Dodavanje slike u pozadini (ili vodenog žiga) na slajdove

Dodavanje slike u pozadini (ili vodenog žiga) na slajdove

Korišćenje grafike kao vodenog žiga iza teksta slajdova predstavlja sjajan način da prikažete logotip ili neku drugu značajnu sliku. PowerPoint vam omogućava da podesite prozirnost slike pošto je postavite na slajd.

Primer slajda koji ima sliku u pozadini
Primer vodenog žiga sa slikom

Druga opcija: vodeni žig sa tekstom

Želite li da umesto toga koristite vodeni žig sa tekstom?    To je drugačiji proces. Uputstva potražite u članku Dodavanje vodenog žiga RADNA VERZIJA na slajd.

Primer vodenog žiga sa tekstom „RADNA VERZIJA”, korišćen kao pozadina PowerPoint slajda
Primer vodenog žiga sa tekstom

Izaberite naslov odeljka u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva:

Popunite kompletnu pozadinu slajda slikom, a zatim podesite prozirnost slike tako da ne zaklanja drugi sadržaj na slajdu.

 1. Odaberite sliku koju želite da koristite. Slika će se bolje uklopiti ako se njen položaj (položeni ili uspravni) podudara sa položajem slajda.

  Zašto?   PowerPoint menja veličinu slike tako da popuni celu pozadinu slajda. Ako slika ima drugačiji generalni oblik od slajda na kom se nalazi, spoljašnje ivice slike mogu da se protežu izvan granica slajda i neće se videti na njemu.

 2. Idite na slajd na koji želite da umetnete sliku. Na kartici Dizajn, na traci sa alatkama izaberite stavku Oblikuj pozadinu.

  Dugme „Oblikuj pozadinu“ nalazi se na kartici „Dizajn“, na traci, u programu PowerPoint
 3. U oknu Oblikovanje pozadine koje se pojavljuje s desne strane, izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom.

  Da biste umetnuli sliku u pozadini, počnite tako što ćete izabrati stavku „Popuna slikom ili teksturom“
 4. U okviru Umetanje slike iz izaberite stavku Datoteka.

 5. U dijalogu Umetanje slike pronađite željenu sliku, izaberite je i kliknite na dugme Umetni.

  Možete i da umetnete sliku iz Windows ostave (opcija Ostava) ili sa veba ili iz usluge OneDrive (opcija Na mreži).

  Dijalog „Umetanje slike“
 6. Kad umetnete sliku, vratite se na okno Oblikovanje pozadine i pomerite traku Prozirnost da biste podesili procenat prozirnosti.

  Prevucite traku „Prozirnost“ da biste prilagodili sliku
 7. (Opcionalno) Da biste uključili ovu sliku pozadine na sve slajdove u prezentaciji, izaberite stavku Primeni na sve u dnu okna Oblikovanje pozadine.

 8. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj da biste sačuvali promene.

  Veličina izabrane slike se prilagođava radi uklapanja u celu pozadinu slajda. Nije joj moguće promeniti veličinu kao slici u prednjem planu, ali možete da koristite postavku Pomak za određivanje pozicije. Možete i da koristite opciju Složite sliku naporedo kao teksturu da biste ponovili sliku horizontalno i vertikalno preko pozadine.

Nacrtajte oblik, popunite ga slikom, a zatim prilagodite prozirnost slike:

 1. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Oblici, a zatim iz galerije koja se pojavi izaberite oblik, kao što je pravougaonik.

 2. Nacrtajte oblik na slajdu.

  Važno je da proporcije oblika budu iste kao proporcije slike koju ćete dodati u njega. Ako se proporcije slike i oblika razlikuju, slika će biti iskošena.

 3. Uklonite obris oblika: kliknite desnim tasterom miša na oblik, a zatim kliknite na dugme Obris koje će iskočiti. U galeriji koja se otvara izaberite stavku Bez obrisa.

 4. Opet kliknite desnim tasterom miša na oblik, a zatim izaberite stavku Oblikuj oblik.

  Otvara se okno Oblikovanje oblika.

