Dodavanje linije za potpis

Word za Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Liniju za potpis možete da kreirate tako što ćete podvući razmake. Izbor najboljeg načina da to uradite zavisi od toga da li želite da odštampate dokument ili da ga isporučite preko mreže.

Možete da Dodavanje reda za potpis u dokument, dodajte sliku ručno napisanog potpisa ili čuvanje potpis blok za sastavni blok automatskog teksta.

Više informacija o dodavanju digitalnog potpisa potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje digitalnog potpisa u Office datotekama.

Možete da Podvlačenje razmaka za odštampani dokument tako što ćete pritisnuti taster TAB i primene podvučenog oblikovanja tabulatorske znake.

Primena oblikovanja podvlačenjem na znakove za označavanje tabulatora

 1. Na kartici Početak u grupi Pasus izaberite stavku Prikaži/sakrij.

  Dugme „Prikaži/sakrij“ na kartici „Početak“

  Biće prikazane oznake koje predstavljaju razmake i tabulatore.

 2. Pritisnite taster TAB.

 3. Izaberite tabulatorske znake koje želite da podvučete. Tabulatorski znak izgleda kao mala strelica.

  Kartica

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+U da biste primenili jednostavno oblikovanje podvlačenjem.

  • Da biste primenili neki drugi stil podvlačenja, na kartici Početak, u grupi Font kliknite na pokretač dijaloga Font, izaberite karticu Font, a zatim u listi Stil podvlačenja izaberite stil.

Da biste kreirali liniju podvlačenja u dokumentu ili obrascu na mreži, umetnite ćeliju tabele sa uključenom donjom ivicom. Ovaj metod osigurava da linija ostane na mestu prilikom pisanja po njoj.

Možete kreirati samo liniju ili liniju sa uvodnim tekstom, poput teksta „Potpis“ ili „Datum“.

Kreiranje linije

 1. Kliknite na mesto u dokumentu na koje želite da umetnete praznu liniju za podvlačenje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Komanda „Tabela“ na kartici „Umetanje“

 3. Kliknite na gornje levo polje da biste umetnuli tabelu dimenzija 1x1.

  Da biste promenili dužinu linije, premestite pokazivač preko kraja tabele dok ne postane pokazivač za promenu veličine Vertikalni razdelni pokazivač (dvosmerna strelica) , a zatim premeštajući strelicu na desnu ili levu stranu produžite ili skratite liniju.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim karticu Ivice.

 5. U odeljku Postavka kliknite na dugme Nijedna.

 6. U oknu Stil izaberite željeni tip linije, boju i širinu.

 7. U dijagramu ispod okvira Pregled kliknite između označivača donjih margina da biste dodali donju ivicu. Proverite da li je prikazana samo donja linija.

 8. U listi Primeni na izaberite stavku Tabelu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena: Ako želite da pregledate tabelu bez svetlosivih koordinatnih linija koje se ne štampaju, na kartici Raspored, u grupi Tabela kliknite na dugme Prikaži koordinatne linije.

Kreiranje linije sa uvodnim tekstom

 1. Kliknite na mesto u dokumentu na koje želite da umetnete praznu liniju za podvlačenje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Komanda „Tabela“ na kartici „Umetanje“

 3. Kliknite na gornje levo polje da biste umetnuli tabelu dimenzija 2x1.

  Da biste promenili dužinu linije, premestite pokazivač preko kraja tabele dok ne postane pokazivač za promenu veličine Vertikalni razdelni pokazivač (dvosmerna strelica) , a zatim premeštajući strelicu na desnu ili levu stranu produžite ili skratite liniju.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim karticu Ivice.

 5. U odeljku Postavka kliknite na dugme Nijedna.

 6. U listi Primeni na izaberite stavku Tabelu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u koju želite da dodate podvlačenje, ponovo izaberite stavku Ivice i senčenje i izaberite karticu Ivice.

 8. U oknu Stil izaberite željeni tip linije, boju i širinu.

 9. U dijagramu ispod okvira Pregled kliknite između označivača donjih margina da biste dodali donju ivicu. Proverite da li je prikazana samo donja linija.

 10. Iz liste Primeni na izaberite stavku Ćeliju.

 11. Upišite željeni uvodni tekst u ćeliju koja ne prikazuje liniju.

Napomena: Ako želite da pregledate tabelu bez svetlosivih koordinatnih linija koje se ne štampaju, na kartici Raspored, u grupi Tabela kliknite na dugme Prikaži koordinatne linije.

Vrh stranice

Prvo morate da kreirate sliku potpisa. Na papiru, možete da ga pišete Skenirajte stranicu i Izrežite datoteke slike koju skener kreira Sačuvaj sliku u jednom od uobičajenih formata datoteke slika, kao što su .bmp, .gif, .jpg ili .png.

Važno: Budući da su korisnicima dostupni brojni skeneri, digitalne kamere i drugi uređaji, ne možemo ponuditi uputstva za korišćenje tih uređaja. Informacije potražite u uputstvu ili na Web lokaciji proizvođača.

Nakon što ste datoteku slike, možete da je dodate u dokument, tako što ćete kliknuti na kartici "Umetanje", kliknuti na sliku i zatim umetnete sliku potpisa. Međutim, možda ćete želeti da biste dodali druge informacije, kao što su imena otkucani ispod slike. Da biste to uradili, možete da kreirate ponovo koristiti stavke automatskog teksta koji sadrži sliku potpisa i otkucani informacije. Više informacija potražite u članku Korišćenje brzih delova i automatskog teksta u programu Word.

