Dodavanje i prilagođavanje formata datuma i vremena

Ovaj članak opisuje kako Microsoft Office Access skladišti informacije o datumu i vremenu, kako možete da dodate polja za datum i vreme tabelama, obrascima i izveštajima, te kako da prilagodite format datuma i vremena svojim potrebama.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Razumevanje formata datuma i vremena

Dodavanje polja „Datum/vreme“

Oblikovanje polja „Datum/vreme“

Dodavanje datuma pomoću birača datuma

Navođenje formata za unos datuma i vremena pomoću maske unosa

Promena regionalnih postavki operativnog sistema Windows da bi se promenio prikaz datuma i vremena

Razumevanje formata datuma i vremena

Datum i vreme mogu da se unesu u bazu podataka, a zatim da se prikažu u nekoliko formata. Access automatski prikazuje datum u opštem formatu datuma, a vreme u dugačkom formatu vremena. U SAD datumi se pojavljuju u obliku mm/dd/yyyy u SAD, a izvan SAD u obliku dd/mm/yyyy, pri čemu mm predstavlja mesec, dd je dan, a yyyy je godina. Vreme se prikazuje kao hh:mm:ss, pri čemu hh predstavlja čas, mm su minuti, dok su ss sekunde.

Automatski formati datuma i vremena razlikuju se zavisno od geografske lokacije navedene u postavci „Regionalne i jezičke opcije operativnog sistema Microsoft Windows“ na računaru. Na primer, u Evropi i mnogim delovima Azije, zavisno od lokacije, možete da vidite datum i vreme u obliku 28.11.2006 00:07:12 ili 28/11/2006 00:07:12. U Sjedinjenim Državama videli biste ih ovako 11/28/2006 12:07:12 PM. Više informacija o tome kako da promenite postavku „Regionalne i jezičke opcije“, pročitajte u odeljku Promena regionalnih postavki operativnog sistema Windows da bi se promenio prikaz datuma i vremena, kasnije u ovom članku.

Ove automatske formate moguće je promeniti pomoću prilagođenih formata prikaza. Format prikaza koji izaberete neće uticati na to kako se unose podaci ili kako Access skladišti te podatke. Na primer, možete da unesete datum u evropskom formatu kao što je 28.11.2006, a da se u tabeli, obrascu ili izveštaju vrednost prikazuje u obliku 11/28/2006.

Access automatski pruža određen nivo provere valjanosti datuma koja se odnosi na oblikovanje datuma i vremena. Na primer, ako unesete nevažeći datum, kao što je 32.11.2006, pojavljuje se poruka i imaćete opciju da unesete novu vrednost ili da konvertujete polje iz tipa podataka datum/vreme i tekstualni tip podataka. Važeće vrednosti datuma u opsegu su od -657.434 (1. januar 100. A.D.) do 2.958.465 (31. decembar 9999. A.D.). Važeće vrednosti vremena u opsegu su od .0 do .9999 ili 23:59:59.

Vrh stranice

Dodavanje polja „Datum/vreme“

Da biste koristili datume i vremena u bazi podataka, počnite tako što ćete napraviti polje tipa „Datum/vreme“ u najmanje jednoj tabeli baze podataka. Postavke polja za datum i vreme uvek se nalaze u tabeli, ali vrednost datuma i vremena može biti prikazana u tabeli, obrascu ili izveštaju.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U gornjem delu dizajnera tabele izaberite prazan red.

 3. U kolonu Ime polja upišite ume za novo polje.

 4. U koloni Tip podataka sa liste izaberite stavku Datum/vreme, a zatim sačuvajte tabelu.

  Novo polje bi trebalo da bude slično ovome, ali se ime polja može razlikovati:

  Dizajner upita sa novim poljem „Datum/vreme“

Vrednosti datuma i vremena možete da skladištite i kao brojeve ako nameravate da izvršite izračunavanja za podatke datuma i vremena. Na primer, možete da izračunate ukupan broj radnih sati (za vremensku karticu) ili da utvrdite starost fakture. Više informacija o tome kako da izračunate vrednosti datuma pronaći ćete u članku o funkciji datuma.

