Crtanje i zapisivanje perom u sistemu Office

Crtanje i zapisivanje perom u sistemu Office

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U novije verzije Office, možete da nacrtate slobodnom rukom da biste beleške, isticanje teksta ili brzo crtajte oblike. (Ovaj Crtanje digitalni mastilomzovemo).

Nema posebne opreme neophodan; možete nacrtati pomoću miša, prst ili olovku digitalni. Potpuno funkcije koje su dostupne zavise od tip uređaj koji koristite, kao i da li ste na Office 365 pretplatnika. U nekim aplikacijama, na primer, možete ponovno reprodukovanje perom ili konvertovanje perom u oblike ili matematičkih izraza.

Reč „Zdravo“ napisana je na PowerPoint podlozi kao digitalno mastilo.
 • Ako je uređaj omogućen za dodir, kartica „Crtanje“ se automatski uključuje. U suprotnom, morate sami da je uključite, kao što je dole opisano.

 • Ako uređaj koristi aktivno pero (a ne samo nalivpero), Office otkriva kada se pero nalazi u opsegu ekrana da biste mogli automatski da počnete da pišete perom.

Uključivanje kartice „Crtanje“ da biste videli alatke za pisanje perom

Office 365 pretplatnik

Ova funkcija je dostupna samo Office 365 pretplatnicima. Pretplatnici dobijaju nove funkcije i poboljšanja jednom mesečno. Kliknite da biste isprobali ili kupili pretplatu.

Alatke za pisanje perom su dostupne na kartici Crtanje na traci, ali ta kartica podrazumevano nije uključena. Da biste opcionalnu karticu Crtanje učinili vidljivom:

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. Dodirnite karticu Prilagođavanje trake u dijalogu Opcije.

 3. U polju sa desne strane dijaloga dodirnite polje za potvrdu označeno kao Crtanje.

  Kartica Crtanje ostaje vidljiva na traci u ovoj aplikaciji dok se ne vratite u ovaj dijalog i isključite ovu opciju.

Pisanje, crtanje ili markiranje teksta

Novi skup pera je prilagodljive i prenosivi. Definišete olovke koje želite da imate, a zatim dostupnih u Word, Exceli PowerPoint.

 1. Na kartici Crtanje na traci, dodirnite olovku da biste ga izabrali.

  Pera i markeri na kartici „Crtanje“ u programu Office 2016
 2. Ponovo dodirnite dugme da biste otvorili meni opcije debljinu i boja za olovku. Izaberite željenu veličinu i boju.

  • Postoji pet olovku debljina postavke koje se kreću od.25 mm da 3,5 mm. izaberite debljinu ili koristite sa znakom plus ili minus prijavite da biste pero deblja ili tanji.

  • 16 neprozirnom bojom su dostupne u meniju sa više dostupna kada dodirnete Još boja.

  • Osam efekti su dostupne: Duge, galaksiji, lave, okeana, Rose zlato, zlatni, srebrnii Bronze.

  Opcije boje i debljine za pero u Office galeriji pera na kartici „Crtanje“
 3. Za Office ljudi, dostupna je nova tekstura olovke:

  Office 365 mogu da povlačite perom sa tri različite teksture: olovku, olovku ili marker
 4. Počnite da pišete ili crtate na dodirnom ekranu.

  Kad nacrtate oblik nacrtan perom, on se ponaša kao bilo koji oblik koji ste koristili za rad u sistemu Office. Možete da ga izaberete, a zatim da ga premestite ili kopirate, promenite mu boju, izmenite položaj, i tako dalje.

 5. Da biste prestali da pišete perom i da biste izabrali beleške, kako biste ih izmenili ili premestili, izaberite stavku Izaberi Dugme „Izaberi“ na kartici „Crtanje“ u programu PowerPoint na kartici Crtanje.

Brisanje zapisa perom

 1. U okviru stavki Crtanje > Alatke dodirnite stavku Brisač.

  (U programu PowerPoint 2016 možete da odaberete jedan od četiri brisača. Dodirnite strelicu nadole na dugmetu Brisač da biste odabrali željeni brisač.)

  PowerPoint za Office 365 ima četiri brisača za digitalni zapis perom.
 2. Pomoću pera ili prsta, prevucite brisač preko zapisa perom koji želite da uklonite.

  Pomoću brisača segmenata u programu PowerPoint, možete jednostavno da dodirnete segment zapisa perom ili prevučete preko njega da biste ga izbrisali (bolje nego da morate temeljno da brišete ceo segment). Prevlačenje preko segmenata lak je način za brisanje nekoliko njih odjednom.

