Dodavanje ili brisanje popune, obrisa ili efekta teksta ili WordArt grafike

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da promenite izgled teksta ili WordArt grafike menjanjem popune, obrisa ili dodavanjem efekata, kao što su senke, odrazi, sjajevi, ili trodimenzionalnih (3-D) rotacije ili reljefi. U programu PowerPoint, možete takođe da unesete te promene na tekst na slajdu.

Šta je to popune, obrisa ili efekta oblika?

Popuna je unutrašnjost slova WordArt teksta ili tekst u PowerPoint slajd. Kada promenite boju popune teksta, možete joj dodali teksturu, sliku ili preliv. Preliv boje je postepena Promena boja i senki, obično iz jedne boje u drugu boju ili iz jedne u drugu senku iste boje.

SmartArt grafika sa punom popunom i prelivom popune oblika

Prikaz strukture je spoljne ivice oko svakog znaka teksta ili WordArt. Kada promenite prikaz strukture teksta, možete takođe da podesite boju, debljinu i stil linije.

Efekat dodaje dubinu ili naglašavanje teksta u WordArt objekta ili teksta na slajdu. Možete da dodate kombinacije pojedinačnih efekata na tekst u programu Excel, Outlook, Word i PowerPoint.

Možete takođe da oblikujete tekst u WordArt teksta ili na slajdu pomoću opcija u grupi " Font " na kartici Početak ili u programu Outlook, opcije u grupi Osnovni tekst na kartici poruka .

Za više informacija, izaberite opciju iz sledećih padajuće liste.

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat koji želite da dodate popunu.

  Važno: Da biste dodali WordArt na Excel radnom listu, morate da prvo Umetanje okvira za tekst. Da biste umetnuli okvir za tekst, na kartici Umetanje , u grupi tekst , izaberite Okvir za tekst, a zatim prevucite da biste nacrtali okvir za tekst. Otkucajte tekst u okvir za tekst, a zatim pratite korake obezbeđene.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored stavke Popuna teksta, a zatim uradite nešto od sledećeg.

  Kartica „Format“ u okviru „Alatke za crtanje“

  Napomena: Ako ne vidite kartice Alatke za crtanje ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali tekst u WordArt. Možda ćete morati da kliknete dvaput na tekst da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite boju koju želite. Da odaberete nijednu boju, izaberite stavku Bez popune.
   Ako izaberete stavku Bez popune, tekst neće biti vidljiva osim ako ste prethodno dodali prikaz strukture teksta.
   Da biste promenili boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na među bojama i boja na Standard karticu ne ažuriraju ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite sliku, pronađite na fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite, izaberite datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.
   Ako izaberete-kontinuirani delove teksta i primenite sliku za popunu, svake pojedinačne popunjen celu sliku. Slika ne obuhvata selekcije teksta.

  • Da biste dodali ili promenili preliv, postavite pokazivač preliva, i zatim kliknite na željenu varijaciju preliva.
   Da biste prilagodili preliv, kliknite na dugme Još preliva boja, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili teksturu popune, postavite pokazivač teksturu, i zatim izaberite teksturu koju želite.
   Da biste prilagodili teksturu, kliknite na dugme Još tekstura, a zatim odaberite željene opcije.

Napomena: Slika i tekstura popune za WordArt nisu dostupne u programu Word.

Vrh stranice

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat koji želite da dodate obris.
  Da biste dodali isti obris teksta na više mesta, izaberite prvi deo teksta, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored dugmeta Obris teksta, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  Kartica „Format“ u okviru „Alatke za crtanje“
  ako ne vidite Alatke za crtanje ili Format kartice, uverite se da ste izabrali tekst u WordArt. Možda ćete morati da kliknite desnim tasterom miša na WordArt da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste dodali ili promenili u boju obrisa, izaberite boju koju želite. Da odaberete nijednu boju, izaberite stavku Bez obrisa.
   Da biste promenili boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja za obris, a zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na među bojama i boja na na Standardni karticu ne ažuriraju ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste dodali ili promenili debljinu obrisa, postavite pokazivač na debljinai izaberite željenu debljinu.
   Da biste prilagodili debljinu, izaberite stavku Još linija, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili obris u tačke ili crte, postavite pokazivač na crtice, a zatim izaberite stil koji želite.
   Da biste prilagodili stil, izaberite stavku Još linija, a zatim odaberite željene opcije.

