CSV datoteke za migraciju poštanskog sandučeta

Datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezima (CSV) možete da koristite da biste masovno migrirali veliki broj poštanskih sandučića korisnika. CSV datoteku možete da navedete kada koristite Exchange centar administracije (EAC) ili cmdlet komandu New-MigrationBatch u programu Exchange Management Shell da biste napravili paket za migraciju. Korišćenje CSV datoteke za navođenje više korisnika za migriranje u paketu za migraciju podržano je u sledećim scenarijima migracije:

 • Ulazna i izlazna migracija u usluzi Office 365   

  • Ulazna udaljena migracija premeštanja:    U Exchange hibridnoj primeni poštanske sandučiće možete da premestite iz lokalne Exchange organizacije u uslugu Office 365. To je poznato i kao ulazna udaljena migracija premeštanja jer poštanske sandučiće unosite u uslugu Office 365.

  • Izlazna udaljena migracija premeštanja:    Možete da izvršite i izlaznu udaljenu migraciju premeštanja, pri čemu migrirate Office 365 poštanske sandučiće u lokalnu Exchange organizaciju.

   Napomena: Ulazna i izlazna udaljena migracija premeštanja pokreću se iz Office 365 organizacije.

  • Exchange migracija po fazama:    Možete i da migrirate podskup poštanskih sandučića iz lokalne Exchange organizacije u uslugu Office 365. To je još jedan tip ulazne migracije. Exchange 2003 i Exchange 2007 poštanske sandučiće možete da migrirate samo putem Exchange migracije po fazama. Migriranje Exchange 2010 i Exchange 2013 poštanskih sandučića putem migracije po fazama nije podržano. Pre pokretanja migracije po fazama morate da koristite sinhronizaciju direktorijuma ili neki drugi metod obezbeđivanja pošte korisnicima u Office 365 organizaciji.

  • IMAP migracija:    Ovaj ulazni tip migracije migrira podatke iz poštanskih sandučića sa IMAP servera (uključujući Exchange) u Office 365. Za IMAP migraciju morate da obezbedite poštanske sandučiće u usluzi Office 365 da biste mogli da migrirate podatke iz poštanskih sandučića.

Napomena: Potpuna Exchange migracija ne podržava korišćenje CSV datoteke jer se svi lokalni poštanski sandučići korisnika migriraju u Office 365 u jednom paketu.

Podržani atributi za CSV datoteke za masovna premeštanja ili migracije

Prvi red, ili red zaglavlja, CSV datoteke korišćene za migriranje korisnika navodi imena atributa, odnosno polja, navedenih u redovima koji slede. Svako ime atributa razdvojeno je zarezom. Svaki red ispod reda zaglavlja predstavlja pojedinačnog korisnika i pruža informacije neophodne za migraciju. Atributi u svakom redu pojedinačnog korisnika moraju da budu istog redosleda kao imena atributa u redu zaglavlja. Svaka vrednost atributa razdvojena je zarezom. Ako je vrednost atributa određenog zapisa bez vrednosti, nemojte da kucate ništa za taj atribut. Ali obavezno unesite zarez da biste razdvojili praznu vrednost od sledećeg atributa.

Vrednosti atributa u CSV datoteci menjaju vrednost odgovarajućeg parametra kada se taj isti parametar koristi prilikom pravljenja paketa za migraciju pomoću sajta EAC ili programa Shell. Dodatne informacije i primere potražite u odeljku Vrednosti atributa u CSV datoteci menjaju vrednosti za paket za migraciju.

Savet: Da biste napravili CSV datoteku, možete da koristite bili koji uređivač teksta, ali ako koristite aplikaciju kao što je Microsoft Excel, lakše ćete uvoziti podatke i konfigurisati i organizovati CSV datoteke. Obavezno sačuvajte CSV datoteke kao .csv ili .txt datoteku.

Sledeći odeljci opisuju podržane atribute za red zaglavlja CSV datoteke za svaki tip migracije. Svaki odeljak obuhvata tabelu koja navodi svaki podržani atribut, bez obzira na to da li je neophodan, primer vrednosti koju treba koristiti za atribut i opis.

Napomena: Izvorno okruženje u sledećim odeljcima označava trenutnu lokaciju poštanskog sandučeta ili baze podataka korisnika. Ciljno okruženje označava lokaciju na koju se migrira poštansko sanduče ili bazu podataka u koju se ono premešta.