 5. U oknu Oblikovanje oblika, u odeljku Popuna izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom.

  Dugme „Popuna slikom ili teksturom“ u oknu „Oblikovanje slike“

 6. Kliknite na dugme Datoteka. U dijalogu Umetanje slike pronađite datoteku slike koju želite da umetnete. Izaberite sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

 7. Pošto se sad slika prikazuje unutar oblika, pomerajte klizač Prozirnost u oknu Oblikovanje oblika da biste prilagodili sliku kako vam odgovara.

  Klizač „Prozirnost“ u oknu „Oblikovanje slike“

Ova procedura se odnosi na sliku ili teksturu koja potpuno ispunjava pozadinu slajda.

 1. U prikazu Normalno izaberite slajd koji sadrži šaru pozadine ili sliku koju želite da uklonite.

 2. Na kartici Dizajn na traci sa alatkama, u grupi Prilagođavanje sa krajnje desne strane izaberite stavku Oblikovanje pozadine.

  Dugme „Oblikuj pozadinu“ nalazi se na kartici „Dizajn“, na traci, u programu PowerPoint
 3. U oknu Oblikovanje pozadine, u okviru opcije Popuna izaberite stavku Puna popuna.

  U oknu „Oblikovanje pozadine“ izaberite stavku „Puna popuna“
 4. Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Boja. Pojavljuje se galerija boja. Izaberite belu boju.

  Trenutna pozadina se uklanja i pozadina slajda postaje bela.

 5. Ako želite da unesete istu promenu na druge slajdove u prezentaciji, odaberite stavku Primeni na sve na dnu okna Oblikovanje pozadine.

Kliknite na naslov odeljka u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva:

Popunite kompletnu pozadinu slajda slikom, a zatim podesite prozirnost slike tako da ne zaklanja drugi sadržaj na slajdu.

 1. Odlučite koju sliku želite da koristite. Slika će se bolje uklopiti ako se njen položaj (položeni ili uspravni) podudara sa položajem slajda.

  Zašto?   PowerPoint menja veličinu slike tako da popuni celu pozadinu slajda. Ako slika ima drugačiji generalni oblik od slajda na kom se nalazi, delovi slike će se protezati izvan granica slajda i neće se videti na njemu.

 2. U oknu sa sličicama na levoj strani prozora programa PowerPoint izaberite slajd na koji želite da umetnete sliku. Kliknite desnim tasterom miša na sličicu i izaberite stavku Oblikuj pozadinu.

  Kliknite desnim tasterom miša na sličicu slajda da biste dodali sliku u pozadini slajda
 3. U dijalogu Oblikovanje pozadine izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom.

  Dijalog „Oblikovanje pozadine“
 4. U okviru Umetanje slike iz izaberite stavku Datoteka.

 5. U dijalogu Umetanje slike pronađite željenu sliku, izaberite je i izaberite stavku Otvori.

  Dijalog „Umetanje slike“

  (Možete i da umetnete clip art ili sliku iz Windows ostave.)

 6. Kad umetnete sliku, pomerite traku Prozirnost udesno da biste podesili željeni procenat prozirnosti. Promena se odmah odražava na slici.

  Dijalog „Oblikovanje pozadine“ ima klizač „Prozirnost“ za podešavanje slike
 7. (Opcionalno) Da biste uključili ovu sliku pozadine na sve slajdove u prezentaciji, izaberite stavku Primeni na sve u dnu dijaloga Oblikovanje pozadine.

 8. Kliknite na dugme Zatvori da biste sačuvali promene i zatvorili dijalog.

  Veličina izabrane slike prilagođava se kako bi se uklopila u celu pozadinu slajda. Nije joj moguće jednostavno promeniti veličinu kao slici u prednjem planu, ali možete da koristite postavku Pomak u dijalogu Oblikovanje pozadine za prilagođavanje položaja. Možete i da koristite opciju Složi sliku naporedo kao teksturu da biste ponavljali sliku horizontalno i vertikalno preko pozadine.

