Dodavanje, promena, skrivanje ili brisanje komentara u prezentaciji

Dodavanje, promena, skrivanje ili brisanje komentara u prezentaciji

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Koristite komentare kada želite da pregledate i pružanje povratnih informacija za prezentaciju koju ste kreirali ili kada kolege traži povratne informacije na prezentaciji. Komentar predstavlja napomenu koju možete priložiti uz slovo ili reč na slajdu ili čitav slajd.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.
1:12

Dodavanje komentara

 1. Izaberite stavku Redigovanje > novi komentar. Ili kliknite na dugme novo ako okno " Komentari " je otvoren.

 2. U oknu Komentari otkucajte poruku u polju i pritisnite taster Enter.

  Dodaj komentar

Prikaz i odgovarajte na komentare

 1. Izaberite ikonu komentar Ikona „Komentari“ na slajdu.

  Okno " Komentari " će se otvoriti i možete da vidite komentare za taj slajd.

 2. Izaberite stavku Odgovori da biste odgovorili na komentar.

 3. Izbor sledeće ili se dugmad da biste otišli između komentare "i" Slajdovi.

Brisanje komentara

 • U oknu Komentari izaberite komentar koji želite da izbrišete i izaberite stavku X.

 • Na slajdu, kliknite desnim tasterom miša na komentar ikonu Ikona „Komentari“ i izaberite stavku Izbriši komentar.

Redigovanje

1 Kartica „Redigovanje“

2 Komande na kartici „Redigovanje“

3 Sličica komentara redigovanja

4 Komentar

 1. Na slajdu na koji želite da dodate komentar uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali komentar za tekst ili objekat na slajdu, izaberite tekst ili objekat.

  • Da biste dodali opšti komentar o slajdu, kliknite na bilo koji deo slajda.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Novi komentar.

 3. Otkucajte komentare, a zatim kliknite izvan okvira za komentar.

  Savet: Na tekst, objekat ili slajd u prezentaciji možete da dodate više komentara.

Redaktori prezentacije mogu uređivati komentare drugih redaktora, pri čemu se menja boja sličice komentara redaktora, a inicijali se menjaju u inicijale aktuelnog redaktora.

 1. Kliknite na sličicu komentara redigovanja (prikazanu pod brojem 3 na slici iznad).

  Napomene: 

  • Sličica komentara redaktora obično sadrži inicijale osobe koja je prva dodala komentar.

  • Ako je sličica komentara redaktora skrivena, na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Prikaži naznake.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Uredi komentar.

 3. Otkucajte komentare, a zatim kliknite negde izvan polja za komentar.

Redaktori prezentacije mogu brisati komentare drugih redaktora, pri čemu se menja boja sličice komentara redaktora, a inicijali se menjaju u inicijale aktuelnog redaktora.

 1. Izaberite komentar koji želite da izbrišete.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari izaberite stavku Izbriši.

Ako želite da uklonite sve komentare sa slajda ili iz prezentacije, izbrišite ih sve odjednom. Na kartici Redigovanje, kliknite na strelicu ispod stavke Izbriši, a zatim odaberite šta želite da uradite:

 • Izbriši sve naznake na ovom slajdu Uklanja komentare iz slajda koji ste otvorili.

 • Izbriši sve naznake u ovoj prezentaciji Uklanja sve komentare u celoj prezentaciji.

 • Da biste sakrili komentare u prezentaciji, na kartici Komentari izaberite stavku Prikaži naznake. Ponovo izaberite stavku Prikaži naznake da biste otkrili komentare.

 • Da biste se kretali kroz komentare, na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Prethodni ili Sledeći.

Dodavanje komentara

 1. U oknu za navigaciju, u normalnom prikazu, kliknite na slajd koji želite da dodate komentar.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Uradite sledeće

  Dodali komentar o tekstu ili na objekat na slajdu

  Kliknite na tekst ili objekat

  Dodali komentar o tekstu ili na objekat na slajdu

  Kliknite na tekst ili objekat

 3. Na kartici Redigovanje izaberite stavku Novi komentar.

  Kartica "redigovanje"

 4. Otkucajte komentar, a zatim kliknite izvan okvira za komentar.

  Da biste prikazali komentar, kliknite na sličicu komentara na slajd.

Uređivanje komentara

 1. U oknu za navigaciju, u normalnom prikazu, kliknite na slajd koji želite da dodate komentar.

 2. Izaberite sličicu komentara na slajd na koji želite da uredite.

 3. U oknu Komentari kliknite na komentar koji želite da uredite, a zatim ponovo kliknite na dugme da biste izmenili ili kliknite na dugme Odgovori da biste odgovorili na komentar.

  Savet:    Izaberite sličicu komentara na slajd da biste videli na odgovarajućem komentar u oknu za komentare .