Vrh stranice

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat koji želite da dodate efekat.
  Da biste dodali isti efekat tekstu na više mesta, izaberite prvi deo teksta, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi izaberite stavku Efekti za tekst, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  Kartica „Format“ u okviru „Alatke za crtanje“
  ako ne vidite Alatke za crtanje ili Oblikovanje kartice, uverite se da ste izabrali tekst u WordArt. Možda ćete morati da kliknite desnim tasterom miša na WordArt da biste otvorili kartica " Oblikovanje ".

  • Da biste dodali ili promenili senku, postavite pokazivač senka, i zatim izaberite željenu senku.
   Da biste prilagodili senku, izaberite stavku Opcije senke, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili odraz, postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite željenu varijantu odraza.

  • Da biste dodali ili promenili sjaj, postavite pokazivač sjaji zatim kliknite na željenu varijaciju sjaja.
   Da biste prilagodili boje sjaja, kliknite na dugme Još boja za sjaj, a zatim izaberite željenu boju. Da biste promenili u boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja, i zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno bojama i boje na kartici Standardno su nisu ažurirane ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste tekst izgled dubine dodavanjem ili promenom ivicu, postavite pokazivač reljef, i zatim izaberite željenu kosinu.
   Da biste prilagodili kosinu, izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili 3-D rotaciju, postavite pokazivač 3-D rotaciju, i zatim izaberite stavku 3-D rotacija koji želite.
   Da biste prilagodili 3-D rotaciju, izaberite stavku Opcije za 3-D rotaciju, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili prelamanje ili putanju teksta, postavite pokazivač transformacijai zatim kliknite na dugme prelamanje ili putanju koju želite.

Napomena: Da biste kreirali prilagođeni efekat dodavanjem više pojedinačnih efekata, Ponovite korak 2.

Vrh stranice

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat koji želite da izbrišete popunu.
  Da biste izbrisali istu popunu iz više delova teksta, kliknite na prvi deo teksta, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored stavke Popuna teksta, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  Kartica „Format“ u okviru „Alatke za crtanje“
  ako ne vidite Alatke za crtanje ili Oblikovanje kartice, uverite se da ste izabrali tekst u WordArt. Možda ćete morati da kliknite desnim tasterom miša na WordArt da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste izbrisali boju popune, slikom ili teksturom, izaberite drugi tip popune.
   Ako izaberete stavku Bez popune, tekst neće biti vidljiva osim ako ste prethodno dodali prikaz strukture teksta.

  • Da biste izbrisali preliv, postavite pokazivač prelivai izaberite stavku Bez preliva boje.

Vrh stranice

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat koji želite da izbrišete obris.
  Da biste izbrisali isti obris iz više delova teksta, kliknite na prvi deo teksta, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored dugmeta Obris teksta, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.
  Kartica „Format“ u okviru „Alatke za crtanje“
  ako ne vidite kartice Alatke za crtanje ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali tekst u WordArt. Možda ćete morati da kliknite desnim tasterom miša na WordArt da biste otvorili karticu Oblikovanje .

Vrh stranice

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat koji želite da izbrišete efekat.
  Da biste izbrisali isti efekat iz više delova teksta, kliknite na prvi deo teksta, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored dugmeta Efekti za tekst, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  Kartica „Format“ u okviru „Alatke za crtanje“
  ako ne vidite Alatke za crtanje ili Format kartice, uverite se da ste izabrali tekst u WordArt. Možda ćete morati da kliknite desnim tasterom miša na WordArt da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste izbrisali senku iz teksta, postavite pokazivač senka, i zatim izaberite stavku Bez senke.

  • Da biste izbrisali odraz iz teksta, postavite pokazivač odraz, i zatim izaberite stavku Bez odraza.