Nacrtajte oblik, popunite ga slikom, a zatim prilagodite prozirnost slike:

 1. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Oblici, a zatim iz galerije koja se pojavi izaberite oblik, kao što je pravougaonik.

 2. Nacrtajte oblik na slajdu.

  Uverite se da se proporcije slike koju ćete dodati u oblik podudaraju. Ako se proporcije slike i oblika razlikuju, slika će biti iskošena.

 3. Uklanjanje obrisa izabranog oblika: Dok je oblik još izabran, na kartici Alatke za crtanje - Oblikovanje na traci sa alatkama, izaberite stavku Obris oblika, a zatim stavku Bez obrisa.

  Izaberite stavku „Obris oblika“, a zatim u meniju koji se pojavi odaberite stavku „Bez obrisa“
 4. Kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Otvara se dijalog Oblikovanje oblika.

 5. U okviru Popuna, izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom, a zatim kliknite na dugme Datoteka.

  Dijalog „Oblikovanje slike“

  Otvara se dijalog Umetanje slike.

 6. U dijalogu Umetanje slike pronađite željenu sliku, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Dijalog „Umetanje slike“

  Slika se dodaje na slajd, unutar oblika. Možda ćete morati da pomerite dijalog Oblikovanje slike da biste je videli. Držite dijalog otvoren da biste podesili prozirnost.

 7. Pošto se slika sada prikazuje unutar oblika, u dijalogu Oblikovanje slike pomerite klizač Prozirnost blago udesno da biste prilagodili sliku kako vam odgovara.

  Pomerite traku „Prozirnost“ udesno da biste prilagodili sliku u pozadini

 8. Kliknite na dugme Zatvori da biste odbacili dijalog.

Ova procedura se odnosi na sliku ili teksturu koja potpuno ispunjava pozadinu slajda.

 1. U prikazu Normalno izaberite slajd koji sadrži šaru pozadine ili sliku koju želite da uklonite.

 2. Na kartici Dizajn na traci sa alatkama, u grupi Pozadina sa krajnje desne strane izaberite stavku Stilovi pozadina i izaberite stavku Oblikovanje pozadine.

  Sa krajnje desne strane kartice „Dizajn“ izaberite stilovi pozadine, a zatim odaberite „Oblikovanje pozadine“

  Otvara se dijalog Oblikovanje pozadine.

 3. U dijalogu, na kartici Popuna izaberite stavku Puna popuna.

  Oblikovanje pozadine
 4. Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Boja i iz galerije boja izaberite belu boju.

  Trenutna pozadina se uklanja i pozadina slajda postaje bela.

 5. Ako želite da unesete istu promenu na druge slajdove u prezentaciji, odaberite stavku Primeni na sve.

 6. Izaberite stavku Zatvori.

Kliknite na naslov odeljka u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva:

Popunite kompletnu pozadinu slajda slikom, a zatim podesite prozirnost slike tako da ne zaklanja drugi sadržaj na slajdu.

 1. Odlučite koju sliku želite da koristite. Slika će se bolje uklopiti ako se njen položaj (položeni ili uspravni) podudara sa položajem slajda.

  Zašto?   PowerPoint menja veličinu slike tako da popuni celu pozadinu slajda. Ako slika ima drugačiji generalni oblik od slajda na kom se nalazi, delovi slike će se protezati izvan granica slajda i neće se videti na njemu.

 2. U oknu sa sličicama na levoj strani prozora programa PowerPoint izaberite slajd na koji želite da umetnete sliku. Kliknite desnim tasterom miša na sličicu i izaberite stavku Oblikuj pozadinu.

  Kliknite desnim tasterom miša na sličicu slajda da biste dodali sliku u pozadini slajda
 3. U dijalogu Oblikovanje pozadine izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom.

  Dijalog „Oblikovanje pozadine“
 4. U okviru Umetanje iz izaberite stavku Datoteka.

