Digitalno potpisivanje projekta makroa

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak opisuje kako možete digitalno da potpišete makro projekat pomoću certifikat. Digitalni certifikat morate da nabavite ako ga još uvek nemate. Da biste testirali projekte makroa na svom računaru, pomoću alatke Selfcert.exe možete da kreirate sopstveni samopotpisani certifikat.

Digitalni certifikat možete da dobijete od komercijalnog autoriteta za izdavanje certifikata (CA) ii od internog administratora za bezbednost ili IT stručnjaka.

Više informacija o autoritetima za izdavanje certifikata (CA) koji nude usluge za proizvode korporacije Microsoft potražite na listi Članovi programa za vrhovne certifikate korporacije Microsoft.

Zbog toga što digitalne certifikate koje pravite ne izdaje zvanični pouzdani autoritet za izdavanje certifikata, projekti makroa potpisani takvim certifikatom poznati su kao samopotpisani projekti. Microsoft Office ima poverenja u samopotpisani certifikat samo na računaru koji ima samopotpisani certifikat u fascikli „Pouzdana vrhovna certifikacija“ u skladištu „Certifikati – trenutni korisnik“.

Da biste saznali kako da napravite samopotpisani certifikat, pogledajte sledeći odeljak.

 1. Idite na C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\.

 2. Kliknite na datoteku SelfCert.exe. Pojavljuje se okvir Pravljenje digitalnog certifikata.

 3. U polju Ime certifikata otkucajte opisno ime za certifikat.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 5. Kada se prikaže poruka o uspehu samopotpisanog certifikata, kliknite na dugme U redu.

 1. Idite na C:\Program Files\Microsoft Office\<Verzija sistema Office>\.

 2. Kliknite na datoteku SelfCert.exe. Pojavljuje se okvir Pravljenje digitalnog certifikata.

 3. U polju Ime certifikata otkucajte opisno ime za certifikat.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 5. Kada se prikaže poruka o uspehu samopotpisanog certifikata, kliknite na dugme U redu.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na Sve programe, kliknite na dugme Microsoft Office, kliknite na dugme Microsoft Office alatii izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte.
  Pojavljuje se u polju za Kreiranje digitalnog certifikata .

 2. U polju Ime certifikata otkucajte opisno ime za certifikat.

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Kada se prikaže poruka o uspehu samopotpisanog certifikata, kliknite na dugme U redu.

Dijalog „Pravljenje digitalnog potpisa“

Postupite na sledeći način da biste prikazali certifikat u skladištu matičnih certifikata:

 1. Otvorite Internet Explorer.

 2. U meniju Alatke, izaberite stavku Internet opcije, a zatim kliknite na karticu Sadržaj.

 3. Kliknite na dugme Certifikati, a zatim izaberite karticu Lično.

 1. Otvorite datoteku koja sadrži projekat makroa koji želite da potpišete.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd izaberite stavku Visual Basic.

  Napomena: Ako kartica „Projektovanje“ nije dostupna: izaberite karticu Datoteka. Izaberite stavku Opcije. Izaberite stavku Prilagođavanje trake. Na listi Prilagođavanje trake izaberite stavku Projektovanje, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U modulu Visual Basic, u meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

 4. Pojaviće se dijalog Digitalni potpis.

 5. Izaberite certifikat i kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Ako niste izabrali digitalni certifikat ili želite da koristite neki drugi, kliknite na dugme Odaberi. Izaberite certifikat i kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Preporučuje se da makroe potpisujete samo pošto je rešenje testirano i spremno za distribuciju: kada se kôd u potpisanom projektu makroa na bilo koji način promeni, digitalni potpis se uklanja. Međutim, ako imate važeći digitalni certifikat koji je prethodno korišćen za potpisivanje projekta na računaru, projekat makroa automatski će biti ponovo potpisan kada ga sačuvate.

  • Ako želite da sprečite da korisnici rešenja slučajno promene projekat makroa i učine vaš potpis nevažećim, zaključajte projekat makroa pre nego što ga potpišete. Digitalni potpis pokazuje da garantujete da projekat nije menjan od kad ste ga potpisali. Digitalni potpis ne dokazuje da ste vi napisali projekat. Zbog toga zaključavanje projekta makroa ne sprečava drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori preduzeća mogu ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi mogli da kontrolišu stavke koje korisnici mogu da pokrenu na računarima.

  • Ako kreirate programski dodatak koji dodaje kôd projektu makroa, kôd bi trebalo da utvrdi da li je projekat digitalno potpisan i da obavesti korisnike o posledicama promene potpisanog projekta pre nego što nastave sa radom.

  • Kada digitalno potpisujete makroe, važno je da nabavite vremensku oznaku kako bi drugi korisnici mogli da provere vaš potpis ako je certifikat korišćen za potpis istekao ili je opozvan posle potpisivanja. Ako potpisujete makroe bez vremenske oznake, potpis ostaje važeći tokom perioda važenja certifikata.

