Dizajniranje obrasca za objedinjavanje

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Pomoću objedinjavanja obrazaca, vaši korisnici možete da konsolidujete podatke iz više različitih obrazaca u jedan obrazac. Ovo je korisno kada korisnici žele da uporede ili rezimiraju podatke iz nekoliko srodnih obrazaca. Na primer, može biti koristan i za menadžera čiji tim popunjava sedmični obrasce izveštaja o statusu da biste objedinili podatke iz tih obrazaca u jedan izveštaj sa rezimeom za njen trener.

U ovom članku

Načini na koje korisnici mogu objedinjavanje obrazaca

Sa dizajniranjem

Radnje objedinjavanja za polja i grupe

Definisanje prilagođenog objedinjavanje postavke za kontrole

Načini na koje korisnici mogu objedinjavanje obrazaca

Lokacija obrasca određuje kako korisnik može da objedinite ih sa drugim oblicima. Sledeća lista objašnjava različite lokacije na kojoj se može uskladištiti Microsoft Office InfoPath obrasci i kako korisnici mogu objedinjavanje obrazaca koji su uskladišteni na tim lokacijama:

 • Lokalnog čvrstog diska ili mrežne lokacije    Korisnik otvorite obrazac u programu InfoPath. Ovaj obrazac se zove ciljni obrazac zato što je to obrazac u koji će biti objedinjene druge oblike. Korisnik zatim klikne Objedinjavanje obrazaca u meniju datoteka i biranje dodatnih obrazaca – izvor obrasci – da biste objedinili sa ciljni obrazac.

  Napomena: Možete da otvorite novi, prazan obrazac i zatim koristite istu proceduru da biste objedinili prazan obrazac pomoću dodatnih obrazaca koji su zasnovani na istom predlošku obrasca.

 • Biblioteka dokumenata na SharePoint lokaciji    Obrasci se mogu skladištiti u biblioteci dokumenata na lokaciji Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007ili Microsoft Office Forms Server 2007 . U meniju Prikaz u biblioteci dokumenata gde su uskladištene na obrasce, korisnik može da izaberite prikaz Dokumentima za objedinjavanje , a zatim izaberite obrasce koje želi da objedinite. Kada objedinjavanje obrazaca na ovaj način, nije neophodno da bi korisnik mogao da prvo Otvorite ciljnu obrasca kao što je opisano u prethodnom primeru.

  Napomena: Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, korisnici mogu da popune obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca pomoću Veb pregledača. Procedura za objedinjavanjem obrazaca u SharePoint biblioteci koji su zasnovani na predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem je isto kao objedinjavanjem obrazaca koji korisnici otvore i popune u programu InfoPath.

 • InfoPath obrazaca za e-pošte u Microsoft Office Outlook 2007    Korisnik možete objediniti više obrazaca iz unutar Office Outlook 2007 tako što ćete ih izabrati u prikazu fasciklu u kojoj su uskladišteni na obrasce, a zatim izabrati Objedinjavanje obrazaca u meniju Radnje .

Napomena: Kada korisnici objedinjavanja obrazaca originalnim obrascima se ne brišu. Podaci iz objedinjene obrasci se dodaje ciljni obrazac. Preporučuje se da korisnici čuvaju ciljni obrazac, sa objedinjenih podataka kao novi obrazac kako ne bi zameniti podatke u izvornom obliku.

Vrh stranice

Sa dizajniranjem

Sada kada ste se upoznali sa načine na koje korisnici mogu objedinjavanje obrazaca zasnovanih na lokaciji u obrascu, važno je da razumete kako biste mogli da omogućite određene kontrole za podršku objedinjavanje i kako kombinuje podatke iz pojedinačnih polja kada Objedinjuje obrasce. Ove informacije – zajedno sa razumevanje kako korisnici planirate da koristite objedinjenih podataka – je ključni deo kreiranje predložaka obrazaca koji omogućavaju korisnicima da lako možete da objedinite obrasce.

Kada dodate kontrolu u predložak obrasca, on je povezana sa polja ili grupe u predložak obrasca izvor podataka. Ako dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, izvora podataka se kreira za vas kada dodajete kontrole. Ako ste Dizajniranje predloška obrasca koji je zasnovan na spoljnog izvora podataka, kao što su XML šemu ili Veb usluge, kontrole koje dodate u predložak obrasca mora biti povezana polja ili grupe u tom izvoru podataka.

Kada omogućite postavke objedinjavanja za kontrolu, zapravo omogućite postavke objedinjavanja za polja ili grupe koja je povezana kontrola. Postavke objedinjavanja se razlikuju u zavisnosti od polja ili grupe i tip podataka. Određene tipove polja ili grupe ne podržavaju objedinjavanje.