  • Da biste izbrisali sjaj na tekst, postavite pokazivač sjaji zatim izaberite stavku Bez sjaja.

  • Da biste izbrisali ivicu iz teksta, postavite pokazivač kosinei zatim izaberite stavku Bez reljefa.

  • Da biste izbrisali 3-D rotaciju na tekstu, postavite pokazivač 3-D rotaciju, i zatim izaberite stavku Bez rotacije.

  • Da biste izbrisali putanju ili prelamanje teksta, postavite pokazivač transformacijai zatim izaberite stavku Bez transformacije.

   Napomene: 

   • Ako ste dodali više pojedinačnih efekata, Ponovite korak 2 da biste izbrisali sve efekte.

   • Da biste izbrisali sve odjednom, u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na dugme još dugme Dugme „Još“ , a zatim kliknite na dugme Obriši WordArt.

Vrh stranice

 • Izaberite WordArt objekat koji želite da uklonite, a zatim pritisnite taster DELETE.

  Savet: Uverite se da ste izabrali ceo WordArt objekat, a ne samo tekst unutar WordArt objekat. Kada izaberete sve WordArt objekat, to je okruženo punu ivicu reda. Kada je izabran tekst unutar WordArt objekta, ivicu je isprekidane linije.

Vrh stranice

Za više informacija, izaberite opciju iz sledećih padajuće liste.

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat ili na PowerPoint slajdu kojem želite da dodate popunu.

  Da biste dodali istu popunu tekstu na više mesta, izaberite prvi deo teksta, i zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored stavke Popuna teksta, a zatim uradite nešto od sledećeg.

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite boju koju želite. Da odaberete nijednu boju, izaberite stavku Bez popune.

   Ako izaberete stavku Bez popune, tekst će biti vidljive osim ako ste prethodno dodali prikaz strukture teksta.

   Da biste promenili boju u neku koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće biti ažurirane ako kasnije promenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite stavku Slika, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite, izaberite datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

   Ako izaberete nepovezane delove teksta i primenite popunu slike, svaka pojedinačna selekcija je puna celu sliku. Slika ne obuhvata selekcije teksta.

  • Da biste dodali ili promenili preliv, postavite pokazivač preliva, i zatim kliknite na željenu varijaciju preliva.

   Da biste prilagodili preliv, kliknite na dugme Još preliva boja, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili teksturu popune, postavite pokazivač teksturu, i zatim izaberite teksturu koju želite.

   Da biste prilagodili teksturu, kliknite na dugme Još tekstura, a zatim odaberite željene opcije.

Ako koristite Word ili Outlook

 1. Izaberite WordArt koji želite da dodate popunu.

 2. U okviru WordArt alatke, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi izaberite stavku Popuna oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg.

  Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „WordArt alatke“

  • Da biste dodali ili promenili boju popune, izaberite boju koju želite. Da odaberete nijednu boju, izaberite stavku Bez popune.

   Ako izaberete stavku Bez popune, tekst će biti vidljive osim ako ste prethodno dodali prikaz strukture teksta.

   Da biste promenili boju u neku koja ne postoji u boje teme, izaberite stavku Još boja popune, a zatim na kartici Standardne izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođene napravite boju koja vam je potrebna. Prilagođene boje i boje na kartici Standardne neće biti ažurirane ako kasnije promenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promenili sliku za popunu, izaberite stavku Slika, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite, izaberite datoteku slike, a zatim kliknite na dugme Umetni.

   Ako izaberete nepovezane delove teksta i primenite popunu slike, svaka pojedinačna selekcija je puna celu sliku. Slika ne obuhvata selekcije teksta.

  • Da biste dodali ili promenili preliv, postavite pokazivač preliva, i zatim kliknite na željenu varijaciju preliva.

   Da biste prilagodili preliv, kliknite na dugme Još preliva boja, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili teksturu popune, postavite pokazivač teksturu, i zatim izaberite teksturu koju želite.

