Dodavanje ili menjanje kolone za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ponekad su vrednosti koje su vam potrebne uskladištene u drugoj tabeli. Na primer, pretpostavimo da imate bazu podataka za praćenje problema i želite da pratite zaposlene i ugovarače kojima ste dodelili neki problem. Informacije o njima se prate u tabeli „Kontakti“. Možete da kreirate kolonu za pronalaženje sa više vrednosti koja prikazuje imena u kontroli kombinovanog okvira ili okvira sa listom opcija. Kada izaberete osobe kojima želite da dodelite problem, vrednosti njihovog ID-a kontakta se skladište u zapis problema.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome šta je kolona za pronalaženje sa više vrednosti i kako da je dodate u tabelu. Takođe sadrži objašnjenja i o načinu konvertovanja postojeće kolone u kolonu za pronalaženje sa više vrednosti.

Ako želite da saznate kako da programski pronađete vrednost u tabeli, potražite u članku referenca Funkcija "DLookup". Više informacija o poljima sa više vrednosti potražite u članku Vodič za polja sa više vrednosti.

U većini sistema za upravljanje bazama podataka, što se odnosi i na ranije verzije programa Access, u polju možete da uskladištite samo jednu vrednost. Počevši od programa Microsoft Office Access 2007 možete da kreirate polje koje sadrži više vrednosti, kao što je lista osoba kojima ste dodelili problem. Polja sa više vrednosti su prikladna za određene situacije, kao u slučaju kada koristite program Office Access 2007 za rad sa informacijama koje su uskladištene na Windows SharePoint Services 3.0 listi, a ta lista sadrži polje koje koristi neki od tipova polja koji su dostupni u sistemu Windows SharePoint Services 3.0.

Ovaj članak sadrži:

Šta je kolona za pronalaženje sa više vrednosti?

Kreiranje kolone za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

Kreiranje kolone za pronalaženje sa više vrednosti pomoću okna Lista polja

Kreiranje kolone za pronalaženje u prikazu dizajna

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje kolona za pronalaženje sa više vrednosti

Razumevanje povezane vrednosti i vrednosti za prikaz u kolone za pronalaženje

Predstavljanje svojstava polja za pronalaženje

Promena dizajna kolone za pronalaženje za polje sa više vrednosti

Šta je kolona za pronalaženje sa više vrednosti?

Kolona za pronalaženje sa više vrednosti predstavlja polje u tabeli čije vrednosti se preuzimaju iz druge tabele ili sa liste vrednosti. Pomoću kolone za pronalaženje sa više vrednosti možete da prikažete listu izbora u kombinovanom okviru ili u okviru sa listom opcija. Izbore mogu obezbediti tabela ili upit, a to mogu da budu i vrednosti koje ručno unosite. Pošto je kolona za pronalaženje predviđena za više vrednosti, možete da izaberete više stavki sa liste.

Kolonu za pronalaženje sa više vrednosti možete da kreirate ručno tako što ćete za polje postaviti svojstva polja za pronalaženje ili automatski – dovršavanjem čarobnjaka za pronalaženje. Kad god je to moguće, za kreiranje kolone za pronalaženje sa više vrednosti treba da koristite čarobnjak za pronalaženje. Čarobnjak za pronalaženje pojednostavljuje proces i automatski popunjava odgovarajuća svojstva polja i kreira odgovarajuće relacije između tabela.

Kombinovani okvir polja sa više vrednosti

Kolonu za pronalaženje sa više vrednosti možete da kreirate u prikazu lista sa podacima ili u prikazu dizajna.

Vrh stranice

Kreiranje kolone za pronalaženje sa više vrednosti u prikazu lista sa podacima

Tabela koju otvorite se podrazumevano pojavljuje u prikazu lista sa podacima. Kolonu za pronalaženje sa više vrednosti možete da dodate tako što ćete na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknuti na dugme Kolona za pronalaženje. Na taj način će se pokrenuti čarobnjak za pronalaženje koji vas vodi kroz proces kreiranja kolone za pronalaženje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu u kojoj želite da kreirate kolonu za pronalaženje – na taj način će se otvoriti tabela u prikazu lista sa podacima.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Kolona za pronalaženje.

