Izvedene tabele

Filtriranje podataka u izvedenoj tabeli

Filtriranje podataka u izvedenoj tabeli

Da biste se fokusirali na manji deo velike količine podataka izvedene tabele radi detaljne analize, možete filtrirati te podatke. Postoji više načina da se to uradi. Počnite tako što ćete umetnuti jedan ili više modula za sečenje da biste filtrirali podatke na brz i efikasan način. Moduli za sečenje sadrže dugmad na koju možete kliknuti da biste filtrirali podatke i ostaju vidljivi zajedno sa podacima tako da uvek znate koja polja su prikazana ili skrivena u filtriranoj izvedenoj tabeli.

Izbori modula „Slicer“ sa istaknutim dugmetom za višestruki izbor

Savet: Sada u programu Excel 2016 možete da izaberete više modula „Slicer“ tako što ćete kliknuti na dugme na oznaci, kao što je prikazano iznad.

 1. Kliknite na bilo koje mesto u izvedenoj tabeli da biste prikazali Alatke za izvedene tabele na traci.

  Traka „Alatke za izvedenu tabelu“ sa karticama „Analiziranje“ i „Dizajn“

 2. Ako koristite Excel 2016 ili 2013, izaberite stavke Analiziranje > Umetni modul „Slicer“.

  Dugme „Umetni modul ’Slicer’“ na kartici „Analiza“

  Ako koristite Excel 2010 ili 2007, izaberite stavke Opcije > Umetanje modula „Slicer“ > Umetni modul „Slicer“.

  Slika trake programa Excel
 3. U dijalogu Umetanje modula „Slicer“ potvrdite izbor u poljima za potvrdu za polja za koje želite da kreirate module za sečenje.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Modul za sečenje se pojavljuje za svako polje za koje ste potvrdili izbor u dijalogu Umetanje modula „Slicer“.

 5. U svakom modulu za sečenje izaberite stavke koje želite da prikažete u izvedenoj tabeli.

  Da biste odabrali više od jedne stavke držite pritisnut taster Ctrl i zatim izaberite stavke koje želite da prikažete.

Savet:  Da biste promenili izgled modula za sečenje, izaberite modul za sečenje da biste prikazali Alatke modula „Slicer“ na traci i zatim primenite stil modula za sečenje ili promenite postavke na kartici Opcije.

Drugi načini filtriranja podataka izvedene tabele

Koristite neku od sledećih funkcija filtriranja umesto korišćenja modula za sečenje ili zajedno sa modulima za sečenje da biste prikazali tačno one podatke koje želite da analizirate.

Ručno filtriranje podataka

Korišćenje filtera izveštaja za filtriranje stavki

Prikazivanje samo određenog teksta, vrednosti ili datuma

Prikazivanje prvih ili poslednjih 10 stavki

Filtriranje po izboru radi prikazivanja ili skrivanja samo izabranih stavki

Uključivanje ili isključivanje opcija filtriranja

Ručno filtriranje podataka

 1. U izvedenoj tabeli kliknite na strelicu Strelica padajućeg menija „Filter“ na stavci Oznake redova ili Oznake kolona.

  Filter za oznake redova

 2. Na listi sa oznakama redova ili kolona opozovite izbor u polju (Izaberi sve) na vrhu liste i zatim potvrdite izbor u poljima za stavke koje želite da prikažete u izvedenoj tabeli.

  Polje „Izaberi sve“ u galeriji filtera

  Da biste prikazali više stavki na listi, vucite regulator u donjem desnom uglu galerije filtera da biste je povećali.

 3. Kliknite na dugme U redu.

  Strelica za filtriranje menja se u sledeću ikonu Ikona primenjenog filtera da bi ukazala na to da je filter primenjen. Kliknite na nju da biste izmenili ili obrisali filter tako što ćete kliknuti na dugme Obriši filter iz <Ime polja>.

  Da biste uklonili celokupno filtriranje odjednom, pročitajte sledeće članke:

  • U verziji 2016 ili 2013: Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli, a zatim izaberite karticu Analiza > Brisanje > Obriši filtere.

  • U verziji 2010 ili 2007: Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli, a zatim izaberite karticu Opcije > Brisanje > Obriši filtere.

