Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Outlook 2010

Poslednji put ažurirano: mart 2010

Povezivanje sa slikama i drugim dokumentima

Ako odaberete da kreirate povezanost sa slikom, datotekom, izvorom podataka ili drugim dokumentom na čvrstom disku ili na serveru, putanja do te datoteke se čuva u Outlook stavci. U nekoliko slučajeva, karika može da uključi korisničko ime ili informacije o serverima na mreži. U slučaju podataka za povezivanje, možete da odaberete da sačuvate korisničko ime ili lozinku unutar veze sa podacima za povezivanje.

Takođe, kada primenite XML šemu na dokument, putanja do XML šeme koju ste kreirali čuva se u dokumentu. U nekom slučaju, ta putanja može da ima vaše korisničko ime.

Štampanje

Kada štampate Microsoft Outlook 2010 stavku, a zatim sačuvajte tu stavku, Outlook 2010 čuva putanju do štampača sa stavkom. U nekoliko slučajeva, putanja može da ima korisničko ime ili ime računara.

Lokacije radnog prostora dokumenta

Outlook 2010 vam omogućava da pristupite lokaciji radnog prostora dokumenta na Microsoft SharePoint Foundation 2010 sajtu. Lokacija radnog prostora dokumenta je deljeni prostor u kojem možete da sarađujete sa drugim članovima tima na jednom ili više dokumenata.

Kada pristupate sajtu radnog prostora dokumenta, Outlook 2010 preuzima podatke sa lokacije radnog prostora dokumenta da bi vam obezbedila informacije o toj stranici. Ovi podaci uključuju:

 • Ime lokacije SharePoint Foundation

 • URL ili adresa lokacije

 • Imena, e-adrese i nivoe dozvola korisnika sajta

 • Liste dokumenti, zadaci i druge informacije dostupne na sajtu

Outlook 2010 takođe skladišti listu lokacija SharePoint fondacije koje ste posetili na računaru, u obliku kolačića. Ova lista se koristi za pristup lokacijama koje ste ranije posetili. Microsoft ne pristupa listi lokacija koje ste posetili i nije izložen internetu osim ako ne odaberete da se lista proširi.

Faks usluga

Faks usluga vam omogućava da pošaljete faks putem interneta i organizujete faksove koje ste poslali u programu Outlook 2010. Da biste koristili faks uslugu, morate da se upišete sa dobavljačem faksa, odvojenim od korporacije Microsoft, koji obrađuje faksove i šalje ih preko interneta. Microsoft ne prikuplja nikakve podatke po faks uslugama.

Kada se upišete za faks uslugu, dobavljač faks usluga kreira paket za registraciju koji skladišti dobavljač faks usluga i Outlook 2010. Paket se sastoji od adrese Veb lokacije dobavljača usluge faks usluga i "Token" koji potvrđuje vaš pristup dobavljaču faks usluga. Kada pošaljete faks iz Office programa, ovaj paket registracije se dodaje u dokument.

Faks uslugu možete da koristite i za izračunavanje cene faksa bez slanja faksa. Ako odaberete da izračunate cenu faksa, Outlook 2010 koristi šifrovanu vezu za slanje registracionog simbola, broja telefona na kojem se šalje faks i broj stranica faksa dobavljaču faks usluga. Microsoft ne prima ili skladišti ove informacije.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 pruža deljene lokacije radnog prostora zasnovane na vebu na kojima možete da sarađujete na dokumentima ili sastancima.

Kada pristupate SharePoint lokaciji, pomoću Veb pregledača ili bilo kog Office programa, lokacija čuva kolačiće na računaru ako imate dozvole za kreiranje nove podlokacije na toj lokaciji. Posmatrani zajedno, ti kolačići obrazuju listu lokacija za koje imate dozvole. Ovu listu koristi nekoliko Office programa da bi vam obezbedili brzi pristup lokacijama koje ste ranije posetili.

Microsoft ne pristupa listi lokacija koje ste posetili i nije izložen internetu osim ako ne odaberete da se lista proširi.

