Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync Web APP

Poslednje ažuriranje: jun 2013.

Sadržaj

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync Web App

Evidentiranje na strani klijenta

Kolačići

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva

Deljenje radne površine i aplikacija

Kontrola deljenja radne površine i aplikacija

Razmena trenutnih poruka tokom sastanka (više učesnika)

Prilozi sastanaka

Spoljašnje povezivanje sastanka

Microsoft Lync Web App dodatna komponenta

OneNote integracija

Anketiranje

PowerPoint saradnja

Prikupljanje podataka i izveštavanje o kvalitetu sesije (QoE)

Snimanje

Saradnja na beloj tabli

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync Web APP

Ova stranica je dodatak Izjavi o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Da biste razumeli prikupljanje podataka i relevantnu praksu korišćenja za određeni Microsoft Lync proizvod ili uslugu, preporučujemo da pročitate i Izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti odnosi se na primenu i upotrebu Microsoft Lync Web App softvera komunikacija koji se koristi u preduzeću čijim sastancima na mreži prisustvujete pomoću programa Lync Web App. Ako preduzeće koristi Lync Web App u sklopu rešenja ili usluge na mreži (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće) informacije će biti prenete tom trećem licu. Da biste saznali više o korišćenju podataka koji se prenose trećem licu, obratite se administratoru preduzeća za lice koje hostuje ili dobavljaču usluga.

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: evidentiranje na strani klijenta prikuplja informacije koje može da koristi tim za podršku drugog nivoa za određivanje uzroka problema. Evidentiranje na strani klijenta skladišti se lokalno na računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kada je Evidentiranje na strani klijenta omogućeno, određene informacije o upotrebi će biti evidentirane i uskladištene na lokaciji koju je konfigurisao IT administrator preduzeća čijim sastancima prisustvujete. Te informacije mogu obuhvatati teme sastanka i lokacije, session initiation protocol (SIP) poruke, odgovore na Lync pozive, informacije o pošiljaocu i primaocu trenutnih poruka, smer kojim je poruka išla, spisak kontakata, informacije o prisutnosti, imena aplikacija, priloga datoteka, Microsoft PowerPoint datoteka, belih tabli ili anketa koje delite i indeks glasanja su evidentirani na strani klijenta. Sadržaji Lync razgovora (trenutne poruke, PowerPoint niz slajdova, sadržaji bele table, beleške, detalji o anketi) nisu uskladišteni na strani klijenta. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije prikupljene pomoću evidentiranja na strani klijenta može da upotrebljava korisnička podrška ili se šalju korporaciji Microsoft kako bi se rešili problemi u Lync programu.

Izbor/kontrola: evidentiranje na strani klijenta je podrazumevano isključeno. Administrator preduzeća omogućava i onemogućava ovu funkciju za preduzeće. Evidentiranje na strani klijenta može se omogućiti na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Lync kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 3. U dijalogu opcije Opcije izaberite stavku Opšte.

 4. U okviru Evidentiranje potvrdite ili opozovite izbor u polju Uključi evidentiranje.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Kolačići

Svrha ove funkcije: Lync Web App koristi „kolačiće“, što su male tekstualne datoteke koje može da čita veb-server u domenu koji je stavio kolačiće na vaš čvrsti disk. Možemo da koristimo kolačiće da bismo sačuvali vaše željene opcije i postavke; da bismo vam pomogli prilikom prijavljivanja; kao i da bismo održali vezu sa serverom i afinitet resursa.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lync Web App ne koristi kolačiće ili veb-monitore za ciljano reklamiranje. Ne koristimo ih ni za prikupljanje vaših ličnih informacija. Svi kolačići su kolačići sesije.