Neka aktivna pera, kao što je Surface pero, imaju brisač koji možete da koristite i za brisanje digitalnog zapisa perom.

Izbor delova crteža perom ili napisanih reči

Sve aplikacije uključuju standardnu alatku za izbor Dugme „Izaberi“ na kartici „Crtanje“ u programu PowerPoint na kartici „Crtanje“ na traci, koja može da izabere i crteže digitalnim perom i druge vrste objekata.

PowerPoint i Excel takođe imaju alatku za izbor zapisa perom, „Izbor lasom“, Dugme „Izbor lasom“ na kartici „Crtanje“ u programu PowerPoint isključivo za izbor objekata nacrtanih perom. Ona je najkorisnija kad imate mešavinu standardnih objekata i objekata zapisa perom, a samo želite da izaberete objekat zapisa perom.

Primenjuje se samo na PowerPoint i Excel:

Da biste izabrali deo crteža ili reči napisanih perom, koristite alatku Izbor lasom. (Ova alatka ne može da izabere objekte koji nisu pisani perom – oblike, slike, itd.)

 1. U okviru stavki Crtanje > Alatke na traci dodirnite stavku Izbor lasom Dugme „Izbor lasom“ na kartici „Crtanje“ u programu PowerPoint .

 2. Pomoću pera ili prsta prevucite da biste nacrtali krug oko dela crteža ili reči koje želite da izaberete. Oko njega će se pojaviti izbledela, isprekidana oblast izbora, a kada završite, deo koji ste obuhvatili lasom biće izabran. Zatim možete da manipulišete objektom kako želite – premeštate ga, menjate mu boju, i tako dalje.

  Prikazuje deo crteža koji je izabrala alatka „Laso“ u programu PowerPoint

Pomoću digitalnog pera u programima Excel i PowerPoint možete da izaberete oblast bez dodirivanja alatke za izbor na traci. Koristite podržano dugme digitalnog pera da biste lasom izabrali zapis perom bez korišćenja trake. Pero zatim možete da koristite za premeštanje, promenu veličine ili rotiranje objekta napravljenog perom.

Surface pero sa oblačićima za brisač, vrh i desni taster miša

Da biste isključili automatsko pisanje perom u aplikaciji za stone računare:   

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite Više opcija.

 2. U odeljku Pero potvrdite izbor u polju pored stavke Koristite pero da biste podrazumevano izabrali i vršili interakciju sa sadržajem.

Ova postavka se primenjuje samo na aplikaciju u kojoj ste je napravili, na primer, automatsko pisanje perom možete da uključite u programu Visio i isključite u programu Word.

Druge funkcije digitalnog zapisa perom

Ime funkcije

Opis

Pogledajte

Uređivač zapisa perom

Upotreba dodira ili digitalnog pera uz Windows digitalni zapis perom za uređivanje dokumenata

Logotip programa Word

Uređivanje dokumenta pomoću prirodnih pokreta

Zapis perom u oblik

Konvertovanje crteža perom u standardni Office grafički oblik

Logotip programa Word Logotip programa PowerPoint Logotip programa Excel Logotip programa Visio

Konvertovanje zapisa perom u oblike

Zapis perom u matematički izraz

Koristite dodir ili digitalno pero da biste napisali složenu matematičku jednačinu, a zatim je konvertujte u tekst

Logotip programa Word Logotip programa PowerPoint

Pisanje, umetanje ili promena jednačine

Reprodukovanje zapisa perom

Reprodukovanje niza radnji pisanja perom na slajdu

Logotip programa PowerPoint

Ponovno reprodukovanje poteza perom u sistemu Office

Lenjir

Crtanje pravih linija perom ili poravnavanje skupa objekata

Logotip programa PowerPoint

Crtanje pravih linija ili poravnavanje stavki pomoću lenjira

Ako niste na Office 365 pretplatnika i imate Office 2016 ili Office 2013, pročitajte u članku funkcije za pisanje perom koje su vam dostupne.

Pronalaženje alatki za crtanje

Idite na karticu Redigovanje i izaberite stavku Započni pisanje perom da biste prikazali kartice Alatke za pisanje perom i Pera.

