Dodavanje podataka za povezivanje korišćenjem postavki u biblioteci za povezivanje

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U ovom članku

Pregled

Pre nego što počnete

Dodavanje podataka za povezivanje upita

Dodavanje prosleđivanju

Pregled

Ako dizajnirate nekoliko predložaka obrasca koji koriste slične podatke za povezivanje, razmislite o korišćenju datoteka sa podacima za povezivanje umesto kreiranja podataka za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka za svaki predložak obrasca. Ovako, treba da ažurirate samo jednu datoteku sa podacima za povezivanje kada se promeni podatke za povezivanje podataka za skup predložaka povezanog obrasca. Na primer, kada premeštate predloške obrazaca sa testiranje mreže sa mrežom proizvodnje, treba da ažurirate podatke postavke veze samo jednom u biblioteci za povezivanje umesto da ažurirate podatke za povezivanje u svaki predložak obrasca. Kada obrazac zasnovan na predlošku obrasca koji koristi datoteku sa podacima za povezivanje koristi podatke za povezivanje, podatke za povezivanje se automatski ažurira nove postavke.

Datoteka sa podacima za povezivanje je XML datoteku sa oznakom datoteke .xml ili .udcx koja sadrži informacije o vezi za jedan spoljni izvor podataka. Ova datoteka je uskladištena u biblioteci za povezivanje podataka na serveru na kojem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Datoteka sa podacima za povezivanje se kreira tako što ćete Razvojni programer ili konverziju podataka za povezivanje u postojećeg predloška obrasca u datoteci sa podacima za povezivanje tako što ćete kliknuti na dugme Konvertuj u dijalogu Podataka za povezivanje (u menijuAlatke ).

Prednosti korišćenja data connection datoteke uključuju:

 • Više obrazaca može da koristi istu datoteku sa podacima za povezivanje, tako da nema potrebe da biste kreirali iste podatke za povezivanje ispočetka za svaki predložak obrasca.

 • Ako je lokacija ili postavke veze za spoljni izvor podataka, treba da ažurirate samo datoteku sa podacima za povezivanje, umesto svaki predložak obrasca.

 • Datoteka sa podacima za povezivanje može da sadrži alternativni informacije o potvrdi identiteta može da upotrebljava servera kada korisnik popunjava obrazac pomoću Veb pregledača.

 • Na osnovu predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem obrasce koji su popunjeni u pregledaču možete povezati sa servera iz drugog domena samo sa podataka za povezivanje koje koristite za povezivanje datoteke sa podacima.

Napomena: Microsoft Office InfoPath koristi datoteke podataka za povezivanje koji slede formata univerzalni podatke za povezivanje verzije 2.0 datoteke. Ova verzija je nadređena verzija 1.0 datoteke formata koriste Microsoft Office FrontPage i Microsoft Office Excel. InfoPath možete da koristite za povezivanje datoteke sa podacima u formatu verzija 1.0 datoteke.

Kada dodajete podatke za povezivanje u predložak obrasca pomoću postavki u biblioteci za povezivanje podataka, možete da kreirate pomoćnih podataka za povezivanje u predlošku obrasca. Podaci za povezivanje se razlikuje od glavnih podataka za povezivanje koje je kreirao prilikom dizajniranja predloška obrasca na osnovu baze podataka, Web usluzi ili postavke biblioteke podataka za povezivanje. Samo ako ne možete da dobijete ili slanje podataka preko glavnih podataka za povezivanje, treba da dodate pomoćnih podataka za povezivanje.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Da biste dodali vezu za prenos podataka u predložak obrasca pomoću postavki koje su uskladištene u biblioteke podataka za povezivanje, morate sledeće informacije od administratora lokacije:

 • Lokaciju servera koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Office SharePoint Server 2007, koji sadrži lokaciju koja sadrži biblioteku podataka za povezivanje

 • Ime datoteke za povezivanje podataka u biblioteci za povezivanje podataka koje želite da koristite

 • Da li datoteka sa podacima za povezivanje sadrži postavke za podatke za povezivanje upita ili prosleđivanju

 • Da li možete da konfigurišete predložak obrasca za bezbedno skladištenje rezultata upita u obrascu za korišćenje van mreže ako su postavke upita za podatke za povezivanje

Vrh stranice

Dodavanje podataka za povezivanje upita

Da biste dodali vezu za prenos podataka u predložak obrasca pomoću postavki u biblioteci za povezivanje, morate da dovršite sledeće procedure:

 1. Dodavanje pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca.

 2. Povežete kontrole polja upita i podataka u sekundarnom izvoru podataka.

 3. Konfigurisanje predloška obrasca da biste koristili podatke za povezivanje pomoću pravila ili dugmeta.

Korak 1: Dodavanje pomoćnih podataka za povezivanje

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje kliknite na dugme Pretraži za povezivanje na Microsoft Office SharePoint Server, a zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, sa liste lokacije , kliknite na ime lokacije na serveru na kojem Office SharePoint Server 2007 sa bibliotekom za povezivanje.

