Oblikovanje

Dodavanje vodenog žiga u programu Excel

Dodavanje vodenog žiga u programu Excel

Microsoft Excel se ne dobija sa ugrađenom funkcijom vodenog žiga. Međutim, postoji nekoliko načina na koje možete da simulirate izgled vodenog žiga. U ovoj temi ćemo pričati o načinu kreiranja vodenih žigova pomoću slika, kao što je logotip preduzeća i o korišćenju slike kao pozadine radnog lista.

Excel ne podržava kreiranje vodenih žigova sa tekstom. Excel vodeni žigovi takođe ne podržavaju procese kao što je lepljenje u blok teksta iz programa Microsoft Word kao vodeni žig sa tekstom. Tekst koji želite za vodeni žig kreirate u prilagođenoj grafici u standardnom formatu datoteke slike kao što su .PNG .JPG ili .BMP i uvozite ih u zaglavlje Excel radnog lista. Zatim možete da koristite ovu sliku kao vodeni žig koliko god želite u Excel radnim listovima.

 1. Koristite željeni program za grafiku, kao što je Microsoft bojanka, da biste kreirali datoteku slike sa tekstom koji želite da koristite kao vodeni žig.

 2. U programu Excel izaberite stavke Umetni > Zaglavlje i podnožje. Excel prelazi u prikaz rasporeda na stranici.

  Prikazuje dugme „Zaglavlje i podnožje“ na kartici „Umetanje“.

 3. Kartica Dizajn se pojavljuje u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje.

  Analiza Excel trake sa alatkama „Dizajn“

 4. Zaglavlje se pojavljuje direktno iznad reda 1 u radnom listu, u tri odeljka.

  Prikazuje zaglavlje iznad reda 1.

 5. Kliknite unutar levog, centralnog ili desnog odeljka za zaglavlje. Na traci Dizajn, izaberite stavku Slika.

  Prikazuje dugme „Slika“ na traci „Dizajn“.

 6. U dijalogu kliknite na dugme Potraži. Pronađite sliku koju želite da koristite i kliknite dvaput na nju. U zaglavlju ćete videti &[Slika]. To znači da postoji slika u zaglavlju.

  Slika umetnuta u zaglavlje

 7. Pritisnite taster Tab ili kliknite bilo gde izvan zaglavlja. Vodeni žig logotipa preduzeća se pojavljuje u trenutno prikazanom radnom listu. Kada kreirate podatke na novoj stranici u istom radnom listu, vodeni žig se pojavljuje na novoj stranici.

  Logotip preduzeća

  Napomene: 

  • Možete da promenite veličinu vodenog žiga kada ga uvezete u Excel. U režimu rasporeda na stranici, kliknite na kursor ispred „&“ u okviru &[Slika]. Na traci Dizajn, izaberite stavku Oblikovanje slike. Koristite karticu Veličina da biste promenili veličinu slike vodenog žiga na radnom listu. Druge postavke vodenog žiga potražite u odeljku Uređivanje svojstava grafike za vodene žigove.

  • Videćete vodeni žig samo kada ste u prikazu rasporeda na stranici ili u pregledu pre štampanja. Vodeni žig će se takođe pojaviti samo na trenutnom radnom listu. Dodajte vodeni žig na svaki radni list u radnoj svesci.

Kada delite otiske radnog lista i želite da ljudi znaju da nije u pitanju konačna kopija, možete da dodate reč „RADNA VERZIJA“ na pozadinu na svim odštampanim stranicama radnog lista.

Napomena: Videćete vodeni žig samo kada ste u prikazu rasporeda na stranici ili u pregledu pre štampanja. Vodeni žig će se takođe pojaviti samo na trenutnom radnom listu. Dodajte vodeni žig na svaki radni list u radnoj svesci.

