Grafikoni

Dodavanje pomoćne ose na grafikon ili njeno uklanjanje sa grafikona u programu Excel

Dodavanje pomoćne ose na grafikon ili njeno uklanjanje sa grafikona u programu Excel

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kad se brojevi u grafikonu koji ste kreirali umnogome razlikuju od jedne do druge grupa podataka ili kad imate različite tipove podataka (na primer cenu i količinu), neke grupe podataka možete da prikažete na pomoćnoj vertikalnoj osi (osi vrednosti). Skala pomoćne vertikalne ose prikazuje vrednosti za povezanu grupu podataka. Pomoćna osa dobro funkcioniše u grafikonu koji prikazuje kombinaciju stubičastih i linijskih grafikona.

Kombinovani grafikon sa pomoćnom osom

Možete brzo da prikažete grafikon nalik gorenavedenom tako što ćete promeniti grafikon u kombinovani.

 1. Kliknite bilo gde u grafikonu koji želite da promenite u kombinovani da biste prikazali karticu Alatke za grafikone.

  Kartice „Dizajn“ i „Oblikovanje“ za alatke za grafikone

 2. Izaberite stavku Dizajn > Promena tipa grafikona.

  Grupa „Tip“ na kartici „Dizajn“

 3. Na kartici Svi grafikoni odaberite stavku Kombinovani, a zatim izaberite u okviru grafikona „Pomoćna osa“ izaberite stavku „Grupisani stubičasti – linijski“.

  Kombinovani grafikon sa pomoćnom osom na kartici „Svi grafikoni“

 4. U okviru Odaberite tip grafikona i osu za grupu podataka potvrdite izbor u polju Pomoćna osa za svaku grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim promenite tip grafikona u Linijski.

 5. Proverite da li su sve ostale grupe podataka prikazane kao Grupisani stubičasti.

  Da biste razjasnili ono što se prikazuje na svakoj od vertikalnih osa, možete da dodate naslove ose.

Dodavanje naslova ose u vertikalne ose

 1. Kliknite bilo gde u grafikonu, a zatim kliknite na dugme Elementi grafikona Dugme „Elementi grafikona“ .

 2. Potvrdite izbor u polju Naslovi osa, kliknite na strelicu pored polja i potvrdite izbor u poljima naslova osa koje želite da dodate.

 3. U grafikonu kliknite na jedan po jedan naslov ose i otkucajte naslov koji opisuje podatke koji su prikazani na toj osi.

Takođe pogledajte

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Biranje podataka za grafikon

Promena oznaka ose u grafikonu

Dodavanje naslova osa na grafikon

Saznajte više o kombinovanim grafikonima

Kad se vrednosti u 2-D grafikonu u velikoj meri razlikuju od grupa podataka do grupe podataka, odnosno kad imate različite tipove podataka (na primer, cenu i količinu), neke grupe podataka možete da prikažete na pomoćnoj vertikalnoj osi (osi vrednosti). Skala pomoćne vertikalne ose prikazuje vrednosti za povezanu grupu podataka.

Oblikovani kombinovani grafikon

Kada dodate pomoćnu vertikalnu osu u 2-D grafikon, možete da dodate i pomoćnu horizontalnu osu (osu kategorije), što može biti korisno u XY grafikonu ili grafikonu sa mehurićima.

Da biste olakšali razlikovanje grupe podataka koja je prikazana na pomoćnoj osi, možete da promenite njen tip grafikona. Na primer, u stubičastom grafikonu, možete da promenite grupu podataka na pomoćnoj osi u linijski grafikon.

Važno: Da biste dovršili sledeće procedure, morate da imate postojeći 2-D grafikon. Pomoćne ose nisu podržane u 3-D grafikonima.

Podatke možete da prikažete na pomoćnoj vertikalnoj osi koristeći jednu po jednu grupu podataka. Da biste prikazali više grupa podataka na pomoćnoj vertikalnoj osi, ponovite ovu proceduru za svaku grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj vertikalnoj osi.

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da postavite na pomoćnu vertikalnu osu ili uradite sledeće da biste izabrali grupu podataka sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim izaberite grupu podataka koju želite da postavite duž pomoćne vertikalne ose.

   Slika trake

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

  Prikazuje se dijalog Oblikovanje grupe podataka.

  Napomena: Ako se prikaže neki drugi dijalog, ponovite 1. korak i uverite se da ste izabrali grupu podataka na grafikonu.

 3. Na kartici Opcije grupa, u okviru Crtanje grupa na izaberite stavkuPomoćna osa, a zatim izaberite stavku Zatvori.

  Pomoćna vertikalna osa se prikazuje na grafikonu.

 4. Da biste promenili prikaz pomoćne vertikalne ose, uradite sledeće:

  1. Na kartici Raspored, u grupi Ose kliknite na dugme Ose.

  2. Izaberite stavku Pomoćna vertikalna osa, a zatim izaberite željenu opciju za prikaz.

 5. Da biste promenili opcije ose za pomoćnu vertikalnu osu, uradite sledeće:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na pomoćnu vertikalnu osu, a zatim izaberite stavku Oblikovanje ose.

