DAX scenariji u programskom dodatku Power Pivot

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U ovom odeljku navedene su veze za primere koji pokazuju upotrebu DAX formula u sledećim scenarijima.

 • Složena izračunavanja

 • Rad sa tekstom i datumima

 • Uslovne vrednosti i provera grešaka testiranjem

 • Korišćenje vremenske inteligencije

 • Rangiranje i upoređivanje vrednosti

U ovom članku

Prvi koraci

Uzorak podataka

Dodatni resursi

Scenariji: Obavljanje složena izračunavanja

Kreiranje prilagođenih izračunavanja za izvedenu tabelu

Primena filtera na formulu

Uklanjanje filtera selektivno kako bi se kreirao dinamički odnos

Korišćenje vrednosti iz spoljašnje petlje

Scenariji: Rad sa tekstom i datumima

Kreiranje kolone ključa spajanjem

Sastavljanje datuma na osnovu delova datuma izvučenih iz tekstualnog datuma

Definisanje prilagođenog datuma ili formata broja

Promena tipa podataka pomoću formule

Scenario: Uslovne vrednosti i provera grešaka testiranjem

Kreiranje vrednosti na osnovu uslova

Test za grešaka u formuli

Scenariji: Korišćenje vremenske inteligencije

Izračunavanje kumulativnog iznosa prodaje

Poređenje vrednosti tokom vremenskog perioda

Izračunavanje vrednosti za prilagođeni opseg datuma

Scenariji: Rangiranje i upoređivanje vrednosti

Prikaz samo prvih deset stavki u izvedenoj tabeli

Dinamičko ređanje stavki pomoću formule

Prvi koraci

Uzorci podataka

Ako ste novi u DAX formulama, možda ćete želeti da počnete tako što ćete pregledati primera uzoraka podataka za Power Pivot. Više informacija potražite u članku Preuzimanje uzoraka podataka za uputstva za DAX i Model podataka.

Dodatni resursi

Takođe ćete hteti da posetite DAX resurs centar – Wiki gde mogu da pronađem raznih informacija o DAX uključujući blogove, uzorke, bele knjige i video zapisi obezbeđuje početne industrije i Microsoft.

Scenariji: Složena izračunavanja

DAX formule mogu da služe za složena izračunavanja koja uključuju prilagođene agregacije, filtriranje i upotrebu uslovnih vrednosti. U ovom odeljku možete da vidite primere prvih koraka u radu sa prilagođenim izračunavanjima.

Kreiranje prilagođenih izračunavanja za izvedenu tabelu

Funkcije CALCULATE i CALCULATETABLE predstavljaju moćne, fleksibilne funkcije koje su korisne za definisanje izračunatih polja. Ove funkcije vam omogućavaju da promenite kontekst izračunavanja. Takođe, možete da prilagodite tip agregacije za izvršavanje matematičke operacije. Primere potražite u sledećim temama.

Primena filtera na formulu

U većini mesta gde je DAX funkcija uzima tabelu kao argument, obično dajte u filtrirani tabele umesto toga, pomoću funkcija FILTER umesto imena tabele ili tako što ćete navesti izraza filtera kao jedan od argumenata funkcije. Sledeće teme pružaju primere o tome kako da kreirate filtere i kako filteri utiče na rezultate formula. Više informacija potražite u članku Filtriranje podataka u DAX formulama.

Funkcija FILTER omogućava da navedete kriterijume filtera pomoću izraza, dok su ostale funkcije osmišljene posebno za to da filtriraju prazne vrednosti.

Selektivno uklanjanje filtera kako bi se kreirao dinamički odnos

Kreiranjem dinamičkih filtera u formulama lako možete da odgovorite na pitanja kao što su:

 • Koliko je trenutna prodaja proizvoda doprinela ukupnoj prodaji na godišnjem nivou?

 • Koliko je ovo odeljenje doprinelo ukupnom profitu za sve operativne godine, u poređenju sa drugim odeljenjima?

Formule koje se koriste u izvedenoj tabeli može uticati kontekst izvedene tabele, ali selektivno, možete da promenite kontekstu dodavanjem ili uklanjanjem filtera. Na primer u temi sa svim vam pokazuje kako da to uradite. Da biste pronašli odnos prodaje za određene lokalnog prodavca preko prodaje za sve prodavaca, kreirajte mera koji izračunava vrednost za trenutni kontekst podeljeno sa vrednost za sve Kontekstualni.

