Dodavanje ili uklanjanje oznaka podataka u grafikonu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste brzo identifikovali grupa podataka u grafikonu, možete dodati oznake podataka u tačke podataka grafikona. Oznake podataka su podrazumevano povezane sa vrednostima na radnom listu i automatski se ažuriraju pri promeni vrednosti.

Uz pomoć oznaka podataka lakše je razumeti grafikon jer one prikazuju detalje o grupama podataka ili njihovim pojedinačnim tačkama podataka. Na primer, u kružnom grafikonu ispod, bez oznaka podataka bilo bi teško uočiti da kafa čini 38% od ukupne prodaje. U zavisnosti od toga šta želite da istaknete u grafikonu, možete dodati oznake jednoj grupi podataka, svim grupama (ceo grafikon) ili jednoj tački podataka.

Pie chart with data labels formatted as percentages

Napomena: Sledeće procedure odnose se na Office 2013 i novijim verzijama. Tražite korake za Office 2010?

Dodavanje oznaka podataka u grafikon

 1. Kliknite na grupu podataka ili grafikon. Da biste označili jednu tačku podataka, kad kliknete na grupu, kliknite na tu tačku.

 2. U gornjem desnom uglu, pored grafikona, kliknite na dugme Dodaj Element grafikona Dugme „Elementi grafikona“ > Oznake podataka.

  Elementi grafikona > Oznake podataka > izbori oznaka
 3. Da biste promenili lokaciju, kliknite na strelicu i odaberite opciju.

 4. Ako želite da prikažete oznake podataka unutar mehurića sa tekstom, kliknite na Oblačić sa podacima.

  Kružni grafikon sa oblačićima sa podacima

Da biste olakšali čitanje oznaka podataka, možete ih premeštati unutar tačaka podataka ili čak izvan grafikona. Da biste premestili oznaku podataka, prevucite je na željenu lokaciju.

Ako smatrate da oznake daju grafikonu pretrpan izgled, možete ih ukloniti tako što ćete kliknuti na oznaku podataka, a zatim pritisnuti taster Delete.

Savet: Ako je izrazito teško čitati tekst u oznakama podataka, promenite veličinu oznaka tako što ćete kliknuti na njih, a zatim ih prevući na željenu veličinu.

Promena izgleda oznaka podataka

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grupu podataka ili oznaku podataka da biste prikazali više podataka, a zatim kliknite na Oblikovanje oznaka podataka.

 2. Izaberite stavku Opcije oznaka i u okviru opcije Oznaka sadrži izaberite željene opcije.

  Label Options part of Format Data Label pane

Korišćenje vrednosti u ćelijama kao oznake podataka

Vrednosti u ćelijama možete da koristite kao oznake podataka u grafikonu.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grupu podataka ili oznaku podataka da biste prikazali više podataka, a zatim kliknite na Oblikovanje oznaka podataka.

 2. Kliknite na dugme Opcije oznaka i u okviru Sadrži oznaku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Vrednosti iz ćelija .

 3. Kada se pojavi dijalog Opseg oznaka podataka , vratite se na unakrsnu tabelu i izaberite opseg za koji želite da vrednosti ćelija da biste prikazali kao oznake podataka. Kada to uradite, pojaviće se izabrani opseg u dijalogu Opseg oznaka podataka . Kliknite na dugme u redu.

  U dijalogu opseg oznaka podataka

  Vrednosti u ćelijama sada prikazuju kao oznaka podataka u grafikonu.

Promena teksta koji se prikazuje u oznakama podataka

 1. Kliknite na oznaku podataka sa tekstom koji treba promeniti, a zatim ponovo kliknite da bi ta oznaka bila jedina izabrana oznaka podataka.

 2. Izaberite postojeći tekst, a zatim otkucajte tekst za zamenu.

 3. Kliknite bilo gde izvan oznake podataka.

Savet: Ako želite da dodate komentar o grafikonu ili da imate samo jednu oznaku podataka, možete koristiti okvir za tekst.

Uklanjanje oznaka podataka iz grafikona

 1. Kliknite na grafikon iz kojeg želite da uklonite oznake podataka.

  Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući Dizajni Oblikovanje kartice.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Dizajn , u grupi Rasporedi grafikona , kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, odaberite stavku Oznake podatakai zatim izaberite stavku nijedno.