Vrh stranice

Oblikovanje polja „Datum/vreme“

Access obezbeđuje nekoliko unapred definisanih formata za podatke datuma i vremena, ali ako ovi formati ne odgovaraju vašim potrebama, možete navesti prilagođeni format. Ako ne izaberete ni unapred definisani ni prilagođeni format, Access automatski primenjuje opšti format datuma – m/dd/yyyy h:mm:ss AM/PM.

Primena unapred definisanog oblikovanja

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje „Datum/vreme“ koje želite da oblikujete.

 3. U donjem delu kliknite na polje za svojstvo Format, a zatim izaberite format sa padajuće liste.

 4. Pošto izaberete format, pojavljuje se pametna oznaka Opcije za ažuriranje svojstava Slika dugmeta koja vam omogućava da primenite novi format na sva ostala polja tabele i kontrole obrasca koji bi ga inače nasledili. Da biste promene primenili u celoj bazi podataka, kliknite na pametnu oznaku, a zatim izaberite stavku Ažuriraj format svuda gde se koristi „Ime polja“. U ovom slučaju „Ime polja“ je ime polja tipa „Datum/vreme“.

 5. Da biste primenili promene na celu bazu podataka, kada se pojavi dijalog Ažuriranje svojstava i prikaže obrasce i ostale objekte koji će naslediti novi format, kliknite na dugme Da.

 6. Sačuvajte promene i prebacite se u prikaz lista sa podacima da biste videli da li vam odgovara taj format.

Napomena: Regionalne postavke operativnog sistema Windows mogu da delimično ili u potpunosti kontrolišu način prikazivanja unapred definisanog formata.

Tabela sa unapred definisanim formatima i primerima    

Format

Opis

Primer

Opšti format datuma

(Podrazumeva se) Prikazuje vrednosti za datum kao brojeve, a vrednosti za vreme kao sate, minute i sekunde posle kojih sledi AM ili PM. Za oba tipa vrednosti, Access koristi znakove za razdvajanje datuma i vremena koji su navedeni u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Ako vrednost nema komponentu za vreme, Access prikazuje samo datum. Ako vrednost nema komponentu za datum, Access prikazuje samo vreme.

06/30/2008 10:10:42

Dugački format datuma

Prikazuje samo vrednosti datuma, kao što je navedeno u dugačkom formatu datuma u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Ponedeljak, 29. avgust 2006

Srednji datum

Prikazuje datum u formatu dd/mmm/yy, ali koristi znak za razdvajanje datuma koji je naveden u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

29/Avg/06
29-Aug-06

Kratki format datuma

Prikazuje vrednosti za datum navedene u postavci „Kratki format datuma“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

29/8/2006
29-8-2006

Dugački oblik zapisivanja vremena

Prikazuje časove, minute i sekunde. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10:42

Srednji format vremena

Prikazuje časove i minute. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10

Kratki format vremena

Prikazuje samo časove i minute. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10

Primena prilagođenog oblikovanja

Kada primenite prilagođeni format na polje „Datum/vreme“, možete kombinovati različite formate posedovanjem dva odeljka, jednog za datum i drugog za vreme. U takvom slučaju, odvojićete odeljke pomoću tačke i zareza. Na primer, ovako možete kombinovati opšti format datuma i dugački format vremena: m/dd/yyyy;h:mm:ss.

Savet: U programu Access 2010 alatka „Izrada izraza“ ima IntelliSense, pa možete da vidite kakvi su argumenti neophodni za vaš izraz. 

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje „Datum/vreme“ koje želite da oblikujete.

