Tabele

Filtriranje podataka u opsegu ili tabeli

Filtriranje podataka u opsegu ili tabeli

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Korišćenje automatskog filtera ili ugrađenih operatora za poređenje kao što su „veće od” i „prvih”10 u Excelmožete prikazati podatke i sakrili ostale. Čim izvršite filtriranje podataka u opsegu ćelija ili tabele, možete da ponovo primenili filter da biste dobili najnovije rezultate ili brisanje filtera da biste ponovo prikazali sve podatke.

Filtrirani podaci prikazuju samo redove koji zadovoljavaju navedeni kriterijum, a kriju redove koji ne želite da budu prikazani. Nakon filtriranja podataka, njihov podskup možete da kopirate, pretražujete, uređujete, oblikujete, prikažete u obliku grafikona i štampate, a da ga pri tom ne preraspoređujete niti pomerate.

Moguće je filtrirati i po nekoliko kolona. Filteri se mogu dodavati, što znači da se svaki dodatni filter zasniva na tekućem filteru i dodatno smanjuje podskup podataka.

Napomena: Kada koristite dijalog Pronalaženje za pretraživanje filtriranih podataka, pretražuju se samo prikazani podaci; podaci koji nisu prikazani se ne pretražuju. Da biste pretražili sve podatke, obrišite sve filtere.

Tri tipa filtera

Korišćenjem automatskog filtra možete kreirati tri tipa filtriranja: po vrednostima liste, po obliku ili po kriterijumu. Svaki od ovih tipova filtriranja isključuje jedan drugog za svaki opseg ćelija ili kolone tabele. Na primer, možete filtrirati ili po boji ćelije ili po broju liste, ali ne i po oba kriterijuma; možete filtrirati ili po ikoni ili po prilagođenom filtru, ali ne i po oba filtriranja.

Ponovna primena filtera

Da biste odredili da li je filter primenjen, obratite pažnju na ikonu u zaglavlju kolone:

 • Strelica padajućeg menija Padajuća strelica filtera označava da je filtriranje omogućeno, ali nije primenjeno.

  Kada kursorom pređete preko naslova kolone u kojoj je filtriranje omogućeno, ali nije primenjeno, ekranska napomena prikazuje „(prikazuje sve)“.

 • Dugme „Filter“ Ikona primenjenog filtera označava da je filter primenjen.

  Kada kursorom pređete preko naslova filtrirane kolone, ekranska napomena prikazuje filter koji je primenjen u toj koloni, na primer "Jednako crvenoj boji ćelije" ili "Veće od 150".

Kada ponovo primenite filter, pojavljuju se drugačiji rezultati iz sledećih razloga:

 • Podaci su dodati opsegu ćelija ili koloni tabele, izmenjeni ili izbrisani iz njih.

 • Filter je dinamički filter za datum i vreme, na primer filter Danas, Ova sedmica ili Od početka godine do danas.

 • Vrednosti koje je dala formula su promenjene i radni list je ponovo izračunat.

Nemojte mešati tipove podataka

Pošto je za svaku kolonu dostupan samo jedan tip komande za filtriranje, u istoj koloni nemojte da koristite više tipova podataka, kao što su tekst i broj ili broj i datum, kako biste dobili najbolje rezultate. Ako postoji više tipova podataka, prikazana komanda predstavlja tip podataka koji se najčešće pojavljuje. Na primer, ako kolona sadrži tri vrednosti uskladištene kao broj i četiri uskladištene kao tekst, prikazuje se komanda Filteri za tekst.

Filtriranje opsega podataka

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate. Da biste ostvarili najbolje rezultate, kolone treba da imaju zaglavlja.

  Dugme „Filter“

 2. Kliknite na strelicu Strelica „Filter“ u zaglavlju kolone, a zatim izaberite stavku Filteri za tekst ili Filteri za brojeve.

 3. Izaberite jedan od operatora za poređenje. Na primer, da biste prikazali brojeve između donje i gornje granice, izaberite stavku Između.

  Filteri brojeva „Između“

 4. U polju Prilagođeni automatski filter otkucajte ili izaberite kriterijume za filtriranje podataka. Na primer, da biste prikazali sve brojeve između 1000 i 7 000, u okviru je veće od ili jednako , tip 1000, i u je veća od ili jednaka polju, otkucajte 7000.

  Dijalog „Prilagođeno auto filtriranje“

 5. Kliknite na dugme U redu da biste primenili filter.

  Napomena: Operatori za poređenje ne predstavljaju jedini način filtriranja prema postavljenim kriterijumima. Možete izabrati stavke sa liste ili potražiti podatke. Možete čak i filtrirati podatke prema boji ćelije ili boji fonta.

