Dodavanje okvira za grupisanje ili kontrole okvira u radni list

Excel za Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Okvir za grupisanje ili kontrolu okvira možete koristiti da biste grupisali srodne kontrole (kao što su dugmad opcija, polja za potvrdu ili usko povezani sadržaj) u jednu vizuelnu jedinicu.

Okviri za grupisanje i kontrole okvira predstavljaju pravougaone objekte sa opcionalnim oznakama. Okvir za grupisanje ili kontrolu okvira koristite da biste vizuelno organizovali srodne stavke u obrascu. Na primer, u aplikaciji za porudžbine kupca grupišite ime, adresu i broj računa kupca, a u porudžbenici grupišite listu dostupnih artikala.

Okvir za grupisanje (kontrola obrasca)

Primer kontrole okvira za grupisanje na traci sa alatkama „Obrasci“

Kontrola okvira (ActiveX kontrola)

Primer ActiveX kontrole okvira za grupisanje

Koji tip kontrole želite da koristite?

 1. Uverite se da je dostupna je kartica Projektovanje .

  Prikazivanje kartice " Projektovanje "

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Prilagođavanje trake.

  2. U okviru Prilagođavanje trake, sa padajuće liste izaberite stavku glavne kartice .

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje , a zatim kliknite na dugme u redu.

  4. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje izaberite Režim dizajniranja Slika dugmeta .

 2. Na kartici " Projektovanje ", kliknite na dugme Umetni, a zatim u okviru Kontrole obrasca, izaberite okvir za grupisanje Slika dugmeta .

  controls group

 3. Kliknite na lokaciju u radnom listu na kojoj želite da se nalazi gornji levi ugao okvira za grupisanje.

 4. Srodne kontrole postavite unutar granica okvira za grupisanje.

  Na primer:

  1. Polja za potvrdu, kao što je lista srodnih proizvoda za nabavku.

  2. Oznake i okviri za tekst, kao što su informacije o imenima i adresama.

  3. Dugmad opcije koja ukazuju na skup opcija koje se međusobno isključuju, na primer „Malo“, „Srednje“ ili „Veliko“.

 5. Da biste odredili svojstva kontrole, kliknite desnim tasterom miša na kontrolu i izaberite stavku Oblikuj kontrolu.

 1. Uverite se da je dostupna je kartica Projektovanje .

  Prikazivanje kartice " Projektovanje "

  1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Prilagođavanje trake.

  2. U okviru Prilagođavanje trake, sa padajuće liste izaberite stavku glavne kartice .

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje , a zatim kliknite na dugme u redu.

  4. Proverite da li se nalazite u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje izaberite Režim dizajniranja Slika dugmeta .

 2. Na kartici " Projektovanje ", kliknite na dugme Umetni, a zatim u okviru ActiveX kontrolekliknite na dugme Još kontrola Slika dugmeta .

  controls group

 3. U dijalogu Još kontrola, sa liste dostupnih kontrola na računaru izaberite stavku Microsoft Forms 2.0 okvir.

 4. Kliknite na lokaciju u radnom listu na kojoj želite da se nalazi gornji levi ugao kontrole okvira.

 5. Da biste naveli svojstva kontrole, na kartici Projektovanje , izaberite stavku Svojstva Slika dugmeta .

  Savet: Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na kontrolu i izabrati stavku Svojstva.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva . Detaljne informacije o svakom svojstva izaberite svojstvo, a zatim pritisnite taster F1 da biste prikazali teme pomoći programa Visual Basic. Takođe možete da upišete ime svojstva u okviru pomoć za Visual Basic za pretragu .

  Ova tabela rezimira po funkcionalnim kategorijama svojstva koja su dostupna.

Ako želite da navedete

Upotrebite ovo svojstvo

Opšta svojstva:

Da li se kontrola učitava kada se otvori radna sveska. (Zanemaruje se za ActiveX kontrole.)

AutoLoad (Excel)

Da li kontrola može da primi fokus i odgovori na događaje koje je generisao korisnik.

Enabled (obrazac)

Da li kontrola može da se uređuje.

Locked (obrazac)

Ime kontrole.

Name (obrazac)

Način na koji je kontrola priložena uz ćelije ispod nje (slobodno plutanje, premeštanje bez promene veličine ili premeštanje i promena veličine).

Placement (Excel)

Da li kontrola može da se odštampa.

PrintObject (Excel)

Da li je kontrola vidljiva ili skrivena.

Visible (obrazac)

Tekst:

Atribute fonta (podebljano, kurziv, veličina, precrtano, podvučeno i debljina).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (obrazac)

Opisni tekst kontrole koji je identifikuje ili opisuje.