Premeštanje komentara

 1. U oknu za navigaciju, u normalnom prikazu, kliknite na slajd koji želite da dodate komentar.

 2. Izaberite i prevucite sličica komentara na drugu lokaciju na isti slajd.

Brisanje komentara

 1. U oknu za navigaciju, u normalnom prikazu, kliknite na slajd koji želite da dodate komentar.

 2. Izaberite sličicu komentara koji želite da izbrišete.

 3. Na kartici " Redigovanje " kliknite na dugme Izbriši, i zatim ponovo kliknite na dugme Izbriši ili odaberite opciju da biste izbrisali sve komentare na slajdu ili u prezentaciji.

  Kliknite na dugme Izbriši

  Savet:    Takođe možete da izbrišete komentar tako što ćete držati pritisnut taster Ctrl dok birate kliknite na komentar, a zatim izaberite stavku Izbriši.

Prikazivanje ili skrivanje komentara

 1. Na kartici Prikaz kliknite na dugme Normalno.

 2. Na kartici " Redigovanje " kliknite na dugme Prikaži komentare.

  Izaberite stavku Prikaži komentare

Dodavanje komentara

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajd na koji želite da dodate komentar.

  Kako da izaberete slajdove u oknu za navigaciju

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.     

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Uradite sledeće

  Dodali komentar o tekstu ili na objekat na slajdu

  Kliknite na tekst ili objekat

  Dodavanje komentara na slajd

  Kliknite bilo gde na slajdu

 3. Na kartici Redigovanje , u okviru komentare, kliknite na dugme novo.

  PowerPoint Review tab, Comments group

 4. Otkucajte komentar, a zatim kliknite izvan okvira za komentar.

  Napomena: Da biste prikazali komentar, kliknite na sličicu komentara na slajd.

Uređivanje komentara

 1. U oknu za navigaciju kliknite na slajd sa komentar koji želite da promenite.

  Kako da izaberete slajdove u oknu za navigaciju

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.     

 2. Izaberite sličicu komentara na slajd na koji želite da uredite.

 3. Na kartici Redigovanje , u okviru komentare, kliknite na dugme Uredi.

  PowerPoint Review tab, Comments group

  Savet: Komentar možete da uredite i tako što ćete kliknuti dvaput na sličica komentara.

Premeštanje komentara

 1. U oknu za navigaciju kliknite na slajd sa komentar koji želite da promenite.

  Kako da izaberete slajdove u oknu za navigaciju

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.     

 2. Izaberite i prevucite sličica komentara na drugu lokaciju.

Brisanje komentara

 1. U oknu za navigaciju kliknite na slajd sa komentar koji želite da promenite.

  Kako da izaberete slajdove u oknu za navigaciju

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.     

 2. Izaberite sličicu komentara koji želite da izbrišete.

 3. Na kartici Redigovanje , u okviru komentare, kliknite na dugme Izbriši, a zatim kliknite na dugme Izbriši komentar.

  PowerPoint Review tab, Comments group

  Savet: Takođe možete da izbrišete komentar tako što ćete držati pritisnut taster CTRL dok kliknite na komentar, a zatim kliknite na dugme Izbriši komentar.

Prikazivanje ili skrivanje komentara

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

 2. Na kartici Redigovanje , u okviru komentare, kliknite na dugme Prikaži.

  PowerPoint Review tab, Comments group

Dodaj komentare

Otvaranje okna „Komentari“

Da biste otvorili okno Komentari, na kartici Prikaz izaberite stavku Prikaži komentare Prikaži komentare .

Savet:  Ako na slajdovima vidite oblačiće komentara Neko je dodao komentar , to je još jedan način da znate da je neko dodao komentare u prezentaciju.

Dodavanje komentara na prezentaciji

 1. Izaberite stavku na slajdu za koju želite da dodate komentar.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Komentar.

 3. Unesite komentare i pritisnite taster Enter.

  • Za dodatne komentare u oknu Komentari izaberite stavku Novo Novi komentar , a zatim unesite tekst u polje.

  • Da biste odgovorili na komentar, kliknite u polje Odgovori i unesite svoju poruku.

  • Oblačić komentara Neko je dodao komentar se pojavljuje pored stavke koju komentarišete na slajdu.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 1. Pronađite slajd sa komentare na njemu.

 2. Dodirnite dugme komentar Ikona „Komentari“ da biste otvorili okno za čitanje i odgovaranje sa komentarima .

  Na traci sa alatkama vam pomaže da pomerite se unazad i unapred kroz komentare, odgovorite na trenutni komentar ili brisanje trenutni komentar:

  Traka sa alatkama za okno za komentare

 1. Dodirnite dvaput na slajd na koji želite da komentarišete.

 2. Dodirnite dugme Novi komentar na traka sa alatkama.

  Plutajuća traka sa alatkama u programu PowerPoint za Android ima komande novi komentar

  Okno " Komentari " se pojavljuje preko celog ekrana pomoću prazne zapisa koji označava svoje ime i datum.

