Dodavanje okvira sa listom ili kombinovanog okvira

Dodavanje okvira sa listom ili kombinovanog okvira

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prilikom unosa podataka u obrasce u Access bazama podataka na radnoj površini, to može biti brže i lakše da se izabere vrednost sa liste, a ne da zapamtim vrednost koju treba otkucati. Lista izbora takođe pomaže da se osigura da vrednost uneta u polje bude odgovarajuća. Kontrola liste može da se poveže sa postojećim podacima ili može da pokazuje fiksne vrednosti koje unosite kada kreirate kontrolu. Pročitajte kako biste saznali više o kontrolama liste koje su dostupne za Access obrasce i kako da ih kreirate i prilagodite.

Šta želite da uradite?

Saznajte više o tipovima kontrola okvira sa listom

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira pomoću čarobnjaka

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira dodavanjem polja za pronalaženje u obrazac

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira bez korišćenja čarobnjaka

Prilagođavanje okvira sa listom ili kombinovanog okvira

Saznajte više o tipovima kontrola okvira sa listom

Access pruža dve kontrole liste za obrasce – okvir sa listom i kombinovani okvir.

Okvir sa listom    Kontrola okvira sa listom prikazuje listu vrednosti ili izbora. Okvir sa listom sadrži redove podataka i najčešće je veličina tako da je nekoliko redova vidljivo sve vreme. Redovi mogu da imaju jednu ili više kolona, koje se pojavljuju sa naslovima ili bez naslova. Ako lista ima više redova, a ne može da se prikaže u kontroli, Access prikazuje traku za pomeranje u kontroli. Korisnik je ograničen na izbore koje su date u okviru sa listom. Nije moguće otkucati vrednost u okvir sa listom.

Okvir sa listom

Kombinovani okvir    Kontrola kombinovanog okvira pruža kompaktniji način za predstavljanje liste izbora; lista je skrivena dok ne kliknete na strelicu padajućeg menija. Kombinovani okvir vam takođe pruža mogućnost da unesete vrednost koja se ne nalazi na listi. Na ovaj način, kontrola kombinovanog okvira kombinuje funkcije okvira za tekst i okvira sa listom.

Korišćenje kombinovanog okvira (padajuća lista)

1. kliknite na strelicu da biste otvorili padajuću listu.

2. kliknite na opciju na padajućoj listi.

Okviri sa listom i kombinovani okviri mogu biti povezani ili nepovezani kontroli. Ove kontrole mogu da traže vrednosti na fiksnim listama koje sami otkucate ili mogu da traže vrednosti u tabeli ili upitu. Da biste kreirali povezani okvir sa listom ili kombinovani okvir koji pretražuje vrednosti u tabeli ili upitu, proverite da li je obrazac zasnovan na sistemu _ z0z_ koji obuhvata polje " _ z1z_ " ili "mz2zve". To omogućava da kreirate relacije koja su potrebna za povezivanje podataka iz okvira sa listom ili kombinovanog okvira sa podacima u obrascu.

Vrh stranice

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira pomoću čarobnjaka

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Napomena: Ova procedura pretpostavlja da je obrazac povezan na tabelu ili upit. Neki od koraka se neće primeniti ako je obrazac nepovezan. Da biste utvrdili da li je obrazac povezan sa tabelom ili upitom, pritisnite taster F4 da biste videli listu sa svojstvima. Na kartici Podaci na listu sa svojstvima, polje za potvrdu izvor zapisa prikazuje tabelu ili upit za koji je obrazac povezan.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole uverite se da je izabrano polje Koristi čarobnjake za kontrole Slika dugmeta .

 3. Kliknite na okvir sa listom"\z0z_ alatka" ili " kombinovani okvir".

 4. U obrascu kliknite na mesto na koje želite da postavite okvir sa listom ili kombinovani okvir.

  • U zavisnosti od izbora, pokreće se čarobnjak za okvir sa listom ili čarobnjak kombinovani okvir.