Izbor/kontrola:

Kontrole pregledača za blokiranje kolačića. Većina veb-pregledača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete da izmenite postavku pregledača kako biste blokirali kolačiće. Na primer, u programu Internet Explorer 9 kolačiće možete da blokirate tako što ćete izvršiti sledeće korake:

 1. Kliknite na Alatke, a zatim izaberite Internet opcije.

 2. Kliknite na karticu Privatnost na vrhu prozora.

 3. Pomerite klizač naviše ili naniže da biste izabrali tipove kolačića koje želite da blokirate.

Uputstva za blokiranje kolačića u ostalim pregledačima dostupna su na lokaciji http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Imajte u vidu da, ako odaberete da blokirate kolačiće, možda nećete moći da se prijavite ili koristite druge interaktivne funkcije Microsoft proizvoda koje zavise od kolačića, a neke željene opcije za reklame koje zavise od kolačića možda neće moći da se poštuju.

Kontrole pregledača za brisanje kolačića. Ako prihvatite kolačiće, kasnije možete da ih izbrišete. Na primer, u programu Internet Explorer 9 kolačiće možete da izbrišete tako što ćete izvršiti sledeće korake:

 1. Kliknite na Alatke, a zatim izaberite Internet opcije.

 2. Na kartici Opšte, u okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbriši.

 3. U iskačućem ekranu izaberite polje pored opcije Kolačići.

 4. Kliknite na dugme Izbriši.

Uputstva za brisanje kolačića u ostalim pregledačima dostupna su na lokaciji http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Imajte u vidu da ako odaberete da izbrišete kolačiće, izbrisaće se sve postavke i željene opcije koje oni kontrolišu, što obuhvata i željene opcije reklama, i možda će biti potrebno da se ponovo kreiraju.

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva

Svrha ove funkcije: ako odaberete da učestvujete, program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP) prikuplja osnovne informacije o načinu na koji koristite programe Lync Web App kao i o audio i video uređajima povezanim na računar. Ovi izveštaji se šalju korporaciji Microsoft kako bi se unapredile funkcije koje naši korisnici najčešće koriste i da bi se kreirala rešenja za uobičajene probleme. CEIP takođe prikuplja tip i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Korporacija Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ili druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada se ova funkcija uključi. Više informacija o Informacijama koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose od strane CEIP-a potražite u izjavi o privatnosti za program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi unapredila kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/Kontrola: CEIP je podrazumevano isključen. Administrator preduzeća omogućava ili onemogućava CEIP za preduzeće.

Napomena: Ako administrator promeni postavku tako da omogući ili onemoguči CEIP kada korisnik već koristi Lync, nova postavka će stupiti na snagu tek kada korisnik napusti Lync i ponovo se prijavi.

Deljenje radne površine i aplikacija

Svrha ove funkcije: Deljenje radne površine i aplikacija omogućava korisnicima da sarađuju putem video ćaskanja i da u isto vreme dele svoje radne površine ili izabrane aplikacije sa svima na sastanku i time im omogućava da dele i uređuju datoteke kao da su u istoj prostoriji sa svojim saradnicima. Kada korisnik prvi put deli svoju radnu površinu ili aplikaciju, samo on ima kontrolu. Ako korisnik to odabere, on ili ona može dozvoliti drugim korisnicima da preuzmu kontrolu nad deljenom radnom površinom ili aplikacijom, da se kreću i unose izmene pomoću svog miša i tastature (pogledajte odeljak kontrole deljenja radne površine i aplikacija). Deljenje radne površine i aplikacija u aplikaciji Lync Web App moguće je samo ako instalirate dodatnu komponentu. Korisnici mogu instalirati dodatnu komponentu dok se pridružuju sastanku ili će biti upitani da instaliraju dodatnu komponentu kada prvi put pokušaju da pokrenu deljenje radne površine i aplikacija.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada se pokrene deljenje, u zavisnosti od toga šta se deli, svi učesnici u razgovoru moći će da vide monitore, celu radnu površinu ili izabrane aplikacije na ekranu računara. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkciju „Deljenje radne površine & aplikacija“ možete koristiti da biste sarađivali sa učesnicima u razgovoru i sastanku.

