Dodavanje ili menjanje kolone za pronalaženje

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ponekad se željena vrednost prati u nekoj drugoj tabeli. Na primer, recimo da želite da zapišete kupca za porudžbinu u tabelu „Porudžbine“. Međutim, sve informacije o kupcima se prate u tabeli „Kupci“. U mogućnosti ste da kreirate kolonu za pronalaženje koja informacije o kupcima prikazuje u kombinovanom okviru ili okviru sa listom opcija. Onda, kada izaberete kupca u toj kontroli, odgovarajuća vrednost – poput vrednosti primarnog ključa kupca – se skladišti u zapisu porudžbine.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome šta je kolona za pronalaženje i kako se ona može kreirati.

Ako želite da saznate kako da programski pronalaženje vrednosti u tabeli, potražite u članku referenca Funkcija "DLookup". Informacije o tome kako da kreirate kolonu za pronalaženje sa više vrednosti, potražite u članku Dodavanje ili menjanje kolone za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti.

Ovaj članak sadrži:

Šta je kolona za pronalaženje?

Kreiranje kolone za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

Kreiranje kolone za pronalaženje pomoću okna Lista polja

Kreiranje kolone za pronalaženje u prikazu dizajna

Razumevanje povezane vrednosti i vrednosti za prikaz u kolone za pronalaženje

Predstavljanje svojstava polja za pronalaženje

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje

Menjanje kolone za pronalaženje

Promena polja u kolonu za pronalaženje

Šta je kolona za pronalaženje?

Kolona (ili polje) za pronalaženje je polje u tabeli čija vrednost se preuzima iz neke druge tabele ili liste vrednosti. Kolonu za pronalaženje možete koristiti za prikazivanje liste izbora u kombinovanom okviru ili okviru sa listom opcija. Izbori mogu poticati iz tabele ili upita ili mogu biti vrednosti koje zadate. Kolonu za pronalaženje možete ručno kreirati postavljanjem svojstava polja za pronalaženje ili automatski dovršavanjem čarobnjaka za pronalaženje. Kada god je to moguće, trebalo bi da koristite čarobnjak za pronalaženje za kreiranje kolone za pronalaženje. Čarobnjak za pronalaženje pojednostavljuje ovaj proces i automatski popunjava odgovarajuća svojstva polja i kreira odgovarajuće relacije između tabela.

Kolona za pronalaženje

Kolonu za pronalaženje možete kreirati ili u prikazu lista sa podacima ili u prikazu dizajna.

Vrh stranice

Kreiranje kolone za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

Kada otvorite tabelu, ona se podrazumevano otvara u prikazu lista sa podacima. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Kolona za pronalaženje da biste dodali kolonu za pronalaženje. Time se pokreće čarobnjak za pronalaženje koji vas vodi kroz proces kreiranja kolone za pronalaženje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju, dvaput kliknite na tabelu u kojoj želite da kreirate kolonu za pretraživanje – ovo otvara tabelu u prikazu „List sa podacima“.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Kolona za pronalaženje.

  Slika trake programa Access

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

  Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate tabelu/upit ili listu vrednosti

 5. Na prvoj stranici čarobnjaka za pronalaženje označite da li želite da kolona za pronalaženje bude kreirana na osnovu vrednosti iz tabele ili upita ili na osnovu liste vrednosti koju ćete upisati.

  Najčešći tip kolone za pronalaženje sa više vrednosti je onaj koji prikazuje vrednosti koje su pronađene u povezanoj tabeli ili upitu.

 6. Kliknite na dugme dalje, a zatim pratite uputstva da biste dovršili čarobnjak. Više informacija o dovršavanju čarobnjaka potražite u odeljku pomoću čarobnjaka za pronalaženje.

Kada kliknete na dugme Završi, kreiraće se kolona za pronalaženje sa svojstvima polja koja su postavljena na osnovu izbora koje ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje.

Vrh stranice

Kreiranje kolone za pronalaženje pomoću okna „Lista polja“

Ako koristite bazu podataka koja sadrži više od jedne tabele, proces kreiranja polja za pronalaženje možete započeti prevlačenjem polja iz okna Lista polja. Okno Lista polja prikazuje polja koja su dostupna u drugim tabelama u bazi podataka. Kada na ovaj način kreirate kolonu za pronalaženje, čarobnjak za pronalaženje se automatski pokreće i polje koje prevučete u list sa podacima postaje jedno od polja u koloni za pronalaženje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju, dvaput kliknite na tabelu u kojoj želite da kreirate kolonu za pronalaženje – ovo otvara tabelu u prikazu „List sa podacima“.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Lista polja.

