Fokusirano prijemno sanduče za Outlook

Fokusirano prijemno sanduče za Outlook

Fokusirano Prijemno sanduče odvaja prijemno poštansko sanduče na dve kartice – fokusirano i drugo. Najvažnije e-poruke su na Fokusan kartici dok ostalo ne može lako da se pristupi – ali na drugoj kartici.

Napomene: 

 • U programu Outlook za Windows je fokusirano Prijemno sanduče dostupno samo za Office 365, Exchange i Outlook.com naloge.

 • Ako ne vidite koncentraciju i druge u poštanskom sandučetu, možda ćete umesto toga imati fasciklu "Clutter". Više informacija potražite u članku Korišćenje zakrpa za sortiranje poruka niskog prioriteta u programu Outlook.

 • Centrirano API za ODMARANJE prijemnog poštanskog sandučeta pruža Office 365 klasifikaciju i obuku za pomoć korisnicima da lakše sortiraju e-poštu. Međutim, ovaj API nije podržan za Office 365 Deljeno poštansko sanduče. Outlook za Windows trenutno prikazuje savete "fokusirano Prijemno sanduče" za deljene Poštanske sandučiće. Ovo je neočekivano ponašanje. Microsoft je svestan problema i ovaj članak će biti ažuriran kada se završe promene.

Outlook za Windows | Outlook na vebu | Outlook.com | Outlook za Mac | Pošta za Windows 10

Znak pitanja označava sadržaj pomoći Kako da isključim fokusirano prijemno sanduče?

Outlook za Windows

U programu Outlook za Windows je fokusirano Prijemno sanduče dostupno samo za Office 365, Exchange i Outlook.com naloge.

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. U programu Outlook izaberite karticu Prikaz .

 2. Izaberite stavku Prikaži funkciju „Fokusirano prijemno sanduče“.

  Prikaži fokusirano Prijemno sanduče

  Kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ pojavljuju se na vrhu poštanskog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici „Ostalo“ i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

  Filter fokusiran ili drugi

Promena načina na koji se organizuju poruke

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu U fokusu ili Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Ako se pomerate od fokusiranog ka drugoj, izaberite stavku Premesti u drugu ako želite da se premesti samo izabrana poruka. Izaberite stavku uvek premestite se na drugo ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na drugu karticu.

  Ako se selite sa druge u fokusirano, izaberite stavku Premesti u fokusirano ako želite da se premesti samo izabrana poruka. Izaberite stavku uvek premeštanje na fokusirano ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na karticu fokusirano .

  Uporedni prikaz opcija „Premesti“ i „Uvek premeštaj“

Pogledajte fokusirano prijemno sanduče na delu

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Outlook na vebu

Napomena: Ako se uputstva ne podudaraju sa onim što vidite, možda koristite stariju verziju Outlook na vebu. Isprobajte uputstva za klasičnu Outlook na vebu.

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. Otvorite Outlook na vebu.

  Snimak ekrana pošte u programu Outlook na vebu Beta usluzi

 2. Na vrhu stranice izaberite stavku postavke Ikona „Postavke“ .

 3. Izaberite preklopnik pored fokusiranog prijemnog sandučeta.

  Kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ pojavljuju se na vrhu poštanskog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici „Ostalo“ i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

Promena načina na koji se organizuju poruke

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu U fokusu ili Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Da biste premestili poruku sa fokusiranog na drugu, izaberite stavku premesti > Premeštanje u drugo prijemno poštansko sanduče. Izaberite stavku uvek premesti u drugi prijemno poštansko sanduče ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na drugu karticu.

  Ako premeštate jednu poruku od druge do fokusiranog, izaberite stavku premesti > Pređite na fokusirano Prijemno sanduče. Izaberite stavku uvek premeštanje na fokusirano Prijemno sanduče ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na karticu fokusirano.

Uputstva za klasični Outlook na vebu

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. Otvorite Outlook na vebu.

  Primarni prikaz usluge Outlook na vebu
 2. Izaberite stavku postavke Ikona „Postavke“ Ikona „Postavke“ Postavke ekranafokusirano Prijemno sanduče.

 3. U okviru stavke Kada se primi e-pošta izaberite stavku Sortiraj poruke na karticama „U fokusu“ i „Ostalo“. Kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ pojavljuju se na vrhu poštanskog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici „Ostalo“ i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

  Na stranici „Postavke prikaza“ možete da uključite ili isključite fokusirano prijemno sanduče

 4. Kliknite na dugme U redu.

Promena načina na koji se organizuju poruke

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu U fokusu ili Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Ako premestite jednu poruku sa fokusirane na drugu, izaberite stavku Premesti u drugo prijemno poštansko sanduče. Izaberite stavku uvek premesti u drugi prijemno poštansko sanduče ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na drugu karticu.

  Ako premeštate jednu poruku od druge do fokusiranog, izaberite stavku Premesti u fokusirano Prijemno sanduče. Izaberite stavku uvek premeštanje na fokusirano Prijemno sanduče ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na karticu fokusirano.

  Opcije „Premesti na karticu ’U fokusu’“ i „Premesti na karticu ’Ostalo’“ u usluzi Outlook na vebu

Outlook.com, Hotmail.com

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. Otvorite Outlook.com ili Hotmail.com.