Caption (obrazac)

Veličina i položaj:

Visinu ili širinu u tačkama.

Height, Width (obrazac)

Udaljenost između kontrole i leve ili gornje ivice radnog lista.

Left, Top (obrazac)

Oblikovanje:

Boju pozadine.

BackColor (obrazac)

Boju ivice.

BorderColor (obrazac)

Boju prednjeg plana.

ForeColor (obrazac)

Da li kontrola ima senku.

Shadow (Excel)

Vizuelni izgled ivice (ravna, izdignuta, udubljena, izgravirana ili neravna).

SpecialEffect (obrazac)

Slika:

Prikazivanje rasterske slike u kontroli.

Picture (obrazac)

Lokaciju slike u pozadini (gore levo, gore desno, centar, itd).

PictureAlignment (obrazac)

Način prikazivanja slike u pozadini u kontroli (isecanje, razvlačenje ili zumiranje).

PictureSizeMode (obrazac)

Da li želite više kopija slike u kontroli.

PictureTiling (obrazac)

Tastatura i miš:

Prilagođenu ikonu miša.

MouseIcon (obrazac)

Tip pokazivača koji se prikazuje kada korisnik postavi miš na određeni objekat (na primer, standardni, strelica ili I zrak).

MousePointer (obrazac)

Karakteristično za okvir:

Tip ivice koja se koristi, jedna linija ili bez ivice.

BorderStyle (obrazac)

Da li kontrola ima vertikalne trake za pomeranje, horizontalne trake za pomeranje ili i jedne i druge.

ScrollBars (obrazac)

Radnju koja će se preduzeti kada korisnik napusti poslednju kontrolu u okviru ili na stranici (svi obrasci ili trenutni obrazac).

Cycle (obrazac)

Da li će trake za pomeranje biti vidljive kada nisu potrebne.

KeepScrollBarsVisible (obrazac)

Visinu ili širinu u tačkama ukupne oblasti koju je moguće prikazati pomeranjem traka za pomeranje.

ScrollHeight, ScrollWidth (obrazac)

Udaljenost u tačkama leve ili gornje ivice logičkog obrasca od leve ili gornje ivice okvira.

ScrollLeft, ScrollTop (obrazac)

Koliko će se menjati veličina slike u okviru.

Zoom (obrazac)

Napomene: 

 • Ako često planirate da koristite kontrolu okvira, dodajte je u radni list „Sačuvane kontrole“, a zatim taj radni list sačuvajte za ponovnu upotrebu. Kada vam sledeći put bude potrebna kontrola okvira, otvorite radni list, a zatim kopirajte kontrolu okvira u obrazac radnog lista koji uređujete.

 • Sva dugmad opcija u okviru po podrazumevanoj vrednosti međusobno se isključuje.

 • Preklopno dugme možete koristiti i unutar okvira da biste izabrali neke stavke iz srodne grupe. Na primer, možete kreirati porudžbenicu koja sadrži listu dostupnih artikala tako da se ispred svake stavke nalazi preklopno dugme.

Koji tip kontrole želite da koristite?

 1. Uverite se da je dostupna je kartica Projektovanje .

  Prikazivanje kartice " Projektovanje "

  1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.

  2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na dugme Umetni, a zatim u odeljku Kontrole obrasca kliknite na dugme Okvir za grupisanje Slika dugmeta .

  controls group

 3. Kliknite na lokaciju u radnom listu na kojoj želite da se nalazi gornji levi ugao okvira za grupisanje.

 4. Srodne kontrole postavite unutar granica okvira za grupisanje.

  Na primer:

  1. Polja za potvrdu, kao što je lista srodnih proizvoda za nabavku.

  2. Oznake i okviri za tekst, kao što su informacije o imenima i adresama.

  3. Dugmad opcije koja ukazuju na skup opcija koje se međusobno isključuju, na primer „Malo“, „Srednje“ ili „Veliko“.

 5. Da biste odredili svojstva kontrole, kliknite desnim tasterom miša na kontrolu i izaberite stavku Oblikuj kontrolu.

 1. Ako kartica Projektovanje nije dostupna, prikažite je.

  Prikazivanje kartice " Projektovanje "

  1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.

  2. U kategoriji Popularno, u okviru Najbitnije opcije za rad u programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Developer“ na glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na dugme Umetni, a zatim u okviru ActiveX kontrole kliknite na dugme Još kontrola Slika dugmeta .

  controls group

 3. U dijalogu Još kontrola, sa liste dostupnih kontrola na računaru izaberite stavku Microsoft Forms 2.0 okvir.

 4. Kliknite na lokaciju u radnom listu na kojoj želite da se nalazi gornji levi ugao kontrole okvira.

 5. Da biste uređivali ActiveX kontrolu, uverite se da ste u režimu za dizajniranje. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole uključite režim za dizajniranje Slika dugmeta .