Izbor/kontrola:

Da biste pokrenuli deljenje radne površine i aplikacija (u okviru razgovora ili sastanka):

 1. U prozoru razgovora, zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli.

 2. U iskačućem meniju izaberite stavku Radna površina ili Program.

 3. Ako delite radnu površinu, u dijalogu Deli radnu površinu izaberite monitor koji želite da delite.

-Ili-

 1. Ako delite program, u dijalogu Deli programe izaberite program koji želite da delite.

 2. Kliknite na dugme Deli.

Da biste prestali da delite radnu površinu ili aplikaciju

 • Kliknite na dugme Zaustavi deljenje na traci za deljenje na vrhu oblasti sadržaja prozora razgovora.

  Važno: 

  • Dokumenti ili slike koje su otvorene na vašoj radnoj površini i koje su zaštićene softverom upravljanja digitalnim pravima mogu biti vidljive drugim osobama sa kojima delite radnu površinu u razgovoru aplikacije Lync Web App.

  • Određene aplikacije, kao što su Video, Excel i Notepad, ne mogu se deliti na bazi prozora. To znači da ako imate više otvorenih prozora aplikacije, Lync Web App deliće sve otvorene (neumanjene) prozore. Lync Web App prikazuje ivicu deljenja oko svih deljenih prozora da bi označio da se oni dele.

  • U operativnom sistemu Windows 8, čak i ako se traka deljenja ne prikazuje, ukoliko korisnik izađe iz režima radne površine, delovi ekrana koji se preklapaju sa originalno deljenom aplikacijom mogu nastaviti da se prezentuju.

Kontrola deljenja radne površine i aplikacija

Svrha ove funkcije: Kontrola deljenja radne površine i aplikacija omogućava korisnicima da dodele kontrolu nad svojom radnom površinom ili aplikacijom drugom učesniku razgovora ili sastanka koji takođe koristi Lync ili Lync Web App na drugom računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: osoba kojoj je dodeljena kontrola može da kontroliše deljenu radnu površinu ili aplikaciju i da unosi izmene kao da on ili ona direktno koristi deljeni računar pomoću tastature i miša. Korisnik koji deli svoju radnu površinu ili aplikaciju i drugi učesnici Lync razgovora ili sastanka moći će da prikažu te promene kako se one budu dešavale. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontrola deljenja radne površine i aplikacija omogućava učesnicima razgovora ili sastanka da preuzmu kontrolu nad deljenom radnom površinom ili aplikacijom dok vi i drugi učesnici razgovora posmatrate.

Izbor/Kontrola:

Da biste delili kontrolu nad svojom radnom površinom ili aplikacijom (ako ih već ne delite, pogledajte odeljak „Deljenje radne površine i aplikacija“):

 1. Izaberite stavku Prepuštanje kontrole na vrhu ekrana.

 2. Izaberite kome želite da prepustite kontrolu.

Da biste povratili kontrolu nad svojom radnom površinom od udaljenog korisnika, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku Prepuštanje kontrole na vrhu ekrana.

 2. Kliknite na dugme Preuzmi kontrolu.

Razmena trenutnih poruka tokom sastanka (više učesnika)

Svrha ove funkcije: Funkcija „Razmena trenutnih poruka tokom sastanka“ vam omogućava da šaljete trenutne poruke učesnicima u Lync Web App sastanku i da ih primate. Poruke koje se pošalju emituju se svim učesnicima

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Trenutne poruke koje pošalje bilo koji učesnik prenose se zajedno sa imenom pošiljaoca i vremenskom oznakom svim učesnicima u razgovoru (osim onima koji su se priključili putem telefona) koji su se priključili razgovoru. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Možete koristiti razmenu trenutnih poruka (IM) za saradnju sa drugim učesnicima sastanka tako što ćete, između ostalog, deliti pisani tekst kao što je veb-adresa, radni jezik dokumenta i tako dalje.

Izbor/kontrola: Korisnik mora kliknuti na IM dugme u prozoru razgovora da bi omogućio funkciju razmene trenutnih poruka (više učesnika) tokom sastanka.

Važno: Učesnici koji koriste Lync aplikaciju za računare mogu automatski sačuvati prepisku IM razgovora na svom računaru. Takođe, drugi korisnici aplikacije Lync Web App mogu izabrati i kopirati prepisku IM razgovora sa veb stranice svoje Lync Web App aplikacije u drugu aplikaciju.

