Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste možete da koristite da biste lakše organizovali teksta ili prikaz sekvencijalni proces u prezentaciji PowerPoint .

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.
 1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite opciju Normalno.

  Prikaz trake sa normalno istaknuta
 2. Na levoj strani prozora programa PowerPoint, kliknite na sličicu slajda koji želite da dodate sa znakovima za nabrajanje ili numerisane tekst.

  Levi sličice galerija sa izabranim slajdom
 3. Na slajdu izaberite redove teksta u čuvaru mesta za tekst ili tabeli u koje želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

 4. Na kartici Početak , u grupi pasus kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje  Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje  Slika dugmeta .

  Izabrani tekst pomoću znakova za nabrajanje primenjuje

  Napomene: 

Znakovi za nabrajanje ili brojeve koristite da biste predstavili veliku količinu teksta ili sekvencijalni proces u prezentaciji Microsoft PowerPoint 2010 .

 1. Na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije . Kliknite na dugme normalno.

  Prikaz trake sa izabranim normalan dugmetom
 2. Na levoj strani prozora programa PowerPoint, u oknu koje sadrži Prikaz strukture i Slajdovi kartice, izaberite karticu Slajdovi , a zatim kliknite na sličicu slajda koji želite da dodate sa znakovima za nabrajanje ili numerisane tekst. Okno koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“

 3. Na slajdu izaberite redove teksta u čuvaru mesta za tekst ili tabeli u koje želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

  Izabrani tekst i istaknutim dugmetom za znak za nabrajanje
 4. Na kartici Početak , u grupi pasus kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje  Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje  Slika dugmeta .

  Napomene: 

Znakovi za nabrajanje ili brojeve koristite da biste predstavili mnogo teksta ili sekvencijalni proces u prezentaciji Microsoft Office PowerPoint 2007 .

 1. Na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije . Kliknite na dugme normalno.

  Prikaz traka sa normalan dugme izabrana
 2. U oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi", kliknite na sličicu slajda.

  Levi sličice galerija sa izabranim slajdom
 3. Na slajdu izaberite redove teksta u čuvaru mesta za tekst ili tabeli u koje želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

  Tekst sa istaknutim dugmetom za znak za nabrajanje
 4. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje ili na dugme Numerisanje.

  Napomena: Da biste povećali ili smanjili uvlačenje i Promena razmaka između znaka za nabrajanje ili brojeva i teksta, pogledajte članak Kako da povećate ili smanjite razmak između znaka za nabrajanje ili brojeva i teksta u redu? u ovom članku.

Oblikovanje teksta kao lista

 1. Idite na slajd na koji želite da dodate oblikovanje liste.

 2. Na slajdu izaberite redove teksta u čuvaru mesta za tekst ili tabeli u koje želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

 3. Na kartici Početak , u grupi pasus kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje  Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje  Slika dugmeta .

  Izabrani tekst pomoću znakova za nabrajanje primenjuje

  Napomena: Da biste promenili sve redove teksta, možete da izaberete prikaz strukture okvira za čuvara mesta ili tekst koji sadrži tekst, a zatim primenite znak za nabrajanje ili numerisanje.

  Podrazumevani znak za nabrajanje i numerisanja odmah primenjuje se na izabrani tekst. Da biste videli galerije opcije oblikovanja za listu, kliknite na malu strelicu koja pokazuje nadole na za nabrajanje ili numerisanje dugme:

  Galerija stilova sa znakovima za nabrajanje

  Slika 1: Sa znakovima za nabrajanje: galerije stilova

  Galerija stilova numerisanu listu u programu PowerPoint Online

  Slika 2: Numerisana lista: galerije stilova

 4. Da biste promenili nivo uvlačenja na listi, izaberite stavku na listi, a zatim na kartici Početak na traci sa alatkama, izaberite stavku Povećaj uvlačenje Dugme „Povećaj uvlačenje“ ili Smanji uvlačenje Decrease Indent button .

Izbor teksta

Da biste izabrali reč: tačke u programima word i kliknite dvaput na taster miša.

Da biste izabrali pasusa: tačaka na reč u pasusu i triput kliknite.

