Dodavanje prelaza između slajdova

Dodavanje prelaza između slajdova

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Efekte zamene slajda su efekti koji se javljaju kada premeštate sa jednog slajda na sledeći tokom prezentacije. Možete da kontrolišete brzinu, dodavanje zvuka i prilagodite svojstva efekata prelaza.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.
49 sekundi

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd u koji želite da primenite ili promenite prelaz. Prelaz će početi da se na prethodni slajd i zaključiti na slajdu koji ste izabrali.

  Prikazuje okno za slajdove sa izabranim trećim slajdom u programu PowerPoint

 2. Na kartici prelazi pronađite efekat koji želite u galeriji prelaz . Kliknite na dugme još dugmeta u Dugme „Još“ da biste videli celu galeriju. Kliknite na efekat koji želite za taj slajd da biste ga izabrali, ili da biste videli pregled.

 3. Izaberite stavku Opcije efekata da biste promenili način pojavljivanja prelaza – na primer, iz kog smera slajd ulazi.

 4. Opcionalno:

  • Da biste podesili koliko brzo ide prelaz, unesite vreme u polje Trajanje . Postavite broj veći prelaz sporije. Za više informacija o vremena prelaza, pogledajte članak Podešavanje brzine i vremena prelaza.

  • Da biste dodali zvuk prelazu, u okviru zvuk izaberite stavku zvuk, ili izaberite Drugi zvuk da biste odabrali .wav datoteka sa računara.

  • Ako želite da sve slajdove u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve.

 5. Kliknite na dugme Pregled da biste videli kako izgleda prelaz sa svim postavkama.

Zapamtite da se prelaz primenjuje na ulaz slajda, ne na njegov izlaz. Tako da ako želite da uklonite izlazni efekat za 2. slajd, uklonite prelaz sa 3. slajda.

 • Kliknite na slajd na kome ne želite da bude prelaza. Zatim na kartici Prelazi, u galeriji prelaza, kliknite na dugme None.

  Prikaz prelaza na traci u programu PowerPoint

  U našem primeru, ako 3. slajd ne sadrži prelaze, on će se pojaviti odmah po nestanku 2. slajda.

 • Da biste uklonili prelaze iz svih slajdova, izaberite sve slajdove u prezentaciji (Ctrl + A) u oknu Sličica, a zatim na kartici Prelazi u galeriji Prelazi izaberite stavku Nijedno.

Ako vidite crne ekrane koji trepere umesto prelaza koje ste odabrali, pokušajte sledeće:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

 2. U odeljku Prikaz izaberite stavku Onemogući hardversko ubrzanje grafike za projekciju slajdova.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate animaciju na elemente tekst ili objekte u roku od jednog slajda, pogledajte članak Animiranje teksta ili objekata.

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite bilo koji slajd sličice slajdova na kojoj želite da primenite ili promenite prelaz.

 3. Na kartici " prelazi ", u grupi " prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme efekat zamene slajda.

  Da biste videli još efekata prelaza, kliknite na dugme još dugme Dugme „Još“ .

 4. Da biste podesili Trajanje slajda prelaza između na prethodni slajd i trenutni slajd, na kartici " prelazi ", u grupi Podesi vreme , otkucajte ili izaberite brzinu koju želite u polje Trajanje .

  Da biste naveli koliko vremena pre trenutni slajd prelazak na sledeći:

  • Da biste prešli na sledeći slajd kada kliknete na taster miša, u grupi Podesi vreme , potvrdite izbor u polju za potvrdu Klikom na miš .

  • Da biste prešli na sledeći slajd nakon određenog vremena, u grupi Podesi vreme , unesite broj sekundi koje želite u okviru kada .

 5. Opcionalno:

  • Da biste primenili isti prelaz na cele prezentacije, u grupi Podesi vreme , kliknite na dugme Primeni na sve.

  • Da biste primenili prilagodljive prelaza svojstva dostupne u većini (ali ne u svim) efekte zamene slajda, u grupi " prelaz na ovaj slajd ", izaberite stavku Opcije efekata i izaberite željenu opciju.

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite sličicu slajda slajdova na kojoj želite da dodate prelaz zvuk.

 3. Na kartici " prelazi ", u grupi Podesi vreme , kliknite na strelicu pored zvuk, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa liste, izaberite zvuk koji želite.

  • Da biste dodali zvuk ne nalazi na listi, izaberite Drugi zvuk, pronađite zvučnu datoteku koju želite da dodate i zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Opcionalno: Da biste dodali zvuk isti prelaz sve slajdove u prezentaciji, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite sličicu slajda slajdova iz koje želite da uklonite prelaz.

