Dizajniranje za ažuriranje podataka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Dobro dizajnirano baze podataka ne samo pomaže da bi obezbedio integritet podataka, ali je lakše da biste održali i ažuriranje. Access baze podataka nije datoteka u istom smislu kao Microsoft Word dokument ili Microsoft PowerPoint niz slajdova. Umesto toga, to je kolekcija objekata – tabele, obrasce, izveštaje, upite i tako dalje – to zajednički rad na ispravno funkcionisati.

Korisnici unose podatke prevashodno kroz kontrole. Šta da radite sa datom kontrolom zavisi od tipa podataka za osnovno polje tabele, sve svojstava postavljenih za to polje i svojstvima za kontrolu. Na kraju, razmislite o tehnikama dodatne baze podataka kao što su validaciju, podrazumevane vrednosti, liste i pronalaženja i kaskadnog ažuriranja. 

Više informacija o ažuriranju podatke iz je korisnik tačku prikaz za potražite u članku načini za dodavanje, uređivanje i brisanje zapisa.

U ovom članku

Kako dizajn baze podataka utiče na unos podataka

Informacije koje čuvate u bazi podataka koji su uskladišteni u tabelama, koje sadrže podatke o određenoj temi, kao što su osnovna sredstva ili kontakti. Svaki zapis u tabeli sadrži informacije o jednoj stavci, kao što su određeni kontakt. Zapis se sastoji od polja, kao što su ime, adresa i broj telefona. Zapis se obično zove red, a polje se obično zove kolona. Ovi objekti moraju biti u skladu sa skupom principa dizajniranja ili baze podataka će funkcionisati loše ili funkcionisati. Naizmenično, ti principi dizajniranja utiču na način unosa podataka. Razmotrite sledeće:

 • Tabele    Access skladišti sve podatke u jednu ili više tabela. Broj tabela koji koristite zavisi od dizajna i složenosti baze podataka. Iako podatke možete prikazati u obrascu, izveštaju ili u rezultatima upita, Access skladišti podatke samo u tabelama i druge objekte u bazi podataka se zasnivaju na osnovu tih tabela. Svaka tabela bi trebalo da biti zasnovana na jednu temu. Na primer, tabela informacija o poslovnim kontaktima ne bi trebalo da sadrži informacije o prodaji. Ako je tako, pronalaženje i uređivanje ispravne informacije može biti teško, ako ne nikako ne mogu.

 • Tipovi podataka    Obično svako polje u tabeli prihvata samo jedan tip podataka. Na primer, ne mogu uskladištiti beleške u polje postavljeno da prihvata brojeve. Ako pokušate da unesete tekst u takvo polje, Access prikazuje poruku o grešci. Međutim, to je brzo i pravila. Na primer, možete da skladištite brojeva (na primer poštanske brojeve) u polje postavljeno na tip podataka jedan red teksta, ali ne može da izvrši izračunavanja na te podatke zato što Access smatra da je deo teksta.

  Uz neke izuzetke, polja u zapisu bi trebalo da prihvataju samo jednu vrednost. Na primer, ne možete da unesete više adresa u polju za adresu. Ovo je za razliku od programa Microsoft Excel, koji omogućava vam da unesete bilo koji broj od imena, adresa ili slika u jednoj ćeliji, osim ako postavite da prihvata ograničene tipove podataka. 

 • Polja sa više vrednosti    Access pruža funkciju koja se zove polje sa više vrednosti za prilaganje više podataka jedan zapis i za kreiranje listi koje prihvataju više vrednosti. Listu sa više vrednosti uvek možete da identifikujete zato što Access prikazuje polje za potvrdu pored svake stavke na listi. Na primer, možete da priložite Microsoft PowerPoint niz slajdova i proizvoljan broj slika u zapis u bazi podataka. Možete da kreirate listu imena i izaberete onoliko imena po potrebi. Upotreba polja sa više vrednosti možda izgleda prekinuti pravila dizajniranja baze podataka zato što možete da uskladištite više zapisa po polja u tabeli. Da, ali Access će nametnuti ta pravila „u pozadini” skladištenjem podataka u specijalne skrivene tabele.

 • Korišćenje obrazaca    Obično pravite obrasce kada želite da biste lakše da koristite, a da biste se osigurali da korisnici precizno uneti podatke u bazi podataka. Kako koristiti obrazac za uređivanje podataka zavisi od dizajna obrasca. Obrasci mogu da sadrže bilo koji broj kontrole, kao što su liste, okviri za tekst, dugmad i čak listove sa podacima. Svaka od ovih kontrola u obrascu čita podatke iz ili upisuje podatke u osnovno polje tabele.

Više informacija potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka i Kreiranje tabele i da dodate polja.

Vrh stranice

Postavljanje podrazumevane vrednosti za polja ili kontrole

Ako veliki broj zapisa deli istu vrednost za dato polje, kao što je grad ili zemlja/region, možete da uštedite vreme tako što ćete postaviti podrazumevanu vrednost za kontrolu vezanu za to polje ili polja. Kada otvorite obrazac ili tabelu da biste kreirali novi zapis, podrazumevana vrednost se pojavljuje u tu kontrolu ili polje.

U tabeli

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Na vrhu prikaza, izaberite polje.

