Delite Outlook kalendar sa drugima

Delite Outlook kalendar sa drugima

Ako imate Exchange, Microsoft 365 ili Outlook.com nalog, možete da pošaljete poziv za deljenje drugim korisnicima kako bi mogli da vide vaš kalendar na sopstvenom spisku kalendara.

Deljenje kalendara nije ograničeno na podrazumevanu fasciklu kalendara koja se kreira u svim Outlook profilima. Možete da kreirate dodatne fascikle kalendara i odaberete koje od njih ćete deliti. Na primer, možete da kreirate fasciklu sa kalendarom za određeni projekat i da ga delite sa saradnicima. Opcionalno, možete da im dozvolite da uređuju događaje i zakazane obaveze u kalendaru.

Deljenje Microsoft 365 ili Outlook.com kalendara sa osobama unutar ili izvan organizacije

 1. U fascikli " Kalendar ", u meniju Početak izaberite stavku deli kalendar.

  Deljenje kalendara sa drugom osobom.
 2. Odaberite kalendar koji želite da delite iz padajućeg menija.

 3. U dijalogu Svojstva kalendara kliknite na dugme Dodaj.

 4. Možete da tražite osobe iz svog adresara ili da kucate na e-adresama u okviru Dodaj. Kada završite sa dodavanjem imena u dijalogu Dodavanje korisnika , kliknite na dugme u redu.

 5. U dijalogu svojstva kalendara izaberite ime osobe ili e-adresu, a zatim odaberite nivo detalja koje želite da delite sa osobom, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Odaberite dozvole za svaku osobu.
 6. Osoba sa kojom ste delili kalendar dobiće poziv za deljenje putem e-pošte.

 7. Kada primalac klikne na dugme prihvati, videćete vaš deljeni kalendar na listi kalendara.

Vidim grešku "ovaj kalendar se ne može deliti"

Ako vidite poruku koja kaže da se ovaj kalendar ne može deliti, postoje tri moguća razloga.

 • Adresa e-pošte je nevažeća.

 • Adresa e-pošte je Microsoft 365 grupa

 • E-poruka pripada spoljnom korisniku koji nije deo vaše organizacije.

Koje dozvole osobe imaju za vaš kalendar

Možete da odaberete nekoliko raznih nivoa dozvola kada delite kalendar.

 • Može da prikaže kada sam zauzet. Oni koji dele kalendar sa ovim nivoom dozvola mogu da vide samo koji ste put dostupni, na sledeći način:

  Kako vaš kalendar izgleda osobi sa kojom ste ga delili.

 • Može da prikaže naslove i lokacije. Oni koji dele kalendar sa ovim nivoom dozvole videćete dostupnost i lokaciju tema i sastanka, na sledeći način:

  Kako kalendar izgleda korisniku kada ga delite sa ograničenim detaljima.

 • Može da prikaže sve detalje. Oni koji dele kalendar sa ovim nivoom dozvole će videti sve detalje zakazanih obaveza, kao što je to šta vidite.

Prestanak deljenja kalendara

U bilo kom trenutku možete da opozovete pristup kalendaru. Imajte u vidu da može potrajati da se Microsoft 365 i Outlook Outlook sinhronizuju i uklone prikaz u kalendar.

 1. Kliknite na Kalendar.

 2. Izaberite stavke Početak > Dozvole kalendara.

 3. Na kartici dozvole izaberite ime korisnika, a zatim odaberite stavku Ukloni.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Deljenje kalendara putem objavljivanja na veb stranici

Ako imate pristup veb serveru koji podržava WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) protokol, na njemu možete da objavite svoj kalendar.

Napomena: Niste sigurni da li vaš server podržava WebDAV? Administrator na vašem serveru ili provajder internet usluge (ISP) trebalo bi da može da vam pruži tu informaciju.

 1. Izaberite stavku Kalendar.

  Komanda „Kalendar“

 2. Izaberite stavke Početak > Objavi na mreži > Objavi na WebDAV serveru.

  Napomene: 

  • Ako vaš nalog e-pošte koristi Exchange, videćete opciju Objavi ovaj kalendar umesto opcije da kalendar objavite na WebDAV serveru. To vam omogućava da objavite kalendar direktno na Exchange serveru. U prozoru koji se otvara izaberite željene opcije objavljivanja i kliknite na dugme Započni objavljivanje.

  • Ako koristite Microsoft 365, i dalje možete da objavite kalendar na WebDAV serveru, ali prvo morate da uklonite {anoniman: Kalkurošerfreebsysimple} iz smernica za deljenje. To će vam Međutim sprečiti da objavite kalendar u budućnosti. 