 5. U dijalogu Umetanje slike pronađite željenu sliku, izaberite je i kliknite na dugme Umetni.

  Dijalog „Umetanje slike“

  (Možete i da umetnete clip art ili sliku iz Windows ostave.)

 6. Kad umetnete sliku, pomerite traku Prozirnost udesno da biste podesili željeni procenat prozirnosti. Promena se odmah odražava na slici.

  Pomerite traku „Prozirnost“ udesno da biste prilagodili sliku u pozadini
 7. (Opcionalno) Da biste uključili ovu sliku pozadine na sve slajdove u prezentaciji, izaberite stavku Primeni na sve u dnu dijaloga Oblikovanje pozadine.

 8. Kliknite na dugme Zatvori da biste sačuvali promene i zatvorili dijalog.

  Veličina izabrane slike prilagođava se kako bi se uklopila u celu pozadinu slajda. Nije joj moguće jednostavno promeniti veličinu kao slici u prednjem planu, ali možete da koristite postavku Pomak u dijalogu Oblikovanje pozadine za prilagođavanje položaja. Možete i da koristite opciju Složi sliku naporedo kao teksturu da biste ponavljali sliku horizontalno i vertikalno preko pozadine.

Umetnite sliku, u okviru oblika, tačno na veličinu koju želite, a zatim prilagodite prozirnost:

 1. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Oblici, a zatim iz galerije koja se pojavi izaberite oblik, kao što je pravougaonik. Nacrtajte oblik preko slike koju ste umetnuli u 1. koraku.

 2. Nacrtajte oblik na slajdu.

  Uverite se da se proporcije slike koju ćete dodati u oblik podudaraju. Ako se proporcije slike i oblika razlikuju, slika će biti iskošena.

 3. Uklanjanje obrisa izabranog oblika: Na kartici Alatke za crtanje - Oblikovanje na traci sa alatkama, izaberite stavku Obris oblika, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.

  Izaberite stavku „Obris oblika“, a zatim u meniju koji se pojavi odaberite stavku „Bez obrisa“
 4. Kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Otvara se dijalog Oblikovanje oblika.

 5. U okviru Popuna, izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom, a zatim kliknite na dugme Datoteka.

  Dijalog „Oblikovanje slike“

  Otvara se dijalog Umetanje slike.

 6. U dijalogu Umetanje slike pronađite željenu sliku, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Dijalog „Umetanje slike“

  Slika se dodaje na slajd, unutar oblika. Možda ćete morati da pomerite dijalog Oblikovanje slike da biste je videli. Držite dijalog otvoren da biste podesili prozirnost.

 7. Pošto se slika sada prikazuje unutar oblika, u dijalogu Oblikovanje slike pomerite klizač Prozirnost blago udesno da biste prilagodili sliku kako vam odgovara.

  Pomerite traku „Prozirnost“ udesno da biste prilagodili sliku u pozadini

 8. Kliknite na dugme Zatvori da biste odbacili dijalog.

Ova procedura se odnosi na sliku ili teksturu koja potpuno ispunjava pozadinu slajda.

 1. U prikazu Normalno izaberite slajd koji sadrži šaru pozadine ili sliku koju želite da uklonite.

 2. Na kartici Dizajn na traci sa alatkama, u grupi Pozadina sa krajnje desne strane izaberite stavku Stilovi pozadina i izaberite stavku Oblikovanje pozadine.

  Slika kartice „Dizajn“

  Otvara se dijalog Oblikovanje pozadine.

 3. U dijalogu, na kartici Popuna izaberite stavku Puna popuna.

  U dijalogu „Oblikovanje pozadine“ izaberite stavku „Puna popuna“.
 4. Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Boja. Pojavljuje se galerija boja. Izaberite belu boju.

  Trenutna pozadina se uklanja i pozadina slajda postaje bela.

 5. Ako želite da unesete istu promenu na druge slajdove u prezentaciji, odaberite stavku Primeni na sve.

 6. Izaberite stavku Zatvori.

Takođe pogledajte

Dodavanje video zapisa na pozadinu slajdova

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×