  Dugme „Obriši“ na kartici „Analiziranje“

Korišćenje filtera izveštaja za filtriranje stavki

Napomena: Filter izveštaja označen je kao Filteri u oknu „Polja“ u programima Excel 2016 i Excel 2013. Pogledajte dolenavedene snimke ekrana:

Oblast „Filteri“ u oknu „Izvedena tabela“
Okno „Polja izvedene tabele“ u programu Excel 2016
Stavka „Filter izveštaja“ u oknu liste polja izvedene tabele
Okno „Lista polja izvedene tabele“ u programu Excel 2010

Pomoću filtera izveštaja možete brzo da prikažete drugačiji skup vrednosti u izvedenoj tabeli. Stavke koje izaberete u filteru prikazane su u izvedenoj tabeli, a stavke koje nisu izabrane su skrivene. Ako želite da prikažete stranice filtera (skup vrednosti koje se podudaraju sa izabranim stavkama filtera izveštaja) na zasebnim radnim listovima, možete da navedete tu opciju.

Dodavanje filtera izveštaja

 1. Kliknite bilo gde unutar izvedene tabele.

  Pojavljuje se okno Lista polja izvedene tabele.

 2. U okviru stavke Lista polja izvedene tabele kliknite na polje u oblasti i izaberite stavku Premesti u filter izveštaja.

  Premesti u filter izveštaja

Taj korak možete da ponavljate kako biste napravili više filtera izveštaja. Filteri izveštaja prikazuju se iznad izvedene tabele radi lakšeg pristupa.

 1. Da biste promenili redosled polja, u oblasti Filter izveštaja prevucite polja na željeni položaj. Redosled filtera izveštaja odslikava se u izvedenoj tabeli.

Prikaz filtera izveštaja u redovima ili kolonama

 1. Kliknite na izvedenu tabelu ili povezanu izvedenu tabelu izvedenog grafikona.

 2. Kliknite desnim tasterom miša bilo gde unutar izvedene tabele, a zatim izaberite stavku Opcije izvedene tabele.

 3. Na kartici Raspored i oblik navedite ove opcije:

 4. U okviru stavke Raspored, u okviru sa listom Prikaži polja u oblasti filtera za izveštaj uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali filtere izveštaja u kolonama sleva nadesno, izaberite stavku Po širini, a zatim nadole.

  • Da biste prikazali filtere izveštaja u redovima od vrha ka dnu, izaberite stavku Nadole, a zatim po širini.

 5. U okviru Polja filtera za izveštaj po koloni ili Polja filtera za izveštaj po redu otkucajte ili izaberite broj polja za prikaz pre preuzimanja druge kolone ili reda na osnovu postavke Prikaži polja u oblasti filtera za izveštaj.

Izbor stavki u filteru izveštaja

 1. U izvedenoj tabeli kliknite na strelicu padajućeg menija pored filtera izveštaja.

  Kliknite na strelicu padajućeg menija pored stavke (Sve)
 2. Da biste prikazali polje za potvrdu za sve stavke kako biste mogli da opozovete izbor za njih po potrebi, potvrdite izbor u polju za potvrdu Izaberi više stavki.

  Izaberite više stavki
 3. Sada možete da potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored stavki koje želite da prikažete u izveštaju. Da biste izabrali sve stavke, potvrdite izbor u polju za potvrdu za stavku (Sve).

 4. Kliknite na dugme U redu. Kako bi to dugme bilo omogućeno, potrebno je da bude potvrđen izbor bar u jednom polju za potvrdu.

  Filter izveštaja sada prikazuje filtrirane stavke.

  Filtrirane stavke na osnovu vrednosti filtera u filteru izveštaja

Napomena: Ako koristite OLAP, izvor podataka jeste Microsoft SQL Server Analysis Services (verzija 2005 ili novija), izračunati član možete da izaberete samo ako je pojedinačna stavka, nije moguće izabrati više stavki ako je neka od njih izračunati član.

Prikaz stranica filtera izveštaja na zasebnim radnim listovima

 1. Kliknite bilo gde na izvedenu tabelu (ili povezanu izvedenu tabelu izvedenog grafikona) koja ima jedan ili više filtera izveštaja.

