Formati datoteka koje podržava program Excel

Excel datoteku možete da sačuvate u drugom formatu datoteke tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Sačuvaj kao. Formati datoteke koji su dostupni u dijalogu Sačuvaj kao razlikuju se u zavisnosti od tipa aktivnog lista (radni list, list sa grafikonom ili drugi tip lista).

Napomena: Svaki put kada datoteku sačuvate u drugom formatu datoteke, neka oblikovanja, podaci i funkcije možda se neće preneti.

Datoteku koja je napravljena u drugom formatu datoteke, u starijoj verziji programa Excel ili u drugom programu, možete da otvorite tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Otvori. Ako otvorite Excel 97-2003 radnu svesku, ona se automatski otvara u režimu kompatibilnosti. Da biste iskoristili nove funkcije programa Excel 2010, radnu svesku možete sačuvati u Excel 2010 formatu datoteke. Međutim, imate i opciju da nastavite sa radom u režimu kompatibilnosti, što zadržava originalni format datoteke radi kompatibilnosti sa prethodnim verzijama.

Formati Excel datoteka

Format

Oznaka tipa datoteke

Opis

Excel radna sveska

.xlsx

Podrazumevani format datoteke zasnovan na XML-u za Excel 2010 i Excel 2007. Nije moguće uskladištiti Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kôd makroa ili Microsoft Office Excel 4.0 listove makroa (.xlm).

Excel radna sveska sa makroima (kôd)

.xlsm

Format datoteke zasnovan na XML-u i sa makroima za Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 i Excel 2007. Skladišti VBA kôd makroa ili Excel 4.0 listove sa makroima (.xlm).

Excel binarna radna sveska

.xlsb

Format binarne datoteke (BIFF12) za Excel 2010 i Excel 2007.

Predložak

.xltx

Podrazumevani format datoteke za Excel predložak za Excel 2010 i Excel 2007. Nije moguće uskladištiti VBA kôd makroa ili Excel 4.0 listove makroa (.xlm).

Predložak (kôd)

.xltm

Format datoteke sa omogućenim makroom za Excel predložak za Excel 2010 i Excel 2007. Skladišti VBA kôd makroa ili Excel 4.0 listove makroa (.xlm).

Excel 97 – Excel 2003 radna sveska

.xls

Excel 97 – Excel 2003 binarni format datoteke (BIFF8).

Excel 97- Excel 2003 predložak

.xlt

Excel 97 – Excel 2003 binarni format datoteke (BIFF8) za Excel predložak.

Microsoft Excel 5.0/95 radna sveska

.xls

Excel 5.0/95 binarni format datoteke (BIFF5).

XML 2003 unakrsna tabela

.xml

Format datoteke unakrsne tabele XML 2003 (XMLSS).

XML podaci

.xml

XML format podataka

Excel programski dodatak

.xlam

Format programskog dodatka zasnovan na XML-u i sa omogućenim makroom za Excel 2010 i Excel 2007. Programski dodatak je dodatni program koji je dizajniran za pokretanje dodatnog koda. Podržava upotrebu VBA projekata i Excel 4.0 listova makroa (.xlm).

Excel 97-2003 programski dodatak

.xla

Excel 97-2003 programski dodatak, dopunski program koji je dizajniran za pokretanje dodatnog koda. Podržava korišćenje VBA projekata.

Excel 4.0 radna sveska

.xlw

Excel 4.0 format datoteke u kojem se čuvaju samo radni listovi, listovi sa grafikonima i listovi sa makroima. Radnu svesku možete otvoriti u ovom formatu datoteke u programu Excel 2010, ali Excel datoteku ne možete da sačuvate u ovom formatu datoteke.

Works 6.0-9.0 unakrsna tabela

.xlr

Unakrsna tabela sačuvana u programu Microsoft Works 6.0-9.0.

Napomena: Ovaj format je podržan samo u programu Excel Starter.

Formati tekstualnih datoteka

Format

Oznaka tipa datoteke

Opis

Uobličen tekst (razgraničen razmakom)

.prn

Lotus format razgraničen razmakom. Čuva samo aktivni list.

Tekst (razgraničen tabulatorskim znakom)

.txt

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen tabulatorskim znakom sa ciljem da je koristite u drugom operativnom sistemu Microsoft Windows i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

Tekst (Macintosh)

.txt

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen tabulatorskim znakom sa ciljem da je koristite u operativnom sistemu Macintosh i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

Tekst (MS-DOS)

.txt

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen tabulatorskim znakom sa ciljem da je koristite u operativnom sistemu MS-DOS i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

Unikod tekst

.txt

Čuva datoteku kao Unikod tekst, standard za kodiranje znakova kog je razvila organizacija „Unicode Consortium”.

CSV (razgraničen zarezom)

.csv

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen zarezom sa ciljem da je koristite u drugom operativnom sistemu Windows i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

CSV (Macintosh)

.csv

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen zarezom sa ciljem da je koristite u operativnom sistemu Macintosh i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

CSV (MS-DOS)

.csv

Čuva radnu svesku kao tekstualnu datoteku u kojoj je tekst razgraničen zarezom sa ciljem da je koristite u operativnom sistemu MS-DOS i obezbeđuje tačno interpretiranje tabulatorskih znakova, znakova za novi red i ostalih. Čuva samo aktivni list.

DIF

.dif

Format za razmenu podataka. Čuva samo aktivni list.

SYLK

.slk

Format za simboličke veze. Čuva samo aktivni list.

Napomena: Ako radnu svesku sačuvate u bilo kom tekstualnom formatu, svako oblikovanje će biti izgubljeno.

