Daljinski pristup poslovnim kontaktima: korišćenje sinhronizacije u Menadžeru za poslovne kontakte

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako Outlook koristite na mobilnom uređaju ili ako se prijavljujete u Office Outlook Web Access (OWA) da biste proverili e-poruke, već znate koliko je korisno imati lak pristup poslovnim i ličnim informacijama kada ste udaljeni od računara. Sada možete da koristite mobilni telefon, aplikaciju OWA, Windows Live nalog ili SharePoint lokaciju da biste pristupili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook poslovnim kontaktima na isti način kao i Outlook, Windows Live ili SharePoint kontaktima.

Ovaj članak opisuje kako se podešava i koristi sinhronizacija za pristup poslovnim kontaktima putem interneta, kako se udaljeno radi sa zapisima poslovnih kontakata, kako se zaustavlja sinhronizacija i koji su rezultati prebacivanja na drugu bazu podataka dok je sinhronizacija uključena.

Dodatne informacije o tome kako da ponesete sve svoje poslovne podatke sa sobom potražite u članku Rad van mreže pomoću funkcije Business Contact Manager.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Zašto sinhronizovati poslovne kontakte?

Kako funkcioniše sinhronizacija

Primer: Poslovni put

Neka poslovni kontakti budu dostupni na internetu

Izbor fascikle za sinhronizaciju

Promena fascikle za sinhronizaciju poslovnih kontakata

Zaustavljanje sinhronizacije poslovnih kontakata

Pravljenje Business Contact Manager zapisa od zapisa o kontaktima

Kako prebacivanje na drugu bazu podataka utiče na sinhronizaciju?

Prebacivanje na drugu bazu podataka tokom sinhronizacije poslovnih kontakata

Uklanjanje sinhronizovanih poslovnih kontakata koji su uvezeni iz druge baze podataka

Vrh stranice

Zašto sinhronizovati poslovne kontakte?

Kada sinhronizujete ili „preslikate“ Menadžer za poslovne kontakte za Outlook poslovne kontakte, možete da im pristupite daljinski, zajedno sa drugim spiskovima kontakata. Na primer, ako ste planirali poslovni put kako biste klijentima predstavili novi proizvod i treba da pristupite informacijama o klijentu putem interneta na isti način kao što daljinski pristupate drugim kontaktima, možete da podesite sinhronizaciju za poslovne kontakte.

Napomena:  Pročitajte članak Rad van mreže pomoću programskog dodatka Business Contact Manager ako treba da ponesete sve svoje poslovne podatke sa sobom, a ne samo informacije o poslovnim kontaktima.

Da biste podesili daljinski pristup poslovnim kontaktima, jednostavno odaberite tip Outlook fascikle „Kontakti“ koji koristite sa aplikacijom OWA ili mobilnom uređajem kada ste van kancelarije. Fascikle koje odaberete u programu Outlook uključuju Outlook kontakte, Windows Live kontakte ili SharePoint kontakte, kao i sve prilagođene fascikle „Kontakti“ koje ste možda napravili.

Kako funkcioniše sinhronizacija

Putem procesa sinhronizacije poslovni kontakti se kopiraju u Outlook fasciklu „Kontakti“ koju izaberete. Oba tipa kontakata se pojavljuju na spisku kontakata koji koristite kada ste van kancelarije. Zapisi o poslovnim kontaktima označeni su ikonom „poslovna osoba“ Ikona sinhronizovanog poslovnog kontakta . Tada možete da pristupite zapisima o poslovnim kontaktima putem interneta na isti način kao što biste pristupili Outlook kontaktima.

Sinhronizacija ažurira zapise u baza podataka Menadžera za poslovne kontakte sa promenama koje napravite u sinhronizovanim zapisima putem interneta i ažurira sinhronizovane zapise sa promenama napravljenim u bazi podataka. Sva ažuriranja se obavljaju u pozadini i neće vam ometati rad.

Napomena: Kada zaustavite sinhronizaciju poslovnih kontakata, oni se automatski uklanjaju iz fascikli programa Outlook, sistema SharePoint, usluge Windows Live ili drugih sinhronizovanih fascikli „Kontakti“.

Vrh stranice

Primer: Poslovni put

Tokom poslovnog puta posetili ste klijenta i saznali da je menadžer kupovine, Nemanja Milatović, napustio preduzeće, a zaposlen je novi menadžer prodaje, Adrijana Milutinović. Želite da izbrišete Nemanjin zapis iz poslovnih kontakata i napravite novi zapis za Adrijanu. Prijavićete se u aplikaciju OWA, kliknuti na Nemanjin kontakt i izbrisati ga. Zatim ćete kliknuti na dugme Novo, uneti informacije o Adrijani i sačuvati novi zapis.

