Dodavanje trake za pomeranje ili dugme rotacije u radni list

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Traku za pomeranje ili dugme rotacije možete koristiti za brzi unos ili promenu opsega vrednosti.

Traka za pomeranje    Pomera se kroz opseg vrednosti kada kliknete na strelice za pomeranje ili kada prevučete klizač. Možete se pomerati po stranici (unapred podešeni interval) sa vrednostima tako što ćete kliknuti na oblast između klizača i neke od strelica za pomeranje. Obično korisnik vrednost teksta može otkucati i direktno u povezanu ćeliju ili okvir za tekst. Traku za pomeranje koristite za podešavanje ili prilagođavanje velikog opsega vrednosti ili za slučajeve kada preciznost nije važna. Na primer, traku za pomeranje koristite za opseg procenata koji predstavljaju procene ili za prilagođavanje postepenog izbora boja.

Traka za pomeranje (kontrola obrasca)

Primer kontrole trake za pomeranje na traci sa alatkama „Obrasci“

Traka za pomeranje (ActiveX kontrola)

Primer ActiveX kontrole trake za pomeranje

Dugme rotacije    Olakšava povećavanje ili smanjenje vrednosti, kao što je numeričko povećavanje, vreme ili datum. Da biste povećali vrednost, kliknite na strelicu nagore; da biste smanjili vrednost, kliknite na strelicu nadole. Korisnik vrednost teksta može otkucati i direktno u povezanu ćeliju ili okvir za tekst. Dugme rotacije koristite, na primer, da biste olakšali unos broja za mesec, dan, godinu ili da biste povećali jačinu zvuka.

Dugme rotacije (kontrola obrasca)

Primer kontrole dugmeta rotacije na traci sa alatkama „Obrasci“

Dugme rotacije (ActiveX kontrola)

Primer ActiveX kontrole dugmeta rotacije

Napomena: Pre nego što dodate kontrole na radnom listu, morate da omogućite kartice " Projektovanje ". Više informacija potražite u članku Prikazivanje kartice "Projektovanje".

Dodavanje trake za pomeranje (kontrola obrasca)

 1. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Umetni, a zatim u okviru Kontrole obrascakliknite na dugme traka za pomeranje Slika dugmeta .

  Grupa „Kontrole“

 2. Kliknite na lokaciju u radnom listu na kojoj želite da se nalazi gornji levi ugao trake za pomeranje.

  Napomena: Traka za pomeranje dodaje se u položaju odozgo nadole.

 3. Da biste traku za pomeranje postavili sleva nadesno, neki od regulatora veličine prevucite dijagonalno.

 4. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Svojstva Slika dugmeta .

  Savet: Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na kontrolu i izabrati stavku Oblikuj kontrolu.

  Napomena: Pre nego što kliknete na dugme Svojstva, uverite se da je već izabran objekat za koji želite da pregledate ili promena svojstava.

  Da biste odredili svojstva kontrole, izvršite sledeće radnje:

  1. U polje Trenutna vrednost unesite početnu vrednost u opsegu dozvoljenih vrednosti ispod koje odgovaraju položaju klizača na traci za pomeranje. Vrednost ne sme biti:

   • Manja od minimalne vrednosti; u protivnom se koristi minimalna vrednost.

   • Veća od maksimalne vrednosti; u protivnom se koristi maksimalna vrednost.

  2. U polje Minimalna vrednost unesite najmanju vrednost koju korisnik može navesti tako što će klizač postaviti najbliže vrhu vertikalne trake za pomeranje ili krajnjoj levoj strani horizontalne trake za pomeranje.

  3. U polje Maksimalna vrednost unesite najveću vrednost koju korisnik može navesti tako što će klizač postaviti najdalje od vrha vertikalne trake za pomeranje ili krajnje desne strane horizontalne trake za pomeranje.

  4. U polje Postepena promena unesite iznos za koji se vrednost povećava ili smanjuje i stepen za koji se klizač pomera kada se klikne na strelicu na bilo kojem od dva kraja trake za pomeranje.

