Dodavanje slike SmartArt grafici

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Slike ili slike mogu biti integralni deo kreiranja privlačne dokumenta, radnog lista ili prezentacije, a se lako Umetanje slike u SmartArt grafici. Pomoć za kreiranje SmartArt grafike u raspored organizacioni grafikon sa slikama potražite u članku Kreiranje organizacionog grafikona sa slikama.

Popuna predstavlja unutrašnjost oblika. Popunu slikom možete da dodate bilo kom obliku, a neki oblici SmartArt grafike su dizajnirani tako da budu čuvari mesta slike. Pomoću rasporeda koji sadrži oblik čuvar mesta slike možete da postignete profesionalniji izgled SmartArt grafike jer su čuvari mesta slike dizajnirani tako da budu kompatibilni sa čitavom SmartArt grafikom.

SmartArt grafika sa čuvare mesta za slike

Možete da dodate sliku u pojedinačnim oblik ili da dodate sliku na celu pozadinu SmartArt grafike. Većina oblike sadrži čuvar mesta za tekst koji se čita [tekst]. Kada dodajete slike u oblik koji sadrži čuvar mesta za tekst, čuvar mesta za tekst ostaje u obliku. Čuvar mesta za tekst neće odštampati ili prikažete u prezentaciji.

Da biste uklonili čuvar mesta za tekst iz oblika tako da se ne prikazuje kada uređujete SmartArt grafici, kliknite na oblik, otkucajte neki tekst, kliknite izvan oblika, ponovo kliknite na oblik i izbrišite tekst koji ste dodali.

Nije moguće izbrisati čuvare mesta za slike, ali možete da primenite popunu da ih učinite nevidljivi. Ako ste dodali sliku i kasnije je izbrišete, vraća se slika čuvara mesta. Čuvari mesta slike nije moguće kopirati, ne štampaju i se ne prikazuju u prezentaciji.

Ne u svim SmartArt grafika sadrži čuvare mesta za sliku. Ako odaberete raspored koji sadrži čuvar mesta za sliku, možete da dodate sliku za popunu oblika ili Prebacivanje na drugi raspored.

 1. Izaberite stavku Centar čuvara mesta slike unutar oblika SmartArt grafike.

  Čuvar mesta slike
  Slika čuvara mesta
 2. U okviru Umetanje slika Pronađite sliku koju želite da koristite iz datoteke, na mreži ili iz kolekcije korisne ikone

 3. Kliknite na sliku ili ikonu koju želite, a zatim kliknite na dugme Umetni.

 4. Da biste uredili svojstva slike nakon što ste umetnuli je, kliknite desnim tasterom miša na sliku, izaberite stavku Oblikovanje oblikai uradite nešto od sledećeg:

  • Na tabli " Oblikovanje slike ", kliknite na ikonu slike da biste pronašli opcije da biste prilagodili boju slike, svetlina ili kontrast.

  • Na tabli " Oblikovanje slike ", kliknite na ikonu Popuna i linija i izaberite stavku Popuna da biste pronašli opcije da biste prilagodili prozirnost i premeštanje na sliku kojoj želite.

Napomena: Da biste dodali više slika jednog oblika, grupišite slike u jedne slike koje ste sačuvali ili kopiranje pre nego što dodate.

 1. Kliknite na oblika SmartArt grafike gde želite da dodate sliku za popunu.

  Da biste dodali istu popunu većem broju oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate i druge oblike.

 2. Na kartici Oblikovanje , u okviru SmartArt alatke, kliknite na strelicu pored stavke Popuna oblika.

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

 3. Izaberite stavku Slika, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da upotrebite, kliknite na datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Napomena: Ukoliko pre primene popune slikom izaberete veći broj oblika, svaki od njih će biti popunjen celom slikom. Slika neće prekoračiti izabrane oblike.