 5. Kliknite na dugme sa znakom plus (+) koje se nalazi pored tabele da biste prikazali listu polja u toj tabeli.

 6. Željeno polje prevucite iz okna Lista polja u tabelu u prikazu lista sa podacima.

 7. Kada se pojavi linija za umetanje, spustite polje na željenu poziciju.

  Linija za umetanje polja iz okna „Lista polja“

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 8. Sledite uputstva da biste dovršili čarobnjak. Više informacija o dovršavanju čarobnjaka potražite u odeljku pomoću čarobnjaka za pronalaženje.

  Kada dovršite čarobnjak, kolona za pronalaženje će se pojaviti u tabeli u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Kreiranje kolone za pronalaženje u prikazu dizajna

Kolonu za pronalaženje, osim u prikazu lista sa podacima, možete kreirati i u prikazu dizajna. Kada radite u prikazu dizajna, kolonu za pronalaženje kreirate pomoću istog čarobnjaka za pronalaženje koji koristite u prikazu lista sa podacima. Međutim, u prikazu dizajna imate pun pristup svim svojstvima polja – i kao rezultat toga ih možete direktno uređivati.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate kolonu za pretraživanje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele pronađite prvi prazan red koji je dostupan.

 5. U prvom praznom redu koji je dostupan kliknite na ćeliju u koloni Ime polja, a zatim upišite ime polja kolone za pronalaženje.

 6. Nakon toga, kliknite na ćeliju u koloni Tip podataka za taj red, kliknite na strelicu liste, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

  Pokreće se čarobnjak za pronalaženje.

  Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate tabelu/upit ili listu vrednosti

 7. Na prvoj stranici čarobnjaka za pronalaženje označite da li želite da kolona za pronalaženje bude kreirana na osnovu vrednosti iz tabele ili upita ili na osnovu liste vrednosti koju ćete upisati.

  Najčešći tip kolone za pronalaženje sa više vrednosti je onaj koji prikazuje vrednosti koje su pronađene u povezanoj tabeli ili upitu.

 8. Kliknite na dugme dalje, a zatim pratite uputstva da biste dovršili čarobnjak. Više informacija o dovršavanju čarobnjaka potražite u odeljku pomoću čarobnjaka za pronalaženje.

Kada kliknete na dugme Završi, kreira se kolona za pronalaženje sa svojstvima polja koja su podešena na osnovu izbora koji ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje. Svojstva polja možete da pregledate u donjem oknu prikaza dizajna pod stavkom Svojstva polja. Da biste videli svojstva koja se primenjuju posebno na kolonu za pronalaženje, izaberite karticu Pronalaženje.

Razumevanje povezane vrednosti i prikazane vrednosti u koloni za pronalaženje

Svrha upotrebe kolone za pronalaženje je zamenjivanje prikaza broja, kao što je ID (ili neka druga vrednost sporednog ključa), nečim sadržajnijim, poput imena. Na primer, umesto prikazivanja ID broja kontakta, Access može da prikaže ime kontakta. ID broj kontakta je povezana vrednost. Ona će biti automatski pronađena u izvornoj tabeli ili upitu da bi se pronašlo ime kontakta. Ime kontakta je prikazana vrednost.

Povezana vrednost naspram prikazane vrednosti u koloni za pronalaženje

1. Prikazana vrednost

2. Povezana vrednost

Kolona za pronalaženje ima prikazanu vrednost koja se pojavljuje u korisničkom interfejsu, i povezanu vrednost uskladištenu u kontroli. Prikazana vrednost „se pronalazi“ na osnovu povezane vrednosti. To znači da Access često prikazuje pronađenu prikazanu vrednost koja nije ista kao povezana vrednost uskladištena u polju. Na primer, u primeru tabele „Porudžbina“, vrednost ID kupca iz tabele „Kupci“ je uskladištena u polju „Kupac“ u tabeli „Porudžbina“ – to je povezana vrednost. Međutim, pošto je polje „Kupac“ polje za pronalaženje, Access prikazuje pronađenu vrednost  – u ovom slučaju, ime kupca. Ime kupca je prikazana vrednost.

Važno je praviti razliku između prikazane i povezane vrednosti polja za pronalaženje. Prikazana vrednost se podrazumevano automatski prikazuje u prikazu liste sa podacima. Međutim, povezana vrednost je vrednost koja se skladišti, koja se koristi u kriterijumu upita i koju Access podrazumevano koristi pri spajanju sa drugim tabelama.

