica ili poslovnih filijala podnese tužbu za navodnu povredu patenta protiv vas u prvom redu, a vi odgovorite podnošenjem protivtužbe za povredu patenta u toj tužbi protiv te strane koja nije povezana sa Softverom, ovako dodeljena licenca ne obustavlja se u odeljku (i) ovog pasusa usled takve protiv tužbe.

„Neophodni zahtev“ je zahtev za patent koji poseduje Facebook koji je nužno povređen samostalnim Softverom.

„Potvrda patenta“ je bilo koja tužba ili druga parnica koja navodi direktnu, indirektnu ili delimičnu povredu ili povod za povredu bilo kog patenta, uključujući unakrsnu tužbu ili protivtužbu.

--------

lodash-es v4.17.4 MIT licenca (https://lodash.com/custom-builds)

Copyright (c) JS Foundation i drugi saradnici <https://js.foundation/>

Zasnovano na biblioteci Underscore.js, autorska prava – Džeremi Aškenas,
DocumentCloud i Investigative Reporters & Editors <http://underscorejs.org/>

Ovaj softver se sastoji iz dobrovoljnih priloga mnogih pojedinaca. Preciznu istoriju doprinosa potražite u istoriji revizija dostupnoj na stranici https://github.com/lodash/lodash

Sledeća licenca se odnosi na sve delove ovog softvera osim ako je u nastavku drugačije dokumentovano:

====

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

====

Autorska i srodna prava za uzorak koda odriču se putem CC0. Uzorak koda definisan je kao sav izvorni kôd prikazan u okviru teksta dokumentacije.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Datoteke koje se nalaze u modulima_čvora i direktorijumima dobavljača jesu biblioteke koje se održavaju spolja koje ovaj softver koristi i koje imaju sopstvene licence. Preporučujemo da ih pročitate jer njihovi uslovi mogu da se razlikuju od gorenavedenih uslova.

--------

object-assign v4.1.1 MIT licenca (https://github.com/sindresorhus/object-assign)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com)

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

office-ui-fabric-react v5.8.2 MIT licenca (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI Fabric React

Copyright (c) korporacija Microsoft

Sva prava zadržana.

MIT licenca

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA *KAKAV JESTE*, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

Napomena: Korišćenje fontova i ikona na koje se upućuje u radnom okviru Office UI Fabric podleže uslovima navedenim na stranici http://aka.ms/fabric-assets-license

Ugovor o licenciranju Microsoft Fabric resursa

Hvala vam što ste zainteresovani za razvoj rešenja za Office i druge Office 365 krajnje tačke. Ovaj ugovor se sklapa između vas („Projektanta“) i korporacije Microsoft („Microsoft“) i reguliše korišćenje Fabric resursa (definisanih u nastavku) („Ugovor“). Preuzimanjem Fabric resursa sa sajta CDM, korporaciji Microsoft izjavljujete i garantujete da ste ovlašćeni da prihvatite ovaj Ugovor u svoje ime, ime preduzeća i/ili drugog entiteta, prema potrebi.

1. Licenca i uputstva za Fabric resurse
a. Dodela licenci.
Microsoft Projektantu besplatno dodeljuje ne-ekskluzivnu, ograničenu, svetsku, nedodeljivu, neprenosivu licencu za Fabric resurse širom sveta isključivo u svrhu razvoja rešenja za Office i druge Office 365 krajnje tačke, uključujući bez ograničenja Office programske dodatke, SharePoint veb segmente, SharePoint aplikacije i prilagođene Office 365 aplikacije. Radi otklanjanja sumnje, Fabric resursi ne smeju da se koriste u marketinške svrhe. „Fabric resursi“ predstavljaju (1) porodicu fontova Segoe koja se nalazi na stranici https://dev.office.com/fabric#/styles/typography; (2) Office ikone koje se nalaze na stranici https://dev.office.com/fabric#/styles/icons; i (3) Microsoft žigove, simbole, oznake itd. koji se nalaze na stranici http://dev.office.com/fabric#/styles/brand-icons („Žigovi“). Microsoft zadržava sva prava koja ovde nisu izričito dodeljena. Projektant ne sme da koristi Žigove u imenu bilo kojeg proizvoda, usluge ili na bilo koji način koji bi izazivao zabunu u vezi sa tim da li je proizvod ili usluga projektanta Microsoft proizvod, a Microsoft može da opozove ovu licencu u bilo kojem trenutku.

b. Uputstva za brendovanje.
Dodela licenci u okviru Odeljka 1(a) uslovljena je usaglašavanjem Projektanta sa uputstvima za brendovanje koja se nalaze na stranici http://dev.office.com/Modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.pdf.

c. Vlasništvo nad sadržajem partnera.
Projektant potvrđuje da je Microsoft jedini vlasnik Fabric resursa i svih povezanih pogodnosti i da Microsoft zadržava sva prava, svojinu i interes nad Fabric resursima i u vezi sa njima. Projektant neće koristiti Fabric resurse na način koji umanjuje ili na drugi način oštećuje ugled korporacije Microsoft u vezi sa Fabric resursima. Projektant pristaje na to da ubrzo po prijemu pismenog obaveštenja od korporacije Microsoft ispravi sve navedene zloupotrebe Fabric resursa.

