Dodavanje ili brisanje kolone u listu sa podacima

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Office Access 2007 pruža nekoliko načina za dodavanje ili uklanjanje kolona u listu sa podacima. Sada možete da upotrebite prikaz lista sa podacima da biste dodali ili uklonili kolone i podesili tipove podataka za te kolone. U prikazu dizajna takođe možete da dodate polja iz okna zadatka ili da otvorite tabelu na kojoj se zasniva list sa podacima i dodate polje. Ova tema sadrži objašnjenja o tome kako da koristite svaki metod.

Napomena: Informacije u ovoj temi objašnjavaju kako da obavite neke, ali ne sve, zadatke koje možete da izvršite u listu sa podacima.

Više informacija o kreiranju i korišćenju listove sa podacima, potražite u članku Otvaranje praznog lista sa podacima.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Razumevanje kolona u listovima sa podacima

Dodavanje kolone pomoću prikaza lista sa podacima

Uklanjanje kolone pomoću prikaza lista sa podacima

Dodavanje kolone pomoću prikaza dizajna

Uklanjanje kolone u prikazu dizajna

Razumevanje načina na koji Access dodeljuje tipove podataka dok unosite informacije

Postavljanje tipova podataka tog lista sa podacima ne određuje prikaz

Razumevanje kolona u listovima sa podacima

List sa podacima vizuelno predstavlja podatke koje sadrži tabela baze podataka ili rezultate koje je vratio upit. Kolona u listu sa podacima predstavlja isto što i polje u tabeli baze podataka. Kada dodate ili uklonite kolonu iz lista sa podacima, dodajete ili uklanjate polje iz tabele na kojoj se zasniva list sa podacima. Ako to polje sadrži podatke, takođe eliminišete te informacije.

Nove funkcije za rad sa kolonama

Office Access 2007 nudi jednostavnije i brže načine za dodavanje ili uklanjanje polja iz tabele zato što te zadatke sada možete da izvedete u prikazu lista sa podacima. Sve tabele u prikazu lista sa podacima sada podrazumevano sadrže praznu kolonu označenu sa Dodavanje novog polja. Unesite podatke u prvu praznu ćeliju ispod zaglavlja te kolone da biste dodali kolonu. Takođe možete da nalepite jedan ili više podataka u praznu kolonu. Više ne morate da koristite prikaz dizajna da biste dodali ili uklonili kolone, mada možete ako želite.

Pored toga, više ne morate da podesite česte tipove podataka za novu kolonu. Podrazumevano, polja u tabelu baze podataka moraju da sadrže određene tipove podataka, kao što su tekst, datumi i vremena, brojeva, i tako dalje. Obično možete da postavite tipove podataka prilikom dizajniranja tabele za bazu podataka. Međutim, sada Access određuje većinu tipova podataka prilikom unosa podataka u novu kolonu. Na primer, ako unesete ime u prvo polje u novu tabelu, Access će postaviti to polje tip podataka "tekst". Ako nalepite datum, Access postavlja polja Datum/vreme podataka tipa i tako dalje. Ako nalepite kombinovane podatke, kao što su poštanske brojeve iz nekoliko zemlje/regione, Access bira tip podataka koji na najbolji način čuva informacije – obično tekstualni tip podataka. Više informacija potražite u odeljku Razumevanje načina na koji Access dodeljuje tipove podataka dok unosite informacije, u nastavku ovog članka.

Napomena: Prikaz lista sa podacima ne možete da koristite da biste podesili sve dostupne tipove podataka. Imajte u vidu i to da se relacione baze podataka povinuju skupu pravila dizajniranja.

Više informacija o korišćenju prikaza lista sa podacima i Postavljanje tipova podataka potražite u članku Otvaranje praznog lista sa podacima. Ako niste upoznati sa dizajnom pravila za relacione baze podataka, potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Savet: U programu Access 2010, možete da dodate polja tako što ćete prevući ime polja iz novog okna Lista polja.

Koraci u odeljcima koji slede sadrže objašnjenja o tome kako da dodate i uklonite kolone u listovima sa podacima pomoću prikaza lista sa podacima i prikaza dizajna.

Vrh stranice

Dodavanje kolone pomoću prikaza lista sa podacima

Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o tome kako da koristite prikaz lista sa podacima da biste u list sa podacima dodali kolonu, dali koloni ime i uneli podatke. Dok radite, imajte u vidu da praćenjem ovih koraka dodajete i menjate polje u tabeli na kojoj se zasniva list sa podacima.

