Dodavanje ili brisanje zvuka u PowerPoint prezentaciji

Dodavanje ili brisanje zvuka u PowerPoint prezentaciji

PowerPoint prezentaciji možete da dodate audio zapis, poput muzike, prateće priče ili kratkog snimka. Da biste snimili i čuli zvuk, računar mora biti opremljen zvučnom karticom, mikrofonom i zvučnicima.

Da biste snimili i dodali prateću priču sa podešavanjem vremena u PowerPoint prezentaciju, pročitajte članak Snimanje projekcije slajdova sa pratećom pričom i podešavanjima vremena slajdova.

Ako želite da reprodukujete muziku tokom trajanja cele prezentacije, pročitajte članak Reprodukovanje muzike tokom cele projekcije slajdova.

Šta želite da uradite?

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate zvuk.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji izaberite stavku Audio.

 3. Na listi izaberite stavku Zvuk sa računara, pronađite i izaberite željeni audio klip, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Ikona i kontrole audio zapisa pojavljuju se na slajdu.

  Ikone i kontrole audio zapisa

 4. U normalnom prikazu ili prikazu projekcije slajdova kliknite na ikonu i izaberite stavku Reprodukuj da biste reprodukovali muziku ili drugi zvuk.

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate snimljeni zvuk.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji izaberite stavku Audio.

 3. Na listi izaberite stavku Snimi zvuk (u programu PowerPoint 2016) ili Snimi audio (u programu PowerPoint 2013).

  Otvara se dijalog Snimanje zvuka.

 4. U polju Snimanje zvuka kliknite na dugme Snimaj i počnite da pričate ili da reprodukujete sopstveni zvuk.

 5. Kad završite sa snimanjem, kliknite na dugme „Zaustavi“ PowerPoint dugme „Zaustavi snimanje“ . Dodelite ime snimku.

  Kliknite na dugme „Reprodukuj“ Dugme „Reprodukuj“ u dijalogu „Snimanje zvuka“ da biste preslušali snimak. Ako ste zadovoljni, kliknite na dugme U redu da biste sačuvali snimak i umetnuli ga na slajd. Ako niste zadovoljni, ponovite 4. i 5. korak.

  Ikona i kontrole audio zapisa pojavljuju se na slajdu.

  Ikone i kontrole audio zapisa
 6. U normalnom prikazu ili prikazu projekcije slajdova kliknite na ikonu i izaberite stavku Reprodukuj da biste reprodukovali muziku ili drugi zvuk.

 1. Na slajdu izaberite ikonu audio klipa Ikona audio klipa .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije audio zapisa uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se audio klip pokretao automatski kada prikažete slajd, na listi Početak izaberite stavku Automatski.

  • Da bi se audio klip pokretao ručno kada kliknete na njega na slajdu, uradite sledeće na listi Početak.

   • (PowerPoint 2016) Izaberite stavku Kad se klikne.

   • (PowerPoint 2013) Izaberite stavku Na klik.

  • Da bi se audio klip reprodukovao dok prolazite klikom kroz slajdove u prezentaciji, izaberite stavku Reprodukuj dok se prikazuju slajdovi.

  • Da bi se audio klip reprodukovao neprekidno dok ga ne zaustavite, izaberite stavku Ponavljaj dok se ne zaustavi.

   Napomena: Kada ponavljate zvuk, on se reprodukuje neprekidno dok ne pređete na sledeći slajd.

 • Na slajdu kliknite na ikonu audio zapisa, a zatim na dugme Reprodukuj/pauziraj ispod ikone audio zapisa.

  Reprodukcija audio klipa

Važno: Koristite ovu opciju samo ako ste podesili audio klip tako da se reprodukuje automatski ili ako ste napravili neku drugu vrstu kontrole, kao što je okidač, na koju ćete kliknuti kako biste reprodukovali klip. (Okidač je obično neka stavka na slajdu, na primer slika, oblik, dugme, pasus teksta ili okvir za tekst, koja može da pokrene radnju kada kliknete na nju.) Imajte na umu da se ikona audio zapisa uvek vidi, osim ako je ne prevučete sa slajda.

 1. Kliknite na ikonu audio klipa Ikona audio klipa .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije audio zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij tokom projekcije.

Da biste izbrisali muzički klip ili drugi zvuk u programu PowerPoint, uradite sledeće:

 1. Pronađite slajd koji sadrži zvuk koji želite da izbrišete.

 2. U normalnom prikazu kliknite na ikonu za zvuk Ikona audio klipa ili ikonu za CD Slika ikone , a zatim pritisnite taster Delete.