Tema „ALLEXCEPT“ pruža primer selektivnog brisanja filtera za formulu. Oba primera vam objašnjavaju kako se rezultati menjaju u zavisnosti od dizajna izvedene tabele.

Druge primere za izračunavanje odnosa i procenata potražite u sledećim temama:

Korišćenje vrednosti iz spoljašnje petlje

Pored korišćenja vrednosti iz trenutnog konteksta u izračunavanjima, DAX može da koristi vrednost iz prethodne petlje prilikom kreiranja skupa povezanih izračunavanja. Sledeća tema objašnjava kako da kreirate formulu koja upućuje na vrednost iz spoljašnje petlje. Funkcija EARLIER podržava najviše dva nivoa ugnežđenih petlji.

Da biste saznali više o kontekstu reda i povezanim tabelama i kako da ovaj koncept koristite u formulama, pročitajte članak kontekst u DAX formulama.

Scenariji: Rad sa tekstom i datumima

Ovaj odeljak sadrži veze za teme koje se odnose na DAX i koje sadrže primere uobičajenih scenarija vezanih za rad sa tekstom, izvlačenje i sastavljanje vrednosti datuma i vremena ili za kreiranje vrednosti na osnovu uslova.

Kreiranje kolone ključa spajanjem

Power Pivot ne dozvoljava upotrebu složenih ključeva; stoga, ako u izvoru podataka imate složene ključeve, možda ćete morati da ih kombinujete u okviru jedne kolone ključa. Sledeća tema pruža jedan primer za kreiranje izračunate kolone na osnovu složenog ključa.

Sastavljanje datuma na osnovu delova datuma izvučenih iz tekstualnog datuma

Power Pivot koristi SQL Server tip podataka za datum/vreme za rad sa datumima. Stoga, ako vaši spoljašnji podaci sadrže datume koji su u drugom formatu – na primer, ako su vaši datumi zapisani u regionalnom formatu datuma koji Power Pivot mašina podataka ne prepoznaje ili ako vaši podaci koriste zamenske ključeve u obliku celog broja – možda ćete morati da koristite DAX formulu da biste izvukli delove datuma i zatim te delove sastavili u važeći oblik datuma/vremena.

Na primer, ako imate kolonu datuma koji su predstavljeni u obliku celog broja i zatim uvezeni kao tekstualna niska, možete da konvertujete nisku u vrednost za datum/vreme pomoću sledeće formule:

=Date(RIGHT([value1],4),Left([value1],2),MID([value1],2))

Vrednost1; vrednost2;…

Rezultat

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Sledeće teme pružaju više informacija o funkcijama koje se koriste za izvlačenje i sastavljanje datuma.

Definisanje prilagođenog formata datuma ili broja

Ako vaši podaci sadrže datume ili brojeve koji nisu predstavljeni u jednom od standardnih Windows formata teksta, možete da definišete prilagođeni format da biste bili sigurni da će vrednosti biti obrađene na ispravan način. Ovi formati se koriste prilikom konvertovanja vrednosti u niske ili obrnuto. Sledeće teme pružaju i detaljnu listu unapred definisanih formata dostupnih za rad sa datumima i brojevima.

Promena tipa podataka pomoću formule

U Power Pivot, tip podataka izlaz određuju izvorne kolone i izričito ne možete navesti tip podataka rezultata, zbog toga što tip optimalne podataka određuju Power Pivot. Međutim, možete da koristite za implicitnih tip konverzija podataka obavlja Power Pivot manipulisati tip podataka "izlaz". Više informacija o tip konverzije, pogledajte članak Preuzimanje uzoraka podataka za uputstva za DAX i Model podataka.

 • Da biste konvertovali nisku sa datumom ili brojem u broj, pomnožite sa 1,0. Na primer, sledeća formula izračunava trenutni datum umanjen za 3 dana i zatim daje izlaznu vrednost u vidu odgovarajuće celobrojne vrednosti.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Da biste konvertovali datum, broj ili valutu u nisku, spojite vrednost sa praznom niskom. Na primer, sledeća formula vraća današnji datum u vidu niske.