 3. U dijalogu Lokacija unesite lokaciju WebDAV servera, izaberite željene opcije objavljivanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Deljenje kalendara putem e-pošte

Ako ne želite da date nekome dozvole za deljenje kalendara i vidite ispravke, možete da pošaljete e-poruku na statičnu kopiju kalendara za određeni opseg datuma. Primalac će moći da vidi događaje u vašem kalendaru u vreme slanja e-pošte, ali ne i ispravke koje izvršite nakon slanja e-poruke.

Napomena: Ova funkcija više nije dostupna u programu Outlook za Microsoft 365.  

 1. Kliknite na Kalendar.

  Komanda „Kalendar“

 2. Izaberite stavke Početak > Pošalji kalendar e-poštom.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Kalendar e-pošte“

 3. U dijalozima Kalendar i Opseg datuma izaberite kalendar i vremenski period koji želite da podelite. Na primer, izaberite samo stavku Danas ili Sledećih 7 dana.

  U dijalozima „Kalendar“ i „Opseg podataka“ izaberite željene opcije

 4. Podesite željene opcije i kliknite na dugme U redu.

 5. U e-pošti koja se otvara dodajte primaoca poruke u polje Za, dodajte željenu poruku i kliknite na dugme Pošalji.

Osoba kojoj ste poslali kalendar videće snimak kalendara u poruci.

Primer kalendara koji se deli putem e-pošte

Poruka sadrži i priloženu iCalendar (.ics) datoteku koju može da otvori u programu Outlook ili drugom programu za rad sa kalendarom. Kada primalac poruke klikne na iCalendar datoteku, Outlook prikazuje datoteku kao novi kalendar koji može da prikaže pored svog kalendara. Može da prevlači zakazane obaveze i sastanke sa jednog kalendara na drugi i pronađe vreme koje vam oboma odgovara.

Rešavanje problema sa deljenjem kalendara

Ako nemate opciju da delite kalendar (to je sivo, to je zato što je administrator/IT podrška za vaš posao postavila smernice kako bi se sprečilo da osobe dele kalendare.

Takođe pogledajte

Deljenje kalendara u programu Outlook Web App

Možete da delite informacije iz kalendara sa drugim osobama pomoću programa Outlook 2010 na tri načina:

 • Putem e-pošte

 • Uz Microsoft Exchange Server naloge

 • Objavljivanjem kalendara na mreži

Šta želite da uradite?

Deljenje kalendara putem e-pošte

Deljenje kalendara pomoću Microsoft Exchange Server naloga

Deljenje kalendara tako što ćete ga objaviti na mreži

Deljenje kalendara putem e-pošte

Kalendari koji se dele e-poštom stižu u prijemno poštansko sanduče primaoca kao priloge e-poruka, uz snimak kalendara u telu poruke. Snimak kalendara možete urediti pre slanja. Na primer, možete da promenite fontove ili označite dane ili zakazane obaveze.

Da biste poslali kalendar e-poštom:

 1. Na kartici Početak , u grupi Deljenje izaberite stavku Kalendar e-pošte.

 2. U okviru Kalendar izaberite kalendar koji želite da pošaljete.

 3. U polju opseg datuma kliknite na vremenski period koji želite da kalendar prikaže.

 4. Unesite ili izaberite druge željene opcije, a zatim kliknite na dugme u redu.

Outlook 2010 korisnik koji prima kalendar e-poštom može da izabere da otvori snimak kalendara u programu Outlook. Tako možete da prikazujete snimak kalendara i aktuelni kalendar primaoca u uporednom režimu ili u preklopnom režimu kalendara.

Deljenje kalendara pomoću Microsoft Exchange Server naloga

Microsoft Exchange server omogućava deljenje kalendara sa osobama koje imaju Exchange naloge. Kalendare mogu da vide samo druge osobe kojima ste dodelili dozvole. Ako osoba kojoj želite da otvorite kalendar nije dodelila dozvolu za prikaz, Outlook vas obaveštava da zamolite osobu za potrebnu dozvolu.

Kada prvi put pristupite deljenom kalendaru, kalendar se dodaje na listu deljenih kalendara u Okno za navigaciju, gde možete da joj pristupite sledeći put kada želite da ga prikažete.

Da biste delili kalendar sa drugim Exchange korisnikom razmene:

 1. Na kartici Početak , u grupi Deljenje kliknite na dugme deli kalendar.

 2. U okviru poziv za deljenje koji se pojavi unesite osobu sa kojom želite da delite opciju u polju za .

 3. Unesite ili izaberite druge željene opcije, kao da ste poslali e-poruku.

Primalac će videti obaveštenje e-poštom koje ste delili. Takođe možete zahtevati da primalac deli svoj Exchange kalendar sa vama.

Savet: Ako želite da delite kalendar koji ste kreirali koji nije podrazumevani kalendar, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na ime kalendara, a zatim izaberite stavku deli ime kalendara.

Deljenje kalendara tako što ćete ga objaviti na mreži

Možete da objavite podrazumevani Outlook 2010 kalendar na internetu, što omogućava više osoba za prikaz. Objavljivanje Internet kalendara ne zahteva ni izdavača ni korisnika da koristi Exchange nalog.