 2. Ako koristite Excel 2016 ili 2013 izaberite karticu Analiza u grupi Izvedena tabela, kliknite na strelicu pored stavke Opcije i kliknite na dugme Prikaži stranice filtera izveštaja.

  Opcija „Prikaži stranice filtera izveštaja“

  Ako koristite Excel 2010 ili 2007 izaberite karticu Opcije u grupi Izvedena tabela, kliknite na strelicu pored stavke Opcije i kliknite na dugme Prikaži stranice filtera izveštaja.

  Grupa „Izvedena tabela“ na kartici „Opcije“ u okviru alatki za izvedene tabele

 3. U dijalogu Prikaz stranica filtera izveštaja izaberite polje filtera izveštaja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Prikazivanje samo određenog teksta, vrednosti ili datuma

 1. U izvedenoj tabeli kliknite desnim tasterom miša na bilo koju oznaku polja sa tekstom, vrednošću ili datumom i zatim izaberite stavku Filteri za oznake, Filteri za vrednosti ili Filteri za datume.

 2. Izaberite operator za poređenje koji želite da koristite.

  Na primer, da biste izvršili filtriranje po tekstu koji počinje određenim znakom, izaberite stavku Počinje sa ili izaberite stavku Sadrži da biste filtrirali po tekstu koji ima određene znakove bilo gde u tekstu.

  Napomena: Stavka Filteri za oznake nije dostupna kada polja sa oznakama redova ili oznakama kolona nemaju oznake zasnovane na tekstu.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • U dijalogu Filter za oznake <Ime polja> unesite tekst po kojem želite da izvršite filtriranje.

   Na primer, da biste izvršili filtriranje po tekstu koji počinje slovom „J“, unesite J ili unesite rad da biste izvršili filtriranje po tekstu koji bilo gde sadrži „rad“.

   Ako je izvedena tabela zasnovana na izvoru podataka koji nije OLAP, možete koristiti sledeće džoker znakove da biste pronašli podatke koji sadrže određene znakove.

Korišćenje

Za pronalaženje

? (znak pitanja)

Bilo koji znak
Na primer, ko?ka pronalazi „koska“ i „kocka“

* (zvezdica)

Više znakova
Na primer, *istok pronalazi „Severoistok“ i „Jugoistok“

~ (znak tilda) iza kojeg stoji ?, * ili ~

Znak pitanja, zvezdicu ili znak tilda
Na primer, fg06~? pronalazi „fg06?“

 • U dijalogu Filter za vrednosti >Ime polja> unesite vrednosti po kojima želite da izvršite filtriranje.

 • U dijalogu Filter za datume >Ime polja> unesite datume po kojima želite da izvršite filtriranje.

  Ako je izvedena tabela zasnovana na OLAP izvoru podataka, filteri za datum zahtevaju tip podataka vremena hijerarhije polja OLAP kocke. Ako se datum unese kao tekstu u polje za tekst, filter za datum neće biti dostupan.

Savet: Da biste uklonili filter za oznaku, datum ili vrednost, kliknite na strelicu Ikona primenjenog filtera u oznaci reda ili kolone, izaberite stavku Filter za oznake, Filter datuma ili Filter za vrednosti i zatim kliknite na dugme Obriši filter.

Prikazivanje prvih ili poslednjih 10 stavki

Takođe možete primeniti filtere za prikazivanje prvih ili poslednjih 10 vrednosti ili podatka koji ispunjavaju određene uslove.

 1. U izvedenoj tabeli kliknite na strelicu Strelica padajućeg menija „Filter“ na Oznakama redova ili Oznakama kolona, izaberite stavku Filteri za vrednosti, a zatim kliknite na dugme Prvih 10.

 2. U dijalogu Filter za prvih 10 <Ime polja> uradite sledeće.

  1. U prvom polju izaberite opciju Prvih ili Poslednjih.

  2. U drugom polju unesite broj.

  3. U trećem polju izaberite funkciju po kojoj želite da izvršite filtriranje

   • Da biste filtrirali po broju stavki, izaberite opciju Stavke.

   • Da biste filtrirali po procentu, izaberite opciju Procenat.

