Definisanje opsega za pretrage

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Opseg pretrage definiše podskup informacija u indeks za pretraživanje. Ako ste zamislite da je ceo indeks sadržaja kružnog grafikona, opseg pretrage je jedan ili više isečke. Standardni isečak kružnog grafikona možda trougaoni u oblik, ali korišćenjem pravila za opseg, možete da isecate pita u mnogo različitih oblika. Opsezi mogu da se omoguće na polje za pretragu na lokacijama, kao je kartica na lokaciji centra za pretragu, u nekim Web segmenata i dozvoli korisnicima da se fokusirate pretrage na određenoj lokaciji ili sadržaju.

Opsezi pretrage obično obuhvataju određene teme i izvore sadržaja koji su važni i zajednički korisnicima u organizaciji. Na primer, možete kreirati opseg pretrage za sve stavke koje se odnose na određeni projekat ili za sve stavke koje se odnose na određenu grupu unutar organizacije, na primer „Finansije“ ili „Marketing“. Takođe možete kreirati opseg pretrage koji obuhvata nekoliko drugih opsega.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Planiranje opsega

Prikazivanje prikaz opsega stranice

Kreiranje ili uređivanje opseg pretrage

Dodavanje ili uređivanje pravilima opsega

Uklanjanje opseg pretrage ili pravilima opsega

Konfigurisanje grupe za prikaz opsega

Prikazivanje ili skrivanje opsezi padajuću listu na sve lokacije u kolekciji lokacija

Planiranje opsega

Da biste kreirali i opseg pretrage, kreiranje opsega, definišete njegove pravila i dodelite grupe za prikaz opsega. Prikaz grupa je lokaciju na kojoj opseg će biti vidljive u korisničkom interfejsu. Podrazumevani prikaz grupe uključuju Padajuću listu pretraga i Napredne pretrage. Možete da kreirate grupe drugi prikaz i premeštanje Opsezi pretrage u njima.

Pravila opsega definišu tačno koji sadržaj iz indeksa za pretraživanje će biti uključene u opseg. Pravila omogućavaju vam da biste uključili ili isključili stavke, kao što su određene lokacije. Na primer, možda ćete imati na lokaciji tima koja sadrži dokumente koje ne želite da uključite u rezultatima pretrage. Možete da kreirate pravila opsega koja isključuje tu lokaciju tima i njen sadržaj iz rezultata pretrage. Pravila za opseg se mogu primeniti samo nakon opsega je kreiran i dodeljen grupi prikaza. Pravila možete ažurirati ili izmenjena u bilo kom trenutku.

Možete da kreirate i konfigurišete opsege za korišćenje sa spoljnim Web segmenata. Kombinovana pretraga je skup rezultata koji nije indeksirana, ali se pojavljuje pored indeksiranih sadržaja. Spoljne pretrage dolaze rezultati izvan vaše organizacije. Možete podesiti pravila opsega za spoljne pretrage i ih primenite na spoljnim Veb segment.

Opsezi pretrage može da kreira i definisano u dva nivoa: nivo usluge pretrage i nivou Administracija kolekcije lokacija. Opsezi pretrage koji su kreirani na nivou usluge pretrage su poznate i kao deljene opsege. Ove opsezi su dostupne za sve kolekcije lokacija. Administrator kolekcije lokacija može da napravite kopiju ove opsega, ali ne možete da izmenite ili izbrišete deljeni opseg.

Administrator kolekcije lokacija možete kreirati nove Opsezi pretrage i nove grupe za prikaz. Ova opsega i prikaz grupe su dostupne za sve lokacije u iste kolekcije lokacija, ali ne i na lokacijama u drugim kolekcijama lokacija.

Upravljana svojstva možete učiniti dostupnom u pretrage, što može pomoći ljudima da pretražite po što im omogućava da usmerite svoje upite direktno protiv metapodataka na kolonama. Listu dostupni za upotrebu u opsezima upravljana svojstva je u odeljku Svojstva upita Dodaj pravilo opseg stranica ili Uredi pravilo opsega stranice. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje ili uređivanje pravila opsega.