2. Izjave i garancije. Microsoft izjavljuje i garantuje da ima ovlašćenje i prava da ovde dodeli licencu.

3. Razno
a. Sudska nadležnost/odabir zakona.
Ugovorom upravljaju zakoni države Vašington i strane pristaju na isključivu sudsku nadležnost i mesto izvršenja u saveznim sudovima okruga King u Vašingtonu. Ako ne postoji savezna sudska nadležnost predmeta, strane pristaju na isključivu sudsku nadležnost i mesto izvršenja u Višem sudu okruga King u Vašingtonu.

b. Advokatske naknade.
Ako Microsoft ili partner angažuju advokate radi sprovođenja bilo kojih prava proisteklih iz ovog Ugovora ili na osnovu njega, pobednička strana ima pravo na povraćaj razumnih advokatskih naknada, troškova i drugih rashoda, uključujući troškove i naknade nastale usled molbe ili bankrota ili slične radnje.

c. Ceo ugovor.
Ovaj Ugovor predstavlja ceo ugovor između strana u vezi sa predmetom. On zamenjuje sve prethodne ugovore, komunikaciju i izjave među stranama u vezi sa predmetom.

--------

performance-now v2.1.0 MIT licenca (https://github.com/meryn/performance-now)

Copyright (c) 2013. Braveg1rl

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

prefix-style v2.0.1 MIT licenca (https://github.com/mattdesl/prefix-style)

MIT licenca (MIT)
Copyright (c) 2014. Met Dezlorels

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

process v0.11.10 MIT licenca (https://github.com/shtylman/node-process#readme)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2013. Roman Štilman <shtylman@gmail.com>

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

promise v7.3.1 MIT licenca (https://github.com/then/promise#readme)

Copyright (c) 2014. Forbs Lindzi

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

prop-types v15.6.0 MIT licenca (https://facebook.github.io/react/)

MIT licenca

Copyright (c) 2013–danas, Facebook, Inc.

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

raf v3.4.0 MIT licenca (https://github.com/chrisdickinson/raf#readme)

Copyright (c) 2017. Kris Dikinson <chris@neversaw.us>

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

react v15.6.2 MIT licenca (https://facebook.github.io/react/)

MIT licenca

Copyright (c) 2013–danas, Facebook, Inc.

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

react-custom-scrollbars v4.2.1 MIT licenca (https://github.com/malte-wessel/react-custom-scrollbars)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015. react-custom-scrollbars

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

react-dom v15.6.1 BSD-3-Clause licenca (https://facebook.github.io/react/)

Copyright (c) 2013–danas, Facebook, Inc.
Sva prava zadržana.

Ponovna distribucija i korišćenje u izvornim i binarnim oblicima, sa izmenom ili bez nje, dozvoljeni su ako se ispune sledeći uslovi:

* Ponovne distribucije izvornog koda moraju da zadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

* Ponovne distribucije u binarnom obliku moraju da sadrže gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se pružaju uz distribuciju.

* Ime kompanije Facebook ni imena njenih saradnika ne mogu da se koriste za odobravanje ili promovisanje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne određene pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER „KAKAV JESTE“ PRUŽAJU NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI I ODRIČU SE SVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. NOSILAC AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, PRIMERNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NABAVKU ZAMENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) IZAZVANE NA BILO KOJI NAČIN I NA OSNOVU BILO KOJE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO PO UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU I DRUGO) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČE IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Dodatna potvrda o pravima na patente – 2. verzija

„Softver“ predstavlja React softver koji distribuira Facebook, Inc.

Facebook, Inc. („Facebook“) ovime svakom primaocu Softvera („vama“) bez naknade dodeljuje trajnu, ne-ekskluzivnu, neopozivu (podleže dolenavedenoj odredbi o raskidu) licencu širom sveta u okviru svih neophodnih zahteva, da pravite, da vam se napravi, da koristite, prodajete, nudite na prodaju, uvozite i na drugi način prenosite Softver. Radi otklanjanja sumnje, licenca se ne dodeljuje u okviru prava na bilo koje zahteve za patente kompanije Facebook koje krše (i) izmene Softvera od strane vas ili treće strane ili (ii) Softver u kombinaciji sa bilo kojim softverom ili drugom tehnologijom.