Prilozi sastanaka

Svrha ove funkcije: Prilozi sastanka omogućavaju organizatorima sastanka da otpreme i dele datoteke sa učesnicima sastanka tako što će ih prikazati na sastanku ili omogućiti njihovo preuzimanje kasnije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: priloge sastanaka otprema organizator sastanka i skladište se na Lync serveru. Administrator preduzeća može konfigurisati dužinu trajanja priloga. Organizator i učesnici sastanka mogu ih preuzeti dok ih organizator sastanka ne izbriše ili dok ne istekne period zadržavanja koji je konfigurisao administrator. U tom trenutku, prilog sastanka se briše. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Otpremljeni prilozi sastanka dele se sa učesnicima sastanka koji ih mogu i preuzeti. Dostupnost priloga može se ograničiti na određene uloge učesnika sastanka (organizator, izlagač, svi). Ako je za određenu ulogu ograničen pristup prilogu, on neće biti vidljiv na njenoj listi priloga.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli.

 2. Izaberite karticu Prilozi.

 3. Izaberite stavku Dodaj prilog.

 4. U dijalogu Izaberite željlenu datoteku potražite prilog za dodavanje i izaberite datoteku.

 5. Kliknite na dugme Otvori.

Vlasnici sastanka mogu ograničiti dostupnost preuzimanja u skladu sa ulogom učesnika (organizator, izlagač, svi) na sledeći način:

 1. U prozoru razgovora zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli.

 2. U okviru kartice Prilozi izaberite stavku Upravljanje prilozima.

 3. U dijalogu Prilozi u okviru Dozvole izaberite željenu opciju iz padajuće liste.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena: Ako je prilog ograničen za određene uloge, on neće biti vidljiv u njihovoj listi sadržaja i neće moći da se saćuva računaru.

Spoljašnje povezivanje sastanka

Svrha ove funkcije: Spoljašnje povezivanje sastanaka omogućava korisnicima programa Lync koji su prisutni na sastanku da dodaju broj javne digitalne telefonske mreže (PSTN) u postojeći audio video (AV) razgovor ili sastanak. PSTN korisnik može se dodati pozivanjem PSTN broja pomoću tastature programa Lync. PSTN korisnik će biti dodat kada odgovori na poziv.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: PSTN korisnik će videti ID pozivaoca organizatora sastanka ili učesnika sastanka kada primi poziv za učestvovanje u sastanku.

Upotreba informacija: ID pozivaoca služi da bi osoba koja prima poziv identifikovala pozivaoca.

Izbor/kontrola: Ovu funkciju ne može da kontroliše ni korisnik ni administrator preduzeća.

Microsoft Lync Web App dodatna komponenta

Svrha ove funkcije: Lync Web App dodatna komponenta omogućava korisnicima aplikacije Lync Web App da primaju audio i video zapise koje dele drugi učesnici sastanka, kao i da dele svoje audio i video zapise pomoću video-kamere, zvučnika i mikrofona.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: sa instaliranom dodatnom komponentom, kada korisnik aplikacije Lync Web App deli svoj glasovni i video zapis u okviru sastanka, drugi učesnici sastanka moći će da vide i čuju sve što snime video-kamera i mikrofon korisnika aplikacije Lync Web App. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Napomene: 

 • Iako se instalacija Lync Web App dodatne komponente izričito preporučuje, ona je opcionalna. Bez nje nisu mogući zvučni i video zapisi u aplikaciji Lync Web App.

 • Ako korisnik nema video uređaj povezan sa računarom, moći će da prikazuje video zapise drugih korisnika na sastanku

Upotreba informacija: glasovni i video zapisi korisnika aplikacije Lync Web App koriste se za unapređivanje iskustva Lync sastanka tako što obezbeđuju bogatiji utisak u komunikaciji.

Izbor/Kontrola: kada se priključuje sastanku na mreži, video zapis korisnika aplikacije Lync Web App se ne deli i njegov mikrofon je podrazumevano isključen. Pored toga, korisnik aplikacije Lync Web App automatski će primiti sve zvučne i video zapise koje trenutno dele drugi učesnici sastanka.

