Deljenje fascikle sa kontaktima sa drugim osobama

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da delite bilo Exchange Server nalog fascikle sa kontaktima sa drugom osobom koja takođe koristi Exchange Server nalog u vašoj organizaciji. Ako podržava vaša organizacija je za deljenje smernica, možda ćete takođe moći da delim fasciklu sa kontaktima sa osobama izvan vaše organizacije.

Na primer, možete da delite sa osobama u fascikli sa kontaktima. Ili, možete da kreirate novu fasciklu sa kontaktima za određeni projekat i deli ga osobe. Takođe možete dati im dozvole da biste promenili kontakte.

Napomene: 

Deljenje sa određenim osobama u organizaciji

Podrazumevana fascikla Kontaktiu programu Outlook kreira se u svakom Outlook profilu. Ta fascikla ne može da se preimenuje ni izbriše. Možete da imate dodatne fascikle za kontakte. Svaku od tih fascikli možete da delite tako da uradite sledeće:

 1. U osobe, u okno fascikle, kliknite na fasciklu sa kontaktima koju želite da delite sa osobama u vašoj organizaciji.

 2. Izaberite karticu Početak. Zatim, u grupi Deljenje kliknite na Deli kontakte.

  Shared contacts button

 3. U polju, unesite ime primaoca poruke sa pozivom za deljenje. Ako želite, možete da promenite temu.

  Draft share contacts invitation inside your organization

 4. Ako želite, zatražite od primaoca dozvolu za pregled njegove podrazumevane fascikle Osobe. Da biste to uradili potvrdite izbor u polju za potvrdu Traži dozvolu za pregled primaočeve fascikle „Kontakti“.

  Napomena: Ako želite da biste zatražili pristup fasciklu sa kontaktima koji je različit od primaoca podrazumevanu fasciklu " osobe ", moraćete da pošaljete e-poruku koja vas pita dozvolu za pristup toj fascikli. Ova opcija je samo zahteva pristup primaoca podrazumevanu fasciklu " osobe ".

 5. U telo poruke upišite informacije koje želite da uključite i zatim kliknite na dugme Pošalji. Pregledajte dijalog za potvrdu, a ako ispravno, kliknite na dugme u redu.

 6. Osobe u vašoj organizaciji prima poziv za deljenje putem e-pošte i klikne na dugme Otvori ovu fasciklu kontakti.

  Received share contacts invitation inside your organization

Deljenje sa određenim osobama izvan vaše organizacije

Podrazumevana fascikla Kontaktiu programu Outlook kreira se u svakom Outlook profilu. Ta fascikla ne može da se preimenuje ni izbriše. Možete da imate dodatne fascikle za kontakte. Svaku od tih fascikli možete da delite tako da uradite sledeće:

 1. U osobe, u okno fascikle, kliknite na fasciklu sa kontaktima koju želite da delite sa osobama izvan vaše organizacije.

 2. Izaberite karticu Početak. Zatim, u grupi Deljenje kliknite na Deli kontakte.

  Shared contacts button

 3. U polju, unesite ime primaoca poruke sa pozivom za deljenje. Ako želite, možete da promenite temu.

  Draft share contacts invitation outside your organization

 4. Ako želite, zatražite od primaoca dozvolu za pregled njegove podrazumevane fascikle Osobe. Da biste to uradili potvrdite izbor u polju za potvrdu Traži dozvolu za pregled primaočeve fascikle „Kontakti“.

  Napomena: Ako želite da biste zatražili pristup fasciklu sa kontaktima koji je različit od primaoca podrazumevanu fasciklu " osobe ", moraćete da pošaljete e-poruku koja vas pita dozvolu za pristup toj fascikli. Ova opcija je samo zahteva pristup primaoca podrazumevanu fasciklu " osobe ".

 5. U telo poruke upišite informacije koje želite da uključite i zatim kliknite na dugme Pošalji. Pregledajte dijalog za potvrdu, a ako ispravno, kliknite na dugme u redu.

  Ako se sledeća greška prikazuje kada pokušate da biste poslali poziv za deljenje, deljenje kontakata sa osobama izvan vaše organizacije ne podržava deljenje smernica za vašu organizaciju. Samo administrator u vašoj organizaciji možete promeniti pravila deljenja za vašu organizaciju. Više informacija potražite u članku kraju ovaj odeljak.

