Dodavanje Outlook.com naloga u Outlook za Windows

Dodavanje Outlook.com naloga u Outlook za Windows

Korišćenje Outlook vam pruža mogućnost da pristupite velikom broju različitih naloga e-pošte na jednom mestu. Ako imate Microsoft nalog e-pošte koji se završava sa @outlook.com, @live.com, @hotmail.com ili @msn.com, pratite navedene korake da biste dodali nalog na Outlook 2016 i Outlook 2013 ili na Outlook 2010 i Outlook 2007

Brzo dodavanje Outlook.com naloga e-pošte

Ostava

Možete da koristite opciju za automatsko podešavanje programa Outlook da biste dodali Outlook.com nalog u programu Outlook za PC.  Ta uputstva možete da koristite da biste dodali prvi nalog ili dodatne naloge.

Napomena: Korisničko ime je puna Outlook.com adresa e-pošte.

 1. Otvorite Outlook i izaberite stavke Datoteka > Dodaj nalog.

  Izaberite stavku „Datoteka“, zatim „Dodaj nalog“.

  Napomena: Korisnici programa Outlook 2007 trebalo bi da izaberu stavke Alatke > Postavke naloga. Na kartici E-pošta izaberite stavku Novo.

 2. Za Outlook 2016 unesite adresu e-pošte, a zatim izaberite stavku Poveži.
  Za Outlook 2013 i Outlook 2010, izaberite nalog e-pošte, a zatim unesite ime, adresu e-pošte i lozinku. Zatim kliknite na dugme „Dalje“.

 3. Ako se to zatraži, ponovo unesite lozinku, a zatim kliknite na dugmad U redu i Završi da biste počeli da koristite Outlook.

Napomena: Ove korake možete da koristite da biste dodali prvi nalog ili dodatne naloge u Outlook.

Šta želite da uradite?

Možete da koristite Outlook.com nalog (ranije Hotmail) sa Outlook 2010 ili Outlook 2007 nalogom. 

Iako Microsoft trenutno podržava samo Outlook 2007 verzije 12.0.6680.5000 i novije, za pristup nalogu e-pošte možete da koristite podržanu ili nepodržanu verziju. Korišćenje podržane verzije omogućava pun pristup ličnom Microsoft nalogu e-pošte, što obuhvata pristup e-pošti, kalendaru i kontaktima. Korišćenje nepodržane verzije omogućava pristup e-pošti u nalogu, ali ne i pristup kalendaru, kontaktima ili zadacima.

 1. U programu Outlook 2007, izaberite meni Pomoć, a zatim izaberite stavku Osnovni podaci o programu Microsoft Office Outlook.

 2. U dijalogu Osnovni podaci o programu Microsoft Outlook broj verzije programa Outlook 2007 koji vas zanima nalazi se u prvom redu, odmah iza reči Microsoft Office Outlook 2007. Ako se na kraju prvog reda u dijalogu nalazi još jedan broj verzije, zanemarite ga.

  Na sledećem snimku ekrana se vidi lokacija broja verzije programa Outlook 2007 u prvom redu u dijalogu.

  Snimak ekrana koji prikazuje gde se pojavljuje broj verzije programa Outlook 2007 u dijalogu „Osnovni podaci o programu Microsoft Office Outlook“.
 3. Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li imate podržanu ili nepodržanu verziju programa Outlook 2007:

 1. Započnite preuzimanje ispravke za Outlook 2007 (KB2768023) tako što ćete otići u Microsoft Download Center i izabrati stavku Preuzmi.

 2. Kad budete upitani želite li da pokrenete ili sačuvate datoteku koju preuzimate, izaberite stavku Sačuvaj.

 3. U dijalogu Sačuvaj kao izaberite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteku, a zatim izaberite stavku Sačuvaj.

 4. Kad se preuzimanje dovrši, instalirajte ispravku tako što ćete uraditi sledeće:

  • Pređite u fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku, a zatim otvorite datoteku. Pojavljuje se čarobnjak za instalaciju.

  • Pratite čarobnjaka da biste dovršili ažuriranje.