 1. U oknu za navigaciju pronađite i dvaput kliknite na tabelu u koju želite da dodate polje.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu „List sa podacima“.

 2. Pomerite se na desnu ili levu stranu lista sa podacima (u zavisnosti od regionalnih i jezičkih postavki operativnog sistema Windows) i pronađite praznu kolonu.

  Reči Dodavanje novog polja podrazumevano se pojavljuju u zaglavlju prazne kolone. Ova slika ilustruje tipičnu praznu kolonu.

  Novo polje u listu sa podacima

 3. Dvaput kliknite na zaglavlje kolone i unesite ime za novo polje.

  -ili-

  Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje kolone i u priručnom meniju izaberite stavku Preimenuj kolonu. Nakon toga, upišite ime za polje.

 4. Unesite neke podatke u prvi prazan red ispod zaglavlja.

  -ili-

  Nalepite jedan ili više podataka u polje, počevši od prve prazne ćelije.

  Sačuvajte promene.

  Access postavlja tip podataka za polje na osnovu tipa podataka koji ste uneli. Na primer, ako ste uneli ime, Access kao tip podataka postavlja „Tekst“.

  Više informacija o tome kako Access postavlja tipove podataka, pogledajte odeljak Razumevanje načina na koji Access dodeljuje tipove podataka dok unosite informacije. Informacije o ručno Postavljanje tipova podataka potražite u članku Podešavanje tipova podataka koje prikaz lista sa podacima ne određuje, takođe kasnije u ovom članku.

Vrh stranice

Uklanjanje kolone pomoću prikaza lista sa podacima

Pre nego što uklonite kolonu iz lista sa podacima, imajte u vidu nekoliko važnih činjenica:

Uklanjanje kolone u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na red zaglavlja kolone koju želite da uklonite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Izbriši kolonu.

 3. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

 4. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Dodavanje kolone pomoću prikaza dizajna

Verovatno imate iskustvo sa korišćenjem prikaza dizajna ako ste upoznati sa prethodnim verzijama programa Access. Alatka se nije promenila u programu Office Access 2007. Prikaz dizajna pruža veću fleksibilnost od prikaza lista sa podacima zato što možete da podesite sve dostupne tipove podataka i možete da kreirate polje za pronalaženje bez napuštanja prikaza dizajna.

Dodavanje kolone u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  -ili-

  Na statusnoj traci programa Access kliknite na dugme Prikaz dizajna.

 2. U koloni Ime polja izaberite prazan red i upišite ime za novo polje.

 3. U koloni Tip podataka, pored imena novog polja, izaberite tip podataka za novu kolonu.

 4. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Uklanjanje kolone pomoću prikaza dizajna

Pravila za brisanje kolona u prikazu lista sa podacima primenjuju se i na rad u prikazu dizajna: ako izbrišete kolonu, gubite sve podatke iz te kolone. Pored toga, pre nego što budete mogli da izbrišete primarni ključ ili polje za pronalaženje, prvo morate da izbrišete relacije za ta polja.

Više informacija potražite u člancima Osnove dizajniranja baze podataka, Dodavanje, postavljanje, menjanje ili uklanjanje primarnog ključai Dodavanje ili menjanje polja za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti

Uklanjanje kolone u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  -ili-

  Na statusnoj traci programa Access kliknite na dugme Prikaz dizajna.

 2. Izaberite polje (red) koje želite da izbrišete.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na dugme Izbriši redove.

  -ili-

  Pritisnite taster DELETE.

 4. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Razumevanje načina na koji Access dodeljuje tipove podataka dok unosite informacije

Kada kreirate prazan list sa podacima, Access će dodeliti tip podataka svakom polju pri prvom unošenju podataka u to polje. Sledeća tabela sadrži razne vrste podataka koje možete da unesete, kao i tip podataka koje Access primenjuje na svaki od njih.

Napomena: Unosom podataka u polje, nećete moći da postavite tip podataka „Prilog“ ili „OLE objekat“ i nećete moći da omogućite podršku za uređivanje obogaćenog teksta u polju.

Informacije o postavljanju ovih tipova podataka i Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta potražite u članku Otvaranje praznog lista sa podacima.

U sledećoj tabeli prikazan je način na koji Access postavlja tip podataka za polje kada u prikazu dizajna unesete podatke.

