Dodavanje, promena ili uklanjanje trake sa greškama u grafikonu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Trake sa greškama u grafikonima koje kreirate mogu da vam pomognu da za tren oka vidite margine greške i standardne devijacije. One mogu biti prikazane na svim tačkama podataka ili označivačima podataka u grupi podataka kao standardni iznos greške, procenat ili standardna devijacija. Možete postaviti sopstvene vrednosti za prikaz tačnih iznosa greške koje želite. Na primer, možete da prikažete 10 procenata pozitivnog i negativnog iznosa greške u rezultatima naučnog eksperimenta na sledeći način:

Line chart with 10 percent error bars

Trake sa greškama možete koristiti u 2-D prostornom, trakastom, stubičastom, linijskom, XY grafikonu i grafikonu sa mehurićima. U XY grafikonima i grafikonima sa mehurićima trake sa greškama možete prikazati za x i y vrednosti.

Napomena: Sledeće procedure odnose se na Office 2013 i novijim verzijama. Tražite korake za Office 2010?

Dodavanje ili uklanjanje trake sa greškama

 1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

 2. Kliknite na dugme Elementi grafikona Dugme „Elementi grafikona“ pored grafikona, a zatim potvrdite izbor u polju Trake sa greškama . (Opozovite izbor u polju da biste uklonili trake sa greškama.)

 3. Da biste promenili prikazani iznos greške, kliknite na strelicu pored Trake sa greškama, a zatim izaberite opciju.

  Error Bar options

  • Izaberite unapred definisanu opciju trake sa greškama, na primer Standardna greška, Procenat ili Standardna devijacija.

  • Izaberite stavku Više opcija da biste postavili sopstvene iznose traka sa greškama, a zatim u okviru Vertikalna traka sa greškama ili Horizontalna traka sa greškama izaberite željenu opciju. Ovde takođe možete da promenite smer i stil kraja traka sa greškama ili da napravite prilagođene trake sa greškama.

   Format Error Bars pane

Napomena: Smer traka sa greškama zavisi od tipa grafikona koji koristite. XY grafikoni prikazuju i horizontalne i vertikalne trake sa greškama. Bilo koje od ovih traka sa greškama možete ukloniti tako što ćete ih izabrati, a zatim pritisnuti taster DELETE.

Pregled jednačina za izračunavanje iznosa greške

Ljudi često pitaju kako Excel izračunava iznose greške. Excel koristi sledeće jednačine za izračunavanje Standardna greška i Standardna devijacija iznose prikazane u grafikonu.

Ova opcija

Koristi ovu jednačinu

Standardna greška

Jednačina

Gde:

s = broj grupe

i = broj tačke u grupi s

m = broj grupa za tačku y u grafikonu

n = broj tačaka u svakoj grupi

yis = vrednost podataka grupe s i i-te tačke

ny = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

Standardna devijacija

Jednačina

Gde:

s = broj grupe

i = broj tačke u grupi s

m = broj grupa za tačku y u grafikonu

n = broj tačaka u svakoj grupi

yis = vrednost podataka grupe s i i-te tačke

ny = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

M = aritmetička sredina

Dodavanje, promena ili uklanjanje trake sa greškama u grafikonu u sistemu Office 2010

U programu Excel, možete da prikažete trake sa greškama koje koristite standardnu grešku iznos, procenat ili standardna devijacija vrednost (5%).

Standardna greška i Standardna devijacija koristite sledeća Jednačina za izračunavanje iznosa greške koje su prikazane na grafikonu.

Ova opcija

Koristi ovu jednačinu

Gde

Standardna greška

Jednačina

s = broj grupe

i = broj tačke u grupi s

m = broj grupa za tačku y u grafikonu

n = broj tačaka u svakoj grupi

yis = vrednost podataka grupe s i i-te tačke

ny = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

Standardna devijacija

Jednačina

s = broj grupe

i = broj tačke u grupi s

m = broj grupa za tačku y u grafikonu

n = broj tačaka u svakoj grupi

yis = vrednost podataka grupe s i i-te tačke

ny = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

M = aritmetička sredina

 1. Na 2-D oblast, traka, kolone, linijski, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali trake sa greškama sve grupe podataka u grafikonu, kliknite na polje grafikona.

  • Da biste dodali trake sa greškama izabranih podataka tačke ili grupe podataka, kliknite na tačku podataka ili grupu podataka koju želite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona:

   1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

    Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

   2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

    excel ribbon image

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na dugme Trake sa greškama.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  1. Kliknite na unapred definisane opciju trake sa greškama, kao što su Trake sa greškama sa Standardna greška, Trake sa greškama sa procenatili Trake sa greškama sa standardnom devijacijom.

  2. Izaberite stavku Više opcija za trake grešaka, a zatim u okviru Trake sa greškama vertikalno ili Horizontalno trake sa greškama, kliknite na dugme za prikaz i greške iznos opcije koje želite da koristite.

   Napomena: Slaganje trake sa greškama zavisi od tipa grafikona grafikona. Za XY grafikone, oba horizontalne i vertikalne trake sa greškama podrazumevano se prikazuju. Bilo koji od ovih trake sa greškama možete ukloniti tako što ćete ih izabrati, a zatim pritisnuti taster DELETE.