  Moja lokacija nije na listi

  Da biste dodali lokaciju na listu, uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Upravljanje lokacijama.

  2. U dijalogu Upravljanje lokacijama , kliknite na dugme Dodaj.

  3. U polju URL adresa Otkucajte lokaciju biblioteke podataka za povezivanje.

  4. U polju ime za prikaz otkucajte ime za biblioteke podataka za povezivanje. Ovo ime će se pojaviti na listi lokacija u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

  5. Kliknite na dugme U redu.

  6. Kliknite na dugme Zatvori.

 5. Kliknite na ime biblioteke podataka za povezivanje da biste videli listu datoteka sa podacima za povezivanje, kliknite na ime datoteke sa podacima za povezivanje koje želite da koristite za ove podatke za povezivanje, a zatim kliknite na dugme dalje.

 6. U zavisnosti od postavki za povezivanje u datoteci sa podacima za povezivanje, sledeća stranica čarobnjaka može vam zatražiti da navedete probne vrednosti za sve parametre.

  Kako da navedete probne vrednosti?

  1. Izaberite parametar u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme Postavi vrednost uzorka.

  2. U polju uzorak vrednost otkucajte vrednost da vaš korisnički možda koristite za ovo polje, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Ponovite ove korake za sve parametre u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme dalje.

  Tehnička beleška

  Kada konfigurišete podatke za povezivanje Veb usluge u čarobnjaku za podatke za povezivanje, Microsoft Office InfoPath povezuje Veb usluge i zahteva Veb usluge WSDL (Description Language) datoteke. WSDL datoteka sadrži šemi koriste Veb usluge. Veb usluga odgovara na zahtev slanjem ovu datoteku u programu InfoPath. InfoPath koristi informacije iz ove datoteke da biste dodali odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe tip nepoznati element u WSDL datoteka, InfoPath uzorak podataka se koristi za određivanje definiciju nepoznati element tipa i zatim dodaje odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka.

 7. Ako želite da rezultati upita budu dostupne kada obrazac nije povezan sa mrežom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uskladišti kopiju podataka iz predloška obrasca .

  Napomena o bezbednosti: Izbor u ovom polju za potvrdu skladišti rezultate upita u predlošku obrasca. Pošto su podaci uskladišteni u predlošku obrasca, dostupne u obrascima koje korisnici popunjavaju je čak i ako im računari nisu povezani sa mrežom. Ako se dobija osetljive podatke iz ove podatke za povezivanje, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke u slučaju da izgubite ili ukradu računara.

 8. Kliknite na dugme Dalje.

  Na sledećoj stranici čarobnjaka će prikazati rezime postavki za ove podatke za povezivanje.

 9. Otkucajte opisno ime za podatke za povezivanje. Ovo ime će se pojaviti na listi Izvora podataka u oknu zadataka " Izvor podataka ".

 10. Da biste omogućili obrazaca zasnovanih na ovom predlošku obrasca da biste koristili ovu vezu za prenos podataka kada su otvoreni, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi podatke prilikom otvaranja obrasca .

Vrh stranice

Korak 2: Dodavanje kontrole za prikazivanje podataka korisnicima

 1. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 2. Prevucite kontrolu u predložak obrasca.

 3. U dijalogu Povezivanje kontrola izaberite polje koje želite da povežete kontrolu i zatim kliknite na dugme u redu.

Korak 3: Konfigurisanje predloška obrasca da biste koristili podatke za povezivanje

Ako želite da preuzmete podatke iz ove podatke za povezivanje kada obrazac će se otvoriti korisnici, možete da dodate pravilo u predložak obrasca koji koristi podatke za povezivanje pod određenim uslovima ili možete da dodate dugmeta u predložak obrasca koji korisnici mogu da kliknu da biste koristili podatke Poveži potrebno.

Add a rule

Možete da dodate pravilo u predložak obrasca koji se izvršava podatke za povezivanje svaki put kada je ispunjen uslov za pravilo. Sledeća procedura pretpostavlja da ste kreirali podatke za povezivanje upita za predložak obrasca i da li ste konfigurisali kontrolu na predlošku obrasca da biste prikazali podatke iz podataka za povezivanje.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Dvaput kliknite na kontrolu koju želite da dodate pravilo za.

 3. Izaberite karticu Podaci.

 4. U okviru Validacija i pravila, izaberite stavku pravila.

 5. U dijalogu pravila kliknite na dugme Dodaj.

 6. U polju ime otkucajte ime za pravilo.

 7. Da biste naveli uslov kada pokretanje pravila, izaberite stavku Postavi uslov, a zatim unesite uslov. Pravilo će se pokrenuti kada dođe do uslov. Ako niste postavili uslov, pravilo će pokrenuti svaki put kada korisnik menja vrednost u kontroli, a zatim prelazi njegovo ili njeno kursor od kontrolu.

