Dodavanje ili brisanje redova i kolona tabele

Dodavanje ili brisanje redova i kolona tabele

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da koristite alatke za tabele da biste lako Dodavanje i brisanje redova i kolona u PowerPoint.

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u red iznad ili ispod mesto na koje želite da se pojavi novi red.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni iznad.

  • Da biste dodali red ispod izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni ispod.

   Opcije u grupi „Redovi i kolone“

   Napomene: 

   • Da biste dodali više redova odjednom, koristite miš, prevucite da biste izabrali jednak broj redova za iznos koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispod. Na primer, izaberite tri postojećih redova, kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispodi tri više redova će biti dodat.

   • Da biste dodali red na kraju tabele, kliknite na dugme krajnje desne ćelije poslednjeg reda, a zatim pritisnite taster TAB.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele da biste na levo ili desno od kolone gde želite da se pojavi nova kolona.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu sa leve strane izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni levo.

  • Da biste dodali kolonu sa desne strane izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni desno.

   Opcije u grupi „Redovi i kolone“

   Napomena: Da biste dodali više kolona odjednom, koristite miš, prevucite da biste izabrali jednak broj kolona za iznos koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni levo ili Umetni desno. Na primer, izaberite tri postojeće kolone, kliknite na dugme Umetni levo ili Umetni desnoi tri više kolona će biti dodat.

Brisanje reda ili kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u kolonu ili red koji želite da izbrišete.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redove i kolone , kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

  Brisanje kolona ili redova

Brisanje tabele

 1. Kliknite na tabelu da biste je izabrali.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redove i kolone , kliknite na dugme Izbriši, i zatim kliknite na dugme Izbriši tabelu ili pritisnite taster DELETE na tastaturi.

  Brisanje tabele

Takođe pogledajte

Objedinjavanje, razdeljivanje ili brisanje ćelija u tabeli

Promena izgleda tabele

Dodavanje tabele na slajd

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u red iznad ili ispod mesto na koje želite da se pojavi novi red.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi tabele izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi red.

  Slika kartice „Raspored“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“ u programu Word

 3. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  Slika grupe „Redovi i kolone“ u programu PowerPoint

  • Da biste dodali red iznad izabranog reda, kliknite na dugme Umetni iznad.

  • Da biste dodali red ispod izabranog reda, kliknite na dugme Umetni ispod.

   Da biste dodali više redova odjednom, izaberite broj redova koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispod.

Savet: Da biste dodali red na kraju tabele, kliknite na poslednju ćeliju poslednjeg reda, a zatim pritisnite taster TAB.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u koloni sa leve strane ili sa desne strane gde želite novu kolonu da se pojavi.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi tabele izaberite stavku Izbori izaberite stavku Izbor kolona.

  Slika kartice „Raspored“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“ u programu Word

 3. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  Slika grupe „Redovi i kolone“ u programu PowerPoint

  • Da biste dodali kolonu sa leve strane izabrane kolone, kliknite na dugme Umetni levo.

  • Da biste dodali kolonu sa desne strane izabrane kolone, kliknite na dugme Umetni desno.

   Da biste dodali više kolona odjednom, izaberite broj kolona koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni levo ili Umetni desno.

Brisanje kolone ili reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u kolonu ili red koji želite da izbrišete.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi tabele izaberite stavku Izaberi, i izaberite stavku Izbor redaili Kolone izaberite stavku .

  Slika kartice „Raspored“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“ u programu Word

 3. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redove i kolone , kliknite na strelicu ispod dugmeta Izbriši.

  Slika grupe „Redovi i kolone“ u programu PowerPoint

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali kolonu, izaberite stavku Izbriši kolone ili pritisnite taster BACKSPACE.

  • Da biste izbrisali red, kliknite na dugme Izbriši redove ili pritisnite taster BACKSPACE.

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u red iznad ili ispod mesto na koje želite da se pojavi novi red.

 2. Na kartici raspored , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni iznad.

  • Da biste dodali red ispod izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni ispod.

   Dugmad na traci za uređivanje redova i kolona tabele

   Napomene: 

   • Da biste dodali više redova odjednom, koristite miš, prevucite da biste izabrali jednak broj redova za iznos koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispod. Na primer, izaberite tri postojećih redova, kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispodi tri više redova će biti dodat.

   • Da biste dodali red na kraju tabele, kliknite na dugme krajnje desne ćelije poslednjeg reda, a zatim pritisnite taster TAB.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele da biste na levo ili desno od kolone gde želite da se pojavi nova kolona.

