Dodavanje oznake ili okvira za tekst u radni list

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako neko unosi podatke na nepravilan način ili ako smatrate da je moguće da jedan od saradnika nije siguran kako se unose podaci, dodajte oznaku. Jednostavno ime, kao na primer „Telefon“, daje drugima na znanje šta treba da unesu u ćeliju, a vaše oznake mogu pružiti i složenija uputstva.

Oznake možete dodati obrascima i ActiveX kontrolama.

Dodavanje oznake (kontrola obrasca)

 1. Kliknite na karticu Projektovanje, kliknite na dugme Umetni, a zatim kliknite na oznaku Slika dugmeta .

  Grupa „Kontrole“

 2. Kliknite na lokaciju radnog lista gde želite da se pojavi gornji levi ugao oznake.

 3. Da biste naveli svojstva kontrole, kliknite desnim tasterom miša na kontrolu i izaberite stavku Oblikuj kontrolu.

 1. Kliknite na karticu Projektovanje i kliknite na dugme Umetnii u okviru ActiveX kontrole, kliknite na oznaku Slika dugmeta .

  Grupa „Kontrole“

 2. Kliknite na lokaciju radnog lista gde želite da se pojavi gornji levi ugao oznake.

 3. Kliknite na dugme Režim dizajniranja Slika dugmeta .

 4. Kliknite na lokaciju radnog lista gde želite da se pojavi gornji levi ugao oznake.

 5. Da biste naveli svojstva kontrole, kliknite na dugme Svojstva Slika dugmeta .

  Savet: Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na oznaku i izabrati stavku Svojstva.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva. Da biste dobili detaljne informacije o svakom svojstvu, izaberite svojstvo i zatim pritisnite taster F1 da biste prikazali temu „Pomoć za Visual Basic“. Možete i da otkucate ime svojstva u polju pomoći za Visual Basic Pretraga. Ova tabela rezimira svojstva.

  Rezime svojstava oznaka po funkcionalnim kategorijama

Ako želite da navedete:

Koristite ovo svojstvo

Opšte:

Da li se kontrola učitava kada se otvori radna sveska. (Zanemaruje se za ActiveX kontrole.)

Automatsko učitavanje (Excel)

Da li kontrola može da primi fokus i odgovori na događaje koje generiše korisnik.

Omogućeno (obrazac)

Da li kontrola može da se uređuje.

Zaključano (obrazac)

Ime kontrole.

Ime (obrazac)

Način na koji je kontrola priložena ćelijama ispod nje (slobodno pluta, premešta se ali ne menja veličinu ili se premešta i menja veličinu).

Položaj (Excel)

Da li kontrola može da se odštampa.

Štampanje objekta (Excel)

Da li je kontrola vidljiva ili skrivena.

Vidljivo (obrazac)

Tekst:

Atributi fonta (podebljano, kurziv, veličina, precrtani tekst, podvučeno i debljina).

Podebljano, Kurziv, Veličina, Precrtani tekst, Podvučeno, Debljina (obrazac)

Opisni tekst na kontroli koji je identifikuje ili opisuje.

Natpis (obrazac)

Na koji je način tekst poravnat u kontroli (levo, u centru ili desno).

TextAlign (obrazac)

Da li se sadržaj kontrole automatski prelama na kraju reda.

WordWrap (obrazac)

Veličina i pozicija:

Da li se veličina kontrole automatski prilagođava tako da prikaže sav sadržaj.

Automatsko podešavanje veličine (obrazac)

Širina ili visina u tačkama.

Visina, Širina (obrazac)

Rastojanje između kontrole i leve ili gornje ivice radnog lista.

Levo, Vrh (obrazac)

Oblikovanje

Boja pozadine.

Boja pozadine (obrazac)

Stil pozadine (prozirno ili neprozirno).

BackStyle (obrazac)

Boja ivice.

Boja ivice (obrazac)

Tip ivice (nijedna ili sa jednim redom).

Stil ivice (obrazac)

Boja prednjeg plana.

Boja prednjeg plana (obrazac)

Da li kontrola ima senku.

Senka (Excel)

Vizuelni izgled ivice (ravna, uzdignuta, udubljena, gravirana ili „bump“ ivica).

SpecialEffect (obrazac)

Slika:

Rasterska slika za prikaz u kontroli.

