Dizajner relacionih upita (Power Pivot)

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prilikom uvoza relacionih podataka SQL servera pomoću programskog dodatka Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 možete interaktivno da izgradite upit koristeći dizajner relacionih upita. Dizajner relacionih upita vam pomaže da kreirate upit koji navodi podatke za preuzimanje relacionih podataka iz sistema Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database i paralelnog skladišta podataka Microsoft SQL servera. Koristite grafički dizajner upita da biste istražili metapodatke, interaktivno napravili upit i pregledali rezultate upita.  Možete da koristite i dizajner upita zasnovan na tekstu da biste pregledali upit koji je izgradio grafički dizajner upita ili da biste izmenili upit. Osim toga, možete da uvezete postojeći upit iz datoteke ili izveštaja.

 1. Otvorite prozor PowerPivot.

 2. Izaberite stavke Preuzmi spoljne podatke > Iz baze podataka > Sa SQL servera.

 3. U čarobnjaku za uvoz tabele navedite ime servera, akreditive i bazu podataka. Kliknite na dugme Dalje.

 4. Izaberite stavku Napiši upit koji će odrediti podatke za uvoz. Kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite stavku Dizajn da biste otvorili dizajner relacionih upita.

Ako želite, možete da napišete upit SQL jezikom koristeći uređivač zasnovan na tekstu. Da biste prešli na dizajner upita zasnovan na tekstu, na traci sa alatkama kliknite na Uredi kao tekst. Nakon što uredite upit u dizajneru upita zasnovanom na tekstu, više nećete moći da koristite grafički dizajner upita.

Napomena: Da biste naveli upit za izvore podataka tipa Oracle, OLE DB, ODBC i Teradata, morate da koristite dizajner upita zasnovan na tekstu.

U ovom članku

Grafički dizajner upita

U grafičkom dizajneru upita možete da istražujete tabele i prikaze baze podataka, interaktivno da pravite SQL SELECT izraz koji određuje tabele i kolone baze podataka iz kojih se preuzimaju podaci za skup podataka. Sami birate polja koja ćete uključiti u skup podataka i opcionalno određujete filtere koji ograničavaju podatke u skupu podataka. Možete da odredite da se filteri koriste kao parametri i da navedete vrednost filtera u vremenu izvršavanja. Ako odaberete više tabela, dizajner upita opisuje relaciju između skupova dve tabele.

Grafički dizajner upita je podeljen na tri oblasti. Raspored dizajnera upita se menja u zavisnosti od toga da li upit koristi tabele/prikaze ili uskladištene procedure/funkcije koje se vrednuju po tabeli.

Napomena: 

Paralelno skladište podataka SQL servera ne podržava uskladištene procedure ili funkcije koje se vrednuju po tabeli.

Sledeća slika prikazuje grafički dizajner upita kada se koristi sa tabelama ili prikazima.

Dizajner relacionih upita

Sledeća slika prikazuje grafički dizajner upita kada se koristi sa uskladištenim procedurama ili funkcijama koje se vrednuju po tabeli.

rs_relational_graphical_SP

Sledeća tabela opisuje funkciju svakog okna.

Okno

Funkcija

Prikaz baze podataka

Prikazuje hijerarhijski pregled tabela, prikaza, uskladištenih procedura i funkcija koje se vrednuju po tabeli koje su organizovane po šemi baze podataka.

Izabrana polja

Prikazuje listu imena polja baze podataka iz izabranih stavki u oknu prikaza baze podataka. Ova polja postaju kolekcija polja za skup podataka.

Parametri funkcije

Prikazuje listu ulaznih parametara za uskladištene procedure ili funkcije koje se vrednuju po tabeli u oknu prikaza baze podataka.

Relacije

Prikazuje listu relacija koje se izvode iz izabranih polja za tabele ili prikaze u oknu prikaza baze podataka ili ručno kreiranih relacija.