Radna verzija

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ovu vezu (RADNA VERZIJA), kliknite na dugme Sačuvaj sliku kao ili Sačuvaj cilj kao... i sačuvajte datoteku na računaru. Možete da koristite ovaj uzorak slike za svoj vodeni žig. )

 2. U programu Excel izaberite stavke Umetni > Zaglavlje i podnožje. Excel prelazi u prikaz rasporeda na stranici.

  Prikazuje dugme „Zaglavlje i podnožje“ na kartici „Umetanje“.

 3. Kartica Dizajn se pojavljuje u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje.

  Analiza Excel trake sa alatkama „Dizajn“

 4. Zaglavlje se pojavljuje direktno iznad reda 1 u radnom listu, u tri odeljka.

  Prikazuje zaglavlje iznad reda 1.

 5. Kliknite unutar levog, centralnog ili desnog odeljka za zaglavlje. Na traci Dizajn, izaberite stavku Slika.

  Prikazuje dugme „Slika“ na traci „Dizajn“.

 6. U dijalogu kliknite na dugme Potraži. Pronađite sliku koju želite da koristite i kliknite dvaput na nju. U zaglavlju ćete videti &[Slika]. To znači da postoji slika u zaglavlju.

  Slika umetnuta u zaglavlje

 7. Pritisnite taster Tab ili kliknite bilo gde izvan zaglavlja. Novi vodeni žig „RADNA VERZIJA“ se pojavljuje u trenutno prikazanom radnom listu. Kada kreirate podatke na novoj stranici u istom radnom listu, vodeni žig se pojavljuje na novoj stranici. Vodeni žig se ne pojavljuje u drugim radnim listovima u istoj radnoj svesci. Svaki radni list zahteva svoj vodeni žig.

  Vodeni žig „RADNA VERZIJA“

  Napomena: Možete da promenite veličinu vodenog žiga kada ga uvezete u Excel. U režimu rasporeda na stranici, kliknite na kursor ispred „&“ u okviru &[Slika]. Na traci Dizajn, izaberite stavku Oblikovanje slike. Koristite karticu Veličina da biste promenili veličinu slike vodenog žiga na radnom listu. Druge postavke vodenog žiga potražite u odeljku Uređivanje svojstava grafike za vodene žigove.

Kada želite da otisci radnog lista odražavaju brend vašeg preduzeća, možete da dodate sliku logotipa preduzeća kao vodeni žig na sve odštampane stranice radnog lista.

Logotip preduzeća

Napomena: Videćete vodeni žig samo kada ste u prikazu rasporeda na stranici ili u pregledu pre štampanja. Vodeni žig će se takođe pojaviti samo na trenutnom radnom listu. Dodajte vodeni žig na svaki radni list u radnoj svesci.

 1. U programu Excel izaberite stavke Umetni > Zaglavlje i podnožje. Excel prelazi u prikaz rasporeda na stranici.

  Prikazuje dugme „Zaglavlje i podnožje“ na kartici „Umetanje“.

 2. Kartica Dizajn se pojavljuje u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje.

  Analiza Excel trake sa alatkama „Dizajn“

 3. Zaglavlje se pojavljuje direktno iznad reda 1 u radnom listu, u tri odeljka.

  Prikazuje zaglavlje iznad reda 1.

 4. Kliknite unutar levog, centralnog ili desnog odeljka za zaglavlje. Na traci Dizajn, izaberite stavku Slika.

  Prikazuje dugme „Slika“ na traci „Dizajn“.

 5. U dijalogu kliknite na dugme Potraži. Pronađite sliku koju želite da koristite i kliknite dvaput na nju. U zaglavlju ćete videti &[Slika]. To znači da postoji slika u zaglavlju.

  Slika umetnuta u zaglavlje

 6. Pritisnite taster Tab ili kliknite bilo gde izvan zaglavlja. Vodeni žig logotipa preduzeća se pojavljuje u trenutno prikazanom radnom listu. Kada kreirate podatke na novoj stranici u istom radnom listu, vodeni žig se pojavljuje na novoj stranici.