  Error message when you try to share contacts outside your organization

 6. Osobe izvan organizacije prima poziv za deljenje putem e-pošte i klikne na dugme Otvori ovu fasciklu kontakti.

  Received share contacts invitation outside your organization

Ako dobijete grešku prilikom pokušaja deljenje kontakata sa osobe izvan vaše organizacije, obratite se osobi koja upravlja vašim nalogom e-pošte.

Deljenje fascikle sa kontaktima sa svima

 1. U okviru Osobe u okno fascikle izaberite stavku Kontakti.

 2. Kliknite na fasciklu. Zatim, u grupi Svojstva izaberite stavku Dozvole za fasciklu.

 3. U okvir Ime upišite Podrazumevana.

 4. U okviruDozvole, na listi Nivo dozvole izaberite Urednik koji objavljuje ili neku drugu opciju.

Opozovite ili izmenite pristup drugih osoba

Da biste promenili ili opozvali dozvole za pristup drugih osoba vašim fasciklama s kontaktima, uradite sledeće:

 1. U okviru Osobe u Okno fascikle kliknite na fasciklu sa kontaktima za koju želite da promenite dozvole.

 2. Kliknite na fasciklu. Zatim, u grupi Svojstva izaberite stavku Dozvole za fasciklu.

 3. Na kartici dozvole , uradite nešto od sledećeg:

  • REVOKE ili promenite dozvole za svakoga pristupa      U polju ime kliknite na dugme podrazumevano... U okviru dozvole, na listi Nivo dozvole izaberite stavku nijedno da biste opozvali dozvole ili bilo koje druge opcije da biste promenili dozvole.

  • REVOKE ili promenite dozvole za jednu osobu pristupa      U polju ime kliknite na ime osobe čije dozvole za pristup želite da promenite. U okviru dozvole, na listi Nivo dozvole izaberite stavku nijedno da biste opozvali dozvole ili bilo koje druge opcije da biste promenili dozvole.

   Contact folder properties permissions tab

 4. Kliknite na dugme U redu.

Dozvole za deljenje fascikle

Sa ovom dozvolom (ili ulogom)

Možete da

Vlasnik

Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke kao i da kreirate potfascikle. Kao vlasnik fascikle možete da menjate nivoe dozvola koje druge osobe imaju za tu fasciklu. (Ne primenjuje se na delegate.)

Urednik za objavljivanje

Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke kao i da kreirate potfascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

Urednik

Kreirate, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

Autor za objavljivanje

Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle kao i da menjate i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali. (Ne primenjuje se na delegate.)

Autor

Kreirate i čitate stavke i datoteke kao i da menjate i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

Autor rukopisa

Kreirate i čitate stavke i datoteke i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

Redaktor

Samo da čitate stavke i datoteke.

Saradnik

Samo da kreirate stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne prikazuje. (Ne primenjuje se na delegate.)

Ništa

Nemate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

Prilagođene dozvole možete da kreirate tako da potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izaberete opcije u okviru Dozvole.

Šta je deljenje kontakata?

Kada koristite Microsoft Outlook sa Microsoft Exchange Server nalog, kontakte možete da delite drugim osobama. Deljenje kontakata nije ograničeno na podrazumevanu fasciklu Kontakti koja se kreira u svim profilima programa Outlook. Možete da kreirate dodatne fascikle sa kontaktima i da odaberete koje od njih ćete deliti. Na primer, možete da kreirate fasciklu sa kontaktima za određeni projekat i da je delite sa saradnicima. Njima možete da dodelite dozvolu za menjanje kontakata.

Savet: Sve poruke, kontakta ili zadatka u programu Outlook možete da označite kao privatnu tako da druge osobe ne vide stavke u deljenoj fascikli.

Deljenje kontakata funkcioniše putem poziva i deljenje zahtev e-poruke. Pozivi za deljenje pružaju primaocu pristup fascikli "Kontakti". Kada šaljete poziv za deljenje za podrazumevanu fasciklu Kontakti , možete da zahtevate pristup primaoca podrazumevanu fasciklu Kontakti .

Napomena: Ako želite da biste zatražili pristup dodatnu fasciklu za kontakte koji je kreirao primalac – ne podrazumevanu fasciklu Kontakti – morate da pošaljete e-poruku traži dozvolu za pristup toj fascikli. Primalac može da vam poslati poziv za deljenje za fascikle.

