Grafikoni

Dodavanje linije trenda ili pomerajuće linije proseka na grafikon

Dodavanje linije trenda ili pomerajuće linije proseka na grafikon

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Dodavanje linije trenda na grafikon za prikaz trendova vizuelne podataka.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Napomena: Ovi koraci se odnose na Office 2013 i novijim verzijama. Tražite korake za Office 2010?

Dodavanje linije trenda

 1. Izaberite grafikon.

 2. Izaberite stavku desno na + na vrh grafikona.

 3. Izaberite liniju trenda.

Oblikovanje linije trenda

 1. U oknu Oblikovanje linije trenda izaberite Liniju trenda opciju da biste odabrali liniju trenda koju želite u grafikonu. Oblikovanje linije trenda je statistička način da izmerite podataka:
  Linije trendova

 2. Postavljanje vrednosti u poljima ispred i unazad ka project podataka u budućnosti.

Dodavanje linije trenda ili linije proseka na grafikon u sistemu Office 2010

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na dugme grupa podataka na koji želite da dodate linije trenda ili pokretni prosek ili uradite sledeće da biste izabrali grupu podataka sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Napomena: Ako izaberete grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka bez izbora grupe podataka, Excel će prikazati dijalog Dodavanje linije trenda . U okviru sa listom izaberite grupu podataka koju želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 3. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na dugme linija trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 4. Uradite sledeće:

  1. Izaberite unapred definisane linija trenda opciju koju želite da koristite.

   Napomena: Primenjuje se linije trenda bez što vam omogućava da izaberete određene opcije.

  2. Kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda, a zatim u okviru Opcije linije trenda kategorije, u okviru Tip trenda/regresije, izaberite željeni tip linije trenda koji želite da koristite.

  Koristite ovaj tip:

  Da biste kreirali

  Linearna

  Linearna linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata za uklapanje linije:

  Jednačina

  gde je m nagib, a b odsečak.

  Logaritamska

  Logaritamska linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

  Jednačina

  Gde su c i b konstante, a ln je funkcija prirodnog logaritma.

  Polinomska

  Polinomska ili zakrivljena linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

  Jednačina

  Gde su b i Promenljiva konstante.

  Stepen

  Linija trenda snage koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

  Jednačina

  gde su c i b konstante.

  Napomena: Ova opcija nije dostupna kad podaci uključuju negativne vrednosti ili vrednost nule.

  Eksponencijalna

  Eksponencijalna linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

  Jednačina

  Gde su c i b konstante, a e je osnova prirodnog logaritma.

  Napomena: Ova opcija nije dostupna kad podaci uključuju negativne vrednosti ili vrednost nule.

  Pokretni prosek

  Pokretna prosečna linija trenda pomoću sledeća jednačina: Jednačina

  Napomena: Broj tačaka u pokretni prosek linije trenda jednak ukupan broj tačaka u grupi manje broj koji navedete za period.

  Vrednost podignuta na R

  Linija trenda koja se prikazuje na Vrednost podignuta na R na grafikon tako što ćete koristiti sledeća jednačina:

  Jednačina

  Ova linija trenda opcija je dostupna na kartici Opcije u dijalogu Dodavanje linije trenda ili Oblikovanje linije trenda .

  Napomena: Vrednost podignuta na R koji može da prikaže sa linijom trenda nije prilagođena vrednost podignuta na R. Za Logaritamska, i eksponencijalne linije trenda, Excel koristi transformisani model regresije.

  • Ako izaberete stavku Polinomni, otkucajte najveći stepen za nezavisnu promenljivu u polju redosled .

  • Ako izaberete stavku Pokretni prosek, otkucajte broj obračunskih perioda koji želite da koristite za izračunavanje pokretnog proseka u polje Period .

  • Ako dodate pokretnog proseka na grafikon xy grafikon, pokretni prosek je zasnovan na redosledu x vrednosti prikazane na grafikonu. Da biste dobili rezultat koji želite, možda ćete morati da sortirate x vrednosti pre nego što dodate pokretni prosek.

  • Ako dodajete linije trenda reda, kolone, oblast ili trakastom grafikonu, linija trenda se izračunava zasnivaju se na pretpostavci da su x vrednosti 1, 2, 3, 4, 5, 6, itd... Ovaj pretpostavci vrši se tako što ćete na vrednosti za x numerička ili teksta. Da biste zasnovali linije trenda na x numeričke vrednosti, trebalo bi da koristite grafikon u xy grafikon.