  = "" & TODAY()

Sledeće funkcije takođe mogu da se koriste kako bi sigurno bio vraćen određeni tip podataka:

Konvertovanje realnih brojeva u cele brojeve

Scenario: Uslovne vrednosti i provera grešaka testiranjem

Kao i Excel, DAX koji sadrži funkcije koje vam omogućavaju da testirate vrednosti u podacima i vratili različite vrednosti na osnovu uslova. Na primer, možete da kreirate izračunatu kolonu koja označava prodavaca kao željeni ili vrednosti u zavisnosti od godišnje ukupan iznos prodaje. Funkcije koje testirate vrednosti i korisni su za proveru opseg ili tip vrednosti da biste sprečili prekidanje izračunavanja podataka neočekivane greške.

Kreiranje vrednosti na osnovu uslova

Možete da koristite uslove IF za testiranje vrednosti i generisanje novih vrednosti uslovno. Sledeće teme sadrže neke proste primere uslovne obrade i uslovnih vrednosti:

Provera grešaka testiranjem u okviru formule

Za razliku od programa Excel, ne možete da imate važeće vrednosti u jednom redu izračunate kolone, a nevažeće u drugom. Odnosno, ako u bilo kom delu Power Pivot kolone postoji greška, cela kolona će biti označena zastavicom kao kolona sa greškom, tako da uvek morate da ispravite greške u formuli koje dovode do toga da se u rezultatu nađe nevažeća vrednost.

Na primer, ako kreirate formulu koja deli nulom, može se desiti da dobijete rezultat čija je vrednost beskonačno ili grešku. Pojedine formule neće moći da se primene ako funkcija pronađe praznu vrednost na mestu na kom se očekuje numerička vrednost. Dok još uvek radite na razvoju modela podataka, najbolje je da dozvolite da se greške pojave kako biste mogli da kliknete na poruku i rešite problem. Međutim, kada objavite radne sveske, trebalo bi da u njih ugradite rukovanje greškama kako biste sprečili da neočekivane vrednosti dovedu do neuspešnog izračunavanja.

Da biste izbegli vraćanje grešaka u izračunatu kolonu, koristite kombinaciju logičkih funkcija i funkcija za informacije kako biste testiranjem proverili da li ima grešaka i kako biste uvek dobijali važeće vrednosti. Sledeće teme pružaju neke proste primere kako da to uradite u DAX izrazima:

Scenariji: Korišćenje vremenske inteligencije

DAX funkcije vremenske inteligencije uključuju funkcije koje vam pomažu da preuzmete datume ili opsege datuma iz podataka. Zatim, možete te datume ili opsege datuma da upotrebite za izračunavanje vrednosti u okviru sličnih perioda. Funkcije vremenske inteligencije obuhvataju i funkcije koje rade sa standardnim intervalima datuma, što vam omogućava da uporedite vrednosti iz različitih meseca, godina ili kvartala. Takođe, možete da kreirate formulu koja upoređuje vrednosti za prvi i poslednji datum navedenog perioda.

Listu svih funkcije vremenske inteligencije potražite u članku Funkcije vremenske inteligencije (DAX). Savete o tome kako da koristite datume i vremena efikasno u Power Pivot analiza potražite u članku datumi u programskom dodatku PowerPivot.

Izračunavanje kumulativnog iznosa prodaje

Sledeće teme sadrže primere za izračunavanje završnog i početnog salda. Primeri vam omogućavaju kreiranje tekućeg salda za različite intervale kao što su dani, meseci, kvartali ili godine.

Poređenje vrednosti tokom vremenskog perioda

Sledeće teme sadrže primere za upoređivanje zbirova za različite vremenske periode. Podrazumevani vremenski periodi koje DAX podržava su meseci, kvartali i godine.

Izračunavanje vrednosti za prilagođeni opseg datuma

U sledećim tamama pronađite primere preuzimanja prilagođenih opsega datuma, kao što je prvih 15 dana posle početka promotivne prodaje.