SharePoint Foundation takođe čuva listu pet lokacija radnog prostora za sastanke koje ste nedavno koristili u registratoru sistema. Stavka registratora sadrži ime lokacije i URL adresu svake od ovih pet sajtova, ID jezika predloška, ID predloška, ime predloška i ime organizatora sastanka. To vam omogućava da lako pratite lokacije koje najčešće koristite.

Kada u sistemu SharePoint fondacija kreirate novu Veb lokaciju ili listu ili dodate ili pozovete osobe na postojeću Veb lokaciju ili listu, lokacija čuva sledeće za svaku osobu, uključujući i sledeće:

 • Puno ime

 • Adresa e-pošte

Korisnički ID se dodaje na svaki element koji ste vi ili drugi korisnici sajta dodali ili izmenili na sajtu. Kao i sa svim sadržajem na SharePoint lokaciji, samo administratori i članovi lokacije bi trebalo da imaju pristup ovim informacijama.

Svi elementi SharePoint lokacije uključujete dva polja: kreirao i izmenio. Polje " kreirao " popunjeno je korisničkim imenom osobe koja je kreirala element i datumom kada je kreiran. Polje " izmenio " popunjava se pomoću korisničkog imena osobe koja je poslednja izmenila Outlook 2010 dokument i datum kada je poslednji put izmenjen.

Administratori servera gde hostovane SharePoint lokacije imaju pristup nekoliko podataka sa ovih lokacija, koji se koriste za analizu obrazaca upotrebe na sajtu i za poboljšanje procenta vremena dostupnog. Ovi podaci dostupni su samo administratorima servera i ne deli se sa sistemom Microsoft, osim ako Microsoft nije hostovanje SharePoint lokacije. Podaci koji se posebno čuvaju uključuju imena, e-adrese i dozvole za sve osobe sa pristupom sajtu.

Svi korisnici sa pristupom određenoj SharePoint lokaciji mogu pretraživati i prikazivati sav sadržaj dostupan na toj lokaciji.

Nadgledanje

Microsoft SharePoint Foundation 2010 pruža funkcije nadgledanja koje omogućavaju administratorima da čuvaju pouzdani trag kako korisnici rade sa određenim sadržajem.

Kada administratori SharePoint Foundation omogućavaju funkciju nadgledanja, Server automatski zapisuje u SharePoint bazu podataka sa određenim radnjama koje korisnik izvršava. Ove radnje uključujete prikaz, uređivanje, prijavljivanje i odjavljivanje. Za svaku zapisanu radnju, server zapisuje informacije o tome kako da identifikuje datoteku, radnju i SharePoint ID korisnika. Podaci se ne šalju korporaciji Microsoft kao deo ove funkcije.

Ova funkcija je podrazumevano isključena i dostupna je samo administratorima SharePoint lokacija na kojima je sadržaj uskladišten.

Razmena trenutnih poruka i obaveštenja

Outlook 2010 vam omogućava da šaljete trenutne poruke iz programa samostalno i omogućava vam da budete upozoreni kada su osobe na mreži ili kada se izvrše neke promene na deljenim dokumentima ili radnim prostorima.

Outlook 2010 može da koristi klijent za razmenu trenutnih poruka kako bi vam omogućio da vidite prisustvo drugih osoba na mreži i da im pošaljete poruke. Outlook 2010 uključuje Veb kontrolu koja omogućava da se prisutnost razmene trenutnih poruka prikazuje u okviru Veb stranice. Microsoft SharePoint Foundation 2010 stranice i Microsoft SharePoint Server 2010 stranice koriste ovu kontrolu. Nijedan od ovih tipova stranica ne prenosi podatke o prisustvu nazad na Veb server. Ova Veb kontrola može da se koristi za prenos podataka prisutnosti iz programa za razmenu trenutnih poruka na Veb server. Podaci o prisutnosti po podrazumevanoj vrednosti mogu se slati samo na interne lokacije, pouzdane lokacije i lokacije na lokalnom računaru.

Zapisivanje makroa

Zapisivanje makroa vam omogućava da snimite niz radnji kako biste kasnije mogli da ih reprodukujete. Ako odaberete da snimite makro, korisničko ime će biti sačuvano kao komentar u kodu kada se makro kreira. Možete ručno da uklonite korisničko ime sa ove lokacije.