 5. Pređite na 3. korak: započnite proces podešavanja novog naloga.

Da biste započeli proces podešavanja novog naloga, dodajte novi profil ako već imate nalog e-pošte u programu Outlook 2007 ili nastavite bez dodavanja novog profila ako ga nemate.

Dodavanje novog profila

 1. Otvorite kontrolnu tablu.

 2. Izaberite stavku Pošta. Pojavljuje se dijalog Podešavanje pošte – Outlook.

 3. U odeljku Profili izaberite stavku Prikaži profile. Pojavljuje se dijalog Pošta.

 4. U okviru Pri pokretanju programa Microsoft Outlook koristi ovaj profil izaberite stavku Upitaj koji će se profil koristiti.

 5. Izaberite stavku Dodaj, a zatim navedite ime za novi profil.

 6. Kliknite na dugme U redu. Pojavljuje se dijalog Dodavanje novog naloga e-pošte – automatsko podešavanje naloga.

 7. Pređite na 4. korak: Dovršavanje procesa podešavanja novog naloga. (Nemojte izvršiti sledeću proceduru: „Nastavite bez dodavanja novog profila“.)

Nastavite bez dodavanja novog profila

 1. U programu Outlook 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. U dijalogu Postavke naloga – nalozi e-pošte, na kartici E-pošta izaberite stavku Novo.

  Snimak ekrana kartice „E-pošta“ u dijalogu „Postavke naloga“.
 3. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte izaberite stavku Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili HTTP, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Pojavljuje se dijalog Dodavanje novog naloga e-pošte – automatsko podešavanje naloga.

 4. Pređite na 4. korak: Dovršavanje procesa podešavanja novog naloga.

Da biste dovršili proces podešavanja novog naloga, izvršite jednu od sledeće dve procedure u ovom odeljku, u zavisnosti od toga da li koristite podržanu ili nepodržanu verziju programa Outlook 2007.

Dodajte novi nalog u podržanu verziju programa Outlook 2007

 1. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – automatsko podešavanje naloga, u okvir Ime unesite ime ili prepoznatljivo ime ili nadimak. To je ime pošiljaoca koje će primaoci poruke videti.

 2. U okvir za tekst E-adresa unesite e-adresu naloga e-pošte koji želite da dodate u Outlook 2007.

 3. U okvir za tekst Lozinka unesite lozinku za nalog koji želite da dodate u Outlook 2007.

 4. U okvir za tekst Ponovo otkucajte lozinku ponovo unesite lozinku.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

  Outlook 2007 dodaje novi nalog e-pošte i povezuje se sa njim.

  Važno: Završili ste! Dovršili ste sve neophodne procedure za konfigurisanje programa Outlook 2007 za pristup ličnom Microsoft nalogu e-pošte. Nemojte izvršiti sledeću proceduru: „Dodavanje novog naloga u nepodržanu verziju programa Outlook 2007“.

Dodajte novi nalog u nepodržanu verziju programa Outlook 2007

 1. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – automatsko podešavanje naloga izaberite stavku Ručno konfiguriši postavke servera ili dodatne tipove servera, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 2. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – izbor usluge e-pošte izaberite stavku Internet e-pošta, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – postavke internet e-pošte uradite sledeće:

  • U odeljku Informacije o korisniku unesite ime i e-adresu naloga e-pošte koji dodajete u Outlook 2007.

  • U odeljku Informacije o serveru uradite sledeće:

   • Za Tip naloga izaberite stavku IMAP.

   • Za Server dolazne pošte unesite tekst prikazan za adresu servera u delu IMAP4 postavke za lični Microsoft nalog e-pošte. Adresa koja je tamo prikazana može biti imap-mail.outlook.com.

   • Za Server odlazne pošte unesite smtp-mail.outlook.com.

  • U odeljku Informacije o prijavljivanju uradite sledeće:

   • U okvir za tekst Korisničko ime unesite e-adresu naloga e-pošte koji želite da dodate u Outlook 2007.

   • U okvir za tekst Lozinka unesite lozinku za nalog koji želite da dodate u Outlook 2007.