Exchange migracije po fazama

CSV datoteku morate da koristite kako biste identifikovali grupu korisnika za paket za migraciju kada želite da koristite Exchange migraciju po fazama za migriranje lokalnih Exchange 2003 i Exchange 2007 poštanskih sandučića u Office 365. Ne postoji ograničenje broja poštanskih sandučića koje možete da migrirate u oblak putem Exchange migracije po fazama. Ali CSV datoteka za paket za migraciju može da sadrži najviše 2000 redova. Da biste migrirali više od 2000 poštanskih sandučića, morate da napravite dodatne CSV datoteke, a zatim da koristite svaku kako biste napravili novi paket za migraciju. Dodatne informacije o Exchange migracijama po fazama potražite u članku Šta treba da znate o migraciji e-pošte po fazama u Office 365.

U sledećoj tabeli su opisani podržani atributi za CSV datoteku za Exchange migraciju po fazama.

Atribut

Obavezno ili opcionalno

Prihvaćene vrednosti

Opis

EmailAddress

Obavezno

SMTP adresa za korisnika

Navodi adresu e-pošte za korisnika pošte (ili poštansko sanduče ako ponovo pokušavate da izvršite migraciju) u usluzi Office 365 koja odgovara lokalnom poštanskom sandučetu korisnika koje se migrira. Korisnici pošte se prave u usluzi Office 365 kao rezultat sinhronizacije direktorijuma ili drugog procesa obezbeđivanja. Adresa e-pošte korisnika pošte mora da se podudara sa WindowsEmailAddress svojstvom za odgovarajuće lokalno poštansko sanduče.

Lozinka

Opcionalno

Lozinka mora da sadrži najmanje osam znakova i da se pridržava svih ograničenja lozinke koja važe za Office 365 organizaciju.

Ta lozinka se podešava na korisničkom nalogu kada se odgovarajući korisnik pošte u usluzi Office 365 konvertuje u poštansko sanduče tokom migracije.

ForceChangePassword

Opcionalno

True ili False

Određuje da li korisnik mora da promeni lozinku kada se prvi put prijavi u novo Office 365 poštansko sanduče.

Napomena: Ako ste primenili rešenje za jedinstveno prijavljivanje (SSO) primenom usluge Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0) u lokalnoj organizaciji, morate da koristite False kao vrednost tog atributa.

IMAP migracije

CSV datoteka za paket za IMAP migraciju može da sadrži najviše 50.000 redova. Ali, preporučuje se da migrirate korisnike u nekoliko manjih paketa. Dodatne informacije o IMAP migracijama potražite u sledećim temama:

U sledećoj tabeli opisani su podržani atributi za CSV datoteku za IMAP migraciju.

Atribut

Obavezno ili opcionalno

Prihvaćene vrednosti

Opis

EmailAddress

Obavezno

SMTP adresa za korisnika.

Navodi korisnički ID za Office 365 poštansko sanduče korisnika

UserName

Obavezno

Niska koja identifikuje korisnika u IMAP sistemu za razmenu poruka u formatu koji podržava IMAP server.

Navodi ime za prijavljivanje za korisnički nalog u IMAP sistemu za razmenu poruka (izvorno okruženje). Pored korisničkog imena, možete da koristite akreditive za nalog kojima su dodeljene neophodne dozvole za pristup poštanskim sandučićima na IMAP serveru. Dodatne informacije potražite u članku CSV datoteke za IMAP pakete za migraciju.

Lozinka

Obavezno

Niska lozinke.

Navodi lozinku za korisnički nalog koji navodi atribut „UserName“.

Vrednosti atributa u CSV datoteci menjaju vrednosti za paket za migraciju

Vrednosti atributa u CSV datoteci menjaju vrednost odgovarajućeg parametra kada se taj isti parametar koristi prilikom pravljenja paketa za migraciju pomoću sajta EAC ili programa Shell. Ako želite da se na korisnika primeni vrednost paketa za migraciju, ostavite tu ćeliju praznu u CSV datoteci. To vam omogućava da mešate i podudarate određene vrednosti atributa za izabrane korisnika u jednom paketu za migraciju.

Recimo da u ovom primeru napravite paket za ulaznu udaljenu migraciju premeštanja u hibridnoj primeni da biste premestili arhivske poštanske sandučiće u Office 365 pomoću sledeće komande New-MigrationBatch.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Ali želite i da premestite primarne poštanske sandučiće za izabrane korisnike, tako da deo datoteke „UlaznaMigracija1.csv“ za taj paket za migraciju izgleda ovako:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Pošto vrednost za tip poštanskog sandučeta u CSV datoteci menja vrednosti za MailboxType parametar u komandi za pravljenje paketa za migraciju, u Office 365 se migriraju samo arhivski poštanski sandučići za korisnika1 i korisnika2. Ali primarni i arhivski poštanski sandučići za korisnika3 i korisnika4 premeštaju se u Office 365.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×