Ako unesete:

Office Access 2007kreira polje sa tipom podataka:

Jovan

Tekst

Blok teksta ili teksta i brojeva duži od 256 znakova.

Memo

Napomena: Prikaz lista sa podacima ne možete da koristite da biste omogućili uređivanje obogaćenog teksta. Takođe, ako omogućite svojstvo pod nazivom Samo dodaj za polje tipa „Memo“, Access podrazumevano sakriva tekst kada postavite kursor u to polje.

Za informacije o Omogućavanje oblikovanje obogaćenog teksta, potražite u članku Unošenje ili uređivanje podataka u kontroli ili polju koji podržavaju obogaćeni tekst.

http://www.contoso.com

Access prepoznaje sledeće Internet protokole: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook

Napomena: Da bi Access prepoznao protokol i postavio tip podataka „Hiperveza”, iza imena protokola ne sme da stoji razmak, već neki drugi znak.

Hiperveza

50000

Broj, Dugački ceo broj

50.000

Broj, Dugački ceo broj

50.000,99

Broj, Dvostruki

50000,389

Broj, Dvostruki

31.12.2006

Formati datuma i vremena koji su navedeni u regionalnim i jezičkim postavkama operativnog sistema Windows kontrolišu način na koji Access formatira podatke tipa „Datum i vreme“.

Prikaz načina da biste podesili ili promenili ove postavke

U programu Windows Vista    

 1. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Ako koristite podrazumevani prikaz na kontrolnoj tabli, izaberite stavku sat, jezik i Region , a zatim izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije.

  –ili–

  Ako koristite klasičan prikaz, kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 3. Na kartici Formati kliknite na dugme Prilagodi ovaj format.

  Pojaviće se dijalog Prilagođavanje regionalnih opcija.

 4. Izaberite karticu koja sadrži postavke koje želite da izmenite, a zatim napravite promene. Na primer, da biste promenili deo ili ceo format broja, izaberite karticu Brojevi i promenite željenu postavku. Za pomoć vezano za neku opciju kliknite na dugme Pomoć (?), a zatim izaberite opciju.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (klasičan prikaz)    

 1. Na traci zadataka operativnog sistema Windows kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na ikonu Regionalne i jezičke opcije.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 3. U okviru za grupisanje Standardi i formati kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojaviće se dijalog Prilagođavanje regionalnih opcija.

 4. Izaberite karticu koja sadrži postavke koje želite da izmenite, a zatim napravite promene. Na primer, da biste promenili deo ili ceo format broja, izaberite karticu Brojevi i promenite željenu postavku. Za pomoć vezano za neku opciju kliknite na dugme Pomoć (?), a zatim izaberite opciju.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (prikaz po kategorijama)    

 1. Na traci zadataka operativnog sistema Windows kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Pojaviće se kontrolna tabla.

 2. Kliknite na ikonu Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

  Pojaviće se dijalog Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

 3. Kliknite na vezu Promenite format brojeva, datuma i vremena.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 4. U okviru za grupisanje Standardi i formati kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojaviće se dijalog Prilagođavanje regionalnih opcija.

 5. Izaberite karticu koja sadrži postavke koje želite da izmenite, a zatim unesite izmene. Na primer, da biste promenili deo ili ceo oblik broja, izaberite karticu Brojevi i promenite željenu postavku. Za pomoć vezanu za neku opciju kliknite na dugme Pomoć (?), a zatim izaberite opciju.

.

Datum i vreme

31.decembar 2006

Napomena: Morate da unesete ili nalepite više od imena dana da bi Access odredio tip podataka „Datum i vreme“. Na primer, ako unesete „Utorak,“ Access bira tip podataka „Tekst“. Da bi Access odredio tip podataka „Datum i vreme“, pored dana morate da unesete mesec.

Datum i vreme

10:50:23

Datum/vreme

10:50:00

Datum/vreme

17:50:00

Datum/vreme

12,50 Din.

Access prepoznaje simbol valute koji precizirate u regionalnim i jezičkim postavkama operativnog sistema Windows.

Prikaz načina da biste podesili ili promenili ove postavke

U programu Windows Vista    

 1. Kliknite na dugme Start dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Ako koristite podrazumevani prikaz na kontrolnoj tabli, izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije.

  -ili-

  Ako koristite klasičan prikaz, dvaput kliknite na ikonu

  Regionalne i jezičke opcije.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 3. U okviru formata, kliknite na dugme Prilagodi ovaj format.