 3. Na kartici " prelazi ", u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", izaberite stavku nijedno.

 4. Opcionalno: Da biste uklonili efekte zamene slajda iz cele prezentacije, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate prelazi elemenata teksta ili objekata, pogledajte članak Animiranje teksta ili objekata.

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite bilo koji slajd sličice slajdova na kojoj želite da primenite ili promenite prelaz.

 3. Na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme efekat zamene slajda.

  Da biste videli još efekata prelaza, kliknite na dugme još dugme Dugme „Još“ .

 4. Da biste podesili brzinu zamene slajda između slajdova, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na strelicu pored Brzinu zamene, a zatim izaberite brzinu koju želite.

  Da biste naveli koliko vremena pre trenutni slajd prelazak na sledeći:

  • Da biste prešli na sledeći slajd kada kliknete na taster miša, na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", potvrdite izbor u polju za potvrdu Klikom na miš .

  • Da biste prešli na sledeći slajd nakon određenog vremena, na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd " Unesite broj sekundi koje želite u polju Automatski posle .

 5. Opcionalno: Da biste primenili isti prelaz na cele prezentacije, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite sličicu slajda slajdova na kojoj želite da dodate prelaz zvuk.

 3. Na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na strelicu pored Prelaza zvuk, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa liste, izaberite zvuk koji želite.

  • Da biste dodali zvuk ne nalazi na listi, izaberite Drugi zvuk, pronađite zvučnu datoteku koju želite da dodate i zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Opcionalno: Da biste dodali zvuk isti prelaz sve slajdove u prezentaciji, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

 1. Na levoj strani prozora slajda, u oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi" izaberite karticu Slajdovi .

 2. Izaberite sličicu slajda slajdova iz koje želite da uklonite prelaz.

 3. Na kartici animacije , u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", izaberite stavku Bez zamene slajda.

 4. Opcionalno: Da biste uklonili efekte zamene slajda iz cele prezentacije, u grupi " Prelaz na ovaj slajd ", kliknite na dugme Primeni na sve.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate prelazi elemenata teksta ili objekata, pogledajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje prelaza u slajd

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd na koji želite da biste primenili prelaz. Prelaz postavka određuje kako ulazi slajd, a kako prethodne napusti. U sledećem primeru, primena Postepeno pojavljivanje i iščezavanje prelaz na slajdu 3 znači da slajd 2 iščezava i slajd 3 postepeno se pojavljuje.

  Select the slide you want to add a transition to in the Thumbnail pane
 2. Na kartici prelazi pronađite efekat koji želite u galeriji prelaz. Kliknite na strelicu nadole da biste videli celu galeriju. Kliknite na željeni efekat koji želite za taj slajd i da biste videli pregled.

 3. Kliknite na karticu Prelazi > Opcije efekata da biste promenili način pojavljivanja prelaza – na primer, iz kog smera ulazi slajd.

 4. Unesite vreme u trajanja da biste podesili koliko brzo ide prelaz. Postavite broj veći prelaz sporije.

 5. Kliknite na dugme Pregled da biste videli kako izgleda prelaz sa svim postavkama.

  Preview button on Transitions tab

  Savet: Ako želite da sve slajdove u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve na traci.
  Apply to all button on Transitions tab

Uklanjanje prelaza

 • Kliknite na slajd sa prelaza koji želite da uklonite. Zatim na kartici " prelazi " u galeriji prelazi izaberite stavku nijedno.

  Transition remove highlighted

Ne zaboravite da prelaz određuje kako ulazi slajd i kako se na prethodni slajd napusti. Pa ako (na primer) ne želite da slajd 2 da bi izlazni efekat, morate da uklonite prelaz sa slajda 3.

Savet: Možete da vidite slajdove koji imaju prelaz je primenjena tako što ćete pogledati ikonu prelaza u oknu sa sličicama.
A shooting star icon shows that a slide has a transition effect applied

Srodne informacije

Animiranje teksta i objekata u programu PowerPoint za Mac

Snimanje projekcije slajdova u programu PowerPoint za Mac

Prelazi omogućavaju dinamičke da biste premestili sa jednog slajda na sledeći tokom projekcije slajdova. Prelaz možete dodati samo jedan slajd, drugi prelazi na različite slajdove ili isti prelaz na sve slajdove.

Dodavanje prelaza u slajd

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajd na koji želite da biste primenili prelaz. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.    