Da biste bolje razumeli kako objedinjavanja obrazaca funkcioniše, zamislite da ste dizajnirali predložak obrasca izveštaja o troškovima koji sadrži kontrolu okvira za tekst koja je povezana sa poljem koje nisu ponavlja u izvoru podataka koji koristi tip podataka "tekst". Ovo polje se koristi za skladištenje svakog korisnika preduzeća poravnanje za snimljena troškove. U ovom primeru poziva polja svrhu i povežete kontrolu okvira za tekst sa oznakom Svrhu poslovanja .

Zamislite da 3 korisnika – Bob Kelly, Nate Ned i Judy Lew – popunjavaju obrasce zasnovane na predlošku obrasca. U polju Svrhu poslovanja Boban tipove konferencijeNate tipovi Klijenta posetitei Džudi tipove Poslovnog putovanja. Pošto kontrole okvira za tekst koji koriste tip podataka "tekst" ne podržavaju objedinjavanje podataka podrazumevano, menadžer koji objedinjuje ove obrasce izveštaja o troškovima će da vidite samo jedan vrednost u polju Svrhu poslovanja – vrednost koja se već nalaze u ciljni obrazac. Dakle, na primer, ako je Džudi je obrazac ciljni obrazac, samo vrednost koju ste uneli Džudi će se pojaviti u objedinjeni obrazac za ovo polje.

Tako što ćete prilagoditi postavke objedinjavanja za polja ili grupe koja je povezana sa kontrolom, korisnicima možete objediniti to polje ili grupe podataka iz većeg broja obrazaca. U ovom primeru, možete da prilagodite postavke objedinjavanja za kontrolu okvira za teksteBusiness Purpostako da korisnici mogu objedinjavanje podataka iz obrazaca koji sadrže to polje. Možete da prilagodite postavke objedinjavanja dodatno omogućavanjem znak za razdvajanje pojavi između svake objedinjenih vrednosti. Znak za razdvajanje može biti razmak, zarez, tačku i zarez, vertikalnu liniju, prelom reda, prelom pasusa ili podvlačenja. Na primer, ako Boban otkuca konferencije u polju Svrhu poslovanja , Nate tipovi Klijenta posetite, Džudi tipove Poslovnog putovanjai omogućili da objedinjavanje za to polje i navedite znaka za razdvajanje u zarez, rezultujući objedinjenih podataka će Prikaži kao poslovnog putovanja, posetite klijenta, konferencija (ako je Džudi obrazac ciljni obrazac).

Napomena: Automatski se dodaju razmak iza zareza i tačka i zarez za razdvajanje.

Prilikom dodavanja znak za razdvajanje može pomoći da razlikujete određene vrednosti, dodatno možete prilagoditi kako Objedini podatke tako što ćete dodati jedinstvene prefiks svake vrednosti koje se nalaze u polja ili grupe. Kada dodate prefiks, možete da izaberete vrednost iz drugog polja ili unesite funkcija koji želite da koristite kao prefiks. Dodavanje prefiks mogu pomoći korisnicima da identifikujete izvor originalne podatke. Na primer, možete da omogućite ime osobe koja je popunila obrazac – vrednost koja je uneta u drugom polju – da se pojavi kao prefiks vrednosti koje se nalaze u drugo polje. Zatim, kada objedinjuje više obrazaca, vrednosti iz izvora obrasca prikazaće se objedinjene vrednosti i te vrednosti će imati identifikatore.

Na primer, ako identifikujete polja koje skladišti korisničkog imena kao prefiks i kreiranje concat funkciju koja se dodaje dvotačku nakon svaku instancu tu vrednost, korisnici mogu lako da vide ko uneta vrednost čak i nakon nekoliko obrazaca objedinjuje. U ovom primeru, ako je Judy Lew obrazac ciljni obrazac, rezultujući prefixed podaci će se pojaviti kao Poslovnog putovanja, Nate Ned: posetite klijenta, Bob Kelly: konferencije.

Napomene: 

 • Prefiks se ne dodaje ciljni obrazac – Judy Lew obrasca u ovom slučaju – da biste izbegli dodatkom suvišne prefiksa ako Objedinjeni podaci se čuvaju u obrascu, a zatim obrasca Objedini ponovo.