  Pojaviće se dijalog Prilagođavanje regionalnih opcija.

 4. Izaberite karticu Valuta i sa liste Simbol valute izaberite simbol koji želite da koristite. Za pomoć vezano za neku opciju kliknite na dugme Pomoć (?), a zatim izaberite opciju.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (klasičan prikaz)    

 1. Na traci zadataka operativnog sistema Windows kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Pojaviće se kontrolna tabla.

 2. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na ikonu Regionalne i jezičke opcije.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 3. U okviru za grupisanje Standardi i formati kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojaviće se dijalog Prilagođavanje regionalnih opcija.

 4. Izaberite karticu Valuta i sa liste Simbol valute izaberite simbol koji želite da koristite. Za pomoć vezano za neku opciju kliknite na dugme Pomoć (?), a zatim izaberite opciju.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (prikaz po kategorijama)    

 1. Na traci zadataka operativnog sistema Windows kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Pojaviće se kontrolna tabla.

 2. Kliknite na ikonu Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

  Pojaviće se dijalog Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

 3. Kliknite na vezu Promenite format brojeva, datuma i vremena.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 4. U okviru Standardi i formati, kliknite na dugme Prilagodi. Pojavljuje se dijalog Prilagođavanje regionalne opcije .

 5. Izaberite karticu Valuta i sa liste Simbol valute izaberite simbol koji želite da koristite. Za pomoć vezano za neku opciju kliknite na dugme Pomoć (?), a zatim izaberite opciju.

Valuta

21,75

Broj, Dvostruki

123,00%

Broj, Dvostruki

3,46E+03

Broj, Dvostruki


Vrh stranice

Postavljanje tipova podataka koje prikaz lista sa podacima ne određuje

Neke zadatke podrazumevano ne možete da izvedete pomoću prikaza lista sa podacima:

 • Ne možete da postavite tipove podataka „Prilog“ ili „OLE objekat“ lepljenjem podataka u praznu ćeliju.

 • Lepljenjem podataka ne možete da omogućite oblikovanje obogaćenog teksta za polje tipa „Memo“. Morate da postavite opciju za polje u prikazu dizajna da biste omogućili podršku za obogaćeni tekst.

Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o načinu na koji se izvršavaju ovu zadaci.

Za više informacija o svakog zadatka potražite u članku Otvaranje praznog lista sa podacima.

Postavljanje tipova podataka „OLE objekat“ ili „Prilog“

 1. Izaberite praznu kolonu (nosi oznaku Dodavanje novog polja) u listu sa podacima ako već nije izabrana.

 2. Kliknite na prvi prazan red sa podacima ispod zaglavlja.

 3. Na kartici lista sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje , kliknite na strelicu sa padajuće liste pored stavke Tip podatakai zatim izaberite tip podataka.

  Lista tipova podataka

 4. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta za polje tipa „Memo“

Prikaz lista sa podacima možete da koristite da biste u tabelu dodali polje tipa „Memo“, ali morate da koristite prikaz dizajna da biste omogućili uređivanje obogaćenog teksta za to polje. Sledeći koraci sadrže objašnjenja o načinu na koji možete da izvršite oba zadataka.

Dodavanje polja tipa „Memo“ u tabelu

 1. Izaberite praznu kolonu (nosi oznaku Dodavanje novog polja) u listu sa podacima ako već nije izabrana.

 2. Kliknite na prvi prazan red sa podacima ispod zaglavlja.

 3. Na na kartici u listu sa podacima na tip podataka i oblikovanje grupa, kliknite na strelicu u padajućoj listi liste pored opcije Tip podataka, a zatim izaberite tip podataka

 4. Sačuvajte promene i pređite na sledeću proceduru u kojoj ćete omogućiti uređivanje obogaćenog teksta.

Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta za polje tipa „Memo“

 1. Pređite iz prikaza lista sa podacima u prikaz dizajna tabele. Access pruža nekoliko načina da to uradite:

  Kliknite desnim tasterom miša na karticu otvorenog lista sa podacima, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna ako koristite kartice objekta.

  -ili-

  Na statusnoj traci programa Access kliknite na dugme Prikaz dizajna.

  -ili-

  U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koja predstavlja list sa podacima, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U prikazu dizajna izaberite polje tipa „Memo“.

 3. U oknu Svojstva polja, na kartici Opšte postavke kliknite na strelicu u ćeliji pored stavke Oblikovanje teksta, a zatim iz liste izaberite opciju Obogaćeni tekst.