Ako korisnik pokušava da se priključi sastanku pomoću aplikacije Lync Web App po prvi put, biće upitan da instalira dodatnu komponentu.

Da biste privremeno isključili ili uključili odlazeće tonove:

 1. U prozoru razgovora, zadržite pokazivač iznad miša iznad ikone Zvuk.

 2. U dijalogu Uređaji kliknite na dugme Privremeno isključi ton.

Da biste privremeno isključili ili uključili dolazeće tonove:

 1. U prozoru razgovora, zadržite pokazivač miša iznad ikone Zvuk.

 2. U okviru dijaloga Uređaji kliknite na dugme Zvučnik.

Da biste pokrenuli odlazeći video:

 1. U prozoru razgovora, zadržite pokazivač miša iznad ikone Video.

 2. U okviru dijaloga Video kliknite na dugme Pokreni moj video .

Da biste zaustavili ili pauzirali odlazeći video:

 1. U prozoru razgovora, zadržite pokazivač miša iznad ikone Video.

 2. U okviru dijaloga Video kliknite na dugme Pauziraj video ili Zaustavi video.

Da bise deinstalirali Lync Web App dodatnu komponentu:

 1. U kontrolnoj tabli izaberite stavku Programi.

 2. Izaberite stavku Deinstaliranje programa.

 3. Potražite Microsoft Lync Web App dodatnu komponentu.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Microsoft Lync Web App dodatna komponenta i izaberite opciju Deinstaliraj.

Napomena: Lync Web App deli audio i video uređaje računara sa ostalim audio ili video aplikacijama koje ih mogu koristiti, uključujući ostale Lync Web App sastanke koji se mogu održavati u isto vreme. Zbog toga korisnici moraju ručno staviti na čekanje poziv sa sesije Lync Web App sastanka koji je u toku pre nego što pokušaju da koriste audio ili video uređaje u ostalim aplikacijama koje su pokrenute u isto vreme.

OneNote integracija

Svrha ove funkcije: Korisnici aplikacije Lync Web App mogu da prikažu i da doprinose OneNote beležnicama koje dele učesnici u sastanku koji koriste Lync 2010 ili novijeg klijenta.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kada učesnik sastanka koji koristi Lync 2010 ili novijeg klijenta deli Microsoft OneNote beležnicu, korisnici aplikacije Lync Web App mogu da prikažu tu OneNote beležnicu i da joj doprinose. Sav sadržaj koji korisnici aplikacije Lync Web App unesu u beležnicu biće vidljiv i dostupan svim učesnicima sastanka.

Upotreba informacija: ova funkcija omogućava korisnicima aplikacije Lync Web App da prikažu OneNote saradnju i da u njoj učestvuju.

 1. U prozoru razgovora, zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli .

 2. Na kartici Prisutni izaberite stavku ONENOTE.

 3. Izaberite OneNote beležnicu koju želite da otvorite.

Napomena: Vlasnici sastanka mogu ograničiti dostupnost prema ulogama učesnika (organizator, izlagač, svi). Ako je OneNote beležnica ograničena za određene uloge, ta beležnica neće biti vidljiva u njihovoj listi sadržaja tako da neće moći da je otvore ili sačuvaju na svom računaru.

Anketiranje

Svrha ove funkcije: anketiranje omogućava organizatoru sastanka da brzo prikupi informacije ili da sastavi željene postavke učesnika sastanka i razgovora. Ove informacije se takođe mogu sačuvati i analizirati posle sastanka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Pojedinačni glasovi su anonimni. Svi izlagači vide prikupljene rezultate ankete i svaki izlagač ih može prikazati svim učesnicima. Ankete se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: funkcija anketiranja poboljšava saradnju tako što izlagačima omogućava da brzo odrede željene opcije učesnika.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli da biste otvorili meni.