  Slika trake programa Access

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

  Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate tabelu/upit ili listu vrednosti

 5. Na prvoj stranici čarobnjaka za pronalaženje morate da odlučite da li želite da kolona za pronalaženje bude kreirana na osnovu vrednosti iz tabele ili upita, odnosno na osnovu liste vrednosti koju ćete upisati.

  Najčešći tip kolone za pronalaženje sa više vrednosti je onaj koji prikazuje vrednosti koje su pronađene u povezanoj tabeli ili upitu.

 6. Da biste saznali kako da dovršite čarobnjak za pronalaženje, pogledajte odeljak pomoću čarobnjaka za pronalaženje.

Vrh stranice

Kreiranje kolone za pronalaženje sa više vrednosti pomoću okna „Lista polja“

Ako koristite bazu podataka koja sadrži više tabela, možete da započnete proces kreiranja polja za pronalaženje sa više vrednosti prevlačenjem polja iz okna Lista polja. Okno Lista polja prikazuje dostupna polja u ostalim tabelama u bazi podataka. Kada na ovaj način kreirate kolonu za pronalaženje sa više vrednosti, automatski će se pokrenuti čarobnjak za pronalaženje, a polje koje prevučete postaće jedno od polja u koloni za pronalaženje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu u kojoj želite da kreirate kolonu za pronalaženje – na taj način će se otvoriti tabela u prikazu lista sa podacima.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Lista polja.

 5. Kliknite na dugme sa znakom plus (+) koje se nalazi pored tabele da biste prikazali listu polja u toj tabeli.

 6. Polje koje želite prevucite iz okna Lista polja u tabelu u prikazu lista sa podacima.

 7. Kada se pojavi linija za umetanje, spustite polje na željenu poziciju.

  Linija za umetanje polja iz okna „Lista polja“

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 8. Da biste saznali kako da dovršite čarobnjak za pronalaženje, pogledajte odeljak pomoću čarobnjaka za pronalaženje.

Vrh stranice

Kreiranje kolone za pronalaženje sa više vrednosti u prikazu dizajna

Osim u prikazu lista sa podacima, kolonu za pronalaženje možete da kreirate i u prikazu dizajna. Kada radite u prikazu dizajna, kolonu za pronalaženje kreirate pomoću istog čarobnjaka za pronalaženje koji koristite u prikazu lista sa podacima. Međutim, u prikazu dizajna imate i puni pristup svim svojstvima polja, pa možete direktno da ih uređujete.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate kolonu za pronalaženje sa više vrednosti, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele pronađite prvi prazan red koji je dostupan.

 5. U prvom dostupnom praznom redu kliknite u kolonu Ime polja, a zatim upišite ime polja za kolonu za pronalaženje sa više vrednosti.

 6. Kliknite u kolonu Tip podataka za taj red, kliknite na strelicu, a zatim sa padajuće liste izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

  Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate tabelu/upit ili listu vrednosti

 7. Na prvoj stranici čarobnjaka za pronalaženje označite da li želite da kolona za pronalaženje bude kreirana na osnovu vrednosti iz tabele ili upita ili na osnovu liste vrednosti koju ćete upisati.

  Najčešći tip kolone za pronalaženje sa više vrednosti je onaj koji prikazuje vrednosti koje su pronađene u povezanoj tabeli ili upitu.

 8. Da biste saznali kako da dovršite čarobnjak za pronalaženje, pogledajte odeljak pomoću čarobnjaka za pronalaženje.

Kada kliknete na dugme Završi, kreiraće se kolona za pronalaženje sa svojstvima polja koja su postavljena na osnovu izbora koje ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje. Svojstva polja možete da pregledate u donjem oknu prikaza dizajna u odeljku Svojstva polja. Izaberite karticu Pronalaženje da biste videli svojstva koja se primenjuju posebno na kolonu za pronalaženje.

Vrh stranice

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje kolona za pronalaženje sa više vrednosti

Čarobnjak za pronalaženje se pokreće u sledećim slučajevima: kada kreirate kolonu za pronalaženje u prikazu lista sa podacima, kada prevučete polje iz okna Lista polja u tabelu otvorenu u prikazu lista sa podacima i kada izaberete stavku Čarobnjak za pronalaženje u koloni Tip podataka u prikazu dizajna. Čarobnjak vas vodi kroz korake koji su potrebni za kreiranje kolone za pronalaženje i automatski postavlja odgovarajuća svojstva polja koja se podudaraju sa vašim izborima. Čarobnjak takođe po potrebi kreira relacije između tabela i indekse za podržavanje kolone za pronalaženje.