  2. U okviru Opcije ose, izaberite opcije koje želite da koristite.

Da biste dovršili ovu proceduru, morate da imate grafikon koji prikazuje pomoćnu vertikalnu osu. Da biste dodali pomoćnu vertikalnu osu, pogledajte članak Dodavanje pomoćne vertikalne ose.

 1. Kliknite na grafikon koji prikazuje pomoćnu vertikalnu osu.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Ose kliknite na dugme Ose.

  Slika trake

 3. Izaberite stavku Pomoćna horizontalna osa, a zatim izaberite željenu opciju za prikaz.

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da promenite.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  Savet: Možete i da kliknete desnim tasterom miša na grupu podataka, izaberete stavku Promeni tip grafikona grupe, a zatim pređete na 3. korak.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Tip kliknite na dugme Promeni tip grafikona.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Promena tipa grafikona kliknite na tip grafikona koji želite da koristite.

  U prvom okviru prikazana je lista kategorija tipova grafikona, a u drugom okviru prikazani su dostupni tipovi grafikona za svaku kategoriju. Za više informacija o tipovima grafikona koje možete koristiti pogledajte članak Dostupni tipovi grafikona.

Napomena: Možete da promenite tip grafikona samo za jednu po jednu grupu podataka. Da biste promenili tip grafikona za više od jedne grupe podataka na grafikonu, ponovite korake ove procedure za svaku grupu podataka koju želite da promenite.

 1. Kliknite na grafikon koji prikazuje pomoćnu osu koju želite da uklonite.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Ose, izaberite stavku Ose, izaberite stavku Pomoćna vertikalna osa ili Pomoćna horizontalna osa, a zatim izaberite stavku Nijedna.

  Slika trake

Saveti: 

 • Takođe možete da izaberete pomoćnu osu koju želite da izbrišete, a zatim pritisnete taster DELETE, odnosno kliknete desnim tasterom miša na sekundarnu osu, a zatim izaberete stavku Izbriši.

 • Da biste uklonili pomoćne ose odmah nakon njihovog dodavanja, kliknite na dugme Opozovi radnju Undo button na priručnoj traci ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z.

Kada se vrednosti na grafikonu u velikoj meri razlikuju od usluge grupa podataka do grupe podataka, možete da prikažete neke grupe podataka na pomoćnoj osi. Pomoćnu osu možete koristiti i kao deo kombinovanog grafikona kada imate različite tipove podataka (na primer, cena i količina) u istom grafikonu.

U ovom grafikonu, primarna vertikalna osa sa leve strane se koristi za količine prodaje, dok pomoćna vertikalna osa sa desne strane služi za cene.

Grafikon sa pomoćnom osom

Uradite nešto od sledećeg:

Dodavanje pomoćne ose

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona na traci.

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 2. Izaberite stavke Dodavanje elementa grafikona > Ose > i izaberite stavku Pomoćna horizontalna ili Pomoćna vertikalna.

Dodavanje naziva ose za pomoćnu osu

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona na traci.

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 2. Izaberite stavke Dodavanje elementa grafikona > Nazivi osa > i izaberite stavku Pomoćna horizontalna ili Pomoćna vertikalna.

Kada se vrednosti na grafikonu u velikoj meri razlikuju od usluge grupa podataka do grupe podataka, možete da prikažete neke grupe podataka na pomoćnoj osi. Pomoćnu osu možete koristiti i kao deo kombinovanog grafikona kada imate različite tipove podataka (na primer, cena i količina) u istom grafikonu.

U ovom grafikonu, primarna vertikalna osa sa leve strane se koristi za količine prodaje, dok pomoćna vertikalna osa sa desne strane služi za cene.

Grafikon sa pomoćnom osom

Uradite nešto od sledećeg:

Dodavanje pomoćne ose

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 2. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Trenutni izbor“

 3. U oknu za navigaciju izaberite stavku Osa.

 4. Izaberite stavku Pomoćna osa, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Da biste dodali više grupa podataka na pomoćnu osu, ponovite ovu proceduru.

Dodavanje naziva ose za pomoćnu osu

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru Oznake, izaberite stavku Nazivi osa, postavite pokazivač na stavku Naslov pomoćne horizontalne ose ili Naslov pomoćne vertikalne ose, a zatim izaberite željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

 3. Izaberite tekst u polju Naziv ose, a zatim otkucajte naziv ose.

Dodavanje oznake ose za pomoćnu osu

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru Ose, izaberite stavku Ose, postavite pokazivač na stavku Pomoćna horizontalna osa ili Pomoćna vertikalna osa, a zatim izaberite željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Ose“

Kada se vrednosti na grafikonu u velikoj meri razlikuju od usluge grupa podataka do grupe podataka, možete da prikažete neke grupe podataka na pomoćnoj osi. Pomoćnu osu možete koristiti i kao deo kombinovanog grafikona kada imate različite tipove podataka (na primer, cena i količina) u istom grafikonu.