Prikazuje dugme „Započni pisanje perom“ na kartici „Redigovanje“ u sistemu Office

Pisanje ili crtanje

 1. U okviru Alatke za pisanje perom >Olovke odaberite stavku Olovka.

  Prikazuje dugme „Pero“ u okviru „Alatke za pisanje perom“ u sistemu Office

 2. Da biste promenili boju mastila i širinu poteza, postavite pokazivač na željenu boju i širinu (0,35 mm - 0,5 mm).

  Prikazuje opcije stila pera u sistemu Office

 3. Počnite da pišete ili crtate na dodirnom ekranu.

  Prikazuje primer reči napisanih perom u Word dokumentu

Isticanje teksta

 1. U okviru Alatke za pisanje perom, na kartici Olovke izaberite stavku Marker i izaberite boju za isticanje.

  Prikazuje dugme „Marker“ u okviru „Alatke za pisanje perom“

 2. Postavite olovku ili prst i prevucite ih preko teksta koji želite da istaknete.

  Možete da markirate tekst u programima Excel, Word i Outlook, ali PowerPoint ne podržava markiranje teksta.

Brisanje celih napisanih reči ili crteža perom

 1. U okviru Alatke za pisanje perom, na kartici Olovke kliknite na strelicu ispod stavke Gumica i izaberite veličinu gumice.

  Prikazuje dugme „Brisač“ u okviru „Alatke za pisanje perom“ u sistemu Office

 2. Pomoću olovke ili prsta izaberite reč ili crtež perom koje želite da izbrišete.

Dodatne funkcije u programu PowerPoint

Izbor delova crteža perom ili napisanih reči (samo PowerPoint)

Da biste izabrali deo crteža ili nekih napisanih reči, koristite alatku Laso. (Alatku „Laso“ ne možete da koristite da biste izabrali objekte koji nisu pisani perom (oblici, slike itd.).

 1. U okviru Alatke za pisanje perom, na kartici Olovke izaberite stavku Izbor lasom.

  Prikazuje dugme „Izbor lasom“ u okviru „Alatke za pisanje perom“

 2. Pomoću olovke ili prsta prevucite da biste nacrtali krug oko dela crteža ili reči koje želite da izaberete. Oko njega će se pojaviti izbledela, isprekidana oblast izbora, a kada završite, deo koji ste obuhvatili lasom biće izabran.

  Prikazuje deo crteža koji je izabrala alatka „Laso“ u programu PowerPoint

Brisanje delova crteža perom ili delova napisanih reči (samo PowerPoint)

 1. U okviru Alatke za pisanje perom, na kartici Olovke kliknite na strelicu ispod stavke Gumica i izaberite veličinu gumice.

  Prikazuje dugme „Brisač“ u okviru „Alatke za pisanje perom“ u sistemu Office
 2. Pomoću olovke ili prsta izaberite delove crteža perom ili teksta koje želite da izbrišete.

Konvertovanje crteža perom u oblike (samo PowerPoint)

Crteže perom na dodirnom ekranu možete konvertovati u uobičajene oblike.

 1. U okviru Alatke za pisanje perom > Olovke izaberite stavke Konvertuj u oblike.

  Prikazuje dugme „Konvertuj u oblike“ u okviru „Alatke za pisanje perom“

 2. Pomoću pera ili prsta nacrtajte oblik na slajdu, a PowerPoint će automatski konvertovati crtež u oblik koji mu je najsličniji.

  Da biste zaustavili konvertovanje oblika, ponovo kliknite na dugme Konvertuj u oblike.

Koje oblike PowerPoint može da konvertuje?

Kada kreirate crtež perom, PowerPoint može da ga konvertuje u oblik koji mu je najsličniji.

