Dodavanje popune ili efekta obliku ili okviru za tekst

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da promenite izgled na oblik ili okvir za tekst tako što ćete promeniti njegovu popunu ili tako što ćete dodati efekte, kao što su senke, sjajevi, odrazi, umekšane ivice, kosine i trodimenzionalnih (3-D) rotacije.

Popuna je boja, šara, teksturu, sliku ili preliv boje primenjene na unutrašnjost oblika. Preliv je postepeno pojačavanje boja i senki, obično iz jedne boje u drugu ili iz jedne senke u drugu senku iste boje.

SmartArt grafika sa punom popunom i prelivom popune oblika

Promena boje popune oblika utiče samo na unutrašnjost ili prednju stranu oblika. Ako u oblik dodate neki efekat, kao što je senka i želite da taj efekat bude druge boje, boju senke morate da promenite odvojeno od boje popune.

3-D efekat dodaje dubinu obliku. Obliku možete dodati ugrađenu kombinaciju 3-D efekata, a možete mu dodati i pojedinačne efekte. Možete da dodate kombinacije pojedinačnih efekata oblika u sledećim programima: Excel, Outlook, Wordi PowerPoint.

Dodavanje popune ili efekta

Da biste dodali popunu ili efekat, kliknite na oblik, izaberite oblik, kliknite na strelicu pored Popune oblika ili Efekti oblikai izaberite boju, preliv, teksturu ili efekat.

 1. Izaberite oblik koji želite da popunite. Da biste istu popunu dodali u više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i zadržite taster Ctrl dok birate druge oblike.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored stavke Popuna oblika.

  Meni sa opcijama boja „Popuna oblika“

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite željenu boju.

  • Ako ne želite da odaberete nijednu boju, izaberite stavku Bez popune.

  • Da biste koristili boju u neku koja nije jedna od boja teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće biti ažurirane ako kasnije promenite temu dokumenta.

  • Da biste prilagodili prozirnost oblika, izaberite stavku Još boja popune. Na dnu dijaloga Boje premestite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat prozirnosti može da bude u opsegu od 0% (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite stavku Slika, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite, izaberite datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Postavite pokazivač na stavku Preliv i izaberite željenu varijantu preliva da biste dodali ili promenili preliv popune. Izaberite stavku Još preliva i odaberite željene opcije da biste prilagodili preliv.

  • Postavite pokazivač na stavku Tekstura i izaberite željenu teksturu da biste dodali ili promenili teksturu popune. Izaberite stavku Još tekstura i odaberite željene opcije da biste prilagodili teksturu.

Vrh stranice

Za više informacija o dodavanju popunu ili efekat, izaberite stavke iz padajuće liste:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik kojem želite da dodate šaru popune i izaberite stavku Oblikuj oblik.

 2. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme popuni, a zatim izaberite karticu Šara popune.

  Izbor šara popune u oknu oblikovanje oblika

 3. Izaberite šaru, i ako želite, kliknite na strelice pored stavki prednji plan i pozadina i izaberite kombinaciju boja.

Vrh stranice

Možete da dodate kao poseban efekat na okvire za tekst i oblika, kao što su reljefne ivice ili odrazi.

 1. Izaberite oblik u koji želite da dodate efekat. Da biste isti efekat dodali u više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i zadržite taster Ctrl dok birate druge oblike.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika i sa liste izaberite opciju.

  Meni „Efekti oblika“

  • Da biste dodali ili promenili ugrađenu kombinaciju efekata, postavite pokazivač na stavku Početna postavka, a zatim izaberite željeni efekat.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili ugrađeni efekat.

  • Da biste dodali ili promenili senku, postavite pokazivač na stavku Senka, a zatim izaberite željenu senku.

   Izaberite stavku Opcije senke, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili senku.

  • Da biste dodali ili promenili odraz, postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite željenu varijantu odraza.