Slika (obrazac)

Lokacije slike u odnosu na natpis (levo, na vrhu, desno i tako dalje).

PicturePosition (obrazac)

Tastatura i miš:

Tasterska prečica za kontrolu.

Tasterska prečica (obrazac)

Prilagođena ikona miša.

Ikona miša (obrazac)

Tip pokazivača koji se prikazuje kada korisnik postavi miša iznad određenog objekta (na primer standardni, strelica ili I-beam).

Pokazivač miša (obrazac)

 1. Kliknite na karticu Projektovanje i kliknite na dugme Umetnii u okviru ActiveX kontrole, kliknite na Okvir za tekst Slika dugmeta .

  Grupa „Kontrole“

 2. Kliknite na lokaciju radnog lista gde želite da se pojavi gornji levi ugao okvira za tekst.

 3. Da biste uredili ActiveX kontrolu, kliknite na dugme Režim dizajniranja Slika dugmeta .

 4. Da biste naveli svojstva kontrole, kliknite na dugme Svojstva Slika dugmeta .

  Savet: Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na okvir za tekst i izabrati stavku Svojstva.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva. Da biste dobili detaljne informacije o svakom svojstvu, izaberite svojstvo i zatim pritisnite taster F1 da biste prikazali temu „Pomoć za Visual Basic“. Možete i da otkucate ime svojstva u polju pomoći za Visual Basic Pretraga. Sledeći odeljak rezimira dostupna svojstva.

  Rezime svojstava okvira za tekst po funkcionalnim kategorijama

Ako želite da navedete:

Koristite ovo svojstvo

Opšte:

Da li se kontrola učitava kada se otvori radna sveska. (Zanemaruje se za ActiveX kontrole.)

Automatsko učitavanje (Excel)

Da li kontrola može da primi fokus i odgovori na događaje koje generiše korisnik.

Omogućeno (obrazac)

Da li kontrola može da se uređuje.

Zaključano (obrazac)

Ime kontrole.

Ime (obrazac)

Način na koji je kontrola priložena ćelijama ispod nje (slobodno pluta, premešta se ali ne menja veličinu ili se premešta i menja veličinu).

Položaj (Excel)

Da li kontrola može da se odštampa.

Štampanje objekta (Excel)

Da li je kontrola vidljiva ili skrivena.

Vidljivo (obrazac)

Tekst:

Da li je reč ili znak osnovna jedinica koja se koristi za proširivanje izbora.

Automatski izbor reči (obrazac)

Atributi fonta (podebljano, kurziv, veličina, precrtani tekst, podvučeno i debljina).

Podebljano, Kurziv, Veličina, Precrtani tekst, Podvučeno, Debljina (obrazac)

Da li izabrani tekst ostaje markiran kada kontrola nema fokus.

Sakrivanje izbora (obrazac)

Podrazumevani režim izvršavanja uređivača metoda unosa (IME).

IME režim (obrazac)

Da li se veličina kontrole prilagođava tako da prikaže cele ili delimične redove teksta.

Integralna visina (obrazac)

Maksimalan broj znakova koji korisnik može da unese.

Maksimalna dužina (obrazac)

Da li kontrola podržava više redova teksta.

Više redova (obrazac)

Znakovi čuvara mesta, na primer zvezdica (*), za prikazivanje umesto stvarnih znakova.

Znak lozinke (obrazac)

Da li korisnik može da izabere red teksta tako što će kliknuti sa leve strane teksta.

Izbor margine (obrazac)

Tekst u kontroli.

Tekst (obrazac)

Na koji je način tekst poravnat u kontroli (levo, u centru ili desno).

TextAlign (obrazac)

Da li se sadržaj kontrole automatski prelama na kraju reda.

WordWrap (obrazac)

Podaci i povezivanje:

Opseg koji je povezan sa vrednošću kontrole.

Povezana ćelija (Excel)

Sadržaj ili stanje kontrole.

Vrednost (obrazac)

Veličina i pozicija:

Da li se veličina kontrole automatski prilagođava tako da prikaže sav sadržaj.

Automatsko podešavanje veličine (obrazac)

Širina ili visina u tačkama.

Visina, Širina (obrazac)

Rastojanje između kontrole i leve ili gornje ivice radnog lista.