Crtež perom

Odgovarajući oblik

Pravougaonik

Pravougaonik nacrtan perom

Pravougaonik

Normalni pravougaonik

Kvadrat

Kvadrat nacrtan perom

Pravougaonik sa jednakim stranama

Normalni kvadrat

Romb

Romb nacrtan perom

Romb

Normalni romb

Paralelogram

Paralelogram nacrtan perom

Paralelogram

Normalni paralelogram

Trapez

Trapez nacrtan perom

Trapez

Normalni trapez

Nepravilni četvorougao

Četvorougao nacrtan perom

Zatvoreni slobodni oblik sa četiri strane

Normalni četvorougao

Pravilni petougaonik

Petougaonik nacrtan perom

Petougaonik sa jednakim stranama

Normalni petougaonik

Pravilni šestougaonik

Šestougaonik nacrtan perom

Šestougaonik sa jednakim stranama

Normalni šestougaonik

Elipsa

Elipsa nacrtana perom

Elipsa

Normalna elipsa

Krug

Krug nacrtan perom

Elipsa sa jednakom visinom i širinom oblika

Normalni krug

Jednosmerna strelica

Strelica nacrtana perom

Strelica

Normalna strelica

Dvosmerna strelica

Dvosmerna strelica nacrtana perom

Dvostruka strelica

Normalna dvosmerna strelica

Strelice koje povezuju dva oblika

Linija koja povezuje dva oblika

Linije spajanja sa strelicom

Linija spajanja između dva oblika

Pravougli trougao

Pravougli trougao nacrtan perom

Trougao sa pravim uglom

Normalni pravougli trougao

Jednakostranični trougao

Jednakostranični trougao nacrtan perom

Trougao sa jednakim stranama

Normalni jednakostranični trougao

Jednakokraki trougao

Jednakokraki trougao nacrtan perom

Trougao sa dve jednake strane

Normalni jednakokraki trougao

Nepravilni trougao

Raznostranični trougao nacrtan perom

Zatvoreni slobodni oblik sa tri strane. Normalni raznostranični trougao

Dodatne informacije o korišćenju sistema Office sa Windows uređajima osetljivim na dodir potražite u sledećim člancima:

Osnovne alatke za pisanje perom

Word za Android, Excel za Androidi PowerPoint za Android dobija osnovni pisanja perom opcije na kartici Crtanje : alatka za izbor u alatki za crtanje pomoću dodira, Brisač poteza, olovke, boje mastila i na paleta boja i mastila debljina opcije:

Osnovne alatke za pisanje perom na kartici „Crtanje“ u Office mobilnim aplikacijama

Crtanje ili pisanje

Prema podrazumevanim postavkama, Crtanje pomoću miša ili dodira (ili „Režim pisanja perom“) uključeno je kada koristite mobilni uređaj. Dovoljno je da dodirnete karticu Crtanje i izaberete pero Birač pera na kartici „Crtanje“ u programu PowerPoint za mobilne uređaje da biste počeli da crtate perom na slajdu.

Izaberite stavku

Na Android uređaju, režim pisanja perom je uključen kada na kartici Crtanje izaberete pero ili marker. U suprotnom ćete biti u režimu izbora i možete da dodirnete da biste izabrali objekat.

PowerPoint i Excel takođe imaju alatku za izbor zapisa perom, Alatka „Izbor lasom“ u uslugama Excel Mobile i PowerPoint Mobile Izbor lasom, isključivo za izbor crteža perom. Ona je najkorisnija kad imate mešavinu standardnih objekata i objekata zapisa perom, a samo želite da izaberete objekat zapisa perom.

Da biste izabrali deo crteža ili reči napisanih perom u programu PowerPoint ili Excel, koristite alatku Izbor lasom.

 1. Na kartici Crtanje na traci dodirnite stavku Izbor lasom Alatka „Izbor lasom“ u uslugama Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Pomoću pera ili prsta, prevucite da biste zaokružili zapis perom koji želite da izaberete.

  Dok prevlačite, postepeno se pojavljuje isprekidana oblast izbora, a kad završite, biće izabran deo koji ste izabrali lasom. Zatim možete da manipulišete objektom kako želite – premeštate ga, brišete, i tako dalje.

  Prikazuje deo crteža koji je izabrala alatka „Laso“ u programu PowerPoint

Brisanje

 1. Na kartici Crtanje dodirnite stavku Brisač.

  (U programu PowerPoint možete da odaberete jedan od tri brisača – brisač poteza, mali brisač ili srednji brisač. Dodirnite strelicu nadole na dugmetu Brisač da biste odabrali željeni brisač.)

 2. Prevucite brisač preko zapisa perom koji želite da uklonite.

Neka aktivna pera, kao što je Surface pero, imaju brisač koji možete da koristite i za brisanje digitalnog zapisa perom, bez potrebe da izaberete brisač sa trake.

Konvertovanje crteža perom u standardne oblike u programu PowerPoint

U programu PowerPoint možete da konvertujete crteže perom na dodirnom ekranu u uobičajene oblike:

 1. Proverite da li je uključena opcija Crtanje pomoću miša ili dodira Crtanje pomoću miša ili dodira .

 2. Dodirnite stavku Zapis perom u oblike Dugme „Zapis perom u oblik“ u usluzi PowerPoint Mobile

 3. Pomoću pera ili prsta nacrtajte oblik na slajdu. Kad završite sa crtanjem, PowerPoint će automatski konvertovati crtež u oblik koji mu je najsličniji.

