Tekst i tabele

Dodavanje hiperveze na slajd

Dodavanje hiperveze na slajd

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Najbrži način da kreirate osnovni web hipervezu na slajdu PowerPoint je da pritisnete taster ENTER nakon što otkucate adresu postojeće stranice (kao što je http://www.contoso.com).

Office ljudi mogu odmah da promenite boju hiperveze.

Ako želite da promenite prikaz teksta veze koje ste kreirali, desnim tasterom miša i izaberite stavku Uredi vezu.

Možete da povežete na Veb stranicu, veza na drugo mesto u prezentaciji, otvorite drugu prezentaciju, otvorite novu datoteku ili započnite poruku na e-adrese.

Veza ka veb lokaciji ili datoteci sa veba

 1. U normalnom prikazu izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 3. U okviru Poveži sa, izaberite stavku Postojeća datoteka ili Veb stranica, a zatim kliknite na dugme Pregledaj Veb Slika dugmeta .

  Shows dialog box with option to insert a link to a website selected
 4. Pronađite i izaberite stranicu, lokaciju ili datoteku koju želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme u redu.

 1. U normalnom prikazu izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

  a view of the ribbon that shows the insert tab and hyperlink button
 3. U dijalogu Umetanje hiperveze u okviru Poveži sa, kliknite na mesto u ovom dokumentu.

  Shows dialog box with inserting link in the same document selected
 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da se povežete na slajd u prezentaciji, u okviru Izbor mesta u ovom dokumentu, kliknite na slajd koji predstavlja odredište hiperveze.

  • Da biste veza ka prilagođenoj projekciji (izabranoj grupi slajdova) u trenutnoj prezentaciji, u okviru Izbor mesta u ovom dokumentu, u okviru Prilagođene projekcije, kliknite na prilagođenu projekciju koja predstavlja odredište hiperveze. Zatim, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati .

Srodne informacije potražite u članku Promena boje teksta hiperveze i Uklanjanje podvlačenja iz teksta hiperveze.

Nastavite sa radom na veze:    Ako ste dodali vezu iz prezentacije ka drugoj prezentaciji, a zatim kopirajte prezentaciju na drugi računar, obavezno i da kopirate druge prezentacije u istoj fascikli. Ako ne možete da kopirate prezentaciju možete povezan sa – ili ako preimenovanje, premeštanje ili brisanje ga – vezu neće raditi.

 1. U normalnom prikazu izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 3. U okviru Poveži sa izaberite stavku Postojeća datoteka ili veb stranica.

 4. Pronađite i izaberite datoteku prezentacije koja sadrži slajd ka kojem želite da napravite vezu.

 5. Kliknite na dugme obeleživač, a zatim kliknite na naslov slajda koji želite da se povežete.

  Shows dialog box with inserting a link to a different file selected

 1. U normalnom prikazu izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 3. U okviru Poveži sa izaberite stavku E-adresa.

 4. U okviru e-adresa otkucajte adresu e-pošte koji želite da napravite vezu ili u okviru Nedavno korišćene e-adrese izaberite e-adresu.

 5. U polju Tema otkucajte temu e-poruke.

  Shows dialog box where inserting a link to an email is selected

 1. U normalnom prikazu izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 3. U oknu Poveži sa kliknite na dugme Kreiraj novi dokument.

 4. U polju ime novog dokumenta otkucajte ime datoteke koju želite da kreirate i da povežete.

  Ako želite da kreirate dokument na drugoj lokaciji, u okviru punu putanju, kliknite na dugme Promeni, idite na lokaciju na kojoj želite da kreirate datoteku, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. U okviru vreme uređivanjaizaberite da li želite da Uredi novi dokument kasnije ili Uredi novi dokument sada.

  dialog box where you can link to a new document

Takođe pogledajte

Uklanjanje podvlačenja iz teksta hiperveze

Promena boje teksta hiperveze u celoj prezentaciji

Možete da povežete na Veb stranicu, veza na drugo mesto u prezentaciji, otvorite drugoj prezentaciji ili započnite poruku na e-adrese.

2016

Izaberite naslov ispod da biste otvorili i pogledajte detaljna uputstva.

Veza ka veb stranici

 1. U normalnom prikazu izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

  Pojavljuje se dijalog za Umetanje hiperveze .

  Office for Mac Hyperlink dialog

  1 – tekst za prikazivanje: povezani tekst u dokumentu.

  2 - Ekranska napomena: tekst prikazuje kada postavite pokazivač miša na povezani tekst na slajdu.

 3. Unesite Veb adresu u polje Adresa . (Primer: https://www.contoso.com)

Promena boje hiperveze

Ova nova funkcija je dostupna u verziji PowerPoint 2016 za Mac 16.14.18061000. Pronađite svoju verziju sistema Office

 1. Izaberite hipervezu koju želite da ponovo obojite.

 2. Na kartici Početak na traci, izaberite strelicu nadole pored dugmeta Boja fonta da biste otvorili meni boja.

  Izbor boju fonta
 3. Izaberite željenu boju za hipervezu.

