Filtriranje podataka u bazi podataka radne površine

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kliknite desnim tasterom miša na polje ili kontrolu koju želite da koristite za filtriranje, a onda izaberite komandu Filtriranje iz donje polovine menija koji se pojavi da biste primenili filter. Da biste koristili određenu vrednost kao osnovu za filter, izaberite vrednost, kliknite na nju desnim tasterom miša, a onda izaberite komandu Filtriranje. Opcije filtriranja zavise od tipa podataka u polju koje koristite. Evo kako izgledaju opcije filtriranja za izabrano tekstualno polje sa vrednošću zdravo svete :

Prikaz opcija za filtriranje u kontekstualnom meniju

Filtere možete da koristite za prikazivanje određenih zapisa u obrascu, izveštaju, upitu ili listu sa podacima odnosno štampanje samo određenih zapisa iz izveštaja, tabele ili upita. Kada primenite filter, možete da ograničite podatke u prikazu bez promene dizajna osnovnog objekta.

Ovaj članak objašnjava kako da primenite, čuvanje i uklonite filtere u Access bazu podataka na radnoj površini. Za informacije o filtriranju u Access aplikaciji, pogledajte objavu na blogu Filter za vaše podatke sa Access 2013. Više informacija o Access aplikacije, potražite u članku Kreiranje Access aplikacije.

U ovom članku

Osnovni podaci o filtriranju

Drugi načini za filtriranje

Prebacivanje između filtriranog i nefiltriranog prikaza podataka

Brisanje filtera

Automatsko čuvanje i primena filtera

Osnovni podaci o filtriranju

Ograničavanje podataka za prikazivanje je osnovni zadatak baze podataka, a filtriranje je jedan od načina da se to uradi – ali ponekad je bolje izabrati upit. Kada odlučite da koristite filter, postoji nekoliko opcija: Uobičajeni filteri, Filtriranje po selekciji i Filtriranje po obrascu.

Kada treba koristiti upit?

Ponekad kada želite da ograničite prikazane podatke upit je bolja opcija od filtriranja. Kreiranje upita zahteva popriličan rad – treba da otvorite dizajn upita, dodate tabele i tako dalje. Međutim, kada sve to završite, imaćete novi izvor podataka koji možete koristiti da isporučite podatke u obrasce, izveštaje i druge upite – u sve za šta je potreban izvor podataka. Razmotrite upotrebu upita u sledećim slučajevima:

 • Planirate da koristite iznova isti skup podataka, možda sa više od jednog objekta. Možete sačuvati filter, ukloniti ga i ponovo primeniti, ali ne možete koristiti filter sa bilo kojim drugim objektom osim onoga za koji ste ga kreirali.

 • Treba da uključite nekoliko mogućnosti u isto vreme – nekoliko alternativnih skupova kriterijuma. Iako je ovo moguće uraditi opcijom Filtriranje po obrascu, u upitu vidite sve alternativne kriterijume zajedno, a ne na zasebnim karticama kao u Filtriranju po obrascu.

Filteri podržavaju različite tipove podataka

Postoji različitih vrsta filtera, neki od njih primenljivi su samo na jedan tip podataka, a drugi će raditi sa nekoliko tipova podataka. Koje filtere možete koristiti zavisi od tipa i vrednosti polja koje želite da filtrirate. Evo ilustracije koja prikazuje uobičajene filtere za podatke Datum/vreme.

Filtriranje polja za datum

1. Uobičajeni filteri Datum/vreme

2. Filter Svi datumi u periodu dostupan je samo za podatke o datumu/vremenu. On zanemaruje deo vrednosti datuma koji se odnosi na dan i godinu.

Ponovno korišćenje filtera

Ako objekat sačuvate sa primenjenim filterom, on će biti dostupan kada sledeći put otvorite objekat. Možete podesiti svojstvo FilterOnLoad da kontroliše da li je filter primenjen kada se objekat otvori.

Filter možete sačuvati kao upit ako želite da ga ponovo koristite sa drugim objektima baze podataka.

Vrh stranice

Drugi načini za filtriranje

Postoje tri glavna načina za filtriranje:

 • Uobičajeni filteri    – Nadohvat ruke, uobičajeni filteri vam omogućavaju da izaberete vrednosti koje se filtriraju iz podataka, a takođe sadrže skup ugrađenih filtera za poređenje, kao što je Sadrži.

 • Filtriranje po selekciji    – Takođe nadohvat ruke, ovo je dobra metoda ako vidite vrednost koju želite da koristite kao filter.

 • Filtriraj po obrascu – Filtriranje po obrascu vam daje malo više kontrole nad procesom ako želite da primenite skup filtera u isto vreme.

Uobičajeni filteri

Uobičajeni filteri su ugrađeni za većinu tipova podataka i obezbeđuju osnovno filtriranje svojstveno podacima. Na primer, kada filtrirate podatke Datum/vreme, možete koristi uobičajeni filter Pre da isključite sve datume za vreme ili posle određenog datuma.

