Fokusirano prijemno sanduče za Outlook

Fokusirano prijemno sanduče za Outlook

Ažurirano: jun 2017.

Fokusirano prijemno sanduče pomaže da se fokusirate na najvažnije e-poruke. Ono razdvaja prijemno sanduče na dve kartice – „U fokusu“ i „Ostalo“. Najvažnije e-poruke se nalaze na kartici „U fokusu“, dok su ostale i dalje pristupačne – ali vam ne smetaju – na kartici „Ostalo“. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici „Ostalo“ i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali. Pogledajte ovaj video da biste dobili kratak pregled.

Znak pitanja označava sadržaj pomoći Kako da isključim fokusirano prijemno sanduče?

Kako funkcioniše fokusirano prijemno sanduče?

Fokusirano prijemno sanduče radi sa vama kako bi određivalo prioritet stvari koje su vam najvažnije. Šta stiže u fokusirano prijemno sanduče zavisi od sadržaja e-poruke (na primer, bilteni, mašinski generisana e-pošta i tako dalje) i toga sa kim najčešće komunicirate. Ako treba da precizno podesite fokusirano prijemno sanduče, za to su vam dostupne opcije Premesti na karticu „U fokusu“ i Premesti na karticu „Ostalo“.

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. U programu Outlook 2016 izaberite karticu Prikaz.

 2. Izaberite stavku Prikaži fokusirano prijemno sanduče.

  Dugme „Prikaži fokusirano prijemno sanduče“ na kartici „Prikaz“

  Kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ pojavljuju se na vrhu poštanskog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici „Ostalo“ i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

  Kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ nalaze se na vrhu prijemnog sandučeta kada se izabere stavka „Prikaži fokusirano prijemno sanduče“

Promena načina na koji se organizuju poruke

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu U fokusu ili Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Ako premeštate sa kartice „U fokusu“ na karticu „Ostalo“, odaberite stavku Premesti na karticu „Ostalo“ ako želite da se premesti samo izabrana poruka. Odaberite stavku Uvek premeštaj na karticu „Ostalo“ ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici Ostalo.

  Ako premeštate sa kartice „Ostalo“ na karticu „U fokusu“, odaberite stavku Premesti na karticu „U fokusu“ ako želite da premestite samo izabranu poruku. Odaberite stavku Uvek premeštaj na karticu „U fokusu“ ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici U fokusu.

  Uporedni prikaz opcija „Premesti“ i „Uvek premeštaj“

Pogledajte fokusirano prijemno sanduče na delu

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. Otvorite Outlook na vebu.

  Primarni prikaz usluge Outlook na vebu
 2. Izaberite stavke Ikona „Postavke“ > Postavke prikaza > Fokusirano prijemno sanduče.

 3. U okviru stavke Kada se primi e-pošta izaberite stavku Sortiraj poruke na karticama „U fokusu“ i „Ostalo“. Kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ pojavljuju se na vrhu poštanskog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici „Ostalo“ i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

  Na stranici „Postavke prikaza“ možete da uključite ili isključite fokusirano prijemno sanduče

 4. Kliknite na dugme U redu.

Promena načina na koji se organizuju poruke

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu U fokusu ili Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Ako premeštate sa kartice „U fokusu“ na karticu „Ostalo“, odaberite stavke Premesti na karticu „Ostalo“ > Premesti ovaj razgovor ako želite da se premesti samo izabrana poruka. Odaberite stavke Premesti na karticu „Ostalo“ > Uvek premeštaj ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici Ostalo.

  Ako premeštate sa kartice „Ostalo“ na karticu „U fokusu“, odaberite stavke Premesti na karticu „U fokusu“ > Premesti ovaj razgovor ako želite da premestite samo izabranu poruku. Odaberite stavke Premesti na karticu „U fokusu“ > Uvek premeštaj ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici U fokusu.

  Opcije „Premesti na karticu ’U fokusu’“ i „Premesti na karticu ’Ostalo’“ u usluzi Outlook na vebu

Važno: Fokusirano prijemno sanduče postepeno postaje dostupno za Outlook.com naloge. Ako ne vidite fokusirano prijemno sanduče kao što je opisano u dolenavedenoj proceduri, onda vam nalog verovatno još uvek nije nadograđen za tu funkciju. Ona uskoro stiže!

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. Otvorite Outlook.com ili Hotmail.com.

  Primarni ekran usluge Outlook.com ili Hotmail.com
 2. Izaberite stavke Ikona „Postavke“ > Postavke prikaza > Fokusirano prijemno sanduče.

 3. U okviru stavke Kada se primi e-pošta izaberite stavku Sortiraj poruke na karticama „U fokusu“ i „Ostalo“. Kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ pojavljuju se na vrhu poštanskog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici „Ostalo“ i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

  Na stranici „Postavke prikaza“ možete da uključite ili isključite fokusirano prijemno sanduče

 4. Kliknite na dugme U redu.

Promena načina na koji se organizuju poruke

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu U fokusu ili Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Ako premeštate sa kartice „U fokusu“ na karticu „Ostalo“, odaberite stavke Premesti na karticu „Ostalo“ > Premesti ovaj razgovor ako želite da se premesti samo izabrana poruka. Odaberite stavke Premesti na karticu „Ostalo“ > Uvek premeštaj ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici Ostalo.

  Ako premeštate sa kartice „Ostalo“ na karticu „U fokusu“, odaberite stavke Premesti na karticu „U fokusu“ > Premesti ovaj razgovor ako želite da premestite samo izabranu poruku. Odaberite stavke Premesti na karticu „U fokusu“ > Uvek premeštaj ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici U fokusu.

  Opcije „Premesti na karticu ’U fokusu’“ i „Premesti na karticu ’Ostalo’“ u usluzi Outlook na vebu

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. Otvorite Outlook 2016 za Mac.