 1. U okviru za dijalog Umetanje hiperveze , kliknite na Ovom dokumentu.

 2. U okviru Izbor mesta u ovom dokumentu, kliknite na slajd na koji želite da se povežete.

 1. U okviru za dijalog Umetanje hiperveze , kliknite na dugme Veb stranice ili datoteke.

 2. Kliknite na dugme Izaberi , a zatim izaberite prezentaciju ili datoteku koju želite da se povežete.

  Napomena: PowerPoint za macOS nije moguće napraviti vezu do određenog slajda u drugoj prezentaciji.

 1. U okviru za dijalog Umetanje hiperveze , kliknite na dugme E-adresu.

 2. U polju e-adresa otkucajte e-adresu koju želite da napravite vezu ili u okviru Nedavno korišćene e-adrese izaberite e-adresu.

 3. U polju Tema otkucajte temu e-poruke.

2011

Izaberite naslov ispod da biste otvorili i pogledajte detaljna uputstva.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da pretvorite u hipervezu.

 2. Na kartici Početak , u okviru Umetanje, kliknite na tekst, a zatim izaberite stavku Hiperveza.

  Home tab, Insert group

 3. U okviru veza ka unesite Veb adresu.

  Napomena: Da biste kreirali vezu ka određenoj lokaciji na Veb stranicu, kliknite na karticu Veb stranice , a zatim u okviru sidro, pratite uputstva.

Možete da dodate tekst ili objekat kao hipervezu koja se otvara na određeni slajd u PowerPoint prezentaciju ili prilagođenu projekciju slajdova. Takođe možete povezati sa Word dokument, Excel radne sveske, datoteke ili e-adresu.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da pretvorite u hipervezu.

 2. Na kartici Početak , u okviru Umetanje, kliknite na tekst, a zatim izaberite stavku Hiperveza.

  Home tab, Insert group

 3. Kliknite na karticu dokumenta ili E-adrese za hipervezu koju želite da umetnete.

 4. Sledite uputstva da biste kreirali vezu.

  Napomena: Hiperveza je aktivan u prikazu projekcije slajdova.

Možete da se povežete na različita mesta u prezentaciji, kao što je prvi slajd, poslednji slajd, sledeći slajd ili Naslovi slajdova.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da pretvorite u hipervezu.

 2. Na kartici Početak , u okviru Umetanje, kliknite na tekst, a zatim izaberite stavku Hiperveza.

  Home tab, Insert group

 3. Kliknite na karticu dokumenta , a zatim u okviru sidro, izaberite stavku Pronalaženje.

 4. Izaberite stavku mesto u dokumentu koji želite da se povežete.

  Napomena: Hiperveza je aktivan u prikazu projekcije slajdova.

Prilagođene projekcije sa hipervezom je brz način da biste došli do druge prilagođene projekcije iz primarnog prezentacije. Takođe možete da kreirate tabelu slajd sa sadržajem da se povežete. Dizajniranje prezentacije ovaj način vam omogućava da pomerite sadržaj slajda iz tabele različitim odeljcima prezentacije, tako da možete da odaberete odeljke koje ćete prikazati korisnicima u određenom trenutku. Sledeća uputstva objašnjavaju kako da kreirate prilagođene projekcije jednog ili više, a zatim dodajte hipervezu iz primarnog prezentacije prilagođenih projekcija.

Napomena: Ako želite da kreirate hipervezu iz jedne prezentacije u potpuno drugu prezentaciju, možete da dodate hipervezu u drugom dokumentu. Više informacija potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da koristite da biste kreirali prilagođene projekcije sa hipervezom.

 2. Na kartici Projekcija slajdova , u okviru Reprodukcija projekcije slajdova, kliknite na dugme Prilagođene projekcije, a zatim kliknite na dugme Uredi prilagođene projekcije.

  Slide Show tab, Play Slide Show group

 3. Izaberite stavku Novo.

 4. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova u nizu, kliknite na prvi slajd, a zatim držite pritisnut taster SHIFT dok birate poslednji slajd koji želite da izaberete. Da biste izabrali više nesekvencijalnih slajdova, držite pritisnut taster komande i kliknete na svaki slajd koji želite da izaberete.

 5. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekcijikliknite na slajd, a zatim izaberite stavku Change Order Up Arrow ili Change Order Down Arrow za premeštanje slajda nagore ili nadole na listi.

 6. Otkucajte ime u polju ime projekcije slajdova , a zatim kliknite na dugme u redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije iz sve slajdove u prezentaciji, ponovite korake od 2 do 6.