  • U blizini donjeg desnog ugla dijaloga izaberite stavku Još postavki.

 4. U dijalogu Postavke internet e-pošte, na kartici Server odlazne pošte izaberite stavku Za moj server odlazne pošte (SMTP) neophodna je potvrda identiteta, a zatim izaberite stavku Koristi iste postavke kao i server dolazne pošte.

 5. U dijalogu Postavke internet e-pošte izaberite karticu Više opcija.

  Snimak ekrana kartice „Napredno“ u dijalogu „Internet postavke e-pošte“.
 6. Na kartici Više opcija uradite sledeće:

  • Za Server dolazne pošte (IMAP) u okvir za tekst unesite broj porta prikazan u delu IMAP4 postavke za lični Microsoft nalog e-pošte, što može da bude 993, i izaberite stavku Za ovaj server je neophodna šifrovana veza (SSL).

  • Za Server odlazne pošte (SMTP) u okvir za tekst za port unesite broj 25, a za Koristi sledeći tip šifrovane veze izaberite stavku TLS.

   Saveti: 

   • Pre nego što unesete 25 u okvir za tekst za Server odlazne pošte (SMTP), korisno je proveriti softver zaštitnog zida kako biste videli da li je port 25 dostupan. Ako proverite i port 25 nije dostupan, unesite 587 u okvir za tekst za Server odlazne pošte (SMTP).

   • Ako broj porta koji unesete u ovom slučaju nije dostupan, možete da dobijete poruku o grešci kada Outlook 2007 pokuša da se poveže sa nalogom e-pošte. Ako o tome dobijete poruku o grešci, vratite se na karticu Više opcija u dijalogu Postavke internet e-pošte i unesite drugi broj porta (25 ili 587).

 7. Odaberite dugme U redu da biste zatvorili dijalog Postavke internet e-pošte.

 8. U dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte – postavke internet e-pošte odaberite dugme Dalje.

  Outlook 2007 dodaje novi nalog e-pošte i povezuje se sa njim.

  Važno: Završili ste! Konfigurisali ste Outlook 2007 tako da pristupa ličnom Microsoft nalogu e-pošte.

 1. Na kartici Datoteka izaberite Postavke naloga > Postavke naloga.

 2. Izaberite nalog e-pošte koji želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste potvrdili uklanjanje naloga, kliknite na dugme Da.

Na kontrolnoj tabli možete da deinstalirate i Outlook Connector. Više informacija o uklanjanju programa potražite u Windows pomoći i podršci.

Ako promenite lozinku Outlook.com naloga, morate da ažurirate i informacije u Outlook. Kada promenite lozinku na veb sajtu Outlook.com, ažurirajte lozinku koja je sačuvana u Outlook.

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Postavke naloga > Postavke naloga.

  Stavka „Postavke naloga“ u prikazu „Backstage“

 2. Na kartici E-pošta izaberite Outlook.com nalog i kliknite na dugme Promeni.

 3. U okvir Lozinka otkucajte novu lozinku.

 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim u dijalogu Postavke naloga kliknite na dugme Zatvori.

Pomoću programskog dodatka Outlook Connector, možete da prikažete na Outlook.com kalendar u Outlook. Ovo uključuje kalendare drugih osoba koji su podeljeni sa vama. Upravljanjem kalendarima u Outlook, možete da iskoristite funkcije upravljanja vremenom koje Outlook nudi, kao što je pregledanje više kalendara istovremeno. Sa Outlook 2010 ili Outlook 2007 naloga i programskog dodatka Outlook Connector možete i da:

 • prikazujete zadatke i poruke označene zastavicom u okviru zakazane obaveze na dan krajnjeg roka

 • kategorizujete zakazane obaveze prilagođenim bojama kategorija

 • prekrivate više kalendara

Pored toga, sve promene koje izvršite u Outlook.com kalendaru u Outlook automatski se sinhronizuju sa veb verzijom vašeg Outlook.com naloga.

Više informacija

Dodavanje naloga e-pošte u Outlook 2016 za Mac

Dodavanje Outlook.com naloga u programu Outlook za Mac 2011

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×