  5. U polje Promena stranice unesite iznos za koji se vrednost povećava ili smanjuje i stepen za koji se klizač pomera kada se klikne na oblast između klizača i neke od strelica za pomeranje. Na primer, ako kod klizača sa minimalnom vrednošću 0 i maksimalnom vrednošću 10 svojstvo Promena stranice postavite na vrednost 2, vrednost će se povećavati ili smanjivati za 2 (u ovom slučaju, za 20% opsega vrednosti klizača) kada kliknete na oblast između klizača i neke od strelica za pomeranje.

  6. U polje Veza ćelije unesite referencu ćelije koja sadrži trenutni položaj klizača.

   Povezana ćelija daje trenutnu vrednost koja odgovara položaju klizača.

   Koristite ovu vrednost u formuli da biste odgovorili na vrednost ćelije navedene u polju Veza ćelije koja odgovara trenutnom položaju klizača. Na primer, pretpostavimo da ste kreirali traku za pomeranje faktora rizika sa sledećim svojstvima:

Svojstvo

Vrednost

Trenutna vrednost

100

Minimalna vrednost

0

Maksimalna vrednost

100

Postepena promena

1

Promena stranice

5

Veza ćelije

C1

Uz ove postavke, korisnik će moći da koristi traku za pomeranje da bi uneo precizan broj ili da klikne na oblast između trake za pomeranje i strelice da bi vrednost promenio u pomacima od 5.

Sledeća formula u ćeliji D1 daje tačnu vrednost koja je zasnovana na trenutnoj vrednosti u povezanoj ćeliji:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Sledeća formula niza u ćeliji D1 dodeljuje ocenu faktoru rizika na osnovu trenutne vrednosti u povezanoj ćeliji.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Napomena: Ako se klikne na levu ili gornju strelicu za pomeranje nakon što se dostigne minimalna vrednost ili na desnu ili donju strelicu za pomeranje nakon što se dostigne maksimalna vrednost, to neće uticati na vrednost koja se dobija. Traka za pomeranje ostaje na minimalnoj ili maksimalnoj vrednosti i ne kruži kroz opseg dozvoljenih vrednosti.

Dodavanje trake za pomeranje (ActiveX kontrola)

 1. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Umetni, a zatim u okviru ActiveX kontrolekliknite na dugme Traka za pomeranje Slika dugmeta .

  Grupa „Kontrole“

 2. Kliknite na lokaciju u radnom listu na kojoj želite da se nalazi gornji levi ugao trake za pomeranje.

 3. Da biste uredili kontrolu, proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Režim dizajniranja Slika dugmeta .

 4. Da biste naveli svojstva kontrole, na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Svojstva Slika dugmeta .

  Savet: Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na kontrolu i izabrati stavku Svojstva.

  Pojaviće se dijalog Svojstva. Za detaljne informacije o svakom svojstvu izaberite svojstvo, a zatim pritisnite taster F1 da bi bila prikazana tema Pomoć za Visual Basic. Pored toga, možete otkucati ime svojstva u polje za pretragu u pomoći za Visual Basic. U sledećem odeljku rezimirana su dostupna svojstva.

  Rezime svojstava po funkcionalnim kategorijama

Ako želite da navedete

Upotrebite ovo svojstvo

Opšta svojstva:

Da li se kontrola učitava kada se otvori radna sveska. (Zanemaruje se za ActiveX kontrole.)

AutoLoad (Excel)

Da li kontrola može da primi fokus i odgovori na događaje koje je generisao korisnik.

Enabled (obrazac)

Da li kontrola može da se uređuje.

Locked (obrazac)

Ime kontrole.

Name (obrazac)

Način na koji je kontrola priložena uz ćelije ispod nje (slobodno plutanje, premeštanje bez promene veličine ili premeštanje i promena veličine).

Placement (Excel)

Da li kontrola može da se odštampa.

PrintObject (Excel)

Da li je kontrola vidljiva ili skrivena.