 • Objavljivanje u Outlook.com    Outlook kalendar možete da delite sa drugima tako što ćete ga objaviti na Outlook.com.

Da biste delili Outlook kalendar na Outlook.com, prvo ga sačuvajte kao iCalendar (. ICS datoteka), uvezite ga u Outlook.com i podelite sa osobama koje treba da ga vide.

Sačuvajte kalendar kao. ICS datoteku tako što ćete izabrati kalendar u programu Outlook, izabrati stavku > Sačuvaj kalendari izabrati tip datoteke iCalendar formata .

Nemate Outlook.com nalog? Saznajte kako da ga kreirate na Outlook.com.

 • Objavljivanje na WebDAV serveru    Ako imate pristup Veb serveru koji podržava World Wide Veb raspoređeno autorstvo i kreiranje verzije (WebDAV), možete odabrati da objavite kalendare na tom serveru.

U podrazumevanom kalendaru, na kartici Početak , u grupi Deljenje kliknite na dugme Objavi na mreži, a zatim izaberite stavku Objavi na WebDAV serveru

Dobavljač Internet usluga (ISP) može obezbediti funkcije i alatke za omogućavanje objavljivanja kalendara kao Veb stranice. Obratite se dobavljaču usluga ISP da biste proverili da li vam je dostupna.

Takođe pogledajte

Otvaranje Exchange kalendara druge osobe

Dozvoljavanje drugoj osobi da upravlja vašom poštom i kalendarom

Kreiranje, prikaz ili brisanje grupe kalendara

Upravljanje stavkama pošte i kalendara druge osobe

Možete da delite jednokratnu kopiju kalendara koja se ne ažurira "snimci kalendara" ili "Deljenje kalendara" koje može da se ažurira tako što će ih objaviti na Veb lokacijama koje podržavaju WebDAV protokol.

Šta želite da uradite?

Deljenje kalendara sa drugim Exchange korisnicima

Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 nalog. Većina kućnih i ličnih naloga ne koriste Microsoft Exchange.  Za više informacija o Microsoft Exchange nalozima i o tome kako utvrditi na koju verziju sistema Exchange se vaš nalog povezuje pogledajte veze u odeljku „Takođe pogledajte“.

Ovaj odeljak sadrži:

Informacije o zahtevu za pristup deljenom kalendaru nekog drugog potražite u članku Otvaranje Exchange kalendara druge osobe.

Deljenje podrazumevane fascikle "Kalendar" sa određenim osobama

Podrazumevana fascikla kalendara u programu Outlook kreira se u svakom Outlook profilu. Ova fascikla se ne može preimenovati ili izbrisati.

 • U kalendaru, u Okno za navigaciju izaberite stavku deli moj kalendar.

  Napomena: Ako koristite umanjeni prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju kliknite na Slika dugmeta , u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku deli moj kalendar.

  Dijalog „Deljenje kalendara“

  1. unesite ime osobe kojoj želite da dodelite pristup da prikaže vaš kalendar.

  2. Otkucajte temu za e-poruku.

  3. potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste primaocu odobrili da prikaže vaš kalendar.

  4. potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste naveli da želite da Zamolite primaoca da deli svoj kalendar sa vama. To je opcionalno.

 • U polju za unesite ime primaoca pozivnice za poziv za deljenje.

 • U polju Tema otkucajte temu za e-poruku.

 • Pored toga, možete da zahtevate dozvole za prikaz podrazumevane fascikle kalendara primaoca. Da biste to uradili, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zatraži dozvolu za prikaz kalendara primaoca .

  Napomena: Ako želite da zahtevate pristup fascikli kalendara koja nije podrazumevana fascikla kalendara , morate da pošaljete e-poruku u kojoj tražite dozvole za tu određenu fasciklu. Ova opcija zahteva pristup samo podrazumevanoj fascikli kalendara primaoca.

 • U telu poruke otkucajte sve informacije koje želite da dodate.

 • Kliknite na dugme Pošalji.

 • Pregledajte dijalog za potvrdu, a zatim, ako je ispravno, kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Deljenje podrazumevane fascikle kalendara sa svima

Podrazumevana fascikla kalendara u programu Outlook kreira se u svakom Outlook profilu. Ova fascikla se ne može preimenovati ili izbrisati.

 1. U kalendaru, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na podrazumevanu fasciklu " Kalendar ".

  To se obično nalazi u okviru kalendarai prikazuje se kao Kalendar.

  Napomena: Ako koristite umanjeni prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju izaberite stavku Slika dugmeta , zatim stavku okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na kalendar koji želite da delite, a zatim izaberite stavku deli ime kalendara.

  To je obično u okviru Moji kalendari i prikazuju se kao Kalendar.