Filtriranje podataka u tabeli

Kada unesete podatke u tabelu, kontrole filtriranja se automatski dodaju u zaglavlja tabele.

Excel tabela sa prikazanim ugrađenim filterima

Za brzo filtriranje, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju tabele u koloni koju želite da filtrirate.

 2. Na listi sa tekstom ili brojevima opozovite izbor u polju (Izaberi sve) na vrhu liste, a zatim potvrdite izbor u poljima za stavke koje želite da prikažete u tabeli.

  Galerija filtera

 3. Kliknite na dugme U redu.

Savet:  Da biste prikazali više stavki na listi, vucite regulator u donjem desnom uglu galerije filtera da biste je povećali.

Strelica za filtriranje u zaglavlju tabele menja se u sledeću ikonu Ikona primenjenog filtera da bi ukazala na to da je filter primenjen. Kliknite na nju da biste izmenili ili obrisali filter.

Galerija filtera sa prikazanom komandom „Obriši filter“

Filtriranje stavki po boji

Ako ste primenili drugačije boje ćelija ili fonta ili uslovno oblikovanje, možete da filtrirate po bojama ili ikonama koje su prikazane u tabeli.

 1. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju kolone na koju je primenjeno oblikovanje boje ili uslovno oblikovanje.

 2. Izaberite stavkuFilter po boji, a zatim izaberite boju ćelije, boju fonta ili ikone po kojima želite da filtrirate.

  Opcije filtriranja po boji

  Tipovi opcija boja koji će biti dostupni zavise od tipova oblikovanja koje ste primenili.

Kreirajte modul za sečenje da biste filtrirali podatke u tabeli

Napomena: Moduli „slicer“ nisu dostupni u programu Excel 2007.

U programu Excel 2010, moduli „slicer“ dodati su kao nov način filtriranja podataka u izvedenim tabelama. U programu Excel 2013 možete i da kreirate module „slicer“ da biste filtrirali podatke u tabeli. Modul „slicer“ veoma je koristan jer tačno ukazuje na to koji podaci se prikazuju u tabeli kada filtrirate podatke.

Modul „Slicer“ tabele

Evo kako možete da kreirate modul za sečenje da biste filtrirali podatke:

 1. Kliknite bilo gde u tabeli da biste prikazali Alatke za tabele na traci.

  „Alatke za tabele“ na traci

 2. Na kartici Dizajn > Umetni modul za sečenje.

  Dugme „Modul za sečenje“ na kartici „Dizajn“ alatki za tabele

 3. U dijalogu Umetanje modula „Slicer“ potvrdite izbor u poljima za potvrdu za koje želite da kreirate module za sečenje.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Modul za sečenje se pojavljuje za svako zaglavlje tabele za koje ste potvrdili izbor u dijalogu Umetanje modula „Slicer“.

 5. U svakom modulu za sečenje izaberite stavke koje želite da prikažete u tabeli.

  Da biste izabrali više od jedne stavke držite pritisnut taster CTRL, a zatim izaberite stavke koje želite da prikažete.

Savet:  Da biste promenili izgled modula za sečenje, izaberite modul za sečenje da biste prikazali Alatke modula „Slicer“ na traci, a zatim primenite stil modula za sečenje ili promenite postavke na kartici Opcije.

Srodne teme

Obuka za Excel: Filtriranje podataka u tabeli
Uputstva i primeri za sortiranje i filtriranje podataka prema boji
Filtriranje pomoću naprednih kriterijuma
Uklanjanje filtera

Filtrirani podaci prikazuju samo redove koji zadovoljavaju navedeni kriterijum, a kriju redove koji ne želite da budu prikazani. Nakon filtriranja podataka, njihov podskup možete da kopirate, pretražujete, uređujete, oblikujete, prikažete u obliku grafikona i štampate, a da ga pri tom ne preraspoređujete niti pomerate.

Moguće je filtrirati i po nekoliko kolona. Filteri se mogu dodavati, što znači da se svaki dodatni filter zasniva na tekućem filteru i dodatno smanjuje podskup podataka.

Napomena: Kada koristite dijalog Pronalaženje za pretraživanje filtriranih podataka, pretražuju se samo prikazani podaci; podaci koji nisu prikazani se ne pretražuju. Da biste pretražili sve podatke, obrišite sve filtere.

Dva tipa filtera

Korišćenjem automatskog filtra možete kreirati dva tipa filtriranja: po vrednostima liste ili po kriterijumu. Svaki od ovih tipova filtriranja isključuje jedan drugog za svaki opseg ćelija ili kolone tabele. Na primer, možete filtrirati po listi brojeva ili kriterijumu, ali ne i po oba kriterijuma; možete filtrirati ili po ikoni ili po prilagođenom filteru, ali ne i po oba kriterijuma.