 3. Unesite komentar. Pritisnite Završi da biste promenili veličinu okna komentare i slajdu vidljive ponovo.

 4. Možete da koristite traku sa alatkama da biste pronašli nazad i napred kroz komentare:

  Traka sa alatkama za okno za komentare

 1. Tapnite na kartici " Redigovanje " na traci, a zatim dodirnite Prikaži komentare:

  Kartici "redigovanje" na traci u programu PowerPoint na Android tablet računare ima dugmad za korišćenje komentara.

  Pojavljuje se okno " Komentari ".

 2. Koristite dugmad na traci za navigaciju nazad i napred kroz komentare.

 1. Dodirnite dvaput na slajd na koji želite da komentarišete.

 2. Tapnite na kartici " Redigovanje " na traci, a zatim dodirnite stavku Novi komentar:

  Kartici "redigovanje" na traci u programu PowerPoint na Android tablet računare ima dugmad za korišćenje komentara.

  Pojavljuje se okno " Komentari ".

 3. Unesite komentar. Kada završite, dodirnite dugme na dugme Zatvori (X) u oknu za komentare .

  Možete da koristite dugmad na traci za navigaciju nazad i napred kroz komentare.

Označavanje neke osobe u komentaru

Funkcija je dostupna samo Office insajderima Ova funkcija je trenutno dostupna samo Office insajderima.

Kada komentar na dokument ili prezentaciju i koristite @ znak sa imenom neke osobe, osobe koje pomenete prima pošte sa vezom ka komentar.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 1. Pronađite slajd sa komentare na njemu.

 2. Dodirnite dugme komentar Ikona „Komentari“ da biste otvorili okno za čitanje i odgovaranje sa komentarima .

  Na traci sa alatkama vam pomaže da pomerite se unazad i unapred kroz komentare, odgovorite na trenutni komentar ili brisanje trenutni komentar:

  Dugmad za komentar u programu PowerPoint za iPhone

 1. Dodirnite dvaput na slajd na koji želite da komentarišete.

 2. Dodirnite dugme Novi komentar na plutajuća traka sa alatkama Dugme novi komentar u programu PowerPoint za iPhone .

  Okno " Komentari " se pojavljuje preko celog ekrana pomoću prazne zapisa koji označava svoje ime i datum.

 3. Unesite komentar. Pritisnite Završi da biste promenili veličinu okna komentare i slajdu vidljive ponovo.

 4. Možete da koristite traku sa alatkama da biste pronašli nazad i napred kroz komentare:

  Traka sa alatkama za okno za komentare

 1. Pronađite slajd sa komentare na njemu.

 2. Dodirnite dugme komentar Ikona „Komentari“ da biste otvorili okno za čitanje i odgovaranje sa komentarima .

  Na traci sa alatkama vam pomaže da pomerite se unazad i unapred kroz komentare, odgovorite na trenutni komentar ili brisanje trenutni komentar:

  Dugmad komentar u programu PowerPoint za iPad

 1. Dodirnite dvaput na slajd na koji želite da komentarišete.

 2. Dodirnite dugme Novi komentar na traka sa alatkama.

  Plutajuća traka sa alatkama u programu PowerPoint za Android ima komande novi komentar

  Okno " Komentari " se pojavljuje preko celog ekrana pomoću prazne zapisa koji označava svoje ime i datum.

 3. Unesite komentar. Pritisnite Završi da biste promenili veličinu okna komentare i slajdu vidljive ponovo.

 4. Možete da koristite traku sa alatkama da biste pronašli nazad i napred kroz komentare:

  Dugmad komentar u programu PowerPoint za iPad

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 • Na kartici Redigovanje , dodirnite stavku Prikaži komentare.

  Dugme "Prikaži komentare" u programu PowerPoint Mobile za Windows 10

  Otvara se okno komentari gde ćete videti komentare koje ste već dodali u prezentaciju.

 1. Dodirnite slajd na koji želite da komentarišete.

  Na traci sa alatkama vam pomaže da kreirate novi komentar, brisanje trenutnog komentar, i pomerite se unazad i unapred kroz komentare, odgovorite na trenutni komentar ili brisanje trenutni komentar:

  Dugmad za komentar u operativnom sistemu Windows Mobile: Kreirajte novi komentar, brisanje trenutnog komentar, idi na prethodni komentar i idite na sledeći komentar

  Okno " Komentari " pojavljuje se pomoću prazne zapisa koji označava svoje ime i datum.

 2. Unesite komentar. Dodirnite stavku na drugom mestu na ekranu kada završite kucanje.

Nije moguće dodati komentare u PowerPoint na Windows tablet.

 • U oknu za komentare, odmah ispod komentara koji želite da odgovorite, dodirnite polje Odgovori i počnite da kucate.

Ne mogu da odgovorite na komentare u PowerPoint na Windows tablet.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×