Napomena:  Uobičajeni filteri istovremeno rade na jednom polju. Da biste filtrirali više polja ili kontrola, možete na svaku od tih stavki zasebno da primenite filter ili možete da koristite opciju naprednog filtriranja.

Korišćenje uobičajenog filtera    Kliknite na naslov polja koje želite da filtrirate – uobičajeni filteri su u donjem delu menija koji se pojavljuje.

Uobičajeni filteri datuma
Uobičajeni filteri za Datum/vreme

1. Koristite listu sa poljima za potvrdu da biste filtrirali za određene vrednosti. Na listi su prikazane sve vrednosti koje su trenutno uskladištene u polju.

2. Kliknite na filter za poređenje i navedite tražene vrednosti da biste filtrirali za opseg vrednosti.

Saveti za Uobičajeni filter

 • Da biste filtrirali listu vrednosti pomoću samo jedne ili nekoliko vrednosti, opozovite izbor u polju (Izaberi sve) potvrdite izbor u polju, a zatim izaberite željene vrednosti.

 • Da biste filtrirali po vrednosti "null" (Prikaži zapise tamo gde je nema podataka za polje filtrirano), opozovite izbor u (Izaberi sve) potvrdite izbor u polju, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke (prazne).

 • Možete koristiti džoker znakove u uobičajenom filteru za manje precizno podudaranje – na primer, džoker zvezdica (*) se podudara sa bilo kojom niskom znakova. Tako možete primeniti uobičajeni filter Jednako na polje Ime koristeći nisku filtera Miche*l* da biste obuhvatili različite načine pisanja imena Michele.

 • Da biste u filter uključili džoker znak sam po sebi (a ne kao džoker znak), postavite ga u uglaste zagrade.

Zašto ne vidim opciju Uobičajeni filteri?

Uobičajeni filteri nisu dostupni u sledećim okolnostima:

 • Filteri specifični za podatke nisu dostupni za polja tipa „Da/ne“, „OLE objekat“ i polja priloga.

 • Lista vrednosti nije dostupna za memo polja.

 • Uobičajeni filteri uopšte nisu dostupni u ostalim prikazima osim ovih: Prikaz lista sa podacima, Prikaz obrasca, Prikaz izveštaja i Prikaz rasporeda.

Filtriranje po izboru

Da biste primenili filter na osnovu trenutno izabrane vrednosti, na traci kliknite na dugme Početak, a onda u grupi Filtriranje i sortiranje , kliknite na dugme Selekcija. Padajuća lista prikazuje dostupne opcije filtriranja. Kao i kod uobičajenih filtera, opcije filtriranja po izboru variraju u odnosu na tip podataka. Možete i da kliknete desnim tasterom miša na izabranu vrednost da biste filtrirali po izboru.

Meni Filtriranje po izboru

Filtriraj po obrascu

Da biste filtrirali popunjavanjem obrasca, na kartici Početak , u grupi Filtriranje i sortiranje, kliknite na Više opcija, a onda kliknite na dugme Filtriraj po obrascu. Kada koristite Filtriranje po obrascu, Access kreira prazan obrazac nalik onom koji filtrirate, a onda vam omogućava da popunite koliko god polja želite. Kada završite, Access pronalazi zapise koji se podudaraju. Ovo je korisno kada želite da filtrirate pomoću vrednosti za nekoliko polja. Sledeća ilustracija pokazuje jednostavno Filtriranje po obrascu:

Filtriranje po obrascu

Napomena: Kada koristite Filtriranje po obrascu, ne možete navesti vrednosti polja za ove tipove polja: Polja sa više vrednosti, Memo polja, Hiperveza, Da/ne ili OLE objekat.

Dodavanje alternativnih vrednosti za Filtriranje po obrascu pomoću kartice Ili

Da biste dodali drugi skup vrednosti će se koristiti za filtriranje, kliknite na karticu ili na dnu Filtriraj po obrascu – će se otvoriti prazan novi obrazac će se koristiti za filtriranje. Svaki put kada budete koristili sa kartice ili, Access će kreirati neki drugi; Uvek postoji jedan nekorišćene ili tab na Filtriraj po obrascu. Kada unesete više skupova vrednosti koristite filtriranje po obrascu, zapisa koje zadovoljavaju sve skup su uključene. Drugim rečima, više ili kartice koju koristite, što više podataka će uključivati filter.

Napredno Filtriranje i sortiranje

Povremeno ćete možda želeti da primenite filter koji ide dalje od onoga što možete uraditi pomoću ostalih načina filtriranja da sami napišete kriterijume za filtriranje. U ovakvim situacijama možete koristiti Napredno Filtriranje i sortiranje – iskustvo dizajniranja filtera slično dizajniranju upita.

 1. Otvorite tabelu, upit, obrazac ili izveštaj u nekom od sledećih prikaza: list sa podacima, obrazac, izveštaj ili raspored.