   Da biste prilagodili teksturu, kliknite na dugme Još tekstura, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili šaru, kliknite na obrazac, a zatim izaberite opcije koje želite.

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat ili na PowerPoint slajdu kojem želite da dodate obris.

  Da biste dodali isti obris teksta na više mesta, izaberite prvi deo teksta, i zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored dugmeta Obris teksta, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste dodali ili promenili u boju obrisa, izaberite boju koju želite. Da odaberete nijednu boju, izaberite stavku Bez obrisa.

   Da biste promenili boju koja ne spada u boje teme, kliknite na dugme Više boja obrisa, a zatim na kartici Standardna izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođena napravite vlastitu boju. Prilagođene boje i boje na kartici Standardna se ne ažuriraju ako kasnije promenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promenili debljinu obrisa, postavite pokazivač na debljinai izaberite željenu debljinu.

   Da biste prilagodili debljinu, izaberite stavku Još linija, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili obris u tačke ili crte, postavite pokazivač na crtice, a zatim izaberite stil koji želite.

   Da biste prilagodili stil, izaberite stavku Još linija, a zatim odaberite željene opcije.

Ako koristite Word ili Outlook

 1. Izaberite WordArt koji želite da dodate obris.

 2. U okviru WordArt alatke, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi izaberite stavku Obris oblika, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „WordArt alatke“

  • Da biste dodali ili promenili u boju obrisa, izaberite boju koju želite. Da odaberete nijednu boju, izaberite stavku Bez obrisa.

   Da biste promenili boju koja ne spada u boje teme, kliknite na dugme Više boja obrisa, a zatim na kartici Standardna izaberite željenu boju ili na kartici Prilagođena napravite vlastitu boju. Prilagođene boje i boje na kartici Standardna se ne ažuriraju ako kasnije promenite tema dokumenta.

  • Da biste dodali ili promenili debljinu obrisa, postavite pokazivač na debljinai izaberite željenu debljinu.

   Da biste prilagodili debljinu, izaberite stavku Još linija, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili obris u tačke ili crte, postavite pokazivač na crtice, a zatim izaberite stil koji želite.

   Da biste prilagodili stil, izaberite stavku Još linija, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili redosled, kliknite na obrazac, a zatim izaberite opcije koje želite.

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat ili na PowerPoint slajdu kojem želite da dodate efekat.

  Da biste dodali isti efekat tekstu na više mesta, izaberite prvi deo teksta, i zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi izaberite stavku Efekti za tekst, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste dodali ili promenili senku, postavite pokazivač na stavku Senka, a zatim izaberite željenu senku.

   Da biste prilagodili senku, izaberite stavku Opcije senke, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili odraz, postavite pokazivač na stavku Odraz, a zatim izaberite željenu varijantu odraza.

  • Da biste dodali ili promenili sjaj, postavite pokazivač na stavku Sjaj, a zatim izaberite željenu varijantu sjaja.

   Da biste prilagodili boje sjaja, kliknite na dugme Još boja za sjaj, a zatim izaberite željenu boju. Da biste promenili u boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja, i zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno bojama i boje na kartici Standardno su nisu ažurirane ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste tekst izgled dubine dodavanjem ili promenom ivicu, postavite pokazivač reljef, i zatim izaberite željenu kosinu.

   Izaberite stavku 3-D opcije, a zatim odaberite željene opcije da biste prilagodili kosinu.

  • Da biste dodali ili promenili 3-D rotaciju, postavite pokazivač 3-D rotaciju, i zatim izaberite stavku 3-D rotacija koji želite.

   Da biste prilagodili 3-D rotaciju, izaberite stavku Opcije za 3-D rotaciju, a zatim odaberite željene opcije.

  • Da biste dodali ili promenili prelamanje ili putanju teksta, postavite pokazivač transformacijai zatim kliknite na dugme prelamanje ili putanju koju želite.

Napomena: Da biste kreirali prilagođeni efekat dodavanjem više pojedinačnih efekata, Ponovite korak 2.