Na prvoj stranici čarobnjaka morate odlučiti da li će kolona za pronalaženje biti kreirana na osnovu tabele ili upita ili na osnovu liste vrednosti koju ćete upisati. Ako je baza podataka ispravno dizajnirana i ukoliko su informacije podeljene u tabele na osnovu tema, u većini slučajeva bi trebalo da odaberete tabelu ili upit kao izvor podataka za kolonu za pronalaženje.

 • Kreiranje pronalaženja sa više vrednosti na osnovu tabele ili upita

  1. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite opciju Želim da kolona za pronalaženje pronađe vrednosti u tabeli ili upitu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  2. U oknu izaberite tabelu ili upit, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  3. U oknu Dostupna polja izaberite polja koja želite da obuhvatite pronalaženjem.

  4. Kliknite na dugme sa znakom „veće od“ (>) da biste izbrana polja premestili u okno Izabrana polja. Kliknite na dugme sa dvostrukim znakom „veće od“ (») da biste sva polja premestili u okno Izabrana polja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  5. Opcionalno, izaberite jedno do četiri polja na osnovu kojih će se sortirati stavke za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  6. Po potrebi prilagodite širinu kolona u polju za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  7. Pod stavkom Želite li da uskladištite više vrednosti za ovo pronalaženje? potvrdite izbor Dozvoli više vrednosti.

   Napomena: Izbor u ovom polju za potvrdu mora da bude potvrđen da bi skladištenje više vrednosti bilo omogućeno.

  8. Kliknite na dugme Završi.

   Kada kliknete na dugme Završi, kreiraće se kolona za pronalaženje sa svojstvima polja koja su postavljena na osnovu izbora koje ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje.

  9. Da biste sačuvali tabelu, kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   Tasterska prečica CTRL + S

 • Kreiranje pronalaženja sa više vrednosti na osnovu unetih vrednosti

  1. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite opciju Ja ću upisati vrednosti koje želim, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  2. Unesite željeni broj kolona. Zatim otkucajte svaku vrednost. Da biste premestili u sledeću kolonu ili red, pritisnite taster TAB.

  3. Kada završite sa unosom vrednosti, kliknite na dugme Dalje.

  4. Ako ste naveli više od jedne kolone u koraku 2, morate da odaberete koju kolonu koju ćete koristiti za jedinstveno da identifikuje svaku vrednost. U okviru Dostupna polja kliknite dvaput na kolonu koju želite da koristite za jedinstveno da identifikuje svaku vrednost.

   Napomena: Ovaj korak se ne pojavljuje ako niste naveli više kolona u 2. koraku.

  5. U čarobnjaku za pronalaženje upišite oznaku za kolonu za pronalaženje.

  6. Pod stavkom Želite li da uskladištite više vrednosti za ovo pronalaženje? potvrdite izbor Dozvoli više vrednosti.

   Napomena: Izbor u ovom polju za potvrdu mora da bude potvrđen da bi skladištenje više vrednosti bilo omogućeno.

  7. Kliknite na dugme Završi.

   Kada kliknete na dugme Završi, kreiraće se kolona za pronalaženje sa svojstvima polja koja su postavljena na osnovu izbora koje ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje.

  8. Da biste sačuvali tabelu, kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   Tasterska prečica CTRL + S

 • Kada kreirate polje za pronalaženje sa više vrednosti i prikažete tabelu u prikazu lista sa podacima, ono će se pojaviti u vidu padajuće liste sa poljima za potvrdu.

Vrh stranice

Razumevanje povezane vrednosti i vrednosti za prikaz u koloni za pronalaženje sa više vrednosti

U većem broju verzija, Access je podržavao polja za pronalaženje sa jednom vrednošću. Polja za pronalaženje sa više vrednosti su novost u programu Office Access 2007. Svrha polja za pronalaženje je da zameni prikazivanje broja kao što je ID (ili vrednost sporednog ključa) nečim smislenijim, poput imena. Na primer, umesto prikazivanje ID broja kontakta, Access može da prikaže ime kontakta. ID broj kontakta je povezana vrednost. On se automatski traži u izvornoj tabeli ili upitu i zamenjuje imenom kontakta. Ime kontakta je vrednost za prikaz.