 2. Izaberite stavku Promeni dozvole za deljenje.

 3. Na kartici dozvole, u polju ime izaberite stavku podrazumevano.

 4. U okviru dozvole, na listi nivo dozvole kliknite na nivo dozvole.

  Sa ovim nivoom dozvole (ili ulogom)

  možeš

  Vlasnik

  Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke i pravite potfascikle. Kao vlasnik fascikle možete da promenite nivoe dozvola koje drugi ljudi imaju za fasciklu. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Urednik za objavljivanje

  Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke i pravite potfascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Urednik

  Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

  Autor za objavljivanje

  Kreirajte i čitate stavke i datoteke, pravite potfascikle, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Autor

  Kreirajte i čitate stavke i datoteke i menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate.

  Saradnik

  Samo Kreirajte stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne pojavljuje. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Recenzent

  Samo čitanje stavki i datoteka.

  Prilagođeno

  Obavljanje aktivnosti koje definiše vlasnik fascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Nijedno

  Nemate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

  Možete da kreirate prilagođene dozvole tako što ćete izabrati odgovarajuća polja za potvrdu i opcije u okviru dozvole.

Vrh stranice

Deljenje prilagođene fascikle kalendara sa određenim osobama

Podrazumevana fascikla kalendara u programu Outlook kreira se u svakom Outlook profilu. Ova fascikla se ne može preimenovati ili izbrisati. Možete da kreirate dodatne fascikle kalendara i ove fascikle se mogu preimenovati ili izbrisati. Ovaj odeljak sadrži uputstva za deljenje fascikli kalendara koje kreirate.

 1. U kalendaru, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na fasciklu kalendara koju želite da delite.

  Napomena: Ako koristite umanjeni prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju izaberite stavku Slika dugmeta , zatim stavku okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na kalendar koji želite da delite, a zatim izaberite stavku deli ime kalendara.

 2. Kliknite na dugme deli ime fascikle.

 3. U polju za poziv za deljenje unesite ime primaoca.

 4. Opcionalno, promenite temu.

 5. Pored toga, ako želite, dodelite dozvole primaocu da promeni stavke kalendara tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrduPrimalac može da doda, uređuje i briše stavke u ovom kalendaru .

 6. U telu poruke otkucajte sve informacije koje želite da dodate.

 7. Kliknite na dugme Pošalji.

 8. Pregledajte dijalog za potvrdu, a zatim, ako je ispravno, kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Deljenje prilagođene fascikle kalendara sa svima

Podrazumevana fascikla kalendara u programu Outlook kreira se u svakom Outlook profilu. Ova fascikla se ne može preimenovati ili izbrisati. Možete da kreirate dodatne fascikle kalendara i ove fascikle se mogu preimenovati ili izbrisati. Ovaj odeljak sadrži uputstva za deljenje fascikli kalendara koje kreirate.

 1. U kalendaru, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na fasciklu kalendara koju želite da delite.

  Napomena: Ako koristite umanjeni prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju izaberite stavku Slika dugmeta , zatim stavku okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na kalendar koji želite da delite, a zatim izaberite stavku deli ime kalendara.

 2. Izaberite stavku Promeni dozvole za deljenje.

 3. Na kartici dozvole, u polju ime izaberite stavku podrazumevano.

 4. U okviru dozvole, na listi nivo dozvole kliknite na nivo dozvole.

  Sa ovim nivoom dozvole (ili ulogom)

  možeš

  Vlasnik

  Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke i pravite potfascikle. Kao vlasnik fascikle možete da promenite nivoe dozvola koje drugi ljudi imaju za fasciklu. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Urednik za objavljivanje

  Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke i pravite potfascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Urednik

  Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

  Autor za objavljivanje

  Kreirajte i čitate stavke i datoteke, pravite potfascikle, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Autor

  Kreirajte i čitate stavke i datoteke i menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate.

  Saradnik

  Samo Kreirajte stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne pojavljuje. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Recenzent

  Samo čitanje stavki i datoteka.

  Prilagođeno

  Obavljanje aktivnosti koje definiše vlasnik fascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

  Nijedno

  Nemate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

  Možete da kreirate prilagođene dozvole tako što ćete izabrati odgovarajuća polja za potvrdu i opcije u okviru dozvole.

Vrh stranice

Opoziv ili promena pristupa drugih osoba u fasciklama kalendara

U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozovete neke dozvole za pristup vašim fasciklama kalendara.

 1. U kalendaru, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na fasciklu kalendara za koju želite da promenite dozvole.

  Napomena: Ako koristite umanjeni prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju izaberite stavku Slika dugmeta , zatim stavku okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na kalendar za koji želite da promenite dozvole, a zatim izaberite stavku Promeni dozvole za deljenje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Opoziv ili promena dozvola za pristup svima    

   1. Na kartici dozvole, u polju ime izaberite stavku podrazumevano.

   2. U okviru dozvole, na listi nivo dozvole izaberite stavku niko da biste opozvali dozvole ili bilo koju drugu opciju da biste promenili dozvole.

