Dizajniranje rasporeda i formata izvedene tabele

Kada napravite izvedenu tabelu i dodate polja koja želite da analizirate, možda bi trebalo da poboljšate raspored i format izveštaja kako bi podaci bili lakši za čitanje i pronalaženje detalja. Da biste promenili raspored izvedene tabele, možete da promenite obrazac „Izvedena tabela“ i način na koji se prikazuju polja, kolone, redovi, međuvrednosti, prazne ćelije i redovi. Da biste promenili format izvedene tabele, možete da primenite unapred definisani stil, naglašene redove i uslovno oblikovanje.

Važno: Kartica Alatke za izvedenu tabelu na traci obuhvata dve kartice – Analiza (u Excel 2013 i novijim verzijama) ili Opcije (Excel 2010 i Excel 2010) i Dizajn. Imajte na umu da procedure u ovoj temi pominju i karticu Analiza i karticu Opcije kad god je to primenljivo.

Menjanje obrasca za raspored izvedene tabele

Da biste izvršili značajne promene rasporeda izvedene tabele ili raznih njenih polja, možete da koristite jedan od tri obrasca:

 • Kompaktni oblik    prikazuje stavke iz različitih polja oblasti reda u jednoj koloni i koristi uvlačenje kako bi napravio razliku između stavki iz različitih polja. Oznake redova zauzimaju manje prostora u kompaktnom obliku, što ostavlja više mesta za numeričke podatke. Dugmad Razvij i Skupi prikazuje se kako biste mogli da prikažete ili sakrijete detalje u kompaktnom obliku. Kompaktni oblik štedi prostor, a izvedena tabela se lakše čita i zato je naveden kako podrazumevani obrazac za raspored za izvedene tabele.

  Izvedena tabela u kompaktnom obliku

 • Tabelarni oblik    prikazuje jednu kolonu po polju i pruža prostor za zaglavlja polja.

  Izvedena tabela u tabelarnom obliku

 • Oblik prikaza strukture    sličan je tabelarnom obliku, ali može da prikaže međuvrednosti na vrhu svake grupe jer se stavke u sledećoj koloni prikazuju za jedan red ispod trenutne stavke.

  Izvedena tabela u obliku prikaza strukture

Promena oblika izvedene tabele u kompaktni oblik, oblik prikaza strukture ili tabelarni oblik

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Raspored kliknite na dugme Raspored izveštaja, a zatim izaberite jednu od sledećih stavki:

  • Da biste sprečili horizontalno širenje povezanih podataka van ekrana i da biste doprineli tome da se pomeranje svede na najmanju meru, izaberite stavku Prikaži u kompaktnom obliku.

   U kompaktnom obliku polja se nalaze u jednoj koloni i uvučena su tako da pokažu relaciju ugnežđenih kolona.

  • Da biste prikazali strukturu podataka u klasičnom stilu izvedene tabele, izaberite stavku Prikaži u obliku prikaza strukture.

  • Da biste videli sve podatke u obliku klasične tabele i jednostavno kopirali ćelije u drugi radni list, izaberite stavku Prikaži u tabelarnom obliku.

   Slika glavne trake programa Excel

Promena načina na koji se oznake stavki prikazuju u obrascu za raspored

 1. Izaberite polje reda u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

  Možete i da dvaput kliknete na polje reda u obliku prikaza strukture ili tabelarnom obliku i da nastavite od 3. koraka.

 2. Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Postavke polja.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Postavke polja izaberite karticu Raspored i štampanje, a zatim u okviru stavke Raspored uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste stavke polja prikazali u obliku strukture, izaberite stavku Prikaži oznake stavki u obliku strukture.

  • Da biste oznake iz sledećeg polja prikazali ili sakrili u istoj koloni u sažetom obliku, izaberite stavku Prikaži oznake stavki u obliku strukture, a zatim izaberite Prikaži oznake iz sledećeg polja u istoj koloni (sažeti oblik).

  • Da biste stavke polja prikazali u vidu tabele, izaberite stavku Prikaži oznake stavki u obliku tabele.

Promena rasporeda polja u izvedenoj tabeli

Da biste dobili željene krajnje rezultate rasporeda, možete da dodajete, preraspoređujete i uklanjate polja pomoću liste polja izvedene tabele.