 1. Na 2-D oblast, trake, kolone, linijski, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na dugme trake sa greškama, tačke podataka ili grupu podataka koje imaju trake sa greškama koje želite da promenite ili uradite sledeće da biste ih izabrali sa liste elemenata grafikona :

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   excel ribbon image

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na dugme Trake sa greškama, a zatim kliknite na dugme Još opcija za trake grešaka.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U okviru Prikaz, izaberite željeni smer traku greške i završetka stil koji želite da koristite.

 1. Na 2-D oblast, trake, kolone, linijski, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na dugme trake sa greškama, tačke podataka ili grupu podataka koje imaju trake sa greškama koje želite da promenite ili uradite sledeće da biste ih izabrali sa liste elemenata grafikona :

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   excel ribbon image

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na dugme Trake sa greškama, a zatim kliknite na dugme Još opcija za trake grešaka.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U okviru Iznos greške, uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste koristili drugi metod da biste odredili iznos greške, izaberite metod koji želite da koristite, a zatim navedite iznos greške.

  2. Da biste koristili prilagođeni vrednosti da biste odredili iznos greške, kliknite na dugme Prilagođena, a zatim uradite sledeće:

   1. Kliknite da biste naveli vrednost.

   2. U poljima za Pozitivnu vrednost greške i Negativne vrednosti greške navedite opseg radnog lista koji želite da koristite kao vrednosti iznosa greške ili unesite vrednosti koje želite da koristite, razdvojene tačkom i zarezom. Na primer, otkucajte 0,4, 0,3, 0,8.

    Savet: Da biste naveli opseg radnog lista, možete da kliknite na dugme " Skupi dijalog " Slika dugmeta , a zatim izaberite podatke koje želite da koristite u radnom listu. Kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste se vratili na dijalog.

    Napomena: U Microsoft Office Word 2007 ili Microsoft Office PowerPoint 2007, dijalog " Prilagođene trake sa greškama " možda neće prikazivati na dugme Skupi dijalog , a možete otkucati samo vrednosti iznosa greške koje želite da koristite.

 1. Na 2-D oblast, trake, kolone, linijski, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na dugme trake sa greškama, tačke podataka ili grupu podataka koje imaju trake sa greškama koje želite da uklonite ili uradite sledeće da biste ih izabrali sa liste elemenata grafikona :

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   excel ribbon image

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  1. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na dugme Trake sa greškama, a zatim izaberite stavku nijedno.

   Slika glavne trake programa Excel

  2. Pritisnite taster DELETE.

Savet: Možete da uklonite sa greškama odmah nakon što ste ih dodali u grafikon tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi na Priručnoj traci ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Uradite nešto od sledećeg:

Izrazi greške kao procenat, standardnu devijaciju ili Standardna greška

 1. U grafikonu, izaberite grupu podataka koju želite da dodate trake sa greškama u.

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 2. Na kartici Dizajn grafikona"n", kliknite na dugme Dodaj Element grafikona.

  On the Chart Design tab, select Add Chart Element

 3. Postavite pokazivač Trake sa greškama, a zatim uradite nešto od sledećeg:

Izaberite opciju

Radnja

Standardna greška

Primena standardnu grešku, koristite sledeću formulu:

Standard error formula

s = broj grupe
da = broj tačke u grupi s
m = broj grupa za tačku y u grafikonu
n = broj tačaka u svakoj grupi
je y = vrednost podataka grupe s i i ti tačku
n y = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

Procenat

Primena procenat vrednosti za svaku tačku podataka u grupi podataka

Standardna devijacija

Primena više standardne devijacije, koristeći sledeću formulu:

Standard deviation formula

s = broj grupe
da = broj tačke u grupi s
m = broj grupa za tačku y u grafikonu
n = broj tačaka u svakoj grupi
je y = vrednost podataka grupe s i i ti tačku
n y = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

Izrazi greške kao prilagođene vrednosti

 1. U grafikonu, izaberite grupu podataka koju želite da dodate trake sa greškama u.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Još opcije za trake grešaka.

 3. U oknu Oblikovanje trake sa greškama , na kartici Opcije za trake grešaka , u okviru Iznos greške, izaberite stavku Prilagođeno, a zatim izaberite stavku Navedite vrednost.

 4. U okviru Iznos greške, izaberite stavku Prilagođeno, a zatim izaberite stavku Navedite vrednost.

  Prikazuje okno oblikovanje greškama sa prilagođeno izabran za iznos greške

 5. U poljima Pozitivnu vrednost greške i Negativne vrednosti greške , otkucajte vrednosti koje želite za svaku tačku podataka, razdvojene tačkom i zarezom (na primer, 0,4, 0,3, 0,8), i kliknite na dugme u redu.

  Napomena: Takođe možete da definišete vrednosti greške kao opseg ćelija iz istoj Excel radnoj svesci. Da biste izabrali opseg ćelija, u dijalogu Prilagođene trake sa greškama , izbrišite sadržaj u polju za Pozitivne vrednosti greške ili Negativan vrednost greške , a zatim izaberite opseg ćelija koje želite da koristite.

Dodavanje Rastuće/opadajuće trake

 1. U grafikonu, izaberite grupu podataka koju želite da dodate Rastuće/opadajuće trake za.

 2. Na kartici Dizajn za grafikone , kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, postavite pokazivač na Up/Down trakei zatim kliknite na dugme Rastuće/opadajuće trake.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Takođe pogledajte

Kreiranje grafikona

Promeni tip grafikona od postojećeg grafikona

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×