Blok potpisa možete da sačuvate kao stavke automatskog teksta tako da bude dostupna u galeriji sastavni blok automatskog teksta.

 1. U programu Word, otkucajte blok potpisa koji želite da sačuvate. Ili, umetnite sliku potpisa i unesite dodatne informacije koje želite da uključite.

 2. Izaberite blok potpisa.

 3. Na kartici Umetanje , u grupi tekst izaberite stavku Brzi delovi, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj selekciju u galeriji brzih delova.

 4. U dijalogu Kreiranje novog sastavnog bloka otkucajte ime za blok potpisa.

 5. Na listi galerije izaberite stavku automatskog teksta.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Da biste umetnuli blok potpisa, na kartici Umetanje izaberite stavku Brzi delovi, izaberite stavku automatski teksti izaberite blok potpisa.

Vrh stranice

Razmake možete da podvučete pritiskom kombinacije tastera SHIFT+CRTICA (-), ali je linije za podvlačenje teško poravnati ako, na primer, kreirate obrazac za popunjavanje. Takođe, ako je uključena opcija „Automatsko oblikovanje“ za promenu znakova za podvlačenje u linije ivice, pritiskanje kombinacije tastera SHIFT+CRTICA (-) tri ili više puta zaredom rezultiraće linijom koja će se prostirati celom širinom pasusa, što možda nije ono što želite.

Bolji način da podvučete razmake za odštampani dokument jeste da koristite tabulator i primenite oblikovanje podvlačenjem na tabulatorske znake.

 1. Na kartici Početak u grupi Pasus izaberite stavku Prikaži/sakrij.

  Slika glavne trake programa Word

  Biće prikazane oznake koje predstavljaju razmake i tabulatore.

 2. Pritisnite taster TAB.

 3. Izaberite tabulatorske znake koje želite da podvučete. Tabulatorski znak izgleda kao mala strelica.

  Kartica

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+U da biste primenili jednostavno oblikovanje podvlačenjem.

  • Da biste primenili neki drugi stil podvlačenja, na kartici Početak, u grupi Font kliknite na pokretač dijaloga Font, izaberite karticu Font, a zatim u listi Stil podvlačenja izaberite stil.

Vrh stranice

Da biste kreirali liniju podvlačenja u dokumentu ili obrascu na mreži, umetnite ćeliju tabele sa uključenom donjom ivicom. Ovaj metod osigurava da linija ostane na mestu prilikom pisanja po njoj.

Možete kreirati samo liniju ili liniju sa uvodnim tekstom, poput teksta „Potpis“ ili „Datum“.

Kreiranje linije

 1. Kliknite na mesto u dokumentu na koje želite da umetnete praznu liniju za podvlačenje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake u programu Word

 3. Kliknite na gornje levo polje da biste umetnuli tabelu dimenzija 1x1.

  Da biste promenili dužinu linije, premestite pokazivač preko kraja tabele dok ne postane pokazivač za promenu veličine Vertikalni razdelni pokazivač (dvosmerna strelica) , a zatim premeštajući strelicu na desnu ili levu stranu produžite ili skratite liniju.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim karticu Ivice.

 5. U odeljku Postavka kliknite na dugme Nijedna.

 6. U oknu Stil izaberite željeni tip linije, boju i širinu.

 7. U dijagramu ispod okvira Pregled kliknite između označivača donjih margina da biste dodali donju ivicu. Proverite da li je prikazana samo donja linija.

 8. U listi Primeni na izaberite stavku Tabelu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena: Ako želite da pregledate tabelu bez svetlosivih koordinatnih linija koje se ne štampaju, na kartici Raspored, u grupi Tabela kliknite na dugme Prikaži koordinatne linije.

Kreiranje linije sa uvodnim tekstom

 1. Kliknite na mesto u dokumentu na koje želite da umetnete praznu liniju za podvlačenje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake u programu Word

 3. Kliknite na gornje levo polje da biste umetnuli tabelu dimenzija 2x1.

  Da biste promenili dužinu linije, premestite pokazivač preko kraja tabele dok ne postane pokazivač za promenu veličine Vertikalni razdelni pokazivač (dvosmerna strelica) , a zatim premeštajući strelicu na desnu ili levu stranu produžite ili skratite liniju.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim karticu Ivice.

 5. U odeljku Postavka kliknite na dugme Nijedna.

 6. U listi Primeni na izaberite stavku Tabelu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u koju želite da dodate podvlačenje, ponovo izaberite stavku Ivice i senčenje i izaberite karticu Ivice.

 8. U oknu Stil izaberite željeni tip linije, boju i širinu.

 9. U dijagramu ispod okvira Pregled kliknite između označivača donjih margina da biste dodali donju ivicu. Proverite da li je prikazana samo donja linija.

 10. Iz liste Primeni na izaberite stavku Ćeliju.

 11. Upišite željeni uvodni tekst u ćeliju koja ne prikazuje liniju.

Napomena: Ako želite da pregledate tabelu bez svetlosivih koordinatnih linija koje se ne štampaju, na kartici Raspored, u grupi Tabela kliknite na dugme Prikaži koordinatne linije.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×