Ovako dodeljena licenca obustavlja se automatski i bez obaveštenja ako vi (ili neka od vaših podružnica, poslovnih filijala ili agenata) započnete direktno ili indirektno ili steknete direktan finansijski interes za bilo koju potvrdu patenta: (i) protiv kompanije Facebook ili neke od njenih podružnica ili poslovnih filijala, (ii) protiv bilo koje strane ako takva potvrda patenta proističe u potpunosti ili delom iz bilo kog softvera, tehnologije, proizvoda ili usluge kompanije Facebook ili neke od njenih podružnica ili poslovnih filijala ili (iii) protiv bilo koje strane povezane sa Softverom. Bez obzira na gorepomenuto, ako Facebook ili neka od njegovih podružnica ili poslovnih filijala podnese tužbu za navodnu povredu patenta protiv vas u prvom redu, a vi odgovorite podnošenjem protivtužbe za povredu patenta u toj tužbi protiv te strane koja nije povezana sa Softverom, ovako dodeljena licenca ne obustavlja se u odeljku (i) ovog pasusa usled takve protiv tužbe.

„Neophodni zahtev“ je zahtev za patent koji poseduje Facebook koji je nužno povređen samostalnim Softverom.

„Potvrda patenta“ je bilo koja tužba ili druga parnica koja navodi direktnu, indirektnu ili delimičnu povredu ili povod za povredu bilo kog patenta, uključujući unakrsnu tužbu ili protivtužbu.

--------

react-redux v5.0.6 MIT licenca (https://github.com/gaearon/react-redux)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015–danas, Den Abramov

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

redux v3.7.2 MIT licenca (http://redux.js.org/)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015–danas, Den Abramov

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

redux-thunk v2.2.0 MIT licenca (https://github.com/gaearon/redux-thunk)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2015. Dan Abramov

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

regenerator-runtime v0.10.3 MIT licenca

MIT licenca

Copyright (c) 2014–danas, Facebook, Inc.

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

resize-observer-polyfill v1.4.2 MIT licenca (https://github.com/que-etc/resize-observer-polyfill)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2016. Denis Rul

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

symbol-observable v1.0.4 MIT licenca (https://github.com/blesh/symbol-observable#readme)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com)
Copyright (c) Ben Leš <ben@benlesh.com>

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

to-camel-case v1.0.0 MIT licenca (https://github.com/ianstormtaylor/to-camel-case)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2016. Ijan Storm Tejlor

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

to-no-case v1.0.2 MIT licenca (https://github.com/ianstormtaylor/to-no-case#readme)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2016. Ijan Storm Tejlor

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

to-space-case v1.0.0 MIT licenca (https://github.com/ianstormtaylor/to-space-case)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2016. Ijan Storm Tejlor

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

tslib v1.8.0 Apache-2.0 licenca (http://typescriptlang.org/)

Copyright (c) korporacija Microsoft. Sva prava zadržana.

Licencirano pod licencom Apache, verzija 2.0 („Licenca“). Ovu datoteku ne smete da koristite na drugi način osim u skladu sa Licencom. Kopiju licence možete da dobijete na stranici

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Softver se distribuira pod Licencom „KAKAV JESTE“, BEZ IKAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, izričitih ili impliciranih, osim ako to ne zahteva važeći zakon ili ako postoji pismeni pristanak. Pročitajte Licencu da biste pronašli određene dozvole koje uređuju jezik i ograničenja pod Licencom.

--------

ua-parser-js v0.7.17 MIT licenca (http://github.com/faisalman/ua-parser-js)

Copyright (c) 2012–2016. Faisal Salman <<fyzlman@gmail.com>>

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

uuid v3.3.2 MIT licenca (https://github.com/kelektiv/node-uuid#readme)

MIT licenca (MIT)

Copyright (c) 2010–2016. Robert Kifer i drugi saradnici

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

webpack v3.8.1 MIT licenca (https://github.com/webpack/webpack)

Copyright (c) JS Foundation i drugi saradnici

Ovime se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja dobavi kopiju ovog softvera i odgovarajuće datoteke dokumentacije („Softver“) da posluje Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, izmenu, objedinjavanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i da dozvoli osobama za koje je Softver nabavljen da to rade, u skladu sa sledećim uslovima:

Sve kopije ili značajni delovi Softvera obuhvataće gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli.

SOFTVER SE PRUŽA „KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, O PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMERU I O NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AUTORI ILI NOSIOCI AUTORSKIH PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TUŽBE, ŠTETE, NITI SNOSE DRUGE ODGOVORNOSTI, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE U PITANJU IZMENA UGOVORA, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE POVEZANO SA NJIM ILI NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM POSLOVANJIMA U SOFTVERU.

--------

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×