Dodavanje ili uklanjanje čuvara mesta iz rasporeda na slajdu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U PowerPoint, čuvar mesta je unapred oblikovane kontejner na slajdu za sadržaj (tekst, grafiku ili video zapis). Unapred određeni oblikovanje vam olakšava da biste oblikovali slajdove dosledno.

Možete da oblikujete čuvar mesta u prikazu mastera slajda. A zatim koristite čuvar mesta – dodate i sadržaj – u normalnom prikazu.

Nalazi slajd ima dva čuvara mesta:

 1. (Gornji) čuvara mesta za naslov traži korisnika za tekst i oblikuje u podrazumevani naslov font, veličinu i boju

 2. Čuvar mesta sadržaja (donjem) prihvata tekst, ili tabele, grafikone, SmartArt, sliku ili video zapisa, kao što je prikazano ikone na njegov centar.

Naslov i sadržaj slajda sa dva čuvara mesta

Dodavanje čuvara mesta na rasporedu na slajdu

Čuvari mesta mogu da se dodaju samo u rasporede na slajdu, a ne na pojedinačne slajdove u prezentaciji. Ako niste radili sa rasporedima na slajdu, pročitajte članke Šta je to raspored na slajdu? i Šta je to master slajda? da biste saznali više pre nego što nastavite da čitate.

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

 2. U levom oknu sa sličicama izaberite raspored na slajdu kojem želite da dodate neke čuvare mesta.

 3. Na kartici Master slajda kliknite na dugme Umetni čuvar mesta, a zatim izaberite tip čuvara mesta koji želite da dodate.

  Prikazuje dugme „Umetni čuvar mesta“ u prikazu mastera slajda u programu PowerPoint

 4. Kliknite na lokaciju na rasporedu slajda, a zatim prevucite da biste nacrtali čuvar mesta. Možete dodati koliko god želite čuvara mesta.

 5. Ako dodate čuvar mesta za tekst, možete da prilagodite tekst odziva u tekst koji se pojavljuje u njoj:

  Izaberite podrazumevani tekst u čuvaru mesta i zamenite ga sopstvenim tekstom za odziv.

  Prebacite se na kartici " Početak " da biste oblikovali tekst odziva u tekst onako kako želite da se pojavi.

  Kada je izabran tekst, možete da promenite Font ili Veličinu fonta. Ako se neželjeni znak za nabrajanje pojavi pre prilagođeni odziv teksta, u grupi pasus kliknite na strelicu nadole pored stavke Znakovi za nabrajanje, a zatim izaberite stavku nijedno.

 6. Kada završite, na kartici Master slajda izaberite stavku Zatvori prikaz mastera.

 7. Da biste videli svoje revizije u normalnom prikazu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ponovo primenili novi, promenjeni raspored na postojeći slajd, na listi sa sličicama slajdova izaberite slajd, zatim na kartici Početak izaberite stavku Raspored, a zatim izaberite korigovani raspored.

  • Da biste dodali novi slajd koji sadrži raspored (sa novim, dodatim čuvarima mesta), na kartici Početak izaberite stavku Novi slajd, a zatim izaberite korigovani raspored na slajdu.

Možete da promenite čuvar mesta tako što ćete promeniti joj veličinu, premeštanje, ili promeniti font, veličinu, slova i boju ili razmak u tekstu. Čuvar mesta iz rasporeda na slajdu ili pojedinačne slajdova možete da izbrišete i tako što ćete ga izabrati i pritisnuti taster Delete.

Zamenite tekst odziva u tekst u čuvaru mesta

Ako kreirate predložak i želite da obezbedi određena uputstva za sadržaja koji treba dodati čuvar mesta na slajdu, možete da zamenite tekst odziva u tekst u prikazu mastera slajda. U sledećem primeru „Kliknite da biste dodali naslov projekta” zamenjuje podrazumevani tekst za odziv u čuvar mesta za naslov.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač Master prikazi, i zatim kliknite na dugme Master slajda.

 2. U prikazu mastera slajda, izaberite raspored na prvom slajdu ispod mastera slajda u oknu za navigaciju. Rasporedi na slajdu su ispod mastera slajda koji je prvih slajda u oknu za navigaciju.

 3. Da biste zamenili čuvara mesta za tekst, izaberite tekst kliknite da biste uredili Master naslova stil, a zatim otkucajte ili nalepite prilagođenog teksta, kliknite na dugme da biste dodali naslov projekta.

  Promene teksta čuvara mesta kliknite da biste dodali naslov projekta, a pogledajte ovaj novi odziv tekst u čuvaru mesta kad se vratite na normalan prikaz.

 4. Kada dovršite promene u prikazu na slajd mastera, na kartici Master slajda , izaberite stavku Zatvori Master da biste se vratili u normalan prikaz.