 2. Na kartici " prelazi " u okviru prelaz na ovaj slajd, kliknite na dugme prelaz koji želite da primenite.

  Transitions tab, Transition to This Slide group

  Da biste videli više efekata zamene slajda, postavite pokazivač prelaza i zatim kliknite na dugme More Down Arrow .

  Da biste promenili u različitim oblicima prelaz, kao što su smer ona prelazi na ekranu izaberite stavku Opcije efekata, a zatim izaberite željenu varijaciju. Ili, možete da promenite druge opcije kao što je trajanje, zvuk ili kretanja kroz slajda.

  Drag Section

Primena prelaz na sve slajdove

 1. Na kartici " prelazi " u okviru prelaz na ovaj slajd, kliknite na dugme prelaza koji želite –postepeno, na primer.

  Transitions tab, Transition to This Slide group

  Da biste videli više efekata zamene slajda, postavite pokazivač prelaza i zatim kliknite na dugme More Down Arrow .

 2. Da biste se razlikuju prelaz, kao što su smer ona prelazi na ekranu izaberite stavku Opcije efekata, a zatim izaberite željenu varijaciju. Ili, možete da promenite druge opcije kao što je trajanje, zvuk ili kretanja kroz slajda.

  Drag Section

 3. U okviru Primeni na, kliknite na dugme Sve slajdove.

  Transitions tab, Apply to group

Promena trajanja prelaza

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajd ili slajdove koji prelaze koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster KOMANDA dok klikćete na slajdove. Ili, ako ste organizovali slajdova u odeljke, izaberite stavku cela grupa slajdove tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.    

 2. Na kartici " prelazi ", u okviru prelaz na ovaj slajd, u polje Trajanje otkucajte broj sekundi ili minuta da želite da prelaz traje.

  Transitions tab, Transition to This Slide group

Dodavanje zvuka

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajd ili slajdove koji prelaze koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster KOMANDA dok klikćete na slajdove. Ili, ako ste organizovali slajdova u odeljke, izaberite stavku cela grupa slajdove tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.    

 2. Na kartici " prelazi " u okviru prelaz na ovaj slajd, na zvuk iskačućem meniju izaberite stavku zvučni efekat.

  Transitions tab, Transition to This Slide group

  Savet: Da biste reprodukovali sopstveni zvuk, kliknite na dugme Drugi zvuk u iskačućem meniju da biste pronašli zvučnu datoteku.

Izaberite kako da prelazak na sledeći slajd

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajd ili slajdove koji prelaze koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster KOMANDA dok klikćete na slajdove. Ili, ako ste organizovali slajdova u odeljke, izaberite stavku cela grupa slajdove tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.    

 2. Na kartici " prelazi ", u okviru Unapred slajda, izaberite stavku Na klik mišem ili u polju za potvrdu posle .

  Transitions tab, Advance Slide group

  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu kada , otkucajte broj sekundi.

Uklanjanje prelaza

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajd ili slajdove koji prelaze koje želite da uklonite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku normalno.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, kliknite na karticu Slides tab Slajdovi, a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster KOMANDA dok klikćete na slajdove. Ili, ako ste organizovali slajdova u odeljke, izaberite stavku cela grupa slajdove tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, to ćete moći da ili pogledajte Slides named tab i Outline named tab pod imenom kartice ili Slajdovi Slides tab i strukture Outline tab ikona kartice.    

 2. Na kartici " prelazi " u okviru prelaz na ovaj slajd, izaberite stavku nijedno.

  None

Takođe pogledajte

Primena prelaz na sve slajdove

Prelazi u starijim verzijama programa PowerPoint

Dodavanje ili promena prelaz

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd u koji želite da primenite ili promenite prelaz. Prelaz će početi da se na prethodni slajd i zaključiti na slajdu koji ste izabrali.

  Prikazuje okno za slajdove sa izabranim trećim slajdom u programu PowerPoint

 2. Na kartici prelazi pronađite efekat koji želite u galeriji prelaz.

 3. Izaberite stavku Opcije efekata da biste naveli način pojavljivanja prelaza.

 4. Opcionalno:

  • Da biste podesili koliko brzo ide prelaz, unesite vreme u polje Trajanje na traci. Postavite broj veći prelaz sporije. Za više informacija o vremena prelaza, pogledajte članak Podešavanje brzine i vremena prelaza.

  • Ako želite da sve slajdove u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve.

 5. Da biste videli prelaz na delu, izaberite slajd na koji počinje prelaz i zatim kliknite na ikonu Projekcija slajdova Dugme "počnite projekcije slajdova" u donjem desnom uglu prozora pregledača.