Primenjeni filteri

Prikazuje listu polja i kriterijuma filtera za tabele ili prikaze u prikazu baze podataka.

Rezultati upita

Prikazuje uzorke podataka za skup rezultata automatski generisanog upita.

Okno prikaza baze podataka

Okno prikaza baze podataka prikazuje metapodatke za objekte baze podataka za koje imate dozvolu, što je određeno vezom i akreditivima izvora podataka. Hijerarhijski prikaz prikazuje objekte baze podataka organizovane po šemi baze podataka. Proširite čvor za svaku šemu da biste videli tabele, prikaze, uskladištene procedure i funkcije koje se vrednuju po tabeli. Proširite tabelu ili prikaz da biste videli kolone.

Okno „Izabrana polja“

Okno „Izabrana polja“ prikazuje polja u skupu podataka, kao i grupe i agregatne funkcije koje će biti uključene u upit.

Prikazane su sledeće opcije:

 • Izabrana polja   Prikazuje polja baze podataka koju ste izabrali za tabele ili prikaze ili ulaznih parametara za uskladištene procedure ili funkcije koje se vrednuju po tabeli. Polja koja su prikazane u ovom oknu postaju kolekciju polja za skupa podataka.

 • Koristite okno „Podaci izveštaja“ da biste videli kolekciju polja za skup podataka.

 • Grupisanje i Agregiranje Uključuje/isključuje upotrebu grupisanja i prikuplja u upitu. Ako isključite grupisanja i agregatne funkcije nakon što ste dodali grupisanja i agregatne funkcije, oni se uklanjaju. Tekst (nijedno), ukazuje da koriste bez grupisanja i agregatne funkcije. Ako ponovo uključite grupisanja i agregatne funkcije, prethodne grupisanja i agregatne funkcije su u prethodno stanje.

 • Brisanje polja Briše izabrana polja.

Grupisanje i agregiranje

Upiti za baze podataka sa velikom tabelom mogu da daju određeni broj redova sa podacima koji je suviše veliki da bi redovi mogli da se koriste i koji utiče na performanse mreže koja prenosi veliku količinu podataka. Kako bi se ograničio broj redova sa podacima, upit može da uključuje SQL agregatne funkcije koje rezimiraju podatke na serveru baze podataka.

Agregatne funkcije obezbeđuju rezimee podataka, a podaci se grupišu kako bi podržali agregatnu funkciju koja isporučuje rezimirane podatke. Kada koristite agregatnu funkciju u upitu, druga polja koje upit vraća se automatski grupišu i upit uključuje SQL odredbu GROUP BY. Možete da rezimirate podatke, a da ne dodate agregatne funkcije tako što ćete koristiti samo opciju Grupisano po na listi Grupiši i agregiraj. Većina agregatnih funkcija obuhvata verziju koja koristi ključnu reč DISTINCT. Uključivanje ključne reči DISTINCT eliminiše duplirane vrednosti.

Microsoft SQL Server koristi Transact-SQL, a paralelno skladište podataka Microsoft SQL servera koristi SQL. Oba dijalekta SQL jezika podržavaju odredbu, ključnu reč i agregatnu funkciju koju navodi dizajner upita.

Na sledećoj tabeli su prikazane agregatne funkcije i kratki opisi.

Skup

Opis

Avg

Vraća prosek svih vrednosti u grupi. Primenjuje SQL agregatnu funkciju AVG.

Count

Vraća broj stavki u grupi. Primenjuje SQL agregatnu funkciju COUNT.

Count Big

Vraća broj stavki u grupi. To je SQL agregatna funkcija COUNT_BIG. Razlika između COUNT i COUNT_BIG je što COUNT_BIG uvek vraća bigint vrednost tipa podataka.

Min

Vraća minimalnu vrednost u grupi. Primenjuje SQL agregatnu funkciju MIN.

Max

Vraća maksimalnu vrednost u grupi. Primenjuje SQL agregatnu funkciju MIN.