Ako ne vidite listu polja izvedene tabele, proverite da li je izvedena tabela izabrana. Ako i dalje ne vidite listu polja izvedene tabele, na kartici Opcije, u grupi Prikazivanje/skrivanje izaberite stavku Lista polja.

Ako ne vidite polja koja želite da koristite na listi polja izvedene tabele, možda morate da osvežite izvedenu tabelu kako bi prikazala nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali od poslednje operacije. Na kartici Opcije, u grupi Podaci izaberite stavku Osveži.

Dodatne informacije o radu sa listom polja izvedene tabele potražite u članku Korišćenje liste polja za preraspoređivanje polja u izvedenoj tabeli.

Dodavanje polja u izvedenu tabelu

Uradite nešto od sledećeg:

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog imena polja u odeljku polja. Polje će biti smešteno u podrazumevanu oblast odeljka rasporeda, ali možete da ponovo rasporedite polja ako želite.

  Tekstualna polja se podrazumevano dodaju u oblast Oznake redova, numerička polja se dodaju u oblast Vrednosti, a hijerarhije datuma i vremena analitičke obrade podataka na mreži (OLAP) dodaju se u oblast Oznake kolona.

 • Kliknite desnim tasterom miša na ime polja, a zatim izaberite odgovarajuću komandu – Dodaj u filter izveštaja, Dodaj u oznake kolona, Dodaj u oznake redova ili Dodaj u vrednosti – da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda.

 • Kliknite i držite ime polja, a zatim prevucite polje između odeljka polja i oblasti u odeljku rasporeda.

Kopiranje polja u izvedenoj tabeli

U izvedenoj tabeli zasnovanoj na podacima iz Excel radnog lista ili na spoljnim podacima iz izvor podataka koji nije OLAP, možda ćete želeti da dodate isto polje više puta u oblast Vrednosti kako biste mogli da prikazujete različita izračunavanja pomoću funkcije Prikaži vrednosti kao. Na primer, možda treba da uporedite izračunavanja u uporednom prikazu, na primer dobit od bruto i neto profita, minimalnu i maksimalnu prodaju ili broj kupaca i procenat ukupnog broja kupaca. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz različitih izračunavanja u poljima za vrednost izvedene tabele.

 1. Kliknite i držite ime polja u odeljku polja, a zatim prevucite polje u oblast Vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponavljate 1. korak onoliko puta koliko želite da kopirate polje.

 3. Promenite funkciju za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje na željeni način u svakom kopiranom polju.

  Napomene: 

  • Kada u oblast „Vrednosti“ dodate dva ili više polja, bez obzira na to da li su u pitanju kopije istog polja ili različita polja, lista polja automatski dodaje oznaku „Kolona vrednosti“ u oblast Vrednosti. To polje možete da koristite da biste premestili pozicije polja nagore i nadole u oblasti Vrednosti. Čak možete da premestite oznaku „Kolona sa vrednostima“ u oblast Oznake kolona ili u oblast Oznake redova. Međutim, nije moguće premestiti oznaku „Kolona sa vrednostima“ u oblast „Filteri za izveštaje“.

  • Polje možete da dodate samo jednom u oblast Filter izveštaja, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li su podaci numeričkog ili nenumeričkog tipa. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oblasti Oznake redova i Oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz prvobitne oblasti i postavlja se u novu oblast.

  • Drugi način dodavanja istog polja u oblast Vrednosti jeste korišćenje formule (koja se naziva i izračunatom kolonom) koja koristi to isto polje u okviru formule.

  • Isto polje nije moguće dodati više puta u izvedenu tabelu koja je zasnovana na OLAP izvoru podataka.

Preraspoređivanje polja u izvedenoj tabeli

Možete da ponovo rasporedite postojeća polja ili promenite mesto tih polja pomoću neke od četiri oblasti pri dnu odeljka rasporeda:

Izveštaj izvedene tabele

Opis

Izvedeni grafikon

Opis

Vrednosti    

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

Vrednosti    

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

Oznake redova    

Koristi se za prikaz polja kao redova sa strane izveštaja. Red niže pozicije biće ugnežđen unutar drugog reda odmah iznad njega.

Polje ose (kategorije)    

Koristi se za prikazivanje polja kao osa na grafikonu.