  Da biste zaustavili konvertovanje oblika, ponovo dodirnite stavku Zapis perom u oblike.

Osnovne alatke za pisanje perom

Word Mobile, Excel Mobilei PowerPoint Mobile dobija osnovni pisanja perom opcije na kartici Crtanje : alatka za izbor u alatki za crtanje pomoću dodira, Brisač poteza, olovke, boje mastila i na paleta boja i mastila debljina opcije:

Osnovne alatke na kartici „Crtanje“ u sistemu Office Mobile za Windows 10

Crtanje ili pisanje

Prema podrazumevanim postavkama, crtanje dodirom (ili „Režim pisanja perom“) uključeno je kada koristite mobilni uređaj. Dovoljno je da dodirnete karticu Crtanje i dodirnete pero da biste počeli da crtate mastilom na slajdu.

Kartica „Crtanje“ u programima Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint Mobile za Windows 10 slična je verzijama te kartice u ovim aplikacijama za računare. Da biste mogli da koristite funkcije za crtanje, obavezno izvršite ažuriranje na najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10. Da biste to uradili, kliknite na dugme „Windows“ u donjem levom uglu ekrana i izaberite stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update. Kliknite na dugme Proveri da li postoje ispravke da biste dobili najnovije ispravke.

Izaberite stavku

Da biste izašli iz režima pisanja perom u aplikaciji PowerPoint Mobile (tako da možete da izaberete objekte i radite s njima), dodirnite stavku Izaberi Dugme „Izaberi“ na kartici „Crtanje“ u programu PowerPoint na kartici Crtanje.

PowerPoint Mobile i Excel Mobile takođe uključuju alatku za izbor slobodnog oblika, Alatka „Izbor lasom“ u uslugama Excel Mobile i PowerPoint Mobile , isključivo za izbor objekata nacrtanih perom. Ona je najkorisnija kad imate mešavinu standardnih objekata i objekata zapisa perom, a samo želite da izaberete objekat zapisa perom.

Da biste izabrali deo crteža ili reči napisanih perom u programu PowerPoint ili Excel:

 1. Na kartici Crtanje na traci dodirnite stavku Izbor lasom Alatka „Izbor lasom“ u uslugama Excel Mobile i PowerPoint Mobile .

 2. Pomoću pera ili prsta, prevucite da biste zaokružili zapis perom koji želite da izaberete.

  Dok prevlačite, postepeno se pojavljuje isprekidana oblast izbora, a kad završite, biće izabran deo koji ste izabrali lasom. Zatim možete da manipulišete objektom kako želite – premeštate ga, brišete, i tako dalje.

  Prikazuje deo crteža koji je izabrala alatka „Laso“ u programu PowerPoint

Brisanje

 1. Na kartici Crtanje dodirnite stavku Brisač.

  (U programu PowerPoint možete da odaberete jedan od tri brisača – brisač poteza, mali brisač ili srednji brisač. Dodirnite strelicu nadole na dugmetu Brisač da biste odabrali željeni brisač.)

 2. Prevucite brisač preko zapisa perom koji želite da uklonite.

Konvertovanje crteža perom u standardne oblike u programu PowerPoint

U programu PowerPoint možete da konvertujete crteže perom na dodirnom ekranu u uobičajene oblike:

 1. Proverite da li je uključena opcija Crtanje pomoću miša ili dodira Crtanje pomoću miša ili dodira .

 2. Dodirnite stavku Zapis perom u oblike Dugme „Zapis perom u oblik“ u usluzi PowerPoint Mobile

 3. Pomoću pera ili prsta nacrtajte oblik na slajdu. Kad završite sa crtanjem, PowerPoint će automatski konvertovati crtež u oblik koji mu je najsličniji.

  Da biste zaustavili konvertovanje oblika, ponovo dodirnite stavku Zapis perom u oblike.

Otvaranje kartice „Crtanje“ na Windows 10 mobilnim telefonima

Evo kako možete da vidite karticu " Crtanje " u Word, Exceli PowerPoint na Windows 10 mobilnim telefonima.

 1. Dodirnite dugme Još Prikazuje dugme „Još“ u sistemu Office Mobile u donjem desnom uglu ekrana.

 2. Izaberite karticu Crtanje.

  Prikazuje izabranu karticu „Crtanje“ u sistemu Office Mobile.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×