 3. Na dnu prikaza, izaberite karticu Opšte postavke .

 4. Postavite svojstvo podrazumevana vrednost na željenu vrednost.

U obrascu

 1. Otvorite obrazac u Prikazu dizajnaili raspored .

 2. Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu koju želite da radite i zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici Podaci postavite svojstvo Podrazumevana vrednost na željenu vrednost.

Vrh stranice

Korišćenje pravila za validaciju za ograničavanje podataka

Može da proveri valjanost podataka u Access bazama podataka za računare kao da je unesete pomoću pravila za validaciju. Pravila za validaciju se mogu podesiti u dizajnu tabele ili u prikazu lista sa podacima tabele. Access ima tri tipa pravila za validaciju:

 • Pravilo za validaciju polja    Možete da koristite pravila za validaciju polja da biste naveli kriterijum koji moraju da ispune sve važeće polje vrednosti. Ne morate da navodite trenutno polje kao deo pravila, osim ako ga ne koristite u funkciji. Ograničavanja tipova znakova koje treba uneti u polje mogu biti jednostavnija uz masku unosa. Na primer, polje za datum može da ima pravilo za validaciju koje ne dozvoljava da u njemu budu navedeni datumi iz prošlosti.

 • Pravilo za validaciju zapisa    Možete da koristite pravila za validaciju zapisa da biste naveli uslov koji mora da zadovolji sve važeće zapise. Pomoću polja za validaciju zapisa možete da uporedite vrednosti u različitim poljima. Na primer, zapis sa dva polja sa datumom će možda zahtevati da vrednosti od polja uvek počinje vrednosti polja za (na primer, početni datum je pre nego što izražena).

 • Validacija na obrascu    Pomoću svojstva Pravilo za validaciju kontrole na obrascu možete da navedete kriterijum koji moraju da ispunjavaju sve vrednosti unete u tu kontrolu. Svojstvo kontrole Pravilo za validaciju funkcioniše kao pravilo za validaciju polja. Obično koristite pravilo za validaciju obrasca umesto pravila za validaciju polja ako je pravilo bilo specifično samo za taj obrazac, a ne za tabelu, bez obzira na to gde je korišćeno.

Više informacija potražite u članku ograničavanje podataka unosa korišćenjem pravila za validaciju.

Vrh stranice

Rad sa liste vrednosti i polja za pronalaženje

Postoje dva tipa podataka liste u programu Access:

 • Liste vrednosti    Ovi sadrže fiksno kodiranim skup vrednosti koje ste uneli ručno. Vrednosti se nalaze u svojstvo Izvor reda polja.

 • Polja za pronalaženje    Ovo koristite upit za preuzimanje vrednosti iz druge tabele. Svojstvo Izvor reda polja sadrži upit umesto fiksno kodiranim listu vrednosti. Upit preuzima vrednosti iz jedne ili više tabela u bazi podataka. Podrazumevano polje za pronalaženje predstavlja te vrednosti u vidu liste. U zavisnosti od toga kako ste podesili polje za pronalaženje, možete da izaberete jednu ili više stavki sa liste.

  Napomena    Polja za pronalaženje možete da mešate nove korisnike programa Access jer pojavljuje se lista stavki na jednoj lokaciji (lista koju Access kreira na osnovu podataka u polju za pronalaženje), ali podaci se mogu nalaziti na drugoj lokaciji (tabela koja sadrži podatke).

Podrazumevano, Access prikazuje podatke liste u kontrolu kombinovanog okvira iako možete da navedete kontrole okvira sa listom. Kombinovani okvir otvara da biste predstavili na listi, a zatim zatvara kada napravite izbor. Okvir sa listom sa druge strane, ostaju otvorena u svakom trenutku.

Da biste uredili liste, možete da pokrenete komandu Uredi stavke liste ili možete da uredite podatke direktno u svojstvo Izvor reda izvorne tabele. Kada ažurirate podatke u polje za pronalaženje, možete da ažurirate sa izvornom tabelom.

Ako je Tip izvora reda svojstvo okvir sa listom ili kombinovanog okvira postavljeno na Listi vrednosti, možete da uredite listu vrednosti dok je obrazac otvoren u prikazu obrasca – izbegavanje potrebe za prebacivanje na prikaz dizajna ili prikazu rasporeda, otvaranje lista sa svojstvima , i uređivanje svojstvo Izvor reda za kontrolu svaki put kada treba da unesete promenu na listi. Da biste uredili listu vrednosti, svojstvo Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima za listu ili kombinovani okvir mora biti postavljeno na da.

Više informacija potražite u članku Kreiranje liste izbora pomoću okvira sa listom ili kombinovanog okvira.

Sprečavanje uređivanja liste vrednosti u prikazu obrasca

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju i izaberite stavku Prikaz dizajna ili Prikaz rasporeda.

 2. Kliknite na kontrolu da biste je izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

 3. Na kartici Podaci lista sa svojstvima, postavite svojstvo Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima na ne.

 4. Izaberite datoteku i kliknite na dugme Sačuvajili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S Slika dugmeta .

Navođenje drugačijeg obrasca za uređivanje liste vrednosti

Podrazumevano, Access pruža ugrađeni obrazac za uređivanje liste vrednosti. Ako imate drugi oblik koji želite da koristite za ovu svrhu, možete uneti ime obrasca u svojstvu Obrazac za uređivanje stavki liste na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna ili Prikaz rasporeda .