Digitalni certifikat možete da dobijete od komercijalnog autoriteta za izdavanje certifikata (CA) ili od administratora bezbednosti.

Više informacija o autoritetima za izdavanje certifikata (CA) koji nude usluge za proizvode korporacije Microsoft potražite na listi Članovi programa za vrhovne certifikate korporacije Microsoft.

Pošto digitalne certifikate koje kreirate ne izdaje zvanični autoritet za izdavanje certifikata, projekti makroa potpisani takvim certifikatom poznati su kao samopotpisani projekti. Microsoft Office ima poverenja u samopotpisani certifikat samo na računaru koji ima taj certifikat u skladištu ličnih certifikata.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, izaberite stavku Microsoft Office, izaberite stavku Microsoft Office alati, a zatim izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte. U polju Ime certifikata otkucajte opisno ime za certifikat.

 2. Kada se pojavi poruka o potvrdi, kliknite na dugme U redu.

Postupite na sledeći način da biste prikazali certifikat u skladištu matičnih certifikata:

 1. Otvorite Internet Explorer.

 2. U meniju Alatke, izaberite stavku Internet opcije, a zatim kliknite na karticu Sadržaj.

 3. Kliknite na dugme Certifikati, a zatim izaberite karticu Lično.

Vrh stranice

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, postavite pokazivač na stavku Microsoft Office, postavite pokazivač na stavku Microsoft Office alatke, a zatim izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte. U polju Ime certifikata otkucajte opisno ime za certifikat.

 2. Kada se pojavi poruka o potvrdi, kliknite na dugme U redu.

Postupite na sledeći način da biste prikazali certifikat u skladištu ličnih certifikata:

 1. Otvorite Windows Internet Explorer.

 2. U meniju Alatke, izaberite stavku Internet opcije, a zatim kliknite na karticu Sadržaj.

 3. Kliknite na dugme Certifikati, a zatim izaberite karticu Lično.

Vrh stranice

 1. Otvorite datoteku koja sadrži projekat makroa koji želite da potpišete.

  • Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd izaberite stavku Visual Basic.

   Ako kartica Projektovanje nije dostupna, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel. Zatim izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

   Napomena: Traka je deo korisničkog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 2. U programu Visual Basic Project Explorer izaberite projekat koji želite da potpišete.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako prethodno niste izabrali digitalni certifikat ili želite da koristite neki drugi, kliknite na dugme Odaberi, izaberite certifikat, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

  • Da biste koristili trenutni certifikat, kliknite na dugme U redu.

   Napomene: 

   • Makroe potpisujte samo kada se rešenje testira i pripremi za distribuciju, zbog toga što se digitalni potpis uklanja kada se kôd u potpisanom projektu makroa na bilo koji način promeni. Međutim, ako imate važeći digitalni certifikat koji je prethodno korišćen za potpisivanje projekta na računaru, projekat makroa automatski se ponovo potpisuje kada ga sačuvate.

   • Ako želite da sprečite da korisnici rešenja slučajno promene projekat makroa i učine vaš potpis nevažećim, zaključajte projekat makroa pre nego što ga potpišete. Digitalni potpis pokazuje da garantujete da projekat nije menjan od kad ste ga potpisali. Digitalni potpis ne dokazuje da ste vi napisali projekat. Zbog toga zaključavanje projekta makroa ne sprečava drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori preduzeća mogu ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi mogli da kontrolišu koje tačno stavke korisnici mogu da pokrenu na računarima.

   • Ako kreirate programski dodatak koji dodaje kôd projektu makroa, kôd bi trebalo da utvrdi da li je projekat digitalno potpisan i da obavesti korisnike o posledicama promene potpisanog projekta pre nego što nastave sa radom.

   • Kada digitalno potpisujete makroe, važno je da nabavite vremensku oznaku kako bi drugi korisnici mogli da provere vaš potpis čak i ako je certifikat korišćen za potpis istekao. Ako potpisujete makroe bez vremenske oznake, potpis ostaje važeći samo tokom perioda važenja certifikata.

 1. Otvorite datoteku koja sadrži projekat makroa koji želite da potpišete.

  • U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Makro, a zatim izaberite stavku Visual Basic Editor.

 2. U programu Visual Basic Project Explorer izaberite projekat koji želite da potpišete.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako prethodno niste izabrali digitalni certifikat ili želite da koristite neki drugi, kliknite na dugme Odaberi, izaberite certifikat, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

  • Da biste koristili trenutni certifikat, kliknite na dugme U redu.