Ako koristite Word ili Outlook

 1. Izaberite WordArt koji želite da dodate efekat.

 2. U okviru WordArt alatke, na kartici Oblikovanje , uradite nešto od sledećeg:

  Slike grupe „Efekti senke“ i grupe „3-D efekti“

  • Da biste dodali ili promenili senku, u grupi " Efekti senke ", izaberite stavku Efekti senčenja, a zatim izaberite željenu senku.

   Da biste prilagodili boju senke, postavite pokazivač Boja senčenjai zatim izaberite željenu boju.

   Da biste promenili boju koja nije u boje teme, izaberite stavku Još boja za senku, a zatim izaberite boju koju želite na kartici Standardno ili zamešajte vlastitu boju na među bojama i boja na Standardni kartica ne ažuriraju ako kasnije promenite dokument tema.

  • Da biste dodali 3-D efekat, izaberite stavku 3-D efekti, izaberite stavku drugi 3-D efektii zatim odaberite željene opcije.

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat ili na PowerPoint slajdu kojem želite da izbrišete popunu.

  Da biste izbrisali istu popunu iz više delova, kliknite na prvi deo teksta, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored stavke Popuna teksta, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste izbrisali boju popune, slikom ili teksturom, izaberite drugi tip popune.

   Ako izaberete stavku Bez popune, tekst će biti vidljive osim ako ste prethodno dodali prikaz strukture teksta.

  • Da biste izbrisali preliv, postavite pokazivač prelivai izaberite stavku Bez preliva boje.

Ako koristite Word ili Outlook

 1. Izaberite WordArt koji želite da izbrišete popunu.

 2. U okviru WordArt alatke, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi izaberite stavku Popuna oblika, a zatim izaberite stavku Bez popune.

  Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „WordArt alatke“

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat ili na PowerPoint slajdu kojem želite da izbrišete obris.

  Da biste izbrisali isti obris iz više delova, kliknite na prvi deo teksta, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored dugmeta Obris teksta, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

Ako koristite Word ili Outlook

 1. Izaberite WordArt koji želite da izbrišete obris.

 2. U okviru WordArt alatke, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi izaberite stavku Obris oblika, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.

  Slika kartice „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „WordArt alatke“

Vrh stranice

Ako koristite Excel ili PowerPoint

 1. Izaberite tekst u WordArt objekat ili na PowerPoint slajdu kojem želite da izbrišete efekat.

  Da biste izbrisali isti efekat iz više delova, kliknite na prvi deo teksta, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na druge delove teksta.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi WordArt stilovi kliknite na strelicu pored dugmeta Efekti za tekst, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

  • Da biste izbrisali senku iz teksta, postavite pokazivač senka, i zatim izaberite stavku Bez senke.

  • Da biste izbrisali odraz iz teksta, postavite pokazivač odraz, i zatim izaberite stavku Bez odraza.

  • Da biste izbrisali sjaj na tekst, postavite pokazivač sjaji zatim izaberite stavku Bez sjaja.

  • Da biste izbrisali ivicu iz teksta, postavite pokazivač kosinei zatim izaberite stavku Bez reljefa.

  • Da biste izbrisali 3-D rotaciju na tekstu, postavite pokazivač 3-D rotaciju, i zatim izaberite stavku Bez rotacije.

  • Da biste izbrisali putanju ili prelamanje teksta, postavite pokazivač transformacijai zatim izaberite stavku Bez transformacije.

Napomena: Ako ste dodali više pojedinačnih efekata, Ponovite korak 2 da biste izbrisali sve efekte.

Ako koristite Word ili Outlook

 1. Izaberite WordArt koji želite da izbrišete efekat.

 2. U okviru WordArt alatke, na kartici Oblikovanje , uradite nešto od sledećeg:

  Slike grupe „Efekti senke“ i grupe „3-D efekti“

  • Da biste izbrisali senku, u grupi " Efekti senke ", izaberite stavku Efekti senčenja, a zatim kliknite na dugme Bez efekta senke.

  • Da biste izbrisali 3-D efekat, izaberite stavku 3-D efekti, izaberite drugi 3-D efektii zatim kliknite na dugme bez 3-D efekta.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×