   • Da biste filtrirali po zbiru, izaberite opciju Zbir.

  4. U četvrtom polju izaberite željeno polje.

Filtriranje po izboru radi prikazivanja ili skrivanja samo izabranih stavki

 1. U izvedenoj tabeli izaberite neke stavke u polju koje želite da filtrirate po izboru.

  Nesusedne stavke možete da izaberete tako što ćete držati pritisnut taster CTRL dok ih birate.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku u izboru, a zatim kliknite na dugme Filter.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali izabrane stavke, izaberite stavku Zadrži samo izabrane stavke.

  • Da biste sakrili izabrane stavke, izaberite stavku Sakrij izabrane stavke.

   Savet:  Sakrivene stavke možete ponovo da prikažete tako što ćete ukloniti filter. Kliknite desnim tasterom miša na drugu stavku u istom polju, izaberite stavku Filter, a zatim stavku Obriši filter.

Uključivanje ili isključivanje opcija filtriranja

Ako želite da primenite više filtera po polju ili ako ne želite da prikažete dugmad filtera u izvedenoj tabeli, evo kako možete da uključiti ili isključite ove i druge opcije filtriranja:

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli da biste prikazali Alatke za izvedene tabele na traci.

  Traka „Alatke za izvedenu tabelu“ sa karticama „Analiziranje“ i „Dizajn“

 2. Na kartici Opcije, u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Dugme „Opcije“ na kartici „Analiziranje“

 3. U dijalogu Opcije izvedene tabele kliknite na karticu Ukupne vrednosti i filteri.

 4. U okviru Filteri uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili više filtera ili jedan filter po polju, potvrdite ili opozovite izbor u polju Dopusti više filtera za svako polje.

  • Da biste uključili ili izuzeli filtrirane stavke u ukupnim vrednostima, potvrdite ili opozovite izbor u poljuUključi filtrirane stavke u ukupne vrednosti i zatim potvrdite ili opozovite izbor u polju Označi ukupne vrednosti znakom *. Ako potvrdite izbor, pojavljuje se indikator u obliku zvezdice (*) u ukupnim vrednostima izvan polja u kojima su vizuelne ukupne vrednosti isključene. Ova opcija je dostupna samo u izvedenim tabelama koje su povezane sa OLAP izvorom podataka koji podržava MDX jezik izražavanja. Ona utiče na sva polja u izvedenoj tabeli.

  • Da biste uključili ili izuzeli filtrirane stavke u ukupnim vrednostima za imenovane skupove, potvrdite ili opozovite izbor u polju Uključi filtrirane stavke u zbirove skupa. Ova opcija je dostupna samo u izvedenim tabelama koje su povezane sa OLAP izvorom podataka.

  • Da biste uključili ili izuzeli filtrirane stavke u međuvrednostima, potvrdite ili opozovite izbor u polju Izračunaj međuvrednost filtriranih stavki na stranici.

 5. Da biste prikazali ili sakrili natpise za polja i padajuće menije za filtere, kliknite na karticu Prikaz i zatim potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži natpise za polja i padajuće menije za filtere.

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli da biste na traci prikazali kartice izvedene tabele (Analiza izvedene tabele i Dizajn) na traci.

 2. Izaberite stavkeAnaliza izvedene tabele > Umetni modul „Slicer“.

 3. U dijalogu Umetanje modula „Slicer“ potvrdite izbor u poljima za potvrdu za polja za koje želite da kreirate module za sečenje.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Modul za sečenje se pojavljuje za svako polje za koje ste potvrdili izbor u dijalogu Umetanje modula „Slicer“.

 5. U svakom modulu za sečenje izaberite stavke koje želite da prikažete u izvedenoj tabeli.

Savet:  Da biste promenili izgled modula „slicer“, izaberite ga da biste prikazali karticu Slicer na traci. Možete da primenite stil modula „slicer“ ili da promenite postavke pomoću opcija kartice.

Drugi načini filtriranja podataka izvedene tabele

Koristite neku od sledećih funkcija filtriranja umesto korišćenja modula za sečenje ili zajedno sa modulima za sečenje da biste prikazali tačno one podatke koje želite da analizirate.

