Dodavanje linije trenda ili pomerajuće linije proseka na grafikon

Dodavanje linije trenda ili pomerajuće linije proseka na grafikon

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Za prikazivanje trendova podataka ili pokretni prosečne vrednosti u grafikonu koji ste kreirali, možete da dodate linije trenda. Možete da proširite linije trenda izvan stvarne podatke za predviđanje budućih vrednosti. Na primer, sledeća linearna linija trenda prognoze dva kvartala napred i jasno prikazuje na gore trenda koji izgleda obećanjima za buduće prodaje.

Chart with trendline

Možete da dodate na linija trenda u 2-D grafikon koji nije naslagani, uključujući oblast, trake, kolone, linijski, akcija, XY i grafikoni sa mehurićima.

Ne možete da dodate na linija trenda da biste u naslagani, 3-D, Radarski grafikon, kružni, površinski ili prstenasti grafikon.

Dodavanje linije trenda

 1. Na grafikonu, kliknite na dugme grupa podataka na koji želite da dodate linije trenda ili pokretni prosek.

  Linija trenda će započeti prvom tačkom podataka izabrane grupe podataka.

 2. Kliknite na dugme Elementi grafikona Dugme „Elementi grafikona“ pored gornjeg desnog ugla grafikona.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrduLinija trenda.

 4. Da biste izabrali drugačiji tip linije trenda, kliknite na strelicu pored polja Linija trenda, a zatim kliknite na Eksponencijalna, Linearna prognoza, ili Prosečna vrednost sa dva pomična zareza. Za dodatne opcije, izaberite Više opcija.

 5. Ako izaberete Više opcija, izaberite željenu opciju u oknu Oblikovanje linije trenda u okviru Opcije linije trenda.

  Format Trendline pane

  • Ako izaberete stavku Polinomni, otkucajte najveći stepen za nezavisnu promenljivu u polju Redosled.

  • Ako izaberete stavku Pokretni prosek, u polje Period unesite broj perioda koje želite da koristite za izračunavanje pokretnog proseka.

  • Da biste naveli mestu preseka linija trenda vertikalne ose (ose vrednosti), izaberite stavku Podešavanje Intercept i unesite vrednost od mesta na vertikalnoj osi.

Savet: Linija trenda je najtačnija kada je njena vrednost Rkvadrat (broj od 0 do 1 koji otkriva koliko su procenjene vrednosti za liniju trenda bliske stvarnim podacima) 1 ili blizu 1. Kada dodate liniju trenda podacima, Excel automatski izračunava njenu vrednost Rkvadrat. Ovu vrednost možete prikazati na grafikonu potvrđivanjem polja za potvrdu Prikaži vrednost R-kvadrat na grafikonu (okno Oblikovanje linije trenda, Opcije linije trenda).

Saveti

 • Ako promenite u grafikon ili grupu podataka tako da ga više ne podržava povezanu liniju trenda – na primer, tako što ćete promeniti tip grafikona u 3-D grafikon ili menjanjem prikaza izveštaj izvedenog grafikona ili pridruženi izveštaj izvedene tabele – linija trenda se više ne pojavljuje na grafikonu.

 • Za red sa podacima bez grafikona, možete da koristite automatsko popunjavanje ili jednu od statističkih funkcija, kao što su vrše ili TREND(), da biste kreirali podatke za najbolje uklopljeni linearni ili Eksponencijalna linija.

Dodavanje linije trenda

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na dugme grupa podataka na koji želite da dodate linije trenda ili pokretni prosek ili uradite sledeće da biste izabrali grupu podataka sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Napomena: Ako izaberete grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka bez izbora grupe podataka, Excel će prikazati dijalog Dodavanje linije trenda . U okviru sa listom izaberite grupu podataka koju želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 3. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na dugme linija trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 4. Uradite sledeće:

  1. Izaberite unapred definisane linija trenda opciju koju želite da koristite.

   Napomena: Primenjuje se linije trenda bez što vam omogućava da izaberete određene opcije.

  2. Kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda, a zatim u okviru Opcije linije trenda kategorije, u okviru Tip trenda/regresije, izaberite željeni tip linije trenda koji želite da koristite.

Koristite ovaj tip:

Da biste kreirali

Linearni

Linearna linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata za uklapanje linije:

Jednačina

gde je m nagib, a b odsečak.

Logaritamska

Logaritamska linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

Jednačina

Gde su c i b konstante, a ln je funkcija prirodnog logaritma.

Polinomska

Polinomska ili zakrivljena linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

Jednačina

Gde su b i Promenljiva konstante.

Power

Linija trenda snage koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

Jednačina

gde su c i b konstante.

Napomena: Ova opcija nije dostupna kad podaci uključuju negativne vrednosti ili vrednost nule.