 2. Kliknite na kontrolu da biste je izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

 3. Na kartici Podaci lista sa svojstvima, kliknite na strelicu padajućeg menija u polje za svojstvo Obrazac za uređivanje stavki liste .

 4. Kliknite na obrazac koji želite da koristite za uređivanje liste vrednosti.

 5. Kliknite na datoteku i zatim kliknite na dugme Sačuvajili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S Slika dugmeta .

Ispitajte polja za pronalaženje u obrazac

 1. Otvorite obrazac u Prikazu dizajnaili raspored .

 2. Kliknite desnim tasterom miša na listu za kontrolu ili kombinovanog okvira i izaberite stavku Svojstva.

 3. U listu sa svojstvima izaberite karticu sve i pronađite svojstva Tip izvora reda i Izvor reda . Tip izvora reda svojstvo treba da sadrži Liste vrednosti ili Tabelu/upit, a svojstvo Izvor reda bi trebalo da sadrži listu stavki razdvojenih tačkom i zarezom ili upita. Za više prostora, kliknite desnim tasterom miša na svojstva i izaberite stavku Zum ili pritisnite kombinaciju tastera Shift + F2.

  Obično liste sa vrednostima koriste sledeću osnovnu sintaksu: "stavka„;” stavka„;” stavka

  U ovom slučaju, lista je skup stavki okruženo dvostrukih navodnika i razdvojene tačkom i zarezom.

  Upiti za izdvajanje koriste sledeću osnovnu sintaksu: izaberite [ime_tabele_ili_upita]. [ field_name] FROM [ime_tabele_ili_upita].

  U ovom slučaju, upit sadrži dve odredbe (SELECT i FROM). Prva odredba se odnosi na tabelu ili upit i polje u toj tabeli ili upitu. Druga odredba se odnosi samo na tabelu ili upit. Evo ključne tačke da zapamtite: SELECT odredbe ne moraju da sadrže ime tabele ili upita, iako se preporučuje i mora da sadrži najmanje jedno polje ime. Međutim, sve odredbe FROM moraju da upućuju na tabelu ili upit. Dakle, možete uvek možete saznati izvornu tabelu ili upit za polje za pronalaženje tako što ćete pročitati odredbe FROM.

 4. Izaberite jednu od sledećih opcija.

  • Ako koristite listu vrednosti, uredite stavke na listi. Uverite se da ste okružuju svake stavke između dvostrukih navodnika i odvojite svaku stavku tačkom i zarezom.

  • Ako upit u polju za pronalaženje liste reference drugom upitu, otvorite tu drugu upit u Prikazu dizajna (kliknite desnim tasterom miša na upit u oknu za navigaciju i izaberite stavku Prikaz dizajna). Obratite pažnju na ime tabele koja se pojavljuje u gornjem odeljku dizajnera upita, a zatim pređite na sledeći korak.

   U suprotnom, ako upit u polju za pronalaženje referencira tabelu, obratite pažnju na ime tabele i idite na sledeći korak.

 5. Otvorite tabelu u Prikazu lista sa podacima, a zatim po potrebi uredite stavke liste.

Ispitajte polja za pronalaženje u tabeli

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. U gornjem odeljku koordinatnoj mreži dizajna upita, u koloni Tip podataka , kliknite na dugme ili prebacite fokus na bilo koji tekst, broj, ili” da/ne ".

 3. U donjem delu koordinatne mreže za dizajn tabele, kliknite na karticu " Pronalaženje ", a zatim pogledajte svojstva Tip izvora reda i Izvor reda .

  Tip izvora reda svojstvo mora da čita Liste vrednosti ili Tabelu/upit. Svojstvo Izvor reda mora da sadrži listu vrednosti ili upit.

  Liste sa vrednostima koriste sledeću osnovnu sintaksu: "stavka„;” stavka„;” stavka

  U ovom slučaju, lista je skup stavki okruženo dvostrukih navodnika i razdvojene tačkom i zarezom.

  Obično upita za izdvajanje koriste sledeću osnovnu sintaksu: izaberite [ime_tabele_ili_upita]. [ field_name] FROM [ime_tabele_ili_upita].

  U ovom slučaju, upit sadrži dve odredbe (SELECT i FROM). Prva odredba se odnosi na tabelu ili upit i polje u toj tabeli ili upitu. Druga odredba se odnosi samo na tabelu ili upit. Evo ključne tačke da zapamtite: SELECT odredbe ne moraju da sadrže ime tabele ili upita, iako se preporučuje i mora da sadrži najmanje jedno polje ime. Međutim, sve odredbe FROM moraju da upućuju na tabelu ili upit. Dakle, možete uvek možete saznati izvornu tabelu ili upit za polje za pronalaženje tako što ćete pročitati odredbe FROM.

 4. Izaberite jednu od sledećih opcija.

  • Ako koristite listu vrednosti, uredite stavke na listi. Uverite se da ste okružuju svake stavke između dvostrukih navodnika i odvojite svaku stavku tačkom i zarezom.

  • Ako upit u polju za pronalaženje referencira neki drugi upit, u oknu za navigaciju otvorite drugi upit u prikazu dizajna (kliknite desnim tasterom miša na upit i izaberite stavku Prikaz dizajna). Obratite pažnju na ime tabele koja se pojavljuje u gornjem odeljku dizajnera upita, a zatim pređite na sledeći korak.