  Savet: Promene na masteru slajda i odgovarajuće rasporede na slajdu privremeno dodaje temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako ste primenili različite teme, na promene na masteru slajda se odbacuju. Ako želite da sačuvate promene za kasniju upotrebu, u grupi Uređivanje teme , kliknite na dugme teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu.

Promenite tekst odziva u tekst u čuvaru mesta

Ako kreirate predložak i želite da obezbedi određena uputstva za sadržaja koji treba dodati čuvar mesta na slajdu, možete da zamenite generički tekstom za odziv za taj čuvar mesta.

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Master prikazi izaberite stavku Master slajda.

 2. U slajd prikaza mastera, u oknu sa sličicama izaberite raspored koji želite da redigujete.

 3. U glavnom oknu, raspored, izaberite je trenutna odziv tekst (na primer, kliknite na dugme da biste uredili tekst, a zatim otkucajte tekst koji želite da koristite umesto toga.

 4. Kada dovršite promene u prikazu na slajd mastera, na kartici Master slajda , izaberite stavku Zatvori prikaz mastera da biste se vratili u normalan prikaz.

  Savet: Promene na masteru slajda i odgovarajuće rasporede na slajdu privremeno dodaje temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako ste primenili različite teme, na promene na masteru slajda se odbacuju. Ako želite da sačuvate promene za kasniju upotrebu, u grupi Uređivanje teme , kliknite na dugme teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu.

Uklanjanje čuvara mesta

Preporučujemo da ne uklonite čuvar mesta sa rasporeda na slajdu unapred ugrađene. Ako želite da promenite tako da duplirate taj raspored, to davanje različitog imena, a zatim uredite tu kopiju.

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

 2. U levom oknu sa sličicama, kliknite na dugme raspored na slajdu koji želite da redigujete.

 3. Izaberite čuvar mesta na raspored, a zatim pritisnite taster Delete.

Sledeća slika predstavlja primer rasporeda ugrađeni slajd koji sadrži čuvar mesta za tekst naslova, dva podnaslov čuvare mesta za tekst, a dva čuvara mesta na koje možete da dodate tela teksta, tabele, grafikona, SmartArt grafika, slike ili film ili zvučnog klipa.

Čuvari mesta na rasporedu

Možete da dodate čuvare mesta za bilo koje mesto u rasporedu slajda i Dodavanje prilagođenog teksta za odziv da zatraži korisnike da biste uneli određeni tip sadržaja. Takođe možete da prilagodite tekst za posebne upite.

Važno: Ako ste Redigujte rasporeda na slajdu nakon što ste već kreirali neke slajdove koje koriste taj raspored, morate da primenite raspored na slajdove. Pogledajte članak „Primena ispravke tako da se pojavljuju na slajdovima” u članku, uredite i ponovo primenite raspored na slajdu.

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije kliknite na dugme Master slajda.

 2. U oknu koje sadrži mastere slajda i rasporede izaberite raspored koji želite da dodate neke čuvare mesta za.

 3. Na kartici Master slajda , u grupi Raspored mastera kliknite na dugme Umetni čuvar mesta, a zatim izaberite tip čuvara mesta koji želite.

  Umetni čuvar mesta

 4. Kliknite na lokaciju na raspored, a zatim prevucite da biste nacrtali čuvar mesta.

 5. Ako dodate čuvar mesta za tekst, možete da dodate prilagođeni tekst.

  Markirajte podrazumevani tekst u čuvaru mesta i zamenite ga sopstvenim tekstom za odziv.

  Napomena: Ako se neželjeni znak za nabrajanje pojavi pre prilagođenog teksta za odziv, izaberite karticu Početak , u grupi pasus kliknite na strelicu nadole pored stavke Znakovi za nabrajanjei zatim izaberite stavku nijedno.

 6. Ponovite korake 2 do 4 da biste dodali još čuvara mesta na raspored.

  Napomena: Kada dodate čuvare mesta na raspored ako sadržaja u čuvare mesta za te promene rasporeda na svrhu, takođe možete poželeti da preimenujete raspored. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na sličicu rasporeda slajda, izaberite stavku Preimenovanje rasporeda, otkucajte novo ime i zatim kliknite na dugme Preimenuj.

 7. Na kartici Master slajda , u grupi Zatvori , izaberite stavku Zatvori prikaz mastera da biste se vratili u normalan prikaz.

 8. Na listi sličica slajdova izaberite slajd na koji želite da ponovo primenite raspored sa novim, dodatim čuvarima mesta za.

 9. Na kartici Početak , u grupi Slajdovi kliknite na dugme raspored, a zatim izaberite korigovani raspored.

  Napomena: Više informacija o rasporedima potražite u članku Kreiranje rasporeda.

