Definisanje i rešavanje problema pomoću programskog dodatka „Solver“ (Rešavač)

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Rešavač je programski dodatak programa Microsoft Excel koji možete koristiti za analiza „šta ako“. Koristite rešavač da biste pronašli optimalnu (maksimalnu ili minimalnu) vrednost za formula u jednoj ćeliji – pod nazivom ćelija cilja – koja podleže ograničenjima vrednosti drugih ćelija sa formulama na radnom listu. Rešavač radi sa grupom ćelija koje se zovu promenljive odluke ili jednostavno promenljive ćelije i koje se koriste u izračunavanju formula u ćelijama cilja i ograničenja. Rešavač prilagođava vrednosti u promenljivim ćelijama odluke da bi zadovoljio ograničenje u ćeliji ograničenja i dao željeni rezultat za ćeliju cilja.

Jednostavno rečeno, možete da koristite programski dodatak Solver da biste odredili maksimalnu ili minimalnu vrednost jedne ćelije tako što ćete promeniti druge ćelije. Na primer, možete da promenite iznos predviđenog budžeta za reklamiranje i vidite efekat na predviđeni iznos zarade.

Napomena: Verzije rešavača starije od programa Excel 2007 koji upućuje na ćeliju cilja su nazivale „ciljna ćelija”, a promenljive ćelije odluke „promenljive ćelije” ili „prilagodljive ćelije”. Mnoge unapređen "Rešavač" programski dodatak za Excel 2010, tako da ako koristite Excel 2007 vaš utisak pri radu će biti malo drugačije.

U sledećem primeru, nivo reklamiranja u svakom kvartalu utiče na broj prodatih jedinica, indirektno određujući iznos prihoda od prodaje, prateće troškove i profit. Rešavač može promeniti kvartalne budžete za reklamiranje (promenljive ćelije odluke B5:C5), do gornje granice odobrenog budžeta od 20.000 din. (ćelija F5), sve dok vrednost ukupnog profita (ćelija cilja F7) ne dostigne maksimalni mogući iznos. Vrednosti u promenljivim ćelijama koriste se za računanje profita za svaki kvartal, tako da su povezane sa ćelijom odluke koja sadrži formulu F7, =SUM (1. kv. Profit:2. kv. Profit).

Pre provere pomoću programskog dodatka Solver

1. Promenljive ćelije

2. Ograničena ćelija

3. Ćelija cilja

Nakon što se programski dodatak Solver pokrene dobijaju se sledeće nove vrednosti.

Posle provere pomoću programskog dodatka Solver

 1. Na kartici Podaci , u grupi analiza kliknite na dugme "Rešavač".
  Slika trake u programu Excel

  Napomena: Ako komanda Rešavač ili grupa analiza nije dostupna, morate da aktivirate programski dodatak Solver programski dodatak. Pogledajte: Kako se aktivira programski dodatak Solver - inča

  Slika dijaloga Excel 2010 + "Rešavač"
 2. U polje Postavite cilj unesite referenca ćelije ili ime ćelije cilja. Ćelija cilja mora da sadrži formulu.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da vrednost ćelije cilja bude što je moguće veća, izaberite opciju Maks.

  • Ako želite da vrednost ćelije cilja bude što je moguće manja, izaberite opciju Min.

  • Ako želite da ćelija cilja ima određenu vrednost, izaberite opciju Vrednost od i otkucajte vrednost u polju.

  • U okviru Tako što ćete promeniti promenljive ćelije , unesite ime ili referencu za svaki opseg promenljive ćelije odluke. Nesusedne reference razdvojite zarezima. Promenljive ćelije moraju biti povezane direktno ili indirektno ćelije cilja. Možete da navedete do 200 promenljive ćelije.

 4. U okviru Podleže ograničenjima unesite ograničenja koja želite da primenite tako što ćete uraditi sledeće:

  1. U dijalogu Parametri programskog dodatka Solver kliknite na dugme Dodaj.

  2. U polje Referenca na ćeliju unesite referencu ćelije ili ime opsega ćelija za koji želite da ograničite vrednost.

  3. Izaberite relaciju ( <=, =, >=, int, bin ili dif ) koju želite između ćelije na koju se upućuje i ograničenja. Ako izaberete stavku int, u polju Ograničenje će se pojaviti stavka integer. Ako izaberete stavku bin, u polju Ograničenje će se pojaviti stavka binary. Ukoliko izaberete stavku dif, u polju Ograničenje će se pojaviti stavka alldifferent.

  4. Ako ste za relaciju u polju Ograničenje odabrali <=, =, or >=, otkucajte broj, referencu ćelije, ime ćelije ili formulu.