Vrh stranice

Predstavljanje svojstava polja za pronalaženje

Svojstva polja za pronalaženje možete da pregledate u donjem oknu prikaza dizajna u odeljku Svojstva polja. Izaberite karticu Pronalaženje da biste videli svojstva posebno povezana sa kolonom za pronalaženje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate kolonu za pretraživanje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Kliknite na ćeliju u koloni Ime polja za kolonu za pronalaženje.

 5. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Pronalaženje.

  Pojaviće se svojstva polja za pronalaženje.

Kada postavite prvo svojstvo (Kontrola prikaza), lista dostupnih svojstava se menja odražavajući vaš izbor. Svojstva polja za pronalaženje možete postaviti da biste promenili način na koji se ponaša kolona za pronalaženje. Imajte na umu da kada kolonu za pronalaženje kreirate pomoću čarobnjaka za pronalaženje, čarobnjak podešava svojstva polja za pronalaženje.

Svojstva polja za pronalaženje

Postavite svojstvo:

Sa sledećim ciljem:

Kontrola prikaza

Podesite tip kontrole na Polje za potvrdu, Okvir za tekst, Okvir sa listom opcija ili Kombinovani okvir. Kombinovani okvir je najčešći izbor za kolonu za pronalaženje.

Tip izvora reda

Odaberite da li se kolona za pronalaženje popunjava vrednostima iz druge tabele ili upita, odnosno iz liste vrednosti koju navedete. Osim toga, možete da odaberete da listu popunite imenima polja u tabeli ili upitu.

Izvor reda

Odredite tabelu, upit ili listu vrednosti koja obezbeđuje vrednosti za kolonu za pronalaženje. Kada se svojstvo Tip izvora reda postavi na vrednost Tabela/upit ili vrednost Lista polja, ovo svojstvo bi trebalo postaviti na ime tabele ili upita ili na SQL naredbu koja predstavlja upit. Kada se svojstvo Tip izvora reda podesi na vrednost Lista vrednosti, ovo svojstvo bi trebalo da sadrži listu vrednosti razdvojenih tačkom i zarezom.

Povezana kolona

Navedite kolonu u izvoru reda koja obezbeđuje vrednost uskladištenu u koloni za pronalaženje. Ova vrednost može da ima opseg od 1 do broja kolona u izvoru. reda

Napomena: Kolona koja obezbeđuje vrednost za skladištenje ne mora da bude ista kolona kao kolona za prikaz.

Broj kolona

Precizirajte broj kolona u izvoru reda koje mogu da budu prikazane u koloni za pronalaženje. Obezbedite širinu kolone u svojstvu Širine kolona da biste izabrali kolone za prikaz.

Zaglavlja kolona

Precizirajte da li se prikazuju zaglavlja kolona.

Širine kolona

Unesite širinu kolone za svaku kolonu. Ako ne želite da prikažete kolonu, kao što je ID broj, navedite 0 za širinu te kolone.

Redovi liste

Precizirajte broj redova koji se pojavljuju kada prikažete kolonu za pronalaženje.

Širina liste

Precizirajte širinu kontrole koja se pojavljuje kada prikažete kolonu za pronalaženje.

Ograniči na listu

Odredite da li korisnik može uneti vrednost koja se ne nalazi na listi.

Dozvoli više vrednosti

Precizirajte da li kolona za pronalaženje sadrži polje sa više vrednosti i da li dozvoljava izbor više vrednosti.

Više informacija o poljima sa više vrednosti, potražite u članku Vodič za polja sa više vrednosti.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Odredite da li možete uređivati stavke u koloni za pronalaženje koja se zasniva na listi vrednosti. Kada je to svojstvo podešeno na Da i kada kliknete desnim tasterom miša na polje za pronalaženje koje se zasniva na listi vrednosti sa jednom kolonom, videćete stavku menija Uređivanje stavki sa liste. Ovo svojstvo će biti zanemareno ako polje za pronalaženje sadrži više od jedne kolone.

Obrazac za uređivanje stavki u listi

Odredite postojeći obrazac za uređivanje stavki na listi u koloni za pronalaženje koja se zasniva na tabeli ili upitu.

Prikaži samo vrednosti za izvor reda

Prikaži samo one vrednosti koje se podudaraju sa trenutnim izvorom reda kada je svojstvo Dozvoli više vrednosti postavljeno na Da.