Kao i u slučaju polja za pronalaženje sa jednom vrednošću koje ima vrednost za prikaz i povezanu vrednost, polje za pronalaženje sa više vrednosti ima vrednosti za prikaz koje se pojavljuju u korisničkom interfejsu i povezane vrednosti koje su uskladištene u tabeli. Za svaki unos u polje sa više vrednosti, vrednost za prikaz „se pronalazi“ na osnovu povezane vrednosti.

To znači da Access često prikazuje pronađenu vrednost za prikaz koja se razlikuje od povezane vrednosti uskladištene u polju. Na primer, skup vrednosti ID-ova zaposlenih iz upita pod imenom „Prošireni kontakti“ može biti uskladišten u polju koje se zove „Dodeljeno“. Ove vrednosti ID-ova zaposlenih su povezane vrednosti. Međutim, pošto polje „Dodeljeno“ predstavlja polje za pronalaženje, Access prikazuje skup pronađenih vrednosti u rezultatu upita – u ovom slučaju imena kontakata. Imena kontakata su vrednosti za prikaz.

List sa podacima sa vrednostima prikaza nasuprot listu sa podacima sa vrednostima povezivanja

1. Vrednosti za prikaz

2. Povezane vrednosti

Važno je razumevanje razlike između vrednosti za prikaz polja za pronalaženje sa više vrednosti i njegovih povezanih vrednosti. Podrazumevano, vrednosti za prikaz se automatski prikazuju u prikazu lista sa podacima. Međutim, povezane vrednosti su te koje su uskladištene u polju za pronalaženje, koje vidite u kriterijumima upita i koje Access podrazumevano koristi u spojevima sa drugim tabelama.

Vrh stranice

Predstavljanje svojstava polja za pronalaženje

Svojstva polja za pronalaženje možete da pregledate u donjem oknu prikaza dizajna u odeljku Svojstva polja. Izaberite karticu Pronalaženje da biste videli svojstva posebno povezana sa kolonom za pronalaženje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate kolonu za pronalaženje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Kliknite na ime kolone za pronalaženje u koloni Ime polja .

 5. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Pronalaženje.

  Pojaviće se čarobnjak za pronalaženje.

  Svojstva polja za pronalaženje sa više vrednosti

Kada podesite vrednost na prvo svojstvo (Prikaz smeru kazaljke na satuol), listu dostupnih svojstava se menja u skladu izbora. Možete da podesite svojstva polja za pronalaženje da biste promenili ponašanje kolone za pronalaženje. Imajte na umu da kada koristite čarobnjak za pronalaženje za kreiranje kolona za pronalaženje, svojstva polja za pronalaženje postavlja za vas čarobnjak.

Svojstva polja za pronalaženje

Postavite ovo svojstvo:

Sa sledećim ciljem:

Kontrola prikaza

Podesite tip kontrole na Polje za potvrdu, Okvir za tekst, Okvir sa listom opcija ili Kombinovani okvir. Kombinovani okvir je najčešći izbor za kolonu za pronalaženje.

Tip izvora reda

Odaberite da li se kolona za pronalaženje popunjava vrednostima iz druge tabele ili upita, odnosno iz liste vrednosti koju navedete. Osim toga, možete da odaberete da listu popunite imenima polja u tabeli ili upitu.

Izvor reda

Navedite tabelu, upit ili listu vrednosti koja obezbeđuje vrednosti za kolonu za pronalaženje. Kada je Tip izvora reda svojstvo postavljeno na Tabelu/upit ili Listu polja, ovo svojstvo treba da podesite na ime tabele ili upita ili SQL izraz koji predstavlja upit. Kada svojstvo " tipIzvora reda " postavljeno na Vrednost liste, ovo svojstvo treba da sadrži listu vrednosti razdvojenih tačkom i zarezom.

Povezana kolona

Navedite kolonu u izvoru reda koja obezbeđuje vrednost uskladištenu u koloni za pronalaženje. Ova vrednost može da ima opseg od 1 do broja kolona u izvoru. reda

Napomena: Kolona koja obezbeđuje vrednost za skladištenje ne mora da bude ista kolona kao kolona za prikaz.

Broj kolona

Precizirajte broj kolona u izvoru reda koje mogu da budu prikazane u koloni za pronalaženje. Obezbedite širinu kolone u svojstvu Širine kolona da biste izabrali kolone za prikaz.