  • Kliknite na dugme podataka oznaka jednom da biste izabrali sve oznake podataka u grupi podataka ili dvaput izaberite samo jedna oznaka podataka koje želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Kliknite desnim tasterom miša na oznaku podataka, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   Napomena: Ovo uklanja sve oznake podataka iz grupe podataka.

 3. Oznake podataka možete da uklonite i odmah nakon što ste ih dodali tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta na Priručnu traku, ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Dodavanje ili uklanjanje oznaka podataka u grafikonu u sistemu Office 2010

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali oznaku podataka u sve tačke podataka svih grupa podataka, kliknite na polje grafikona.

  • Da biste dodali oznaku podataka u sve tačke podataka grupe podataka, kliknite jedanput da biste izabrali grupu podataka koju želite da označite.

  • Da biste dodali oznaku podataka u jednu tačku podataka u grupi podataka, kliknite na grupu podataka koja sadrži tačku podataka koje želite da označite, a zatim ponovo kliknite na tačku podataka.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake izaberite stavku Oznake podataka, a zatim kliknite na željenu opciju za prikaz.

  Slika Excel trake

  U zavisnosti od tipa grafikona koji ste koristili, biće dostupne različite opcije oznake podataka.

Promena oznaka podataka stavke koje su prikazane (Office 2010)

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali dodatne stavke oznake za sve tačke podataka grupe podataka, kliknite na oznaku podataka jedanput da biste izabrali sve oznake podataka grupe podataka.

  • Da biste prikazali dodatne stavke oznake za jednu tačku podataka, kliknite na oznaku podataka u tačku podataka koje želite da promenite, a zatim ponovo kliknite na oznaku podataka.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

  Slika trake programa Excel

  Možete kliknuti desnim tasterom miša na izabranu nalepnicu ili oznake na grafikonu i zatim izaberite stavku Oblikovanje oznake podataka ili Oblikovanje oznake podataka.

 3. Kliknite na dugme Opcije oznaka ako već nije izabrana, a zatim u okviru Sadrži oznaku, potvrdite izbor u polju za potvrdu za stavke oznake koje želite da dodate.

  Opcije oznake koje su dostupne zavise od tipa grafikona grafikona. Na primer, u kružnom grafikonu, oznake podataka može da sadrži procente i linije vodilje.

 4. Da biste promenili znak za razdvajanje između stavke oznake podataka, izaberite znak za razdvajanje koji želite da koristite ili otkucajte prilagođeni znak za razdvajanje u okviru znak za razdvajanje .

 5. Da biste prilagodili položaj oznake da biste bolje predstavili dodatni tekst, izaberite željenu opciju u okviru Položaj oznake.

Ako ste uneli prilagođeni tekst oznake, ali želite da prikažete stavke oznake podataka koje su povezane sa vrednostima radnog lista ponovo, možete da kliknete Poništi tekst oznake.

 1. U grafikonu, kliknite na oznaku podataka u tačku podataka koje želite da promenite, a zatim kliknite na oznaku podataka ponovo da biste izabrali samo tu oznaku.

 2. Kliknite unutar okvira za oznake podataka da biste započeli režim uređivanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uneli novi tekst, prevucite da biste izabrali tekst koji želite da promenite, a zatim otkucajte tekst koji želite.

  • Da biste povezali oznaku podataka na tekst ili vrednosti na radnom listu, prevucite da biste izabrali tekst koji želite da promenite, a zatim uradite sledeće:

   1. Na radnom listu kliknite na polje za formulu, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

   2. Izaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koji želite da prikažete u grafikonu.

    Možete i da otkucate referencu za ćeliju radnog lista na traci sa formulama. Uključite znak jednakosti, ime lista i iza njega stavite znak uzvika; na primer, =Sheet1!F2

   3. Pritisnite taster ENTER.

    Savet: Možete da koristite oba metoda da biste uneli procenata – ručno ako znate kakve su ili povezivanjem sa procenata na radnom listu. Procenata se ne izračunavaju u grafikonu, ali može da izračuna procenata na radnom listu tako što ćete koristiti jednačina Iznos / ukupno = procenat. Na primer, ako ste izračunate 10 / 100 = 0,1, a zatim oblikujte 0,1 kao procenat, broj će biti ispravno prikazane kao 10%. Više informacija o tome kako da izračunavanje procenata potražite u članku Izračunavanje procenata.