   Napomene: 

   • Makroe potpisujte samo kada se rešenje testira i pripremi za distribuciju, zbog toga što se digitalni potpis uklanja kada se kôd u potpisanom projektu makroa na bilo koji način promeni. Međutim, ako imate važeći digitalni certifikat koji je prethodno korišćen za potpisivanje projekta na računaru, projekat makroa automatski se ponovo potpisuje kada ga sačuvate.

   • Ako želite da sprečite da korisnici rešenja slučajno promene projekat makroa i učine vaš potpis nevažećim, zaključajte projekat makroa pre nego što ga potpišete. Digitalni potpis pokazuje da garantujete da projekat nije menjan od kad ste ga potpisali. Digitalni potpis ne dokazuje da ste vi napisali projekat. Zbog toga zaključavanje projekta makroa ne sprečava drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori preduzeća mogu ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi mogli da kontrolišu koje tačno stavke korisnici mogu da pokrenu na računarima.

   • Ako kreirate programski dodatak koji dodaje kôd projektu makroa, kôd bi trebalo da utvrdi da li je projekat digitalno potpisan i da obavesti korisnike o posledicama promene potpisanog projekta pre nego što nastave sa radom.

   • Kada digitalno potpisujete makroe, važno je da nabavite vremensku oznaku kako bi drugi korisnici mogli da provere vaš potpis čak i ako je certifikat korišćen za potpis istekao. Ako potpisujete makroe bez vremenske oznake, potpis ostaje važeći samo tokom perioda važenja certifikata.

Vrh stranice

 1. Otvorite datoteku koja sadrži projekat makroa koji želite da potpišete.

  • Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd izaberite stavku Visual Basic.

   Ako kartica Projektovanje nije dostupna, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim izaberite stavku Opcije programa PowerPoint. Zatim izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

   Napomena: Traka je deo korisničkog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 2. U programu Visual Basic Project Explorer izaberite projekat koji želite da potpišete.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako prethodno niste izabrali digitalni certifikat ili želite da koristite neki drugi, kliknite na dugme Odaberi, izaberite certifikat, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

  • Da biste koristili trenutni certifikat, kliknite na dugme U redu.

   Napomene: 

   • Makroe potpisujte samo kada se rešenje testira i pripremi za distribuciju, zbog toga što se digitalni potpis uklanja kada se kôd u potpisanom projektu makroa na bilo koji način promeni. Međutim, ako imate važeći digitalni certifikat koji je prethodno korišćen za potpisivanje projekta na računaru, projekat makroa automatski se ponovo potpisuje kada ga sačuvate.

   • Ako želite da sprečite da korisnici rešenja slučajno promene projekat makroa i učine vaš potpis nevažećim, zaključajte projekat makroa pre nego što ga potpišete. Digitalni potpis pokazuje da garantujete da projekat nije menjan od kad ste ga potpisali. Digitalni potpis ne dokazuje da ste vi napisali projekat. Zbog toga zaključavanje projekta makroa ne sprečava drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori preduzeća mogu ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi mogli da kontrolišu koje tačno stavke korisnici mogu da pokrenu na računarima.

   • Ako kreirate programski dodatak koji dodaje kôd projektu makroa, kôd bi trebalo da utvrdi da li je projekat digitalno potpisan i da obavesti korisnike o posledicama promene potpisanog projekta pre nego što nastave sa radom.

   • Kada digitalno potpisujete makroe, važno je da nabavite vremensku oznaku kako bi drugi korisnici mogli da provere vaš potpis čak i ako je certifikat korišćen za potpis istekao. Ako potpisujete makroe bez vremenske oznake, potpis ostaje važeći samo tokom perioda važenja certifikata.

Vrh stranice

 1. Otvorite datoteku koja sadrži projekat makroa koji želite da potpišete.

  • U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Makro, a zatim izaberite stavku Visual Basic Editor.

 2. U programu Visual Basic Project Explorer izaberite projekat koji želite da potpišete.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako prethodno niste izabrali digitalni certifikat ili želite da koristite neki drugi, kliknite na dugme Odaberi, izaberite certifikat, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

  • Da biste koristili trenutni certifikat, kliknite na dugme U redu.

   Napomene: 

   • Makroe potpisujte samo kada se rešenje testira i pripremi za distribuciju, zbog toga što se digitalni potpis uklanja kada se kôd u potpisanom projektu makroa na bilo koji način promeni. Međutim, ako imate važeći digitalni certifikat koji je prethodno korišćen za potpisivanje projekta na računaru, projekat makroa automatski se ponovo potpisuje kada ga sačuvate.

   • Ako želite da sprečite da korisnici rešenja slučajno promene projekat makroa i učine vaš potpis nevažećim, zaključajte projekat makroa pre nego što ga potpišete. Digitalni potpis pokazuje da garantujete da projekat nije menjan od kad ste ga potpisali. Digitalni potpis ne dokazuje da ste vi napisali projekat. Zbog toga zaključavanje projekta makroa ne sprečava drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori preduzeća mogu ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi mogli da kontrolišu koje tačno stavke korisnici mogu da pokrenu na računarima.