Zaglavlja kolona

Precizirajte da li se prikazuju zaglavlja kolona.

Širine kolona

Unesite širinu kolone za svaku kolonu. Ako ne želite da prikažete kolonu poput kolone „ID“, za njenu širinu precizirajte 0.

Redovi liste

Precizirajte broj redova koji se pojavljuju kada prikažete kolonu za pronalaženje.

Širina liste

Precizirajte širinu kontrole koja se pojavljuje kada prikažete kolonu za pronalaženje.

Ograniči na listu

Odaberite da li možete da unesete vrednost koja nije na listi.

Dozvoli više vrednosti

Precizirajte da li kolona za pronalaženje sadrži polje sa više vrednosti i da li dozvoljava izbor više vrednosti.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Precizirajte da li možete da uređujete stavke u koloni za pronalaženje zasnovanoj na listi vrednosti. Ako je ovo svojstvo postavljeno na Da i vi desnim tasterom miša kliknete na polje za pronalaženje koje je zasnovano na listi vrednosti sa jednom kolonom, videćete meni Uređivanje stavki sa liste. Ukoliko polje za pronalaženje ima više kolona, ovo svojstvo se zanemaruje.

Obrazac za uređivanje stavki u listi

Navedite postojeći obrazac koji će se koristiti za uređivanje stavki na listi u koloni za pronalaženje koja se zasniva na tabeli ili upitu.

Prikaži samo vrednosti za izvor reda

Prikaži samo one vrednosti koje se podudaraju sa trenutnim izvorom reda kada je svojstvo Dozvoli više vrednosti postavljeno na Da.

Povezana vrednost u koloni za pronalaženje određena je svojstvom Povezana kolona. Vrednost za prikaz u koloni za pronalaženje su kolone koje su u svojstvu Širine kolona predstavljene širinom koja nije jednaka nuli.

Vrh stranice

Menjanje dizajna kolone za pronalaženje za polje sa više vrednosti

Da biste promenili dizajn kolone za pronalaženje sa više vrednosti, morate da uredite svojstva polja za pronalaženje u prikazu dizajna, uz jedan izuzetak. Ako je kolona za pronalaženje zasnovana na listi vrednosti sa jednom kolonom, a svojstvo Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima je postavljeno na Da, možete da promenite listu vrednosti u prikazu lista sa podacima ili u prikazu obrasca tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na kolonu za pronalaženje sa više vrednosti, a zatim izabrati komandu Uredi stavke sa liste.

Uređivanje liste vrednosti kolone za pronalaženje sa više vrednosti koja se zasniva na listi vrednosti

Listu vrednosti možete da dopunjavate, da je menjate ili da postavite podrazumevanu vrednost.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koja sadrži polje sa više vrednosti.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koju ćeliju u koloni za pronalaženje sa više vrednosti.

 5. Izaberite stavku Uredi stavke sa liste.

 6. Promenite listu vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

Menjanje kolone za pronalaženje sa više vrednosti koja se zasniva na listi vrednosti u kolonu za pronalaženje sa više vrednosti koja se zasniva na tabeli ili upitu.

 1. Prvo, izbrišite postojeće polje sa više vrednosti koje se zasniva na listi vrednosti.

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

  2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

  3. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

  4. Izaberite polje sa više vrednosti u koordinatnoj mreži za dizajn.

   Kliknite na birač reda za polje da biste izabrali polje.

  5. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na dugme Izbriši redove.

   Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

   Pojaviće se odzivnik za potvrdu.

  6. Kada se pojavi odzivnik za potvrdu, kliknite na dugme Da da biste izbrisali polje i sve podatke koje ono sadrži. Za otkazivanje, kliknite na dugme Ne.

 2. Zatim kreirajte novo polje sa više vrednosti.

  Da biste kreirali novo polje sa više vrednosti, pogledajte odeljak Kreiranje kolone za pronalaženje sa više vrednosti u prikazu lista sa podacima.

Menjanje dizajna kolone za pronalaženje sa više vrednosti

Da biste promenili kolone za pronalaženje sa više vrednosti, možete da otvorite tabelu u prikazu dizajna i da izmenite svojstva polja za pronalaženje. Za informacije o svojstva polja za pronalaženje, potražite u odeljku Svojstva polja za pronalaženje predstavljanje.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×