Outlook funkcije

Kao menadžer za lične informacije, Outlook 2010 skladišti e-poštu, zakazane obaveze, kontakte i stavke adresara, zadatke, beleške koje načinite pomoću Outlook beležaka i bilo koje stavke dnevnika sačuvane u Outlook dnevniku.

Podrazumevano, sve ove informacije se čuvaju na ličnom računaru i pristupačne samo vama. Međutim, imate opciju da delite ove informacije sa drugim osobama na neki od sledećih načina:

 • Možete da pošaljete e-poruku ili poziv za sastanak.

 • Možete da pošaljete ili delite kontakt ili zadatak. Ako šaljete ili delite kontakt sa nekim, sve informacije koje ste uskladištili u tom kontaktu dele se sa drugom osobom.

 • Možete da odaberete da delite informacije iz kalendara sa drugim osobama u preduzeću ili sa drugim osobama na drugim mrežama koje mogu da komuniciraju sa sistemskim sistemom preduzeća, na primer sa osobama koje imaju federativne Microsoft Exchange server ili Windows Live ID nalozi. Možete da odaberete sa kim želite da delite kalendar i koliko informacija iz kalendara treba deliti. Možete da prestanete da delite kalendar u bilo kom trenutku.

 • Možete da pošaljete šifrovanu e-poruku sa digitalnim potpisom. Ako digitalno potpisujete poruku, taj potpis se skladišti sa porukom. Digitalni potpis sadrži digitalni certifikat koji može da sadrži e-adresu. Ako koristite Exchange server, možete i da objavite javne ključeve na tom Exchange Server računaru.

Outlook integracija sa serverom Exchange Server

Kada radite sa serverom pomoću usluge Microsoft Exchange server, Outlook 2010 prikuplja određene statistike performansi u vezi sa udaljenim pozivima procedure koje je Outlook poslao na taj server. Svrha ove funkcije je da omogući Exchange serverima administratorima da utvrde koliko dobro njihovi serveri izvršavaju.

Poziv udaljene procedure je poziv iz programa Outlook 2010 na Exchange server i traži od njega da obavi zadatak i vrati rezultate u Outlook. Na primer, Outlook 2010 izdaje poziv udaljene procedure na Exchange server kada upita Exchange server da dostavi novu e-poruku.

Outlook 2010 prikuplja statistiku broj poziva udaljenog postupka, broj uspešnih i neuspešnih poziva, broj izlaznih poziva za udaljene procedure koje su otkazane i koliko vremena je primio svaki poziv udaljene procedure. Ovi podaci se čuvaju u datoteci koja se zove evidencija događaja. Lične informacije se ne čuvaju u ovim evidenciji. Podrazumevano, evidencije su dostupne samo na računaru korisnika, ali administrator mreže može ovu evidenciju da učini dostupnom administratoru Exchange servera.

Automatska konfiguracija naloga

Outlook 2010 vam pruža opciju da automatski konfigurišete Outlook poštansko sanduče da šalje i prima e-poruke sa servera. Da biste automatski konfigurisali nalog, morate da obezbedite svoje korisničko ime, lozinku i e-adresu u dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte tokom prvog pokretanja. Da biste izmenili ove vrednosti, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Postavke naloga.

 3. Izaberite stavku Postavke naloga, a zatim izaberite nalog za promenu.

Korisničko ime i lozinka se podrazumevano šalju preko interneta na server na ime domena e-adrese koju pružate. Alternativno, možete da odaberete da ručno konfigurišete postavke servera e-pošte tako što ćete kliknuti na opciju ručno konfigurisati postavke servera u dijalogu Dodavanje novog naloga e-pošte tokom prvog pokretanja. Da biste izmenili ove vrednosti, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Postavke naloga.