 5. Ako čarobnjak pita kako želite da nabavite vrednosti za kontrolu, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da prikazujete trenutne podatke iz izvora zapisa, izaberite stavku želim da okvir sa listom/kombinovani okvir potraћi vrednosti u tabeli ili upitu.

  • Ako želite da prikazujete fiksnu listu vrednosti koje će se retko promeniti, izaberite stavku ja ću otkucati željene vrednosti.

  • Ako želite da kontrola izvršava operaciju pronalaženje, umesto da služi kao alatka za unos podataka, kliknite na dugme Pronađi zapis u obrascu na osnovu vrednosti koju sam izabrao u polju okvir sa listom/kombinovani okvir. To kreira nepovezanu kontrolu sa ugrađenim makroom koji izvršava operaciju pronalaženje na osnovu vrednosti koju unosi korisnik.

 6. Izvršite uputstva za navođenje načina na koji će se vrednosti pojaviti.

 7. Ako izaberete jednu od prve dve opcije na prvoj stranici čarobnjaka, čarobnjak će vas upitati šta želite da Access izvrši kada izaberete vrednost. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali verziju usluge _ z0z_, izaberite stavku Zapamti vrednost za kasniju upotrebu. To znači da će Access zadržati izabranu vrednost dok ga korisnik ne promeni ili Zatvori obrazac, ali neće napisati vrednost u tabeli.

  • Da biste kreirali stavku _ z0z_, izaberite stavku skladištiti tu vrednost u ovom polju, a zatim izaberite polje na koje želite da povežete kontrolu.

 8. Kliknite na dugme dalje i otkucajte oznaku za kontrolu. Ova oznaka će se prikazati pored kontrole.

 9. Kliknite na dugme Završi.

Vrh stranice

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira dodavanjem polja za pronalaženje u obrazac

Možete da kreirate povezani okvir sa listom ili kombinovani okvir tako što ćete dodati polje za pronalaženje u obrazac.

 1. Kreiranje polja za pronalaženje u tabeli. Polje za pronalaženje koje kreirate može biti više od vrednosti ili sadrže jednu vrednost.

  Više informacija o kreiranju polja za pronalaženje sa više vrednosti potražite u članku Kreiranje ili brisanje polja sa više vrednosti.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kreirajte novi obrazac zasnovan na izvoru zapisa koji sadrži polje za pronalaženje. Na primer, u oknu za navigaciju izaberite tabelu ili upit koji sadrži polje za pronalaženje, a zatim na kartici Kreiranje , u grupi Obrasci izaberite stavku obrazac_ z0z_.

   Access automatski kreira kombinovani okvir za polje za pronalaženje.

  • Dodajte okvir sa listom ili kombinovani okvir u obrazac:

   1. U prikazu dizajna otvorite obrazac zasnovan na izvoru zapisa koji sadrži polje za pronalaženje.

   2. Ako okno Lista polja nije prikazano, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F8 da biste ga prikazali.

   3. Kliknite dvaput na polje za pronalaženje ili prevucite polje za pronalaženje iz okna " Lista polja " u obrazac. Access automatski kreira kombinovani okvir koji se nalazi na polju.

    Savet: Da biste kombinovani okvir promenili u okvir sa listom (ili obrnuto), kliknite desnim tasterom miša na kontrolu, u priručnom meniju izaberite stavku Promeni u , a zatim izaberite željeni tip kontrole.

Vrh stranice

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira bez korišćenja čarobnjaka

Kada kreirate okvir sa listom ili kombinovani okvir bez korišćenja čarobnjaka, možete sami da postavljate mnoga svojstva kontrole. Ako želite više informacija o određenom svojstvu, kliknite na odgovarajuće polje za nekretninu i pritisnite F1.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna.

 2. Vodite računa o tome da ne bude potvrđen izbor u polju za potvrdu Koristi čarobnjake za kontrolu u grupi Kontrole na kartici Dizajn.