 2. Izaberite stavku postavke Ikona „Postavke“ , a zatim uključite fokusirano prijemno poštansko sanduče.

  Snimak ekrana prikazuje okno postavke sa izabranom opcijom "fokusirano Prijemno sanduče" koje je izabrano za uključivanje.

 3. Na vrhu poštanskog sandučeta, na listi e-poruka izaberite stavku između fokusiranog i drugog. Možete da se prebacujete između kartica bilo kada da biste brzo pogledali.

  Snimak ekrana prikazuje fokusiranu i druge kartice na vrhu Outlook.com poštanskog sandučeta.

Promena načina na koji se organizuju poruke

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu U fokusu ili Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Ako premeštate jednu poruku od fokusirane na drugu, izaberite stavku premesti > Premeštanje u drugo prijemno poštansko sanduče. Izaberite stavku uvek premesti u drugi prijemno poštansko sanduče ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na drugu karticu.

  Snimak ekrana prikazuje priručni meni sa opcijama za premeštanje u drugo prijemno poštansko sanduče i uvek premeštanje na drugo prijemno poštansko sanduče.

  Ako premeštate jednu poruku od druge do fokusiranog, izaberite stavku premesti > Pređite na fokusirano Prijemno sanduče. Izaberite stavku uvek premeštanje na fokusirano Prijemno sanduče ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na karticu fokusirano .

  Snimak ekrana prikazuje priručni meni sa premeštanja u fokusirano Prijemno sanduče i uvek pređite na opcije fokusirane prijemnog sandučeta.

Pošta za Windows 10

Uključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta

 1. U Pošta za Windows 10 izaberite stavku postavke Ikona „Postavke“ Pošta za Windows 10fokusirano Prijemno sanduče.

 2. Poruke zasortiranje slajdova u fokusirano i drugo .

  Uključite ili isključite funkciju „Fokusirano prijemno sanduče“ pomoću klizača ispod stavke „Sortiraj poruke na karticama ’U fokusu’ i ’Ostalo’“

  Kartice U fokusu i Ostalo pojavljuju se na vrhu prijemnog sandučeta. Dobijate obaveštenja o prilivu e-pošte na kartici Ostalo i uvek možete da se prebacujete sa kartice na karticu da biste ih brzo pogledali.

Premeštanje poruka sa kartice „U fokusu“ na karticu „Ostalo“

 1. U prijemnom sandučetu izaberite karticu U fokusu, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Izaberite neku od sledećih opcija:

  • Izaberite stavku Premesti u drugo ako želite da se premesti samo izabrana poruka.

  • Izaberite stavku uvek premestite se na drugo ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na drugu karticu.

Premeštanje poruka sa kartice „Ostalo“ na karticu „U fokusu“

 1. U prijemnom sandučetu odaberite karticu Ostalo, a zatim kliknite desnim tasterom miša na poruku koju želite da premestite.

 2. Izaberite neku od sledećih opcija:

  • Izaberite stavku Premesti u fokusirano ako želite da se premesti samo izabrana poruka.

  • Izaberite stavku uvek premeštanje na fokusirano ako želite da se sve buduće poruke pošiljaoca isporuče na karticu fokusirano .

Najčešća pitanja

Najnovije informacije o fokusiranim dostupnosti prijemnog poštanskog sandučeta vide objavljivanje na blogu.

Fokusirano prijemno sanduče zamenjuje nebitnu e-poštu. Posle zamene više nećete dobijati manje važne e-poruke u fascikli "Clutter". Umesto toga, e-pošta se deli na kartice „Fokusirano“ i „Ostalo“ u prijemnom sandučetu. Isti algoritam koji je premeštao stavke u fasciklu "Clutter" sada se powerfor nalazi fokusirano prijemno poštansko sanduče, što znači da će sve e-poruke koje su podešene da se premeštaju na dugme Sve poruke koje se već nalaze u fascikli "Clutter" ostaće tamo dok ne odlučite da ih izbrišete ili premestite.

Za sada možete da nastavite da koristite nebitnu e-poštu. Nebitnu e-poštu na kraju će zameniti fokusirano prijemno sanduče.

Da. Fokusirano prijemno sanduče možete da uključite na način opisan u gorenavedenim uputstvima.

Da. Čim uključite fokusirano prijemno sanduče, vidite kartice „U fokusu“ i „Ostalo“ na vrhu prijemnog sandučeta. Što više koristite fokusirano prijemno sanduče, ono sve pametnije organizuje poruke. Outlook možete i da naučite šta vam je najvažnije tako što ćete premeštati e-poruke sa kartice „U fokusu“ na karticu „Ostalo“ i obrnuto i podesiti zamene kako biste obezbedili da se e-poruke određenih pošiljaoca uvek pojavljuju na određenom odredištu.

Ništa se ne menja u programu Outlook za iOS ili Android. Kada se Outlook aplikacije za stone računare i veb ažuriraju tako da obuhvataju fokusirano prijemno sanduče, sadržaj kartica „U fokusu“ i „Ostalo“ isti je na svim Outlook klijentima.

Ako koristite Deljeno poštansko sanduče, fokusirano prijemno poštansko sanduče neće funkcionisati. To nije greška.

Srodne teme

Isključivanje fokusiranog prijemnog poštanskog
sandučetafokusirano na Outlook mobilne uređaje

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×