Grafikoni

Dodavanje ili uklanjanje naslova u grafikonu

Dodavanje ili uklanjanje naslova u grafikonu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste olakšali grafikonu razumem, možete da dodate naslove, kao što su naslov grafikona i naslove osa, bilo koji tip grafikona. Nazivi osa su obično dostupni za sve ose koje se mogu biti prikazane u grafikonu, uključujući ose dubine (grupa) u 3-D grafikona. Neki tipovi grafikona (na primer, radarski grafikoni) imaju ose, ali one ne može da prikaže nazivi osa. Ne možete da dodate naslove osa grafikona koji nemaju ose (kao što je kružni ili prstenasti grafikoni).

XY grafikon sa nazivima osa

Ovaj XY grafikon prikazuje naslov koji se nalaze iznad grafikona i naslov ose za horizontalne i vertikalne ose.

Takođe možete da povežete dijagrama i naziva ose da odgovarajućeg teksta u ćelijama radni list tako što ćete kreirati referencu na te ćelije. Povezani naslovi automatski se ažuriraju u grafikonu kada promenite odgovarajući tekst na radnom listu. Ako više ne želite da prikažete naslovi, možete da ih uklonite iz grafikona.

Kada kreirate grafikon, pojavljuje se okvir za naslov grafikona iznad grafikona. Možete jednostavno da potvrdite izbor u ovom polju za i otkucajte naslov, oblikujte ga onako kako želite, i premestite na drugo mesto u grafikonu.

 1. Kliknite na polje Naslov grafikona, a zatim otkucajte naslov.

  Da biste započeli novi red u naslovu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter.

 2. Da biste promenili položaj naslova, kliknite na dugme Elementi grafikona Dugme „Elementi grafikona“ pored gornjeg desnog ugla grafikona.

 3. Kliknite na strelicu pored stavke Naslov grafikona, a zatim izaberite stavku Centrirani prekrivajući naslov ili izaberite stavku Još opcija za dodatne opcije.

  Chart Title flyout menu

  Možete i da prevučete polje za naslov na željenu lokaciju.

 4. Da biste oblikovali naslov, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Oblikovanje naslova grafikona da biste izabrali željene opcije oblikovanja.

 1. Kliknite bilo gde u grafikon u koji želite da dodate naslove ose.

 2. Kliknite na dugme Elementi grafikona Dugme „Elementi grafikona“ pored gornjeg desnog ugla grafikona.

 3. Potvrdite polje Nazivi osa.

  Nazivi primarnih horizontalnih i vertikalnih osa su dodati grafikonu.

 4. Ako je vaš grafikon 3-D grafikon, ili ako sadrži sekunradne horizontalne ili vertikalne ose, kliknite na strelicu pored polja Nazivi osa i kliknite na Još opcija da biste izabrali dubinu ili nazive sekundarnih osa koje želite da dodate.

  Iskačući meni „Nazivi osa“

 5. Kliknite na svako polje Naziv ose koje se pojavljuje u grafikonu i otkucajte željeni tekst.

  Da biste započeli novi red u naslovu, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER.

 6. Da biste oblikovali nazive osa, kliknite na njih, a zatim kliknite na Oblikovanje naziva ose da biste izabrali željene opcije oblikovanja.

Ako želite da koristite tekst na radnom listu za nazive osa, možete da povežete nazive osa sa ćelijama na radnom listu koje sadrže taj tekst. Povezani naslovi se automatski ažuriraju na grafikonu kada vršite izmene na odgovarajućem tekstu na radnom listu.

 1. Na grafikonu kliknite na naslov grafikona ili ose koji želite da se povežete sa ćelijom radnog lista.

 2. U radnom listu kliknite unutar polje za formulu, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

 3. Izaberite ćeliju na radnom listu koja sadrži tekst koji želite da koristite za naziv ose.

 4. Pritisnite taster ENTER.

Izaberite naslov grafikona ili ose koji želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE. Ili uradite sledeće:

 1. Kliknite bilo gde u grafikon u koji želite da dodate naslove ose.

 2. Kliknite na dugme Elementi grafikona Dugme „Elementi grafikona“ pored gornjeg desnog ugla grafikona.

 3. Opozovite izbor u polju za potvrdu za sve naslov koji želite da izbrišete.

 1. Kliknite bilo gde u grafikon u koji želite da dodate naslov.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake kliknite na dugme Naslov grafikona.