   Da biste prilagodili odraz, izaberite stavku Opcije odraza, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili sjaj, postavite pokazivač na stavku Sjaj, a zatim izaberite željenu varijantu sjaja.

   Da biste prilagodili sjaj, izaberite stavku Opcije sjaja, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili umekšanu ivicu, postavite pokazivač na stavku Umekšane ivice, a zatim izaberite željenu veličinu i boju ivice.

   Da biste prilagodili umekšane ivice, izaberite stavku Umekšane ivice, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili ivicu, postavite pokazivač na stavku Kosina, a zatim izaberite željenu kosinu.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili kosinu.

  • Da biste dodali ili promenili 3-D rotaciju, postavite pokazivač na stavku 3-D rotacija, a zatim izaberite željenu rotaciju.

   Izaberite stavku Opcije za 3-D rotaciju, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili rotaciju.

   Napomene: 

   • Ponovite drugi korak koji je naveden iznad da biste dodavanjem više pojedinačnih efekata kreirali prilagođeni efekat.

   • Ako obliku dodate 3-D efekat, na primer kosinu, a zatim dodate umekšanu ivicu, nećete videti nikakvu vizuelnu promenu na obliku zato što 3-D efekat ima prvenstvo. Međutim, ako izbrišete 3-D efekat, efekat umekšane ivice će biti vidljiv.

Vrh stranice

 1. Izaberite oblik iz kojeg želite da izbrišete popunu. Da biste istu popunu izbrisali iz više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i zadržite taster Ctrl dok birate druge oblike.

 2. Na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored stavke Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  Izbor bez popune

Vrh stranice

 1. Izaberite oblik iz kojeg želite da izbrišete efekat. Da biste isti efekat izbrisali iz više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i zadržite taster Ctrl dok birate druge oblike.

 2. Na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg.

  Meni „Efekti oblika“

  • Postavite pokazivač na stavku Unapred određeno, a zatim izaberite stavku Bez početnih postavki da biste izbrisali ugrađenu kombinaciju efekata iz oblika.

   Napomena: Kada izaberete stavku Bez početnih postavki, ne morate da uklanjate nijedan efekat senčenja koji je primenjen na oblik. Da biste uklonili senke na obliku, sledite dolenavedeni korak.

  • Postavite pokazivač na stavku Senka, a zatim izaberite stavku Bez senke da biste izbrisali senku.

  • Postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite stavku Bez odraza da biste izbrisali odraz.

  • Postavite pokazivač na stavku Sjaj, a zatim izaberite stavku Bez sjaja da biste izbrisali sjaj.

  • Postavite pokazivač na stavku Umekšane ivice, a zatim izaberite stavku Bez mekih ivica da biste izbrisali umekšane ivice.

  • Postavite pokazivač na stavku Reljef, a zatim izaberite stavku Bez reljefa da biste izbrisali ivicu.

  • Postavite pokazivač na stavku 3-D rotacija, a zatim izaberite stavku Bez rotacije da biste izbrisali 3-D rotaciju.

Napomena: Ako ste dodali više pojedinačnih efekata, ponovite drugi korak da biste ih sve izbrisali.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Dodavanje ili Promena popune oblika

 1. Kliknite na oblik koji želite da dodate popunu.

  Da biste dodali istu popunu više oblika, izaberite prvi oblik, pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge oblike.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored stavke Popuna oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  The Format tab under Drawing Tools

  Ako ne vidite kartice Alatke za crtanje ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali željeni oblik. Možda ćete morati da kliknete dvaput na oblik da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite željenu boju ili odaberite stavku bez boje, izaberite stavku Bez popune.

   Da biste promenili boju u neku koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

   Savet: Takođe možete da prilagodite prozirnost oblika tako što ćete kliknuti na dugme Još boja popune. Na dnu dijaloga Boje premestite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat prozirnosti može da bude u opsegu od 0% (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite stavku Slika, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite, izaberite datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Postavite pokazivač na stavku Preliv i izaberite željenu varijantu preliva da biste dodali ili promenili preliv popune.