 • Kada korisnik objedinjuje InfoPath obrazaca koji se nalaze na čvrstom disku ili mrežnu lokaciju, na SharePoint lokaciji ili InfoPath obrazaca za e-pošte u Office Outlook 2007, rezultujući objedinjenih podataka prikazuje se obrnutim redosledom iz redosledu kojim su izabrane obrasce. Na primer, ako korisnik izabere tri obrasce, počevši od Boban, zatim bira Džudi je, a zatim Nateova, u obrascu rezultata koji sadrži objedinjenih podataka, Nateova podataka će se pojaviti prvo praćen Džudi je podataka, a zatim je Boban.

 • Pored prilagođavanja postavke objedinjavanja za pojedinačne kontrole, možete da onemogućite objedinjavanje obrazaca za ceo predložak obrasca da biste sprečili korisnike da objedinjavanje obrazaca koji su zasnovani na njoj. Kada se onemogući objedinjavanje obrazaca, korisnici koji popunjavanje obrasca nemaju pristup komandu Objedinjavanje obrazaca u meniju datoteka .

 • Da biste se uverili da obrazac predložak je ispravno konfigurisan da objedinite druge oblike, testirajte ga tako što ćete objavljivanje predloška obrasca, a zatim kreiranje i čuvanje barem pet obrazaca zasnovanih na predlošku obrasca sa probnim podacima. Nakon čuvanja obrazaca, otvorite predložak obrasca u režimu za dizajniranje, a zatim kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama... U režimu pregleda, objedinjavanje obrazaca za uzorak. Ako ispravno objedinjavanja obrazaca, možete da objavite predložak obrasca i dozvoli korisnicima da biste kreirali obrasce zasnovane na predlošku obrasca.

 • Pružite korisnicima proceduru o tome kako da objedinite obrasce. Ovu proceduru možete razviti kada se testira predloška obrasca za objedinjavanje.

Vrh stranice

Radnje objedinjavanja za polja i grupe

Sledeće radnje objedinjavanja se razlikuju u zavisnosti od tipa podataka polja ili grupe.

Kada konfigurišete postavke objedinjavanja za bilo koji tip polja ili grupe, koje možete da odaberete da zanemarite vrednosti u izvoru obrazaca i zadržali vrednosti u ciljni obrazac, ili odaberite postavku prilagođenih objedinjavanje. Sledeća tabela opisuje postavke prilagođenog objedinjavanja za svaki tip polja ili grupe.

Tip polja ili grupe

Postavke dostupne objedinjavanja

Primeri kontrole koje mogu biti povezane sa ovaj tip polja

Koji se ne ponavljaju polja

 • Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazne polja

  • Dodavanje znaka za razdvajanje između stavki

  • Dodavanje prefiks svake stavke

 • Okvir za tekst

 • Okvir padajuće liste

 • Combo box

Polje koje se ponavlja

 • Umetanje vrednosti iz izvora obrazaca pre ili posle vrednost u ciljni obrazac

  • Uklanjanje prazna polja

 • Lista sa znakovima za nabrajanje

 • Numerisana lista

 • Čist liste

 • Okvir sa listom za višestruki izbor

Koji se ne ponavljaju XHTML polja

 • Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazne polja

  • Dodavanje znaka za razdvajanje između stavki

  • Dodavanje prefiks svake stavke i oblikovanje teksta prefiks

Okvir za obogaćeni tekst

Polje koje se ponavlja XHTML

 • Umetanje vrednosti iz izvora obrazaca pre ili posle vrednost u ciljni obrazac

  • Uklanjanje prazna polja

 • Lista sa znakovima za nabrajanje

 • Numerisana lista

 • Čist liste

 • Ponavljajuća tabela

Polje atributa

 • Zamena vrednosti u ciljni obrazac sa vrednošću iz izvora obrasca

  Ako korisnik izabere više obrazaca, vrednost iz poslednjeg obrazac koji je korisnik izabere biće vrednost koja se čuvaju u ciljni obrazac. Na primer, ako korisnik izabere tri obrasce, počevši od Boban, zatim bira Džudi je, a zatim Nateova, podaci iz polja atributa koje je u obliku Nateova će zameniti prvobitnu vrednost u ciljni obrazac.

  Napomena: U zavisnosti od operativnog sistema osobe koja objedinjuje obrasce, mogu se razlikovati očuvanog vrednost.

 • Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazne polja

  • Dodavanje znaka za razdvajanje između stavki

  • Dodavanje prefiks svake stavke

Sve kontrole mogu da sadrže tip polja atribut.

Koji se ne ponavljaju grupe

 • Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrazaca

 • Odeljak

 • Opcionalni odeljak

Grupa koja se ponavlja

 • Umetanje vrednosti iz izvora obrazaca pre ili posle vrednost u ciljni obrazac

  • Uklanjanje prazna polja

 • Lista sa znakovima za nabrajanje

 • Numerisana lista

 • Čist liste

 • Okvir sa listom za višestruki izbor

 • Ponavljajuća tabela

Vrh stranice

Definisanje prilagođenog objedinjavanje postavke za kontrole

Koristite procedure u ovom odeljku da biste definisali prilagođeni objedinjavanje postavke za standardne i ponavljajuće kontrole.