Promene se kopiraju u Outlook na kancelarijskom računaru za samo nekoliko minuta. Nemanja Milatović se briše iz Outlook fascikle „Kontakti“ i njegov zapis se premešta u fasciklu „Izbrisane stavke“ u programskom dodatku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Adrijana Milutinović se dodaje u Outlook fasciklu „Kontakti“, ali njen zapis je Outlook kontakt, a ne zapis o poslovnim kontaktu. Sinhronizuju se samo postojeći poslovni kontakti; nije moguće napraviti nove zapise o poslovnim kontaktima putem interneta.

Posle puta možete da podesite Adrijanu Milutinović kao poslovni kontakt prateći korake iz odeljka Pravljenje Business Contact Manager zapisa od zapisa o kontaktima u nastavku ovog članka.

Ako odlučite da su vam tokom putovanja potrebni svi poslovni kontakti, možete da podesite bazu podataka tako da bude dostupna na laptop računaru koji nosite sa sobom. Dodatne informacije o tome kako da ponesete sve svoje poslovne podatke sa sobom potražite u članku Rad van mreže pomoću funkcije Business Contact Manager.

Vrh stranice

Neka poslovni kontakti budu dostupni na internetu

Da biste mogli da radite sa informacijama o poslovnim kontaktima gde god da ste, možete da premestite ili kopirate zapise o poslovnim kontaktima, jedan po jedan u fasciklu koju koristite za daljinski pristup kontaktima, ali onda biste izgubili podatke povezane sa zapisima u programskom dodatku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook i prednost sinhronizacije. Svaki put kada promenite zapis, morali biste da unesete istu promenu ručno u drugu kopiju zapisa, bez obzira da li je on u bazi podataka ili u kopiranim zapisima na internetu.

Umesto toga poslovne kontakte možete da dodate u Outlook fasciklu „Kontakti“ kako bi bili dostupni na internetu kada koristite aplikaciju OWA ili mobilni uređaj. Pomoću omogućene sinhronizacije poslovnih kontakata zapis o kontaktu možete da ažurirate na jednom mestu i da vidite odražene promene u drugoj kopiji zapisa, bez obzira da li je u bazi podataka ili na internetu.

Funkcija sinhronizacije poslovnih kontakata kopira poslovne kontakte u izabrani tip „Kontakti“ i ostavlja originalne zapise u Business Contact Manager bazi podataka. Informacije u obe kopije zapisa o poslovnim kontaktima automatski se sinhronizuju kad god ih ažurirate, bez obzira na to na koji način pristupate zapisima.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Microsoft Outlook Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F.

 2. Izaberite karticu Menadžer za poslovne kontakte.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Business Contact Manager Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + B.

 3. Kliknite na dugme Sinhronizuj, a zatim izaberite stavku Pokreni sinhronizovanje poslovnih kontakata.

  Tasterska prečica Da biste otvorili meni Sinhronizovanje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + M

 4. U dijalogu Postavke sinhronizacije odaberite tip Outlook fascikle „Kontakti“ u koju će se kopirati poslovni kontakti.

  Opcije koje možete da izaberete razlikovaće se u zavisnosti od programa ili veb aplikacije koju koristite za daljinski pristup podacima. Informacije o tome kako odabrati fasciklu potražite u odeljku Izbor fascikle za sinhronizaciju u nastavku ovog članka.

 5. Ako poslovne kontakte želite da odložite u određenu kategoriju u Outlook fascikli „Kontakti“, ostavite potvrđen izbor u polju za potvrdu „Kategorija“, a zatim kliknite na željenu kategoriju. U suprotnom, opozovite izbor u polju za potvrdu.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Poslovni kontakti se kopiraju u izabranu fasciklu „Kontakti“ i automatski se sinhronizuju između dve fascikle.

  Zapisi o poslovnim kontaktima prikazuju ikonu „poslovna osoba“  Ikona sinhronizovanog poslovnog kontakta kako bi se razlikovali od Outlook kontakata.

Napomena:  Kada zaustavite sinhronizaciju poslovnih kontakata, oni se automatski uklanjaju iz Outlook fascikle „Kontakti“.

Vrh stranice

Izbor fascikle za sinhronizaciju

Kada pokrenete proces sinhronizacije bićete upitani da odaberete fasciklu koja će sadržati kopiju zapisa o poslovnim kontaktima. To je fascikla koju već koristite za pristup kontaktima na laptop računaru ili mobilnom uređaju kada ste van kancelarije.

Napomena:  Ako koristite mobilni uređaj, on mora da bude konfigurisan tako da se sinhronizuje sa Outlook kontaktima.