   Izaberite stavku Još preliva i odaberite željene opcije da biste prilagodili preliv.

  • Postavite pokazivač na stavku Tekstura i izaberite željenu teksturu da biste dodali ili promenili teksturu popune.

   Izaberite stavku Još tekstura i odaberite željene opcije da biste prilagodili teksturu.

Vrh stranice

Za više informacija o dodavanju popunu ili efekat, izaberite stavke iz padajuće liste.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik kojem želite da dodate šaru popune i izaberite stavku Oblikuj oblik.

 2. U dijalogu Oblikovanje oblika izaberite karticu Popuna .

 3. U oknu za popunjavanje izaberite šaru popune , a zatim izaberite šaru, boja prednjeg plana i boja pozadine za vaše šare popune.

Vrh stranice

 1. Izaberite oblik u koji želite da dodate efekat.

  Da biste dodali isti efekat više oblika, izaberite prvi oblik, pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge oblike.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  The Format tab under Drawing Tools

  Ako ne vidite kartice Alatke za crtanje ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali željeni oblik. Možda ćete morati da kliknete dvaput na oblik da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste dodali ili promenili ugrađenu kombinaciju efekata, postavite pokazivač na stavku Početna postavka, a zatim izaberite željeni efekat.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili ugrađeni efekat.

  • Da biste dodali ili promenili senku, postavite pokazivač na stavku Senka, a zatim izaberite željenu senku.

   Izaberite stavku Opcije senke, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili senku.

  • Da biste dodali ili promenili odraz, postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite željenu varijantu odraza.

   Da biste prilagodili odraz, izaberite stavku Opcije odraza, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili sjaj, postavite pokazivač na stavku Sjaj, a zatim izaberite željenu varijantu sjaja.

   Da biste prilagodili sjaj, izaberite stavku Opcije sjaja, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili umekšanu ivicu, postavite pokazivač na stavku Umekšane ivice, a zatim izaberite željenu veličinu i boju ivice.

   Da biste prilagodili umekšane ivice, izaberite stavku Umekšane ivice, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili ivicu, postavite pokazivač na stavku Kosina, a zatim izaberite željenu kosinu.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili kosinu.

  • Da biste dodali ili promenili 3-D rotaciju, postavite pokazivač na stavku 3-D rotacija, a zatim izaberite željenu rotaciju.

   Izaberite stavku Opcije za 3-D rotaciju, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili rotaciju.

   Napomene: 

   • Ponovite drugi korak koji je naveden iznad da biste dodavanjem više pojedinačnih efekata kreirali prilagođeni efekat.

   • Ako obliku dodate 3-D efekat, na primer kosinu, a zatim dodate umekšanu ivicu, nećete videti nikakvu vizuelnu promenu na obliku zato što 3-D efekat ima prvenstvo. Međutim, ako izbrišete 3-D efekat, efekat umekšane ivice će biti vidljiv.

Vrh stranice

 1. Izaberite oblik iz kojeg želite da izbrišete popunu.

  Da biste izbrisali istu popunu iz više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge oblike.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored stavke Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  Grupa „Stilovi oblika“

  Ako ne vidite kartice Alatke za crtanje ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali željeni oblik. Možda ćete morati da kliknete dvaput na oblik da biste otvorili karticu Oblikovanje .

Vrh stranice

 1. Izaberite oblik iz kojeg želite da izbrišete efekat.

  Da biste izbrisali isti efekat iz više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge oblike.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Grupa „Stilovi oblika“

  Ako ne vidite kartice Alatke za crtanje ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali željeni oblik. Možda ćete morati da kliknete dvaput na oblik da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Postavite pokazivač na stavku Unapred određeno, a zatim izaberite stavku Bez početnih postavki da biste izbrisali ugrađenu kombinaciju efekata iz oblika.