Veličina polje oznake podataka prilagođava tako da veličinu teksta. Ne možete da promenite veličinu polje oznake podataka, a tekst može postati zaokruženi ako ga se ne uklapa u maksimalnu veličinu. Da biste prilagodili više teksta, možda ćete želeti da umesto toga koristite okvir za tekst. Više informacija potražite u članku Dodavanje okvira za tekst na grafikon.

Možete da promenite položaj jedne oznake podataka tako što ćete je prevući. Možete da postavite i oznake podataka u standardni položaj u odnosu na njihove označivače podataka. U zavisnosti od tipa grafikona, možete da odaberete različite Postavljanje opcija.

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili položaj svih oznaka podataka grupe ceo podataka, kliknite na oznaku podataka jedanput da biste izabrali grupu podataka.

  • Da biste promenili položaj određene oznake podataka, kliknite na dugme da oznaka podataka dva puta da biste ga izabrali.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici raspored , u grupi oznake izaberite stavku Oznake podataka, a zatim izaberite željenu opciju.

  Slika Excel trake

  Za dodatne opcije oznaka podataka, kliknite na dugme Još opcija za oznake podataka, kliknite na dugme Opcije oznaka ako već nije izabrana i zatim izaberite željene opcije.

 1. Kliknite na grafikon iz kojeg želite da uklonite oznake podataka.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici raspored , u grupi oznake izaberite stavku Oznake podataka, a zatim izaberite stavku nijedno.

   Slika Excel trake

  • Kliknite na dugme podataka oznaka jednom da biste izabrali sve oznake podataka u grupi podataka ili dvaput izaberite samo jedna oznaka podataka koje želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Kliknite desnim tasterom miša na oznaku podataka, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   Napomena: Ovo uklanja sve oznake podataka iz grupe podataka.

 3. Oznake podataka možete da uklonite i odmah nakon što ste ih dodali tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta na Priručnu traku, ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Uz pomoć oznaka podataka lakše je razumeti grafikon jer one prikazuju detalje o grupama podataka ili njihovim pojedinačnim tačkama podataka. Na primer, u kružnom grafikonu ispod, bez oznaka podataka bilo bi teško uočiti da kafa čini 38% od ukupne prodaje. U zavisnosti od toga šta želite da istaknete u grafikonu, možete dodati oznake jednoj grupi podataka, svim grupama (ceo grafikon) ili jednoj tački podataka.

Dodavanje oznaka podataka

Možete dodati oznake podataka da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Ovaj korak se odnosi na Word za Mac samo: u meniju Prikaz izaberite stavku Raspored štampanja.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona i izaberite Oznake podataka, a zatim izaberite lokaciju za opciju oznake podataka.

  Napomena: Opcije će se razlikovati u zavisnosti od toga na tip grafikona.

 4. Ako želite da prikažete oznake podataka unutar mehurića sa tekstom, kliknite na Oblačić sa podacima.

  Kružni grafikon sa oblačićima sa podacima

  Da biste olakšali čitanje oznaka podataka, možete ih premeštati unutar tačaka podataka ili čak izvan grafikona. Da biste premestili oznaku podataka, prevucite je na željenu lokaciju.

  Napomena: Ako je izrazito teško čitati tekst u oznakama podataka, promenite veličinu oznaka tako što ćete kliknuti na njih, a zatim ih prevući na željenu veličinu.

Kliknite na dugme Dodatne opcije oznake podataka da biste promenili izgled oznake podataka.

Promenite izgled podataka nalepnice

 1. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koju oznaku podataka i izaberite stavku Oblikovanje oznake podataka.

 2. Kliknite na dugme Opcije oznaka i u okviru Sadrži oznaku, odaberite željene opcije.

Promena teksta koji se prikazuje u oznakama podataka

 1. Kliknite na oznaku podataka sa tekstom koji treba promeniti, a zatim ponovo kliknite da bi ta oznaka bila jedina izabrana oznaka podataka.

 2. Izaberite postojeći tekst, a zatim otkucajte tekst za zamenu.

 3. Kliknite bilo gde izvan oznake podataka.

Savet: Ako želite da dodate komentar o grafikonu ili da imate samo jednu oznaku podataka, možete da koristite okvir za tekst.

Uklanjanje oznaka podataka

Ako odlučite da oznake daju grafikonu pretrpan, možete da uklonite neke ili sve od njih tako što ćete kliknuti na oznaku podataka, a zatim pritisnuti taster Brisanje.

Napomena: Ovo uklanja sve oznake podataka iz grupe podataka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×