Izbor fascikli u dijalogu Postavke sinhronizacije zavisi od programa ili veb aplikacije koju koristite za daljinski pristup podacima i postavki programa Outlook. Outlook fascikle „Kontakti“ mogu da sadrže .pst datoteke, .ost datoteke, Windows Live kontakte ili SharePoint kontakte.

Slede tipovi fascikli sa kontaktima koji se mogu koristiti za sinhronizaciju poslovnih kontakata:

Microsoft Exchange nalog    Izaberite ovu opciju ako e-pošti pristupate pomoću Microsoft Exchange Server 2010 naloga. Poslovni kontakti će se kopirati u istu fasciklu koju koristite za Outlook kontakte.

Outlook datoteka sa podacima (.pst)    Izaberite ovu opciju ako poslovne kontakte želite da kopirate u istu fasciklu koju koristite za pristup Outlook kontaktima. Ovu opciju možete da koristite ako kontaktima pristupate na mobilnom telefonu ili pomoću Exchange, POP ili drugih naloga internet pošte.

Windows Live nalog    Izaberite ovu opciju da biste poslovne kontakte sinhronizovali sa Windows Live kontaktima ako im pristupate na udaljenom računaru ili mobilnom uređaju.

SharePoint spisak kontakata Izaberite ovu opciju ako koristite SharePoint i imate spisak kontakata na SharePoint lokaciji kojoj pristupate. Poslovni kontakti će se sinhronizovati sa SharePoint spiskom kontakata.

Druge fascikle sa kontaktima Izaberite ovu opciju ako ste napravili drugu Outlook fasciklu „Kontakti“ koju želite da koristite za sinhronizaciju poslovnih kontakata.

Napomene: 

 • Možete da sinhronizujete samo jedan nalog e-pošte i jedan tip fascikle „Kontakti“ u isto vreme.

 • Ako koristite mobilni uređaj, on mora da bude konfigurisan tako da se sinhronizuje sa kontaktima.

Vrh stranice

Promena fascikle za sinhronizaciju poslovnih kontakata

Zapise o poslovnim kontaktima možete da sinhronizujete samo sa jednom fasciklom u bilo kom trenutku. Međutim, fasciklu možete da promenite kad god je to neophodno, čak i ako već sinhronizujete sa drugom fasciklom. Promenite postavke sinhronizacije da biste promenili fasciklu.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Microsoft Outlook Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F.

 2. Izaberite karticu Menadžer za poslovne kontakte.

  Tasterska prečica   Da biste otvorili prikaz Business Contact Manager Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + B.

 3. Izaberite stavku Sinhronizuj, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako trenutno sinhronizujete poslovne kontakte sa fasciklom, izaberite stavku Promeni postavke.

  • Ako trenutno ne sinhronizujete poslovne kontakte, izaberite stavku Pokreni sinhronizaciju poslovnih kontakata.

 4. U dijalogu Postavke sinhronizacije kliknite na fasciklu „Kontakti“.

  Informacije o dostupnim opcijama potražite u odeljku Izbor fascikle za sinhronizaciju ranije u ovom članku.

 5. Ako želite da odložite poslovne kontakte u određenu kategoriju u Outlook fascikli „Kontakti“, ostavite potvrđen izbor u polju za potvrdu Kategorija, a zatim kliknite na željenu kategoriju. U suprotnom, opozovite izbor u polju za potvrdu.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena:  Kada odaberete drugu fasciklu, svi poslovni kontakti se uklanjaju iz prethodne fascikle.

Vrh stranice

Zaustavljanje sinhronizacije poslovnih kontakata

 1. Izaberite karticu Datoteka.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Microsoft Outlook Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F.

 2. Izaberite karticu Menadžer za poslovne kontakte.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Business Contact Manager Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + B.

 3. Kliknite na dugme Sinhronizuj, a zatim izaberite stavku Zaustavi sinhronizovanje poslovnih kontakata.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili meni „Sinhronizovanje“, pritisnite kombinaciju tastera ALT + M

Svi sinhronizovani zapisi o poslovnim kontaktima uklanjaju se iz fascikle „Kontakti“.

Vrh stranice

Pravljenje Business Contact Manager zapisa od zapisa o kontaktima

Sinhronizuju se samo postojeći zapisi zasnovani na poslovnim kontaktima u Business Contact Manager bazi podataka. Kada se omogući sinhronizacija, svi novi kontakti koje napravite u fascikli sa sinhronizovanim kontaktima pojaviće se samo kao Outlook kontakti ako ne kopirate ili premestite kontakte u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Kontakte možete da dodate kao bilo koji tip podataka o kontaktu ili zapisa o poslovnom kontaktu, uključujući prilagođene tipove zapisa koje ste napravili.

Napomena:  Ako Outlook kontakt premestite u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook kao podatke o kontaktu, taj zapis više ne možete da sinhronizujete kako biste ga koristili putem interneta.