 4. Da biste promenili sliku nakon što ste umetnuli je, kliknite desnim tasterom miša na sliku, izaberite stavku Oblikovanje oblikai uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste centrirali, Razvlačenje ili smanji sliku: U oknu Oblikovanje slike , kliknite na ikonu " Popuna i linija " da biste pronašli Offset opcije da biste pomerali sliku.

  • Da biste promenili koliko se može videti kroz sliku: U oknu Oblikovanje slike kliknite na ikonu Popuna i linija , a zatim izaberite stavku Popuna. Pomerite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača.

Napomena: Da biste dodali više slika jednog oblika, grupišite slike u jedne slike koje ste sačuvali ili kopiranje pre nego što dodate.

 1. Kopirajte sliku koju želite da upotrebite.

 2. Kliknite na oblik u SmartArt grafiku koju želite da nalepite sliku.

  Da biste dodali istu sliku većem broju oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate i druge oblike.

 3. Na kartici Početak kliknite na dugme Nalepi.

 4. Da biste promenili sliku nakon što ste umetnuli je, kliknite desnim tasterom miša na sliku, izaberite stavku Oblikovanje oblikai uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste centrirali, Razvlačenje ili smanji sliku: U oknu Oblikovanje slike , kliknite na ikonu " Popuna i linija " da biste pronašli Offset opcije da biste pomerali sliku.

  • Da biste promenili koliko se može videti kroz sliku: U oknu Oblikovanje slike kliknite na ikonu Popuna i linija , a zatim izaberite stavku Popuna. Pomerite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača.

Napomena: Da biste dodali više slika jednog oblika, grupišite slike u jedne slike koje ste sačuvali ili kopiranje pre nego što dodate.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu SmartArt grafiku kojoj želite da dodate sliku u pozadini, a zatim kliknite na dugme Oblikuj objekat.

 2. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na ikonu Popuna i linija , izaberite stavku Popunai zatim izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom.

 3. U grupi Umetni iz, postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste umetnuli sliku iz datoteke, kliknite na dugme Datoteka, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da upotrebite, izaberite datoteku sa slikom, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Kliknite na dugme Ostava da biste umetnuli sliku koju ste prethodno kopirali u ostavu.

  • Da biste pronašli slike dostupne na mreži, kliknite na mreži.

 4. Da biste promenili sliku nakon što ste umetnuli je, kliknite desnim tasterom miša na sliku, izaberite stavku Oblikovanje oblikai uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste centrirali, Razvlačenje ili smanji sliku: U oknu Oblikovanje slike , kliknite na ikonu " Popuna i linija " da biste pronašli Offset opcije da biste pomerali sliku.

  • Da biste promenili koliko se može videti kroz sliku: U oknu Oblikovanje slike kliknite na ikonu Popuna i linija , a zatim izaberite stavku Popuna. Pomerite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača.

Napomena: Da biste dodali više slika jednog oblika, grupišite slike u jedne slike koje ste sačuvali ili kopiranje pre nego što dodate.

Popuna predstavlja unutrašnjost oblika. Popunu slikom možete da dodate bilo kom obliku, a neki oblici SmartArt grafike su dizajnirani tako da budu čuvari mesta slike. Pomoću rasporeda koji sadrži oblik čuvar mesta slike možete da postignete profesionalniji izgled SmartArt grafike jer su čuvari mesta slike dizajnirani tako da budu kompatibilni sa čitavom SmartArt grafikom.

Možete da dodate sliku u pojedinačnim oblik ili da dodate sliku na celu pozadinu SmartArt grafike. Većina oblike sadrži čuvar mesta za tekst koji se čita [tekst]. Kada dodajete slike u oblik koji sadrži čuvar mesta za tekst, čuvar mesta za tekst ostaje u obliku. Čuvar mesta za tekst neće odštampati ili prikažete u prezentaciji.

Da biste uklonili čuvar mesta za tekst iz oblika tako da se ne prikazuje kada uređujete SmartArt grafici, kliknite na oblik, otkucajte neki tekst, kliknite izvan oblika, ponovo kliknite na oblik i izbrišite tekst koji ste dodali.