 6. Da biste naveli svojstva kontrole, na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na dugme Svojstva Slika dugmeta .

  Savet: Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na kontrolu i izabrati stavku Svojstva.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva . Detaljne informacije o svakom svojstva izaberite svojstvo, a zatim pritisnite taster F1 da biste prikazali teme pomoći programa Visual Basic. Takođe možete da upišete ime svojstva u okviru pomoć za Visual Basic za pretragu .

  Ova tabela rezimira po funkcionalnim kategorijama svojstva koja su dostupna.

Ako želite da navedete

Upotrebite ovo svojstvo

Opšta svojstva:

Da li se kontrola učitava kada se otvori radna sveska. (Zanemaruje se za ActiveX kontrole.)

AutoLoad (Excel)

Da li kontrola može da primi fokus i odgovori na događaje koje je generisao korisnik.

Enabled (obrazac)

Da li kontrola može da se uređuje.

Locked (obrazac)

Ime kontrole.

Name (obrazac)

Način na koji je kontrola priložena uz ćelije ispod nje (slobodno plutanje, premeštanje bez promene veličine ili premeštanje i promena veličine).

Placement (Excel)

Da li kontrola može da se odštampa.

PrintObject (Excel)

Da li je kontrola vidljiva ili skrivena.

Visible (obrazac)

Tekst:

Atribute fonta (podebljano, kurziv, veličina, precrtano, podvučeno i debljina).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (obrazac)

Opisni tekst kontrole koji je identifikuje ili opisuje.

Caption (obrazac)

Veličina i položaj:

Visinu ili širinu u tačkama.

Height, Width (obrazac)

Udaljenost između kontrole i leve ili gornje ivice radnog lista.

Left, Top (obrazac)

Oblikovanje:

Boju pozadine.

BackColor (obrazac)

Boju ivice.

BorderColor (obrazac)

Boju prednjeg plana.

ForeColor (obrazac)

Da li kontrola ima senku.

Shadow (Excel)

Vizuelni izgled ivice (ravna, izdignuta, udubljena, izgravirana ili neravna).

SpecialEffect (obrazac)

Slika:

Prikazivanje rasterske slike u kontroli.

Picture (obrazac)

Lokaciju slike u pozadini (gore levo, gore desno, centar, itd).

PictureAlignment (obrazac)

Način prikazivanja slike u pozadini u kontroli (isecanje, razvlačenje ili zumiranje).

PictureSizeMode (obrazac)

Da li želite više kopija slike u kontroli.

PictureTiling (obrazac)

Tastatura i miš:

Prilagođenu ikonu miša.

MouseIcon (obrazac)

Tip pokazivača koji se prikazuje kada korisnik postavi miš na određeni objekat (na primer, standardni, strelica ili I zrak).

MousePointer (obrazac)

Karakteristično za okvir:

Tip ivice koja se koristi, jedna linija ili bez ivice.

BorderStyle (obrazac)

Da li kontrola ima vertikalne trake za pomeranje, horizontalne trake za pomeranje ili i jedne i druge.

ScrollBars (obrazac)

Radnju koja će se preduzeti kada korisnik napusti poslednju kontrolu u okviru ili na stranici (svi obrasci ili trenutni obrazac).

Cycle (obrazac)

Da li će trake za pomeranje biti vidljive kada nisu potrebne.

KeepScrollBarsVisible (obrazac)

Visinu ili širinu u tačkama ukupne oblasti koju je moguće prikazati pomeranjem traka za pomeranje.

ScrollHeight, ScrollWidth (obrazac)

Udaljenost u tačkama leve ili gornje ivice logičkog obrasca od leve ili gornje ivice okvira.

ScrollLeft, ScrollTop (obrazac)

Koliko će se menjati veličina slike u okviru.

Zoom (obrazac)

Napomene: 

 • Ako često planirate da koristite kontrolu okvira, dodajte je u radni list „Sačuvane kontrole“, a zatim taj radni list sačuvajte za ponovnu upotrebu. Kada vam sledeći put bude potrebna kontrola okvira, otvorite radni list, a zatim kopirajte kontrolu okvira u obrazac radnog lista koji uređujete.

 • Sva dugmad opcija u okviru po podrazumevanoj vrednosti međusobno se isključuje.

 • Preklopno dugme možete koristiti i unutar okvira da biste izabrali neke stavke iz srodne grupe. Na primer, možete kreirati porudžbenicu koja sadrži listu dostupnih artikala tako da se ispred svake stavke nalazi preklopno dugme.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×