Eksponencijalna

Eksponencijalna linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

Jednačina

Gde su c i b konstante, a e je osnova prirodnog logaritma.

Napomena: Ova opcija nije dostupna kad podaci uključuju negativne vrednosti ili vrednost nule.

Pokretni prosek

Pokretna prosečna linija trenda pomoću sledeća jednačina: Jednačina

Napomena: Broj tačaka u pokretni prosek linije trenda jednak ukupan broj tačaka u grupi manje broj koji navedete za period.

Vrednost podignuta na R

Linija trenda koja se prikazuje na Vrednost podignuta na R na grafikon tako što ćete koristiti sledeća jednačina:

Jednačina

Ova linija trenda opcija je dostupna na kartici Opcije u dijalogu Dodavanje linije trenda ili Oblikovanje linije trenda .

Napomena: Vrednost podignuta na R koji može da prikaže sa linijom trenda nije prilagođena vrednost podignuta na R. Za Logaritamska, i eksponencijalne linije trenda, Excel koristi transformisani model regresije.

 1. Ako izaberete stavku Polinomni, otkucajte najveći stepen za nezavisnu promenljivu u polju redosled .

 2. Ako izaberete stavku Pokretni prosek, otkucajte broj obračunskih perioda koji želite da koristite za izračunavanje pokretnog proseka u polje Period .

 3. Ako dodate pokretnog proseka na grafikon xy grafikon, pokretni prosek je zasnovan na redosledu x vrednosti prikazane na grafikonu. Da biste dobili rezultat koji želite, možda ćete morati da sortirate x vrednosti pre nego što dodate pokretni prosek.

 4. Ako dodajete linije trenda reda, kolone, oblast ili trakastom grafikonu, linija trenda se izračunava zasnivaju se na pretpostavci da su x vrednosti 1, 2, 3, 4, 5, 6, itd... Ovaj pretpostavci vrši se tako što ćete na vrednosti za x numerička ili teksta. Da biste zasnovali linije trenda na x numeričke vrednosti, trebalo bi da koristite grafikon u xy grafikon.

 5. Excel će automatski dodeliti ime linije trenda, ali možete ga promeniti. U dijalogu Oblikuj liniju trenda , u okviru Opcije linije trenda kategorije, u okviru Ime linije trenda, izaberite stavku Prilagođeno, a zatim otkucajte ime u polju prilagođene .

Saveti

 • Možete da kreirate pokretni prosek, koji smanjuje se promene u podacima i prikazuje obrazac ili trend jasno.

 • Ako promenite u grafikon ili grupu podataka tako da ga više ne podržava povezanu liniju trenda – na primer, tako što ćete promeniti tip grafikona u 3-D grafikon ili menjanjem prikaza izveštaj izvedenog grafikona ili pridruženi izveštaj izvedene tabele – linija trenda se više ne pojavljuje na grafikonu.

 • Za red sa podacima bez grafikona, možete da koristite automatsko popunjavanje ili jednu od statističkih funkcija, kao što su vrše ili TREND(), da biste kreirali podatke za najbolje uklopljeni linearni ili Eksponencijalna linija.

Šta još želite da uradite?

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste promenili boju, stil ili opcije senke linije trenda, kliknite na Boju linije, Stil linijeili senka kategorije, a zatim izaberite željene opcije.

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste naveli broj obračunskih perioda koji želite da uključite u predviđanja, u okviru predviđanja, kliknite na broj u polju perioda unapred ili unazad perioda .

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Izaberite na Postavljanje Intercept = polje za potvrdu, a zatim u na Postavljanje Intercept = otkucajte vrednost da biste naveli mesta na vertikalnoj osi (vrednost) osu preseka linije trenda na osu.

  Napomena: Možete da uradite ovo samo kada koristite eksponencijalnom, linearni ili polinomska linija trenda.

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste prikazali jednačina linije trenda na grafikonu, potvrdite izbor Prikazati jednačinu na grafikonu .

  Napomena: Nije moguće prikazati linija trenda Jednačina za pokretni prosek.

Savet: Jednačina za liniju trenda se zaokružuje da biste lakše čitao. Međutim, možete da promenite broj cifara za oznaku izabrane linije trenda u polju Decimalna mesta na kartici " broj " u dijalogu Oblikovanje linije trenda oznake . (Na karticiOblikovanje , grupa Ovu selekciju , dugme Oblikuj selekciju ).

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda za koju želite da prikažete Vrednost podignuta na Rili uradite sledeće da biste izabrali liniju trenda sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Na kartici Opcije linije trenda , izaberite vrednost podignuta na R prikaza na grafikonu.

Napomena: Nije moguće prikazati vrednost podignuta na R za pokretni prosek.