   U suprotnom, ako upit u polju za pronalaženje referencira tabelu, obratite pažnju na ime tabele i idite na sledeći korak.

 5. Otvorite tabelu u Prikazu lista sa podacima, a zatim po potrebi uredite stavke liste.

Vrh stranice

Brisanje podataka iz liste vrednosti ili polje za pronalaženje

Stavke na liste vrednosti nalaze se u istoj tabeli kao i druge vrednosti u zapisu. Sa druge strane, u polje za pronalaženje podaci u jednu ili više tabela. Da biste uklonili podatke iz liste vrednosti, otvorite tabelu i uređivanje stavki.

Uklanjanje podataka sa liste za pronalaženje zahteva dodatne korake, a oni zavise od toga da li upit za liste za pronalaženje preuzima podatke iz tabele ili drugog upita. Ako se upit za listu za pronalaženje zasniva na tabeli, možete da identifikujete tu tabelu i polje koje sadrži podatke koji se pojavljuju na listi. Zatim otvorite izvornu tabelu i uredite podatke u tom polju. Ako se upit za listu za pronalaženje zasniva na drugom upitu, morate da otvorite drugi upit, nađete izvornu tabelu i polje iz kojeg drugi upit preuzima podatke i da promenite vrednosti u toj tabeli.

Uklanjanje podataka sa liste vrednosti

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje tabele koje sadrži listu vrednosti.

 3. U donjem delu koordinatne mreže izaberite karticu Traženje, a zatim pronađite svojstvo Izvor reda.

  Dvostruki znaci navoda podrazumevano okružuju stavke na listi vrednosti, a tačka i zarez razdvajaju sve stavke: "Excellent";"Fair";"Average";"Poor"

 4. Po potrebi, uklonite stavke sa liste. Ne zaboravite da izbrišete znakove navode koji se nalaze oko svake izbrisane stavke. Takođe, nemojte ostaviti tačku i zarez na početku, ne uklanjajte parove tačke i zareza (;;), a ako uklonite poslednju stavku na listi, izbrišite poslednju tačku i zarez.

  Važno    Ako izbrišete stavku sa liste vrednosti, a zapisi u tabeli već koriste tu izbrisanu stavku, izbrisana stavka ostaje deo zapisa dok je ne promenite. Na primer, pretpostavimo da vaše preduzeće ima magacin u gradu A, a onda proda tu zgradu. Ako uklonite „Grad A” sa liste magacina, videćete „Grad A” u tabeli dok ne promenite te vrednosti.

Uklanjanje podataka iz polja za pronalaženje

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje za pronalaženje.

 3. U donjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite karticu Traženje, a zatim pronađite svojstva Tip izvora reda i Izvor reda.

  Svojstvo Tip izvora reda trebalo bi da prikazuje Tabela/upit, a svojstvo Izvor reda mora da sadrži upit koji upućuje na tabelu ili drugi upit. Upite za polja za pronalaženje uvek počinju rečju Izaberite.

  Obično (ali ne uvek), upit za izdvajanje koristi ovu osnovnu sintaksu: SELECT [table_or_query_name].[field_name] FROM [table_or_query_name].

  U ovom slučaju, upit sadrži dve odredbe (SELECT i FROM). Prva odredba upućuje na tabelu i polje u toj tabeli; nasuprot tome, dok se druga odredba odnosi samo na tabelu. Stvar koju treba zapamtiti: Odredba FROM će vam uvek pokazivati ime izvorne tabele ili upita. Odredbe SELECT možda neće uvek sadržati ime tabele ili upita, mada uvek sadrže ime barem jednog polja. Međutim, sve odredbe FROM moraju da upućuju na tabelu ili upit.

 4. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako upit u polju za pronalaženje referencira drugi upit, kliknite na dugme izgradite (na kartici Podaci lista sa svojstvima, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ dalje) da biste otvorili upit u prikazu dizajna. Zabeležite ime tabele koja se pojavljuje u gornjem odeljku dizajnera upita, a zatim pređite na 5.

  • Ako upit u polju za pronalaženje upućuje na tabelu, zabeležite ime tabele, a zatim pređite na 5. korak.

 5. Otvorite izvornu tabelu u Prikazu lista sa podacima.

 6. Pronađite polje koje sadrži podatke korišćene na listi za pronalaženje, a zatim ih uredite po potrebi.

Vrh stranice

Kako tipovi podataka utiču na način unosa podataka

Kada dizajnirate tabelu baze podataka, izaberite tip podataka za svako polje u toj tabeli, što je proces koji vam pomaže da obezbedite precizniji unos podataka.

Tipovi prikaza podataka

Uradite sledeće:

Koristite prikaz lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Na kartici polja , u grupi Oblikovanje pogledajte vrednost na listi tip podataka. Vrednost se menja dok postavite kursor u različitim poljima u tabeli:

  Lista „Tip podataka“

Koristite prikaz dizajna

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Pogledaj u koordinatnu mrežu. U gornjem delu koordinatne mreže pokazuje na ime i tip podataka za svako polje tabele.

  Polja u prikazu dizajna

Kako tipovi podataka utiče na unos podataka

Tip podataka koji ste postavili za svako polje tabele pruža prvi nivo kontrole nad koji tip podataka je dozvoljena u polje. U nekim slučajevima, kao što je polje "Dugački tekst", možete da unesete podatke koje želite. U suprotnom, kao što je polje za automatsko numerisanje, postavke za polje tipa podataka sprečava da unosite sve informacije u svakom. Sledeća tabela navodi tipove podataka tog Pristup pruža i opisuje kako ona utiču na unos podataka.