Ručno filtriranje podataka

Korišćenje filtera izveštaja za filtriranje stavki

Prikazivanje prvih ili poslednjih 10 stavki

Filtriranje po izboru radi prikazivanja ili skrivanja samo izabranih stavki

Uključivanje ili isključivanje opcija filtriranja

Ručno filtriranje podataka

 1. U izvedenoj tabeli kliknite na strelicu Strelica padajućeg menija „Filter“ na stavci Oznake redova ili Oznake kolona.

 2. Na listi sa oznakama redova ili kolona opozovite izbor u polju (Izaberi sve) na vrhu liste i zatim potvrdite izbor u poljima za stavke koje želite da prikažete u izvedenoj tabeli.

 3. Strelica za filtriranje menja se u sledeću ikonu Ikona primenjenog filtera da bi ukazala na to da je filter primenjen. Kliknite na nju da biste izmenili ili obrisali filter tako što ćete kliknuti na dugme Obriši filter iz <Ime polja>.

  Da biste uklonili celokupno filtriranje odjednom, izaberite karticu Analiza izvedene tabele > Brisanje > Obriši filtere.

Korišćenje filtera izveštaja za filtriranje stavki

Pomoću filtera izveštaja možete brzo da prikažete drugačiji skup vrednosti u izvedenoj tabeli. Stavke koje izaberete u filteru prikazane su u izvedenoj tabeli, a stavke koje nisu izabrane su skrivene. Ako želite da prikažete stranice filtera (skup vrednosti koje se podudaraju sa izabranim stavkama filtera izveštaja) na zasebnim radnim listovima, možete da navedete tu opciju.

Dodavanje filtera izveštaja

 1. Kliknite bilo gde unutar izvedene tabele.

  Pojavljuje se okno Polja izvedene tabele.

 2. U okviru stavke Lista polja izvedene tabele kliknite na polje u oblasti i izaberite stavku Premesti u filter izveštaja.

Taj korak možete da ponavljate kako biste napravili više filtera izveštaja. Filteri izveštaja prikazuju se iznad izvedene tabele radi lakšeg pristupa.

 • Da biste promenili redosled polja, u oblasti Filteri možete da prevučete polja na poziciju koju želite ili da kliknete dvaput na polje, a zatim izaberite stavke Premesti nagore ili Premesti nadole. Redosled filtera izveštaja oslikava se u izvedenoj tabeli.

Prikaz filtera izveštaja u redovima ili kolonama

 1. Kliknite na izvedenu tabelu ili povezanu izvedenu tabelu izvedenog grafikona.

 2. Kliknite desnim tasterom miša bilo gde unutar izvedene tabele, a zatim izaberite stavku Opcije izvedene tabele.

 3. Na kartici Raspored navedite ove opcije:

  1. U oblasti Filter izveštaja, na listi Rasporedi polja uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste prikazali filtere izveštaja u redovima od vrha ka dnu, izaberite stavku Nadole, a zatim po širini.

   • Da biste prikazali filtere izveštaja u kolonama sleva nadesno, izaberite stavku Po širini, a zatim nadole.

  2. U polju Polja filtera po koloni otkucajte ili izaberite broj polja za prikaz pre preuzimanja druge kolone ili reda (na osnovu postavke Rasporedi polja koju ste naveli u prethodnom koraku).

Izbor stavki u filteru izveštaja

 1. U izvedenoj tabeli kliknite na strelicu padajućeg menija pored filtera izveštaja.

 2. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored stavki koje želite da prikažete u izveštaju. Da biste izabrali sve stavke, potvrdite izbor u polju za potvrdu za stavku (Izaberi sve).

  Filter izveštaja sada prikazuje filtrirane stavke.

Prikaz stranica filtera izveštaja na zasebnim radnim listovima

 1. Kliknite bilo gde na izvedenu tabelu (ili povezanu izvedenu tabelu izvedenog grafikona) koja ima jedan ili više filtera izveštaja.

 2. Kliknite na Analiza izvedene tabele (na traci) > Opcije > Prikaz stranica filtera izveštaja.

 3. U dijalogu Prikaz stranica filtera izveštaja izaberite polje filtera izveštaja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Prikazivanje prvih ili poslednjih 10 stavki

Takođe možete primeniti filtere za prikazivanje prvih ili poslednjih 10 vrednosti ili podatka koji ispunjavaju određene uslove.