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koju želite da uklonite ili uradite sledeće da biste izabrali liniju trenda sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Uradite sledeće:

  1. Na kartici raspored , u grupi analiza kliknite na liniju trenda, a zatim izaberite stavku nijedno.

   Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

  2. Pritisnite taster DELETE.

Savet: Takođe možete da uklonite linije trenda odmah nakon što ga dodate u grafikon tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi radnju Undo button na priručnoj traci ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupu podataka koju želite da dodate linije trenda na i zatim kliknite na karticu Dizajn grafikona .

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

  Na kartici dizajn grafikona

 3. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim kliknite na dugme linija trenda.

  Dodavanje linije trenda

 4. Odaberite opciju za liniju trenda ili kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Opcije linije trenda

  Možete da odaberete sledeće:

  • Eksponencijalna

  • Linearna

  • Logaritamska

  • Polinomska

  • Napajanje

  • Pokretni prosek

  Takođe možete imenujte vaše linija trenda i odaberite stavku predviđanja opcije.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon sa liniju trenda, a zatim kliknite na karticu Dizajn grafikona .

  Na kartici dizajn grafikona

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, kliknite na dugme linija trenda, a zatim izaberite stavku nijedno.

  Uklanjanje trandline

  Takođe možete da kliknite na liniju trenda i pritisnite taster DELETE.

Word

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupu podataka koju želite da dodate linije trenda na i zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 3. U okviru analize, linije trendai zatim kliknite na liniju trenda koji želite.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Ako vidite dijalog Dodavanje linije trenda , izaberite grupu koju želite da dodate linije trenda na.

  Da biste prilagodili ime linije trenda ili dodajte oznaku jednačinu, u okviru analize, kliknite na dugme linija trenda, a zatim kliknite na dugme Opcije linije trenda. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Opcije, a zatim izvršite željene promene.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon sa liniju trenda, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

 3. U okviru analize, kliknite na dugme linija trenda, a zatim izaberite stavku Bez linije trenda.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Takođe možete da kliknite na liniju trenda i pritisnite taster DELETE.

PowerPoint

 1. U grafikonu, izaberite grupu podataka koju želite da dodate linije trenda na i zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 2. U okviru analize, linije trendai zatim kliknite na liniju trenda koji želite.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Ako vidite dijalog Dodavanje linije trenda , izaberite grupu koju želite da dodate linije trenda na.

  Da biste prilagodili ime linije trenda ili dodajte oznaku jednačinu, u okviru analize, kliknite na dugme linija trenda, a zatim kliknite na dugme Opcije linije trenda. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Opcije, a zatim izvršite željene promene.

 1. Kliknite na grafikon sa liniju trenda, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

 2. U okviru analize, kliknite na dugme linija trenda, a zatim izaberite stavku Bez linije trenda.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Takođe možete da kliknite na liniju trenda i pritisnite taster DELETE.

Excel  

 1. U grafikonu, izaberite grupu podataka koju želite da dodate linije trenda na i zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 2. U okviru analize, linije trendai zatim kliknite na liniju trenda koji želite.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Ako vidite dijalog Dodavanje linije trenda , izaberite grupu koju želite da dodate linije trenda na.

  Savet: Da biste prilagodili ime linije trenda ili dodajte oznaku jednačinu, u okviru analize, kliknite na dugme linija trenda, a zatim kliknite na dugme Opcije linije trenda. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Opcije, a zatim izvršite željene promene.

 1. Kliknite na grafikon sa liniju trenda, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

 2. U okviru analize, kliknite na dugme linija trenda, a zatim izaberite stavku Bez linije trenda.

  Chart Layout tab, Analysis group

  Takođe možete da kliknite na liniju trenda i pritisnite taster DELETE.

Takođe pogledajte

Uređivanje podataka u grafikonu

Animiranje teksta, objekata i grafikona u programu PowerPoint za Mac

Saznajte više o svakoj opciji linija trenda

Ovaj tip linije trenda koristite da biste kreirali pravu liniju koja je najbolje uklopljena za jednostavne linearne skupove podataka. Podaci su linearni ako obrazac u tačkama podataka izgleda kao linija. Linearna linija trenda obično pokazuje da se nešto ravnomerno povećava ili smanjuje.

Linearna linija trenda koristi sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata za uklapanje linije:

Jednačina

gde je m nagib, a b odsečak.

Sledeća linearna linija trenda prikazuje da je prodaja frižidera dosledno rasla u toku perioda od 8 godina. Obratite pažnju na to da je vrednost Rkvadrat (broj od 0 do 1 koji otkriva koliko su procenjene vrednosti linije trenda bliske sa odgovarajućim stvarnim podacima) 0.9792, što predstavlja dobro poklapanje linije sa podacima.