 3. Izaberite stavku Postavke naloga, a zatim izaberite nalog za promenu.

Slanje i praćenje e-poruka

Outlook 2010 vam pruža opciju da primenite zastavice za praćenje (kada sastavljate novu poruku, kliknite na dugme Praćenje na traci) na e-poruke. Ove zastavice se koriste za praćenje slanja i primljenih e-poruka. Podaci zastavice se skladište kao deo e-poruke i u nekoliko slučajeva mogu biti dostupni drugim osobama kojima ćete proslediti poruku. Microsoft Exchange Server podrazumevano uklanja podatke zastavice pre slanja poruke primaocu.

Information Rights Management

Information Rights Management (IRM) vam omogućava da određenim korisnicima ili grupama date pravo da pristupe i menjaju stavku. Uprkos sličnostima, IRM nije isto što i zaštita dokumenta. IRM vam omogućava da na celu stavku postavljate dozvole za određene radnje, kao što je štampanje ili prosleđivanje stavke drugim osobama, kao i za čitanje ili uređivanje stavke.

Kada uskladištite stavku sa omogućenom IRM uslugom, Outlook 2010 čuva na stavci listu svih korisnika koji imaju prava na tu stavku i dozvole. Ove informacije su šifrovane tako da samo vlasnici stavki mogu da pristupe ovim informacijama.

Pored toga, stavke sa omogućenom uslugom IRM sadrže licence za sadržaj. Licenca sadržaja sadrži e-adresu, dozvolu i informacije o potvrdi identiteta. Svaki put kada neko pokuša da otvori stavku sa omogućenom IRM uslugom, Outlook 2010 proverava licence sadržaja sačuvane u stavci sa identitetom korisnika. Ako korisnik nikada ranije nije otvarao dokument, Outlook 2010 kontaktira IRM server, verifikuje identitet korisnika, preuzima novu licencu sadržaja za korisnika (pod uslovom da korisnik ima neophodna prava) i sačuva tu licencu sadržaja na stavku.

Vlasnici stavki imaju opciju da izbegnu čuvanje licenci sadržaja na stavci. Međutim, ako licenca za sadržaj nije sačuvana u stavci, Outlook 2010 mora da kontaktira IRM server svaki put kada se stavka otvori. Ako Outlook 2010 nije povezan sa mrežom ili ne može da kontaktira IRM server, nije moguće otvoriti stavku.

Programski dodatak za SharePoint Server kolege

Programski dodatak za uvoz kolege Microsoft SharePoint servera pomaže vam da otkrijete koje su kolege i teme o kojima često razgovarate u programu Outlook 2010 i da ih navedite na vašoj pouzdanoj lokaciji za Microsoft SharePoint Server 2010. Da biste generisali listu mogućih kolega, programski dodatak skenira fasciklu " Poslate stavke e-pošte" da bi traћio imena i ključne reči zajedno sa učestaloљжu tih imena i ključnih reči. Lista se ažurira periodično i čuva se u okviru profila korisnika na lokalnom računaru. Listi mogućih kolega se pristupa na stranici "Moja lokacija" za dodavanje kolega na kojoj možete da odaberete kolege koje želite da dodate na svoju pouzdanu moju lokaciju. Ovaj programski dodatak je podrazumevano uključen kada instalirate Outlook 2010. Možete da odaberete da isključite programski dodatak za SharePoint kolege i sprečite da se programski dodatak skenira u fasciklu e-pošte Poslate stavke , kao i da pošalje informacije na moju sajt tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Više opcija.

 4. U okviru drugi, opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući analizu e-poruka da biste identifikovali osobe na koje se često raspravlja e-pošta i teme koje često diskutujete i otpremite ove informacije na lokaciju "Moja lokacija" u sistemu Microsoft SharePoint Server

Deljenje informacija na više naloga

Možete pristupiti većem broju naloga sa programom Outlook 2010. Na primer, možete da koristite Outlook 2010 za pristup većem broju Microsoft Exchange naloga ili Windows Live Hotmail nalozima pomoću programa Outlook Connector. Ovi nalozi podrazumevano zasebno skladište svoje podatke, ali dele neke informacije o konfiguraciji, kao što su postavke uskladištene u Outlook opcijama. Takođe, podaci koji su uskladišteni zasebno mogu se kombinovani u jedan prikaz u programu Outlook 2010, na primer lista kontakata kojima se najčešće šalju e-poruke skladište se zasebno, ali se vizuelizuju na jednoj listi.