 1. U izvedenoj tabeli kliknite na strelicu Strelica padajućeg menija „Filter“ pored stavke Oznake redova ili Oznake kolona.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku u izboru, a zatim izaberite stavke Filter > Prvih 10 ili Poslednjih 10.

 3. U prvom polju unesite broj.

 4. U drugom polju izaberite opciju po kojoj želite da izvršite filtriranje. Dostupne su sledeće opcije:

  • Da biste filtrirali po broju stavki, izaberite opciju Stavke.

  • Da biste filtrirali po procentu, izaberite opciju Procenat.

  • Da biste filtrirali po zbiru, izaberite opciju Zbir.

 5. U polju za pretragu možete ako želite da potražite određenu vrednost.

Filtriranje po izboru radi prikazivanja ili skrivanja samo izabranih stavki

 1. U izvedenoj tabeli izaberite neke stavke u polju koje želite da filtrirate po izboru.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku u izboru, a zatim kliknite na dugme Filter.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali izabrane stavke, izaberite stavku Zadrži samo izabrane stavke.

  • Da biste sakrili izabrane stavke, izaberite stavku Sakrij izabrane stavke.

   Savet:  Sakrivene stavke možete ponovo da prikažete tako što ćete ukloniti filter. Kliknite desnim tasterom miša na drugu stavku u istom polju, izaberite stavku Filter, a zatim stavku Obriši filter.

Uključivanje ili isključivanje opcija filtriranja

Ako želite da primenite više filtera po polju ili ako ne želite da prikažete dugmad filtera u izvedenoj tabeli, evo kako možete da uključiti ili isključite ove i druge opcije filtriranja:

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli da biste prikazali kartice izvedene tabele na traci.

 2. Na kartici Analiza izvedene tabele kliknite na dugme Opcije.

  1. U dijalogu Opcije izvedene tabele izaberite karticu Raspored.

  2. U oblasti Raspored potvrdite ili opozovite izbor u polju Dopusti više filtera za svako polje u zavisnosti od toga šta vam je potrebno.

  3. Izaberite karticu Prikaz i zatim potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Natpisi za polja i filteri da biste prikazali ili sakrili natpise za polja i padajuće menije.

Da biste filtrirali podatke, možete da prikažete izvedene tabele i da radite sa njima u programu Excel Online, koji obuhvata ručno filtriranje i module za sečenje koji su kreirani u Excel aplikaciji za stone računare. Nije moguće kreirati nove module za sečenje u programu Excel Online.

Da biste filtrirali podatke iz izvedene tabele, uradite sledeće:

 • Da biste primenili ručni filter, strelicom kliknite na stavku Oznake redova ili Oznake kolona, a zatim izaberite opcije filtriranja koje želite.

Opcije filtriranja za podatke iz izvedene tabele

 • Ako vaša izvedena tabela ima module za sečenje, jednostavno kliknite na stavke koje želite da prikažete u svakom modulu za sečenje.

Modul „Slicer“ sa izabranim stavkama

Ako imate Excel aplikaciju za stone računare, možete da koristite dugme Otvori u programu Excel da biste otvorili radnu svesku i primenili dodatne filtere ili da biste kreirali nove module za sečenje za podatke izvedene tabele na tom mestu. Evo kako:

Kliknite na dugme Otvori u programu Excel i filtrirajte podatke u izvedenoj tabeli.

Dugme za uređivanje u programu Excel

Za novosti o najnovijim ispravkama za Excel Online posetite Microsoft Excel blog.

Kompletan paket Office aplikacija i usluga isprobajte ili kupite na lokaciji Office.com.

Takođe pogledajte

Video: Filtriranje stavki u izvedenoj tabeli

Pravljenje izvedene tabele radi analize podataka radnog lista

Pravljenje izvedene tabele radi analize spoljnih podataka

Pravljenje izvedene tabele radi analize podataka iz više tabela

Sortiranje podataka u izvedenoj tabeli

Grupisanje ili razgrupisavanje podataka u izvedenoj tabeli

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×