  Slika trake

 3. Izaberite stavku Centrirani prekrivajući naslov ili Iznad grafikona.

 4. U okviru za tekst Naslov grafikona koji se pojavljuje u grafikonu, otkucajte željeni tekst.

  Da biste započeli novi red, pritisnite taster ENTER. Da biste umetnuli prelom reda, kliknite na dugme da postavite kursor na mesto gde želite da prelomite red, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Da biste oblikovali tekst u polje naslov, uradite sledeće:

  1. Kliknite u polje naslov, a zatim izaberite tekst koji želite da oblikujete.

  2. Na maloj traci sa alatkama izaberite željene opcije oblikovanja.

   Možete da koristite dugmad za oblikovanje na glavnoj traci (karticaPočetak , grupa " Font "). Da biste oblikovali ceo naslov, možete kliknuti desnim tasterom miša, izaberite stavku Oblikuj naslov grafikonai zatim izaberite željene opcije oblikovanja.

 • Veličina polje naslov prilagođava tako da veličinu teksta. Ne možete da promenite veličinu okvira naslov i tekst može postati zaokruženi ako ga se ne uklapa u maksimalnu veličinu.

 • Možete dodati samo jedan naslov grafikona. Ako želite da koristite drugi naslov ili sub naslov, možete da biste nacrtali okvir za tekst na grafikonu i premestite ga na mesto koje želite (Alatke za grafikone, kartica " raspored ", Umetnite grupa, Okvir za tekst).

 • Možete ručno da pomerate naslov na drugu lokaciju tako što ćete prevući na polje naslov na željenu lokaciju.

 1. Kliknite bilo gde u grafikon u koji želite da dodate naslove ose.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake kliknite na dugme Nazivi osa.

  Slika trake

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali naslov na glavnu horizontalnu osu (osu kategorija), izaberite stavku Naslov primarne horizontalne ose, a zatim izaberite željenu opciju.

   Ako grafikon ima pomoćnu horizontalnu osu, možete izabrati i stavku Naslov pomoćne horizontalne ose.

  • Da biste dodali naslov na glavnu vertikalnu osu (vrednost), izaberite stavku Naslov primarne vertikalne ose ili Naslov pomoćne vertikalne ose, a zatim izaberite željenu opciju.

   Ako grafikon ima pomoćnu vertikalnu osu, možete izabrati i stavku Naslov pomoćne vertikalne ose.

  • Da biste dodali naslov na dubinsku (grupnu) osu, izaberite stavku Naslov dubinske ose, a zatim izaberite željenu opciju.

   Ova opcija je dostupna samo kad je izabrani grafikon pravi 3-D grafikon, na primer 3-D stubičasti grafikon.

 4. U okviru za tekst Naslov ose koji se pojavljuje u grafikonu, otkucajte željeni tekst.

  Da biste započeli novi red, pritisnite taster ENTER. Da biste umetnuli prelom reda, kliknite na dugme da postavite kursor na mesto gde želite da prelomite red, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Da biste oblikovali tekst u polje naslov, uradite sledeće:

  1. Kliknite u polje naslov, a zatim izaberite tekst koji želite da oblikujete.

  2. Na maloj traci sa alatkama izaberite željene opcije oblikovanja.

   Možete da koristite i dugmad oblikovanja na glavnoj traci (na karticiPočetak , u grupi Font . Da biste oblikovali ceo naslov, možete kliknuti desnim tasterom miša, izaberite stavku Oblikuj naslov osei zatim izaberite željene opcije oblikovanja.

   Napomene: 

   • Ako se prebacite na drugi tip grafikona koji ne podržava naslove ose (na primer kružni grafikon), naslovi osa se više neće prikazivati. Naslovi će se prikazati ponovo kada se vratite na tip grafikona koji podržava naslove osa.

   • Naslovi ose koji se prikazuju za pomoćne ose će biti izgubljeni kada se prebacite na tip grafikona koji ne prikazuje pomoćne ose.