Visible (obrazac)

Podaci i povezivanje:

Opseg koji je povezan sa vrednošću kontrole.

LinkedCell (Excel)

Sadržaj ili stanje kontrole.

Value (obrazac)

Veličina i položaj:

Visinu ili širinu u tačkama.

Height, Width (obrazac)

Udaljenost između kontrole i leve ili gornje ivice radnog lista.

Left, Top (obrazac)

Da li će položaj biti vertikalan ili horizontalan.

Orientation (obrazac)

Oblikovanje:

Boju pozadine.

BackColor (obrazac)

Boju prednjeg plana.

ForeColor (obrazac)

Da li kontrola ima senku.

Shadow (Excel)

Tastatura i miš:

Prilagođenu ikonu miša.

MouseIcon (obrazac)

Tip pokazivača koji se prikazuje kada korisnik postavi miš na određeni objekat (na primer, standardni, strelica ili I zrak).

MousePointer (obrazac)

Karakteristično za traku za pomeranje:

Odlaganje u milisekundama nakon što jednom kliknete na traku za pomeranje.

Delay (obrazac)

Iznos pomeranja do kojeg dolazi kada korisnik klikne na oblast između klizača i neke od strelica za pomeranje.

LargeChange (obrazac)

Maksimalnu i minimalnu dozvoljenu vrednost.

Max, Min (obrazac)

Da li je veličina klizača proporcionalna ili fiksna u oblasti za pomeranje.

ProportionalThumb (obrazac)

Iznos pomeranja do kojeg dolazi kada korisnik klikne na strelicu za pomeranje u kontroli.

SmallChange (obrazac)

Dodavanje dugmeta rotacije (kontrola obrasca)

 1. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Umetni, a zatim u okviru Kontrole obrascakliknite na dugme Dugme rotacije Slika dugmeta .

  Grupa „Kontrole“

 2. Kliknite na lokaciju u radnom listu na kojoj želite da se nalazi gornji levi ugao dugmeta rotacije.

 3. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Svojstva Slika dugmeta .

  Savet: Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na kontrolu i izabrati stavku Oblikuj kontrolu.

  Da biste podesili svojstva kontrole, izvršite sledeće radnje:

  1. U polje Trenutna vrednost unesite početnu vrednost dugmeta rotacije u okviru opsega dozvoljenih vrednosti ispod. Vrednost ne sme biti:

   • Manja od minimalne vrednosti, u protivnom se koristi minimalna vrednost.

   • Veća od maksimalne vrednosti‚ u protivnom se koristi maksimalna vrednost.

  2. U polje Minimalna vrednost unesite najmanju vrednost koju korisnik može da odredi tako što će kliknuti na donju strelicu dugmeta rotacije.

  3. U polje Maksimalna vrednost unesite najveću vrednost koju korisnik može da odredi tako što će kliknuti na gornju strelicu dugmeta rotacije.

  4. U polje Postepena promena unesite iznos za koji se vrednost povećava ili smanjuje kada se klikne na strelice.

  5. U polje Veza ćelije unesite referencu ćelije koja sadrži trenutni položaj dugmeta rotacije.

   Povezana ćelija daje trenutni položaj dugmeta rotacije.

   Koristite ovu vrednost u formuli da biste odgovorili na vrednost ćelije navedene u polju Veza ćelije koja odgovara trenutnom položaju dugmeta rotacije. Na primer, pretpostavimo da ste kreirali dugme rotacije za podešavanje trenutnog godina starosti zaposlenog lica sa sledećim svojstvima:

Svojstvo

Vrednost

Trenutna vrednost

35

Minimalna vrednost

21

Maksimalna vrednost

70

Postepena promena

1

Veza ćelije

C1

Uz ove postavke korisnik može kliknuti na dugme rotacije da bi uneo godine starosti koje se nalaze unutar minimalnog i maksimalnog opsega godina starosti. Srednje godine starosti zaposlenih lica su 35 i zbog toga je dobro da broj 35 bude postavljen kao početna vrednost.