Povezana vrednost u koloni za pronalaženje određena je svojstvom Povezana kolona. Vrednost za prikaz u koloni za pronalaženje su kolone koje su u svojstvu Širine kolona predstavljene širinom koja nije jednaka nuli.

Vrh stranice

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje

Čarobnjak za pronalaženje se pokreće u sledećim slučajevima: kada kreirate kolonu za pronalaženje u prikazu lista sa podacima, kada prevučete polje iz okna Lista polja u tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima i u prikazu dizajna kada u koloni Tip podataka izaberete stavku Čarobnjak za pronalaženje. Čarobnjak vas vodi kroz korake potrebne za kreiranje kolone za pronalaženje i automatski podešava odgovarajuća svojstva polja koja se podudaraju sa vašim izborom. Čarobnjak takođe kreira relacije i indekse u tabelama tamo gde je to potrebno za podržavanje kolone za pronalaženje.

Kada se čarobnjak pokrene, neophodno je da odlučite da li želite da se kolona za pronalaženje zasniva na tabeli ili upitu ili na listi vrednosti koje unesete. Ako je baza podataka ispravno dizajnirana i ako su informacije podeljene u tabele na osnovu tema, najčešće treba izabrati tabelu ili upit kao izvor podataka kolone za pronalaženje.

Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate tabelu/upit ili listu vrednosti

Kolona za pronalaženje koja se zasniva na tabeli ili upitu

Ako izaberete opciju Želim da kolona za pronalaženje traži vrednosti u tabeli ili upitu, kada kliknete na dugme Dalje, čarobnjak za pronalaženje prikazuje listu dostupnih tabela koje mogu da pruže vrednosti za kolonu za pronalaženje. Izaberite Tabele da biste videli samo tabele. Izaberite Upiti da biste videli samo upite. Izaberite Oba da biste videli i tabele i upite. Kada izaberete tabelu ili upit, kliknite na dugme Dalje.

Stranica čarobnjaka za pronalaženje koja prikazuje tabele i upite za biranje

Čarobnjak za pronalaženje prikazuje listu dostupnih polja iz tabele ili upita. Kliknite na svako polje koje želite da obuhvatite kolonom za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme „veće od“ (>) da biste polje premestili u listu Izabrana polja. Imajte na umu da bi, osim polja koje obezbeđuje uskladištenu vrednost prilikom izbora u koloni za pronalaženje, trebalo da izaberete i polja koja želite da budu vidljiva. Kada završite, kliknite na dugme Dalje.

Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate polja

Čarobnjak za pronalaženje prikazuje stranicu koja omogućava da odredite polje ili polja koja možete koristiti za sortiranje kolone za pronalaženje. Sortiranje je opcionalno. Kada završite, kliknite na dugme Dalje.

Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj podešavate redosled sortiranja

Širinu kolona koje će se pojaviti u koloni za pronalaženje možete da podešavate. Ako širinu polja smanjite tako da prestane da bude vidljivo, ono se neće više pojavljivati u koloni za pronalaženje. Na primer, ovu opciju možete koristiti da biste sprečili prikazivanje ID kolone. Kada završite, kliknite na dugme Dalje.

Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj podešavate širinu kolona

Kada izaberete red u koloni za pronalaženje, vrednost iz tog reda možete uskladištiti u bazi podataka ili je kasnije upotrebiti za izvršavanje radnje. Ova stranica čarobnjaka, prikazana na sledećoj slici, omogućava da odaberete polje koje će obezbediti tu vrednost. Trebalo bi da izaberete polje koje na jedinstven način identifikuje taj red. Obično je polje primarnog ključa izvorne tabele dobar izbor za to. Kada završite, kliknite na dugme Dalje.

Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate povezanu vrednost

Na poslednjoj stranici čarobnjaka za pronalaženje trebalo bi da upišete ime kolone za pronalaženje – što će postati ime polja u tabeli.

Poslednja stranica čarobnjaka za pronalaženje

Potvrdite izbor Dozvoli više vrednosti ako želite da dozvolite izbor više vrednosti kada se pojavi kolona za pronalaženje, a zatim i da uskladištite te vrednosti. Imajte na umu da se potvrdom izbora u ovom polju za potvrdu kolona za pronalaženje menja u polje sa više vrednosti.

Više informacija o poljima sa više vrednosti, potražite u člancima Vodič za polja sa više vrednosti i Dodavanje ili menjanje kolone za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti.