  Logotip preduzeća

  Napomena: Možete da promenite veličinu vodenog žiga kada ga uvezete u Excel. U režimu rasporeda na stranici, kliknite na kursor ispred „&“ u okviru &[Slika]. Na traci Dizajn, izaberite stavku Oblikovanje slike. Koristite karticu Veličina da biste promenili veličinu slike vodenog žiga na radnom listu. Druge postavke vodenog žiga potražite u odeljku Uređivanje svojstava grafike za vodene žigove.

Kada želite da ljudi znaju da radni list sadrži osetljive informacije koje ne bi trebalo da se dele, dodajte reč „POVERLJIVO“ kao vodeni žig na sve odštampane stranice radnog lista.

Poverljivo

Napomena: Videćete vodeni žig samo kada ste u prikazu rasporeda na stranici ili u pregledu pre štampanja. Vodeni žig će se takođe pojaviti samo na trenutnom radnom listu. Dodajte vodeni žig na svaki radni list u radnoj svesci.

 1. Desnim tasterom miša kliknite na ovu vezu (POVERLJIVO), kliknite na dugme Sačuvaj sliku kao ili Sačuvaj cilj kao i sačuvajte datoteku na računaru. Ovo je slika koju ćete koristiti za vodeni žig.

 2. U programu Excel izaberite stavke Umetni > Zaglavlje i podnožje. Excel prelazi u prikaz rasporeda na stranici.

  Prikazuje dugme „Zaglavlje i podnožje“ na kartici „Umetanje“.

 3. Kartica Dizajn se pojavljuje u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje.

  Analiza Excel trake sa alatkama „Dizajn“

 4. Zaglavlje se pojavljuje direktno iznad reda 1 u radnom listu, u tri odeljka.

  Prikazuje zaglavlje iznad reda 1.

 5. Kliknite unutar levog, centralnog ili desnog odeljka za zaglavlje. Na traci Dizajn, izaberite stavku Slika.

  Prikazuje dugme „Slika“ na traci „Dizajn“.

 6. U dijalogu kliknite na dugme Potraži. Pronađite sliku koju želite da koristite i kliknite dvaput na nju. U zaglavlju ćete videti &[Slika]. To znači da postoji slika u zaglavlju.

  Slika umetnuta u zaglavlje

 7. Pritisnite taster Tab ili kliknite bilo gde izvan zaglavlja. Novi vodeni žig „POVERLJIVO“ se pojavljuje u trenutno prikazanom radnom listu. Kada kreirate podatke na novoj stranici u istom radnom listu, vodeni žig se pojavljuje na novoj stranici.

  Vodeni žig „POVERLJIVO“

  Napomena: Možete da promenite veličinu vodenog žiga kada ga uvezete u Excel. U režimu rasporeda na stranici, kliknite na kursor ispred „&“ u okviru &[Slika]. Na traci Dizajn, izaberite stavku Oblikovanje slike. Koristite karticu Veličina da biste promenili veličinu slike vodenog žiga na radnom listu. Druge postavke vodenog žiga potražite u odeljku Uređivanje svojstava grafike za vodene žigove.

Slika u pozadini

Možete brzo da eksperimentišete sa pozadinama za Excel radni list. Za razliku od vodenih žigova, pozadine su vidljive u normalnom prikazu na radnom listu, a ne vide se u režimu rasporeda na stranici.

 1. Kliknite na karticu Raspored na stranici > Pozadina.

 2. U dijalogu kliknite na dugme Potraži.

 3. U zahtevaocu datoteke, izaberite datoteku koju želite da koristite i kliknite na dugme Otvori.

  Slika se automatski postavlja naporedno na pozadini radnog lista. Pomoću ove funkcije, pozadina se ne umeće u odeljak zaglavlja radnog lista, kao što radite za vodeni žig.