Deljenje fascikle sa kontaktima sa određenim osobama

Podrazumevanu fasciklu Kontakti u programu Outlook se kreira u svakom profilu programa Outlook. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati. Možda imate dodatne fascikle za kontakte koji ste kreirali ili su automatski kreirao Outlook Social Connector za svaki od konfigurisane društvenim mrežama. Bilo koji od ovih fascikli možete da delite tako što ćete uraditi sledeće:

 1. U kontakte, u oknu za navigaciju, u okviru Moji kontaktikliknite na fasciklu sa kontaktima koju želite da delite.

 2. Na kartici Početak , u grupi Deljenje kliknite na Deli kontakte.

 3. U okvir Za unesite ime primaoca poruke sa pozivom za deljenje.

 4. Ako želite možete da promenite Tema.

 5. Ako želite da, zatražite dozvolu za prikaz primaoca podrazumevanu fasciklu Kontakti . Da biste to uradili, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zatraži dozvolu da biste prikazali fasciklu sa kontaktima primaoca .

  Napomena: Ako želite da biste zatražili pristup fasciklu sa kontaktima koji nisu na podrazumevanu fasciklu Kontakti , moraćete da pošaljete e-poruku tražite dozvolu za pristup toj fascikli. Ova opcija zahteva pristup primaoca podrazumevanu fasciklu Kontakti samo.

 6. U telo poruke upišite informacije koje želite da uključite.

 7. Kliknite na dugme Pošalji.

 8. Pregledajte dijalog za potvrdu i, ako je sve u redu, kliknite na dugme U redu.

Deljenje fascikle sa kontaktima sa svima

 1. U kontakte, u oknu za navigaciju, u okviru Moji kontakti, izaberite stavku Kontakti.

 2. Na kartici " fascikli ", u grupi Svojstva kliknite na dugme Dozvole za fasciklu.

 3. U okvir Ime upišite Podrazumevana.

 4. U okviruDozvole, na listi Nivo dozvole izaberite Urednik koji objavljuje ili neku drugu opciju.

  Prikaži opise nivoa dozvola

  Sa ovom dozvolom (ili ulogom)

  Možete da

  Vlasnik

  Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. Kao vlasnik fascikle, možete da promenite nivoe dozvola koje druge osobe imaju za tu fasciklu. (Ne odnosi na delegate.)

  Urednik za objavljivanje

  Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. (Ne odnosi na delegate.)

  Redaktor

  Kreiranje, čitanje, izmenite i brišete sve stavke i datoteke.

  Autor za objavljivanje

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali. (Ne odnosi na delegate.)

  Autor

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, i izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

  Saradnik

  Kreiranje stavke i datoteke. Sadržaj fascikle ne pojavljuju se. (Ne odnosi na delegate.)

  Redaktor

  Samo da čitate stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Izvršavanje aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ne odnosi na delegate.)

  None

  Imate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

  Prilagođene dozvole možete da kreirate tako da potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izaberete opcije u okviru Dozvole.

Opozovite ili izmenite pristup drugih osoba vašim fasciklama sa kontaktima

U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozvali dozvole pristupa drugih osoba vašim fasciklama sa kontaktima.

 1. U kontakte, u Okno za navigaciju, kliknite na fasciklu sa kontaktima za koju želite da promenite dozvole.

 2. Na kartici " fascikli ", u grupi Svojstva kliknite na dugme Dozvole za fasciklu.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Opoziv ili promena dozvola za pristup svim osobama   

   1. U okvir Ime upišite Podrazumevana.

   2. U okviru Dozvole, na listi Nivo dozvole izaberite Nijedno da biste opozvali dozvole ili bilo koju drugu opciju da biste promenili dozvole.

    Prikaži opise nivoa dozvola

    Sa ovom dozvolom (ili ulogom)

    Možete da

    Vlasnik

    Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. Kao vlasnik fascikle, možete da promenite nivoe dozvola koje druge osobe imaju za tu fasciklu. (Ne odnosi na delegate.)

    Urednik za objavljivanje

    Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. (Ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Kreiranje, čitanje, izmenite i brišete sve stavke i datoteke.

    Autor za objavljivanje

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali. (Ne odnosi na delegate.)