Levo, Vrh (obrazac)

Oblikovanje

Boja pozadine.

Boja pozadine (obrazac)

Stil pozadine (prozirno ili neprozirno).

BackStyle (obrazac)

Boja ivice.

Boja ivice (obrazac)

Tip ivice (nijedna ili sa jednim redom).

Stil ivice (obrazac)

Boja prednjeg plana.

Boja prednjeg plana (obrazac)

Da li kontrola ima senku.

Senka (Excel)

Vizuelni izgled ivice (ravna, uzdignuta, udubljena, gravirana ili „bump“ ivica).

SpecialEffect (obrazac)

Da li dolazi do automatske radnje tastera TAB kada korisnik unese maksimalan broj znakova za kontrolu.

Automatska radnja tastera TAB (obrazac)

Tastatura i miš:

Da li je omogućeno prevlačenje i otpuštanje.

Ponašanje pri prevlačenju (obrazac)

Ponašanje izbora pri unosu kontrole (izaberite sve ili ne birajte).

Unos ponašanja polja (Form)

Efekat pri pritiskanju tastera ENTER (kreiranje novog reda ili pomeranje fokusa).

Ponašanje tastera ENTER (obrazac)

Prilagođena ikona miša.

Ikona miša (obrazac)

Tip pokazivača koji se prikazuje kada korisnik postavi miša iznad određenog objekta (na primer standardni, strelica ili I-beam).

Pokazivač miša (obrazac)

Da li je taster TAB dozvoljen u regionu uređivanja.

Ponašanje tastera TAB (obrazac)

Specifično za okvir za tekst:

Da li kontrola ima vertikalne trake za pomeranje, horizontalne trake za pomeranje ili obe.

Trake za pomeranje (obrazac)

 1. Kliknite na karticu Datoteka, kliknite na stavku Opcije, a zatim na dugme Prilagodi traku.

 2. U okviru Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

Oznaka identifikuje namenu ćelije ili okvira za tekst, prikazuje kratka uputstva ili obezbeđuje naslov ili natpis. Oznaka takođe može da prikazuje opisnu sliku. Koristite oznaku za fleksibilnije postavljanje uputstava, za naglašavanje teksta, kao i kada objedinjene ćelije ili određena lokacija ćelije nisu praktično rešenje.

Okvir za tekst je pravougaoni okvir u kome možete da prikažete, unesete ili uredite tekst ili podatke u ćeliji. Okvir za tekst takođe može biti statičan i prikazivati podatke koje korisnici mogu samo da pročitaju. Koristite okvir za tekst kao alternativu za unos teksta u ćeliju kada želite da prikažete objekat koji slobodno pluta. Okvir za tekst možete da koristite i da biste prikazali ili pregledali tekst koji je nezavisan u odnosu na granice redova i kolona čuvajući raspored koordinatne mreže ili tabele sa podacima na radnom listu.

Oznaka na kontroli obrasca:

Primer kontrole oznake obrasca

Oznaka ActiveX kontrole:

Primer ActiveX kontrole oznake

Kontrola okvira za tekst ActiveX kontrole:

Primer ActiveX kontrole okvira za tekst

 • Da biste kreirali okvir za tekst sa skupom znakova čuvara mesta koji prihvata lozinku, koristite svojstvo Znak lozinke . Uverite se da ste zaštitili povezanu ćeliju ili drugu lokaciju u kojoj je tekst uskladišten. Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole, kao na primer „Y6dh!et5“, a ne „House27“. Lozinke bi trebale da sadrže 8 ili više znakova;14 je bolje.

  Nemojte zaboraviti lozinku. Ako je zaboravite, nećemo moći da vam pomognemo da je preuzmete. Office nema glavni ključ za otključavanje bilo koje stavke. Uskladištite lozinke na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

 • Da biste kreirali pomerajući okvir za tekst sa više redova i sa horizontalnim i vertikalnim trakama za pomeranje, postavite Više redova na vrednostTačno, Automatsko podešavanje veličine i WordWrap na Netačno, Trake za pomeranje na 3 i Povezana ćelija na adresu ćelije (na primer D1) za koju želite da sadrži tekst. Da bi uneo novi red, korisnik mora pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+ENTER ili SHIFT+ENTER, čime se generiše specijalan znak koji se skladišti u povezanoj ćeliji.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×