Više informacija potražite u članku tipovi podataka za Access baze podataka za računare i Izmeni ili promenite tip podataka za polje.

Tip podataka

Uticaj na unos podataka

Jedan red teksta

Imajte na umu da su, počevši od programa Access 2013, tekstualni tipovi podataka preimenovani u Kratak tekst.

Kratki tekstualna polja prihvati ili tekstualne ili numeričke znakova, uključujući razgraničena liste stavki. Tekstualno polje prihvata manji broj znakova od Dugački tekst polja – od 0 do 255 znakova. U nekim slučajevima, možete da koristite funkcije za konverziju da biste izvršili izračunavanja na osnovu podataka u kratki tekstualnog polja.

Dugačak tekst

Imajte na umu da počinju u programu Access 2013, Memo podataka tipovi preimenovane u Dugački tekst.

Možete da unesete velikim količinama teksta i numeričke podatke u ovaj tip polja do 64.000 znakova. Takođe, možete da postavite polje za podršku oblikovanje obogaćenog teksta, možete da primenite tipove oblikovanja koji se obično nalaze u programima za obradu teksta, kao što je Word. Na primer, možete da primenite različite fontove i veličine fonta na određene znakove u tekstu i da ih učinite podebljano ili kurziv i tako dalje. Takođe možete da dodate Hypertext Markup Language (HTML) oznake podataka. Više informacija potražite u članku Umetanje ili dodavanje polja obogaćenog teksta.

Pored toga, dugački tekst polja se svojstvo Samo za dodavanje. Kada omogućite to svojstvo, možete dodavati nove podatke na polje "Dugački tekst", ali ne možete da promenite postojeće podatke. Ova opcija je namenjena za korišćenje u aplikacijama kao što su praćenje baze podataka, kojoj možda ćete morati da biste trajno čuvati zapis koji ostaje nepromenljiv problema. Kada postavite kursor na mesto u polje "Dugački tekst" sa Samo dodaj svojstvo omogućeno, podrazumevano tekst u polje nestaje. Ne možete da primenite oblikovanje ili druge promene na tekst.

Kao jedan red teksta polja, možete i da pokrenete funkcije za konverziju na podatke u polje "Dugački tekst".

Broj

U ovaj tip polja možete da unesete samo brojeve i možete da izvršite izračunavanja na osnovu vrednosti u polju za broj.

Veliki broj

Imajte na umu da veliki broj tipova podataka su dostupni samo u Office 365 pretplatu verzije programa Access.

U ovaj tip polja možete da unesete samo brojeve i možete da izvršite izračunavanja na vrednosti u polju za veliki broj.

Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje tipa podataka „Veliki broj“.

Datum/vreme

Možete da unesete samo datume i vremena u ovaj tip polja. 

Možete da podesite maske unosa za polje (niz literala i čuvara mesta za znakove koji se pojavljuju kada izaberete polje), moraćete da unesete podatke u razmaka i format koji obezbeđuje maska za unos. Na primer, ako vidite masku kao što su dd_mmm_yyyy, treba da unese Oct 11 2017 u prostoru. Ne možete da unesete puno ime meseca ili dve cifre godine vrednosti. Više informacija potražite u članku Kontrola formata za unos podataka pomoću maski unosa.

Ako ne kreirate maske za unos, možete uneti vrednost koristeći bilo koji važeći format datuma ili vremena. Na primer, možete da upišete 11 oktobra 2017, 10/11/17, 11 oktobar 2017 i tako dalje.

Takođe možete da primenite format prikaza na polje. U tom slučaju, ako nema maske za unos, možete uneti vrednost u bilo kom formatu, ali Access prikazuje datume u skladu sa format prikaza. Na primer, možete da unesete 10/11/2017, ali format prikaza možda podešena tako da prikazuje vrednost kao 2017 11 OKT.

Više informacija potražite u članku Umetanje današnjeg datuma.

Valuta

Možete da unesete samo vrednosti valute u ovaj tip polja. Takođe, ne morate da biste ručno uneli simbol valute. Podrazumevano, Access primenjuje simbol valute (y, £, $ i tako dalje) naveden u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Ovaj simbol valute u skladu različite valute, možete da promenite ako je potrebno.

Automatsko numerisanje

Ne možete da unesete ili promenite podatke u ovaj tip polja u bilo kom trenutku. Access povećava vrednosti u polju "Automatsko numerisanje" svaki put kada dodate novi zapis u tabelu.

Izračunato

Ne možete da unesete ili promenite podatke u ovaj tip polja u bilo kom trenutku. Rezultati ovo polje određuje izraz definišete. Access ažurirati vrednosti u izračunato polje svaki put kada dodajete ili uređujete novi zapis u tabelu.

Da/ne

Kada kliknete na polje koje je postavljeno na ovaj tip podataka, Access prikazuje polje za potvrdu ili padajuću listu, u zavisnosti od toga kako oblikujete polja. Ako oblikujete polja da biste prikazali listu, možete izabrati opciju da ili ne, True ili False, ili na ili isključili sa liste, ponovo u zavisnosti od format koji je primenjen na polje. Ne možete da Unesite vrednosti na listi ili promenite vrednosti na listi direktno iz obrasca ili tabele.