  5. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Kliknite na dugme Add (Dodaj) da biste prihvatili ograničenje i dodali još jedno.

   • Da biste prihvatili ograničenje i vratili se u dijalogu Solver parametras, kliknite na dugme u redu.
    Belešku    možete da primenite relacije int, bini dif samo u ograničenjima za promenljive ćelije odluke.

    Postojeće ograničenje možete promeniti ili izbrisati na sledeći način:

  6. U dijalogu Parametri programskog dodatka Solver izaberite ograničenje koje želite da promenite ili izbrišete.

  7. Kliknite na dugme Change (Promeni) i unesite izmene ili kliknite na dugme Delete (Izbriši).

 5. Kliknite na dugme Solve (Reši) i izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

  • U dijalogu Solver Results (Rezultati rešavača) izaberite opciju Keep Solver Solution (Zadrži rešenje rešavača) da biste vrednosti rešenja sačuvali na radnom listu.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Vrati originalne vrednosti da biste vratili originalne vrednosti pre nego što kliknete na dugme Reši.

  • Proces rešavanja možete prekinuti pritiskom na taster ESC. Excel će ponovo izračunati radni list sa poslednjim vrednostima koje su pronađene za promenljive ćelije odluke.

  • Da biste kreirali izveštaj koji je zasnovan na vašem rešenju nakon što Solver pronađe rešenje, možete izabrati tip izveštaja u okviru Izveštaji, a zatim kliknuti na dugme U redu. Izveštaj će se kreirati na novom radnom listu u radnoj svesci. Ako Solver ne pronađe rešenje, biće dostupni samo određeni izveštaji ili neće biti dostupni nikakvi izveštaji.

  • Da biste sačuvali vrednosti promenljivih ćelija odluke kao scenario koji možete prikazati kasnije, u dijalogu Rezultati programskog dodatka Solver kliknite na dugme Sačuvaj scenario i u polju Ime scenarija otkucajte ime scenarija.

 1. Nakon što definišete problem, u dijalogu Solver Parameters kliknite na dugme Options.

 2. U dijalogu Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži rezultate ponavljanja da biste videli vrednosti svih probnih rešenja, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U dijalogu Solver Parameters kliknite na dugme Solve.

 4. U dijalogu Show Trial Solution postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Zaustavi da biste zaustavili proces rešavanja i prikazali dijalog Solver Results.

  • Kliknite na dugme Nastavi da biste nastavili rešavanje i prikazali sledeće probno rešenje.

 1. U dijalogu Solver Parameters kliknite na dugme Options.

 2. U dijalogu, na karticama Svi metodi, GRG nelinearni i Evolucioni odaberite ili unesite vrednosti za bilo koje opcije.

 1. U dijalogu Parametri programskog dodatka „Rešavač“ kliknite na dugme Učitaj/sačuvaj.

 2. Unesite opseg ćelija za oblast modela i kliknite na dugme Sačuvaj ili Učitaj.

  Kada čuvate model, unesite referencu za prvu ćeliju vertikalnog opsega praznih ćelija u koji želite da smestite model problema. Kada učitate model, unesite referencu za čitav opseg ćelija koje sadrže model problema.

  Savet: Možete da sačuvate poslednje izbore u dijalogu Solver Parameters sa radnog lista tako što ćete sačuvati radnu svesku. Svaki radni list u radnoj svesci može imati svoje izbore programski dodatak Solver, a sve te se čuvaju. Takođe možete da definišete više od jednog problema za radni list tako što ćete kliknuti na dugme Učitaj/Sačuvaj da biste sačuvali svaki problem pojedinačno.

U dijalogu Parametri programskog dodatka Solver možete odabrati neki od sledeća tri algoritma ili metoda rešavanja:

 • GRG (Generalized Reduced Gradient) nelinearni    Koristite za probleme koji su ravni i nelinearni.

 • LP simpleks    Koristite za probleme koji su linearni.

 • Evolucioni    Koristite za probleme koji nisu ravni.

Važno: Prvo treba da omogućite programski dodatak "Rešavač". Više informacija potražite u članku učitavanja programski dodatak "Rešavač".

U sledećem primeru, nivo reklama u svakom kvartalu utiče na broj prodatih artikala, indirektno određivanje količinu prihod od prodaje, prateće troškove i zaradu. Programski dodatak Solver možete da promenite kvartalni budžet za reklamiranje (B5:C5 promenljive ćelije odluke), najviše budžeta ograničenje od 20.000 USD (ćelija D5), dok se Ukupna zarada (ćelije cilja D7) dostigne najveći mogući iznos. Vrednosti u promenljive ćelije se koriste za izračunavanje dobit za svaki kvartal, tako da su povezane sa formule ćelije cilja D7, = SUM (Q1 Profit: Q2 profita).