Sledeća formula u ćeliji D1 određuje dužinu zaposlenosti na osnovu trenutnih godina starosti u ćeliji koja je povezana sa dugmetom rotacije i godina starosti zaposlenog lica na dan zapošljavanja – vrednosti u ćeliji B1 (preuzeta iz drugog izvora podataka). Formula nakon toga izračunava procenat bonusa za godišnji odmor koji se zasniva na godinama staža:

=(C1 - B1)* .01

Napomena: Ako se klikne na gornju strelicu nakon što se dostigne minimalna vrednost ili na donju strelicu nakon što se dostigne maksimalna vrednost, to neće uticati na vrednost koja se dobija. Dugme rotacije ostaje na minimalnoj ili maksimalnoj vrednosti i ne kruži kroz opseg dozvoljenih vrednosti.

Dodavanje dugmeta rotacije (ActiveX kontrola)

 1. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Umetni, a zatim u okviru ActiveX kontrolekliknite na dugme Dugme rotacije Slika dugmeta .

  Grupa „Kontrole“

 2. Kliknite na lokaciju u radnom listu na kojoj želite da se nalazi gornji levi ugao dugmeta rotacije.

 3. Da biste uredili kontrolu, proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole , uključite Režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 4. Da biste naveli svojstva kontrole, na kartici Projektovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Svojstva Slika dugmeta .

  Savet: Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na kontrolu i izabrati stavku Svojstva.

  Pojaviće se dijalog Svojstva. Za detaljne informacije o svakom svojstvu izaberite svojstvo, a zatim pritisnite taster F1 da bi bila prikazana tema Pomoć za Visual Basic. Pored toga, možete otkucati ime svojstva u polje za pretragu u pomoći za Visual Basic. U sledećem odeljku rezimirana su dostupna svojstva.

  Rezime svojstava po funkcionalnim kategorijama

Ako želite da navedete

Upotrebite ovo svojstvo

Opšta svojstva:

Da li se kontrola učitava kada se otvori radna sveska. (Zanemaruje se za ActiveX kontrole.)

AutoLoad (Excel)

Da li kontrola može da primi fokus i odgovori na događaje koje je generisao korisnik.

Enabled (obrazac)

Da li kontrola može da se uređuje.

Locked (obrazac)

Ime kontrole.

Name (obrazac)

Način na koji je kontrola priložena uz ćelije ispod nje (slobodno plutanje, premeštanje bez promene veličine ili premeštanje i promena veličine).

Placement (Excel)

Da li kontrola može da se odštampa.

PrintObject (Excel)

Da li je kontrola vidljiva ili skrivena.

Visible (obrazac)

Podaci i povezivanje:

Opseg koji je povezan sa vrednošću kontrole.

LinkedCell (Excel)

Sadržaj ili stanje kontrole.

Value (obrazac)

Veličina i položaj:

Visinu ili širinu u tačkama.

Height, Width (obrazac)

Udaljenost između kontrole i leve ili gornje ivice radnog lista.

Left, Top (obrazac)

Da li će položaj biti vertikalan ili horizontalan.

Orientation (obrazac)

Oblikovanje:

Boju pozadine.

BackColor (obrazac)

Boju prednjeg plana.

ForeColor (obrazac)

Da li kontrola ima senku.

Shadow (Excel)

Tastatura i miš:

Prilagođenu ikonu miša.

MouseIcon (obrazac)

Tip pokazivača koji se prikazuje kada korisnik postavi miš na određeni objekat (na primer, standardni, strelica ili I zrak).

MousePointer (obrazac)

Karakteristično za dugme rotacije:

Odlaganje u milisekundama nakon što jednom kliknete na dugme rotacije.

Delay (obrazac)

Maksimalnu i minimalnu dozvoljenu vrednost.

Max, Min (obrazac)

Iznos pomeranja do kojeg dolazi kada korisnik klikne na strelicu za rotaciju u kontroli.

SmallChange (obrazac)

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×