 2. Na kartici Predstavljanje izaberite stavku Anketa

 3. U dijalogu Kreiranje ankete unesite Ime ankete, Pitanje(a) i Izbore.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena: Iz same ankete izlagači mogu ograničiti dostupnost ankete prema ulogama učesnika (organizator, izlagač, svi). Ako je pristup anketi onemogućen određenoj osobi, ta osoba neće videti anketu na svojoj listi sadržaja kada se anketa trenutno ne deli i neće moći da sačuva anketu na svom računaru. Pored toga, izlagači mogu otvoriti ili zatvoriti anketu za glasanje i izbrisati rezultate ankete u bilo kom trenutku.

PowerPoint saradnja

Svrha ove funkcije: PowerPoint saradnja omogućava korisnicima da prikažu, vide i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom razgovora ili sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Radnje krajnjih korisnika pokreću sve upotrebe ove funkcije – bilo da je reč o otpremanju PowerPoint prezentacija, kretanju kroz njih ili o pravljenju beležaka u PowerPoint prezentacijama. Svaka datoteka koja se predstavi u razgovoru ili na sastanku biće preneta svim učesnicima sastanka i oni će moći da je preuzmu direktno iz fascikle na svojim računarima. Vlasnik datoteke ili izlagač može ograničiti drugim osobama čuvanje datoteke, ali to ih ne ograničava da preuzmu ili vide datoteku. PowerPoint datoteke skladište se na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: PowerPoint saradnja pomaže učesnicima u razgovoru da izlažu efikasne prezentacije i da dobiju povratne informacije.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli da biste otvorili meni.

 2. Na kartici Predstavljanje izaberite stavku PowerPoint

 3. Potražite PowerPoint prezentaciju koju dodajete i izaberite datoteku.

 4. Kliknite na dugme Otvori.

Izlagači mogu da ograniče privilegije pravljenja beležaka prema ulogama učesnika (samo izlagači, svi i niko) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač miša iznad stavke Prikaži učesnike.

 2. Kliknite na dugme Još opcija (...).

 3. Kliknite na dugme Opcije sastanka na mreži.

 4. U dijalogu Opcije sastanka na mreži, u okviru Ko sme da koristi beleške izaberite željenu opciju sa padajuće liste.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Izlagači mogu učesnicima da ograniče samostalno prikazivanje slajdova prema ulogama učesnika (samo izlagači, svi i niko) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač miša iznad stavke Prikaži učesnike.

 2. Kliknite na dugme Još opcija (...).

 3. Kliknite na dugme Opcije sastanka na mreži.

 4. U dijalogu Opcije sastanka na mreži, u okviru „Ko sme samostalno da prikaže sadržaj“ izaberite željenu opciju sa padajuće liste.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Izlagači mogu ograničiti dostupnost preuzimanja prema ulozi učesnika (organizator, izlagač, svi) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli.

 2. Izaberite stavku Upravljanje sadržajem koji može da se predstavi.

 3. U dijalogu Upravljanje sadržajem koji može da se predstavi, u okviru Dozvole izaberite željenu opciju sa padajuće liste.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena: Ako je PowerPoint prezentacija ograničena za određene uloge, ona neće biti vidljiva u listi sadržaja tih uloga i te uloge neće moći da je sačuvaju na svoj računar.

Prikupljanje podataka i izveštavanje o kvalitetu sesije (QoE)

Svrha ove funkcije: kvalitet sesije (QoE) prikupljanja podataka i izveštavanja prikuplja i izveštava o kvalitetu medija peer-to-peer komunikacija i sastanaka koji koriste Lync Web App. Ova statistika obuhvata IP adrese, stopu gubitka, korišćene uređaje, događaje lošeg kvaliteta koji su se dogodili tokom poziva i tako dalje.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako administrator preduzeća omogući QoE, kvalitet medija peer-to-peer komunikacija programa Lync i sastanci zapisuju se u QoE bazi podataka. Ova mogućnost ne zapisuje sadržaj programa Lync. QoE podaci skladište se u potpornoj bazi podataka Monitoring Servera koja je primenjena u preduzeću i o tim podacima se izveštava pomoću skupa standardnih Monitoring Server izveštaja. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Administrator preduzeća ima pristup ovim informacijama i moži ih koristiti da bi prikupio povratne informacije o kvalitetu medija koji preovladava u sistemu. Ovo obuhvata i IP adrese.