   Napomena: Kada izaberete stavku Bez početnih postavki, ne morate da uklanjate nijedan efekat senčenja koji je primenjen na oblik. Da biste uklonili senke na obliku, sledite dolenavedeni korak.

  • Da biste izbrisali senku iz oblika, postavite pokazivač senka, i zatim izaberite stavku Bez senke.

  • Da biste izbrisali odraz oblik, postavite pokazivač odraz, i zatim izaberite stavku Bez odraza.

  • Da biste izbrisali sjaj oblik, postavite pokazivač sjaji zatim izaberite stavku Bez sjaja.

  • Da biste izbrisali umekšane ivice oblika, pokazivač na stavku Umekšane ivice, a zatim izaberite stavku Bez mekih ivica.

  • Da biste izbrisali ivicu iz oblika, postavite pokazivač kosinei zatim izaberite stavku Bez reljefa.

  • Da biste izbrisali 3-D rotaciju na oblik, postavite pokazivač 3-D rotaciju, i zatim izaberite stavku Bez rotacije.

Napomena: Ako ste dodali više pojedinačnih efekata, ponovite drugi korak da biste ih sve izbrisali.

Vrh stranice

Dodavanje ili menjanje popune

Sa padajuće liste izaberite Microsoft Office aplikaciju.

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da dodate popunu.

  Da biste dodali istu popunu više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Popuna oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite željenu boju ili odaberite stavku bez boje, izaberite stavku Bez popune.

   Da biste promenili boju u neku koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

   Takođe možete da prilagodite prozirnost popune tako što ćete kliknuti na dugme Još boja za popunjavanje. Na dnu dijaloga Boje premestite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat prozirnosti može da bude u opsegu od 0% (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite stavku slika, pronađite i kliknite na sliku koju želite da koristite i zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste dodali ili promenili popunu preliv, postavite pokazivač preliva, i zatim kliknite na željenu varijaciju preliva.

   Izaberite stavku Još preliva i odaberite željene opcije da biste prilagodili preliv.

  • Postavite pokazivač na stavku Tekstura i izaberite željenu teksturu da biste dodali ili promenili teksturu popune.

   Izaberite stavku Još tekstura i odaberite željene opcije da biste prilagodili teksturu.

Napomena: Šare popune nisu dostupne u programu Excel 2007, ali možete da koristite ovaj programski dodatak da biste postigli isti efekat. Više informacija potražite u članku Dodavanje šare popune grafikona u programu Excel 2007 ili oblika.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da dodate popunu.

  Da biste dodali istu popunu više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje ili Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika ili Okvira za tekst , izaberite stavku Popuna oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke okvira za tekst“

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite željenu boju ili odaberite stavku bez boje, izaberite stavku Bez popune.

   Da biste promenili boju u neku koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

   Takođe možete da prilagodite prozirnost tako što ćete kliknuti na dugme Još boja popune. Na dnu dijaloga Boje premestite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat prozirnosti može da bude u opsegu od 0% (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite stavku Slika, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite, izaberite datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste dodali ili promenili popunu preliv, postavite pokazivač preliva, i zatim kliknite na željenu varijaciju preliva.

   Izaberite stavku Još preliva i odaberite željene opcije da biste prilagodili preliv.

  • Postavite pokazivač na stavku Tekstura i izaberite željenu teksturu da biste dodali ili promenili teksturu popune.

   Izaberite stavku Još tekstura i odaberite željene opcije da biste prilagodili teksturu.

  • Da biste dodali ili promenili šaru, kliknite na obrazac, a zatim izaberite opcije koje želite.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da dodate popunu.

  Da biste dodali istu popunu više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Popuna oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite željenu boju ili odaberite stavku bez boje, izaberite stavku Bez popune.