OLE objekat

Koristite ovaj tip polja kada želite da prikažete podatke iz datoteke kreirane u drugim programima. Na primer, možete da prikažete tekstualnu datoteku, Excel grafikon ili PowerPoint niz slajdova u polju "OLE objekat".

Prilozi pružaju brži, lakšu i fleksibilniju način za prikazivanje podataka iz drugih programa.

Hyperlink

Možete uneti podatke u ovaj tip polja, a Access će ga oblikovati Veb adresu. Na primer, ako otkucate vrednost u polje, Access će tekst sa http://www.your_text.com. Ako unesete važeću Web adresu, veza će funkcionisati. U suprotnom, veza će dovesti do poruke o grešci.

Takođe, uređivanje postojećih hiperveza može biti teško zato što ćete kliknuti na polje hiperveze pokrenuti pregledač i vodi vas do lokacije navedene u vezu. Da biste uredili polje hiperveze, izaberite susedno polje, koristite tastere TAB ili strelica da biste premestili fokus na polje "Hiperveza" i pritisnite taster F2 da biste omogućili uređivanje.

Prilog

Možete da priložite podatke iz drugih programa za ovaj tip polja, ali ne možete da otkucate ili u suprotnom unesite tekstualne ili numeričke podatke.

Više informacija potražite u članku Prilaganje datoteka i grafike zapisima u bazi podataka.

Čarobnjak za pronalaženje

Čarobnjak za pronalaženje nije tip podataka. Umesto toga, možete da koristite čarobnjak za kreiranje dva tipa padajućih lista: vrednosti i polja za pronalaženje. Lista vrednosti koristi razgraničenu listu stavki koje ste uneli ručno kada koristite čarobnjak za pronalaženje. Te vrednosti može da bude nezavisno od podataka ili objekta u bazi podataka.

Nasuprot tome, polje za pronalaženje koristi upit za preuzimanje podataka iz jednog ili više tabela u bazi podataka. Polje za pronalaženje zatim prikazuje podatke u padajućoj listi. Čarobnjak za pronalaženje podrazumevano postavlja polje tabele tip podataka "broj".

Možete da radite sa poljima za pronalaženje direktno u tabelama, kao i u obrascima i izveštajima. Podrazumevano, vrednosti u polja za pronalaženje se pojavljuju u tipu kontrole liste po imenu kombinovanog okvira – listu koja sadrži padajuću strelicu:

Prazna lista za pronalaženje

Takođe možete koristiti okvir sa listom koji prikazuje nekoliko stavki sa trake za pomeranje da biste videli više stavki:

Osnovna kontrola okvira sa listom opcija u obrascu

U zavisnosti od toga kako ste podesili polje za pronalaženje i kombinovani okvir, možete da uredite stavke na listi i dodavanje stavki na listu tako što ćete isključiti svojstvo Ograniči na listu polja za pronalaženje.

Ako ne možete direktno urediti vrednosti na listi, morate da dodate ili promenite podatke u listi unapred definisanih vrednosti ili u tabeli koja služi kao izvor za polje za pronalaženje.

Na kraju, kada kreirate polje za pronalaženje, možete opcionalno možete je podesiti da podrži više vrednosti. Kada to uradite, na listi prikazuje polje za potvrdu pored svake stavke na listi i možete da potvrdite ili opozovete izbor onoliko stavki po potrebi. Ova slika prikazuje listu tipične više vrednosti:

Lista sa poljima za potvrdu

Informacije o kreiranju polja za pronalaženje sa više vrednosti i korišćenju rezultujuće liste potražite u članku Kreiranje ili brisanje polja sa više vrednosti.

Vrh stranice

Kako svojstva polja utiču na način unosa podataka

Pored principa dizajniranja koji kontrolišu strukturu baze podataka i tipova podataka koji kontrolišu šta možete da unesete u dato polje, nekoliko svojstava polja mogu da utiču i kako da unesete podatke u Access bazu podataka.

Prikaz svojstava za polje tabele

Access pruža dva načina da biste prikazali svojstva za polje tabele.

U prikazu lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Izaberite karticu polja i koristite kontrole u grupi Oblikovanje da biste prikazali svojstva za svako polje tabele.

U prikazu dizajna

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. U donjem delu koordinatne mreže, izaberite karticu Opšte , ako već nije izabrana.

 3. Da biste videli svojstva za polje za pronalaženje, izaberite karticu Pronalaženje .

Kako svojstva utiču na unos podataka

Sledeća tabela navodi svojstva koja ima najveći uticaj na unos podataka i objašnjava kako ona utiču na unos podataka.

Svojstvo

Lokaciju u koordinatnoj mreži za dizajn tabele

Moguće vrednosti

Ponašanje kada pokušate da unesete podatke

Veličina polja

Kartica Opšte postavke

0 255

Ograničenje broja znakova se primenjuje samo na polja postavljena na tip podataka "tekst". Ako pokušate da unesete više od navedenog broja znakova, polje ih odseca.

Potreban

Kartica Opšte postavke

Da/ne

Kada je uključena, ovo svojstvo vam nameće da unesete vrednost u polje, a Access će neće dozvoliti da sačuvate nove podatke dok ne dovršite obavezno polje. Kada isključena, u polje prihvata vrednosti "null", što znači da polje može da ostane prazna.

