Dodavanje ili uklanjanje čuvara mesta iz rasporeda na slajdu

PowerPoint za Office 365 za Mac, PowerPoint 2019 za Mac, PowerPoint 2016 za Mac

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U prikazu mastera slajda, možete da izmenite raspored na slajdu dodavanjem ili uklanjanjem čuvara mesta. Ako kreirate predložak, možda ćete želeti da promenite tekst odziva u tekst za čuvar mesta u prikazu mastera slajda da obezbedi određena uputstva za sadržaja koji treba dodati čuvara mesta.

Savet: Preporučuje se da bi sve izmene na master slajda i rasporedi na slajdu, pre nego što počnete slajdove da biste kreirali prezentaciju. Ako izmenite na master slajda i njegove rasporede na slajdu kada kreirate pojedinačne slajdove, neke stavke na slajdovima možda ne budu usklađene dizajn master slajda.

Dodavanje čuvara mesta na rasporedu na slajdu

Čuvari mesta su na raspored na slajdu da kliknete na dugme da biste dodali sadržaj pri kreiranju prezentacije. U prikazu mastera slajda, možete da dodate čuvare mesta u novi raspored na slajdu ili da promenite izgled postojeći raspored slajda.

 1. U meniju Prikaz , u grupi Master prikazi kliknite na dugme Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. U grupi Raspored mastera kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim izaberite tip čuvara mesta koji želite da umetnete. Opcije su za sadržaja, sadržaj (vertikalno), tekst, tekst (vertikalno), slike, grafikona, tabele, SmartArt, medijei Slika na mreži.

  Snimak ekrana prikazuje dostupne opcije iz Umetni čuvar mesta padajućeg menija, koji obuhvataju sadržaj, sadržaj (vertikalno), tekst, tekst (vertikalno), slike, grafikona, tabela, SmartArt, medija i slika na mreži.

 4. Na slajdu prevucite kursor da biste nacrtali čuvar mesta na slajdu.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Promena veličine čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, postavite pokazivač na regulator veličinei zatim prevucite regulator dok čuvar mesta ne bude željene veličine.

  Premeštanje čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

  Oblikovanje čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, kliknite na karticu Oblikovanje oblika , a zatim izvršite željene promene. Na primer, da biste promenili boju popune čuvara mesta u Stilovi oblika, izaberite stavku Popuna oblika.

 6. Kada dovršite promene u prikazu na slajd mastera, na kartici Master slajda , izaberite stavku Zatvori Master da biste se vratili u normalan prikaz.

  Savet: Promene na masteru slajda i odgovarajuće rasporede na slajdu privremeno dodaje temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako ste primenili različite teme, na promene na masteru slajda se odbacuju. Ako želite da sačuvate promene za kasniju upotrebu, u grupi Uređivanje teme , kliknite na dugme teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu.

Zamenite tekst odziva u tekst u čuvaru mesta

Ako kreirate predložak i želite da obezbedi određena uputstva za sadržaja koji treba dodati čuvar mesta na slajdu, možete da zamenite tekst odziva u tekst u prikazu mastera slajda. U sledećem primeru „Kliknite da biste dodali naslov projekta” zamenjuje podrazumevani tekst za odziv u čuvar mesta za naslov.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač Master prikazi, i zatim kliknite na dugme Master slajda.

 2. U prikazu mastera slajda, izaberite raspored na prvom slajdu ispod mastera slajda u oknu za navigaciju. Rasporedi na slajdu su ispod mastera slajda koji je prvih slajda u oknu za navigaciju.

 3. Da biste zamenili čuvara mesta za tekst, izaberite tekst kliknite da biste uredili Master naslova stil, a zatim otkucajte ili nalepite prilagođenog teksta, kliknite na dugme da biste dodali naslov projekta.

  Promene teksta čuvara mesta kliknite da biste dodali naslov projekta, a pogledajte ovaj novi odziv tekst u čuvaru mesta kad se vratite na normalan prikaz.

 4. Kada dovršite promene u prikazu na slajd mastera, na kartici Master slajda , izaberite stavku Zatvori Master da biste se vratili u normalan prikaz.

  Savet: Promene na masteru slajda i odgovarajuće rasporede na slajdu privremeno dodaje temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako ste primenili različite teme, na promene na masteru slajda se odbacuju. Ako želite da sačuvate promene za kasniju upotrebu, u grupi Uređivanje teme , kliknite na dugme teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu.

Uklanjanje podnožja elemenata iz rasporeda na slajdu

Čuvari mesta podnožja su podrazumevano uključeni kada dodate novi raspored na slajdu. Podnožja se sastoji od tri elementa: datum i vreme, tekst podnožja i broj slajda. Oblikovanje, veličinu i položaj čuvare mesta podnožja se nasleđuju od elemente podnožja na masteru slajda, osim ako vršite uređivanje čuvar mesta podnožja direktno na rasporedu na slajdu.

Važno: Čak i ako podnožja elemenata su predstavljeni na master slajda i rasporedi na slajdu u prikazu mastera slajda, morate da ih uključite pre nego što može da se pojavi na slajdovima u prezentaciji. Da biste uključili zaglavlja i podnožja stranica, izaberite meni " Umetanje ", a zatim kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje stranice.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač Master prikazi, i zatim kliknite na dugme Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Na kartici Master slajda , u Raspored mastera, opozovite izbor u polju za potvrdu podnožja .