  Napomene: 

  • Pozadina će se pojaviti samo na trenutnom radnom listu. Ako želite da koristite vodeni žig na istom radnom listu na kom koristite pozadinu, vodeni žig se pojavljuje preko pozadine na radnom listu. Pozadina i vodeni žig su vidljivi (osim ako je vodeni žig iste veličine kao slika u pozadini).

  • Ako rezultati pozadine nisu onakvi kakve želite, izaberite stavke Raspored na stranici > Ukloni pozadinu.

Možete da promenite neke osnovne grafičke postavke za vodene žigove, koje se sastoje od vertikalnog centriranja za vodeni žig na stranici, podešavanja svetline i kontrasta, kao i podešavanja veličine ili razmere vodenog žiga na stranici radnog lista. Nijedna od ovih postavki se ne primenjuje na grafiku u pozadini.

Da biste definisali grafička svojstva za vodene žigove i pozadine:

Centriranje vodenog žiga

 1. U programu Excel izaberite stavke Umetni > Zaglavlje i podnožje. Excel prelazi u prikaz rasporeda na stranici.

  Prikazuje dugme „Zaglavlje i podnožje“ na kartici „Umetanje“.

 2. Kartica Dizajn se pojavljuje u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje.

  Analiza Excel trake sa alatkama „Dizajn“

 3. Zaglavlje se pojavljuje direktno iznad reda 1 u radnom listu, u tri odeljka. Vodeni žig se pojavljuje na radnom listu.

  Prikazuje zaglavlje iznad reda 1.

 4. Da biste centrirali vodeni žig između vrha i dna stranice, izaberite naslov i uverite se da je kursor ispred „&“ u okviru &[Slika]. Zatim pritisnite taster Enter onoliko puta koliko je potrebno da biste je vertikalno poravnali onako kako želite. Nisu moguća prilagođavanja sleva nadesno.

  Postavite kursor u zaglavlje na sledeći način

Podešavanje svetline i kontrasta za vodeni žig

 1. U prikazu rasporeda na stranici, izaberite zaglavlje i uverite se da se kursor nalazi ispred „&“ u okviru &[Slika].

 2. U okviru Alatke za zaglavlje i podnožje, izaberite karticu Dizajn, a zatim stavku Oblikovanje slike.

  Oblikovanje pozadine u programu Excel

 3. Na kartici Slika, u okviru Kontrola slika, odaberite Izbledelo u polju Boja – ovo postavlja na nivo Svetlina od 85% i Kontrast na 15%. Možete da prilagodite svetlinu i kontrast tako da odgovaraju vašem ukusu. Da biste zadržali optimalni balans slike, uverite se da dva nivoa čine 100%; na primer, 80% i 20% ili 67% i 33%.

 4. U okviru Alatke za zaglavlje i podnožje, izaberite karticu Dizajn, a zatim stavku Oblikovanje slike.

Podešavanje veličine ili razmere vodenog žiga

 1. Izaberite zaglavlje i uverite se da se kursor nalazi ispred „&“ u & [Slika].

  Postavite kursor u zaglavlje na sledeći način

 2. U okviru Alatke za zaglavlje i podnožje, izaberite karticu Dizajn, a zatim stavku Oblikovanje slike.

  Oblikovanje pozadine u programu Excel

 3. Na kartici Veličina možete da promenite veličinu slike tako što ćete promeniti vrednosti u poljima Visina i Širina. Možete da potvrdite ili opozovite izbor u poljima veličine Fiksiraj odnos širina / visina i U odnosu na originalnu veličinu slike da biste kontrolisali razmere.

Napomena: Videćete vodeni žig u programu Excel samo kada ste u prikazu „Raspored na stranici“ ili „ Pregled pre štampanja“. Vodeni žig će se takođe pojaviti samo na trenutnom radnom listu. Dodajte vodeni žig na svaki radni list u radnoj svesci.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×