Vrednost "null" nije isto što i vrednost nula. Nula je cifra, a „null” nedostaje, nedefinisanu ili nepoznato vrednost.

Dozvoli niske nulte dužine

Kartica Opšte postavke

Da/ne

Kada je uključena, možete da unesete niske dužine 0 – niske bez znakova. Da biste kreirali niske dužine 0, unesite par dvostrukih navodnika u polje („”).

Indeksirano

Kartica Opšte postavke

Da/ne

Kada indeksirate polje tabele, Access sprečava Dodavanje dupliranih vrednosti. Takođe možete da kreirate indeks sa više polja. Ako to uradite, možete da duplirate vrednosti u jednom polju, ali ne i u oba polja.

Maska unosa

Kartica Opšte postavke

Unapred definisani ili prilagođeni skupovi literala i čuvara mesta znakova

Maske za unos vam nameće da unesete podatke u unapred definisanom formatu. Maske se pojavljuju kada izaberete polje u tabeli ili kontrolu u obrascu. Na primer, pretpostavimo da kliknite na polje sa datumom i vidite ovaj skup znakova: DD-DD-YYYY. To je maske za unos. To vam nameće da unesete mesec vrednosti kao skraćenica tri slova, kao što je OKT., a vrednost za godinu kao četiri cifre – na primer, OCT 15 2017.

Maske za unos kontrolišu samo kako da unesete podatke, ne kako ih Access skladišti ili prikazuje podatke.

Za više informacija pogledajte članak Kontrola formata za unos podataka pomoću maske za unos i oblikovanje polja datuma i vremena.

Ograniči na listu

Kartica " Pronalaženje "

Da/ne

Omogućava ili onemogućava izmene stavki u polju za pronalaženje. Korisnici ponekad pokušaju da biste ručno promenili stavke u polje za pronalaženje. Kada Access vam omogućava da promenite stavke u polju, ovo svojstvo postavljeno na da. Ako ovo svojstvo omogućeno i morate da promenite stavke na listi, morate da otvorite listu (ako želite da uredite listu vrednosti) ili tabelu koja sadrži izvorne podatke za listu (ako želite da uredite polje za pronalaženje) i promenite vrednosti.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Kartica " Pronalaženje "

Da/ne

Omogućava ili onemogućava komandu Uredi stavke liste za listu vrednosti, ali ne i za polja za pronalaženje. Da biste omogućili ovu komandu za polja za pronalaženje, Unesite važeće ime obrasca u svojstvu Obrazac za uređivanje stavki liste . Komanda "Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima" se pojavljuje na priručnom meniju koji se otvara tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša za ili kombinovani okvir sa listom. Kada pokrenete komandu, pojavljuje se dijalog Uređivanje stavki liste . Alternativno, ako navedete ime obrasca u svojstvu Obrazac za uređivanje stavki liste , Access će pokrenuti taj obrazac umesto ponovnog prikazivanja dijaloga.

Možete da pokrenete komandu Uredi stavke liste iz okvira sa listom i kontrole kombinovanog okvira koji se nalazi u obrascima i iz kontrole kombinovanog okvira koja se nalazi u tabele i rezultata upita postavlja. Obrasci mora biti otvoren u prikazu dizajna ili prikazu za pregledanje; tabele i rezultata upita mora biti otvoren u prikazu lista sa podacima.

Obrazac za uređivanje stavki liste

Kartica " Pronalaženje "

Ime obrasca za unos podataka

Ako unesete ime obrasca za unos podataka kao vrednost u ovo svojstvo tabele, taj obrazac se otvara kada korisnik pokrene komandu Uredi stavke liste . U suprotnom, pojavljuje se dijalog Uređivanje stavki sa liste kada korisnici pokrenu komandu.

Vrh stranice

Korišćenje kaskadnog ažuriranja da biste promenili primarnog i sporednog ključa vrednosti

Ponekad, možda ćete morati da ažurirate vrednost primarnog ključa. Ako primarni ključ koristite kao sporedni ključ, možete automatski da ažurirate promene kroz sve podređene instance sporedni ključ.

Kao podsetnik, primarni ključ je vrednost koja jedinstveno identifikuje svaki red (zapis) u tabelu baze podataka. Sporedni ključ je kolona koja se podudara sa primarni ključ. Obično, sporedni ključevi nalaze u drugim tabelama i omogućavaju vam da kreirate relaciju (vezu) između podataka u tabelama.

Na primer, pretpostavimo da koristite ID broj proizvoda kao primarni ključ. Jedan ID broj jedinstveno identifikuje jedan proizvod. Takođe možete koristite taj ID broj kao sporedni ključ u tabeli sa podacima o porudžbini. Na taj način, možete da pronađete sve porudžbine koje sadrže bilo koji proizvod zato što bilo kada neko postavlja porudžbine za taj proizvod ID postaje deo redosled.

Ponekad se ID brojevi (ili drugi tipovi primarnih ključeva) promenite. Kada se to desi, možete da promenite vrednost primarnog ključa i promene će biti automatski kaskadno sve podređene zapise u relaciji. Ovo ponašanje omogućite tako što ćete uključiti referencijalnog integriteta i kaskadnog ažuriranja između dve tabele.