Ponovna primena filtera

Da biste odredili da li je filter primenjen, obratite pažnju na ikonu u zaglavlju kolone:

 • Strelica padajućeg menija Padajuća strelica filtera označava da je filtriranje omogućeno, ali nije primenjeno.

  Kada kursorom pređete preko naslova kolone u kojoj je filtriranje omogućeno, ali nije primenjeno, ekranska napomena prikazuje „(prikazuje sve)“.

 • Dugme „Filter“ Ikona primenjenog filtera označava da je filter primenjen.

  Kada kursorom pređete preko naslova filtrirane kolone, ekranska napomena prikazuje filter koji je primenjen u toj koloni, na primer "Jednako crvenoj boji ćelije" ili "Veće od 150".

Kada ponovo primenite filter, pojavljuju se drugačiji rezultati iz sledećih razloga:

 • Podaci su dodati opsegu ćelija ili koloni tabele, izmenjeni ili izbrisani iz njih.

 • Vrednosti koje je dala formula su promenjene i radni list je ponovo izračunat.

Nemojte mešati tipove podataka

Pošto je za svaku kolonu dostupan samo jedan tip komande za filtriranje, u istoj koloni nemojte da koristite više tipova podataka, kao što su tekst i broj ili broj i datum, kako biste dobili najbolje rezultate. Ako postoji više tipova podataka, prikazana komanda predstavlja tip podataka koji se najčešće pojavljuje. Na primer, ako kolona sadrži tri vrednosti uskladištene kao broj i četiri uskladištene kao tekst, prikazuje se komanda Filteri za tekst.

Filtriranje podataka u tabeli

Kada unesete podatke u tabelu, kontrole filtriranja se automatski dodaju u zaglavlja tabele.

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate. Na kartici Početak kliknite na dugme Oblikuj kao tabelu, a zatim izaberite stavku Oblikuj kao tabelu.

  Dugme za oblikovanje podataka kao tabele

 2. U dijalogu Kreiranje tabele možete odabrati da li je tabela ima zaglavlja.

  • Izaberite stavku Moja tabela ima zaglavlja da biste red sa podacima na vrhu pretvorili u zaglavlja tabele. Podaci iz ovog reda se neće filtrirati.

  • Nemojte da potvrdite izbor u polju za potvrdu ako želite da Excel Online doda čuvare mesta za zaglavlja (koje možete da preimenujete) iznad podataka u tabeli.

   Dijalog za konvertovanje opsega podataka u tabelu

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Da biste primenili filter, kliknite na strelicu u zaglavlju kolone i odaberite opciju filtriranja.

Filtriranje opsega podataka

Ako ne želite da oblikujete podatke kao tabelu, možete i da primenite filtere na opseg podataka.

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate. Da biste ostvarili najbolje rezultate, kolone treba da imaju zaglavlja.

 2. Na kartici Podaci izaberite stavku Filtriraj.

Opcije filtriranja za tabele ili opsege

Možete da primenite opciju opšteg Filtera ili prilagođeni filter karakterističan za tip podataka. Na primer, kada filtrirate brojeve, videćete opciju Filteri za brojeve, za datume Filteri za datume, a za tekst Filteri za tekst. Opcija opšteg filtera omogućava vam da izaberete podatke koje želite da vidite sa liste postojećih podataka kao što je ova:

Opcija prilagođenog filtera za brojeve

Opcija Filteri za brojeve omogućava vam da primenite prilagođeni filter:

opcije prilagođenog filtriranja dostupne za brojne vrednosti.

U ovom primeru, ako želite da vidite oblasti koje su imale prodaju ispod 6000 USD u martu, možete da primenite prilagođeni filter:

primena prilagođenog filtera za brojne vrednosti

Evo kako:

 1. Kliknite na strelicu filtera pored stavki Mart> Filteri za brojeve > Manje od i unesite 6000.

  primena prilagođenog filtera za prikazivanje vrednosti ispod određenog kriterijuma

 2. Kliknite na dugme U redu.

  Excel Online primenjuje filter i prikazuje samo oblasti koje imaju prodaju ispod 6000 USD.

  Rezultati primene prilagođenog filtera brojeva

Prilagođene Filtere za datume i Filtere za tekst možete primeniti na sličan način.

Uklanjanje filtera iz kolone

 • Kliknite na dugme Filter Ikona primenjenog filtera pored naslova kolone, a zatim izaberite stavku Obriši filter iz <„Ime kolone“>.

Da biste uklonili sve filtere iz tabele ili opsega

 • Izaberite bilo koju ćeliju unutar tabele ili opsega, a na kartici Podaci kliknite na dugme Filtriraj.

  Ovo će ukloniti filtere iz svih kolona u tabeli ili opsegu i prikazati sve vaše podatke.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×