    Autor

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, i izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

    Saradnik

    Kreiranje stavke i datoteke. Sadržaj fascikle ne pojavljuju se. (Ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Samo da čitate stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Izvršavanje aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ne odnosi na delegate.)

    None

    Imate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

    Prilagođene dozvole možete da kreirate tako da potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izaberete opcije u okviru Dozvole.

  • Opoziv ili promena dozvola za pristup jednoj osobi   

   1. U polju ime kliknite na ime osobe čije dozvole za pristup želite da promenite.

   2. U okviru Dozvole, na listi Nivo dozvole izaberite Nijedno da biste opozvali dozvole ili bilo koju drugu opciju da biste promenili dozvole.

    Prikaži opise nivoa dozvola

    Sa ovom dozvolom (ili ulogom)

    Možete da

    Vlasnik

    Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. Kao vlasnik fascikle, možete da promenite nivoe dozvola koje druge osobe imaju za tu fasciklu. (Ne odnosi na delegate.)

    Urednik za objavljivanje

    Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. (Ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Kreiranje, čitanje, izmenite i brišete sve stavke i datoteke.

    Autor za objavljivanje

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali. (Ne odnosi na delegate.)

    Autor

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, i izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

    Saradnik

    Kreiranje stavke i datoteke. Sadržaj fascikle ne pojavljuju se. (Ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Samo da čitate stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Izvršavanje aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ne odnosi na delegate.)

    None

    Imate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

    Prilagođene dozvole možete da kreirate tako da potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izaberete opcije u okviru Dozvole.

   3. Ponovite korak 2 za sve osobe čije dozvole za pristup želite da izmenite.

Šta je deljenje kontakata?

Kada koristite Microsoft Office Outlook 2007 sa Microsoft Exchange nalog, kontakte možete da delite drugim osobama. Deljenje kontakata nije ograničeno na podrazumevanu fasciklu Kontakti koja se kreira u svim profilima programa Outlook. Možete da kreirate dodatne fascikle sa kontaktima i da odaberete koje od njih ćete deliti. Na primer, možete da kreirate fasciklu sa kontaktima za određeni projekat i da je delite sa saradnicima. Njima možete da dodelite dozvolu za menjanje kontakata.

Savet: Sve poruke, kontakta ili zadatka u programu Outlook možete da označite kao privatnu tako da druge osobe ne vide stavke u deljenoj fascikli.

Deljenje kontakata funkcioniše putem poziva i deljenje zahtev e-poruke. Pozivi za deljenje pružaju primaocu pristup fascikli "Kontakti". Kada šaljete poziv za deljenje za podrazumevanu fasciklu Kontakti , možete da zahtevate pristup primaoca podrazumevanu fasciklu Kontakti .

Napomena: Ako želite da biste zatražili pristup dodatnu fasciklu za kontakte koji je kreirao primalac – ne podrazumevanu fasciklu Kontakti – morate da pošaljete e-poruku traži dozvolu za pristup toj fascikli. Primalac može da vam poslati poziv za deljenje za fascikle.

Podelite svoju podrazumevanu fasciklu za kontakte sa određenim osobama

Podrazumevanu fasciklu Kontakti u programu Outlook se kreira u svakom profilu programa Outlook. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati.

 1. U kontakte, u Okno za navigaciju, kliknite na dugme "deli moji kontakti".

  Napomena: Ako koristite okno za navigaciju umanjeni prikaz u kontaktima, Umanjeno okno za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigaciju, a zatim kliknite na dugme "deli moji kontakti".

 2. U okvir Za unesite ime primaoca poruke sa pozivom za deljenje.

 3. Ako želite možete da promenite Tema.

 4. Ako želite da, zatražite dozvolu za prikaz primaoca podrazumevanu fasciklu Kontakti . Da biste to uradili, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zatraži dozvolu da biste prikazali fasciklu sa kontaktima primaoca .

  Napomena: Ako želite da biste zatražili pristup fasciklu sa kontaktima koji nisu na podrazumevanu fasciklu Kontakti , moraćete da pošaljete e-poruku tražite dozvolu za pristup toj fascikli. Ova opcija zahteva pristup primaoca podrazumevanu fasciklu Kontakti samo.

 5. U telo poruke upišite informacije koje želite da uključite.

 6. Kliknite na dugme Pošalji.

 7. Pregledajte dijalog za potvrdu i, ako je sve u redu, kliknite na dugme U redu.

Deljenje vaše podrazumevane fascikle sa kontaktima sa svima

Podrazumevanu fasciklu Kontakti u programu Outlook se kreira u svakom profilu programa Outlook. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati.