 3. U njenom donjem delu kliknite na polje za svojstvo Format, a zatim unesite format.

Tabela čuvara mesta i znakova za razdvajanje prilagođenog formata    

Znak

Opis

Znak za razdvajanje datuma

Kontroliše gde Access postavlja znakove za razdvajanje dana, meseci i godina. Koristite znak za razdvajanje koji je definisan u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Na primer, u engleskom (SAD) koristite kosu crtu (/).

Znak za razdvajanje vremena

Kontroliše gde Access postavlja znakove za razdvajanje časova, minuta i sekundi. Koristite znak za razdvajanje koji je definisan u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Na primer, u engleskom (SAD) koristite dve tačke (:).

c

Prikazuje opšti format datuma.

d ili dd

Prikazuje dan u mesecu kao jednu ili dve cifre. Za jednu cifru koristite jedan čuvar mesta, a za dve, dva čuvara mesta.

ddd

Skraćuje dane u sedmici na tri slova.

dddd

Ispisuje sve dane u sedmici u punoj dužini.

ddddd

Prikazuje kratki format datuma.

dddddd

Prikazuje dugački format datuma.

w

Prikazuje broj koji odgovara danu u sedmici.

m ili mm

Prikazuje mesec kao jednocifreni ili dvocifreni broj.

mmm

Skraćuje ime meseca na tri slova. Na primer, januar će biti prikazan kao jan.

mmmm

Ispisuje sva imena meseca u punoj dužini.

q

Prikazuje broj trenutnog kalendarskog kvartala (1-4). Na primer, ako ste nekog radnika zaposlili u maju, Access će kao vrednost za kvartal prikazati broj 2.

y

Prikazuje dan u godini, 1–366.

yy

Prikazuje poslednje dve cifre godine.

Napomena: Preporučuje se da unesete i prikažete sve četiri cifre date godine.

yyyy

Prikazuje sve cifre u godini u opsegu 0100–9999.

Znak za razdvajanje vremena

Kontroliše gde Access postavlja znak za razdvajanje časova, minuta i sekundi. Koristite znak za razdvajanje definisan u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Više informacija o ovim postavkama potražite u odeljku Promena regionalnih postavki operativnog sistema Windows da bi se promenio prikaz datuma i vremena.

h ili hh

Prikazuje sate kao jednu ili dve cifre.

n ili nn

Prikazuje minute kao jednu ili dve cifre.

s ili ss

Prikazuje sekunde kao jednu ili dve cifre.

tttt

Prikazuje dugački oblik zapisivanja vremena.

AM/PM

Prikazuje 12-časovne vrednosti za sate posle kojih sledi AM ili PM. Access se oslanja na sistemski časovnik u računaru da bi postavio vrednost.

A/P ili a/p

Prikazuje 12-časovne vrednosti za sate posle kojih sledi A, P, a ili p. Access se oslanja na sistemski časovnik u računaru da bi postavio vrednost.

AMPM

Prikazuje 12-časovne vrednosti za sate, ali koristi indikatore za prepodne ili popodne navedene u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Više informacija o ovim postavkama potražite u odeljku Promena regionalnih postavki operativnog sistema Windows da bi se promenio prikaz datuma i vremena.

Razmak, + - din. ()

Po potrebi, koristite razmake, neke matematičke znake (+ -) i finansijske simbole (din. ¥ Ł) bilo gde u niskama za oblikovanje. Ako želite da koristite druge uobičajene matematičke simbole, poput kose crte (\ ili /) i zvezdice (*), morate ih staviti između znakova navoda.

"Doslovan tekst"

Tekst koji želite da vide korisnici stavite između dvostrukih znakova navoda.

\

Primorava Access da prikaže znak koji neposredno sledi. Ovo je ekvivalentno pisanju znaka između znakova navoda.

*

Kada se upotrebi, znak koji dolazi odmah iza zvezdice postaje znak za popunjavanje – znak koji se koristi za popunjavanje praznog prostora. Access tekst poravnava ulevo, a oblast na desnoj strani popunjava znakovima za razmak. Znakove za popunjavanje možete da dodate na bilo koje mesto u niski za oblikovanje, a Access će prazan prostor ispuniti navedenim znakom.