Zapamtite ova pravila:

 • Možete da omogućite kaskadnog ažuriranja samo za polja primarnog ključa postavljena na tekst ili broj tipove podataka. Ne možete da koristite kaskadnog ažuriranja za polja postavljena na tip podataka "Automatsko numerisanje".

 • Možete da omogućite kaskadnog ažuriranja samo između tabela sa relacijom jedan-prema-više.

Za više informacija o kreiranju relacija. Pogledajte Vodič za relacije između tabela i Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Sledeće procedure idite ruke u ruku i objašnjava kako da prvo kreirate relaciju, a zatim omogućiti kaskadnog ažuriranja za tu relaciju.

Kreiranje relacije

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Relacije , kliknite na dugme Prikazivanje tabele.

 3. U dijalogu Prikazivanje tabele izaberite karticu tabele , izaberite tabele koje želite da promenite, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Možete da pritisnete taster SHIFT da biste izabrali više tabela ili možete da dodate svaku tabelu pojedinačno. Izaberite samo tabele sa strane „jedan” i „više” relacije.

 4. U prozoru " Relacije ", prevucite primarni ključ iz tabele sa strane „jedan” relacije i otpustite ga u polje sporednog ključa tabele na strani „više” relacije.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija. Sledeća slika prikazuje dijalog:

  Dijalog „Uređivanje relacija“ u postojećoj relaciji

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet i kliknite na dugme Kreiraj.

Omogućavanje kaskadnog ažuriranja u primarni ključevi

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

 2. Prozor " Relacije " pojavljuje se i prikazati spojeve (prikazane kao linije spajanja) između tabela u bazi podataka. Sledeća slika prikazuje tipične relacije:

 3. Kliknite desnim tasterom miša na spoj između nadređene i podređene tabele i izaberite stavku Uredi relaciju.

  Relacija između dve tabele

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija. Sledeća slika prikazuje dijalog:

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 4. Izaberite Kaskadno Ažuriraj povezana polja, uverite se da u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet je izabrana, a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Zašto su ID brojevi ponekad izgleda da preskočite broj

Kada kreirate polje koje je postavljeno na tip podataka "Automatsko numerisanje", Access automatski generiše vrednost za to polje u svakom novom zapisu. Vrednost se podrazumevano povećava, tako da svaki novi zapis dobija sledeći dostupni sekvencijalni broj. Svrha tip podataka "Automatsko numerisanje" je da obezbedi vrednost koja je pogodna za kao primarni ključ. Više informacija potražite u članku Dodavanje, postavljanje, promena ili uklanjanje primarnog ključa.

Kada izbrišete red iz tabele koja sadrži polje koje je postavljeno na tip podataka "Automatsko numerisanje", vrednost u polju "Automatsko numerisanje" za taj red se ne uvek automatski ponovo koristiti. Zbog toga, broj koji Access generiše možda neće biti broj očekujete da vidite i razmake može da se pojavi u nizu ID brojeva – to je tako dizajniran. Oslonite samo na jedinstvenost vrednosti u polje za automatsko numerisanje, a ne na njihov niz.

Vrh stranice

Masovno ažuriranje podataka pomoću upita

Dodavanje, ažuriranje, i upiti za brisanje su moćne načina za dodavanje, promena ili uklanjanje zapisa masovno. Pored toga, masovno ispravke su lakšim i efikasnijim da izvršite kada koristite dobar principi dizajna baze podataka. Pomoću dodavanje, ažuriranje ili upit za brisanje može biti čuvara vremena zato što takođe možete ponovo da upotrebite upit.

Važno    Napravite rezervnu kopiju podataka pre korišćenja ovih upita. Na raspolaganju imate rezervnu kopiju može pomoći da brzo ispravite greške slučajno da bi.

Upiti za dodavanje    Koristite da biste dodali više zapisa u jednu ili više tabela. Jedna od najčešćih primena upita za dodavanje jeste da biste dodali grupe zapisa iz jedne ili više tabela u izvorne baze podataka jedan ili više tabela u odredišnoj bazi podataka. Na primer, pretpostavimo da dobijete nove kupce i bazu podataka koja sadrži tabelu sa informacijama o njima. Da biste izbegli ručno unošenje podataka, možete da ih dodate u odgovarajuću tabelu ili tabele u bazi podataka. Više informacija potražite u članku Dodavanje zapisa u tabelu pomoću upita za dodavanje.

Upiti za ažuriranje    Koristite za dodavanje, promena ili brisanje segmenta (ali ne svi) mnogo postojeće zapise. Upite za ažuriranje možete da posmatrate kao moćni oblik dijaloga Pronalaženje i zamena. Unesite kriterijum za izbor (grubi ekvivalent niske za pretraživanje) i kriterijum za ažuriranje (grubi ekvivalent niske za zamenu). Za razliku od dijaloga, upita za ažuriranje možete da prihvati više kriterijuma, dozvoljavaju vam da ažurirate veliki broj zapisa odjednom i omogućavaju vam da promenite zapise u više tabela. Više informacija potražite u članku Kreiranje i pokretanje upita za ažuriranje.

Brisanje upita    Kada želite da biste brzo izbrisali mnogo podataka ili brisanje skupa podataka na redovno, brisanje je korisno jer upiti omogućavaju da biste naveli kriterijume da biste brzo pronašli i izbrisali podatke. Više informacija potražite u članku načini za dodavanje, uređivanje i brisanje zapisa.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×