 1. U kontakte, Okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na podrazumevanu fasciklu Kontakti .

  To je obično u okviru Moji kontaktii prikazuje se kao kontakte.

 2. Ako koristite okno za navigaciju umanjeni prikaz u kontaktima, Umanjeno okno za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigacijui kliknite desnim tasterom miša na podrazumevanu fasciklu Kontakti .

  To je obično u okviru Moji kontakti i prikazuje se kao kontakte.

 3. Kliknite na dugme Promena dozvola za deljenje.

 4. Na kartici dozvole , u polju ime kliknite na dugme podrazumevano.

 5. U okviruDozvole, na listi Nivo dozvole izaberite Urednik koji objavljuje ili neku drugu opciju.

  Prikaži opise nivoa dozvola

  Sa ovom dozvolom (ili ulogom)

  Možete da

  Vlasnik

  Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. Kao vlasnik fascikle, možete da promenite nivoe dozvola koje druge osobe imaju za tu fasciklu. (Ne odnosi na delegate.)

  Urednik za objavljivanje

  Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. (Ne odnosi na delegate.)

  Redaktor

  Kreiranje, čitanje, izmenite i brišete sve stavke i datoteke.

  Autor za objavljivanje

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali. (Ne odnosi na delegate.)

  Autor

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, i izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

  Saradnik

  Kreiranje stavke i datoteke. Sadržaj fascikle ne pojavljuju se. (Ne odnosi na delegate.)

  Redaktor

  Samo da čitate stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Izvršavanje aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ne odnosi na delegate.)

  None

  Imate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

  Prilagođene dozvole možete da kreirate tako da potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izaberete opcije u okviru Dozvole.

Deljenje prilagođene fascikle sa kontaktima sa određenim osobama

Podrazumevanu fasciklu Kontakti u programu Outlook se kreira u svakom profilu programa Outlook. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati. Možete da kreirate dodatne fascikle sa kontaktima i moguće preimenovati ili izbrisati. Ovaj odeljak sadrži uputstva za deljenje fascikli sa kontaktima koje ste kreirali.

 1. U kontakte, Okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu sa kontaktima koju želite da delite.

  Napomena: Ako koristite okno za navigaciju umanjeni prikaz u kontaktima, Umanjeno okno za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigacijui kliknite desnim tasterom miša na fasciklu sa kontaktima koju želite da delite.

 2. Kliknite na dugme deli ime fascikle.

 3. U polju za poziv za deljenje, unesite ime primaoca.

 4. Ako želite, promenite temu.

 5. Ako želite da, dodelite dozvole za primaoca da biste promenili stavki kontakata tako što ćete izabrati u polju za potvrdu primaoca možete da dodate, uređujete, i brisanje stavki u ovoj fascikli sa kontaktima .

 6. U telo poruke upišite informacije koje želite da uključite.

 7. Kliknite na dugme Pošalji.

 8. Pregledajte dijalog za potvrdu, a ako je sve ispravno, kliknite na dugme u redu.

Deljenje prilagođene fascikle sa kontaktima sa svima

Podrazumevanu fasciklu Kontakti u programu Outlook se kreira u svakom profilu programa Outlook. Ovu fasciklu nije moguće preimenovati ili izbrisati. Možete da kreirate dodatne fascikle sa kontaktima i moguće preimenovati ili izbrisati. Ovaj odeljak sadrži uputstva za deljenje fascikli sa kontaktima koje ste kreirali.

 1. U kontakte, Okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu sa kontaktima koju želite da delite.

  Napomena: Ako koristite okno za navigaciju umanjeni prikaz u kontaktima, Umanjeno okno za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigacijui kliknite desnim tasterom miša na fasciklu sa kontaktima koju želite da delite.

 2. Kliknite na dugme Promena dozvola za deljenje.

 3. Na kartici dozvole , u polju ime kliknite na dugme podrazumevano.

 4. U okviruDozvole, na listi Nivo dozvole izaberite Urednik koji objavljuje ili neku drugu opciju.

  Prikaži opise nivoa dozvola

  Sa ovom dozvolom (ili ulogom)

  Možete da

  Vlasnik

  Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. Kao vlasnik fascikle, možete da promenite nivoe dozvola koje druge osobe imaju za tu fasciklu. (Ne odnosi na delegate.)