   Da biste promenili boju u neku koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

   Takođe možete da prilagodite prozirnost popune tako što ćete kliknuti na dugme Još boja za popunjavanje. Na dnu dijaloga Boje premestite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat prozirnosti može da bude u opsegu od 0% (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite stavku slika, pronađite i kliknite na sliku koju želite da koristite i zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste dodali ili promenili popunu preliv, postavite pokazivač preliva, i zatim kliknite na željenu varijaciju preliva.

   Izaberite stavku Još preliva i odaberite željene opcije da biste prilagodili preliv.

  • Postavite pokazivač na stavku Tekstura i izaberite željenu teksturu da biste dodali ili promenili teksturu popune.

   Izaberite stavku Još tekstura i odaberite željene opcije da biste prilagodili teksturu.

Napomena: Šare popune nisu dostupne u programu PowerPoint. Međutim, možete dodati popuna oblika. Više informacija potražite u članku Nema više šare popune u programu PowerPoint 2007.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da dodate popunu.

  Da biste dodali istu popunu više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje ili Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika ili Okvira za tekst , izaberite stavku Popuna oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke okvira za tekst“

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite željenu boju ili odaberite stavku bez boje, izaberite stavku Bez popune.

   Da biste promenili boju u neku koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

   Takođe možete da prilagodite prozirnost tako što ćete kliknuti na dugme Još boja popune. Na dnu dijaloga Boje premestite klizač Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat prozirnosti može da bude u opsegu od 0% (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite stavku Slika, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite, izaberite datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  • Da biste dodali ili promenili popunu preliv, postavite pokazivač preliva, i zatim kliknite na željenu varijaciju preliva.

   Izaberite stavku Još preliva i odaberite željene opcije da biste prilagodili preliv.

  • Postavite pokazivač na stavku Tekstura i izaberite željenu teksturu da biste dodali ili promenili teksturu popune.

   Izaberite stavku Još tekstura i odaberite željene opcije da biste prilagodili teksturu.

  • Da biste dodali ili promenili šaru, kliknite na obrazac, a zatim izaberite opcije koje želite.

Vrh stranice

Dodavanje ili promena efekta

Sa padajuće liste izaberite Microsoft Office aplikaciju.

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da dodate efekat.

  Da biste dodali isti efekat više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste dodali ili promenili ugrađenu kombinaciju efekata, postavite pokazivač na stavku Početna postavka, a zatim izaberite željeni efekat.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili ugrađeni efekat.

  • Da biste dodali ili promenili senku, postavite pokazivač na stavku Senka, a zatim izaberite željenu senku.

   Izaberite stavku Opcije senke, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili senku.

  • Da biste dodali ili promenili odraz, postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite željenu varijantu odraza.

  • Da biste dodali ili promenili sjaj, postavite pokazivač na stavku Sjaj, a zatim izaberite željenu varijantu sjaja.

   Izaberite stavku Još boja za sjaj, a zatim odaberite željenu boju da biste prilagodili boje sjaja. Da biste promenili boju u neku koju boje teme ne sadrže, izaberite stavku Još boja, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite sopstvenu boju. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste dodali ili promenili umekšanu ivicu, postavite pokazivač na stavku Umekšane ivice, a zatim izaberite željenu veličinu ivice.

  • Da biste dodali ili promenili ivicu, postavite pokazivač na stavku Kosina, a zatim izaberite željenu kosinu.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili kosinu.

  • Da biste dodali ili promenili 3-D rotaciju, postavite pokazivač na stavku 3-D rotacija, a zatim izaberite željenu rotaciju.

   Izaberite stavku Opcije za 3-D rotaciju, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili rotaciju.

   Napomene: 

   • Ponovite drugi korak koji je naveden iznad da biste dodavanjem više pojedinačnih efekata kreirali prilagođeni efekat.

   • Ako dodajte 3-D efekat, kao što je kosina ili 3-D rotacija, a zatim dodate umekšanu ivicu, nećete videti sve promene u oblik ili okvir za tekst zato što 3-D efekta veću snagu. Međutim, ako izbrišete 3-D efekat, efekat umekšane ivice vidljiv.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da dodate efekat.