Drugi formati datoteka

Format

Oznaka tipa datoteke

Opis

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III i IV. Ove formate datoteka možete otvoriti u programu Excel, ali Excel datoteku ne možete sačuvati u dBase formatu.

OpenDocument unakrsna tabela

.ods

OpenDocument unakrsna tabela. Excel 2010 datoteke možete da sačuvate tako da mogu da se otvaraju u aplikacijama za unakrsne tabele koje koriste format OpenDocument unakrsne tabele, kao što su Google Docs i OpenOffice.org Calc. Unakrsne tabele možete da otvarate i u .ods formatu u programu Excel 2010. Prilikom čuvanja i otvaranja .ods datoteke oblikovanje će se možda izgubiti.

PDF

.pdf

Portable Document Format (PDF) format. Ovaj format datoteke čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteke. Kada se datoteka u PDF formatu prikazuje na mreži ili štampa, zadržaće odgovarajući oblik. Nije moguće lako promeniti podatke u datoteci. Takođe, PDF format je pogodan za dokumente koji će biti umnoženi putem komercijalnih metoda štampanja.

Napomena: Ovaj format nije podržan u programu Excel 2007.

XPS dokument

.xps

XML Paper Specification (XPS) format. Ovaj format datoteke čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteke. Kada se XPS datoteka prikazuje na mreži ili se štampa, zadržaće odgovarajući oblik i podaci u datoteci se ne mogu lako menjati.

Napomena: Ovaj format nije podržan u programu Excel 2007.

Formati datoteka koji koriste ostavu

Podatke iz Microsoft Office ostave možete da nalepite u Excel pomoću komandi Nalepi ili Specijalno nalepi (karticaPočetak, grupa Ostava, dugme Nalepi) pod uslovom da su podaci u Office ostavi u nekom od sledećih formata.

Format

Oznaka tipa datoteke

Identifikator tipa ostave

Slika

.wmf ili .emf

Slike u Windows metafile formatu (WMF) ili Windows Enhanced Metafile formatu (EMF).

Napomena    Kada Windows metafile sliku kopirate iz jednog programa u drugi, program Excel će je nalepiti kao poboljšanu metafile sliku.

Rasterska slika

.bmp

Slike uskladištene u formatu rasterske slike (BMP).

Microsoft Excel formati datoteka

.xls

Binarni formati datoteka za Excel verzije 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) i Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Format za simboličku vezu.

DIF

.dif

Format za razmenu podataka.

Tekstualni (razgraničen tabulatorskim znakom)

.txt

Tekstualni format razgraničen tabulatorskim znakom.

CSV (razgraničen zarezom)

.csv

Format u kome su vrednosti razdvojene zarezima.

Uobličeni tekst (razgraničen razmakom)

.rtf

Obogaćeni tekst (RTF). Samo iz programa Excel.

Ugrađeni objekat

.gif, .jpg, .doc, .xls, ili .bmp

Microsoft Excel objekti, objekti iz ispravno registrovanih programa koji podržavaju OLE 2.0 (OwnerLink), format slike i drugi formate za prezentacije.

Ugrađeni objekat

.gif, .jpg, .doc, .xls ili .bmp

OwnerLink, ObjectLink, veza, slika ili drugi format.

Office crtež

.emf

Format Office crteža ili slike (Windows enhanced metafile format, EMF).

Tekst

.txt

Prikazani tekst, OEM tekst.

Veb stranica u jednoj datoteci

.mht, .mhtml

Veb stranica u jednoj datoteci (MHT or MHTML). Ovaj format datoteke integriše unutrašnju grafiku, aplete, povezane dokumente i druge stavke za podršku za koje postoje reference u dokumentu.

Napomena: Ovaj format nije podržan u programu Excel 2007.

Veb stranica

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

Napomena: Kada kopirate tekst iz drugog programa, Excel ga nalepljuje u HTML formatu, bez obzira na format originalnog teksta.

Formati datoteka koji nisu podržani u programu Excel

Sledeći formati datoteka više nisu podržani u programima Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter i Excel 2007. Datoteke u tim formatima nije moguće otvarati ni čuvati.

Format

Oznaka tipa datoteke

Identifikatori tipa ostave

Excel grafikon

.xlc

Excel 2.0, 3.0 i 2.x formati datoteke

Excel grafikon

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Lotus 1-2-3 formati datoteke (sve verzije)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works format datoteke (sve verzije)

DBF 2

.dbf

DBASE II formaz datoteke

WQ1

.wq1

Quattro Pro za MS-DOS format datoteke

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 i 7.0 za Windows.

Formati datoteka koji nisu podržani u programu Excel Starter

Pored toga, sledeći formati datoteka više nisu podržani u programu Excel Starter. Datoteke u tim formatima nije moguće otvarati ni čuvati.

Format

Oznaka tipa datoteke

Excel 97-2003 programski dodatak

.xla

Excel programski dodatak

.xlam

Ime izvora podataka

.dsn

Access MDE baza podataka

.mde

Office datoteka sa podacima za povezivanje

.odc

Data Link datoteka

.udl

Otvaranje ili prikazivanje nepodržanih formata datoteka

Ako Excel ne podržava format datoteke koju želite da koristite, možete da isprobate sledeće:

  • Pretražite internet kako biste pronašli preduzeće koje proizvodi konvertore formata datoteka za one formate datoteka koje ne podržava Excel.

  • Sačuvajte datoteku u formatu datoteke koji drugi program podržava, a zatim je izvezite iz tog programa u format datoteke koji Excel podržava.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Srodne teme

Oblikovanje i opcije u programu Excel koji se ne prenose u druge formate datoteka

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×