 1. Na grafikonu kliknite na naslov grafikona ili ose koji želite da povežete sa ćelijom radnog lista.

 2. Na radnom listu kliknite na polje za formulu, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

 3. Izaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koji želite da prikažete u grafikonu.

  Možete i da otkucate referencu za ćeliju radnog lista na traci sa formulama. Uključite znak jednakosti, ime lista i iza njega stavite znak uzvika; na primer, =Sheet1!F2

 4. Pritisnite taster ENTER.

 1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste uklonili naslov grafikona, na kartici raspored , u grupi oznake kliknite na Naslov grafikona, a zatim izaberite stavku nijedno.

   Slika trake

  • Da biste uklonili naziv ose, na kartici raspored , u grupi oznake kliknite na Naslov ose, kliknite na tip naslova ose koji želite da uklonite i zatim izaberite stavku nijedno.

  • Da biste brzo uklonili naslov grafikona ili osa, kliknite na naslov, a zatim pritisnite taster DELETE. Možete kliknuti desnim tasterom miša na naslov grafikona ili osa i zatim izaberite stavku Izbriši.

  • Da biste uklonili naslove grafikona ili osa odmah pošto ih dodate, možete da kliknete na Opozovi na Priručnoj traciili možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + Z.

Možete da dodate naslov grafikona.

A chart with a title and axis titles

Oblačić 1 Naslov grafikona

Oblačić 2 Nazivi osa

 1. Ovaj korak se odnosi samo na Word 2016 za Mac: U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona > Naslov grafikona, a zatim izaberite željenu opciju naslov.

 4. Otkucajte naslov u polje Naslov grafikona .

  Da biste oblikovali naslov, izaberite tekst u polje naslov, a zatim na kartici Početak , u okviru Fontizaberite oblikovanje koje želite.

Možete da dodate naslov na svakom osa u grafikonu. Nazivi osa su obično dostupni za sve ose koje se mogu biti prikazane u grafikonu, uključujući ose dubine (grupa) u 3-D grafikona.

Neki tipovi grafikona (na primer, radarski grafikoni) imaju ose, ali one ne može da prikaže nazivi osa. Tipovi grafikona koji nemaju ose (kao što su kružni i prstenasti grafikoni) ili ne može da prikaže nazivi osa.

A chart with a title and axis titles

Oblačić 1 Naslov grafikona

Oblačić 2 Nazivi osa

 1. Ovaj korak se odnosi samo na Word 2016 za Mac: U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona > Nazivi osa, a zatim odaberite opciju naslov ose.

 4. Otkucajte tekst u polje Naslov ose .

  Da biste oblikovali naslov, izaberite tekst u polje naslov, a zatim na kartici Početak , u okviru Fontizaberite oblikovanje koje želite.

Možete da dodate naslov grafikona.

A chart with a title and axis titles

Oblačić 1 Naslov grafikona

Oblačić 2 Nazivi osa

Pratite ove korake da biste dodali naslov grafikona u programu Excel ili Mac 2011, Word za Mac 2011 i PowerPoint za Mac 2011.

 1. Ovaj korak se odnosi samo na Word za Mac 2011: U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru oznake, kliknite na Naslov grafikona, a zatim kliknite na onaj koji želite.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Izaberite tekst u polje Naslov grafikona , a zatim otkucajte naslov grafikona.

  Da biste oblikovali naslov, izaberite tekst u polje naslov, a zatim na kartici Početak , u okviru Fontizaberite oblikovanje koje želite.

Možete da dodate naslov na svakom osa u grafikonu. Nazivi osa su obično dostupni za sve ose koje se mogu biti prikazane u grafikonu, uključujući ose dubine (grupa) u 3-D grafikona.

Neki tipovi grafikona (na primer, radarski grafikoni) imaju ose, ali one ne može da prikaže nazivi osa. Tipovi grafikona koji nemaju ose (kao što su kružni i prstenasti grafikoni) ili ne može da prikaže nazivi osa.

A chart with a title and axis titles

Oblačić 1 Naslov grafikona

Oblačić 2 Nazivi osa

 1. Ovaj korak se odnosi samo na Word za Mac 2011: U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru oznake, kliknite na dugme Nazivi osa, postavite pokazivač na osu koju želite da dodate naslove i zatim kliknite na željenu opciju.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Izaberite tekst u polju Naziv ose, a zatim otkucajte naziv ose.

  Da biste oblikovali naslov, izaberite tekst u polje naslov, a zatim na kartici Početak , u okviru Fontizaberite oblikovanje koje želite.

Takođe pogledajte

Promenili položaj naslova u grafikonu

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×