Ako funkcije vremenske inteligencije koristite za preuzimanje prilagođenog skupa datuma, možete taj skup da koristite kao ulaz za funkciju koja vrši izračunavanja da biste kreirali prilagođene agregacije tokom vremenskih perioda. Pogledajte sledeću temu da biste pronašli kako to možete da uradite:

 • Funkcija PARALLELPERIOD

  Napomena: Ako ne morate da navedete prilagođeni opseg datuma, već radite sa standardnim obračunskim jedinicama kao što su meseci, kvartali ili godine, preporučujemo vam da izračunavanja obavljate pomoću funkcija vremenske inteligencije koje su za to osmišljene, kao što su TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD itd.

Scenariji: Rangiranje i upoređivanje vrednosti

Da biste prikazali samo prvih n stavki u koloni ili izvedenoj tabeli, imate nekoliko opcija na raspolaganju:

 • Možete da koristite funkcije u programu Excel 2010 da biste kreirali filter za prvih nekoliko stavki. Takođe, možete da izaberete broj gornjih ili donjih vrednosti u izvedenoj tabeli. Prvi deo ovog odeljka opisuje kako da filtrirate prvih 10 stavki u izvedenoj tabeli. Više informacija pronađite u dokumentaciji programa Excel.

 • Možete da kreirate formulu koja dinamički rangira vrednosti, a zatim možete da obavite filtriranje prema vrednostima rangiranja ili da vrednost rangiranja koristite kao modul „Slicer“. Drugi deo ovog odeljka opisuje kako da kreirate ovu formulu i zatim to rangiranje koristite u modulu „Slicer“.

Oba metoda imaju svoje prednosti i mane.

 • Filter za prvih nekoliko stavki u programu Excel je lak za upotrebu, ali služi isključivo u svrhu prikazivanja. Ako se podaci odnose na promene u izvedenoj tabeli, morate ručno da osvežite izvedenu tabelu da biste videli promene. Ako želite da radite sa rangiranjima dinamički, možete da upotrebite DAX za kreiranje formule koja poredi vrednosti sa drugim vrednostima u koloni.

 • DAX formula je moćnija; štaviše, dodavanjem rangiranja u modul „Slicer“, dovoljno je samo da kliknete na „Slicer“ da biste promenili broj prvih nekoliko stavki koje će se prikazivati. Međutim, izračunavanja koriste veliki deo resursa i ovaj metod možda nije pogodan za tabele sa mnogo redova.

Prikaz samo prvih deset stavki u izvedenoj tabeli

Da biste prikazali gornje ili donje vrednosti u izvedenoj tabeli

 1. U izvedenoj tabeli kliknite na strelicu nadole u zaglavlju Oznake redova.

 2. Izaberite stavke Filteri vrednosti> Prvih 10.

 3. U dijalogu Filter za prvih 10 < ime kolone > Izaberite kolonu za rangiranje, a broj vrednosti, na sledeći način:

  1. Izaberite Vrh da biste videli ćelije sa najvećim vrednostima ili Dno da biste videli ćelije sa najnižim vrednostima.

  2. Unesite broj najviših i najnižih vrednosti koje želite da vidite. Podrazumevana vrednost je 10.

  3. Izaberite na koji način želite da vrednosti budu prikazane:

Ime

Opis

Stavke

Izaberite ovu opciju da biste filtrirali izvedenu tabelu tako da prikazuje samo listu gornjih ili donjih stavki prema njihovim vrednostima.

Procenat

Izaberite ovu opciju da biste filtrirali izvedenu tabelu tako da prikazuje samo stavke koje se dodaju do navedenog procenta.

Zbir

Izaberite ovu opciju da biste prikazali zbir vrednosti za gornje ili donje stavke.

 1. Izaberite kolonu koja sadrži vrednosti koje želite da rangirate.

 2. Kliknite na dugme U redu.

Dinamičko ređanje stavki pomoću formule

Sledeća tema sadrži primer za upotrebu DAX izraza za kreiranje rangiranja koje se skladišti u izračunatoj koloni. Budući da se DAX formule izračunavaju dinamički, možete uvek biti sigurni da je rangiranje tačno, čak i ako su se podaci na koje se rangiranje odnosi promenili. Takođe, pošto se formula koristi u izračunatoj koloni, možete da koristite rangiranje u modulu „Slicer“, a da zatim izaberete prvih 5, 10 ili čak 100 vrednosti.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×