    Sa ovim nivoom dozvole (ili ulogom)

    možeš

    Vlasnik

    Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke i pravite potfascikle. Kao vlasnik fascikle možete da promenite nivoe dozvola koje drugi ljudi imaju za fasciklu. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Urednik za objavljivanje

    Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke i pravite potfascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Urednik

    Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

    Autor za objavljivanje

    Kreirajte i čitate stavke i datoteke, pravite potfascikle, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Autor

    Kreirajte i čitate stavke i datoteke i menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate.

    Saradnik

    Samo Kreirajte stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne pojavljuje. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Recenzent

    Samo čitanje stavki i datoteka.

    Prilagođeno

    Obavljanje aktivnosti koje definiše vlasnik fascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Nijedno

    Nemate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

    Možete da kreirate prilagođene dozvole tako što ćete izabrati odgovarajuća polja za potvrdu i opcije u okviru dozvole.

  • Opoziv ili promena dozvola za jednu osobu    

   1. Na kartici dozvole, u polju ime kliknite na ime osobe čije dozvole za pristup želite da promenite.

   2. U okviru dozvole, na listi nivo dozvole izaberite stavku niko da biste opozvali dozvole ili bilo koju drugu opciju da biste promenili dozvole.

    Sa ovim nivoom dozvole (ili ulogom)

    možeš

    Vlasnik

    Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke i pravite potfascikle. Kao vlasnik fascikle možete da promenite nivoe dozvola koje drugi ljudi imaju za fasciklu. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Urednik za objavljivanje

    Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke i pravite potfascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Urednik

    Kreirajte, čitate, menjate i brišete sve stavke i datoteke.

    Autor za objavljivanje

    Kreirajte i čitate stavke i datoteke, pravite potfascikle, menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Autor

    Kreirajte i čitate stavke i datoteke i menjate i brišete stavke i datoteke koje kreirate.

    Saradnik

    Samo Kreirajte stavke i datoteke. Sadržaj fascikle se ne pojavljuje. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Recenzent

    Samo čitanje stavki i datoteka.

    Prilagođeno

    Obavljanje aktivnosti koje definiše vlasnik fascikle. (Ne primenjuje se na delegate.)

    Nijedno

    Nemate dozvolu. Ne možete da otvorite fasciklu.

    Možete da kreirate prilagođene dozvole tako što ćete izabrati odgovarajuća polja za potvrdu i opcije u okviru dozvole.

   3. Ponovite korake od 2 za svaku osobu čije dozvole za pristup želite da izmenite.

Vrh stranice

Deljenje kalendara pomoću delegiranog pristupa

Slično što vam pomoćnik pomaže da upravljate dolaznom poštom za novine, možete da koristite Microsoft Outlook da biste omogućili drugoj osobi, poznatoj kao delegat, da prima i odaziva se pozivima za sastanke ili odgovorima i da šalje e-poruke u vaše ime. Takođe možete da odobrite dodatne dozvole koje delegatu omogućava da čita, kreira ili ima potpunu kontrolu nad stavkama u Exchange poštansko sanduče.

Delegirani pristup je napredniji od deljenja Outlook fascikli. Ako želite da dodelite dodatne dozvole, kao što je dozvoljavanje delegatu mogućnost pravljenja e-poruka ili odgovaranje na pozive za sastanak u vaše ime, morate da koristite Delegirani pristup.

Napomene: 

 • Kao menadžer, vaša pošta mora da se dostavi u poštansko sanduče na Exchange serveru, a ne datoteka ličnih fascikli (.pst) na računaru.

 • Vi i delegat morate da koristite istu verziju programa Office Outlook.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu delegati .

 2. Kliknite na dugme Dodaj.

 3. U polju Otkucajte ime ili ga izaberite sa liste, unesite ime delegata kome želite da dodelite dozvole.

  Da biste istovremeno dodali više delegata, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na njihova imena na listi imena . Dozvole koje izaberete će se primeniti na sve delegate.

 4. Kliknite na dugme Dodaj, kliknite na dugme u redu, a zatim izaberite tip dozvole za svaku Outlook fasciklu kojoj želite da delegat ima pristup.

 5. Ako želite da delegat vidi stavke koje ste označili kao privatnu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Delegat može da vidi moje privatne stavke .