Dodavanje čuvara mesta na rasporedu na slajdu

Čuvari mesta su na raspored na slajdu da kliknete na dugme da biste dodali sadržaj pri kreiranju prezentacije. U prikazu mastera slajda, možete da dodate čuvare mesta u novi raspored na slajdu ili da promenite izgled postojeći raspored slajda.

 1. U meniju Prikaz , u grupi Master prikazi kliknite na dugme Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. U grupi Raspored mastera kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim izaberite tip čuvara mesta koji želite da umetnete. Opcije su za sadržaja, sadržaj (vertikalno), tekst, tekst (vertikalno), slike, grafikona, tabele, SmartArt, medijei Slika na mreži.

  Snimak ekrana prikazuje dostupne opcije iz Umetni čuvar mesta padajućeg menija, koji obuhvataju sadržaj, sadržaj (vertikalno), tekst, tekst (vertikalno), slike, grafikona, tabela, SmartArt, medija i slika na mreži.

 4. Na slajdu prevucite kursor da biste nacrtali čuvar mesta na slajdu.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Promena veličine čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, postavite pokazivač na regulator veličinei zatim prevucite regulator dok čuvar mesta ne bude željene veličine.

  Premeštanje čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

  Oblikovanje čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, kliknite na karticu Oblikovanje oblika , a zatim izvršite željene promene. Na primer, da biste promenili boju popune čuvara mesta u Stilovi oblika, izaberite stavku Popuna oblika.

 6. Kada dovršite promene u prikazu na slajd mastera, na kartici Master slajda , izaberite stavku Zatvori Master da biste se vratili u normalan prikaz.

  Savet: Promene na masteru slajda i odgovarajuće rasporede na slajdu privremeno dodaje temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako ste primenili različite teme, na promene na masteru slajda se odbacuju. Ako želite da sačuvate promene za kasniju upotrebu, u grupi Uređivanje teme , kliknite na dugme teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu.

Zamenite tekst odziva u tekst u čuvaru mesta

Ako kreirate predložak i želite da obezbedi određena uputstva za sadržaja koji treba dodati čuvar mesta na slajdu, možete da zamenite tekst odziva u tekst u prikazu mastera slajda. U sledećem primeru „Kliknite da biste dodali naslov projekta” zamenjuje podrazumevani tekst za odziv u čuvar mesta za naslov.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač Master prikazi, i zatim kliknite na dugme Master slajda.

 2. U prikazu mastera slajda, izaberite raspored na prvom slajdu ispod mastera slajda u oknu za navigaciju. Rasporedi na slajdu su ispod mastera slajda koji je prvih slajda u oknu za navigaciju.

 3. Da biste zamenili čuvara mesta za tekst, izaberite tekst kliknite da biste uredili Master naslova stil, a zatim otkucajte ili nalepite prilagođenog teksta, kliknite na dugme da biste dodali naslov projekta.

  Promene teksta čuvara mesta kliknite da biste dodali naslov projekta, a pogledajte ovaj novi odziv tekst u čuvaru mesta kad se vratite na normalan prikaz.

 4. Kada dovršite promene u prikazu na slajd mastera, na kartici Master slajda , izaberite stavku Zatvori Master da biste se vratili u normalan prikaz.

  Savet: Promene na masteru slajda i odgovarajuće rasporede na slajdu privremeno dodaje temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako ste primenili različite teme, na promene na masteru slajda se odbacuju. Ako želite da sačuvate promene za kasniju upotrebu, u grupi Uređivanje teme , kliknite na dugme teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu.

Uklanjanje podnožja elemenata iz rasporeda na slajdu

Čuvari mesta podnožja su podrazumevano uključeni kada dodate novi raspored na slajdu. Podnožja se sastoji od tri elementa: datum i vreme, tekst podnožja i broj slajda. Oblikovanje, veličinu i položaj čuvare mesta podnožja se nasleđuju od elemente podnožja na masteru slajda, osim ako vršite uređivanje čuvar mesta podnožja direktno na rasporedu na slajdu.

Važno: Čak i ako podnožja elemenata su predstavljeni na master slajda i rasporedi na slajdu u prikazu mastera slajda, morate da ih uključite pre nego što može da se pojavi na slajdovima u prezentaciji. Da biste uključili zaglavlja i podnožja stranica, izaberite meni " Umetanje ", a zatim kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje stranice.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač Master prikazi, i zatim kliknite na dugme Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Na kartici Master slajda , u Raspored mastera, opozovite izbor u polju za potvrdu podnožja .

  Snimak ekrana prikazuje naslov i podnožja opcija dostupnih u grupi raspored mastera.

 4. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene na masteru slajda i odgovarajuće rasporede na slajdu privremeno dodaje temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako ste primenili različite teme, na promene na masteru slajda se odbacuju. Ako želite da sačuvate promene za kasniju upotrebu, u grupi Uređivanje teme , kliknite na dugme teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu.