StDev

Vraća statističku standardnu devijaciju svih vrednosti u grupi. Primenjuje SQL agregatnu funkciju STDEV.

StDevP

Vraća statističku standardnu devijaciju za populaciju svih vrednosti u izrazu specifičnom za grupu. Primenjuje SQL agregatnu funkciju STDEVP.

Sum

Vraća zbir svih vrednosti u grupi. Primenjuje SQL agregatnu funkciju SUM.

Var

Vraća statističku varijansu svih vrednosti u grupi. Primenjuje SQL agregatnu funkciju VAR.

VarP

Vraća statističku varijansu za popunjavanje svih vrednosti u grupi. Primenjuje SQL agregatnu funkciju VARP.

Avg Distinct

Vraća jedinstvene prosečne vrednosti. Primenjuje kombinaciju agregatne funkcije AVG i ključne reči DISTINCT.

Count Distinct

Vraća jedinstvene brojeve. Primenjuje kombinaciju agregatne funkcije COUNT i ključne reči DISTINCT.

Count Big Distinct

Vraća jedinstveni broj stavki u grupi. Primenjuje kombinaciju agregatne funkcije COUNT_BIG i ključne reči DISTINCT.

StDev Distinct

Vraća jedinstvene statističke standardne devijacije. Primenjuje kombinaciju agregatne funkcije STDEV i ključne reči DISTINCT.

StDevP Distinct

Vraća jedinstvene statističke standardne devijacije. Primenjuje kombinaciju agregatne funkcije STDEVP i ključne reči DISTINCT.

Sum Distinct

Vraća jedinstvene zbirne vrednosti. Primenjuje kombinaciju agregatne funkcije SUM i ključne reči DISTINCT.

Var Distinct

Vraća jedinstvene statističke varijanse. Primenjuje kombinaciju agregatne funkcije VAR i ključne reči DISTINCT.

VarP Distinct

Vraća jedinstvene statističke varijanse. Primenjuje kombinaciju agregatne funkcije VARP i ključne reči DISTINCT.

Okno „Parametri funkcije“

Okno „Parametri funkcije“ prikazuje parametre za uskladištene procedure ili funkcije koje se vrednuju po tabeli. Prikazane su sledeće kolone:

 • Ime parametra Prikazuje ime parametra koji definišu uskladištene procedure ili funkcije vrednuju po tabeli.

 • Vrednost   Vrednost koja se koristi za parametar kada se upit pokrene da biste preuzeli podatke da biste prikazali u oknu rezultata upita za vreme dizajniranja. Ova vrednost ne koristi za vreme izvršavanja.

Okno „Relacije“

Okno „Relacije“ prikazuje relacije spoja. Relacije mogu da budu otkrivene automatski iz relacija sporednog ključa koje se preuzimaju iz metapodataka baze podataka ili možete da ih kreirate ručno.

Prikazane su sledeće opcije:

 • Automatsko otkrivanje. Uključuje/isključuje auto-detect funkciju koja automatski kreira relacije između tabela. Ako automatsko otkrivanje uključen, dizajner upita se kreiraju relacije iz sporedni ključevi u tabelama; u suprotnom, morate ručno da kreirate relacija. Kada izaberete stavku tabela u oknu prikaza baze podataka , automatsko otkrivanje automatski pokuša da biste kreirali relacije. Ako uključite automatsko otkrivanje nakon što ste ručno kreirali spojevi, te spojevi odbaciće se.

  Važno: Kada koristite funkciju sa paralelnim skladištem podataka SQL servera, nisu obezbeđeni metapodaci neophodni za kreiranje spojeva i nije moguće automatsko otkrivanje relacija. Ako upit preuzima podatke iz paralelnog skladišta podataka SQL servera, svi spojevi tabela moraju da budu ručno kreirani.

 • Dodavanje veze. Dodaje vezu na listu veza .