  Snimak ekrana prikazuje naslov i podnožja opcija dostupnih u grupi raspored mastera.

 4. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene na masteru slajda i odgovarajuće rasporede na slajdu privremeno dodaje temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako ste primenili različite teme, na promene na masteru slajda se odbacuju. Ako želite da sačuvate promene za kasniju upotrebu, u grupi Uređivanje teme , kliknite na dugme teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu.

Dodavanje čuvara mesta na rasporedu na slajdu

Čuvari mesta su na raspored na slajdu da kliknete na dugme da biste dodali sadržaj pri kreiranju prezentacije. U prikazu mastera slajda, možete da dodate čuvare mesta u novi raspored na slajdu ili da promenite izgled postojeći raspored slajda.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Na kartici Master slajda , a zatim u okviru Uređivanje raspored, uradite nešto od sledećeg:

  Slide Master tab, Edit Layout group

  Da biste umetnuli čuvara mesta za

  Izvršite sledeću radnju

  Naslov

  Napomena: Čuvar mesta za samo jednu „zvanično” naslova je dozvoljeno za svaki slajd zato što je tekst koji dodate čuvar mesta za naslov u normalnom prikazu postaje naslov slajda u prikazu strukture.

  Potvrdite izbor u polju za potvrdu naslov .

  Vertikalni naslov

  Napomena: Čuvar mesta za samo jednu „zvanično” naslova je dozvoljeno za svaki slajd zato što je tekst koji dodate čuvar mesta za naslov u normalnom prikazu postaje naslov slajda u prikazu strukture.

  Potvrdite izbor u polju za potvrdu Vertikalni naslov .

  čuvar mesta za sadržaj

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na dugme sadržaja  Content Placeholder .

  Vertikalna sadržaja

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na dugme Vertikalne sadržaja  Vertical Content Placeholder .

  Tekst

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na tekst  Text Placeholder .

  Vertikalni tekst

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na dugme Vertikalni tekst  Vertical Text Placeholder .

  Grafikon

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na grafikon  Chart Placeholder .

  Table

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na tabelu  Table Placeholder .

  SmartArt grafika

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na SmartArt grafiku  SmartArt Graphic Placeholder .

  Filmovi

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim izaberite stavku mediji  Media Placeholder .

  Clip Art kolekcije

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na dugme Clip Art  Clip Art Placeholder .

  Slika

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na sliku  Picture Placeholder .

 4. Na slajdu prevucite kursor da biste nacrtali čuvar mesta na slajdu.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Promena veličine čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, postavite pokazivač na regulator veličinei zatim prevucite regulator dok čuvar mesta ne bude željene veličine.

  Premeštanje čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

  Oblikovanje čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, kliknite na karticu Oblikovanje , a zatim izvršite željene promene. Na primer, da biste promenili boju popune čuvara mesta, u okviru Stilovi oblika, izaberite stavku Popuna.

 6. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Zamenite tekst odziva u tekst u čuvaru mesta

Ako kreirate predložak i želite da obezbedi određena uputstva za sadržaja koji treba dodati čuvar mesta na slajdu, možete da zamenite tekst odziva u tekst u prikazu mastera slajda. U sledećem primeru „Kliknite da biste dodali naslov projekta” zamenjuje podrazumevani tekst za odziv u čuvar mesta za naslov.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U prikazu mastera slajda, izaberite raspored na prvom slajdu ispod mastera slajda u oknu za navigaciju. Rasporedi na slajdu su ispod mastera slajda koji je prvih slajda u oknu za navigaciju.

 3. Da biste zamenili čuvara mesta za tekst, izaberite tekst kliknite da biste uredili Master naslova stil, a zatim otkucajte ili nalepite prilagođenog teksta, kliknite na dugme da biste dodali naslov projekta.

  Promene teksta čuvara mesta kliknite da biste dodali naslov projekta, a pogledajte ovaj novi odziv tekst u čuvaru mesta kad se vratite na normalan prikaz.

 4. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Uklanjanje podnožja elemenata iz rasporeda na slajdu

Čuvari mesta podnožja su podrazumevano uključeni kada dodate novi raspored na slajdu. Podnožja se sastoji od tri elementa: datum i vreme, tekst podnožja i broj slajda. Oblikovanje, veličinu i položaj čuvare mesta podnožja se nasleđuju od elemente podnožja na masteru slajda, osim ako vršite uređivanje čuvar mesta podnožja direktno na rasporedu na slajdu.

Važno: Čak i ako podnožja elemenata su predstavljeni na master slajda i rasporedi na slajdu u prikazu mastera slajda, morate da ih uključite pre nego što može da se pojavi na slajdovima u prezentaciji. Da biste uključili zaglavlja i podnožja stranica, izaberite meni " Umetanje ", a zatim kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje stranice.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Na kartici Master slajda , a zatim u okviru Uređivanje rasporeda, opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli podnožja .

  Slide Master tab, Edit Layout group

 4. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Takođe pogledajte

Kreiranje ili promena rasporeda slajdova

Promena mastera slajda

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×