Vrh stranice

Prikazivanje stranice „Prikaz opsega“

Da biste prikazali i da upravljate opsega u kolekciji lokacija, koristite prikaz opsega stranicu. Na stranici "prikaz opsega" možete dodali novi opseg, uredite postojeći opseg, prikaz grupe za prikaz opsega, Dodavanje grupe za prikaz opsega, proverite status ažuriranja, prikaz koliko stavki su uključene u opseg, i vidite da li je deljen.

Da biste pristupili stranici "prikaz opsega" morate biti administrator sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije najvišeg nivoa sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 2. Kliknite na meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. Na stranici „Postavke lokacije“, u odeljku Administracija kolekcije lokacija, izaberite Opsezi pretrage.

 4. Na stranici "prikaz opsega", uradite nešto od sledećeg:

Vrh stranice

Kreiranje ili uređivanje opseg pretrage

Opsezi omogućavaju da fokus pretrage na određene skupove sadržaja. Administrator sa dozvolama administratora kolekcije lokacija možete kopirati deljen i izmenite tu kopiju ili dodajte nove opsege za korišćenje u okviru iste kolekcije lokacija.

Kada dodate novi opseg pretrage za kolekciju lokacija, može biti korisno da biste započeli kopiranjem postojećeg opsega kao što su sve lokacijei zatim dodate pravila koja navedite lokaciju sadržaja, a šta bi trebalo da bude uključen ili isključene baze na vrednosti imovine. Kombinovanje i prilagođavanje više pravila, možete da dizajnirate opsezi za kolekciju lokacija koje obezbeđuju usmerene pretrage prilagođene potrebe određene radne grupe.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije najvišeg nivoa sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 2. Kliknite na meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. Na stranici „Postavke lokacije“, u odeljku Administracija kolekcije lokacija, izaberite Opsezi pretrage.

 4. Postupite na sledeći način:

  • Da biste kreirali novi opseg pretrage, kliknite na dugme Novi opseg.

  • Da biste uredili postojeću opsega, kliknite na naslov opsega da biste prikazali svojstva opsega i pravila stranice, a zatim kliknite na dugme Promeni postavke opsega.

   Napomena: Ako je opseg deljen, nećete moći da uredite njegove postavke. Deljeni opsezi se konfigurišu u centralnoj administraciji.

 5. U polje naslov unesite reč, ime, skraćenica ili kratku frazu za opisivanje opsega. Naslov se prikazuje u listi opsega i pokazuje korisniku tip sadržaja koji će biti pretraživanje kada koriste ovaj opseg.

 6. U polju Opis otkucajte opcionalni opis za referencu i vlasnike lokacija. Ovo se ne prikazuje krajnjim korisnicima.

 7. U odeljku Prikaz grupa , odaberite jednu ili više mesta u korisničkom interfejsu gde će se prikazati u opsegu. Na primer u Padajuću listu pretraga.

 8. U odeljku Odredišna stranica sa rezultatima , odaberite da li želite da biste prikazali rezultate iz ovog opsega pretrage na podrazumevana stranica sa rezultatima pretrage ili na drugi Veb stranice. Da biste koristili različite pretragu rezultate stranice, izaberite odredi drugu stranicu za pretraživanje ovog opsegai otkucajte Veb adresu za druge postojeće daje stranice u polju odredišna stranica sa rezultatima (na primer, http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Kliknite na dugme U redu.

Da biste dodali pravilima opsega, pratite korake u odeljku Dodavanje ili uređivanje pravila opsega.

Vrh stranice

Dodavanje ili uređivanje pravila opsega

Pravila opsega definišu sadržaj koji je povezan sa opsega tako što ćete navesti lokaciju sadržaj njena svojstva i šta bi trebalo da uključena ili isključena iz opsega. Pravila se mogu dodati samo kada se kreira opseg pretrage.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije najvišeg nivoa sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 2. Kliknite na meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. Na stranici „Postavke lokacije“, u odeljku Administracija kolekcije lokacija, izaberite Opsezi pretrage.

 4. Pronađite naslov opsega u listu za koju želite da biste dodali ili uredili pravila, a zatim postupite na neki od sledećih koraka:

  • Ako je opseg ima pravila, u Status ažuriranjakolone, kliknite na dugme Dodaj pravila.