Outlook 2010 možete da sprečite da deli sve informacije između naloga tako što ćete konfigurisati Outlook profil za svaki nalog kojem pristupite.

Usluga Outlook Mobile

Outlook Mobile usluga (miš) vam omogućava da pošaljete kratkoročnu uslugu poruka (SMS) ili multimedijalnu razmenu usluga (MMS) putem Interneta pomoću programa Outlook 2010. Ako koristite Outlook 2010 sa Microsoft Exchange 2010 nalogom koji podržava razmenu SMS/MMS, poruke se šalju putem Exchange naloga. Ako koristite Outlook 2010 bez Exchange naloga ili Exchange Server ne podržava SMS/MMS, morate da se upišete sa nezavisnim provajderom usluga da biste slali SMS i MMS poruke. Microsoft ne prikuplja podatke iz ove funkcije. Dobavljač usluga obrađuje SMS i MMS poruke i šalje ih preko interneta u vaše ime. Microsoft nije odgovoran za smernice za privatnost ili prakse nezavisnih dobavljača usluge SMS ili MMS.

Tokom procesa podešavanja naloga Uga možete da prikažete listu dobavljača usluga koji podržavaju protokol MMS i ponudite uslugu razmene poruka u regionu. Kada izaberete dobavljača usluga koji vam je usmeren na Veb lokaciju dobavljača usluga da biste dovršili Podešavanje naloga za UMOVE. Većina SMS i MMS dobavljača usluga nudi usluge za naknadu i rukuje se sa svim informacijama o naplati.

Outlook 2010 skladišti adresu veb usluge za SMS ili MMS dobavljač usluga koji se koristi za slanje poruka za jem. Outlook takođe može da uskladišti vaše korisničko ime i lozinku za dobavljača usluga koji se koristi za povezivanje sa uslugom. Kada koristite funkcije OMI u programu Outlook 2010, poruke (SMS i MMS) šalju se preko interneta na adresu veb usluge koju pruža dobavljač usluga sa korisničkim imenom i lozinkom za identifikacije, putem Secure Sockets Layer (SSL) veze. Odlazne poruke (SMS i MMS) skladište se u fascikli "Poslate stavke" u programu Outlook 2010.

Outlook Social Connector

Outlook društveni konektor omogućava da instalirate programske dodatke za povezivanje sa društvenim mrežama. Outlook vam podrazumevano omogućava da se povežete sa funkcijama socijalnog umrežavanja u sistemu Microsoft SharePoint Server 2010. Možete da koristite Outlook društveni konektor za:

 • Sačuvajte korisničko ime i lozinku da biste se lakše povezali sa društvenim mrežama. Ako sačuvate korisničko ime i lozinku, oni se skladište na računaru.

 • Automatski sinhronizujte kontakte između Outlook i društvenih mreža. Da biste onemogućili sinhronizovanje kontakata sa društvenih mreža u programu Outlook, uradite sledeće:

  1. Na kartici Prikaz , u grupi grupa za osobe izaberite stavku Postavke naloga.

  2. Kliknite na društvenu mrežu koju želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  3. U dijalogu Postavke za društvenu mrežu koju ste izabrali izaberite stavku Opcije.

  4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Preuzmi kontakte iz društvene mreže .

 • Prikažite feedove o aktivnostima u programu Outlook i uskladištite te feedove u programu Outlook za prikazivanje van mreže. Podrazumevano možete da prikazujete stavke za feed u programu vanmrežnih za 30 dana. Možete da promenite vremenski trajanje zadržane za pregled van mreže i brisanje stavki aktivnosti tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Na kartici Prikaz , u grupi grupa za osobe izaberite stavku Postavke naloga.

  2. Izaberite stavku Postavke.

  3. Opozovite izbor u polju za potvrdu automatski Izbriši stavke aktivnosti iz fascikle "feed" posle: 30 dana ili promenite broj dana za nešto što nije 30.

Vrh stranice

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×