 8. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 9. Na listi radnju , kliknite na dugme upita koji koristi vezu za prenos podataka.

 10. Na listi podataka za povezivanje , izaberite podatke za povezivanje koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu da biste zatvorili sve dijaloge.

 11. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Dugme "Dodaj" da biste koristili podatke za povezivanje

Predložak obrasca koji korisnici mogu da kliknu kada popune obrazac zasnovan na predlošku obrasca možete dodati kontrolu dugmeta. Kada se klikne na ovo dugme možete da preuzmete podatke iz podataka za povezivanje upita.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. Prevucite kontrolu dugmeta u predložak obrasca.

 4. Dvaput kliknite na kontrolu dugmeta koju ste upravo dodali u predložak obrasca.

 5. Izaberite karticu Opšte postavke .

 6. Na listi radnju , kliknite na dugme Osveži.

 7. U polju oznake otkucajte ime koje želite da se pojavi na dugmetu u predlošku obrasca.

 8. Izaberite stavku Postavke.

 9. U dijalogu Osvežavanje izaberite stavku jedan pomoćni izvor podataka.

 10. Na listi Odaberite sekundarni izvor podataka , kliknite na pomoćni izvor podataka koji je povezan sa podacima za povezivanje upita.

 11. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 12. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Dodavanje prosleđivanju

Ako datoteka sa podacima za povezivanje sadrži postavke prosleđivanja za podatke za povezivanje, možete da konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđivanje podataka obrasca pomoću podataka za povezivanje. Kada konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđivanje podataka obrasca, InfoPath dodaje dugme Prosledi na standardnoj traci sa alatkama i Prosledi komandu u meniju datoteka . Opcije prosleđivanja za predložak obrasca možete da konfigurišete u dijalogu Opcije prosleđivanja (meniAlatke ). Opcije prosleđivanja se konfigurišu na isti način kao da ste dodali pomoćnih podataka za povezivanje koji je prosleđivanju. Veze ka više informacija o dodavanju prosleđivanju u predložak obrasca u odeljku Takođe pogledajte .

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje kliknite na dugme Pretraži za povezivanje na Microsoft Office SharePoint Server, a zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, sa liste lokacije , kliknite na ime lokacije sa bibliotekom za povezivanje.

  Moja lokacija nije na listi

  Da biste dodali lokaciju na listu, uradite sledeće:

  1. Izaberite stavku Upravljanje lokacijama.

  2. U dijalogu Upravljanje lokacijama , kliknite na dugme Dodaj.

  3. U polju URL adresa Otkucajte lokaciju biblioteke podataka za povezivanje.

  4. U polju ime za prikaz otkucajte ime za biblioteke podataka za povezivanje. Ovo ime će se pojaviti na listi lokacija u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

  5. Kliknite na dugme U redu.

  6. Kliknite na dugme Zatvori.

 5. Kliknite na ime biblioteke podataka za povezivanje da biste videli listu datoteka sa podacima za povezivanje, kliknite na ime datoteke sa podacima za povezivanje koje želite da koristite za ovu podatke za povezivanje, a zatim kliknite na dugme dalje.

 6. Ako su postavke za prosleđivanje podataka za povezivanje Veb usluge, InfoPath može da otkrije koji parametri u Web usluzi može da prima podatke. Možete da konfigurišete podatke za povezivanje da biste poslali deo podataka ili sve podatke u predložak obrasca.

  Kako?

  1. Na listi Parametri , kliknite na dugme parametar koji će primati podatke iz obrasca.

  2. Da biste prosledili sve podatke u obrascu za ovaj parametar, uključujući osnovni element i sva uputstva za obradu, uradite sledeće:

   1. Kliknite na dugme ceo obrazac (XML dokument, uključujući i uputstva za obradu).

   2. Da biste prosledili podatke u vidu niske, potvrdite izbor prosleđivanje podataka u vidu niske . Obično, izaberete ovo polje za potvrdu da biste prosledili digitalno potpisane podatke. U većini slučajeva, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

  3. Da biste naveli polja ili grupe za ovaj parametar, uradite sledeće:

   1. U okviru Opcije parametara, izaberite polje ili grupu.

   2. Kliknite na dugme Izmeni Slika dugmeta .

   3. U dijalogu Izbor polja ili grupe kliknite na polje ili grupu sa podacima koje želite da prosledite, a zatim kliknite na dugme u redu.

   4. Na listi Uključi , izaberite tekst i Podređeni elementi da biste prosledili samo sadržaj polja ili grupe ili kliknite na dugme XML podstablo, uključujući izabrani element da biste prosledili i sadržaj i izabrane grupe ili polja.

  4. Ponovite ove korake za sve parametre.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×