[boja]

Primenjuje boje na sve vrednosti u delu vašeg formata. Ime morate da stavite u zagrade i da koristite jedno od ovih imena: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta ili bela. Na primer, dddd[Ružičasta] prikazaće dan u ružičastoj boji.

Pošto unesete format, pojavljuje se pametna oznaka Opcije za ažuriranje svojstava Slika dugmeta koja vam omogućava da primenite format na sva ostala polja tabele i kontrole obrasca koji bi ga inače nasledili. Da biste promene primenili u celoj bazi podataka, kliknite na pametnu oznaku, a zatim izaberite stavku Ažuriraj format svuda gde se koristi „Ime polja“. U ovom slučaju „Ime polja“ je ime polja tipa „Datum/vreme“.

Ukoliko odaberete da promene primenite na celu bazu podataka, pojaviće se dijalog Ažuriranje svojstava u kome su prikazani obrasci i drugi objekti koji će poprimiti novi format. Kliknite na dugme Da biste primenili oblikovanje.

Sačuvajte promene i prebacite se u prikaz lista sa podacima da biste videli da li vam odgovara taj format.

Vrh stranice

Dodavanje datuma pomoću birača datuma

Postoji nekoliko načina za dodavanje datuma u tabelu. Kontrola birača datuma je brza opcija, pod uslovom da je dostupna.

Napomena: Kontrola birač datuma nije dostupna ako se maska za unos primenjuje na polje Datum/vreme.

 1. Kliknite na polje kom želite da dodate datum. Ako je dostupna kontrola birač datuma, pojavljuje se ikona kalendara.

 2. Kliknite na ikonu kalendara. Pojavljuje se kontrola kalendara.

  Kontrola kalendara

 3. Uradite sledeće:

  • Izaberite stavku Danas da biste uneli današnji datum.

  • Da biste izabrali dan u tekućem mesecu, kliknite na datum.

  • Da biste izabrali drugi mesec i dan, koristite dugmad za kretanje napred ili nazad.

Vrh stranice

Navođenje formata za unos datuma i vremena pomoću maske unosa

Koristite masku unosa da biste bili sigurni da korisnici unose datum i vreme u određenom formatu. Na primer, ako ste primenili masku unosa da biste uneli datume u evropskom formatu, neko ko unosi podatke u vašu bazu podataka neće moći da unese datume u drugim formatima. Maske unosa se mogu primeniti na polja u tabelama, skupove rezultata upita i kontrole na obrascima i izveštajima.

Možete da definišete maske unosa u jednom formatu, a da postavite drugačiji format prikaza za iste podatke. Na primer, maska unosa može da zatraži od korisnika da unese datum u obliku YYYY.MM.DD, a zatim da postavi format za prikazivanje datuma u obliku DD-MMM-YYYY, tako da se datum pojavljuje kao 24-jul-2008.

Više informacija o korišćenju maski unosa potražite u članku Pravljenje maske unosa radi unosa vrednosti polja ili kontrole u određenom formatu.

Dodavanje maske za unos

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Ako tabela ne sadrži polje „Tekst“, u gornjem delu koordinatne mreže dizajna, izaberite prazan red, kliknite na kolonu Tip podataka, izaberite stavku Tekst, a zatim sačuvajte izmene.

 3. Izaberite polje „Datum/vreme“, a zatim u donjem delu koordinatne mreže dizajna na kartici Opšte izaberite svojstvo Maska unosa.