 7. Da biste kreirali hipervezu od primarnog pomoćne prilagođene projekcije, u prezentaciji, izaberite tekst ili objekat koji želite da predstavite kao hipervezu. Takođe, možete da kreirate tabelu sadržaj i hiperveze iz svake stavke teksta kao način da se krećete kroz prilagođenu projekciju. Da biste to uradili, Umetanje novog slajda u prezentaciju i otkucajte sadržaj, a zatim veza iz svake stavke.

 8. Na kartici Projekcija slajdova , u okviru Podešavanje, kliknite na dugme Postavke za radnju.

  Slide Show tab, Set Up group

 9. U dijalogu Postavke za radnju izaberite kako da biste pokrenuli radnju tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

 1. Izaberite hipervezu koju želite da promenite.

 2. U meniju Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

 3. Izvršite željene promene.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji predstavlja hipervezu koju želite da uklonite.

 2. Na kartici Početak , u okviru Umetanje, kliknite na tekst, izaberite stavku Hipervezai zatim kliknite na dugme Ukloni vezu.

  Home tab, Insert group

 1. Istaknite tekst koji želite da služi kao hiperveza.

  Isticanje teksta
 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

  Na kartici „Umetni“ izaberite stavku „Hiperveza“.

  Otvara se dijalog vezu .

 3. U polju tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da bude vidljiv na slajdu za hipervezu.

  Umetanje hiperveze
 4. Unesite Veb adresu u polje Adresa . (Primer: https://www.contoso.com)

 5. Izaberite stavku Umetanje.

 6. Da biste testirali hipervezu, izaberite karticu " Prikaz " na traci, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite stavku Od trenutnog slajda i zatim kliknite na dugme da biste pratili vezu.

Napomene: 

 • Možete da napravite i hiperveze do e-adresa. Umesto da u polje Adresa unosite adresu (3. korak iznad), otkucajte: mailto://<e-adresa>

 • Za razliku od PowerPoint aplikaciji za stone računare nije moguće povezati slajdova u istoj prezentaciji ili u drugu prezentaciju sa slajdovima u PowerPoint Online. Pored toga; Trenutno ne možete dodati vezu da biste sliku ili oblik.

Umetanje hiperveze

 1. Unesite tekst koji želite da pretvorite u hipervezu na slajdu.

 2. Dodirnite tekst da biste ga izabrali.

 3. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku veze.

 4. Izaberite stavku Umetni vezu.

  Ili: Možete da napravite vezu na nedavne Veb adresu ili nedavno otvorite datoteku tako što ćete izabrati stavku sa liste Nedavne stavke koja se pojavljuje.

 5. U dijalogu veza , u okviru Adresa unesite adresu koju želite da se povežete. (Primer: https://www.contoso.com)

 6. Kliknite na dugme Primeni.

Promena boje hiperveze

Funkcija je dostupna samo Office insajderima Ova funkcija je trenutno dostupna samo Office insajderima.

 1. Izaberite hipervezu koju želite da ponovo obojite.

 2. Na kartici Početak na traci, dodirnite dugme " Boja fonta " da biste otvorili meni boja.

  Font Color button
 3. Dodirnite željenu boju za hipervezu.

Umetanje hiperveze

 1. Unesite tekst koji želite da pretvorite u hipervezu na slajdu.

 2. Dodirnite tekst da biste ga izabrali.

 3. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku veze.

 4. Izaberite stavku Umetni vezu.

  Ili: Možete da napravite vezu na nedavne Veb adresu ili nedavno otvorite datoteku tako što ćete izabrati stavku sa liste Nedavne stavke koja se pojavljuje.

 5. U dijalogu veza , u okviru Adresa unesite adresu koju želite da se povežete. (Primer: https://www.contoso.com)

 6. Kliknite na dugme Primeni.

Promena boje hiperveze

 1. Izaberite hipervezu koju želite da ponovo obojite.

 2. Na kartici Početak na traci, Dodirnite strelicu pored dugmeta Boja fonta da biste otvorili meni boja.

  Font Color button
 3. Dodirnite željenu boju za hipervezu.

Umetanje hiperveze

 1. Unesite tekst koji želite da pretvorite u hipervezu na slajdu.

 2. Izaberite tekst.

 3. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku veze.

 4. Izaberite stavku Umetni vezu.

  Ili: Možete da napravite vezu nedavno otvori datoteku tako što ćete ga izabrati sa liste Nedavne stavke koja se pojavljuje.

 5. U dijalogu koji se otvara u polje Adresa unesite adresu koju želite da se povežete. (Primer: https://www.contoso.com)

 6. Izaberite stavku Umetanje.

Promena boje hiperveze

 1. Izaberite hipervezu koju želite da ponovo obojite.

 2. Na kartici Početak na traci, Dodirnite strelicu pored dugmeta Boja fonta da biste otvorili meni boja.

  Font Color button
 3. Dodirnite željenu boju za hipervezu.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×