  Pojaviće se poruka potvrde, sa pitanjem želite li da konvertujete kolonu u oblik „Obogaćeni tekst“. Kliknite na dugme Da da biste konvertovali kolonu.

 4. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Konvertovanje kolone u polje za pronalaženje

Ne možete podrazumevano da koristite prikaz lista sa podacima da biste konvertovali novu kolonu u polje za pronalaženje. Ako do sada niste radili u programu Access, polje za pronalaženje prikazuje podatke iz drugog izvora – tabele ili liste stavki – u listi. Access podrazumevano koristi padajuću listu za prikaz podataka za pronalaženje, ali u obrascu možete da upotrebite i okvir sa listom opcija (lista koja se ne otvara ili zatvara).

Možete da kreirate dva tipa polja za pronalaženje – liste zasnovane na tabeli i liste vrednosti. Liste zasnovane na tabeli koriste upit da bi preuzele podatke iz druge tabele, a liste vrednosti prikazuju skup predodređenih vrednosti. Sledeća procedura objašnjava kako da kreirate oba tipa listi.

Dodavanje polja za pronalaženje

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na osnovnu tabelu za novi list sa podacima, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  -ili-

  Na statusnoj traci programa Access kliknite na dugme Prikaz dizajna.

  Tabela će se otvoriti u prikazu dizajna.

 2. Izaberite polje koje želite da konvertujete.

  -ili-

  Izaberite prazan red u koloni Ime polja i unesite ime novog polja.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Alatke izaberite stavku Kolona za pronalaženje.

  -ili-

  U prikazu dizajna, u koloni Tip podataka kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kreiranje liste zasnovane na tabeli   

   1. Izaberite opciju Želim da kolona za pronalaženje pronađe vrednosti u tabeli ili upitu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

   2. U okviru Prikaz, izaberite neku od opcija sa liste izaberite tabelu ili upit i zatim kliknite na dugme dalje.
    Na primer, ako želite da koristite vrednosti iz tabele u polja za pronalaženje, izaberite stavku tabele. Ako želite da koristite upit, kliknite na upite. Da biste videli listu svih tabela i upita u bazi podataka, izaberite stavku oba.

   3. Polja koja želite da se pojave u listi za pronalaženje premestite iz okna Dostupna polja u okno Izbor polja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

   4. Opcionalno, odaberite jedan ili više izbora za sortiranje polja koja ste izabrali u prethodnom koraku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

   5. Opcionalno, podesite širinu svake kolone u listi za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

   6. Opcionalno, pod stavkom Koju oznaku želite za kolonu za pronalaženje unesite ime u polje.

   7. Opcionalno, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli višestruke vrednosti .
    Izborom ove opcije vam omogućava da izaberete i uskladištite više od jedne stavke sa liste.

   8. Kliknite na dugme Završi. Ako vas Access upita da sačuvate tabelu, kliknite na dugme da.
    Access dodaje upit za pronalaženje u novu tabelu. Podrazumevano, upit preuzima polja koje ste naveli, kao i vrednosti primarnog ključa za izvornu tabelu. Access postavlja izaberite tip podataka za polje za pronalaženje da se podudaraju sa tipom podataka za polje primarnog ključa u izvornoj tabeli. Na primer, ako polje primarnog ključa u izvornoj tabeli koristi tip podataka "Automatsko numerisanje", Access će postaviti tip podataka za polja za pronalaženje tip podataka "broj".

   9. Vratite se na prikaz lista sa podacima, idite do polja za pronalaženje i izaberite stavku sa liste.

    ili

 5. Kreiranje liste zasnovane na vrednosti   

  1. Izaberite opciju Ja ću upisati vrednosti koje želim, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  2. U polje Broj kolona unesite broj kolona koji želite da se pojavi na listi, a zatim u prvu praznu ćeliju unesite vrednost.

   Kada unesete prvu vrednost, druga prazna ćelija će se pojaviti ispod ove ćelije.

  3. Kada završite sa unošenjem prve vrednosti, upotrebite tabulator ili taster sa strelicom nadole da biste fokus premestili u sledeću ćeliju, a zatim unesite drugu vrednost.

  4. Ponovite korake 2 i 3 sve dok ne završite kreiranje liste, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  5. Opcionalno, unesite ime novog polja, a zatim kliknite na dugme Završi.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×