Šta želite da uradite?

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate zvuk.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji kliknite na strelicu ispod dugmeta Zvuk.

  Meni „Audio“

 3. Na listi izaberite stavku Zvuk sa računara ili Clip Art audio, pronađite i izaberite željeni audio klip, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Ikona i kontrole audio zapisa pojavljuju se na slajdu.

  Ikone i kontrole audio zapisa

 4. U normalnom prikazu ili prikazu projekcije slajdova kliknite na ikonu i izaberite stavku Reprodukuj da biste reprodukovali muziku ili drugi zvuk.

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate zvuk.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji kliknite na strelicu ispod dugmeta Zvuk.

  Meni „Audio“

 3. Na listi izaberite stavku Snimi zvuk.

  Otvara se dijalog Snimanje zvuka.

 4. U dijalogu Snimanje zvuka kliknite na dugme Snimaj PowerPoint dugme „Snimanje zvuka“ i počnite da pričate ili da reprodukujete sopstveni zvuk.

 5. Kad završite sa snimanjem, kliknite na dugme „Zaustavi“ Dugme „Zaustavi“ u dijalogu „Snimanje zvuka“ . Dodelite ime snimku.

  Kliknite na dugme „Reprodukuj“ Dugme „Reprodukuj“ u dijalogu „Snimanje zvuka“ da biste preslušali snimak. Ako ste zadovoljni, kliknite na dugme U redu da biste sačuvali snimak i umetnuli ga na slajd. Ako niste zadovoljni, ponovite 4. i 5. korak.

  Ikona i kontrole audio zapisa pojavljuju se na slajdu:

  Ikone i kontrole audio zapisa

 6. U normalnom prikazu ili prikazu projekcije slajdova kliknite na ikonu i izaberite stavku Reprodukuj da biste reprodukovali muziku ili drugi zvuk.

 1. Na slajdu izaberite ikonu audio klipa Ikona audio klipa .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije audio zapisa uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se audio klip pokretao automatski kada prikažete slajd, na listi Početak izaberite stavku Automatski.

  • Da bi se audio klip pokretao ručno kada kliknete na njega na slajdu, na listi Početak izaberite stavku Na klik.

  • Da bi se audio klip reprodukovao dok prolazite klikom kroz slajdove u prezentaciji, na listi Početak izaberite stavku Reprodukuj dok se prikazuju slajdovi.

  • Da bi se audio klip reprodukovao neprekidno dok ga ne zaustavite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponavljaj dok se ne zaustavi.

   Napomena: Kada ponavljate zvuk, on se reprodukuje neprekidno dok ne pređete na sledeći slajd.

 • Na slajdu kliknite na dugme Reprodukuj/pauziraj ispod ikone audio zapisa.

  Reprodukcija audio klipa

Važno: Koristite ovu opciju samo ako ste podesili audio klip tako da se reprodukuje automatski ili ako ste napravili neku drugu vrstu kontrole, kao što je okidač, na koju ćete kliknuti kako biste reprodukovali klip. (Okidač je obično neka stavka na slajdu, na primer slika, oblik, dugme, pasus teksta ili okvir za tekst, koja može da pokrene radnju kada kliknete na nju.) Imajte na umu da se ikona audio zapisa uvek vidi, osim ako je ne prevučete sa slajda.

 1. Kliknite na ikonu audio klipa Ikona audio klipa .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije audio zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij tokom projekcije.

Da biste izbrisali muzički klip ili drugi zvuk u programu PowerPoint, uradite sledeće:

 1. Pronađite slajd koji sadrži zvuk koji želite da izbrišete.

 2. U normalnom prikazu kliknite na ikonu za zvuk Ikona audio klipa ili ikonu za CD Slika ikone , a zatim pritisnite taster Delete.

Šta želite da uradite?

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate zvuk.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Medijski klipovi kliknite na strelicu ispod dugmeta Zvuk.

  Meni „Zvuk“

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa računara ili iz mrežnog deljenja, izaberite stavku Zvuk iz datoteke, pronađite fasciklu koja sadrži datoteku, a zatim kliknite dvaput na datoteku koju želite da dodate.

  • Da biste dodali zvuk iz clip art kolekcije, izaberite stavku Zvuk iz programa Clip Organizer, pronađite željeni audio klip u oknu zadatka Clip Art, a zatim kliknite na njega da biste ga dodali na slajd.