  Da biste pokrenuli projekciju slajdova od trenutnog slajda, kliknite na dugme "Projekcija slajdova" u donjem desnom uglu pregledača.

  (Ovo dugme pokreće projekciju slajdova u trenutno izabrani slajd, umesto da počinju projekcije slajdova od početka prezentacije).

Ne zaboravite da prelaz se odnosi na slajd ulaz ne kako ga napusti. Pa ako želite da uklonite izlaznih efekata za slajd 2, na primer, uklonite prelaz sa slajda 3.

 • Izaberite slajd na koji želite da imate nema prelaz. Zatim, na kartici " prelazi " u galeriji prelazi izaberite stavku nijedno.

  Prikaz prelaza na traci u programu PowerPoint

  U našem primeru, ako 3. slajd ne sadrži prelaze, on će se pojaviti odmah po nestanku 2. slajda.

  Ako želite da biste uklonili prelazi na sve slajdove, kliknite na dugme Primeni na sve na traci nakon klika na dugme Nijedna.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate animaciju na elemente tekst ili objekte u roku od jednog slajda, pogledajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Na Android tablet računaru dodirnite kartica " prelazi ".

  Kartica „Prelazi“

  Na Android telefonu, dodirnite ikonu Uredi Ikona „Uredi“ u gornjem desnom uglu ekrana, dodirnite Početak, a zatim dodirnite prelazi.

 3. Dodirnite strelicu nadole da biste razvili Efekti prelaza. Videćete galerija efekata prelaza grupisane u vestoExcitingi dinamičke kategorije.

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz; na primer, dodirnite Morf da imate jedan slajd postepeno pretvoriti u na sledeći slajd.

 5. Dodirnite stavku Opcije efekata da odaberete smer prelaz.

  Opcije efekta

 6. (Opcionalno) Dodirnite stavku Primeni na sve da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Na Android tablet računaru dodirnite kartica " prelazi ". Na Android telefonu, dodirnite ikonu Uredi Ikona „Uredi“ u gornjem desnom uglu ekrana, dodirnite Početak, a zatim dodirnite prelazi.

 2. Razvijte Efekti prelaza.

 3. Dodirnite stavku nijedno.

  Uklanjanje prelaza

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Na iPad uređaju, dodirnite kartica " prelazi ".

  Kartica „Prelazi“

  Na iPhone uređaju, dodirnite ikonu "Uredi" Ikona „Uredi“ dodirnite Početaki zatim dodirnite stavku prelazi.

 3. Dodirnite efekat prelaza. Videćete galerija efekata prelaza grupisane u vesto i Exciting kategorije.

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz; na primer, dodirnite Morf da imate jedan slajd postepeno pretvoriti u na sledeći slajd.

 5. Dodirnite stavku Opcije efekata da biste odabrali efekat. (Ove opcije će se razlikovati u zavisnosti od prelaza odaberete).

  Opcije efekta

 6. (Opcionalno) Dodirnite stavku Primeni na sve da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Na iPad uređaju, dodirnite kartica " prelazi ". Na iPhone uređaju, dodirnite ikonu "Uredi" Ikona „Uredi“ dodirnite Početaki zatim dodirnite stavku prelazi.

 2. Dodirnite efekat prelaza.

 3. Dodirnite stavku nijedno.

  Uklanjanje prelaza

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Dodirnite stavku kartica " prelazi ".

  Kartica „Prelazi“

  Na Windows telefonu, dodirnite dvaput na slajd koji želite, a zatim dodirnite više Još u donjem desnom uglu ekrana, dodirnite Početak, a zatim dodirnite prelazi.

 3. Dodirnite strelicu nadole da biste razvili Efekti prelaza. Videćete galerija efekata prelaza grupisane u vestoExcitingi dinamičke kategorije.

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz; na primer, dodirnite Morf da imate jedan slajd postepeno pretvoriti u na sledeći slajd.

 5. Dodirnite stavku Opcije efekata da odaberete smer prelaz.

  Opcije efekta

 6. Dodirnite dugme Pregled da biste videli primenjena na slajdu.

  Pregled prelaza

 7. (Opcionalno) Dodirnite stavku Primeni na sve da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Dodirnite stavku kartica " prelazi ". Na Windows telefonu, dodirnite dvaput na slajd koji želite, a zatim dodirnite više Još u donjem desnom uglu ekrana, dodirnite Početak, a zatim dodirnite prelazi.

 2. Razvijte Efekti prelaza.

 3. Dodirnite stavku nijedno.

  Uklanjanje prelaza

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×