Promena boje i stila znakova za nabrajanje i razumete ograničenja

Možete da promenite boju, stil ili veličinu znakova za nabrajanje ili brojeva u PowerPoint prezentaciju, a možete da promenite broj koji želite da počnete sa.

 1. Da biste promenili jedan znak za nabrajanje ili broj, postavite kursor na početak reda koji želite da promenite. Da biste promenili više znakova za nabrajanje ili brojeva, izaberite tekst u okviru svih znakova za nabrajanje ili brojeva koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, kliknite na strelicu pored stavke Znakovi za nabrajanje ili numerisanje dugme i zatim kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje i numerisanje.

  Dugmad „Znakovi za nabrajanje“ i „Brojevi“

  Savet: Da biste brzo promenili stil sa znakovima za nabrajanje ili stil numerisane liste, samo kliknite na željeni stil na listi koja se pojavljuje kada kliknete na strelicu pored Znakovi za nabrajanje ili Numerisanje.

 3. U polju znakova za nabrajanje i numerisanje na kartici sa znakovima za nabrajanje ili na kartici numerisano (u zavisnosti od toga koju vrstu liste radite sa), odaberite stil promene koje želite da napravite, kao što su:

  • Znak za nabrajanje ili stil brojeva

  • Boja

  • Veličina (da biste promenili veličinu znaka za nabrajanje ili broja tako da bude određene veličine u odnosu na tekst, izaberite stavku Veličinai unesite procenat)

  • Početni broj (na kartici numerisano unesite broj koji želite u polju Počni od )

  • Slike (da biste koristili sliku kao znak za nabrajanje, na kartici sa znakovima za nabrajanje , kliknite na slikui pomerajte se da biste pronašli sliku)

  • Simboli (da biste privremeno Dodavanje znak na listi simbol kartice sa znakovima za nabrajanje , na kartici sa znakovima za nabrajanje , kliknite na dugme Prilagodi, kliknite na dugme simbol i zatim kliknite na dugme u redu. Simbol možete da primenite na slajdove sa stilom lista)

  • SmartArt grafika (da biste konvertovali postojeću listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisane u SmartArt grafiku, izaberite stavke Početak > Konvertuj u SmartArt)

  Saveti: 

  • Da biste promenili oblikovanje samo jednu ili nekoliko znakova za nabrajanje ili broj stilova na listi, kao što su boje ili veličine, postavite kursor na početak reda koji želite da promenite pre nego što otvorite okvir znakova za nabrajanje i numerisanje . Promene će se primeniti samo na izabrane redove.

  • Da biste prilagodili uvlačenje stavki na listi, pogledajte odeljak Kako da povećate ili smanjite razmak između znaka za nabrajanje ili brojeva i teksta u redu? u ovom članku.

Primena prilagođenih stilova na više slajdova

Najbolji način da biste primenili stilove prilagođene liste za sve slajdove u prezentaciji je da biste izmenili master slajda. Sva prilagođavanja liste koje izvršite na masteru slajda biće sačuvana i primenjuje na sve slajdove. Takođe, možete da uređujete ili kreirate jednu ili više rasporeda na slajdu koji uključuju prilagođenu listu stilove i dodavanje ovih rasporeda u prezentaciju gde želite da koristite stilove liste.

Ograničenja listi PowerPoint

Postoji nekoliko stvari koje ne možete da radite sa listama u PowerPoint koje možete da u drugim programima Office , kao što su Word. Na primer, PowerPoint ne podržava:

 • Decimalni numerisane liste (1.1 1.2 i tako dalje).

 • Definisanje novog formata brojeva (Morate da odaberete opciju iz podrazumevani skup stilova nudi na kartici numerisano u okviru znakova za nabrajanje i numerisanje ).

 • Primenu podebljanja, kurziva ili podvlačenja oblikovanja na znakove za nabrajanje ili brojeve (oblikovanje će biti primenjeno na ceo izabrani red ili listu).

 • Ugnežđene liste (možete da pritisnete taster Tab ili kliknite na dugme Povećaj nivo liste Dugme „Povećaj uvlačenje“ da biste kreirali isti efekat, ali uvučeni novi znak za nabrajanje ili broj stila podešen automatski pomoću programa PowerPoint).