  Urednik za objavljivanje

  Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. (Ne odnosi na delegate.)

  Redaktor

  Kreiranje, čitanje, izmenite i brišete sve stavke i datoteke.

  Autor za objavljivanje

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali. (Ne odnosi na delegate.)

  Autor

  Kreirate i čitate stavke i datoteke, i izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

  Saradnik

  Kreiranje stavke i datoteke. Sadržaj fascikle ne pojavljuju se. (Ne odnosi na delegate.)

  Redaktor

  Samo da čitate stavke i datoteke.

  Prilagođeno

  Izvršavanje aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ne odnosi na delegate.)

  None

  Imate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

  Prilagođene dozvole možete da kreirate tako da potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izaberete opcije u okviru Dozvole.

Opozovite ili izmenite pristup drugih osoba vašim fasciklama sa kontaktima

U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozvali dozvole pristupa drugih osoba vašim fasciklama sa kontaktima.

 1. U kontakte, Okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša fasciklu kontakti za koju želite da promenite dozvole.

  Napomena: Ako koristite okno za navigaciju umanjeni prikaz u kontaktima, Umanjeno okno za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigacijui kliknite desnim tasterom miša fasciklu kontakti za koju želite da promenite dozvole za pristup.

 2. Kliknite na dugme Promena dozvola za deljenje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Opoziv ili promena dozvola za pristup svim osobama   

   1. Na kartici dozvole , u polju ime kliknite na dugme podrazumevano.

   2. U okviru Dozvole, na listi Nivo dozvole izaberite Nijedno da biste opozvali dozvole ili bilo koju drugu opciju da biste promenili dozvole.

    Prikaži opise nivoa dozvola

    Sa ovom dozvolom (ili ulogom)

    Možete da

    Vlasnik

    Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. Kao vlasnik fascikle, možete da promenite nivoe dozvola koje druge osobe imaju za tu fasciklu. (Ne odnosi na delegate.)

    Urednik za objavljivanje

    Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. (Ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Kreiranje, čitanje, izmenite i brišete sve stavke i datoteke.

    Autor za objavljivanje

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali. (Ne odnosi na delegate.)

    Autor

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, i izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

    Saradnik

    Kreiranje stavke i datoteke. Sadržaj fascikle ne pojavljuju se. (Ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Samo da čitate stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Izvršavanje aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ne odnosi na delegate.)

    None

    Imate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

    Prilagođene dozvole možete da kreirate tako da potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izaberete opcije u okviru Dozvole.

  • Opoziv ili promena dozvola za pristup jednoj osobi   

   1. Na kartici dozvole , u polju ime kliknite na ime osobe čije dozvole za pristup želite da promenite.

   2. U okviru Dozvole, na listi Nivo dozvole izaberite Nijedno da biste opozvali dozvole ili bilo koju drugu opciju da biste promenili dozvole.

    Prikaži opise nivoa dozvola

    Sa ovom dozvolom (ili ulogom)

    Možete da

    Vlasnik

    Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. Kao vlasnik fascikle, možete da promenite nivoe dozvola koje druge osobe imaju za tu fasciklu. (Ne odnosi na delegate.)

    Urednik za objavljivanje

    Kreiranje, čitanje, izmenite, izbrišete sve stavke i datoteke i kreiranje potfascikli. (Ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Kreiranje, čitanje, izmenite i brišete sve stavke i datoteke.

    Autor za objavljivanje

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, kreirate potfascikle, izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali. (Ne odnosi na delegate.)

    Autor

    Kreirate i čitate stavke i datoteke, i izmenite i brišete stavke i datoteke koje ste kreirali.

    Saradnik

    Kreiranje stavke i datoteke. Sadržaj fascikle ne pojavljuju se. (Ne odnosi na delegate.)

    Redaktor

    Samo da čitate stavke i datoteke.

    Prilagođeno

    Izvršavanje aktivnosti koje je definisao vlasnik fascikle. (Ne odnosi na delegate.)

    None

    Imate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

    Prilagođene dozvole možete da kreirate tako da potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu i izaberete opcije u okviru Dozvole.

   3. Ponovite korak 2 za sve osobe čije dozvole za pristup želite da izmenite.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×