  • Excel će automatski dodeliti ime linije trenda, ali možete ga promeniti. U dijalogu Oblikuj liniju trenda , u okviru Opcije linije trenda kategorije, u okviru Ime linije trenda, izaberite stavku Prilagođeno, a zatim otkucajte ime u polju prilagođene .

Saveti: 

 • Možete da kreirate pokretni prosek, koji smanjuje se promene u podacima i prikazuje obrazac ili trend jasno.

 • Ako promenite u grafikon ili grupu podataka tako da ga više ne podržava povezanu liniju trenda – na primer, tako što ćete promeniti tip grafikona u 3-D grafikon ili menjanjem prikaza izveštaj izvedenog grafikona ili pridruženi izveštaj izvedene tabele – linija trenda se više ne pojavljuje na grafikonu.

 • Za red sa podacima bez grafikona, možete da koristite automatsko popunjavanje ili jednu od statističkih funkcija, kao što su vrše ili TREND(), da biste kreirali podatke za najbolje uklopljeni linearni ili Eksponencijalna linija.

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste promenili boju, stil ili opcije senke linije trenda, kliknite na Boju linije, Stil linijeili senka kategorije, a zatim izaberite željene opcije.

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste naveli broj obračunskih perioda koji želite da uključite u predviđanja, u okviru predviđanja, kliknite na broj u polju perioda unapred ili unazad perioda .

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Izaberite na Postavljanje Intercept = polje za potvrdu, a zatim u na Postavljanje Intercept = otkucajte vrednost da biste naveli mesta na vertikalnoj osi (vrednost) osu preseka linije trenda na osu.

  Napomena: Možete da uradite ovo samo kada koristite eksponencijalnom, linearni ili polinomska linija trenda.

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste prikazali jednačina linije trenda na grafikonu, potvrdite izbor Prikazati jednačinu na grafikonu .

  Napomena: Nije moguće prikazati linija trenda Jednačina za pokretni prosek.

Savet: Jednačina za liniju trenda se zaokružuje da biste lakše čitao. Međutim, možete da promenite broj cifara za oznaku izabrane linije trenda u polju Decimalna mesta na kartici " broj " u dijalogu Oblikovanje linije trenda oznake . (Na karticiOblikovanje , grupa Ovu selekciju , dugme Oblikuj selekciju ).

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda za koju želite da prikažete Vrednost podignuta na Rili uradite sledeće da biste izabrali liniju trenda sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Na kartici Opcije linije trenda , izaberite vrednost podignuta na R prikaza na grafikonu.

Napomena: Nije moguće prikazati vrednost podignuta na R za pokretni prosek.

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koju želite da uklonite ili uradite sledeće da biste izabrali liniju trenda sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Uradite sledeće:

  1. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim izaberite stavku nijedno.

   Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

  2. Pritisnite taster DELETE.

Savet: Takođe možete da uklonite linije trenda odmah nakon što ga dodate u grafikon tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi radnju Dugme za opoziv radnje na priručnoj traci ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Dodavanje linije trenda

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupu podataka koju želite da dodate linije trenda na i zatim kliknite na karticu Dizajn grafikona .

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

  Na kartici dizajn grafikona

 3. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim kliknite na dugme linija trenda.

  Dodavanje linije trenda

 4. Odaberite opciju za liniju trenda ili kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Opcije linije trenda

  Možete da odaberete sledeće:

  • Eksponencijalna

  • Linearna

  • Logaritamska

  • Polinomska

  • Stepen

  • Pokretni prosek

  Takođe možete imenujte vaše linija trenda i odaberite stavku predviđanja opcije.

Uklanjanje linije trenda

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon sa liniju trenda, a zatim kliknite na karticu Dizajn grafikona .

  Na kartici dizajn grafikona

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, kliknite na dugme linija trenda, a zatim izaberite stavku nijedno.

  Uklanjanje trandline

  Takođe možete da kliknite na liniju trenda i pritisnite taster DELETE.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Opcije linije trenda u sistemu Office

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Oblikovanje elemenata grafikona

Dodavanje oznaka podataka u grafikon

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×