  Da biste dodali isti efekat više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje ili Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika ili Okvira za tekst , izaberite stavku Popuna oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke okvira za tekst“

  • Da biste dodali ili promenili senku, u grupi " Efekti senke ", izaberite stavku Efekti senčenja, a zatim odaberite željenu senku.

   Da biste prilagodili boju senke, postavite pokazivač Boja senčenjai zatim izaberite željenu boju.

   Da biste promenili u boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja za senku, a zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste dodali ili promenili 3-D efekat, u grupi " 3-D efekti " 3-Defekti, a zatim odaberite željene opcije.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da dodate efekat.

  Da biste dodali isti efekat više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste dodali ili promenili ugrađenu kombinaciju efekata, postavite pokazivač na stavku Početna postavka, a zatim izaberite željeni efekat.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili ugrađeni efekat.

  • Da biste dodali ili promenili senku, postavite pokazivač na stavku Senka, a zatim izaberite željenu senku.

   Izaberite stavku Opcije senke, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili senku.

  • Da biste dodali ili promenili odraz, postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite željenu varijantu odraza.

  • Da biste dodali ili promenili sjaj, postavite pokazivač na stavku Sjaj, a zatim izaberite željenu varijantu sjaja.

   Izaberite stavku Još boja za sjaj, a zatim odaberite željenu boju da biste prilagodili boje sjaja. Da biste promenili boju u neku koju boje teme ne sadrže, izaberite stavku Još boja, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite sopstvenu boju. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste dodali ili promenili umekšanu ivicu, postavite pokazivač na stavku Umekšane ivice, a zatim izaberite željenu veličinu ivice.

  • Da biste dodali ili promenili ivicu, postavite pokazivač na stavku Kosina, a zatim izaberite željenu kosinu.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili kosinu.

  • Da biste dodali ili promenili 3-D rotaciju, postavite pokazivač na stavku 3-D rotacija, a zatim izaberite željenu rotaciju.

   Izaberite stavku Opcije za 3-D rotaciju, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili rotaciju.

   Napomene: 

   • Ponovite drugi korak koji je naveden iznad da biste dodavanjem više pojedinačnih efekata kreirali prilagođeni efekat.

   • Ako dodajte 3-D efekat, kao što je kosina ili 3-D rotacija, a zatim dodate umekšanu ivicu, nećete videti sve promene u oblik ili okvir za tekst zato što 3-D efekta veću snagu. Međutim, ako izbrišete 3-D efekat, efekat umekšane ivice vidljiv.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da dodate efekat.

  Da biste dodali isti efekat više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje ili Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika ili Okvira za tekst , izaberite stavku Popuna oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke okvira za tekst“

  • Da biste dodali ili promenili senku, u grupi " Efekti senke ", izaberite stavku Efekti senčenja, a zatim odaberite željenu senku.

   Da biste prilagodili boju senke, postavite pokazivač Boja senčenjai zatim izaberite željenu boju.

   Da biste promenili u boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja za senku, a zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće se ažurirati ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste dodali ili promenili 3-D efekat, u grupi " 3-D efekti " 3-Defekti, a zatim odaberite željene opcije.

Vrh stranice

Brisanje popune

Sa padajuće liste izaberite Microsoft Office aplikaciju.

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da izbrišete popunu.

  Da biste izbrisali istu popunu iz više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  Slika grupe „Stilovi oblika“

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da izbrišete popunu.

  Da biste izbrisali istu popunu iz više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje ili Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika ili Okvira za tekst , izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  Text Box Styles group

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da izbrišete popunu.

  Da biste izbrisali istu popunu iz više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  Slika grupe „Stilovi oblika“

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da izbrišete popunu.