Example Solver evaluation

Oblačić 1 Promenljive ćelije

Oblačić 2 Ograničena ćelija

Oblačić 3  Ćelije cilja

Nakon što se programski dodatak Solver pokrene dobijaju se sledeće nove vrednosti.

Example Solver evaluation with new values

 1. U programu Excel 2016 za Mac: Kliknite na dugme Podaci > "Rešavač".

  Rešavač

  U programu Excel za Mac 2011: Kliknite na kartici Podaci , u okviru analize, kliknite na dugme "Rešavač".

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. U Skup cilj, unesite referenca ćelije ili ime za ćelije cilja.

  Napomena: Ćelije cilja mora da sadrži formulu.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Napravite što veća vrednost ćelije cilja

  Izaberite opciju Maks.

  Proverite vrednost ćelije cilja što manja

  Izaberite opciju Min.

  Podesite ćelije cilja ima određenu vrednost

  Kliknite na Vrednost od, a zatim otkucajte vrednost u polju.

 4. U okviru Tako što ćete promeniti promenljive ćelije , unesite ime ili referencu za svaki opseg promenljive ćelije odluke. Nesusedne reference razdvojite zarezima.

  Promenljive ćelije moraju biti povezane direktno ili indirektno ćelije cilja. Možete da navedete do 200 promenljive ćelije.

 5. U okviru podležu ograničenja , dodajte ograničenja koja želite da primenite.

  Da biste dodali ograničenje, sledite ove korake:

  1. U dijalogu Parametri programskog dodatka Solver kliknite na dugme Dodaj.

  2. U polje Referenca na ćeliju unesite referencu ćelije ili ime opsega ćelija za koji želite da ograničite vrednost.

  3. Na na < = odnos iskačućem meniju izaberite vezu koju želite između ćelije i ograničenja. Ako odaberete < =, =, ili > =, u polju ograničenje otkucajte broj, referencu ćelije ili ime ili formulu.

   Napomena: Samo, možete da primenite relacije int, bin i dif relacije u ograničenjima za promenljive ćelije odluke.

  4. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Prihvatili ograničenje i dodali još jedno

  Kliknite na dugme Dodaj.

  Prihvatili ograničenje i vratili se u dijalog Parametri programskog dodatka Solver

  Kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Solve (reši), a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Zadrži rešenje vrednosti na listu

  Kliknite na dugme Zadrži rešenje rešavača u dijalogu Solver Results .

  Vraćanje u prethodno stanje originalne podatke

  Izaberite stavku Vrati originalne vrednosti.

Napomene: 

 1. Da prekid proces rešavanja, pritisnite taster ESC. Excel ponovo izračunava list sa poslednjim vrednostima koje se nalaze za prilagodljive ćelije.

 2. Da biste kreirali izveštaj koji je zasnovan na vašem rešenju nakon što programski dodatak Solver pronalazi rešenja, možete da izaberete tip izveštaja u okviru Izveštaji i zatim kliknite na dugme u redu. Izveštaj se kreira na novi list u radnoj svesci. Ako programski dodatak Solver ne pronađe rešenje, opcija za kreiranje izveštaja nije dostupna.

 3. Da biste sačuvali vrednosti za prilagodljive ćelije kao scenario koji možete da prikažete kasnije, kliknite na dugme Sačuvaj Scenario u dijalogu Solver Results , a zatim otkucajte ime za scenario u polje Ime scenarija .

 1. U programu Excel 2016 za Mac: Kliknite na dugme Podaci > "Rešavač".

  Rešavač

  U programu Excel za Mac 2011: Kliknite na kartici Podaci , u okviru analize, kliknite na dugme "Rešavač".

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Nakon što definišete problem, u dijalogu Solver Parameters , kliknite na dugme Opcije.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži rezultate ponavljanja da biste videli vrednosti svih probnih rešenja, a zatim kliknite na dugme u redu.

 4. U dijalogu Solver Parameters kliknite na dugme Solve.

 5. U dijalogu Show Trial Solution postupite na neki od sledećih načina:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Zaustavili proces rešavanja i prikazali dijalog Solver Results

  Kliknite na dugme Zaustavi.

  Nastavite proces rešavanja i prikazali sledeće probno rešenje

  Kliknite na dugme Nastavi.

 1. U programu Excel 2016 za Mac: Kliknite na dugme Podaci > "Rešavač".

  Rešavač

  U programu Excel za Mac 2011: Kliknite na kartici Podaci , u okviru analize, kliknite na dugme "Rešavač".