Najčešća pitanja

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

Proverite da li stavljate znakove za nabrajanje ili brojeva u okvir za tekst , a ne polje naslov . U okviru za tekst , dobijate broja ili znaka za nabrajanje svaki put kada pritisnete tasterEnter. Ako kliknete na dugmeCtrl+Enter, možete da preuzmete dodatne linije bez znakova za nabrajanje (dobar za detalje ili beleške na red sa znakovima za nabrajanje ili numerisane).

Slika praznim naslovom okvira i prazan okvir za tekst da biste prikazali gde će raditi znakova za nabrajanje.

U okviru naslov , tekst će verovatno biti na jedan red naslova ili naslov. Možete da koristite znakove za nabrajanje ili brojeve, ali to tretira sve redove teksta kao jedan red, što će dati jednog znaka za nabrajanje ili broj.

Da biste zaustavili kreiranje znakova za nabrajanje ili brojeva i vratili tekst, kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje  Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje  Slika dugmeta ponovo da biste ga isključili.

Takođe možete da pritisneteEnterpritisnite Backspaceda biste izbrisali znak za nabrajanje ili broj. Zatim možete početi da dodajete tekst ili pritisnite tasterEnterda biste dodali dodatne prazne redove.

Da biste kreirali uvučeni (podređeni) liste u okviru liste, postavite kursor na početak reda koji želite da uvučete, a zatim na kartici Početak , u grupi pasus izaberite stavku Povećaj nivo liste .

Dugmad „Smanji nivo liste“ i „Povećaj nivo liste“

1. smanji nivo liste (uvlačenje)

2. Povećaj nivo liste (uvlačenje)

Da biste premestili tekst smanjite uvlačenje na listi, postavite kursor na početak reda, a zatim na kartici Početak , u grupi pasus kliknite na dugme Smanji nivo liste.

Da biste povećali ili smanjili razmaka između znaka za nabrajanje ili brojeva i teksta u redu, postavite kursor na početak reda teksta. Da biste prikazali lenjir, na kartici Prikaz , u grupi Prikaži kliknite na polje za potvrdu lenjir . Na lenjiru, kliknite na dugme bez uvlačenja (kao što je prikazano u dolenavedenom dijagramu) i prevucite da biste promenili razmak između znak za nabrajanje ili brojeva i odgovarajućeg teksta.

Postoje tri različite markera koji se pojavljuju na lenjiru da biste označili uvlačenje definisano za okvir za tekst.

Označivači uvlačenja

1. uvlačenja prvog reda – ukazuje na položaj stvarni znak za nabrajanje ili broja znakova. Ako pasusa nije sa znakovima za nabrajanje ovo ukazuje na poziciju prvog reda teksta.

2. levog uvlačenja – podešava u prvom redu i izvlačenja označivači uvlačenja i održava njihove relativne razmak.

3. prvi red bez uvlačenja – ukazuje na položaj stvarni redove teksta. Ako pasusa nije sa znakovima za nabrajanje ovo ukazuje na položaj drugog reda (i sledeći redovi) teksta.

Da biste promenili podrazumevani znakovi za nabrajanje u PowerPoint na Windows Računaru, sledite ove korake.

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

  prikazuje dugme za master slajda na traci u programu PowerPoint

 2. Izaberite stavku na Master slajda (prva, veće slajd u oknu sa sličicama).

  Master slajda izabrana sa sličicama table
 3. Izaberite karticu Početak.

 4. Izaberite jednu ili više redova sa znakovima za nabrajanje u uzorke.

 5. Kliknite na strelicu nadole na dugmetu znakova za nabrajanje i odaberite stil koji želite za podrazumevanu vrednost.

  Postavljanje podrazumevanog nabrajanje za sve nivoe
 6. Ponovite ako imate drugi znakovi za nabrajanje za različite redove.

 7. Kada završite ažuriranja stilove znakova za nabrajanje, na kartici Master slajda , a zatim kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Kada umetnete slajd ili okvir za tekst za znakove za nabrajanje, to će se odraziti na novi znak za nabrajanje na podrazumevane vrednosti.

Za više informacija o radu sa masterima, pogledajte članak Promena mastera slajda.

Takođe pogledajte

Proverite reči pojavi jedan red odjednom u programu PowerPoint

Primena ili promena rasporeda na slajdu

Šta je master slajda?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×