  Ako je automatsko otkrivanje isključeno, tabele čije se kolone koriste u upitu automatski se dodaju na listu Relacija. Kada automatsko otkrivanje identifikuje da su dve tabele povezane, jedna tabela se dodaje u kolonu Leva tabela, druga u kolonu Desna tabela i između njih se kreira unutrašnji spoj. Svaka relacija generiše odredbu JOIN u upitu. Ako tabele nisu povezane, sve se navode u koloni Leva tabela, a kolona Tip spoja označava da tabele nisu povezane. Kada je automatsko otkrivanje uključeno, ne možete ručno da dodajete relacije između tabela za koje automatsko otkrivanje odredi da nisu povezane.

  Ako je automatsko otkrivanje isključeno, možete da dodajete i menjate relacije između tabela. Kliknite na dugme Uredi polja da biste odredili koja polja će se koristiti za spajanje dve tabele.

  Redosled po kom se relacije pojavljuju na listi Relacija je redosled kojim će se izvršavati spojevi u upitu. Možete da promenite redosled relacija tako što ćete ih premestiti nagore i nadole na listi.

  Kada koristite više relacija u upitu, jedna od tabela u svakoj relaciji, osim u prvoj, mora da upućuje na narednu relaciju.

  Ako prethodna relacija upućuje na obe tabele u relaciji, onda ona ne generiše posebnu odredbu spoja već se umesto toga dodaje uslov spoja u odredbu spoja generisanu za prethodnu relaciju. Tip spoja obezbeđuje prethodna relacija koja upućuje na iste tabele.

 • Uređivanje polja. Otvara se dijalog Uređivanje povezana polja u kojem ćete dodati i izmena relacije između tabela. Odaberete polja u tabelama nalevo i nadesno da biste se pridružili. Možete da se pridružite više polja iz leva i desna tabela da biste naveli više uslova spoj u relaciji. Dva polja koja spojite leve i desne tabele ne treba da imaju isto ime. Tip podataka polja mora imati kompatibilne tipove podataka.

 • Izbrišete relaciju. Briše izabranu relaciju.

 • Pomeranje nagore i Premesti nadole. Relacija se pomera nagore ili nadole na listi odnos . Redosled kojim relacija se smeštaju u upit može da utiče na rezultate upita. Relacija se dodaju na upit u redosledu se pojavljuju na listi Relacije .

Prikazane su sledeće kolone:

 • Ostalo tabele   Prikazuje ime prve tabele koja je deo relacije spoja.

 • Tip pridruživanja   Prikazuje tip PRIDRUŽIVANJE SQL izraza koji se koristi u automatski generisanog upita. Podrazumevano, ako je sporednog ključa ograničenje se otkrije, INNER JOIN koristi. Ostali tipovi spojeva može biti LEFT JOIN ili RIGHT JOIN. Ako nijedna od ove tipove pridruživanja odnosi, u koloni Tip spoja prikazuje Unrelated. Nema CROSS PRIDRUŽIVANJE spojevi se kreiraju za nepovezane tabele; Umesto toga, morate da kreirate ručno relacije spajajući kolone u tabelama levo i desno.

 • Desna tabela Prikazuje ime tabele u drugoj relacije spoja.

 • Pridruživanje polja Navodi par spojena polja, ako relacije ima više uslova spoj parova spojena polja su razdvojene zarezom (;).

Okno „Primenjeni filteri“

Okno „Primenjeni filteri“ prikazuje kriterijume koji se koriste za ograničavanje broja redova podataka koji se preuzimaju u vremenu izvršavanja. Kriterijumi navedeni u ovom oknu se koriste za generisanje SQL odredbe WHERE. Parametar se automatski kreira kada izaberete opciju parametra.

Prikazane su sledeće kolone:

 • Ime polja Prikazuje ime polja na koje se primenjuju kriterijumi.

 • Operator   Prikazuje operaciju koja se koristi u izrazu filtera.