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim u dijalogu Opcije ili Programski dodatak Solver opcije Odaberite neke od sledećih opcija:

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Podešavanje rešenja vremena i ponavljanja

  Na kartici Svi metodi , u okviru Rešavanja ograničenja, u okviru Vreme Max (sekunde) , otkucajte broj sekundi koji želite da dozvolite rešenje put. Zatim, u okviru iteracija otkucajte maksimalan broj iteracija koje želite da dozvolite.

  Napomena: Ako proces rešavanja dostigne maksimalno vreme ili maksimalan broj ponavljanja pre nego što programski dodatak Solver pronalazi rešenja, "Rešavač" prikazuje dijalogu Show Trial Solution .

  Podesite željeni stepen preciznosti

  Na kartici Svi metodi , u polju Ograničenje preciznost otkucajte željeni stepen preciznosti koji želite. Broj manji, preciznost je veća.

  Podesite željeni stepen približavanje

  Na kartici GRG nelinearni ili poreklo u polju približavanje unesite relativne promene koje želite da dozvolite u poslednjih pet iteracija pre nego što programski dodatak Solver na vrhu rešenje. Manji broj, manje relativna promena je dozvoljeno.

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. U dijalogu Solver Parameters kliknite na dugme Solve ili Zatvori.

 1. U programu Excel 2016 za Mac: Kliknite na dugme Podaci > "Rešavač".

  Rešavač

  U programu Excel za Mac 2011: Kliknite na kartici Podaci , u okviru analize, kliknite na dugme "Rešavač".

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Kliknite na dugme Učitaj/Sačuvaj, Unesite opseg ćelija za oblast modela i zatim kliknite na dugme Sačuvaj ili Učitaj.

  Kada čuvate model, unesite referencu za prvu ćeliju vertikalnog opsega praznih ćelija u koji želite da smestite model problema. Kada učitate model, unesite referencu za čitav opseg ćelija koje sadrže model problema.

  Savet: Možete da sačuvate poslednje izbore u dijalogu Solver Parameters sa listom tako što ćete sačuvati radnu svesku. Svaki list u radnoj svesci može imati svoje izbore programski dodatak Solver, a sve te se čuvaju. Takođe možete da definišete više od jednog problema za list tako što ćete kliknuti na dugme Učitaj/Sačuvaj da biste sačuvali svaki problem pojedinačno.

 1. U programu Excel 2016 za Mac: Kliknite na dugme Podaci > "Rešavač".

  Rešavač

  U programu Excel za Mac 2011: Kliknite na kartici Podaci , u okviru analize, kliknite na dugme "Rešavač".

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Izaberite metod rešavanja iskačućeg menija, izaberite nešto od sledećeg:

Rešavanje metod

Opis

Generalized (Grg Reduced Gradient) nelinearno

Podrazumevani izbor za modele pomoću većinu Excel funkcije osim ako, odaberite, funkcija za PRETRAŽIVANJE i druge „korak”.

LP simpleks

Koristite ovaj metod za programiranje linearne probleme. Vaš model bi trebalo da koriste funkciju SUM, SUMPRODUCT, + - a * u formulama koje zavise od promenljive ćelije.

Evolucioni

Ovaj metod, na osnovu genetskim algoritmima, najbolje je kada modela koristi ako, odaberite ili za PRONALAŽENJE sa argumentima koje zavise od promenljive ćelije.

Napomena: Delove Solver programskog koda su autorskih prava 1990 2010 preduzeća Frontline Systems, Inc. delove autorskih prava 1989 tako što ćete optimalno metoda D.o.o.

Dodatna pomoć za korišćenje programskog dodatka „Rešavač“

Za detaljniju pomoć za programski dodatak Solver kontakt:

Frontline Systems, Inc.
Fah 4288
Nagib selo, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Veb lokacije: http://www.solver.com
E-poštu: info@solver.com
Pomoć za Rešavač na www.solver.com.

Za delove programskog koda programskog dodatka Solver autorska prava ima preduzeće Frontline Systems, Inc. od 1990. do 2009. Za delove autorska prava ima preduzeće Optimal Methods, Inc. od 1989.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Pomoću programskog dodatka Solver za kapitalnih budžet

Korišćenje programskog dodatka Solver da biste utvrdili optimalne proizvoda mešavinu

Uvod u analizu šta-ako

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Otkrivanje grešaka u formulama

Tasterske prečice u programu Excel 2016 za Windows

Tasterske prečice u programu Excel 2016 za Mac

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×