 2. Na kartici Organizovanje izaberite stavku Fokusirano prijemno sanduče.

  Dugme „Fokusirano prijemno sanduče“ na kartici „Organizovanje“ na traci

  Kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ pojavljuju se na vrhu prijemnog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici „Ostalo“ i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

Savet: Možete da podesite bedž sa brojem – brojem nepročitanih e-poruka – tako da obuhvata samo poruke sa liste „U fokusu“. Izaberite stavke Outlook > Željene postavke > Obaveštenja i zvuci > Bedž sa brojem da biste prilagodili ovu postavku.

Premeštanje poruka sa kartice „U fokusu“ na karticu „Ostalo“

 1. U prijemnom sandučetu izaberite karticu U fokusu, a zatim izaberite poruku koju želite da premestite.

 2. Na kartici Početak na traci kliknite na strelicu nadole na dugmetu Premesti na karticu „Ostalo“.

  Dugme „Premesti na karticu ’Ostalo’“

 3. Odaberite stavku Premesti na karticu „Ostalo“ ako želite da se premesti samo izabrana poruka. Odaberite stavku Uvek premeštaj na karticu „Ostalo“ ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici Ostalo.

  Dva izbora u meniju „Premeštanje na karticu ’Ostalo’“ jesu „Premesti na karticu ’Ostalo’“ i „Uvek premeštaj na karticu ’Ostalo’“

Premeštanje poruka sa kartice „Ostalo“ na karticu „U fokusu“

 1. Izaberite poruku u prijemnom sandučetu.

 2. Na kartici Početak na traci kliknite na strelicu nadole na dugmetu Premesti na karticu „U fokusu“.

  Dugme „Premesti na karticu ’U fokusu’“

 3. Odaberite stavku Premesti na karticu „U fokusu“ ako želite da premestite samo izabranu poruku. Odaberite stavku Uvek premeštaj na karticu „U fokusu“ ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici U fokusu.

  Dva izbora u meniju „Premeštanje na karticu ’U fokusu’“ jesu „Premesti na karticu ’U fokusu’“ i „Uvek premeštaj na karticu ’U fokusu’“

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. U programu Pošta za Windows 10 odaberite stavke Dugme „Postavke“ u aplikacijama „Pošta“ i „Kalendar“ za Windows 10? > Čitanje.

 2. Koristite klizač Fokusirano prijemno sanduče da biste uključili fokusirano prijemno sanduče.

  Kartice U fokusu i Ostalo pojavljuju se na vrhu prijemnog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici Ostalo i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

Premeštanje poruka sa kartice „U fokusu“ na karticu „Ostalo“

 1. U prijemnom sandučetu izaberite karticu U fokusu, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Odaberite stavku Premesti na karticu „Ostalo“ ako želite da se premesti samo izabrana poruka.

  • Odaberite stavku Uvek premeštaj na karticu „Ostalo“ ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici Ostalo.

Premeštanje poruka sa kartice „Ostalo“ na karticu „U fokusu“

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Odaberite stavku Premesti na karticu „U fokusu“ ako želite da se premesti samo izabrana poruka.

  • Odaberite stavku Uvek premeštaj na karticu „U fokusu“ ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na kartici U fokusu.

Najčešća pitanja

Sve verzije programa Outlook koje primaju funkcionalne ispravke uskoro dobijaju fokusirano prijemno sanduče (na primer, Office 365 verzije sistema Office 2016 za Windows ili Mac, Outlook na vebu, Outlook aplikacije za iOS, Android i Windows Phone, kao i Windows 10 pošta). Fokusirano prijemno sanduče vidite kada se ono omogući za poštansko sanduče. Ako koristite Office 365 nalog e-pošte u velikom preduzeću, administrator je možda onemogućio fokusirano prijemno sanduče za organizaciju. Obratite se administratoru da biste dobili pomoć.

Fokusirano prijemno sanduče zamenjuje nebitnu e-poštu. Kada se prebacite, više ne primate manje važne e-poruke u fascikli „Nebitna e-pošta“. Umesto toga e-pošta se deli na kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ u prijemnom sandučetu. Fokusirano prijemno sanduče koristi isti algoritam koji je premeštao stavke u fasciklu „Nebitna e-pošta“, što znači da se sve e-poruke za koje je podešeno da se premeštaju u fasciklu „Nebitna e-pošta“ sada premeštaju na karticu „Ostalo“. Sve poruke koje se već nalaze u fascikli „Nebitna e-pošta“ ostaju tamo dok ne odlučite da ih izbrišete ili premestite.

Za sada možete da nastavite da koristite nebitnu e-poštu. Nebitnu e-poštu na kraju će zameniti fokusirano prijemno sanduče.

Da. Fokusirano prijemno sanduče možete da uključite na način opisan u gorenavedenim uputstvima.

Da. Čim uključite fokusirano prijemno sanduče, vidite kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ na vrhu prijemnog sandučeta. Što više koristite fokusirano prijemno sanduče, ono sve pametnije organizuje poruke. Outlook možete i da naučite šta vam je najvažnije tako što ćete premeštati e-poruke sa kartice „U fokusu“ na karticu „Ostalo“ i obrnuto i podesiti zamene kako biste obezbedili da se e-poruke određenih pošiljaoca uvek pojavljuju na određenom odredištu.

Ništa se ne menja u programu Outlook za iOS ili Android. Kada se Outlook aplikacije za stone računare i veb ažuriraju tako da obuhvataju fokusirano prijemno sanduče, sadržaj kartica „U fokusu“ i „Ostalo“ isti je na svim Outlook klijentima.

Takođe pogledajte

Isključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

Fokusirano prijemno sanduče za Outlook Mobile

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×