Napomena: Dodatne informacije o delegiranom pristupu potražite u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice

Deljenje kalendara sa bilo kim

Bilo da koristite Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili Windows Live mail nalog, možete da delite informacije o kalendaru sa svima koji imaju pristup e-pošti ili internetu. U ovom odeljku:

Čuvanje kalendara kao iCalendar datoteke

Objavljivanje kalendara na Veb serveru

Čuvanje kalendara kao Veb stranice

Slanje kalendara putem e-pošte

Čuvanje kalendara kao iCalendar datoteke

 1. U kalendaruizaberite kalendar da biste ga napravili aktivnim kalendarima u prikazu.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U okviru za tekst imena datoteke otkucajte ime za iCalendar datoteku. Ovo bi trebalo da bude lako prepoznavanju i smislenog imena za vas i za primaoce.

  Pored Više opcijapojavljuje se rezime imena kalendara, opsega datuma i nivoa detalja. Ako ste zadovoljni ovim rezimeom, pređite na osmi 8, u suprotnom nastavite sa korakom 4.

 4. Izaberite stavku Još opcija.

 5. Na listi Range Datumizaberite količinu podataka kalendara koje želite da dodate u iCalendar datoteku ili kliknite na dugme Navedite datume da biste uneli prilagođeni opseg datuma.

  Napomena: Ako odaberete veliki opseg datuma ili izaberete ceo kalendar, možete da kreirate veliku iCalendar datoteku.

 6. Sa liste detalja odaberite količinu detalja za prikazivanje primalaca. Opcija Dostupnost je podrazumevano izabrana. Nijedna od opcija ne podrazumeva da stavke budu označene kao privatne, osim ako ne promenite opciju privatnosti u opcijama Napredne opcije.

 7. Opcionalno kliknite na dugme Prikaži da biste videli Napredne opcije.

  • Dodavanje detalja stavki koje su označene kao privatne      Ova opcija zahteva da se detalj podesi na ograničene detalje ili kompletne detalje. Postojanje privatnih stavki će biti uključeno, ali neće se deliti dodatne informacije.

  • Uključujete priloge u okviru kalendarskih stavki      Ova opcija zahteva da se detalj podesi na kompletne detalje. Svi prilozi na stavkama kalendara, kao što su unakrsne tabele, uključeni su.

   Napomena: To može značajno povećati veličinu iCalendar datoteke.

 8. Kliknite U redu, a zatim kliknite na Sačuvaj.

  Ako vaš kalendar ne sadrži stavke, pojavljuje se dijalog koji vam pruža šansu da otkažete čuvanje iCalendar datoteke.

Vrh stranice

Objavljivanje kalendara na WebDAV serveru

Možete da objavite i delite kalendare sa drugima tako što ćete ih objaviti na WebDAV serveru. Ovo je korisno ako želite da delite kalendare i informacije o dostupnosti sa drugima, ali ne koristite aplikaciju za softver kao što je Exchange.

Server za koji objavljujete kalendar mora da podržava World Wide Veb raspoređeno autorstvo za autorizaciju i kreiranje verzija (WebDAV). Ne podržavaju svi Veb serveri WebDAV. Čak i ako možete da koristite protokol za prenos datoteka (FTP) ili da ga direktno sačuvate na univerzalnoj konvenciji imenovanja (UNC) kao što je \\server\teamdocuments , to ne ukazuje na to da je WebDAV dostupan.

WebDAV je oznaka tipa HTTP koja vam omogućava da kreirate i izmenite dokumente na Veb serveru. Administrator servera ili dobavljač Internet usluga (ISP) vam mogu reći da li je WebDAV podržan na serveru koji želite da koristite.

 1. U kalendaru, u Okno za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na kalendar koji želite da delite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku objavi na Internetu, a zatim kliknite na dugme Objavi na WebDAV serveru.

 3. U polju lokacija otkucajte lokaciju WebDAV servera i fascikle.

 4. Pored vremenskihtermina, izaberite broj dana za koje želite da delite kalendar.

 5. Pored detaljakliknite na strelicu i odaberite količinu detalja za deljenje. Ako želite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži vreme u okviru mojih radnih časova da biste delili deljene detalje za radno vreme navedeno u programu Outlook.

  Detalji kalendara

  Ovaj kalendar se podrazumevano automatski ažurira. Promene kalendara objavljuju se na WebDAV serveru tokom sledećeg priručnog ili automatskog slanja/prijema. Po podrazumevanoj vrednosti, postoji period od 30 minuta između svakog slanja/prijema za svaku grupu za slanje/prijem. Ako promenite interval automatskog slanja/prijema na manje od 20 minuta, ispravke kalendara WebDAV servera se šalju na minimalno 20 minuta.

  Da biste otpremili ovaj kalendar, a zatim nikada ne obezbedili ispravke, kliknite na dugme Više opcija, a zatim izaberite stavku obavezno otpremanje: ispravke neće biti otpremljene.

 6. Kliknite na dugme U redu .

Kada delite kalendar, ikona kalendara u oknu za navigaciju se menja kao što je prikazano ispod.