U ovom grafikonu, primarna vertikalna osa sa leve strane se koristi za količine prodaje, dok pomoćna vertikalna osa sa desne strane služi za cene.

Grafikon sa pomoćnom osom

Uradite nešto od sledećeg:

Dodavanje pomoćne ose

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 2. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Trenutni izbor“

 3. U oknu za navigaciju izaberite stavku Osa.

 4. Izaberite stavku Pomoćna osa, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Da biste dodali više grupa podataka na pomoćnu osu, ponovite ovu proceduru.

Dodavanje naziva ose za pomoćnu osu

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru Oznake, izaberite stavku Nazivi osa, postavite pokazivač na stavku Naslov pomoćne horizontalne ose ili Naslov pomoćne vertikalne ose, a zatim izaberite željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

 3. Izaberite tekst u polju Naziv ose, a zatim otkucajte naziv ose.

Dodavanje oznake ose za pomoćnu osu

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru Ose, izaberite stavku Ose, postavite pokazivač na stavku Pomoćna horizontalna osa ili Pomoćna vertikalna osa, a zatim izaberite željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Ose“

Kada se vrednosti na grafikonu u velikoj meri razlikuju od usluge grupa podataka do grupe podataka, možete da prikažete neke grupe podataka na pomoćnoj osi. Pomoćnu osu možete koristiti i kao deo kombinovanog grafikona kada imate različite tipove podataka (na primer, cena i količina) u istom grafikonu.

U ovom grafikonu, primarna vertikalna osa sa leve strane se koristi za količine prodaje, dok pomoćna vertikalna osa sa desne strane služi za cene.

Grafikon sa pomoćnom osom

Uradite nešto od sledećeg:

Dodavanje pomoćne ose

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 3. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Trenutni izbor“

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku Osa.

 5. Izaberite stavku Pomoćna osa, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Da biste dodali više grupa podataka na pomoćnu osu, ponovite ovu proceduru.

Dodavanje naziva ose za pomoćnu osu

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru Oznake, izaberite stavku Nazivi osa, postavite pokazivač na stavku Naslov pomoćne horizontalne ose ili Naslov pomoćne vertikalne ose, a zatim izaberite željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

 4. Izaberite tekst u polju Naziv ose, a zatim otkucajte naziv ose.

Dodavanje oznake ose za pomoćnu osu

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru Ose, izaberite stavku Ose, postavite pokazivač na stavku Pomoćna horizontalna osa ili Pomoćna vertikalna osa, a zatim izaberite željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Ose“

Kada se vrednosti na grafikonu u velikoj meri razlikuju od usluge grupa podataka do grupe podataka, možete da prikažete neke grupe podataka na pomoćnoj osi. Pomoćnu osu možete koristiti i kao deo kombinovanog grafikona kada imate različite tipove podataka (na primer, cena i količina) u istom grafikonu.

U ovom grafikonu, primarna vertikalna osa sa leve strane se koristi za količine prodaje, dok pomoćna vertikalna osa sa desne strane služi za cene.

Grafikon sa pomoćnom osom

Uradite nešto od sledećeg:

Dodavanje pomoćne ose

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona na traci.

 2. Izaberite stavke Dodavanje elementa grafikona > Ose > i izaberite stavku Pomoćna horizontalna ili Pomoćna vertikalna.

Dodavanje naziva ose za pomoćnu osu

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona na traci.

 2. Izaberite stavke Dodavanje elementa grafikona > Nazivi osa > i izaberite stavku Pomoćna horizontalna ili Pomoćna vertikalna.

Kada se vrednosti na grafikonu u velikoj meri razlikuju od usluge grupa podataka do grupe podataka, možete da prikažete neke grupe podataka na pomoćnoj osi. Pomoćnu osu možete koristiti i kao deo kombinovanog grafikona kada imate različite tipove podataka (na primer, cena i količina) u istom grafikonu.

U ovom grafikonu, primarna vertikalna osa sa leve strane se koristi za količine prodaje, dok pomoćna vertikalna osa sa desne strane služi za cene.

Grafikon sa pomoćnom osom

Uradite nešto od sledećeg:

Dodavanje pomoćne ose

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona na traci.

 3. Izaberite stavke Dodavanje elementa grafikona > Ose > i izaberite stavku Pomoćna horizontalna ili Pomoćna vertikalna.

Dodavanje naziva ose za pomoćnu osu

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da prikažete na pomoćnoj osi, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona na traci.

 3. Izaberite stavke Dodavanje elementa grafikona > Nazivi osa > i izaberite stavku Pomoćna horizontalna ili Pomoćna vertikalna.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×