Napomena: Kada omogućite postavke objedinjavanja za kontrolu, zapravo omogućite postavke objedinjavanja za polja ili grupe koja je povezana kontrola. Postavke objedinjavanja se razlikuju u zavisnosti od polja ili grupe i tip podataka. Određene tipove polja ili grupe ne podržavaju objedinjavanje. Takođe možete da promenite postavke objedinjavanja tako što ćete urediti svojstva polja ili grupe u izvoru podataka. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na polje ili grupu u oknu zadataka " Izvor podataka " u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva i zatim na kartici pravila i objedinjavanje , kliknite na dugme Postavke objedinjavanja.

Standardne kontrole obuhvataju kontrole koje obično koristite za prikupljanje i prikazivanje informacija. Ove kontrole spadaju okvira za tekst, okvira sa listom opcija, polja za potvrdu i dugmad. Ponavljajuće i opcionalne kontrole obuhvataju kontrole liste, ponavljajuće tabele, ponavljajuće sekcije i opcionalni odeljci. Ove kontrole omogućavaju korisnicima da biste umetnuli stavke liste, redove, skupove zapisa i opcionalne informacije kada popunjavanje obrasca. Na primer, u predlošku obrasca izveštaja o troškovima ponavljajuću tabelu možete koristiti da biste dozvolili korisnicima da biste dodali redove za onoliko koliko im je potrebno da unesete svoje određen broj stavki troškova.

Napomene: 

 • Neke kontrole su povezane sa poljima koja nije moguće objediniti. Na primer, vrednosti u kontrole birača datuma ili kontrole polja za potvrdu nije moguće objediniti zato što nije moguće objediniti tip podataka koje sadrže. Kontrole koje sadrže digitalni potpisi nikada ne mogu biti objedinjene jer bi to poništavanje digitalni potpis.

 • Neke kontrole sadrže dodatne opcije. Na primer, kada budete prilagođavali postavke objedinjavanja za kontrolu okvira za obogaćeni tekst, možete izabrati fonta, kao i opcije oblikovanja.

Definisanje prilagođenog objedinjavanje postavke za standardne kontrole

Standardne kontrole obuhvataju okvira za tekst, okvira za obogaćeni tekst i kombinovanim okvirima. U ovom članku za više informacija pogledajte članak Radnje objedinjavanja za polja i grupe .

Napomena: Kontrole koje se dodaju u odeljcima – drugim rečima, podređeni kontrole nadređeni kontrole – samo podržavaju objedinjavanje ako je omogućena za nadređenu kontrolu.

 1. Dvaput kliknite na kontrolu koju želite da izmenite.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole , izaberite karticu Više opcija .

 3. U okviru Objedinjavanje obrazaca, izaberite stavku Postavke objedinjavanja.

 4. U okviru Radnje za ovo polje, kliknite na dugme Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrasce.

 5. Da biste isključili polja koja ne sadrže podatke, u okviru Kombinovanje opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zanemari prazne polja (preporučuje se) .

 6. Odvojili svaku stavku sa liste Odaberite znak za razdvajanje pojavi između vrednosti u kontroli koja se pojavljuje u ciljni obrazac.

  Tehničke detalje

  Dodavanje znaka za razdvajanje mogu pomoći korisnicima da odredite korisnika koji je unet podataka kada su objedinjenih podataka iz većeg broja obrazaca. Na primer, odabrati zarez („,”) za određenu kontrolu dovešće do podatke iz te kontrole koja se razdvojene tačkom i zarezom kada objedinjuje više obrazaca zasnovanih na predlošku obrasca.

 7. Da biste dodali prefiks pre svaku vrednost koja se pojavljuje u kontroli kada korisnici objedinjavanje obrazaca zasnovanih na tom predlošku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Stavi prefiks u svaki artikal kao , a zatim odaberite stavku stavke koje želite da zasnujete prefiks.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

  2. U dijalogu Umetanje formule uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste koristili polje u formuli, kliknite na dugme Umetni polje ili grupu, kliknite na polje koje želite da koristite u dijalogu Izbor polja ili grupe i zatim kliknite na dugme u redu.

   • Da biste koristili funkciju u formuli, kliknite na dugme Umetni funkcijuizaberite funkciju koju želite da koristite u dijalogu Umetanje funkcije i zatim kliknite na dugme u redu.