Kolona za pronalaženje koja se zasniva na listi vrednosti

Ako izaberete opciju Upisaću vrednosti koje želim, kada kliknete na dugme Dalje, čarobnjak za pronalaženje prikazuje koordinatnu mrežu u koju možete upisati vrednosti za kolonu za pronalaženje.

Koordinatna mreža čarobnjaka za pronalaženje za unos vrednosti

Prvo unesite broj kolona koje želite da kolona za pronalaženje sadrži. Zatim, upišite vrednosti u koordinatnu mrežu. Širinu kolona koje će se pojaviti u koloni za pronalaženje možete da podešavate. Ako širinu polja smanjite tako da prestane da bude vidljivo, ono se neće više pojavljivati u koloni za pronalaženje. Kada završite, kliknite na dugme Dalje

Kada izaberete red u koloni za pronalaženje, vrednost iz tog reda možete uskladištiti u bazi podataka ili je kasnije upotrebiti za izvršavanje radnje. Ova stranica čarobnjaka, prikazana na sledećoj slici, omogućava da odaberete polje koje će obezbediti tu vrednost. Trebalo bi da izaberete polje koje na jedinstven način identifikuje taj red. Kada završite, kliknite na dugme Dalje.

Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate povezanu vrednost

Na poslednjoj stranici čarobnjaka za pronalaženje bi trebalo da upišete ime kolone za pronalaženje – što će postati ime polja u tabeli. Potvrdite izbor Dozvoli više vrednosti ako želite da dozvolite izbor više vrednosti kada se pojavi kolona za pronalaženje, a zatim i da uskladištite te vrednosti. Imajte na umu da se potvrdom izbora u ovom polju za potvrdu kolona za pronalaženje menja u polje sa više vrednosti.

Poslednja stranica čarobnjaka za pronalaženje

Više informacija o poljima sa više vrednosti, potražite u člancima Vodič za polja sa više vrednosti ili Dodavanje ili menjanje kolone za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti.

Vrh stranice

Menjanje kolone za pronalaženje

Da biste promenili kolone za pronalaženje, možete da otvorite tabelu u prikazu dizajna i da izmenite svojstva polja za pronalaženje. Za informacije o svojstva polja za pronalaženje, pogledajte odeljak Predstavljanje svojstava polja za pronalaženje. Ako je kolona za pronalaženje zasnovana na listi vrednosti i svojstvo Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima postavljeno na da, možete da uredite stavke liste u prikazu lista sa podacima ili prikazu obrasca. Da biste uredili stavke sa liste u prikazu lista sa podacima ili prikaz obrasca:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu ili obrazac koji sadrži polje sa više vrednosti.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima ili se obrazac otvara u prikazu obrasca.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na kolonu za pronalaženje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Uređivanje stavki sa liste.

 5. Promenite listu vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Promena polja u kolonu za pronalaženje

Da biste postojeće polje promenili u kolonu za pronalaženje, u prikazu dizajna otvorite tabelu koja sadrži polje koje želite da promenite, kliknite na kolonu Tip podataka za to polje, kliknite na padajuću listu, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje. Potom, pratite uputstva čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje kolone za pronalaženje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate kolonu za pretraživanje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Pronađite polje koje želite da promenite u kolonu za pronalaženje.

 5. Zatim, kliknite na ćeliju u koloni Tip podataka za taj red, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje….

  Pokreće se čarobnjak za pronalaženje.

  Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate tabelu/upit ili listu vrednosti

 6. Na prvoj stranici čarobnjaka za pronalaženje, označite da li želite da kolona za pronalaženje bude kreirana na osnovu vrednosti u tabeli ili upitu ili na osnovu liste vrednosti koju unesete.

  Najčešći tip kolone za pronalaženje je onaj koji prikazuje vrednosti pronađene u povezanoj tabeli ili upitu.

 7. Kliknite na dugme dalje, a zatim pratite uputstva da biste dovršili čarobnjak. Više informacija o dovršavanju čarobnjaka potražite u odeljku pomoću čarobnjaka za pronalaženje.

Kada kliknete na dugme Završi, kreiraće se kolona za pronalaženje sa svojstvima polja koja su postavljena na osnovu izbora koje ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje. Svojstva polja možete da pregledate u donjem oknu prikaza dizajna u odeljku Svojstva polja. Izaberite karticu Pronalaženje da biste videli svojstva koja se primenjuju posebno na kolonu za pronalaženje.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×