 • Vrednost   Prikazuje vrednost koja se koristi u izrazu filtera.

 • Parametar   Prikazuje opciju za dodavanje parametar upita u upit.

Okno „Rezultati upita“

Okno „Rezultati upita“ prikazuje rezultate automatski generisanog upita koji je određen izabranim stavkama u ostalim oknima. Kolone u skupu rezultata su polja koja određujete u oknu „Izabrana polja“, a podaci u redovima su ograničeni filterima koje određujete u oknu „Primenjeni filteri“.

Ovi podaci predstavljaju vrednosti iz izvora podataka u vreme kada ste pokrenuli upit.

Redosled sortiranja u skupu rezultata je određen redosledom kojim se podaci preuzimaju iz izvora. Moguće je promeniti redosled sortiranja direktnom promenom teksta upita.

Traka sa alatkama grafičkog dizajnera upita

Traka sa alatkama grafičkog dizajnera upita sadrži sledeću dugmad koja vam olakšava da odredite ili vidite rezultate upita.

Dugme

Opis

Uredi kao tekst

Služi za prelaz na dizajner upita zasnovan na tekstu da biste videli automatski generisan upit ili izmenili upit.

Uvezi

Uvozi postojeći upit iz datoteke ili izveštaja. Podržani su tipovi datoteka .sql i .rdl.

Pokreni upit

Pokrenite upit. Okno „Rezultati upita“ prikazuje skup rezultata.

Vrh stranice

Razumevanje automatski generisanih upita

Kada u oknu prikaza baze podataka izaberete tabele i kolone ili uskladištene procedure i prikaze, dizajner upita preuzima osnovnu relaciju primarnog i sporednog ključa iz šeme baze podataka. Analiziranjem ovih relacija dizajner upita otkriva relacije između dve tabele i dodaje spojeve u upit. Zatim je moguće izmeniti upit dodavanjem grupa i agregatnih funkcija, dodavanjem ili menjanjem relacija i dodavanjem filtera. Da biste videli tekst upita koji prikazuje kolone iz kojih su podaci preuzeti, spojeve između tabela i bilo koju grupu ili agregatnu funkciju, kliknite na dugme Uredi kao tekst.

Vrh stranice

Dizajner upita zasnovan na tekstu

Dizajner upita zasnovan na tekstu vam omogućava da navedete upit pomoću jezika upita koga podržava izvor podataka, pokrenete upit i vidite rezultate u toku dizajniranja. Možete da odredite više SQL izraza, postavljate upit ili komandu za sintaksu za prilagođena proširenja za obradu podataka i upite koji su određeni kao izrazi.

Pošto dizajner upita zasnovan na tekstu ne izvršava prethodnu obradu upita, može da sadrži bilo koju vrstu sintakse upita. To je podrazumevana alatka za dizajniranje upita za veliki broj tipova izvora podataka.

Dizajner upita zasnovan na tekstu prikazuje traku sa alatkama i sledeća dva okna:

 • Upit   Prikazuje tekst upita, ime tabele ili ime uskladištene procedure u zavisnosti od tipa upita. Ne u svim tipovima upita dostupni su za sve tipove izvora podataka. Na primer, ime tabele podržano je samo za tip izvora podataka OLE DB.

 • Rezultat   Prikazuje rezultate pokrenutog upita za vreme dizajniranja.

Traka sa alatkama dizajnera upita zasnovanog na tekstu

Dizajner upita zasnovan na tekstu sadrži jednu traku sa alatkama za sve tipove komandi. U sledećoj tabeli je navedeno svako dugme na traci sa alatkama i njegova funkcija.

Dugme

Opis

Uredi kao tekst

Omogućava prelaz između dizajnera upita zasnovanog na tekstu i grafičkog dizajnera upita. Grafičke dizajnere upita ne podržavaju svi tipovi izvora podataka.

Uvezi

Uvozi postojeći upit iz datoteke ili izveštaja. Podržani su samo tipovi datoteka .sql i .rdl.