Scatter chart with a linear trendline

Kao najbolje uklopljena zakrivljena linija, ova linija trenda je korisna kada se stopa promene u podacima brzo poveća ili smanji, a zatim se uravnoteži. Logaritamska linija trenda može da koristi i negativne i pozitivne vrednosti.

Logaritamska linija koristi sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata za uklapanje u tačke:

Jednačina

gde su c i b konstante, a ln je funkcija prirodnog logaritma.

Sledeća logaritamska linija trenda prikazuje predviđeni rast životinjske populacije u ograđenoj oblasti u kojoj je populacija prestala da raste kako se prostor za životinja smanjivao. Obratite pažnju na to da vrednost Rkvadrat iznosi 0,933, što predstavlja relativno dobro uklapanje linije u podatke.

XY grafikon sa logaritamskom linijom trenda

Ova linija trenda je korisna kada postoji variranje u podacima. Na primer, kada analizirate dobitke i gubitke u velikom skupu podataka. Redosled polinoma može se utvrditi brojem oscilacija u podacima po tome koliko se prevoja (ispupčenja i udubljenja) pojavljuje na zakrivljenoj liniji. Uobičajeno, polinomska linija trenda iz redosleda 2 sadrži samo jedno ispupčenje ili udubljenje, iz reda 3 sadrži jedno ili dva ispupčenja ili udubljenja i iz redosleda 4 ima do tri ispupčenja ili udubljenja.

Polinomska ili zakrivljena linija trenda koriste sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata za uklapanje u tačke:

Jednačina

Gde su b i Promenljiva konstante.

Sledeća linija trenda iz redosleda 2 (jedno ispupčenje) prikazuje relacije između brzine vožnje i potrošnje goriva. Obratite pažnju na to da vrednost Rkvadrat iznosi 0,979, što predstavlja dobro uklapanje linije u podatke.

Scatter chart with a polynomial trendline

Kao zakrivljena linija, ova linija trenda je korisna za skupove podataka koji porede mere koje se povećavaju po određenoj stopi. Na primer, ubrzanje trkačkog automobila u intervalima od 1 sekunde. Liniju trenda snage nije moguće kreirati ukoliko podaci sadrže nulu ili negativne vrednosti.

Linija trenda snage koristi sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata za uklapanje u tačke:

Jednačina

gde su c i b konstante.

Napomena: Ova opcija nije dostupna kad podaci uključuju negativne vrednosti ili vrednost nule.

Sledeći grafikon merenja rastojanja prikazuje rastojanje u metrima po sekundama. Linija trenda snage jasno pokazuje ubrzanje koje se povećava. Obratite pažnju na to da vrednost Rkvadrat iznosi 0,986, što predstavlja gotovo savršeno uklapanje linije u podatke.

Scatter chart with a power trendline

Prikazujući zakrivljenu liniju, ova linija trenda je korisna kada vrednosti rastu ili opadaju u stopama koje se neprekidno povećavaju. Eksponencijalnu liniju trenda nije moguće kreirati ukoliko podaci sadrže nulu ili negativne vrednosti.

Eksponencijalna linija trenda koristi sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata za uklapanje u tačke:

Jednačina

gde su c i b konstante, a e osnova prirodnog logaritma.

Sledeća eksponencijalna linija trenda prikazuje smanjenje količine ugljenika 14 u objektu tokom starenja. Obratite pažnju na to da vrednost Rkvadrat iznosi 0,990, što znači da se linija gotovo savršeno uklapa u podatke.

Chart with an exponential trendline

Ova linija trenda izjednačava varijacije podataka radi jasnijeg prikazivanja obrasca ili trenda. Pokretni prosek koristi određeni broj tačaka podataka (postavljen putem opcije Period), izračunava njihovu prosečnu vrednost i koristi tu vrednost kao tačku u liniji. Na primer, ako je opcija Period postavljena na vrednost 2, prosečna vrednost prve dve tačke podataka koristi se kao prva tačka u pokretnoj prosečnoj liniji trenda. Prosečna vrednost druge i treće tačke podataka koristi se kao druga tačka u liniji trenda i tako dalje.

Pokretna prosečna linija trenda koristi sledeću jednačinu:

Jednačina

Broj tačaka u pokretni prosek liniji trenda jednak je ukupnom broju tačaka u grupi umanjenom za broj koji navedete za period.

U XY grafikonu, linija trenda se zasniva na redosledu vrednosti x u grafikonu. Za bolje rezultate sortirajte vrednosti x pre dodavanja pokretnog proseka.

Sledeća pokretna prosečna linija trenda prikazuje obrazac broja kuća koje su prodate tokom perioda od 26 sedmica.

XY grafikon sa pokretnom prosečnom linijom trenda

Takođe pogledajte

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Oblikovanje elemenata grafikona

Dodavanje oznaka podataka u grafikon

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×