Deljeni kalendar

Vrh stranice

Čuvanje kalendara kao Veb stranice

Kalendar možete da sačuvate kao Veb stranicu, a zatim da ga delite sa drugima. Na primer, možete da knjižite kalendar sa važnim datumima projekta kao stranicu na intranetu preduzeća ili na raspored igara fudbalskog tima kao stranicu na ličnom veb sajtu. Zatim možete lako da uputite druge osobe na kalendar raspoređujući mu URL.

Kada sačuvate kalendar kao Veb stranicu, možete da precizirate početni i krajnji datum za kalendar i da li da dodate detalje o zakazanoj obavezi u odeljku za tekst zakazane obaveze. Možete i da dodate pozadinu.

Ako vam dobavljač Internet usluga (ISP) pruža Veb lokaciju ili mesto za deljenje datoteka sa publikom, možete da delite kalendar kao Veb stranicu.

 1. U kalendaruizaberite kalendar da biste ga napravili aktivnim kalendarima u prikazu.

 2. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao Veb stranicu.

 3. U okviru Trajanjeunesite datum u polja datum početka i datum završetka . Kliknite na strelicu nadole za kalendar.

  Podrazumevana vrednost je trenutni i sledeći mesec.

 4. U okviru Opcijemožete da odaberete da dodate detalje zakazanih obaveza ili da izaberete grafiku u pozadini za Veb stranicu koju kreirate.

 5. U okviru Sačuvaj kao, u polju tekst naslova kalendara otkucajte ime koje želite da se pojavi kao naslov Veb stranice.

 6. Za ime datotekepronađite lokaciju na kojoj želite da sačuvate Veb stranicu, a zatim otkucajte ime datoteke.

 7. Veb stranica se podrazumevano otvara u Veb pregledaču kada kliknete na dugme Sačuvaj. Ako ne želite da vidite Veb stranicu, opozovite izbor u polju za potvrdu Otvori sačuvanu Veb stranicu u pregledaču .

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: U nekom Veb pregledačima, kao što je Microsoft Windows Internet Explorer, stranica se možda neće pojaviti kao što treba zato što je aktivan aktivni sadržaj. Ako vidite Info traku na vrhu, kliknite na tekst, kliknite na dugme Omogući blokirani sadržaj, a zatim kliknite na dugme da.

Vrh stranice

Slanje kalendara putem e-pošte

Kopija kalendara može da se pošalje svima u e-poruci. Kalendar je uključen kao prilog i pojavljuje se u okviru tela poruke. Odlučujete koje su datume uključene i količine detalja.

 • U kalendaru, u oknu za navigaciju izaberite stavku Pošalji kalendar putem e-pošte.

Napomena: Ako koristite umanjeni prikaz okna za navigaciju, u oknu za navigaciju izaberite stavku Slika dugmeta , zatim stavku okno za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na kalendar koji želite da delite, a zatim izaberite stavku Pošalji kalendar putem e-pošte.

 • Na listi Kalendar odaberite kalendar koji želite da pošaljete. Podrazumevano se bira podrazumevani Kalendar . Ovo je Outlook kalendar koji se koristi za prikaz informacija o zauzetosti drugima i gde se prihvataju pozivi za sastanak.

 • Na listi Range Datumizaberite količinu podataka kalendara koje želite da dodate u poruku ili izaberite stavku Navedite datume da biste uneli prilagođeni opseg datuma.

Napomena: Ako odaberete veliki opseg datuma ili izaberete ceo kalendar, možete da kreirate veliku poruku.

 • Na listi detalja odaberite količinu detalja za prikazivanje primalaca. Opcija Dostupnost je podrazumevano izabrana. Nijedna od opcija ne podrazumeva da stavke budu označene kao privatne, osim ako ne promenite opciju privatnosti u opcijama Napredne opcije.

  Lista „Detalji“ u dijalogu „Slanje kalendara putem e-pošte“

  1. Opcionalno, informacije obuhvaćene porukom možete da ograničite tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu samo vreme za prikazivanje u mojim radnim satima . Da biste promenili radno vreme, izaberite stavku Podesi radno vreme.

  2. Opcionalno da biste videli napredne opcije, kliknite na dugme Prikaži.

   • Dodavanje detalja stavki koje su označene kao privatne   Ova opcija zahteva da se detalj podesi na ograničene detalje ili kompletne detalje. Postojanje privatnih stavki je uključeno, ali se dodatne informacije ne dele.

   • Uključujete priloge u okviru kalendarskih stavki    Ova opcija zahteva da se detalj podesi na kompletne detalje. Svi prilozi na stavkama kalendara, kao što su unakrsne tabele, uključeni su.

   • Raspored e-pošte    Možete da dodate dnevni raspored ili listu događaja.

  3. Kliknite na dugme U redu .

  4. U polje za unesite ime osobe kojoj želite da pošaljete informacije o pretplati.

  5. U telo poruke unesite sve informacije koje želite da dodate.

  6. Kliknite na dugme Pošalji.

Kalendar se pojavljuje primaocu u okviru tela poruke. Priložena iCalendar datoteka sa oznakom tipa datoteke. ICS takođe može da se otvori u mnogim programima kalendara, uključujući Outlook.