   • Ako kreirate programski dodatak koji dodaje kôd projektu makroa, kôd bi trebalo da utvrdi da li je projekat digitalno potpisan i da obavesti korisnike o posledicama promene potpisanog projekta pre nego što nastave sa radom.

   • Kada digitalno potpisujete makroe, važno je da nabavite vremensku oznaku kako bi drugi korisnici mogli da provere vaš potpis čak i ako je certifikat korišćen za potpis istekao. Ako potpisujete makroe bez vremenske oznake, potpis ostaje važeći samo tokom perioda važenja certifikata.

Vrh stranice

 1. Otvorite datoteku koja sadrži projekat makroa koji želite da potpišete.

  • U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Makro, a zatim izaberite stavku Visual Basic Editor.

 2. U programu Visual Basic Project Explorer izaberite projekat koji želite da potpišete.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako prethodno niste izabrali digitalni certifikat ili želite da koristite neki drugi, kliknite na dugme Odaberi, izaberite certifikat, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

  • Da biste koristili trenutni certifikat, kliknite na dugme U redu.

   Napomene: 

   • Makroe potpisujte samo kada se rešenje testira i pripremi za distribuciju, zbog toga što se digitalni potpis uklanja kada se kôd u potpisanom projektu makroa na bilo koji način promeni. Međutim, ako imate važeći digitalni certifikat koji je prethodno korišćen za potpisivanje projekta na računaru, projekat makroa automatski se ponovo potpisuje kada ga sačuvate.

   • Ako želite da sprečite da korisnici rešenja slučajno promene projekat makroa i učine vaš potpis nevažećim, zaključajte projekat makroa pre nego što ga potpišete. Digitalni potpis pokazuje da garantujete da projekat nije menjan od kad ste ga potpisali. Digitalni potpis ne dokazuje da ste vi napisali projekat. Zbog toga zaključavanje projekta makroa ne sprečava drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori preduzeća mogu ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi mogli da kontrolišu koje tačno stavke korisnici mogu da pokrenu na računarima.

   • Ako kreirate programski dodatak koji dodaje kôd projektu makroa, kôd bi trebalo da utvrdi da li je projekat digitalno potpisan i da obavesti korisnike o posledicama promene potpisanog projekta pre nego što nastave sa radom.

   • Kada digitalno potpisujete makroe, važno je da nabavite vremensku oznaku kako bi drugi korisnici mogli da provere vaš potpis čak i ako je certifikat korišćen za potpis istekao. Ako potpisujete makroe bez vremenske oznake, potpis ostaje važeći samo tokom perioda važenja certifikata.

 1. Otvorite datoteku koja sadrži projekat makroa koji želite da potpišete.

  • Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd izaberite stavku Visual Basic.

   Ako kartica Projektovanje nije dostupna, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word. Zatim izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

   Napomena: Traka je deo korisničkog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 2. U programu Visual Basic Project Explorer izaberite projekat koji želite da potpišete.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako prethodno niste izabrali digitalni certifikat ili želite da koristite neki drugi, kliknite na dugme Odaberi, izaberite certifikat, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

  • Da biste koristili trenutni certifikat, kliknite na dugme U redu.

   Napomene: 

   • Makroe potpisujte samo kada se rešenje testira i pripremi za distribuciju, zbog toga što se digitalni potpis uklanja kada se kôd u potpisanom projektu makroa na bilo koji način promeni. Međutim, ako imate važeći digitalni certifikat koji je prethodno korišćen za potpisivanje projekta na računaru, projekat makroa automatski se ponovo potpisuje kada ga sačuvate.

   • Ako želite da sprečite da korisnici rešenja slučajno promene projekat makroa i učine vaš potpis nevažećim, zaključajte projekat makroa pre nego što ga potpišete. Digitalni potpis pokazuje da garantujete da projekat nije menjan od kad ste ga potpisali. Digitalni potpis ne dokazuje da ste vi napisali projekat. Zbog toga zaključavanje projekta makroa ne sprečava drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori preduzeća mogu ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi mogli da kontrolišu koje tačno stavke korisnici mogu da pokrenu na računarima.

   • Ako kreirate programski dodatak koji dodaje kôd projektu makroa, kôd bi trebalo da utvrdi da li je projekat digitalno potpisan i da obavesti korisnike o posledicama promene potpisanog projekta pre nego što nastave sa radom.

   • Kada digitalno potpisujete makroe, važno je da nabavite vremensku oznaku kako bi drugi korisnici mogli da provere vaš potpis čak i ako je certifikat korišćen za potpis istekao. Ako potpisujete makroe bez vremenske oznake, potpis ostaje važeći samo tokom perioda važenja certifikata.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×