  Da biste izbrisali istu popunu iz više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje ili Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika ili Okvira za tekst , izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  Text Box Styles group

Vrh stranice

Brisanje efekta

Sa padajuće liste izaberite Microsoft Office aplikaciju.

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da izbrišete efekat.

  Da biste izbrisali isti efekat iz više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Slika grupe „Stilovi oblika“

  • Da biste izbrisali ugrađenu kombinaciju efekata, postavite pokazivač Postavljanje početne vrednostii zatim izaberite stavku Bez početnih postavki.

  • Postavite pokazivač na stavku Senka, a zatim izaberite stavku Bez senke da biste izbrisali senku.

  • Postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite stavku Bez odraza da biste izbrisali odraz.

  • Postavite pokazivač na stavku Sjaj, a zatim izaberite stavku Bez sjaja da biste izbrisali sjaj.

  • Postavite pokazivač na stavku Umekšane ivice, a zatim izaberite stavku Bez mekih ivica da biste izbrisali umekšane ivice.

  • Postavite pokazivač na stavku Reljef, a zatim izaberite stavku Bez reljefa da biste izbrisali ivicu.

  • Postavite pokazivač na stavku 3-D rotacija, a zatim izaberite stavku Bez rotacije da biste izbrisali 3-D rotaciju.

Da biste izbrisali više pojedinačnih efekata, ponovite drugi korak.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da izbrišete efekat.

  Da biste izbrisali isti efekat iz više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje ili Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , uradite nešto od sledećeg:

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Da biste izbrisali senku, u grupi " Efekti senke ", izaberite stavku Efekti senčenja, a zatim kliknite na dugme Bez efekta senke.

  • Da biste izbrisali 3-D efekat, u grupi " 3-D efekti " izaberite stavku 3-D efekti, a zatim kliknite na dugme bez 3-D efekta.

Napomena: Ako ne vidite Alatke za crtanje, Alatke okvira za tekstili Format kartice, uverite se da ste kliknuli na oblik ili okvir za tekst.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da izbrišete efekat.

  Da biste izbrisali isti efekat iz više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Slika grupe „Stilovi oblika“

  • Da biste izbrisali ugrađenu kombinaciju efekata, postavite pokazivač Postavljanje početne vrednostii zatim izaberite stavku Bez početnih postavki.

  • Postavite pokazivač na stavku Senka, a zatim izaberite stavku Bez senke da biste izbrisali senku.

  • Postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite stavku Bez odraza da biste izbrisali odraz.

  • Postavite pokazivač na stavku Sjaj, a zatim izaberite stavku Bez sjaja da biste izbrisali sjaj.

  • Postavite pokazivač na stavku Umekšane ivice, a zatim izaberite stavku Bez mekih ivica da biste izbrisali umekšane ivice.

  • Postavite pokazivač na stavku Reljef, a zatim izaberite stavku Bez reljefa da biste izbrisali ivicu.

  • Postavite pokazivač na stavku 3-D rotacija, a zatim izaberite stavku Bez rotacije da biste izbrisali 3-D rotaciju.

Da biste izbrisali više pojedinačnih efekata, ponovite drugi korak.

Vrh stranice

 1. Kliknite na oblik ili okvir za tekst koji želite da izbrišete efekat.

  Da biste izbrisali isti efekat iz više oblika ili okvira za tekst, kliknite na prvu i zatim pritisnite i držite taster SHIFT dok birate ostale.

 2. U okviru Alatke za crtanje ili Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , uradite nešto od sledećeg:

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Da biste izbrisali senku, u grupi " Efekti senke ", izaberite stavku Efekti senčenja, a zatim kliknite na dugme Bez efekta senke.

  • Da biste izbrisali 3-D efekat, u grupi " 3-D efekti " izaberite stavku 3-D efekti, a zatim kliknite na dugme bez 3-D efekta.

Napomena: Ako ne vidite Alatke za crtanje, Alatke okvira za tekstili Format kartice, uverite se da ste kliknuli na oblik ili okvir za tekst.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×