Primer kalendara dobijenog pomoću funkcije slanja kalendara e-poštom

Kada se primi. ICS prilog datoteke u programu Outlook, primalac će biti zatraženo da otvori kalendar. . ICS datoteka kalendara se otvara kao novi kalendar u programu Outlook. Kada se otvori kao Outlook kalendar, primalac može da prikaže primljenu kalendar u uporednim prikazima. Primalac takođe može da prevući stavke kalendara iz primljenih kalendara u drugi Outlook kalendar.

Vrh stranice

Objavljivanje kalendara na lokaciji Office Online

Outlook kalendare možete da delite tako što ćete ih objaviti na lokaciji Microsoft Office Online. Office Online pruža besplatan način za deljenje kalendara i omogućava vam da kontrolišete ko ima pristup. Pored toga, možete da objavite ili prikažete kalendare na lokaciji Office Online čak i ako ne koristite Exchange nalog. Korišćenje sistema Office Online predstavlja odličan način za deljenje informacija iz kalendara ako koristite POP3 ili IMAP naloge e-pošte, Najčešći tipovi naloga za e-poštu.

 1. U kalendaru, u oknu za navigacijukliknite desnim tasterom miša na kalendar koji želite da objavite.

  Napomena: Ako koristite umanjeni prikaz Okno za navigaciju, u oknu za navigacijukliknite na dugme Kalendar Slika dugmeta , izaberite stavku okno za navigaciju, a zatim kliknite desnim tasterom miša na kalendar koji želite da objavite.

  Savet: Ako želite da objavite podrazumevani kalendar, izaberite stavku Objavi moj kalendar u oknu za navigaciju, a zatim nastavite sa korakom 3.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku objavi na Internetu, a zatim kliknite na dugme Objavi u usluzi Office Online.

 3. Ako je ovo prvi put da ste objavili kalendar na lokaciji Office Online, morate da se registrujete pomoću Windows Live ID naloga. Ako nemate besplatan Windows Live ID nalog, možete da ga kreirate. Sledite uputstva na ekranu.

 4. Pored vremenskihtermina, izaberite broj dana za koje želite da delite kalendar.

  Snimak ekrana vremenskog raspona

 5. Pored detaljakliknite na strelicu i odaberite količinu detalja za deljenje. Ako želite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži vreme u okviru mojih radnih časova da biste delili deljene detalje za radno vreme navedeno u programu Outlook.

  Detalji kalendara

 6. Pored dozvoleodaberite da li informacije o kalendaru mogu da pregledaju samo navedene osobe, koje ih određuju i pretražuju i prikazuju svi koji koriste Office Online.

  • Samo pozvani korisnici mogu da prikažu ovaj kalendar      Ako izaberete ovu opciju, e-poruka za deljenje Outlook se otvara kada se kalendar objavi na lokaciji Office Online. Možete da pošaljete e-poruku za deljenje svakoj osobi kojoj želite da dodelite pristup kalendaru. Poruka za deljenje automatski uključuje veze ka kalendaru i možete da otkucate poruku ako želite.

  • Svako može da prikaže i Potraži ovaj kalendar na lokaciji Office Online      Ako izaberete ovu opciju, svako ko zna vezu ka vašem kalendaru može da je prikaže. Osobama nije potreban Windows Live ID nalog da bi se prijavili ili prijavili u uslugu. Pored toga, korisnici sistema Office Online mogu da pronađu ovaj kalendar prilikom traženja kalendara.

 7. Ako objavljujete kalendar koji svako može da prikazuje i pretražuje, otkucajte opis kalendara u polju Opis . Ove informacije pomažu drugim Office Online korisnicima da pronađu vaš kalendar.

  Ovaj kalendar se podrazumevano automatski ažurira. Promene kalendara objavljuju se na lokaciji Office Online tokom sledećeg priručnog ili automatskog slanja/prijema. Podrazumevano da postoji period od 30 minuta između svakog slanja/prijema za svaku grupu za slanje/prijem . Ako promenite interval slanja/prijema za manje od 20 minuta, ispravke kalendara na lokaciji Office Online šalju se na minimalnom intervalu od 20 minuta.

  Da biste otpremili ovaj kalendar, a zatim nikada ne obezbedili ispravke, kliknite na dugme Više opcija, a zatim izaberite stavku obavezno otpremanje: ispravke neće biti otpremljene.

 8. Kliknite na dugme U redu .

Kada delite kalendar, ikona kalendara u oknu za navigaciju se menja kao što je prikazano ispod.

Deljeni kalendar

Povezani članak

Dozvoljavanje drugoj osobi da upravlja vašom poštom i kalendarom

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×