  • Da biste uredili postojeće pravilo ili da biste dodali dodatne pravilo, kliknite na naslov opsega i u odeljku pravila izaberite postojećeg pravila da biste ga uredili ili kliknite na dugme Novo pravilo.

 5. U odeljku tip pravila opsega Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste uključili ili izuzeli na lokaciji i navedite izvora sadržaja kao što je fascikla, ime hosta ili domen/poddomen, a zatim koristite pravila u odeljku ponašanje , izaberite Veb adresu.

  • Da biste uključili ili isključili sadržaj koji se nalazi pretraživanjem na vrednosti dodeljene upravljano svojstvo, izaberite Svojstvo upita.

  • Da biste uključili sav sadržaj iz svih lokacija uključene u indeks pretrage, izaberite Sav sadržaj.

   Savet: Da biste primenili pravila više svojstava ili vrednosti, definišite odvojene pravila za svaku postavku svojstva.

 6. Ako je opseg pravilo Veb adresu, zatim u odeljku Svojstva upita , odaberite neku od sledećih stavki:

Opcija

Opis

Fascikla

Fascikle može da bude na lokaciju na lokaciji tima. Na primer, http://site/subsite/folder. Pravilo će se primeniti samo na stavke koje se nalaze u okviru fascikle označeno i njene potfascikle.

Ime hosta

Ovo pravilo će se primeniti na stavke koje se nalaze bilo gde na tom hostu

Domen ili poddomen

Ovo pravilo će se primeniti na sve stavke koje se nalaze u okviru navedenog domena.

Ako je opseg pravilo Svojstva upita, u na odeljak Upit svojstva izaberite svojstvo i otkucajte vrednost.

Savet: Da biste primenili pravila više svojstava ili vrednosti, definišite odvojene pravila za svaku postavku svojstva.

 1. U odeljku ponašanje Odaberite kako će se ovo pravilo kombinovati sa drugim pravila da biste definisali opseg. Odaberite stavku Uključi za pravilo za „OR” ili izuzeli za pravilo za „I ne”, ili zahteva za pravilo za „I”.

 2. Kliknite na dugme U redu.

Napomena: Opsezi pretrage i njihovim pravilima prevedene na raspored koji se podešava automatski na osnovu učestalosti prošle ažuriranja. Novi opseg se neće pojaviti na listi opseg Za pretragu do kada ga pokrene po prvi put.

Vrh stranice

Uklanjanje opseg pretrage ili pravilima opsega

Administrator sa dozvolama administratora kolekcije lokacija možete da uklonite samo one opsege kreirane nivou Administracija kolekcije lokacija. Nije moguće ukloniti deljene opsege koji su kreirani administrator usluge pretrage za korišćenje u kolekciji lokacija.

Uklanjanje opseg pretrage

Kada izbrišete opseg pretrage iz kolekcije lokacija, opsega se takođe uklanja iz svih lokacija u toj kolekciji lokacija.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije najvišeg nivoa sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 2. Kliknite na meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. Na stranici „Postavke lokacije“, u odeljku Administracija kolekcije lokacija, izaberite Opsezi pretrage.

 4. Na stranici "prikaz opsega", kliknite na strelicu pored stavke naslov opsega.

 5. Odaberite stavku Izbriši.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Uklanjanje pravilima opsega

 1. Na stranici "prikaz opsega", kliknite na strelicu pored stavke naslov opsega, a zatim odaberite stavku Uredi svojstva i pravila.

 2. Uradite sledeće:

Da biste to uradili:

Uradite ovo:

Uklanjanje pojedinačnih pravila

 1. Na stranici opseg svojstva i pravila, u okviru pravila, kliknite na ime pravila.

 2. Kliknite na dugme Izbriši.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Uklanjanje svih pravila za opseg pretrage

 • Na stranici opseg svojstva i pravila, u okviru pravila, izaberite stavku Izbriši sva pravila.