Oznake kolona    

Koristi se za prikaz polja kao kolona pri vrhu izveštaja. Kolona niže pozicije biće ugnežđena unutar druge kolone odmah iznad nje.

Oznake polja legende (grupe)    

Koristi se za prikazivanje polja na legendi grafikona.

Filter za izveštaj    

Koristi se za filtriranje celog izveštaja koji se zasniva na izabranoj stavki u filteru za izveštaj.

Filter za izveštaj    

Koristi se za filtriranje celog izveštaja koji se zasniva na izabranoj stavki u filteru za izveštaj.

Da biste ponovo rasporedili polja, kliknite na ime polja u jednoj od oblasti, a zatim izaberite jednu od sledećih komandi:

Izaberite ovu stavku

Željeni efekat

Premesti nagore   

Premeštanje polja za jednu poziciju iznad u oblasti.

Premesti nadole   

Premeštanje polja za jednu poziciju ispod u oblasti.

Premesti na početak   

Premeštanje polja na početak oblasti.

Premesti na kraj   

Premeštanje polja na kraj oblasti.

Premesti u filter za izveštaj   

Premeštanje polja u oblast filtera za izveštaj.

Premesti u oznake redova   

Premeštanje polja u oznake redova.

Premesti u oznake kolona   

Premeštanje polja u oblast „Oznake kolona“.

Premesti u vrednosti   

Premeštanje polja u oblast „Vrednosti“.

Postavke polja sa vrednostima, Postavke polja   

Prikaz dijaloga Postavke polja ili Postavke polja sa vrednostima. Da biste dobili dodatne informacije o svakoj postavki kliknite na dugme „Pomoć“ slika dugmeta na vrhu dijaloga.

Možete i da kliknete na ime polja i držite pritisnut taster miša na njemu, a zatim prevučete polje između odeljka polja i odeljka rasporeda i između različitih oblasti.

Uklanjanje polja iz izvedene tabele

 1. Kliknite na izvedenu tabelu.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Da biste prikazali listu polja izvedene tabele, ako je to neophodno, na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Prikazivanje izaberite stavku Lista polja.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Da biste uklonili polje, na listi polja izvedene tabele uradite nešto od sledećeg:

  • Na listi polja izvedene tabele opozovite izbor u polju za potvrdu pored imena polja.

   Napomena: Opozivanjem izbora u polju za potvrdu na listi polja uklanjaju se sve instance polja iz izveštaja.

  • U oblasti rasporeda kliknite na ime polja, a zatim na dugme Ukloni polje.

  • Kliknite na ime polja i držite pritisnut taster miša na njemu u odeljku rasporeda, a zatim ga prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Promena rasporeda kolona, redova i međuvrednosti

Da biste dodatno usavršili raspored izvedene tabele, možete da napravite promene koje utiču na raspored kolona, redova i međuvrednosti, kao što je prikazivanje međuvrednosti iznad redova ili isključivanje zaglavlja kolona. Možete i da prerasporedite pojedinačne stavke u okviru reda ili kolone.

Uključivanje i isključivanje prikaza zaglavlja polja reda i kolone

 1. Kliknite na izvedenu tabelu.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Da biste se prebacivali između prikazivanja i skrivanje zaglavlja polja, na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Prikazivanje kliknite na dugme Zaglavlja polja.

  Slika glavne trake programa Excel

Prikaz međuvrednosti iznad ili ispod redova

 1. U izvedenoj tabeli izaberite polje reda za koje želite da prikažete međuvrednosti.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

  Savet: U obliku prikaza strukture ili tabelarnom obliku možete i dvaput da kliknete na polje reda i da nastavite od 3. koraka.

 2. Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Postavke polja.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Postavke polja, na kartici Međuvrednosti i filteri, u okviru stavke Međuvrednosti izaberite stavku Automatsko ili Prilagođeno.

  Napomena:  Ako je izabrana stavka Nijedno, međuvrednosti su isključene.

 4. Na kartici Raspored i štampanje, u okviru stavke Raspored, izaberite stavku Prikaži oznake stavki u obliku prikaza strukture, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži međuvrednosti na vrhu svake grupe da biste prikazali međuvrednosti iznad redova kojima je izračunata međuvrednost. Ta opcija je podrazumevano izabrana.

  • Opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži međuvrednosti na vrhu svake grupe da biste međuvrednosti prikazali ispod redova kojima je izračunata međuvrednost.

Promena redosleda stavki u redu ili koloni

Uradite nešto od sledećeg:

 • U izvedenoj tabeli kliknite desnim tasterom miša na oznaku reda i kolone ili na stavku u oznaci, postavite pokazivač na stavku Premesti, a zatim koristite neku od komandi u meniju Premeštanje da biste premestili stavku na drugu lokaciju.

 • Izaberite stavku oznake reda ili kolone koju želite da premestite i postavite pokazivač na donju ivicu ćelije. Kada pokazivač poprimi oblik ukrštenih strelica, prevucite stavku na novi položaj. Sledeća ilustracija prikazuje kako da premestite stavku reda prevlačenjem.

  Primer premeštanja stavke u izveštaju izvedene tabele

Podešavanje širina kolona prilikom osvežavanja

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Opcije izvedene tabele, na kartici Raspored i format, u okviru Format uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste automatski uklopili kolone izvedene tabele podesili tako da se prilagode veličini najšireg teksta ili numeričke vrednosti, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski uklopi širinu kolona po ažuriranju.

  • Da biste zadržali trenutnu širinu kolone izvedene tabele, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski uklopi širinu kolona po ažuriranju.

Premeštanje kolone u oblast oznaka reda ili reda u oblast oznaka kolone

Da biste optimizovali raspored i čitljivost izvedene tabele, polje kolone možete da premestite u oblast oznaka reda ili polje reda u oblast oznaka kolone. Prilikom premeštanja kolone u red ili reda u kolonu, menjate orijentaciju polja u vertikalnu, odnosno horizontalnu. To se naziva i „transponovanjem“ reda ili kolone.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite desnim tasterom miša na polje reda, postavite pokazivač na stavku Premesti <ime polja>, a zatim izaberite stavku Premesti <ime polja> u kolone.

 • Kliknite desnim tasterom miša na polje kolone, a zatim izaberite stavku Premesti <ime polja> u redove.

 • Prevucite red ili kolonu u drugu oblast. Sledeća ilustracija prikazuje kako se premešta polje kolone u oblast oznaka reda.

  Primer promene rasporeda izveštaja izvedene tabele

  1. Kliknite na polje kolone

  2. Prevucite ga u oblast reda

  3. „Sport“ postaje polje reda kao „Oblast“

Objedinjavanje i razjedinjavanje ćelija za stavke spoljnog reda i kolone

Ćelije za stavke redova i kolona možete objediniti tako da stavke centrirate horizontalno ili vertikalno ili ih razjediniti da biste po levoj strani poravnali stavke u poljima spoljnog reda i kolone na vrhu grupe stavki.

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Opcije izvedene tabele izaberite karticu Raspored i format, a zatim u okviru stavke Raspored potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Objedini i centriraj ćelije sa oznakama.

Napomena:  U izvedenoj tabeli ne možete da koristite polje za potvrdu Objedini ćelije koje se nalazi na kartici Poravnavanje.

Promena prikaza praznih ćelija, praznih redova i grešaka

Ponekad podaci izvedene tabele mogu da sadrže prazne ćelije, prazne redove ili greške, a vi želite da promenite način na koji se oni prikazuju.

Promena načina prikaza grešaka i praznih ćelija

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Opcije izvedene tabele izaberite karticu Raspored i format, a zatim u okviru Format uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili prikaz greške, potvrdite izbor u polju za potvrdu Za vrednosti grešaka prikaži. U polje upišite vrednost za koju želite da se prikazuje umesto grešaka. Izbrišite sve znakove u polju da bi se greške prikazivale kao prazne ćelije.

  • Da biste promenili prikaz praznih ćelija, potvrdite izbor u polju za potvrdu Za prazne ćelije prikaži, a zatim otkucajte vrednost koji želite da prikažete u praznim ćelijama u okviru za tekst.

   Savet:  Izbrišite sve znakove u polju da biste prikazali prazne ćelije. Opozovite izbor polja za potvrdu da biste prikazali nule.

Prikaz ili sakrivanje praznih redova posle redova ili stavki

Za redove uradite sledeće:

 • Izaberite polje reda u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

  Savet: U obliku prikaza strukture ili tabelarnom obliku možete i dvaput da kliknete na polje reda i da nastavite od 3. koraka.

 • Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Postavke polja.

  Slika glavne trake programa Excel

 • U dijalogu Postavke polja, na kartici Raspored i štampanje, u okviru stavke Raspored potvrdite ili opozovite izvor u polju Umetni prazan red posle oznake svake stavke.

Za stavke uradite sledeće:

 • U izvedenoj tabeli izaberite željenu stavku.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 • Na kartici Dizajn, u grupi Raspored kliknite na dugme Prazni redovi, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Umetni prazan red posle oznake svake stavke ili Ukloni prazan red posle oznake svake stavke.

  Slika glavne trake programa Excel

  Napomena: Na prazne redove možete primeniti oblikovanje znakova i ćelija, ali u njih ne možete unositi podatke.

Promena načina prikazivanja stavki i oznaka bez podataka

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Na kartici Prikaz, u okviru stavke Prikaži uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali stavke bez podataka o redovima, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavke bez podataka o redovima kako biste prikazali ili sakrili stavke reda koje nemaju vrednosti.

   Napomena: Ta postavka je dostupna samo za izvor podataka analitičke obrade podataka na mreži (OLAP).

  • Da biste prikazali stavke bez podataka o kolonama, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavke bez podataka o kolonama kako biste prikazali ili sakrili stavke kolone koje nemaju vrednosti.

   Napomena: Ta postavka je dostupna samo za OLAP izvor podataka.

  • Da biste prikazali oznake stavke kada nema polja u oblasti za vrednost, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži oznake stavki kada nijedno polje nije u oblasti za vrednost da biste prikazali ili sakrili oznake stavke kada nema polja u oblasti za vrednost.

   Napomena: To polje za potvrdu odnosi se samo na izvedene tabele napravljene u verzijama programa Excel koje su starije od verzije Office Excel 2007.

Promena ili uklanjanje oblikovanja

Možete da birate između velikog broja stilova izvedene tabele u galeriji. Pored toga možete da kontrolišete ponašanje upotrebe traka izveštaja. Promena formata broja predstavlja brz način za promenu doslednog oblikovanja celog izveštaja. Možete i da dodajete ili uklanjate upotrebu traka (naizmenična tamnija i svetlija pozadina) za naglašavanje redova i kolona. Upotreba traka može da olakša čitanje i skeniranje podataka.

Primena stila radi oblikovanja izvedene tabele

Brzo možete da promenite izgled i format izvedene tabele pomoću jednog od unapred definisanih stilova (ili brzih stilova) izvedene tabele.

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi izvedene tabele uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na vidljiv stil izvedene tabele ili se pomerajte kroz galeriju da biste videli dodatne stilove.

  • Kliknite na dugme Još na dnu trake za pomeranje da biste videli sve raspoložive stilove.

   Slika glavne trake programa Excel

   Ako želite da napravite sopstveni prilagođeni stil izvedene tabele, na dnu galerije izaberite stavku Novi stil izvedene tabele da biste prikazali dijalog Novi stil izvedene tabele.

Primena upotrebe traka radi promene formata izvedene tabele

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Opcije stilova za izvedene tabele izaberite:

  • Potvrdite izbor Naglašeni redovi da biste redove naizmenično oblikovali svetlijom ili tamnijom bojom.

  • Potvrdite izbor Naglašene kolone da biste kolone naizmenično oblikovali svetlijom ili tamnijom bojom.

  • Potvrdite izbor Zaglavlja redova da biste u stil naglašavanja uključili i zaglavlja redova.

  • Potvrdite izbor Zaglavlja kolona da biste u stil naglašavanja uključili i zaglavlja kolona.

   Slika glavne trake programa Excel

Uklanjanje formata stila ili upotrebe traka sa izvedene tabele

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi izvedene tabele kliknite na dugme Još na dnu trake za pomeranje da biste videli sve raspoložive stilove, a zatim kliknite na dugme Obriši na dnu galerije.