Nije moguće izbrisati čuvare mesta za slike, ali možete da primenite popunu da ih učinite nevidljivi. Ako ste dodali sliku i kasnije je izbrišete, vraća se slika čuvara mesta. Čuvari mesta slike nije moguće kopirati, ne štampaju i se ne prikazuju u prezentaciji.

Ne u svim SmartArt grafika sadrži čuvare mesta za sliku. Ako odaberete raspored koji sadrži čuvar mesta za sliku, možete da dodate sliku za popunu oblika ili Prebacivanje na drugi raspored.

Raspored „Organizacioni grafikon sa slikama“

 1. Kliknite na čuvar mesta slike u okviru oblika SmartArt grafike.

  Čuvar mesta slike
  Oblik slike čuvara mesta
 2. Pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da upotrebite, kliknite na datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

 3. Da biste uredili svojstva slike nakon što ste umetnuli je, kliknite desnim tasterom miša na sliku, izaberite stavku Oblikovanje oblikai uradite nešto od sledećeg:

  • U prozoru "slika" prilagodite boje, svetlina ili kontrast.

  • Kliknite na dugme popunii u prozoru za popunjavanje, podesite opcije Razvlačenje ili prozirnost.

Napomena: Da biste dodali više slika jednog oblika, grupišite slike u jedne slike koje ste sačuvali ili kopiranje pre nego što dodate.

 1. Kliknite na oblik SmartArt grafike kome želite da dodate popunu slikom.

  Da biste dodali istu popunu većem broju oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate i druge oblike.

 2. Na kartici Oblikovanje, u odeljku SmartArt alatke, u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu na dugmetu Popuna oblika.

  Slika kartice „Oblikovanje SmartArt alatki“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Oblikovanje, proverite da li ste izabrali SmartArt grafiku.

 3. Izaberite stavku Slika, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da upotrebite, kliknite na datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Napomena: Ukoliko pre primene popune slikom izaberete veći broj oblika, svaki od njih će biti popunjen celom slikom. Slika neće prekoračiti izabrane oblike.

 4. Da biste centrirali, Razvlačenje ili smanji sliku, podesite opcije Razmaknite .

 5. Da biste naveli koliko se može videti kroz sliku, pomerite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača.

Napomena: Da biste dodali više slika jednog oblika, grupišite slike u jedne slike koje ste sačuvali ili kopiranje pre nego što dodate.

 1. Kopirajte sliku koju želite da upotrebite.

 2. Kliknite na oblik SmartArt grafike na koji želite da nalepite sliku.

  Da biste dodali istu sliku većem broju oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate i druge oblike.

 3. Na kartici Početak, u grupi Ostava izaberite stavku Nalepi.

 4. Da biste centrirali, Razvlačenje ili smanji sliku, podesite opcije Razmaknite .

 5. Da biste naveli koliko se može videti kroz sliku, pomerite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača.

Napomena: Da biste dodali više slika jednog oblika, grupišite slike u jedne slike koje ste sačuvali ili kopiranje pre nego što dodate.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu SmartArt grafiku koju želite da dodate sliku u pozadini, a zatim kliknite na dugme Oblikuj objekat.

 2. Izaberite stavku Popuna, a zatim opciju Popuna slikom ili teksturom.

 3. U grupi Umetni iz, postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste umetnuli sliku iz datoteke, kliknite na dugme Datoteka, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da upotrebite, izaberite datoteku sa slikom, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Kliknite na dugme Ostava da biste umetnuli sliku koju ste prethodno kopirali u ostavu.

 4. Da biste centrirali, Razvlačenje ili smanji sliku, podesite opcije Razmaknite .

 5. Da biste naveli koliko se može videti kroz sliku, pomerite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača.

 6. U dijalogu Oblikovanje oblika, kliknite na dugme Zatvori.

Napomena: Da biste dodali više slika jednog oblika, grupišite slike u jedne slike koje ste sačuvali ili kopiranje pre nego što dodate.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×