Vrh stranice

Konfigurisanje grupa za prikaz opsega

Opsezi dodeljuju da biste prikazali grupe koje identifikuju gde može da se koristi u opsezima. Na primer, ako grupu za Padajuću listu pretraga prikaz dodelite opseg pretrage, ovaj opseg će biti vidljive korisnicima gde god u polju za Pretragu padajuću listu je konfigurisan za opsege. Ove lokacije može biti Veb segment ili u polje za pretragu na lokaciji tima. Administrator sa dozvolama administratora kolekcije lokacija mogu da kreira novu grupu za prikaz i raspoređivanje opsega u njemu nalaze ili opsezi dodati postojeće grupe za prikaz. Vlasnik lokacije možete da dodate polje grupi prikaz na listu opsega pretrage na lokaciji, što omogućava korisnicima da uradite još fokusirane pretrage.

Kreiranje ili uređivanje grupa za prikaz opsega

Da biste omogućili vlasnika lokacije da biste promenili opsezima koje su dostupne sa spiska opseg pored polje za pretragu , administrator kolekcije lokacija možete da izmenite postojeće grupe za prikaz ili napravite nove grupe za prikaz i rasporedite opsega u okviru njih.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije najvišeg nivoa sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 2. Kliknite na meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. Na stranici „Postavke lokacije“, u odeljku Administracija kolekcije lokacija, izaberite Opsezi pretrage.

 4. Na stranici "prikaz opsega" izaberite stavku Prikaz grupe.

 5. Kliknite na dugme Nova grupa za prikaz, ili kliknite na strelicu pored postojeću grupu prikaza, a zatim kliknite na dugme Uredi grupa za prikaz.

 6. Za kreiranje grupa za prikaz opsega ili uređivanje grupa za prikaz opsega stranica, u polje naslov otkucajte naslov koji će vam pomoći da identifikujete grupu za prikaz.

 7. U polju Opis otkucajte opis grupe opcionalno prikaza. Ovo je za referencu i vlasnicima lokacija i nije prikazana krajnjim korisnicima.

 8. U odeljku opsega , potvrdite izbor u polju za potvrdu pored opsega koji želite da uključite u grupu za prikaz.

 9. Korišćenje Pozicija od vrha liste da biste prilagodili redosled opsega u grupu za prikaz.

 10. Na listi Podrazumevani opseg Odaberite opseg koji će podešen kao podrazumevani opseg za krajnjeg korisnika.

 11. Kliknite na dugme U redu.

Uključivanje opsega u grupe za prikaz

Administrator kolekcije lokacija može da dodeli opsege koji su kreirani na nivou kolekcije lokacija da biste prikazali grupe za korišćenje vlasnici lokacije. Nije moguće premestiti deljene opsege, te opsege koji su kreirani i definisao administrator servera između prikaza grupe na nivou kolekcije lokacija.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije najvišeg nivoa sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 2. Kliknite na meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. Na stranici „Postavke lokacije“, u odeljku Administracija kolekcije lokacija, izaberite Opsezi pretrage.

 4. Kliknite na naslov opseg pretrage.

  Napomena: Uverite se da je nema oznaku potvrde u koloni deljeno . Administrator kolekcije lokacija možete da izmenite deljene opsege.

 5. Na stranici „Svojstva i pravila opsega“, u odeljku Postavke opsega izaberite stavku Promeni postavke opsega.

 6. Na stranici uređivanje opsega, u odeljku Prikaz grupa , potvrdite izbor u poljima za grupe za prikaz u kojoj želite da opseg će biti uključena.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje opsezi padajuću listu na sve lokacije u kolekciji lokacija

Da biste dodali polje za pretragu za sve lokacije u kolekciji lokacija opsega, uverite se da sve opsege koje želite da dodate navedene su u grupi Prikaži Padajuću listu pretraga . Zatim, izmeniti postavke za kolekciju lokacija ili prikazivanje ili skrivanje opsezi padajuću listu.

 1. Prijavite se na matičnu stranicu lokacije najvišeg nivoa sa dozvolama administratora kolekcije lokacija.

 2. Kliknite na meni Radnje na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Administracija kolekcije lokacija , izaberite stavku Postavke pretrage.

 4. U odeljku Režim padajuću listu pretraga lokacije izaberite stavku Prikaži opsezi padajuću listu da biste prikazali listu opsege koji su u grupu za prikaz koji se zove Pretraga padajuće liste.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×