  Slika dugmeta

 3. Kliknite na okvir sa listom"\z0z_ alatka" ili " kombinovani okvir".

 4. Kliknite jednom u okviru obrasca da biste kreirali kontrolu podrazumevane veličine ili kliknite na nju i prevlačite je dok ne bude postavljena veličina.

 5. Dok je kontrola izabrana, pritisnite taster F4 da biste otvorili njen listu sa svojstvima.

 6. Postavljanje svojstava tipa izvora i izvora polja pomoću smernica iz sledeće tabele.

Da biste uradili ovo...

Postavljanje polja Tip izvora polja na...

i postavljanje vlasništva izvora polja na sledeći način:

Prikazivanje vrednosti iz tabele ili upita ili rezultata SQL izraza

Tabela/upit

Sa padajuće liste izaberite tabelu ili upit koji sadrži vrednosti koje želite da se pojave u okviru sa listom ili kombinovanom okviru.

ili

Otkucajte SQL izraz.

ili

Na kartici Podaci na listu sa svojstvima kliknite na dugme _ z0z_ da biste otvorili alatku "Izrada upita". Više informacija o pravljenju upita potražite u članku Kreiranje obiиnog upita za izdvajanje.

Prikaži fiksnu listu vrednosti

Lista vrednosti

Otkucajte listu fiksnih vrednosti razdvojenih tačkom i zarezom (;). Na primer, na severu; Noazi Nom Zapadno

ili

Na kartici Podaci na listu sa svojstvima kliknite na dugme _ z0z_ da biste otvorili dijalog Uređivanje stavki liste , a zatim otkucajte stavke u zasebne linije.

Prikazivanje liste polja iz tabele ili upita

Lista polja

Sa padajuće liste izaberite tabelu ili upit koji sadrži imena polja koja želite da se pojave u okviru sa listom ili kombinovanom okviru.

 1. Ako želite da se u kontroli pojavi više od jedne kolone, kliknite na polje za vlasništvo Count kolone i otkucajte željeni broj kolona. Podesite vrednost širine kolone da biste prilagodili širinu kolona. Za više informacija o svakom svojstvu postavite kursor u polje za vlasništvo, a zatim pritisnite taster F1.

 2. Ako želite da Access skladišti vrednost koju ste izabrali, kliknite na okvir za vlasništvo izvora izvora i izaberite polje sa kojim želite da povežete okvir sa listom ili kombinovani okvir.

Vrh stranice

Prilagođavanje okvira sa listom ili kombinovanog okvira

Ako je obrazac otvoren u prikazu dizajna, uverite se da je izabran okvir sa listom ili kombinovani okvir, a zatim pritisnite taster F4 da biste otvorili list sa svojstvima za kontrolu. Zatim uradite nešto od sledećeg:

 • Promena redosleda sortiranja u okviru sa listom ili kombinovanom okviru    Ako ste koristili čarobnjak da biste kreirali okvir sa listom ili kombinovani okvir, Access automatski sortira redove koji čine listu po prvoj vidljivoj koloni. Ako želite da navedete drugačiji redosled sortiranja ili ako ste stavku Izvor reda kontrole postavili na sačuvani upit, koristite sledeću proceduru:

  • Izaberite karticu Podaci , a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu izvor polja.

  • Na kartici Podaci na listu sa svojstvima kliknite na dugme _ z0z_ da biste otvorili alatku "Izrada upita".

  • U redu sortiranja za kolonu koju želite da sortirate, navedite željeni redosled sortiranja.

 • Povezivanje kolone iz okvira sa listom ili kombinovanog okvira    

  U okviru za svojinski okvir sa listom ili kombinovani okvir navedite broj koji odgovara postavci kolone u okvir sa listom ili kombinovani okvir. Na primer, otkucajte 1 da biste povezali prvu kolonu iz okvira sa listom ili kombinovanog okvira sa osnovnim poljem navedenim u svojstvu " Izvor kontrole ". Koristite skrivene kolone kada brojite kolone.