 2. Uverite se da prikaz nije već filtriran. Na traci za navigaciju zapisa uverite se da je ikona Nema filtera zatamnjena (nedostupna). Ako traka za navigaciju zapisa nije vidljiva, na kartici Početak, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na dugme Više opcija, a zatim izaberite stavku Obriši sve filtere (ako nijedan filter nije aktivan, stavka Obriši sve filtere je nedostupna).

 3. Na traci kliknite na dugme Početak, zatim u na kliknite na grupu Sortiranje i filtriranjeNapredno, i zatim kliknite na dugme Napredno filtriranje/sortiranje.

 4. Dodajte polja po kojima želite da filtrirate u koordinatnu mrežu.

 5. U redu Kriterijumi svakog polja navedite kriterijum. Kriterijumi se primenjuju kao skup, a prikazuju se samo zapisi koji se podudaraju sa svim kriterijumima u redu Kriterijumi. Da biste za jedno polje naveli alternativne kriterijume, otkucajte prvi kriterijum u redu Kriterijumi, drugi u redu Ili i tako dalje.

  Saveti: 

  • Čitav skup kriterijuma u redu Ili predstavlja alternativne kriterijume onima koji su navedeni u redu Kriterijumi. Kriterijum za koji želite da važi za oba skupa kriterijuma morate otkucati u redu Kriterijumi i u redu Ili. Kliknite na dugme Preklopnik filtera da biste videli filtrirane redove.

  • Dobar način za učenje pisanja kriterijuma jeste da primenite uobičajeni filter ili filtera na osnovu izbora koja daje rezultat koji je sličan koju tražite. Zatim, sa filterom primenjenim na prikaz, prikažite na karticu objekta Filter

Posebne komande na kartici dokumenta „Filtriranje“

Dve posebne komande su vam dostupne na na karticu dokumenta za Filter . Kada kliknete desnim tasterom miša bilo gde iznad koordinatne mreže dizajna na kartici na Učitaj iz upita i Sačuvaj kao upit komande su dostupne u priručnom meniju.

Posebne opcije filtriranja

Pomoću komande Učitaj iz upita dizajn izabranog upita se učitava u koordinatnu mrežu. To vam omogućava da kao kriterijume filtera koristite kriterijume upita.

Komanda Sačuvaj kao upit omogućava vam da postavke filtera sačuvate kao novi upit.

Vrh stranice

Prebacivanje između filtriranog i nefiltriranog prikaza podataka

Da biste se prebacili u nefiltrirani prikaz podataka, na traci za navigaciju zapisa kliknite na dugme Filtrirano.

Preklopnik Filter u Navigatoru zapisa

Da biste se vratili u filtrirani prikaz, na traci za navigaciju zapisa kliknite na dugme Nefiltrirano.

Vrh stranice

Brisanje filtera

Obrišite filter da biste ga potpuno uklonili. Obrisani filter ne možete da ponovo primenite klikom na dugme Nefiltrirano – morate ponovo da ga kreirate. Možete da obrišete jedan filter iz jednog polja ili sve filtere iz svih polja u prikazu.

 • Brisanje jednog filtera    Kliknite desnim tasterom miša na filtriranu stavku, a zatim izaberite stavku Obriši filter iz ime polja.

 • Brisanje svih filtera    Na na Home kartica u na grupa Sortiranje i filtriranje , kliknite na dugme Više opcija, a zatim kliknite na dugme Obriši sve filtere.

Vrh stranice

Automatsko čuvanje i primena filtera

Kada zatvorite tabelu, upit, obrazac ili izveštaj i filter je na mestu filter se čuva sa objekat. Sledeći put otvorite objekat, prikazuje se nefiltrirani podatke, ali sačuvani filter je dostupna da biste primenili – samo prebacite se na prikaz filtrirana tako što ćete kliknuti na dugme Nefiltrirano na traci za navigaciju zapisa. Ako želite da filter za zatvaranje kada se otvori objekat, postavite na svojstvo " Filtriraj " da biste da.

Napomena: Na Filtriraj postavka se primenjuje samo kada se objekat učitava. Podešavanja ovog svojstva za objekat u prikazu dizajna, a zatim se prebacite na drugi prikaz će uzrokovati postavku tako da se primeni. Morate da zatvorite i ponovo otvorite objekat za promene na Filtriraj postavka stupila na snagu.

Čuvanje filtera u vidu upita

Da biste sačuvali filter u vidu upita – kako biste ga mogli koristiti sa drugim objektima – koristite opciju Napredno Filtriranje i sortiranje: na traci kliknite na dugme Početak, a onda u grupi Filtriranje i sortiranje kliknite na dugme Više opcija, zatim kliknite na dugme Napredno Filtriranje i sortiranje. Podesite filter kako želite, desnim tasterom miša kliknite na prazno mesto na kartici Filter , a onda kliknite na dugme Sačuvaj kao upit.

Kontekstualni meni u Naprednom Filtriranju i sortiranju

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×