Dodavanje čuvara mesta na rasporedu na slajdu

Čuvari mesta su na raspored na slajdu da kliknete na dugme da biste dodali sadržaj pri kreiranju prezentacije. U prikazu mastera slajda, možete da dodate čuvare mesta u novi raspored na slajdu ili da promenite izgled postojeći raspored slajda.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Na kartici Master slajda , a zatim u okviru Uređivanje raspored, uradite nešto od sledećeg:

  Slide Master tab, Edit Layout group

  Da biste umetnuli čuvara mesta za

  Uradite sledeće

  Naslov

  Napomena: Čuvar mesta za samo jednu „zvanično” naslova je dozvoljeno za svaki slajd zato što je tekst koji dodate čuvar mesta za naslov u normalnom prikazu postaje naslov slajda u prikazu strukture.

  Potvrdite izbor u polju za potvrdu naslov .

  Vertikalni naslov

  Napomena: Čuvar mesta za samo jednu „zvanično” naslova je dozvoljeno za svaki slajd zato što je tekst koji dodate čuvar mesta za naslov u normalnom prikazu postaje naslov slajda u prikazu strukture.

  Potvrdite izbor u polju za potvrdu Vertikalni naslov .

  čuvar mesta za sadržaj

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na dugme sadržaja  Content Placeholder .

  Vertikalna sadržaja

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na dugme Vertikalne sadržaja  Vertical Content Placeholder .

  Tekst

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na tekst  Text Placeholder .

  Vertikalni tekst

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na dugme Vertikalni tekst  Vertical Text Placeholder .

  Grafikon

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na grafikon  Chart Placeholder .

  Tabela

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na tabelu  Table Placeholder .

  SmartArt grafika

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na SmartArt grafiku  SmartArt Graphic Placeholder .

  Filmovi

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim izaberite stavku mediji  Media Placeholder .

  Clip Art kolekcije

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na dugme Clip Art  Clip Art Placeholder .

  Slika

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni čuvar mesta, a zatim kliknite na sliku  Picture Placeholder .

 4. Na slajdu prevucite kursor da biste nacrtali čuvar mesta na slajdu.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Promena veličine čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, postavite pokazivač na regulator veličinei zatim prevucite regulator dok čuvar mesta ne bude željene veličine.

  Premeštanje čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

  Oblikovanje čuvara mesta

  Izaberite čuvar mesta, kliknite na karticu Oblikovanje , a zatim izvršite željene promene. Na primer, da biste promenili boju popune čuvara mesta, u okviru Stilovi oblika, izaberite stavku Popuna.

 6. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Zamenite tekst odziva u tekst u čuvaru mesta

Ako kreirate predložak i želite da obezbedi određena uputstva za sadržaja koji treba dodati čuvar mesta na slajdu, možete da zamenite tekst odziva u tekst u prikazu mastera slajda. U sledećem primeru „Kliknite da biste dodali naslov projekta” zamenjuje podrazumevani tekst za odziv u čuvar mesta za naslov.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U prikazu mastera slajda, izaberite raspored na prvom slajdu ispod mastera slajda u oknu za navigaciju. Rasporedi na slajdu su ispod mastera slajda koji je prvih slajda u oknu za navigaciju.

 3. Da biste zamenili čuvara mesta za tekst, izaberite tekst kliknite da biste uredili Master naslova stil, a zatim otkucajte ili nalepite prilagođenog teksta, kliknite na dugme da biste dodali naslov projekta.

  Promene teksta čuvara mesta kliknite da biste dodali naslov projekta, a pogledajte ovaj novi odziv tekst u čuvaru mesta kad se vratite na normalan prikaz.

 4. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Uklanjanje podnožja elemenata iz rasporeda na slajdu

Čuvari mesta podnožja su podrazumevano uključeni kada dodate novi raspored na slajdu. Podnožja se sastoji od tri elementa: datum i vreme, tekst podnožja i broj slajda. Oblikovanje, veličinu i položaj čuvare mesta podnožja se nasleđuju od elemente podnožja na masteru slajda, osim ako vršite uređivanje čuvar mesta podnožja direktno na rasporedu na slajdu.

Važno: Čak i ako podnožja elemenata su predstavljeni na master slajda i rasporedi na slajdu u prikazu mastera slajda, morate da ih uključite pre nego što može da se pojavi na slajdovima u prezentaciji. Da biste uključili zaglavlja i podnožja stranica, izaberite meni " Umetanje ", a zatim kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje stranice.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Na kartici Master slajda , a zatim u okviru Uređivanje rasporeda, opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli podnožja .

  Slide Master tab, Edit Layout group

 4. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Takođe pogledajte

Kreiranje ili promena rasporeda slajdova

Promena mastera slajda

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×