  Slika glavne trake programa Excel

Uslovno oblikovanje podataka u izvedenoj tabeli

Koristite uslovno oblikovanje da biste lakše vizuelno pretraživali i analizirali podatke, otkrivali kritične probleme i identifikovali šablone i trendove. Uslovno oblikovanje pomaže da odgovorite na specifična pitanja o podacima. Postoje važne razlike koje morate da razumete kada koristite uslovno oblikovanje u izvedenoj tabeli:

 • Ako promenite raspored izvedene tabele pomoću filtriranja, skrivanja nivoa, skupljanja i razvijanja nivoa ili premeštanja polja, uslovno oblikovanje se zadržava sve dok se polja ne uklone iz osnovnih podataka.

 • Opseg uslovnog oblikovanja za polja u oblasti Vrednosti može biti zasnovan na hijerarhiji podataka i utvrđuje se pomoću svih vidljivih podređenih objekata (sledeći niži nivo u hijerarhiji) nadređenog objekta (sledeći viši nivo u hijerarhiji) u redovima nekih kolona ili kolonama nekih redova.

  Napomena: U hijerarhiji podataka podređeni objekti ne nasleđuju uslovno oblikovanje od nadređenih niti nadređeni objekti nasleđuju uslovno oblikovanje od podređenih.

 • Postoje tri metoda za određivanje opsega uslovnog oblikovanja polja u oblasti Vrednosti: po izboru, po odgovarajućem polju i po polju za vrednost.

Dodatne informacije potražite u članku Primena uslovnog oblikovanja.

Promena formata broja za polje

 1. Izaberite željeno polje u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Postavke polja.

  Slika glavne trake programa Excel

  U dijalogu Postavke polja biće prikazane oznake i filteri izveštaja. Dijalog Postavke polja za vrednosti prikazuje vrednosti.

 3. Kliknite na dugme Format broja na dnu dijaloga.

 4. U dijalogu Oblikovanje ćelija, na listi Kategorija izaberite format broja koji želite da koristite.

 5. Izaberite željene opcije, a zatim dva puta kliknite na dugme U redu.

  Možete i da desnim tasterom miša kliknete na polje sa vrednostima, a zatim izaberete stavku Format broja.

Uključivanje oblikovanja OLAP servera

Ako ste povezani sa bazom podataka analitičke obrade podataka na mreži (OLAP) sistema Microsoft SQL Server Analysis Services, možete da odredite koji se formati OLAP servera preuzimaju i prikazuju sa podacima.

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Podaci kliknite na dugme Promeni izvor podataka, a zatim izaberite stavku Svojstva veze.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Svojstva veze, na kartici Korišćenje, a zatim u odeljku Oblikovanje OLAP servera uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste omogućili ili onemogućili oblikovanje broja, kao što je valuta, datumi i vremena, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Format broja.

  • Da biste omogućili ili onemogućili stilove fonta, kao što su podebljano, kurziv, podvučeno i precrtano, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Stil fonta.

  • Da biste omogućili ili onemogućili boje popune, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Boja popune.

  • Da biste omogućili ili onemogućili boje teksta, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Boja teksta.

Čuvanje ili odbacivanje oblikovanja

 1. Kliknite bilo gde u izvedenoj tabeli.

  To prikazuje karticu Alatke za izvedenu tabelu na traci.

 2. Na kartici Analiza ili Opcije, u grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Na kartici Raspored i oblikovanje, u okviru stavke Format uradite nešto od sledećeg:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Očuvaj oblikovanje ćelija po ažuriranju da biste raspored i oblik izvedene tabele sačuvali tako da se koriste uvek kada izvršavate neku operaciju nad izvedenom tabelom.

  • Opozovite izbor u polju za potvrdu Očuvaj oblikovanje ćelija po ažuriranju da biste odbacili raspored i oblik izvedene tabele i koristili podrazumevani raspored i oblik svaki put kada izvodite operaciju nad izvedenom tabelom.

  Napomena: Iako ova opcija utiče i na oblikovanje izvedene tabele, ne zadržavaju se linije trenda, oznake podataka, trake sa greškama i druge promene određenih grupa podataka.

U usluzi Excel Online možete da primenite sortiranje i filtriranje na izvedenu tabelu i premeštate polja i menjate postavke polja za vrednost na listi polja, ali ne možete da promenite raspored podataka. Morate da koristite verziju za računare da biste mogli da promenite raspored. Pogledajte članak Dizajniranje rasporeda i oblikovanja izvedene tabele

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×