Izbor/Kontrola: QoE je podrazumevano isključeno ali administrator preduzeća mora instalirati Monitoring Server i povezati se sa potpornom bazom podataka Monitoring Servera kako bi prikupljao QoE podatke. Administrator preduzeća može primeniti standardne Monitoring Server izveštaje ili kreirati prilagođene izveštaje koji vrše upit u Monitoring Server bazi podataka.

Snimanje

Svrha ove funkcije: Funkcija „Snimanje“ omogućava učesnicima sastanka da zabeleže audio, video, trenutne poruke (IM), deljenje aplikacija, Microsoft PowerPoint prezentacije, belu tablu i anketu koja se sprovede tokom sastanka radi arhiviranja ili reprodukovanja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako učesnici sastanka odluče da snime sesiju, ona se čuva lokalno na njihovom računaru. Ako učesnici dele sadržaj tokom sastanka koji se snima, taj sadržaj će biti uključen u snimku sastanka. Kada jedan učesnik započne snimanje, svi učesnici koji imaju kompatibilne klijente i uređaje dobijaju obaveštenje o početku snimanja. Učesnici sesije koja se snima koji koriste nekompatibilne klijente i uređaje ne dobijaju obaveštenje o snimanju. Spisak nekompatibilnih klijenata i uređaja možete pronaći ispod. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Nekompatibilni klijenti su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni uređaji su:

 • Microsoft Lync 2010 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 – izdanje za telefone

Napomena: Bez obzira na to koji se uređaj koristi, učesnik koji koristi video prikaz u režimu celog ekrana tokom sastanka ili razgovora neće biti obavešten o početku snimanja dok se ne vrati u prozor razgovora.

Upotreba informacija: Snimak se čuva lokalno na računaru korisnika i vlasnik ga može koristiti ili deliti kao i svaki drugi tip datoteke. Ako dođe do otkazivanja tokom faze objavljivanja snimka, moguće je da će podaci koji su zabeleženi tokom pauziranog stanja snimanja nenamerno biti uključeni u snimak. Ako dođe do otkazivanja nekog dela faze objavljivanja (status „Upozorenje...“ potražite u Upravljaču snimcima), snimci ne treba da se isporuče drugim licima, čak i ako se mogu reprodukovati u nekom obliku.

Izbor/Kontrola: korisnici, međutim, nemaju mogućnost da snimaju sastanke iz aplikacije Lync Web App; ako drugi učesnik sastanka snima sastanak iz klijenta radne površine, u korisničkom interfejsu se prikazuje crveni indikator snimanja.

Saradnja na beloj tabli

Svrha ove funkcije: Saradnja na beloj tabli omogućava korisnicima da kreiraju i dele virtuelnu belu tablu na kojoj učesnici sesije mogu da prave beleške, crtaju i uvoze slike na kojima mogu zajedno da rade tokom sastanaka ili razgovora.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Svi učesnici vide beleške na beloj tabli. Kada se bela tabla sačuva, ona i sve beleške skladište se na Lync serveru. Bela tabla i beleške se zadržavaju na serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je podesio administrator. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija bele table unapređuje saradnju tako što omogućava učesnicima sastanka da razmatraju i razmenjuju ideje, prave beleške i tako dalje.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli.

 2. Na kartici Prisutno izaberite stavku Bela tabla

Vlasnici sastanka mogu ograničiti dostupnost preuzimanja prema ulozi učesnika (organizator, izlagač, svi) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli.

 2. U okviru kartice Predstavljanje izaberite stavku Upravljanje sadržajem koji može da se predstavi.

 3. U dijalogu Sadržaj sastanka u okviru Dozvole izaberite željenu opciju sa padajuće liste.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena: Ako je bela tabla ograničena za određene uloge, ona neće biti vidljiva na listi sadržaja tih uloga i one neće moći da je sačuvaju na svoj računar.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×