    Savet: Ako funkcija zahteva korišćenje parametara, izaberite funkciju u dijalogu Umetanje funkcije , kliknite na dugme u redu, a zatim u okvir Formula u dijalogu Umetanje formule , kliknite dvaput na funkciju koju ste dodali i kliknite na polje ili grupa. Veze ka više informacija o funkcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte .

   • Da biste umetnuli vrednost ili matematički operator u formulu, otkucajte vrednost ili simbol za matematičku operaciju u polju za formulu .

  Operacija

  Simbol

  Add

  +

  Oduzimanje

  -

  Množenje

  *

  Deljenje

  /

  • Napomena: Ako formula koristi operator deljenja (/), uverite se da je razmak pre i posle deljenja. Ako operator deljenja nema razmaka pre i posle nje, možda ćete tumačenje InfoPath „/” kao znak za razdvajanje XPath lokaciju korake za, a ne kao operator za deljenje.

  • Da biste proverili formula za ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Potvrda Formula.

Definisanje prilagođenog objedinjavanje postavki za standardne odeljak

Standardni odeljci su skladišta za druge kontrole. Odeljke možete da uključite bilo koje kontrole navedene u oknu zadatka kontrole , uključujući druge odeljke. U ovom članku za više informacija pogledajte članak Radnje objedinjavanja za polja i grupe .

Napomena: Kontrole koje se dodaju u odeljcima – drugim rečima, podređeni kontrole nadređeni kontrole – samo podržavaju objedinjavanje ako je omogućena za nadređenu kontrolu.

 1. Kliknite dvaput na odeljak koji želite da izmenite.

 2. U dijalogu Svojstva odeljka , izaberite karticu Više opcija .

 3. U okviru Objedinjavanje obrazaca, izaberite stavku Postavke objedinjavanja.

 4. U okviru Radnje za ovu grupu, kliknite na dugme Kombinovanje sadržaja grupe u izvora i cilja obrasce (podrazumevano).

  Napomena: Postavke objedinjavanja za svaku polja i grupe u ovoj grupi određuje kako se objedinjenih podataka.

Definisanje prilagođenog objedinjavanje postavki za koje se ponavljaju kontrola i odeljaka

Ponavljajućih kontrola uključuju ponavljajuće sekcije, ponavljajuće tabele i liste sa znakovima za nabrajanje. U ovom članku za više informacija pogledajte članak Radnje objedinjavanja za polja i grupe .

Napomena: Kontrole koje se dodaju u odeljcima – drugim rečima, podređeni kontrole nadređeni kontrole – samo podržavaju objedinjavanje ako je omogućena za nadređenu kontrolu.

 1. Dvaput kliknite na kontrolu koju želite da izmenite.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole , izaberite karticu Više opcija .

 3. U okviru Objedinjavanje obrazaca, izaberite stavku Postavke objedinjavanja.

 4. U okviru Radnje za ovu ponavljajuću grupu, kliknite na dugme Umetni grupe iz izvora obrazaca u ciljni obrazac (podrazumevano).

 5. Da biste odredili gde će se pojaviti grupe iz izvora obrazaca u ciljni obrazac, u okviru Opcije umetanja, izaberite stavku posle grupe u ciljni obrazac ili pre nego što grupama u ciljni obrazac.

 6. Da biste uklonili prazne vrednosti iz objedinjenih obrazaca, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ukloni prazne grupe (preporučuje se) .

 7. Da biste kombinovali grupe čiji kontrole sadrže iste vrednosti, pa se smanjuje redundantnost, potvrdite izbor u polju za potvrdu Kombinovanje grupe sa istim vrednostima polja i kliknite na dugme pored polja da biste uporedili da biste izabrali polja da biste kombinovali.

Definisanje prilagođenog objedinjavanje postavke za opcionalni odeljci

Opcionalni odeljci sadrže druge kontrole. Korisnicima možete da umetnete ili uklonite opcionalni odeljci kada popunjavanje obrasca. U ovom članku za više informacija pogledajte članak Radnje objedinjavanja za polja i grupe .

Napomena: Kontrole koje se dodaju u odeljcima – drugim rečima, podređeni kontrole nadređeni kontrole – samo podržavaju objedinjavanje ako je omogućena za nadređenu kontrolu.

 1. Dvaput kliknite na kontrolu koju želite da izmenite.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole , izaberite karticu Više opcija .

 3. U okviru Objedinjavanje obrazaca, izaberite stavku Postavke objedinjavanja.

 4. U okviru Radnje za ovu grupu, kliknite na dugme Kombinovanje sadržaja grupe u izvora i cilja obrasce (podrazumevano).

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×