  • Da biste reprodukovali zvuk sa CD-a pokrenutog na računaru izaberite stavku Reprodukuj zapis sa audio CD-a, izaberite vreme početka i završetka, kao i sve druge opcije reprodukcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste snimili i dodali sopstveni audio zapis, izaberite stavku Snimanje zvuka i u dijalogu kliknite na dugme Snimaj PowerPoint dugme „Snimanje zvuka“ da biste počeli da pričate ili reprodukujete sopstveni zvuk.

  Ikona audio zapisa Slika ikone pojavljuje se na slajdu.

 1. Na slajdu izaberite ikonu zvuka Slika ikone .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Opcije, u grupi Opcije zvuka uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se audio klip pokretao automatski kada prikažete slajd, na listi Reprodukovanje zvuka izaberite stavku Automatski.

  • Da bi se audio klip pokretao ručno kada kliknete na njega na slajdu, na listi Reprodukovanje zvuka izaberite stavku Kad se klikne.

  • Da bi se audio klip reprodukovao dok prolazite klikom kroz slajdove u prezentaciji, na listi Reprodukovanje zvuka izaberite stavku Reprodukuj dok se prikazuju slajdovi.

  • Da bi se audio klip reprodukovao neprekidno dok ga ne zaustavite, izaberite stavku Ponavljaj dok se ne zaustavi.

   Napomena: Kada ponavljate zvuk, on se reprodukuje neprekidno dok ne pređete na sledeći slajd.

Da bi se zvuk reprodukovao dok ga ne zaustavite ili da bi se reprodukovao tokom trajanja prezentacije, morate da navedete opcije zaustavljanja.

 1. Da biste prilagodili postavke za to kada se zvuk zaustavlja, na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika kartice „Animacije“

 2. U okviru stavke Prilagođena animacija okno zadataka kliknite na strelicu sa desne strane izabranog zvuka na listi Prilagođena animacija, a zatim izaberite stavku Opcije efekata.

 3. Na kartici Efekat, u okviru stavke Zaustavljanje reprodukcije uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se zvučna datoteka zaustavila jednim klikom mišem na slajd, izaberite stavku Na klik.

  • Da bi se zvučna datoteka zaustavila posle ovog slajda, izaberite stavku Posle trenutnog slajda.

  • Da bi se zvučna datoteka reprodukovala za nekoliko slajdova, izaberite stavku Posle, a zatim postavite ukupan broj slajdova za koje datoteka treba da se reprodukuje.

   Napomena: Zvuk bi trebalo da traje onoliko dugo koliko je navedeno vreme prikaza slajdova za poslednje dve gorenavedene opcije. Dužinu zvučne datoteke možete da vidite na kartici Postavke zvuka u okviru stavke Informacije.

 • Na slajdu kliknite dvaput na ikonu zvuka Slika ikone .

Važno:  Koristite ovu opciju samo ako ste podesili zvuk tako da se reprodukuje automatski ili ako ste napravili neku drugu vrstu kontrole, kao što je okidač, na koju ćete kliknuti kako biste reprodukovali zvuk. (Okidač je obično neka stavka na slajdu, na primer slika, oblik, dugme, pasus teksta ili okvir za tekst, koja pokreće radnju kada kliknete na nju.) Imajte na umu da se ikona zvuka uvek vidi u normalnom prikazu, osim ako je ne prevučete sa slajda.

 1. Kliknite na ikonu zvuka Slika ikone .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Opcije, u grupi Opcije zvuka potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij tokom projekcije.

 1. Kliknite na slajd koji sadrži zvuk koji želite da izbrišete.

 2. U normalnom prikazu kliknite na ikonu za zvuk Slika ikone ili ikonu za CD Slika ikone , a zatim pritisnite taster DELETE.

  Da biste izbrisali više zvukova, ponavljajte 1. i 2. korak za svaki slajd koji sadrži zvučne datoteke koje želite da izbrišete.

Takođe pogledajte

Dodavanje audio zapisa projekciji slajdova u programu PowerPoint 2016 za Mac

Reprodukovanje muzike tokom projekcije slajdova

Formati video i zvučnih datoteka podržani u programu PowerPoint

Automatsko reprodukovanje muzike ili drugih zvukova kad se slajd pojavi

Skraćivanje video zapisa, muzičkog ili zvučnog klipa

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×