  Ako polje sa povezanom kolone podešavate na vrednost 0, Access će umesto vrednosti iz jedne od kolona sačuvati indeks liste. Ovo je korisno ako želite da uskladištite niz brojeva umesto vrednosti liste.

 • Skrivanje kolone u okviru sa listom ili kombinovanom okviru na obrascu    

  • U polju za vrednost Širina kolone otkucajte 0 za kolonu ili kolone koje želite da sakrijete.

   Na primer, pretpostavimo da imate povezani kombinovani okvir sa dve kolone koji ima 0,5 "Wide polje za imenovanje Kolona dobavljača je prva kolona na listi, tako da je vrednost polja Širina kolone postavljena na 0,5 "; 2". Da biste sakrili kolonu "dobavljača", postavljanje polja Širina kolone na vrednost 0 "; 2". Kolona "ID dobavljača" i dalje može biti povezana kolona, iako je skrivena.

   Napomena: U kombinovanom okviru, prva vidljiva kolona se prikazuje u delu okvira za tekst u kombinovanom okviru kada lista nije prikazana. Na primer, kolona "ime dobavljača" u prethodnom primeru bila bi prikazana zato što je kolona "ID dobavljača" skrivena. Ako kolona "ID dobavljača" nije skrivena, prikazaće se umesto kolone imena dobavljača.

 • Dodavanje naslova kolona u kombinovani okvir u obrascu    

  • U polju vlasništvo glave kolone kliknite na dugme da da biste prikazale naslove kolona. Naslovi u kombinovanim okvirima pojavljuju se samo kada je lista otvorena.

   Ako je kombinovani okvir ili okvir sa listom zasnovan na izvoru zapisa, Access koristi imena polja iz izvora zapisa kao naslove kolona. Ako je kombinovani okvir ili okvir sa listom polja zasnovan na listi fiksnih vrednosti, Access koristi prve n stavke podataka sa liste vrednosti (svojstvoizvora reda ) kao zaglavlja kolona, gde je n = broj postavljen u svojstvu Count kolone .

 • Isključivanje funkcije popuna i kucanja za kombinovani okvir u obrascu    

  • U polju za potvrdu automatski razvijanje izaberite stavku ne.

   Kada je polje automatskog razvijete podešeno na " ne", morate da izaberete vrednost sa liste ili da otkucate celu vrednost.

 • Postavljanje dela okvira sa listom okvira sa kombinovanim okvirom na obrazac    

  • U polje za vlasništvo širine liste unesite željenu širinu, koristeći trenutnu jedinicu mere (postavljeno u Windows kontrolnoj tabli). Da biste koristili jedinicu mere koja nije podrazumevana, dodajte indikator merenja. Na primer, unesite 2 cm. Obavezno ostavite dovoljno prostora za traku za pomeranje.

   Deo okvira sa listom kombinovanog okvira može biti širi od dela okvira za tekst, ali ne može da bude uži. Podrazumevana postavka (automatski) pravi okvir sa listom istim širinom kao deo okvira za tekst u kombinovanom okviru.

 • Postavljanje maksimalnog broja redova za prikaz u kombinovani okvir u obrascu    

  • U polje za polje za potvrdu Redovi liste unesite broj.

   Ako je stvaran broj redova premašio broj naveden u svojstvu " Redovi liste ", vertikalna traka za pomeranje se prikazuje u kombinovanom okviru.

 • Ograničavanje stavki kombinovanog okvira na stavke na delu liste kombinovanog okvira u obrascu    

  • U polju polje za potvrdu limit na listu kliknite na dugme da.

   Napomene: 

   • Ako prva kolona koja je prikazana u kombinovanom okviru nije povezana, Access ograničava stavke na listu čak i ako je ograničenje na listu lista postavljeno na " ne".

   • Ako je polje limit na listu podešeno na ne, kada unesete stavku koja se ne nalazi na listi, ako je kombinovani okvir povezan, stavka se skladišti u osnovnom polju, ali se ne dodaje na listu. Da biste dodali nove unose na listu, koristite svojstvo Not in list i događaj Not in spisak .

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×