  1. Napomena: Maske unosa sadrže tri odeljka, a svi su odvojeni tačkom i zarezom. Prvi odeljak je obavezan, dok su ostali opcionalni. Prvi odeljak definiše nisku maske i sastoji se od čuvara mesta i literala. Drugi odeljak definiše da li želite da uskladištite znakove maske plus podatke u polju. Unesite 0 ako hoćete da uskladištite i masku i podatke; unesite 1 ako ćete uskladištiti samo podatke. Treći odeljak definiše čuvar mesta koji se koristi za označavanje pozicije za podatke. Access podrazumevano koristi donju crtu (_). Ako želite da koristite neki drugi znak, unesite ga na željenu poziciju u niski maske ili ga unesite u treći odeljak maske. Takođe, pozicija u maski unosa prihvata samo jedan znak ili razmak.

 4. U polju svojstva Maska unosa otkucajte 00 LLL 0000;0;_, a zatim pritisnite ENTER.

  1. Access dodaje nekoliko znakova maski unosa, pa ona izgleda ovako: 00\LLL\0000;0;_

 5. Pošto unesete masku, pojavljuje se pametna oznaka Opcije za ažuriranje svojstava koja vam omogućava da primenite masku na sva polja tabele i kontrole obrasca koje bi ih inače nasledile. Da biste promene primenili na celu bazu podataka, kliknite na pametnu oznaku Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Ažuriraj masku unosa svuda gde se koristi „Ime polja“. U ovom slučaju „Ime polja“ je ime polja tipa „Datum/vreme“.

 6. Ako odaberete da primenite promene na celu bazu podataka, pojavljuje se dijalog Ažuriranje svojstava i prikazuje obrasce i ostale objekte koji će naslediti novi format.

 7. Da biste primenili format, kliknite na dugme Da, a zatim na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Promena regionalnih postavki operativnog sistema Windows da bi se promenio prikaz datuma i vremena

Operativni sistem Windows podržava veliki broj jezika, kao i formata za datum/vreme za zemlje i regione u kojima se ti jezici koriste. Formati za datum/vreme u regionalnim postavkama utiču na deo ili ceo unapred definisani prilagođeni format koji ćete primeniti na podatke u programu Access. Na primer, ako unesete vrednost za datum i koristite kao znak za razdvajanje kosu crtu (29/8/2006), a zatim primenite format prikaza opšteg datuma na polje tipa „Datum/vreme“, kad pregledate podatke, kose crte se mogu pojaviti, ali i ne moraju, u zavisnosti od toga koji je znak naveden u regionalnim postavkama.

Access koristi znakove za razdvajanje datuma i vremena, finansijske simbole i druge znakove koji su navedeni u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows, osim ako ih ne zamenite prilagođenim formatom prikaza.

Kroz sledeće korake objašnjen je postupak za podešavanje i menjanje regionalnih postavki.

U programu Windows Vista    

 1. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite dvaput na stavku Sat, jezik i region.

  Napomena: Ako koristite klasičan prikaz, kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 3. Kliknite na karticu Formati.

 4. Pod stavkom Aktuelni format kliknite na dugme Prilagodi ovaj format.

  Pojaviće se dijalog Prilagođavanje regionalnih opcija.

 5. Izaberite karticu s postavkama koje želite da izmenite, a zatim unesite izmene.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (klasičan prikaz)    

 1. Na traci zadataka operativnog sistema Windows kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na ikonu Regionalne i jezičke opcije.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 3. Kliknite na karticu Regionalne opcije.

 4. U okviru Standardi i formati kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojaviće se dijalog Prilagođavanje regionalnih opcija.

 5. Izaberite karticu s postavkama koje želite da izmenite, a zatim unesite izmene.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (prikaz po kategorijama)    

 1. Na traci zadataka operativnog sistema Windows kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Pojaviće se kontrolna tabla.

 2. Kliknite na ikonu Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

  Pojaviće se dijalog Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

 3. Kliknite na vezu Promenite format brojeva, datuma i vremena.

  Pojaviće se dijalog Regionalne i jezičke opcije.

 4. U okviru za grupisanje Standardi i formati kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojaviće se dijalog Prilagođavanje regionalnih opcija.

 5. Izaberite karticu s postavkama koje želite da izmenite, a zatim unesite izmene.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×