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Kontakti.

 2. Kliknite na kontakt koji želite da kopirate ili premestite u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

 3. Na traci, u grupi Preduzeće izaberite stavku Napravi zapis.

 4. Uradite nešto od sledećeg da biste odabrali tip zapisa koji želite da napravite:

  • Izaberite stavku Kopiraj u Business Contact Manager i kliknite na tip zapisa.

  • Izaberite stavku Premesti u Business Contact Manager i kliknite na tip zapisa.

Zapis se pravi automatski. Da biste videli zapis u programskom dodatku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, u oknu za navigaciju, u okviru Business Contact Manager izaberite stavku Upravljanje kontaktima.

Vrh stranice

Kako prebacivanje na drugu bazu podataka utiče na sinhronizaciju?

U programskom dodatku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook možete da radite samo u jednoj bazi podataka u isto vreme.

Ako treba da se prebacite na drugu bazu podataka, možete to da uradite, čak i kada je uključena sinhronizacija poslovnih kontakata. Kada odaberete novu bazu podataka, bićete upitani na koji način želite da rukujete sinhronizovanim zapisima iz baze podataka koju napuštate. Odaberite neku od sledećih opcija:

 • Zadrži u Outlook kontaktima. Izaberite ovu opciju da biste zadržali postojeće sinhronizovane kontakte u Outlook fascikli „Kontakti“. Ovi zapisi o kontaktima ostaju u fascikli „Kontakti“ i označeni su ikonom poslovne osobe. Oni se neće pojaviti na spisku poslovnih kontakata u novoj bazi podataka osim ako ih ne dodate. Zapisi ostaju nepromenjeni u prethodnoj bazi podataka.

Ako odaberete ovu opciju, kasnije možete da izbrišete te sinhronizovane kontakte iz Outlook fascikle „Kontakti“ pomoću procesa opisanog u odeljku Uklanjanje sinhronizovanih poslovnih kontakata koji su uvezeni iz druge baze podataka u nastavku ovog članka.

 • Izbriši iz Outlook kontakata. Izaberite ovu opciju da biste izbrisali sinhronizovane poslovne kontakte iz Outlook fascikle „Kontakti“. Poslovni kontakti ostaju neizmenjeni u prethodnoj bazi podataka.

 • Uvezi u trenutnu Business Contact Manager bazu podataka. Izaberite ovu opciju da biste dodali sve postojeće zapise o poslovnim kontaktima u novu bazu podataka kao poslovne kontakte. Promene uvezenih poslovnih kontakata ne utiču na zapise u prethodnoj bazi podataka.

  Napomena:  Ako odaberete da ih uvezete, sinhronizovani poslovni kontakti se ne brišu iz Outlook fascikle „Kontakti“.

dijalog sinhronizacije poslovnih kontakata

Sinhronizacija se automatski uključuje za novu bazu podataka.

Informacije o tome kako se prebacuje između baza podataka potražite u članku Kreiranje ili izbor nove baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Prebacivanje na drugu bazu podataka tokom sinhronizacije poslovnih kontakata

 1. Izaberite karticu Datoteka.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Microsoft Outlook Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F.

 2. Izaberite karticu Menadžer za poslovne kontakte.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Business Contact Manager Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + B.

 3. Izaberite stavku Upravljanje bazama podataka i izaberite željenu opciju baze podataka.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili meni Upravljanje bazama podataka, pritisnite kombinaciju tastera ALT + D.

 4. Pratite korake u Pravljenje ili izbor nove baze podataka Menadžera za poslovne kontakte za povezivanje sa novom bazom podataka.

 5. Ako fascikla „Kontakti“ već sadrži sinhronizovane poslovne kontakte iz druge Business Contact Manager baze podataka, otvara se dijalog Sinhronizacija poslovnih kontakata. Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Zadrži u Outlook kontaktima

  • Izbriši iz Outlook kontakata

  • Uvezi u trenutnu Business Contact Manager bazu podataka

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje sinhronizovanih poslovnih kontakata koji su uvezeni iz druge baze podataka

Možete da otkrijete da imate suvišne zapise o poslovnim kontaktima ako ste uvezli poslovne kontakte iz prethodne baze podataka. Primenite sledeću proceduru da biste uklonili postojeće zapise.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Microsoft Outlook Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F.

 2. Izaberite karticu Menadžer za poslovne kontakte.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili prikaz Business Contact Manager Backstage, pritisnite kombinaciju tastera ALT + B.

 3. Kliknite na dugme Sinhronizuj, a zatim izaberite stavku Ukloni kontakte izbrisane iz programa Outlook.

  Tasterska prečica    Da biste otvorili meni Sinhronizovanje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + M

Izbrisani kontakti se uklanjaju iz baze podataka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×