 2. Na kartici raspored , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu sa leve strane izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni levo.

  • Da biste dodali kolonu sa desne strane izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni desno.

   Dugmad na traci za uređivanje redova i kolona tabele

   Napomena: Da biste dodali više kolona odjednom, koristite miš, prevucite da biste izabrali jednak broj kolona za iznos koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni levo ili Umetni desno. Na primer, izaberite tri postojeće kolone, kliknite na dugme Umetni levo ili Umetni desnoi tri više kolona će biti dodat.

Brisanje reda ili kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u kolonu ili red koji želite da izbrišete.

 2. Na kartici raspored , u grupi redove i kolone , kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

  Rogh

Brisanje tabele

 1. Kliknite na tabelu da biste je izabrali.

 2. Na kartici raspored , u grupi redove i kolone , kliknite na dugme Izbriši, i zatim kliknite na dugme Izbriši tabelu ili pritisnite taster DELETE na tastaturi.

  Komanda "Izbriši kolonu"

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u red iznad ili ispod mesto na koje želite da se pojavi novi red.

 2. Na kartici Raspored tabele , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad izabrane ćelije, kliknite na dugme iznad.

  • Da biste dodali red ispod izabrane ćelije, kliknite na dugme ispod.

   Dugmad na traci za uređivanje redova i kolona tabele

   Napomene: 

   • Da biste dodali više redova odjednom, koristite miš, prevucite da biste izabrali jednak broj redova za iznos koji želite da dodate i zatim kliknite na dugme iznad ili ispod. Na primer, izaberite tri postojećih redova, kliknite na dugme iznad ili ispodi tri više redova će se dodati.

   • Da biste dodali red na kraju tabele, kliknite na dugme krajnje desne ćelije poslednjeg reda, a zatim pritisnite taster TAB.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele da biste na levo ili desno od kolone gde želite da se pojavi nova kolona.

 2. Na karticiRaspored tabele , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu sa leve strane izabrane ćelije, kliknite na dugme levo.

  • Da biste dodali kolonu sa desne strane izabrane ćelije, kliknite na dugme desno.

   Dugmad na traci za uređivanje redova i kolona tabele

   Napomena: Da biste dodali više kolona odjednom, koristite miš, prevucite da biste izabrali jednak broj kolona za iznos koji želite da dodate i zatim kliknite na dugme levo ili desno. Na primer, izaberite tri postojeće kolone, kliknite na dugme levo ili desnoi tri više kolona će se dodati.

Brisanje reda ili kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u kolonu ili red koji želite da izbrišete.

 2. Na kartici Raspored tabele , u grupi redove i kolone , kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

  Komanda "Izbriši kolonu"

Brisanje tabele

 1. Kliknite na tabelu da biste je izabrali.

 2. Na kartici Raspored tabele , u grupi redove i kolone , kliknite na dugme Izbriši, i zatim kliknite na dugme Izbriši tabelu ili pritisnite taster DELETE na tastaturi.

  Komanda "Izbriši tabelu"

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u red iznad ili ispod mesto na koje želite da se pojavi novi red.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni iznad.

  • Da biste dodali red ispod izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni ispod.

   Opcije u grupi „Redovi i kolone“

   Napomene: 

   • Da biste dodali red na kraju tabele, možete da kliknite na dugme krajnje desne ćelije poslednjeg reda i zatim pritisnite taster TAB.

   • PowerPoint Online nije u mogućnosti da odjednom dodate više redova ili kolona.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele da biste na levo ili desno od kolone gde želite da se pojavi nova kolona.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redova i kolona , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu sa leve strane izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni levo.

  • Da biste dodali kolonu sa desne strane izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni desno.

   Opcije u grupi „Redovi i kolone“

   Napomena: PowerPoint Online nije u mogućnosti da odjednom dodate više redova ili kolona.

Brisanje reda ili kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u kolonu ili red koji želite da izbrišete.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redove i kolone , kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

  Brisanje kolona ili redova

Brisanje tabele

 1. Kliknite negde u tabeli.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi redove i kolone , kliknite na dugme Izbriši, a zatim kliknite na dugme Izbriši tabelu.

  Brisanje tabele

Takođe pogledajte

Objedinjavanje, razdeljivanje ili brisanje ćelija u tabeli

Promena izgleda tabele

Dodavanje tabele na slajd

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×