Ikona dizajnera relacionih upita

Pokreće upit i prikazuje skup rezultata u oknu „Rezultat“.

Tip komande

Moguće je izabrati komandu Text, StoredProcedure ili TableDirect. Ako uskladištena procedura sadrži parametre, pojavljuje se dijalog Definisanje parametara upita kada kliknete na dugme Pokreni na traci sa alatkama i tu možete da popunite vrednosti po potrebi.

Napomena: Ako uskladištena procedura vrati više skupova rezultata, koristi se samo prvi skup za popunjavanje skupa podataka.

Napomena: Komanda TableDirect je dostupna samo za tip izvora podataka OLE DB.

Tekst tipa komande

Dizajner relacionog upita se podrazumevano otvara kada kreirate SQL Server skup podataka. Da biste prešli na dizajner upita zasnovan na tekstu, kliknite na preklopno dugme Uredi kao tekst na traci sa alatkama. Dizajner upita zasnovan na tekstu prikazuje dva okna: „Upit“ i „Rezultat“. Na sledećoj slici označena su oba okna.

Dizajner relacionih upita

Sledeća tabela opisuje funkciju svakog okna.

Okno

Funkcija

Upit

Prikazuje tekst SQL upita. U ovom oknu upisujete ili uređujete SQL upit.

Rezultat

Prikazuje rezultate upita. Da biste pokrenuli upit, kliknite desnim tasterom miša na bilo koje okno i kliknite na Pokreni ili kliknite na dugme Pokreni na traci sa alatkama.

Primer

Sledeći upit vraća listu imena sa tabele pod imenom ContactType.

Izaberite ime iz ContactType

Kada kliknete na dugme Pokreni na traci sa alatkama, pokreće se komanda u oknu Upit a rezultati u vidu liste imena se prikazuju u oknu Rezultat.

Tip komande StoredProcedure

Kada izaberete tip komande StoredProcedure, dizajner upita zasnovan na tekstu prikazuje dva okna: „Upit“ i „Rezultat“. Unesite ime uskladištene procedure u okno „Upit“ i kliknite na dugme Pokreni na traci sa alatkama. Ako uskladištene procedure koriste parametre, otvara se dijalog Definisanje parametara upita. Unesite vrednosti parametara za uskladištenu proceduru.

Sledeća slika prikazuje okna „Upit“ i „Rezultati“ prilikom pokretanja uskladištene procedure. U ovom slučaju, ulazni parametri su konstante.

Dizajner relacionih upita

Sledeća tabela opisuje funkciju svakog okna.

Okno

Funkcija

Upit

Prikazuje ime uskladištene procedure i ulaznih parametara.

Rezultat

Prikazuje rezultate upita. Da biste pokrenuli upit, kliknite desnim tasterom miša na bilo koje okno i kliknite na Pokreni ili kliknite na dugme Pokreni na traci sa alatkama.

Primer

Sledeći upit poziva uskladištenu proceduru pod imenom uspGetWhereUsedProductID. Ako uskladištena procedura sadrži ulazne parametre, morate da navedete vrednosti parametra prilikom pokretanja upita.

uspGetWhereUsedProductID

Kliknite na dugme Pokreni (!). Sledeća tabela navodi primer parametara uspGetWhereUsedProductID za koje unosite vrednosti u dijalogu Definisanje parametara upita.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Tip komande TableDirect

Kada izaberete tip komande TableDirect, dizajner upita zasnovan na tekstu prikazuje dva okna: „Upit“ i „Rezultat“. Kada unesete tabelu i kliknete na dugme Pokreni, vraćaju se sve kolone za tu tabelu.

Primer

Za tip izvora podataka OLE DB, sledeći upit skupa podataka vraća skup rezultata za sve tipove kontakta u tabeli ContactType.

ContactType

Kada unesete ime tabele ContactType, to je SQL izraz SELECT * iz ContactType.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×